Про Програму економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2018 рік

trizyb1

Проект

 

 

                                                АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                     ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять перша сесія                                                                               Сьомого скликання

від 02 березня 2018 року №

Про Програму економічного
і соціального розвитку
Андрушівського району
на 2018 рік

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши внесені районною державною адміністрацією проект Програми економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2018 рік, врахувавши рекомендації постійних комісій , районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2018 рік. (Додається).
2. Управлінням, відділам, секторам райдержадміністрації, виконавчим органам місцевого самоврядування, установам району та керівникам підприємств, що задіяні у виконанні заходів програми, забезпечити їх виконання.
3. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Суботенко Н.О.) спрямувати фінансові ресурси в межах можливостей районного бюджету на виконання Програми.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради (Рудюк П.М., Степаненко Л.А., Маніхровський В.С.).

Голова ради                                                        О.В.Осадчук

 

ПРОЕКТ СХВАЛЕНО                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                                              Рішенням двадцять першої   

райдержадміністрації                                                                сесії районної ради
25.01.2018 № 29                                                                          сьомого скликання
                                                                                                     02 березня 2018 року №__

 

                                                                  ПРОГРАМА
                           економічного і соціального розвитку Андрушівського району
                                                                      на 2018 рік

 

                                                    З М І С Т
Вступ 3
І Паспорт Програми 4
ІІ Тенденції економічного і соціального розвитку району за січень-вересень 2017 року 5
ІІІ Цілі і завдання Програми 11
ІV Головні проблеми та основні напрями соціально-економічної політики у 2018 році 13
Забезпечення соціально-економічного розвитку району
1 Бюджетно - фінансова політика 13
2 Інвестиційна політик, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародне співробітництво та інноваційний розвиток 13
3 Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій 14
4 Розвиток підприємництва малого і середнього та надання адміністративних послуг 15
Розвиток реального сектору економіки, інфраструктури та сфери послуг
5 Промисловість 17
6 Дорожньо-транспортний комплекс 18
7 Агропромисловий комплекс 19
8 Житлово-комунальне господарство та енергозбереження 20
Доходи населення та розвиток ринку праці
9 Заробітна плата 21
10 Пенсійне забезпечення 21
11 Ринок праці 22
12 Соціальний захист населення 23
13 Охорона здоров'я населення 25
14 Освіта 26
15 Культура 27
16 Розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення здорового способу життя 27
17 Молодіжна і сімейна політика, соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю 28
18 Захист прав та інтересів дітей 30
19 Природна, техногенна та пожежна безпека 30
20 Забезпечення законності і правопорядку 32
V Додатки до програми
Додаток 1. Основні напрями діяльності та заходи по їх реалізації у 2018 році 33
Додаток 2. Основні показники економічного і соціального розвитку Андрушівського району у 2015-2018 роках 38

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2018 рік (далі - Програма) - документ, який визначає пріоритети і ключові напрями економічного і соціального розвитку району на 2018 рік та передбачає мобілізацію зусиль і дій райдержадміністрації, районної ради, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та сторін соціального партнерства щодо їх реалізації.
Законодавчою основою її розроблення є Закони України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».
Програму сформовано на основі пропозицій та прогнозів структурних підрозділів райдержадміністрації, районних установ і організацій та підприємств району з урахуванням стратегічних напрямів, визначених Стратегією розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 19.03.2015 № 1403, завданнями плану заходів на 2018-2020 роки з її реалізації, затвердженого рішенням обласної ради від 22.12.2016 № 413 та заходів районних цільових програм.
У розділі І текстової частини Програми сформульовано її мету і основні завдання, у II - проаналізовано стан соціально-економічного розвитку району за січень - вересень 2017 року.
У решті розділів Програми зазначені: головні проблеми соціально-економічного розвитку району, визначені на підставі проведеного аналізу розвитку галузей економіки та соціальної сфери; основні напрями діяльності, спрямовані на подолання проблем та досягнення мети і основних завдань Програми, та основні інструменти її виконання.
У додатку 1 визначені основні напрями та заходи спрямовані на ефективне вирішення головних проблем: розвиток галузей економіки, соціальної сфери,, підвищення якості життя населення району.
У додатку 2 зазначені прогнозні показники на 2018 рік, які визначені на підставі аналізу тенденцій соціально-економічного розвитку у 2015-2017 роках.
На фінансування заходів Програми передбачається спрямування коштів місцевих бюджетів, власних коштів суб'єктів господарювання та інших коштів відповідно до чинного законодавства.
Координацію і організацію виконання Програми здійснює райдержадміністрація.
У ході виконання Програми до неї можуть вноситися зміни і доповнення, які в установленому порядку подаються на розгляд і затвердження районної ради.
Реалізація програмних завдань і заходів райдержадміністрація забезпечуватиме проведенням моніторингу виконання Програми за результатами роботи за перший квартал, перше півріччя та за 9 місяців 2018 року. Після завершення терміну дії Програми голова райдержадміністрації звітує перед районною радою про її виконання.

І. Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення Програми економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2018 рік Райдержадміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа Розпорядження голови райдержадміністрації від 05.09.2017 № 299 «Про розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2018 рік»
3. Розробник Програми Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації
4. Співрозробники Програми Структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада, інші органи місцевого самоврядування, підприємства та установи
5. Відповідальний виконавець Програми Райдержадміністрація
6. Учасники Програми Структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада, інші органи місцевого самоврядування, підприємства та установи
7. Термін реалізації Програми 2018 рік
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Місцеві, державний та обласний бюджети
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн. 60379,2
у т.ч.:
державного бюджету 17822,2
обласного бюджету та інших місцевих бюджетів, 16277,0
позабюджетних коштів 26280,0

