Про виконання Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2017 рік та Програму фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2018 рік

trizyb1

Проект

 

 

                                              АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                              Р І Ш Е Н Н Я
Двадцять перша сесія                                                                               Сьомого скликання

від 02 березня 2018 року №
Про виконання Програми фінансової підтримки
реєстраційного відділу Андрушівської районної
державної адміністрації на 2017 рік та
Програму фінансової підтримки реєстраційного
відділу Андрушівської районної
державної адміністрації на 2018 рік

Заслухавши відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» інформацію про виконання Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2017 рік, проект Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2018 рік, керуючись законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Порядку виплати винагороди державним реєстраторам, працівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1131, Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 року № 3267/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 року за №1499/29629 та з метою створення необхідних умов для роботи реєстраційного відділу райдержадміністрації щодо надання адміністративних послуг заявникам, поліпшення якості та швидкості в їх обслуговуванні, врахувавши розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.01.2017 року №24 «Про схвалення Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2018 рік», рекомендацію постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2017 рік взяти до відома.

2. Затвердити Програму фінансової підтримки роботи реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2018 рік , що додається.

3. Зняти з контролю рішення чотирнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 10.03.2017 року №7 «Про виконання Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2016 рік та затвердження Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2017 рік».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (Рудюк П.М.).

Голова ради                                                                       О.В.Осадчук

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
23.01.2018 № 24                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                     Рішення двадцять першої сесії
                                                                                     районної ради сьомого скликання
                                                                                     02 березня 2018 року №__

                                                                   ПРОГРАМА
фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації
                                                                         на 2018 рік

                                                                     м. Андрушівка
                                                                            2018 рік

                                                                                        ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2018 рік

1

Ініціатор розроблення Програми

Райдержадміністрація

22

Назва документу, який є підставою для розроблення Програми

Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», постанова Кабінету Міністрів України «Порядок виплати винагороди державним реєстраторам, працівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану»,  наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5 «Порядок формування та зберігання реєстраційних справ», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за №1499/296929.

33

Розробник Програми

Реєстраційний відділ Андрушівської районної державної адміністрації

44

Відповідальні виконавці Програми

Райдержадміністрація, реєстраційний відділ Андрушівської районної державної адміністрації

55

Учасники Програми

 Відділи райдержадміністрації, міська, селищна, сільські ради, установи і організації району

66

Терміни реалізації Програми

2018 рік

77

Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий бюджет (в межах коштів передбачених в кошторисах видатків).

88

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

   123,5 тис. грн.

89

Місцеві бюджети

   123,5 тис. грн.

І. Загальні положення

Програма фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації (далі – Програма) визначає питання організаційної та фінансової підтримки роботи реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації (далі - Відділу).
Програма розроблена відповідно до законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», постанови Кабінету Міністрів України «Порядок виплати винагороди державним реєстраторам, працівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану», постанови Кабінету міністрів України від 25.12.2015 р. № 1127 «Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», наказу Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 296/5 «Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду», Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 18.11.2016 № 3267/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за №1499/296929. Діяльність відділу спрямована на надання якісних та у встановлені терміни адміністративних послуг, а саме: проведення державної реєстрації в Державних реєстрах, створення зручних і сприятливих умов отримання цих послуг громадянами, на забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

ІІ. Результати роботи Реєстраційного відділу

Розпорядженням голови райдержадміністрації створено Реєстраційний відділ Андрушівської районної державної адміністрації (далі –Відділ), який являється самостійним структурним підрозділом райдержадміністрації, має свою печатку.
Відділ проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в межах Житомирської області, а також надає адміністративні послуги, в тому числі підприємцям.
За період роботи в 2017 році Відділом зареєстровано заяв та запитів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень близько 2617 в Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців близько 644.
Надходжень за вказаний період до районного бюджету 307,1 тис.грн.

ІІІ. Сучасний стан справ і проблеми,
пов'язані з наданням адміністративних послуг

На даний час Відділ забезпечений приміщеннями відповідно до законодавства, але існую проблеми зі збереженням, тобто облаштуванням архівного приміщення відділу, який на даний час має на зберіганні близько 20 тис. справ, об'єм яких з кожним місяцем збільшується. Реєстраційні справи, згідно законодавства України розміщенні в окремому ізольованому архівосховищі на металевих стелажах. Кожна одиниця зберігання має бути спочатку вкладена в негерметичну індивідуальну упаковку, а після цього вторинну картону упаковку (обкладинку) та прошита. Також, в зв'язку з недостатнім фінансуванням Відділу, немає коштів на придбання канцелярських виробів та паперу, заправку та ремонт катриджів до багатофункціональних пристроїв, що має кожен реєстратор. Відділ в місяць використовує близько 10 пач. паперу. Кошти на таку кількість паперу у Відділі відсутні.