ІІ. Тенденції економічного і соціального розвитку району за січень-вересень 2017 року
Промисловість
Промисловими підприємствами основного кола за 9 місяців 2017 року вироблено промислової продукції в порівняльних цінах на суму 566,1млн.грн., що становить 155% до відповідного періоду минулого року.
Виробництво товарів народного споживання за звітний період в порівняльних цінах становить 538,1млн.грн. (156%).
Реалізовано промислової продукції на суму 645,7млн.грн., що становить 178% до відповідного періоду минулого року. А саме ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» на 173%, КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» на 161% та ТДВ фабрика «Восход» на 157%. ТОВ «Млин База» реалізовано продукції на суму 16,4млн.грн.
За звітний період промисловими підприємствами району прогнозовано освоєно майже 32,0млн.грн. власних коштів на придбання нового обладнання, реконструкцію виробництва.
Сільське господарство
За 9 місяців 2017 року сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 76,4 тис.тонн зерна, при урожайності 42,6 ц/га, що майже на 4,0 тис.тонн більше ніж у минулому році. Залишилося до збирання біля 50% сої, соняшнику. Ще не приступали до обмолоту кукурудзи на зерно.
Виробництво цукрових буряків станом на 1 жовтня: викопано 668 га, накопано 24,6 тис.тонн при урожайності 440 ц/га ., картопля зібрана на всіх площах - 189 га., накопано 3,7 тис.тонн, урожайність 198 ц/га. Це трохи менше минулорічного із-за зменшення посадкової площі.
Під урожай 2018 року сільгосппідприємствами району посіяно на площі 2511 га , що на 4 тис.га менше минулорічного періоду. Озимого ріпаку посіяно 3000 га що на 1600 га більше 2016 року. Проведено зяблевий обробіток ґрунту на площі 5,0 тис.га., що на рівні минулого року.
За січень-вересень 2017 року господарствами району закуплено різної сільськогосподарської техніки на суму 23,5млн.грн., а саме 3 високопродуктивних зернозбиральних комбайни та 2 імпортних високопродуктивних трактори. Завдяки високопродуктивній техніці терміни проведення сільськогосподарських робіт зменшуються, що дає можливість зменшити витрати паливно-мастильних матеріалів в структурі собівартості продукції.
Збитковість виробництва тваринницької продукції, приводить до скорочення поголів'я худоби, а випадки захворювання африканською чумою свиней спонукають до зменшення свинопоголів'я та закриття ферм. Відповідно і зменшується виробництво м'яса.
В сільськогосподарських підприємствах району утримується 1781 голів великої рогатої худоби, що на 209 голів менше минулорічного показника. Корів дійного стада скоротилося до минулого року на 52 голови, проте до початку року на 4 голови збільшене стадо.
За 9 місяців вироблено 3109 тонн молока (137% до м.р.), м'яса – 152 тонн (64%), яєць – 6,5 млн.шт. (96%).
Ліквідувалася тваринницька галузь у СТОВ «Хлібороб» с. Степок.
Господарства району, що утримують худобу вчасно і якісно підготовилися до зимовостійлового утримання. Вдосталь заклали кормів та продовжують їх заготівлю. По району цей показник сягає 135% до потреби.
Сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності вироблено валової продукції на суму 235,0млн.грн. або на 1,9%. більше до відповідного періоду минулого року.
Проводяться розрахунки по орендній платі за землю та майно. За 9 місяців поточного року виплачено 52,7млн.грн. орендної плати за землю, або 57% від нарахованого та 100% за оренду майна.
Будівельний комплекс
За кошти населення з початку року введено 4 житлових будинки, площею 313кв.м.
Шляхове господарство
За 9 місяців 2017 року обсяг будівельно-монтажних робіт склав 2543,2тис.грн. по філії «Андрушівський райавтодор», що становить 180% до відповідного періоду минулого року.
КП Андрушівської міської ради «АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ» на благоустрій території використано 1101,5тис.грн., що на 361,2тис.грн., або на 49% більше ніж за 9 місяців 2016 року. КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» використано 544,2тис.грн., що складає 218% до минулого року.
За 9 місяців 2017 року органами місцевого самоврядування на поточний ремонт та благоустрій комунальних доріг освоєно 5542,5тис.грн., що складає 52,5% до плану.
З початку року з районного бюджету виділено кошти в сумі 1116,7тис.грн. на проведення експлуатаційного утримання (ямкового ремонту) доріг загального користування місцевого значення Андрушівського району. З них освоєно 900,6тис.грн., що становить 81%.
Доходи бюджетів
Виконання планових показників надходжень загального фонду бюджету району за 9 місяців 2017 року, забезпечено на 119,1% (при плані 42843,3тис.грн., фактично надійшло 51031,5тис.грн.).
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження до місцевих бюджетів зросли на 34,3%, або на 13029,8тис.грн.
Затверджені радами планові показники надходження доходів загального фонду сільські ради виконали на 122,2%, районний бюджет - на 119,4%, бюджет міста - на 112,2%.
З 13 запланованих джерел надходжень до загального фонду Андрушівського району виконано 11. Не виконується акцизний податок в сумі 1058,0тис.грн.
Значний вплив на виконання дохідної частини бюджету справляє податок з доходів фізичних осіб і плата за землю, надходження яких відповідно складає 29305,6тис.грн. та 8519,4тис.грн., що в структурі доходів бюджету району становить 57,4% та 16,7%, а також єдиний податок з

сільськогосподарських товаровиробників, якого надійшло 4653,4тис.грн., що становить 9,1% від загальної суми надходжень.
За даними ДПІ в Андрушівському районі, недоїмка станом на 01.01.2017 року складає 3859,8тис.грн., а на 01.10.2017 року – 3766,5тис.грн. Найбільшу заборгованість по платежах до місцевого бюджету мають такі підприємства, як ДП «Коростишівський спиртовий комбінат» - 2129,4тис.грн. ( в т.ч. земельний податок – 1999,2тис.грн.), СФГ «Шевченківське» - 76,9тис.грн. (ПДФО), ПП Махінчук В.М. – 253,9тис.грн. (в т.ч. земельний податок – 203,8тис.грн.).

Інвестиційна діяльність
За прогнозованими даними за січень- вересень 2017 року в економіку району надійшло близько 87,0млн.грн. капітальних інвестицій.
В районі зареєстровано 5 підприємств з іноземними інвестиціями, серед яких ТОВ «Укр-Агро РТ», ТОВ «Гаргур Фінгер Джоінт», ТОВ «Еко-Люкс», ТОВ «РОСАГРО», ТОВ «Ріел Стафор «Поліський професійно-технічний центр».
Станом на 01.10.2017 року в економіку району вкладено 610,6тис.дол.США іноземних інвестицій.
Постійно оновлюється база даних незадіяних приміщень, виробничих площ, об'єктів незавершеного будівництва.
Для соціально-економічного розвитку району розроблено та подано 15 інвестиційних пропозицій.
Мале підприємництво
Відділом з питань надання адміністративних послуг та реєстраційним відділом постійно проводяться консультації суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, що прагнуть започаткувати власну справу. Протягом 9 місяців 2017 року Державним реєстратором зареєстровано та перереєстровано 101 суб'єктів підприємницької діяльності, з них 92 фізичних та 9 юридичних осіб.
Протягом 9 місяців 2017 року відділом з питань надання адміністративних послуг розглянуто 5156 звернень громадян, надано 5141 адміністративну послугу та 230 консультацій.
Споживчий ринок
За 9 місяців 2017 року прогнозований обсяг роздрібного товарообороту складає 41,4млн.грн., що 15% більше відповідного періоду минулого року.
Обсяг реалізованих послуг за січень-вересень 2017 року складає майже 25,0млн.грн., що на 65% більше ніж за відповідний період минулого року.
Доходи населення
За статистичними даними станом на 01.10.2017 року заборгованість із виплати зарплати відсутня.
Середня заробітна плата на одного працюючого за вересень 2017 року становить 5885,32 грн., що на 89% більше відповідного періоду минулого року.
За 9 місяців 2017 року проведено 36 планових вивчень стану дотримання вимог чинних нормативних актів з питань оплати праці та соціально-трудових відносин.
Станом на 1 жовтня 2017 року зареєстровано 26 колективних договорів між роботодавцями та профспілковими комітетами та змін до них. Рівень охоплення працівників колективними договорами складає 97,5%.
Ринок праці
Чисельність безробітних, які перебувають на обліку в районному центрі зайнятості станом на 01.10.2017 року становить 646 чол.
Протягом 9 місяців 2017 року за пошуком роботи звернулись 1783 чол., сума виплаченої допомоги по безробіттю склала 11,2млн.грн.
З початку року працевлаштовано 959 чол. з них 546 безробітних. Протягом звітного періоду пройшли професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 202 чол. Взяли участь в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового характеру 325 чол., сума виплаченої допомоги склала 399,5тис.грн.
Пенсійне забезпечення
За 9 місяців 2017 року надійшло власних коштів в сумі 257,5тис.грн., що на 82,6тис.грн. більше порівняно до відповідного періоду минулого року.
Станом на 01.10.2017р. загальна заборгованість до Пенсійного фонду України становить — 2980,5тис.грн., збільшення до 01.01.2017 року – 50,3тис.грн., в тому числі зі сплати страхових внесків – 1756,5тис.грн. зменшення до 01.01.2017 року – 1,2тис.грн.
З відшкодування пільгових пенсій — 1223,9тис.грн., збільшення до 01.01.2017 року – 7,8тис.грн.
Заборгованість економічно – активних платників до Пенсійного фонду становить – 371,4тис.грн. (по відшкодуванню пільгових пенсій).
Найбільшими боржниками по страхових внесках є: ВАТ Андрушівське АТП 11838 – 1290,0тис.грн., ТОВ «Андрушівський агробуд» – 98,7тис.грн., ФОП Махінчук В.М. – 46,2тис.грн.
Боржники по відшкодуванню пільгових пенсій: ТОВ «Андрушівський агробуд» – 188,0тис.грн., ПСП ім.Шевченка – 184,8тис.грн., СТОВ «Суворова» – 244,1тис.грн., ТОВ «Добробут - плюс» – 109,5тис.грн., ДП ЖРЗРО «Промінь» – 69,2тис.грн.
Станом на 01.10.2017 року на виконанні у відділі Державної виконавчої служби Андрушівського РУЮ знаходиться 87 рішень суду про стягнення боргу на суму 1,4млн.грн.
З початку року від заходів ДВС в рахунок погашення боргу надійшло 45,1тис.грн.
У провадженні Господарського суду знаходиться 3 справи про банкрутство, сума заборгованості, яка підлягає сплаті по підприємствах банкрутах складає 1369,5тис.грн. (ВАТ Андрушівське АТП 11838, ПОСП «Котівське», СТОВ «Глинівецьке»).
Соціальний захист населення
За 9 місяців 2017 року за призначенням усіх видів державних допомог звернулося 4488 заявників. На 01.10.2017 року отримують різні види допомог – 11695 осіб.
Нараховано та профінансовано за 9 місяців 2017 року різних видів допомог на суму 40798,1тис.грн.
За 9 місяців 2017 року нараховано субсидії на житлово-комунальні послуги на суму 54913,4тис.грн. та на тверде паливо та скраплений газ на суму 3257,1тис.грн.
За звітний період профінансовано субсидій на житлово-комунальні послуги – 65958,7тис.грн. та на тверде паливо та скраплений газ – 2951,0тис.грн.
В той же час заборгованість по субсидії на житлово-комунальні послуги складає 20262,2тис.грн. та на тверде паливо та скраплений газ 919,9тис.грн.
За 9 місяців 2017 року профінансовано та відшкодовано витрат підприємствам-надавачам житлово-комунальних послуг пільговим категоріям населення в сумі 2477,8тис.грн., заборгованість по відшкодуванню за надані пільги складає 1502,8тис.грн.
Тверде паливо та скраплений газ пільговим категоріям населення нараховано на суму – 500,4тис.грн. Проведено виплату на тверде паливо та скраплений газ пільговим категоріям населення сумі 475,4тис.грн. Заборгованість становить – 28,8тис.грн.
Значна увага приділяється соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. За звітний період цій категорії населення нараховано компенсацій на суму – 643,2тис.грн., профінансовано на суму – 690,1тис.грн. Заборгованість по даних виплатах складає – 80,6тис.грн.
Станом на 01.10.2017 року за бюджетною програмою використано 25,3тис.грн. (19,9тис.грн. – аптека, 5,5тис.грн. - лікарня).
Територіальний центр з соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян обслуговує 410 таких громадян, з них 70 інвалідів різних категорій.
За звітний період обстежено матеріально-побутові умови проживання 214 одиноко проживаючих громадян. Надано соціальних послуг мультидисциплінарною командою 190 чол. Надано платних послуг 1404 чол. на суму 71,0тис.грн., безкоштовних - 86 чол. У відділенні денного перебування отримало соціально-медичних послуг 209 чол. Безкоштовно послугу перукаря отримало 16 учасників АТО. 15 чоловік скористалися пунктом прокату.
Розвиток соціальної сфери
В поточному році продовжується робота по розвитку соціальної сфери району.
На потреби охорони здоров'я жителів району у поточному періоді використано 26,4млн.грн., що 65% більше за відповідний період минулого року. За 9 місяців 2017 року залучено позабюджетних коштів в сумі 2141,9тис.грн., що в 3 рази більше в порівнянні з минулим роком.
Покращено матеріально-технічне забезпечення лікувально-профілактичних закладів району. За рахунок коштів місцевого бюджету та благодійних коштів до Андрушівської ЦРЛ та КЗ «Центр ПМСД» надійшло обладнання на суму 553,3тис.грн. За звітний період проведено ремонтних робіт на загальну суму 773,7тис.грн.
В районі функціонує 21 загальноосвітніх навчальних закладів в яких навчається 2670 учнів.
Діє 2 позашкільні навчальні заклади, в яких налагоджено роботу 21 гуртка з контингентом 790 учнів.
В районі функціонує 20 дошкільних навчальних закладів, які відвідує 870 дітей дошкільного віку, що становить 54% дитячого населення району.
Проводиться робота по соціальному захисту учасників навчально-виховного процесу. Шкільні їдальні працюють в звичному режимі. Вартість харчування на 1 дитину в день становить 10 грн. Гарячим харчуванням у ЗНЗ району охоплено 1701 учнів, що становить 65 %. Учні 1-4 класів, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей охоплені харчуванням 100%. Безкоштовним харчуванням забезпечуються 1252 учні, з них учнів 1-4 класів – 1068 та учнів 5-11 класів – 184.
Підвіз організовано для 83 вчителів та 227 учнів (213– дітей підвозиться 6 шкільними автобусами та 14 – рейсовими автобусами). Учні та вчителі району забезпечені безкоштовним підвезенням на 100%.
Для задоволення освітніх потреб учнів в районі у 19 класах 6 навчальних закладів запроваджено профільне навчання, напрями якого: суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, філологічний та технологічний. Ним охоплено 519 школярів, що становить 66% від учнів 10-11 класів. 202 учні поглиблено вивчають математику, історію, українську мову і літературу, англійську мову, біологію та основи інформатики.
Проводилась робота по розвитку індивідуальних здібностей та талантів учнівської молоді. Для задоволення освітніх потреб учнів створена мережа гуртків за інтересами, курсів за вибором, факультативів, додаткових годин, поглибленого вивчення предметів. Відкрито 146 факультативних груп для 1430 учнів. В школах працює 234 гуртки (88 платних і 146 неоплачуваних), якими охоплено 1798 учнів (70%).
Для учнів, які не можуть відвідувати школи за станом здоров'я організовано індивідуальне навчання.
Надається значна увага впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес. 95% навчальних закладів мають навчальні комп'ютерні комплекси. В 2017 році сучасний комп'ютерний клас отримала Андрушівська гімназія, проводиться робота щодо підключення навчальних закладів до мережі Інтернет.
В районі активно діє служба соціально-педагогічного патронату, організовано роботу консультативних пунктів. Соціально-педагогічним патронатом додатково охоплено 514 дітей дошкільного віку. Різними формами здобуття дошкільної освіти охоплено 1384 дитини, що становить 87% дітей від 1 до 6 років.
Станом на 1 жовтня 2017 року оздоровлено: 30 – дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 93 – дитини з багатодітних та малозабезпечених сімей, 4 – дитини постраждалих внаслідок аварій на ЧАЕС, 25 – дітей учасників АТО, 2 – дитини внутрішньо переміщених осіб, 21– дитина серед талановитих та обдарованих дітей, 8 – дітей, що перебувають на диспансерному обліку, 4 – дитини-інваліда.. Всього оздоровлено 187 дітей.
Проведено поточні ремонти приміщень загальноосвітніх навчальних закладів та підготовлено шкільні котельні до роботи в осінньо-зимовий період.
Для потреб загальноосвітніх навчальних закладів за 9 місяців 2017 року здійснено видатків на суму 8,8млн.грн.
В 2017 році збережено мережу закладів культури району, а саме: діє 29 клубних установ, з них районний Будинок культури, 9 Центрів дозвілля, 5 клубів та 14 будинків культури, 23 бібліотеки, в тому числі районна бібліотека для дорослих та дітей, 20 сільських бібліотек, Андрушівська школа мистецтв.
У клубних установах діє 211 клубних формувань, учасниками яких є 2636 жителів району, з них 1576 дітей. 13 колективів художньої творчості носять звання «народний». В районі працює 9 майстрів народно – ужиткового мистецтва.
До бібліотечних фондів району за 9 місяців 2017 року надійшло 1638 примірників книг на суму 101,0тис.грн.
За 9 місяців 2017 року колективи та окремі виконавці брали участь в 33 фестивалях, конкурсах та міжнародних заходах. Районним будинком культури проведено 30 культурно-мистецьких заходів.
В звітному періоді було замінено двері в районному Будинку культури на суму 90,0тис.грн., розпочато капітальний ремонт фасадів Андрушівської районної бібліотеки.
Соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності
Станом на 01.07.2017 року в районі проживає 6430 дітей. Райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування та структурними підрозділами, які опікуються дітьми постійно проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей.
На 01.10.2017 року на первинному обліку в службі в справах дітей перебуває 118 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, (з них 39 дітей-сиріт та 79 дітей, позбавлені батьківського піклування). Із зазначеної категорії дітей:
• 82 дитини перебувають під опікою/піклуванням громадян;
• 7 дітей перебувають на вихованні в дитячих будинках сімейного типу;
• 16 дітей виховується в прийомних сім'ях;
• 13 дітей перебувають на повному державному утриманні в державних дитячих закладах.
Протягом 9 місяців 2017 року на первинний облік поставлено 8 дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей залишених без піклування батьків. 6 нововиявлених дітей влаштовано в сімейні форми виховання, 2 дітей перебувають в дитячих закладах.
На даний час в районі діє 5 прийомних сімей та 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховуються 22 дитини.
На обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебуває 52 дитини, які б мали отримувати пенсію по втраті годувальника у зв'язку зі смертю батьків або одного з них. 48 з них таку допомогу отримують, 4 дітям пенсія по втраті годувальника не призначена через відсутність трудового стажу батьків. В районі своєчасно виплачується одноразова допомога по досягненню повноліття дітям – сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. За 9 місяців 2017 році допомога виплачена 18 особам даної категорії.
Проводиться робота по забезпеченню подальшої післяшкільної освіти дітей цієї категорії. В цьому році школу закінчили 7 дітей, усі вони та 6 дітей, які закінчили 9 класів, звернулися до служби в справах дітей райдержадміністрації для надання пакету документів для вступу на державну форму навчання.
На обліку в ССД перебуває 69 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах і проживають в 34 неблагополучних сім'ях. Для своєчасного виявлення і постановки на облік дітей, які проживають в неблагополучних сім'ях постійно проводились рейди. В результаті таких рейдів в 2017 році додатково поставлено на облік 18 дітей, які проживають в 10 сім'ях. Знято з обліку 18 дітей з 12 сімей.