Існуюча в районі організація державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, громадських формувань характеризується в даний час багатьма недоліками і проблемами об'єктивного і суб'єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, громадських формувань:
- недостатнє фінансування реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації;
- відсутність меблів в приміщенні Відділу, для зберігання непрошитих, поточних реєстраційних справ державних реєстраторів, стільців для прийому громадян;
- застаріле комп'ютерне обладнання державного реєстратора щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

При зверненні суб'єкта до Відділу, державному реєстратору необхідно роздрукувати для нього заяву та опис документів до неї, зробити копію примірника заяви, також, необхідно відскановувати пакет вхідних документів (реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Потреба у канцелярських виробах, паперу стоїть гостро, тому, що не дозволяє працювати належним чином державним реєстраторам, такі обставини затримують обслуговування населення, створюють черги, занижують показники реєстрації.

У зв'язку з великою кількістю звернень, забезпечення державних реєстраторів додатковими картриджами та канцтоварами є вкрай необхідним.
Відповідно до законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Порядку виплати винагороди державним реєстраторам, працівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. № 1131 кожний державний реєстратор має право на виплату щомісячної винагороди з урахуванням обсягу, інтенсивності виконаної роботи, додаткового навантаження та загальний результат надходжень коштів до районного бюджету.

ІV. Мета Програми

Поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи Відділу, з метою належного формування та збереження великої кількості справ, архівних документів (реєстраційних справ довічного зберігання). Виплата винагороди державним реєстраторам за сумлінне виконання своїх посадових обов'язків, додаткове навантаження, в зв'язку із зверненням великої кількості громадян, відповідно збільшення надходжень до районного бюджету.

V. Завдання Програми

Побудова ефективної системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади району, які надають реєстраційним відділом райдержадміністрації.
Надання консультацій щодо порядку отримання адміністративної послуги в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, переліку необхідних документів, заповнення формулярів.
Активізація механізмів комунікації між органами місцевої влади та представниками громади - через проведення інформаційної кампанії.
Здійснення моніторингу наданих послуг.
Матеріальне стимулювання працівників Відділу до збільшення продуктивності праці, що відповідно збільшить надходження до районного бюджету.
Здійснення довічного збереження архівних документів Відділу, а саме реєстраційних справ щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зареєстровані в межах Андрушівського району за період 2013 – 2018 роки та справ щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в межах Андрушівського району за період 2004 – 2018 роки.

VI. Фінансування Програми

Фінансування роботи і поточної діяльності Відділу здійснюється за рахунок коштів місцевих та державного бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

VII. Очікувані результати, ефективність Програми

Збільшить кількість реєстрації та обробки заяв, спростить та пришвидшить роботу державних реєстраторів, ефективність такої роботи та результат, збільшить таким чином надходження до районного бюджету. Кожний суб'єкт, що звертається до Відділу за певною послугою сплачує кошти (державне мито), що є надходженням до бюджету району, відповідно до вимог чинного законодавства України.
Також, є важливим належним чином збереження архівної документації Відділу, що підлягає довічному зберіганню.

VIII. Виконання заходів програми

з/п

Назва заходу

 

Термін виконання

Джерела фінансування

Відповідальний за виконання заходу

Вартість, тис.грн.

11

Придбання офісних  меблів

2018

Місцеві бюджети

Реєстраційний відділ райдержадміністрації

                 10,0

2

Фінансування для забезпечення відділу офісним устаткуванням та приладдям,  послугами щодо ремонту та обслуговування офісної техніки

2018

Місцеві бюджети

 

Реєстраційний відділ                                     

райдержадміністрації                                                                         

10,0                                                 

43

Придбання персонального комп’ютера для державного реєстратора

2018

Місцеві бюджети

 

Реєстраційний відділ

райдержадміністрації

20,0

 

44

Матеріальне стимулювання працівників відділу, відповідно до постанови КМУ від 25.12.2015 № 1131

2018

Місцеві бюджети

 

 

 

Реєстраційний відділ

райдержадміністрації

 

 

 

 

 

83,5

 

Всього

 

 

 

 

 

 

123,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                                М.М.Ляшук

Інформація щодо виконання Програми
фінансової підтримки реєстраційного
відділу Андрушівської райдержадміністрації
на 2017 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та з метою створення необхідних умов для роботи реєстраційного відділу райдержадміністрації щодо надання адміністративних послуг громадянам, поліпшення якості та швидкості в їх обслуговуванні, збереження архівних документів відділу, наповнення районного бюджету розпорядженням голови райдержадміністрації було схвалено та рішенням XIY сесії YII скликання затверджено «Програму фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2017 рік».
За 2017 рік по вищевказаній Програмі було виділено 31 тис.грн. на виконання заходів щодо придбання офісного приладдя, канцелярських товарів, архівних стелажів та інше. Дані кошти були використані в сумі 19 тис.847 грн.
Відділ придбав папір, обкладинки реєстраційних справ інші канцелярські товари, а також архівні стелажі. Протягом року проводили обслуговування офісної техніки відділу.
До районного бюджету було повернуто 11 тис. 153 грн. невикористаних коштів.
За звітний період роботи реєстраційного відділу райдержадміністрації в 2017 році за надання адміністративних послуг громадянам району до районного бюджету надійшло 307,1 тис. грн.

 

Ви тут: Головна Документи Проекти рішень 21 сесія VII скликання Про виконання Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2017 рік та Програму фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2018 рік