ІІІ. Цілі і завдання Програми
Головними цілями Програми є:
закріплення позитивних тенденцій в галузях економіки району, формування умов для їх подальшого розвитку виходячи із максимального використання наявного потенціалу та підвищення рівня зайнятості населення;
підвищення стандартів життя шляхом забезпечення загальної доступності і суспільно прийнятної якості основних соціальних послуг, у тому числі якісної освіти, медичного і соціального обслуговування на базі впроваджених реформ та тих, що реалізовуватимуться.
Основні завдання Програми:
забезпечення стабільного розвитку економіки з наростаючою динамікою промислового і сільськогосподарського виробництва;
проведення реконструкції, модернізації та технічного переоснащення підприємств;
зміцнення інвестиційного потенціалу району;
активізація міжнародного економічного співробітництва та налагодження нових ділових контактів з зовнішніми партнерами;
підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу району (майнових, земельних, бюджетних та енергетичних ресурсів);
подальше впровадження енергозберігаючих заходів у виробництві, соціальній сфері та у житловому секторі;
вжиття комплексу заходів, спрямованих на реалізацію стимулювання та заохочення ведення підприємницької діяльності в районі;
оптимізація процесу надання адміністративних послуг, передусім тих, що пов'язані з діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування з метою сприяння реалізації конституційних прав громадян щодо отримання якісних та своєчасних таких послуг;
поліпшення наявної мережі автомобільних доріг;
сприяння працевлаштуванню безробітних громадян та їх конкурентоздатності на ринку праці;
максимально ефективний захист соціально вразливих верств населення, учасників антитерористичної операції та сімей загиблих в антитерористичній операції;
упровадження дієвих механізмів управління якістю медичної допомоги та забезпечення ліками окремих категорій хворих, запобігання росту соціально значимих захворювань;
забезпечення доступності усіх видів освіти, поліпшення її якості та підвищення конкурентоздатності;
забезпечення утримання та розвитку у межах фінансових можливостей об'єктів культурної інфраструктури, сприяння активній участі громадян у культурно-мистецьких заходах;
розвиток умов для занять фізкультурою і спортом і підвищення майстерності спортсменів;
подальша максимальна підтримка процесу об'єднання територіальних громад та забезпечення конструктивної взаємодії з громадою, що об'єдналася, з вирішення питань її соціально- економічного розвитку та реалізації державної політики на різних напрямах;
вжиття заходів щодо попередження або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
забезпечення правопорядку та профілактики злочинності;

ІV. Головні проблеми та основні напрями соціально-економічного розвитку району в 2018 році

Забезпечення соціально-економічного розвитку району
1. Бюджетно-фінансова політика
Проблемні питання:
Недостатність бюджетних призначень на забезпечення повної потреби у видатках на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами.
Основні напрями діяльності:
Вжиття заходів місцевими радами та залучення додаткового фінансового ресурсу з місцевих бюджетів (для покриття недостатності у видатках на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносії місцевими бюджетами планується спрямувати вільні залишки коштів, здійснити перерозподіл видатків по інших КЕКВ, зменшити необов'язкові виплати, оптимізувати мережу установ та чисельність працівників, спрямувати кошти спеціального фонду, надати відпустки без збереження заробітної плати та інші заходи.
Підвищення рівня взаємодії з органами місцевого самоврядування з питання забезпечення своєчасних надходжень платежів до місцевих бюджетів та погашення податкового боргу.
Очікувані результати:
Збільшення доходів до зведеного бюджету на 8,0 %, у тому числі збору платежів державного бюджету, на 2,3 %, доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) - на 1,4%.
Своєчасне фінансування затверджених видатків.
2. Інвестиційна політика, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародне співробітництво та інноваційний розвиток
Проблемні питання:
Суперечливість законодавчої бази, що регулює питання інвестиційної діяльності на території України.
Недосконалість, суперечливість механізмів державно-приватного партнерства.
Надміру тривала процедура відведення земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності.
Обтяжливий процес підключення енергопотужностей необхідних для реалізації нових інвестиційних проектів.
Недостатня ефективність державної підтримки інновацій.
Основні напрями діяльності:
Постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів.
Забезпечення інформаційно-консультаційного супроводу інвесторів.
Сприяння участі суб'єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів.
Розробка та періодичне оновлення інформаційно-презентаційних матеріалів про район.
Розгляд та сприяння вирішенню проблемних питань, що виникаютьу ході діяльності інвесторів на території району.
Нарощування обсягу експорту району на зовнішніх ринках та створення умов для активації зовнішньоекономічної діяльності.
Активізація роботи щодо залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.
Інструменти виконання:
Програма залучення інвестицій в економіку Андрушівського району на 2016¬2020 роки;
розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2012 № 88 «Про забезпечення комплексного розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Житомирській області»;
План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року;
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.05.2012 № 181 «Про заходи щодо сприяння в активізації інноваційної діяльності»;
Програма економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2018 рік (проект).
Очікувані результати:
Налагодження нових контактів між суб'єктами господарювання району та іноземними інвесторами. Створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджету.
Обсяг капітальних інвестицій складатиме 115,0млн. грн.
Обсяг прямих іноземних інвестицій становитиме 744,0тис.дол.США.
Збільшення експорту товарів та послуг підприємствами району.
Розширення ринків збуту продукції товаровиробників району.
Зростання кількості інноваційно-активних підприємств в районі.

3. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій
Проблемні питання:
Недостатня кількість земельних масивів, придатних для розподілу між військовослужбовцями - учасниками АТО, членами сімей загиблих військовослужбовців.
Неналежне фінансове забезпечення заходів земельної реформи.
Велика кількість помилок геометрії у Державному земельному кадастрі.
Необхідність поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, в яких термін її дії завершився. Низький відсоток використання сільськими, селищною радами за цільовим призначенням коштів, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
Основні напрями діяльності:
Пошук додаткових земельних ділянок, придатних для передачі у власність військовослужбовцям - учасникам АТО, членам сімей загиблих військовослужбовців.
Поновлення нормативної грошової оцінки земель, населених пунктів, де термін дії такої грошової оцінки завершився, проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.
Проведення інвентаризації землі населених пунктів та землі за межами населених пунктів.
Здійснення заходів з охорони земель, зокрема: рекультивація порушених земель, будівництво і реконструкція протиерозійних гідротехнічних споруд, проведення поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь.
Інструменти виконання:
Земельний кодекс України;
Закон України «Про землеустрій»;
Закон України «Про охорону земель»;
Закон України «Про оцінку земель»;
Закон України «Про державний земельний кадастр»;
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»;
рішення органів місцевого самоврядування про виділення коштів місцевих бюджетів;
договори на виконання робіт.
Очікувані результати:
Забезпечення військовослужбовців - учасників АТО, членів сімей загиблих військовослужбовців земельними ділянками в межах норм безоплатної приватизації.
Визначення нормативної грошової оцінки забезпечить збільшення надходжень до місцевих бюджетів від податку на землю та орендної плати, крім того надасть можливість визначення державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земель.
Оптимізація складу угідь.
Поліпшення якості ґрунтів.
Завершення інвентаризації земель населених пунктів та проведення суцільної інвентаризації земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів дозволить:
наповнити інформаційну базу для ведення державного земельного кадастру;
раціонально використовувати наявні земельні ресурси;
додатково наповнити бюджет за рахунок плати за землю.

4. Розвиток малого і середнього підприємництва та надання адміністративних послуг
Проблемні питання:
Недосконалість нормативно-правової бази у сфері ведення підприємницької діяльності, надання адміністративних послуг.
Висока вартість фінансово-кредитних ресурсів.
Недостатня розвиненість інфраструктури підтримки суб'єктів підприємництва.
Недостатня державна підтримка бізнесу до впровадження інноваційних технологій, виробництво конкурентоспроможної продукції.
Незавершеність реформування системи надання адміністративних послуг.
Недостатність інформації та консультування громадян з питань отримання ними адміністративних послуг у центрі (не встановлено систему електронної черги та інтерактивної системи консультування відвідувачів з використанням інформаційних кіосків).
Недостатнє фінансування центру надання адміністративних послуг, впровадження надання адміністративних послуг в електронній формі.
Відсутність в центрі надання адміністративних послуг спеціального обладнання, яке входить до складу автоматизованих робочих місць (робочих станцій), для отримання адміністративної послуги з видачі закордонного паспорту.
Основні напрями діяльності:
Проведення заходів з спрощення адміністративно - дозвільних процедур та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва.
Забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики, залучення громадськості до всіх процедур прийняття регуляторних актів та відстеження результативності їх дії;
Сприяння у залученні суб'єктів малого і середнього бізнесу до участі у програмах з надання фінансово-кредитної підтримки, у тому числі міжнародної технічної допомоги, а також за рахунок донорських організацій.
Пропагування та популяризація підприємницької діяльності.
Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця, відзначення провідних суб'єктів господарювання, інших заходів з питань підприємництва.
Проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо підприємництва, умов його ведення.
Залучення суб'єктів підприємницької діяльності до участі у виставково-ярмаркових заходах.
Забезпечення доступу суб'єктів підприємництва до інформації про вільне нерухоме майно державної і комунальної власності, що може бути запропоноване суб'єктам малого і середнього підприємництва до приватизації або передачі в оренду;
Навчання основам підприємницької діяльності незайнятого населення, насамперед соціально-вразливих категорій (інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців, бажаючих займатися підприємницькою діяльністю).
Сприяння у розширенні мережі центрів надання адміністративних послуг, у т.ч. при об'єднаних територіальних громадах, надання консультативно-методологічної допомоги з організації діяльності центрів.
Покращення якості надання адміністративних послуг, забезпечення прозорості, доступності та спрощення процедури отримання адміністративних послуг громадянами в центрі.
Розширення переліку адміністративних послуг, що надаються в центрі та покращення інформування громадян з питань отримання адміністративних послуг.
Надання консультативно-методологічної допомоги органам місцевого самоврядування, в тому числі об'єднаним територіальним громадам, з питань підприємництва, створення, діяльності центрів надання адміністративних послуг.
Проведення роботи щодо переведення адміністративних послуг в електронний формат, надання можливості подачі заявниками звернень в електронному вигляді.
Висвітлення інформації про адміністративні послуги у засобах масової інформації, на інформаційних стендах, офіційних веб-сайтах райдержадміністрації та суб'єктів надання послуг.
Інструменти виконання:
Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»;
Закон України від 06.09.2012 № 5203-YI «Про адміністративні послуги»;
Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 782-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органами виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;
постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 188 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»;
постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»;
Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Андрушівському районі на 2017-2020 роки:
Програма економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2018 рік (проект).
Очікуваний результат:
Розвиток малого і середнього підприємництва району.
Зростання кількості малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення до 31 одиниці.
Розширення ринків збуту продукції суб'єктів підприємництва.
Усунення суперечностей у нормативно-правових актах у сфері надання адміністративних послуг.
Передача повноважень по наданню окремих адміністративних послуг з центрального на місцевий рівень.
Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг в об'єднаних територіальних громадах.
Вільний доступ населення до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) надання адміністративних послуг та отримання консультацій з будь - яких питань.
Забезпечення прозорості, відкритості, зручних умов для обслуговування громадян у центрі адміністративних послуг, економія часу та витрат населення при отриманні послуг.
Надання населенню та бізнесу адміністративних послуг в електронній формі.

Розвиток реального сектору економіки, інфраструктури та сфери послуг
5. Промисловість
Проблемні питання:
Відсутність діяльності на ДП «Червоненський завод продтоварів», ДП «Промінь» с.Новоівницьке, Андрушівській виробничій дільниці ДП «Коростишівський спиртовий комбінат».
Висока енерго - та матеріаломісткість виготовленої продукції і, як наслідок, низькі темпи підвищення конкурентоспроможності продукції та ефективності виробництва.
Висока вартість та складний доступ до кредитних ресурсів.

Основні напрями діяльності:
Досягнення визначених показників передбачається за рахунок нарощення виробництва: сирів ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», цукру ПАТ «Червонський цукровик», борошна ТОВ «Млин База», кормів для сільськогосподарських тварин ТОВ «Івниця» та невідособленим промисловим підрозділом сільськогосподарського підприємства по птахівництву «Надія», швейних виробів ТДВ фабрика «Восход».
Очікувані результати:
Збільшення обсягів виробництва у переробній промисловості на 16,0%.
Приріст обсягу реалізованої промислової продукції на 6,7%.
6. Дорожньо-транспортний комплекс
Проблемні питання:
Повільна заміна застарілого рухомого складу автобусів на приміських маршрутах загального користування.
Значна частина автобусів що обслуговують пасажирів, не відповідають умовам комфортності, у тому числі для перевезення осіб з обмеженими можливостями.

Основні напрями діяльності:
Модернізація виробничо-технічної бази транспортного комплексу.
Встановлення на автобусах за рахунок перевізників системи GPS.
Інструменти виконання:
Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства»;
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування»;
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі»;
Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі»;
Закон України «Про автомобільний транспорт»;
Закон України «Про дорожній рух»;
Закон України «Про автомобільні дороги»;
постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Єдиних Правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»;
постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг України»;
Програма соціального і економічного розвитку Андрушівського району на 2018 рік (проект).

Очікувані результати:
Утримання доріг загального користування в належному стані.
Забезпечення безпечних умов руху на автомобільних дорогах.
Зниження аварійності на дорогах за рахунок поліпшення умов руху.
Інформаційне забезпечення учасників руху.
Підвищення безпеки дорожнього руху та якості надання пасажирських послуг.

7. Агропромисловий комплекс
Проблемні питання:
Не врегульованим на законодавчому рівні залишається механізм реєстрації договорів оренди невитребуваних земельних часток (паїв) та земель під польовими дорогами.
Нераціональне використання та виснаження сільськогосподарських угідь, погіршення їх якісних властивостей.
Порушення сільськогосподарськими виробниками законодавчо встановлених нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах.
Галузева розбалансованість розвитку сільського господарства та цільового використання наявних ресурсів.
Втрата виробничого та інвестиційного потенціалу тваринницької галузі.
Недостатній розвиток сільських територій.
Перебудова господарств населення до виробництва продукції у відповідності до вимог європейських стандартів.
Основні напрями діяльності:
Забезпечення оптимізації галузевого розвитку сільського господарства у розрізі рослинництва та тваринництва.
Покращення якості сільськогосподарських угідь шляхом оптимізації їх кислотності, співвідношення культур у сівозмінах, схем внесення мінеральних та органічних добрив, проведення культуртехнічних робіт, вапнування ґрунтів, залуження та перезалуження лук і пасовищ.
Забезпечення розвитку рослинницької галузі, зокрема шляхом покращення селекції та насінництва, підтримки органічних виробників, розширення існуючих виробничих потужностей та розбудови виробничої інфраструктури.
Забезпечення реалізації сучасних технологій у галузі скотарства, у тому числі шляхом зміцнення та реконструкції наявної матеріально- технічної бази.
Розвиток спеціалізованих підприємств у галузі свинарства завдяки створенню та реконструкції сучасних тваринницьких комплексів.
Сприяння розвитку птахівництва, зокрема шляхом покращення діяльності існуючого птахокомплексу через впровадження сучасного обладнання.
Сприяння розвитку інфраструктури та сільських територій, у тому числі за рахунок розвитку обслуговуючих кооперативів та фермерських господарств.

Інструменти виконання:
Програма розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки;
План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року.
Очікувані результати:
Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у цінах 2010 року в 2018 році становитиме 330,0млн.грн., у тому числі у рослинництві – 314,1млн.грн., у тваринництві – 15,9млн.грн.
Індекс виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств складе 102,2 %, у тому числі продукції рослинництва - 102,3 %, тваринництва - 100,6%.
8. Житлово - комунальне господарство та енергозбереження
Проблемні питання:
проведення енергетичного аудиту комунальних підприємств та розробка схем оптимізації водогінних мереж населених пунктів району;
завершення будівництва очисних споруд каналізації в м.Андрушівка;
проведення капітального ремонту водогінних мереж в м.Андрушівка, с.Ст.Котельня, с.Новоівницьке;
проведення капітального ремонту каналізаційних мереж та відновлення очисних споруд каналізації в с.Ст.Котельня, с.Новоівницьке;
приведення до належного технічного та санітарного стану полігону ТПВ міста та інших населених пунктів району і розроблення схеми роздільного збирання та складування відходів з можливістю їх подальшої утилізації, проведення капітального ремонту;
передача багатоквартирних житлових будинків ДП «Коростишівський спиртовий комбінат» у комунальну власність територіальної громади міста.
Основні напрями діяльності:
Виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів водопостачання та водовідведення.
Забезпечення застосування на підприємствах житлово-комунального господарства новітніх енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів.
Створення умов для надання якісних послуг із вивезення та утилізації побутових відходів, використовуючи сучасні методи і технології та зменшуючи екологічне навантаження на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.
Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів.
Інструменти виконання:
Програма «Питна вода району на 2006-2020 роки».
Очікувані результати:
Забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств житлово-комунального господарства, підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів;
Проведення комплексу організаційно-технічних та фінансових заходів щодо реалізації завдань забезпечить зменшення непродуктивних втрат та витрат питної води в централізованих водопровідних мережах, покращить якість житлово-комунальних послуг, забезпечить беззбиткову діяльність підприємств галузі.
Скорочення заборгованості споживачів за надані послуги підприємствам житлово-комунального господарства.
Зменшення непродуктивних втрат та витрат питної води в централізованих водопровідних мережах.
Залучення інвестицій у технічне переоснащення об'єктів житлово-комунального господарства.

Доходи населення та розвиток ринку праці
9.Заробітна плата
Проблемні питання:
Застосування режимів неповної зайнятості працівників.
Нелегальна зайнятість і виплата заробітної плати «у конвертах».
Мінімізація заробітної плати та неповне використання робочого часу.
Низький рівень середньомісячної заробітної плати працівників району відносно обласного показника.
Основні напрями діяльності:
Планова робота районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.
Вивчення та аналіз причин мінімізації заробітної плати, достовірності запровадження неповного робочого часу суб'єктами господарювання.
Вжиття заходів щодо збільшення кількості робочих місць з гідними умовами та оплатою праці шляхом залучення ефективних інвесторів та підтримки розвитку малого підприємництва.
Забезпечення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати зарплати «у конвертах».
Посилення контролю за дотриманням роботодавцями трудового законодавства.
Інструменти виконання:
План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року;
розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації від 01.02.2017 №29 «Про заходи щодо легалізації трудових відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної плати».
Очікувані результати:
Зростання номінальної заробітної плати штатних працівників.
Створення не менше 598 нових робочих місць з рівнем заробітної плати вище середнього.
Зменшення навантаження незайнятого населення на 1 вільне робоче місце.
10. Пенсійне забезпечення
Проблемні питання:
Значними залишаються борги із платежів до Пенсійного фонду України, в тому числі підприємств-банкрутів.
Незначні темпи зменшення боргу по платежах до Пенсійного фонду України економічно-активних підприємств.
Значна заборгованість із платежів до Пенсійного фонду України сільськогосподарських підприємств.
Низька забезпеченість потреби на виплату пенсій власними коштами.
Основні напрями діяльності:
Забезпечення своєчасного перерахунку пенсій та допомог, які визначені на державному рівні.
Вжиття, передбачених чинним законодавством, заходів впливу на платників-боржників та їх посадових осіб з метою скорочення заборгованості із платежів до Пенсійного фонду України.
Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи із роботодавцями щодо виплати заробітної плати працівникам на рівні не меншому за мінімальний.
Реалізація заходів, спрямованих на легалізацію заробітної плати та зайнятості населення, здійснення моніторингу платників, які виплачують заробітну плату менше мінімального рівня.
Інструменти виконання:
Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»;
Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 672-р.
Очікувані результати:
Своєчасне та в повному обсязі фінансування виплат пенсій і грошової допомоги пенсіонерам району з урахуванням їх підвищень на державному рівні.
Виконання планових показників із надходження власних коштів.
Скорочення заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Поліпшення якості обслуговування громадян:
максимальне наближення послуг, що надаються, до місць проживання громадян; розширення мережі надання послуг.
Легалізація праці та заробітної плати.
11. Ринок праці
Проблемні питання:
Невідповідність між професійними групами шукачів роботи та потребою в робочій силі.
Дефіцит кваліфікованих робітників.
Обмежені можливості для отримання роботи у сільській місцевості.
Низький рівень заробітної плати у вакансіях (у половині вакансій - мінімальна заробітна плата).
Основні напрями діяльності:
Приведення системи підготовки кадрів до потреб районного ринку праці.
Запровадження сучасних підходів в організації роботи обслуговування відвідувачів спеціалістами районного центру зайнятості спрямоване на:
розширення інструментів сприяння зайнятості та сервісу надання послуг;
забезпечення адресності послуг та індивідуального підходу.
Нові підходи передбачають:
використання при презентації шукачів роботи відео-резюме;
запровадження дистанційного спілкування з роботодавцями за допомогою онлайн-співбесіди;
залучення безробітних до безкоштовних онлайн-курсів на інтернет-ресурсах «Prometheus» та «LingvaSkills»;
розробку інноваційного порталу, запровадження «Електронного кабінету роботодавця».
Розширення кількості напрямів підвищення кваліфікації за рахунок організації стажування робітників, фахівців безпосередньо на робочому місці за індивідуальними навчальними планами і програмами.
Підвищення кваліфікації безробітних, у тому числі на курсах цільового призначення.
Організація професійного навчання безробітних у відповідності до потреб ринку праці на замовлення роботодавців.
Орієнтація безробітних на профнавчання за актуальними професіями.
Проведення семінарів, зустрічей, круглих столів з метою активізації співпраці з суб'єктами ринку праці, соціальними партнерами та громадськими організаціями для забезпечення доступу до зайнятості окремих груп населення.
Інструменти виконання:
Районна програма зайнятості населення на 2018-2020 роки (проект);
План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року.
Очікувані результати:
Підвищення рівня зайнятості та зниження рівня безробіття населення:
забезпечення роботою 1230 осіб;
працевлаштування 15 осіб шляхом отримання компенсації єдиного внеску роботодавцям.
Надання 4100 особам послуг служби зайнятості.
Охоплення професійним навчанням 180 безробітних.
Підвищення конкурентоздатності робочої сили та забезпечення рівня працевлаштування після професійного навчання на рівні 95%.
Прогнозна чисельність деяких категорій громадян, які матимуть право для отримання ваучера, становитиме 2 особи.
Забезпечення 385 осіб громадськими роботами та іншими роботами тимчасового характеру.
Надання 98 % безробітним послуг з професійної орієнтації.
12. Соціальний захист населення
Проблемні питання:
Роками не вирішується питання забезпечення спецавтотранспортом 65 осіб - інвалідів різних груп та категорій.
Збільшення кількості учасників антитерористичної операції та члени їх сімей, які потребують першочергової соціальної допомоги та підтримки, у тому числі матеріальної.
Основні напрями діяльності:
Розв'язання питання забезпечення інвалідів району спецавтотранспортом.
Надання соціальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, пенсіонерам та малозабезпеченим сім'ям залежно від майнового стану і доходів сім'ї.
Забезпечення виплат державних видів допомоги у розмірах, визначених Державним бюджетом України на 2018 рік.
Забезпечення соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у розмірах, визначених Державним бюджетом України на 2018 рік.
Забезпечення виплат грошової допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, які потрапили у складні життєві умови.
Забезпечення виплати грошової допомоги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції.
Інструменти виконання:
Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»;
Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;
Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;
Закон України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
Указ Президента України від 18.03.2015 № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»;
постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 №1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»;
постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»;
Районна комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівського району на 2016-2018 роки;
Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Андрушівського району на 2017 – 2018 році.
Очікувані результати:
Забезпечення спецавтотранспортом осіб з інвалідністю різних груп та категорій, які перебувають на обліку.
Забезпечення надання:
державної соціальної допомоги 1700 сім'ям з дітьми та 500 малозабезпеченим сім'ям;
субсидії на житлово-комунальні послуги і тверде паливо та скраплений газ понад 8 тис. домогосподарств;
компенсації 85 фізичним особам, які надають соціальні послуги.
Забезпечення своєчасних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у розмірах, визначених Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Державним бюджетом України на 2018 рік.
Забезпечення комплексного підходу до вирішення питання підтримки учасників антитерористичної операції та їх родин.

13. Охорона здоров'я населення
Проблемні питання:
Застаріла модель фінансування надання первинної медичної допомоги.
Збільшення захворюваності на серцево-судинну патологію, онкологічні захворювання, поширення соціально-небезпечних хвороб у т.ч. ВІЛ-інфекції.
Утримання в належному стані будівель медичних закладів сільської медицини.
Застарілі форми роботи медичних установ.
Основні напрями діяльності:
Впровадження нової моделі фінансування надання первинної медичної допомоги за принципом «гроші ходять за пацієнтом».
Здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів, спрямованих на зниження захворюваності населення у т.ч. груп ризику з соціально-небезпечних хвороб, зокрема заходів щодо догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.
Виконання заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції та для громадян, які прибувають з тимчасово окупованої території.
Проведення поточного ремонту та термомодернізації лікувальних закладів району.
Інформатизація закладів охорони здоров'я району. Поступовий перехід на електронний документообіг, що забезпечить переведення усіх документів та процесів взаємодії у сфері охорони здоров'я з паперового формату в електронний, при цьому зі створенням єдиних реєстрів закладів, лікарів, пацієнтів, ліків тощо.
Інструменти виконання:
Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ - інфекції/СНІДУ на 2015-2018 роки.
Районна Програма забезпечення медичних закладів району кадрами на 2016-2023 роки.
План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року.
Програму забезпечення жителів Андрушівського району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення на 2017-2019 роки.
Виконання ініціативи Президента України - проект закону №7117 «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості».
Очікувані результати:
Поліпшення якості та ефективності надання медичних послуг центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.
Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості.
Залучення у сільську місцевість медперсоналу та підвищення рівня його кваліфікації.
Зниження рівня материнської, перинатальної та малюкової смертності.
Надання всіх видів допомоги (медичної, реабілітаційної, психологічної) учасникам антитерористичної операції, особам, що прибули з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.
14. Освіта
Проблемні питання:
Потреба у розвитку мережі дошкільних навчальних закладів, особливо у місті. На 100 місцях у дошкільних закладах району виховується 109 дітей.
Необхідність впровадження енергозберігаючих технологій у навчальних закладах.
Необхідно продовжити роботу по реконструкції та капітальних ремонтах закладів освіти з метою поліпшення умов навчального процесу, відповідно до Концепції нової української школи.
У зв'язку з відкриттям опорних шкіл та технічним зношенням шкільних автобусів існує потреба у поповненні парку шкільних автобусів на 3 одиниці.
Актуальним залишається питання оснащення обладнанням навчальних закладів, створення медіатек.
Одним із нагальних питань є продовження роботи по підключенню закладів загальної середньої освіти до мережі Інтернет.
Необхідно максимально охопити дітей з особливими потребами інклюзивною освітою, створити в районі інклюзивно-ресурсний центр.
Основні напрями діяльності:
Відкриття додаткових груп при функціонуючих садочках.
Проведення капітальних ремонтів приміщень 4 ЗНЗ, облаштування внутрішніх санвузлів у 2 ЗОШ та 1 позашкільному навчальному закладі.
Забезпечення перевезення школярів сільської місцевості шкільними автобусами.
Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами; створення інклюзивно-ресурсного центру.
Підвищення якості надання освітніх послуг в навчальних закладах.
Утворення опорної школи.
Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащення їх новітнім обладнанням;
облаштування шкільних медіатек;
підключення до мережі Інтернет.
Приведення приміщень навчальних закладів до санітарно- гігієнічних норм.
Інструменти виконання:
Закон України «Про загальну середню освіту»;
План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року.
Очікувані результати:
Проведення ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів дозволить покращити навчальний процес та забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови.
Створення у навчальних закладах нового освітнього простору.
Збільшення відсотку охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою.
Покращення надання послуг дітям з особливими освітніми потребами та 100% їх охоплення інклюзивним навчанням.
Збільшення відсотку охоплення учнів району різними формами позашкільної освіти.

15. Культура
Проблемні питання:
Необхідність проведення модернізації клубних закладів та забезпечення їх паливом.
Відсутнє фінансування на придбання сучасної літератури та періодичних видань.
Повільно відбувається оновлення матеріально-технічної бази установ культури у сільській місцевості.
Неповна зайнятість, переважно в сільській місцевості, працівників культури.
Відсутність приміщення для музею.
Основні напрями діяльності:
Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини.
Поповнення бібліотечних фондів сучасною україномовною літературою та передплата періодичних видань.
Капітальний ремонт даху районного будинку культури, проведення протипожежних робіт.
Проведення Всеукраїнського свята «Рушники мого краю» з метою популяризації та розвитку аматорських колективів.
Інструменти виконання:
Обласна Програма сприяння культурно-мистецькому розвитку області на 2015-2020 роки;
Обласна програма охорони та збереження культурної спадщини на 2017-2018 роки;
Районна програма «Молодь та родина Андрушівщини» на 2017-2020 роки;
План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року.
Очікувані результати:
Створення єдиної бази даних об' єктів культурної спадщини.
Створення електронного каталогу об'єктів культурної спадщини.
Забезпечення належного стану приміщень установ культури району з механічним та протипожежним обладнанням.
Доступ читачів до нових надбань вітчизняної і світової літератури та періодичних видань.
Популяризація українського традиційного фольклорного мистецтва.

16. Розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення здорового способу життя
Проблемні питання:
Низький рівень залучення населення до занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання.
Необхідність оновлення спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацької спортивної школи та провідних спортсменів району.
Недостатня кількість спортивних тренерів в районі.
Основні напрями діяльності:
Створення умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку громадян.
Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів інвалідів, ветеранів.
Забезпечення належного функціонування районних закладів фізичної культури і спорту.
Інструменти виконання:
Районна комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2020 роки;
План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року.
Очікувані результати:
Поліпшення стану здоров'я населення шляхом створення належних умов для занять спортом за місцем проживання.
Збільшення кількості фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів в районі.
Стимулювання спортсменів та тренерів у роботі по підвищенню рівня спортивної майстерності.

17. Молодіжна і сімейна політика, соціальна робота з сім'ями дітьми та молоддю
Проблемні питання:
Недостатня робота щодо запобігання та протидії насильству, реабілітації чоловіків, жінок та дітей, які постраждали під час воєнно- соціальних конфліктів, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, загиблих воїнів під час проведення антитерористичної операції.
Відсутність механізмів з реалізації молодіжної політики на рівні об'єднаної територіальної громади.
Забезпечення соціальними послугами та підтримкою сімей з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини.
Здійснення соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб.
Розвиток і функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом розвитку соціальних послуг у громаді.
Здійснення заходів щодо соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя.
Основні напрями діяльності:
Запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які постраждали від насильства в сім'ї, торгівлі людьми, а також захист їх прав, надання їм комплексу послуг, притулку.
Утвердження гендерної рівності:
недопущення дискримінації за ознакою статі;
захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі;
забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам у виконанні сімейних та професійних обов'язків, формування відповідального материнства та батьківства.
Розширення інформаційно-просвітницької діяльності у сфері попередження насильства в сім'ї, формування культури гендерної рівності.
Забезпечення оптимальної скоординованої діяльності райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері національно-патріотичного виховання.
Забезпечення якості надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги у їх подоланні.
Інформування населення щодо змісту соціальних послуг, їхньої ефективності у вирішенні складних життєвих ситуацій та місця отримання.
Розвиток і функціонування сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Здійснення заходів щодо соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя та сприяння в запровадженні наставництва для дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у державних дитячих закладах.
Інструменти виконання:
Районна комплексна програма «Молодь і родина Житомирщини» на 2017-2020 роки;
Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;
постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 113-р «про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінка, мир, безпека» на період до 2020 року.
Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;
Закон України «Про соціальні послуги»;
Закон України «Про охорону дитинства»;
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми»;
постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною»;
постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 465 «Деякі питання здійснення наставництва над дитиною».
Очікувані результати:
Розширення інформаційно-просвітницької діяльності у сфері попередження насильства в сім'ї та формування культури гендерної рівності.
Проведення заходів спрямованих на підвищення ролі сім'ї та її престижу, захисту традиційних сімейних цінностей.

18. Захист прав та інтересів дітей
Проблемні питання:
Соціальне сирітство, самоусунення батьків від виконання їх батьківських обов'язків.
7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі в справах дітей Андрушівської райдержадміністрації знаходиться в інтернатних закладах потребують влаштування в сімейні форми виховання.
Збільшення кількості профілактичних рейдів.
Основні напрями діяльності:
Створення сприятливого середовища для виховання, навчання, розвитку дитини та ефективної системи.
Впровадження в районі заходів з реалізації прав кожної дитини на сімейне виховання.
Реалізація державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Налагодження співпраці між структурними підрозділами райдержадміністрації, що опікуються проблемами дітей та об'єднаною територіальною громадою щодо здійснення соціального захисту дітей.
Інструменти виконання:
Цільова Програма щодо забезпечення та захисту прав дітей у Андрушівському районі на 2017-2018 роки.
Очікувані результати:
Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих в інтернатні заклади.
Збільшення питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами виховання.
Збільшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, забезпечених житлом.
Забезпечення протягом 2018 року охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на рівні не нижче середнього в області.

19. Природна, техногенна та пожежна безпека
Проблемні питання:
На території району розташовано 9 об'єктів підвищеної небезпеки, які, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, підлягають облаштуванню автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення.
Лише на одному об'єкті підвищеної небезпеки змонтовано автоматизовану систему раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення.
Проводиться робота по влаштуванню систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на хімічно небезпечних об'єктах комунальної власності.
Недостатнє фінансування програми та заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в районі.
У ході реформування місцевого самоврядування гостро стоїть питання профілактики та організації гасіння пожеж у населених пунктах територіальних громад.
Стан протипожежного захисту закладів освіти, охорони здоров'я, культури та установ соціальної сфери району не забезпечує безпечних умов перебування людей на них:
у 10 освітніх закладах виявлено порушення вимог пожежної безпеки на шляхах евакуації, що в разі пожежі може призвести до трагічних наслідків;
стан електрогосподарства 5 об'єктів не відповідає вимогам пожежної безпеки;
не проведено випробування електромереж на омічний опір ізоляції на 13 об'єктах, що не дає можливості виявити пошкоджені ділянки електричної мережі та своєчасно її замінити;
27 об'єктів необхідно обладнати системами протипожежного захисту, ще на 5 - провести їх ремонт та модернізацію;
4 водойоми, які розташовані поблизу освітніх закладів та передбачались, як зовнішні джерела протипожежного водопостачання, не пристосовані для забору води пожежною технікою;
8 будівель не обладнано пристроями блискавкозахисту, ще на 8 - зазначені пристрої несправні.
Тривалий час не усуваються недоліки капітального характеру: вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій будівель та споруд;
заміна та приведення в працездатний стан систем протипожежного захисту, внутрішнього та зовнішнього водопостачання.
На об'єктах охорони здоров'я виявлено понад 12 порушень вимог пожежної безпеки.
На об'єктах культури виявлено понад 10 порушень вимог пожежної безпеки.
Основні напрями діяльності:
Організація створення автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на об'єктах підвищеної небезпеки.
Створення боєздатних місцевих пожежних команд.
Розроблення методичних рекомендацій з питань організації роботи та фінансування підрозділів місцевої пожежної охорони.
Визначення місць дислокації місцевих пожежних команд у населених пунктах району відповідно до вимог нових нормативних документів та з урахуванням раціонального перекриття територій зонами виїздів підрозділів.
Проведення роботи по створенню об'єктів спільного користування - підрозділів місцевої пожежної охорони, їх утриманню, укладанню угод між органами місцевого самоврядування і сільськогосподарськими підприємствами на виконання заходів із забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах.
Інструменти виконання:
Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Андрушівського району від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки.
Очікувані результати:
Своєчасне виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження.
Зниження ймовірного ризику виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної безпеки, загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат.
Покращення стану техногенної безпеки на території району.
Забезпечення належних умов для виконання завдань пожежно- рятувальними підрозділами за призначенням.
Зниження ймовірного ризику виникнення пожеж та загибелі людей на них.
Зменшення матеріальних втрат від пожеж.
Покращення стану пожежної та техногенної безпеки об'єктів з масовим перебуванням людей.

21. Забезпечення законності та правопорядку
Проблемні питання:
Збільшення кількості злочинів, у тому числі пограбувань, вимагань, незаконних заволодінь транспортними засобами, порушень правил дорожнього руху кримінального характеру
Потреба в модернізації матеріально-технічного забезпечення поліції.
Основні напрями діяльності:
Удосконалення форм та методів взаємодії з органами місцевого самоврядування у вирішенні проблемних питань забезпечення правопорядку в районі, захисту прав та свобод громадян, у тому числі модернізації матеріально-технічного забезпечення.
Надання правової допомоги населенню та якісних сервісних послуг.
Попередження розповсюдження наркозлочинності на території району, насамперед серед молоді.
Профілактика підліткової злочинності.
Встановлення в публічних місцях засобів відеоспостереження.
Здійснення особистих прийомів громадян, у тому числі виїзних, для підвищення рівня правової освіти населення, надання, в межах компетенції, фахової юридичної допомоги.
Інструменти виконання:
Комплексна Програма профілактики злочинності на 2016-2018 роки в Андрушівському районі.
Очікувані результати:
Підвищення рівня захищеності громадян.
Належне реагування поліції на заяви та повідомлення громадян про вчинення протиправних дій та збільшення числа злочинів, розкритих по «гарячих слідах».
Зниження кількості кримінальних правопорушень вчинених дітьми та стосовно них.
Підвищення рівня довіри громадян до поліції.

                                                                     ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2015-2018 РОКАХ

 

Показники

Одиниця виміру

2015 рік

звіт

2016 рік

звіт

2017 рік

очік.

вик.

2018 рік прогноз

2018 рік

прогноз

у %  до

2017 року

Сфера реального сектору економіки

Обсяг реалізованої промислової продукції  у відпускних цінах  підприємств - всього

млн.

грн.

603,3

684,3

750,0

800,0

106,7

Обсяг реалізованої промислової продукції  у відпускних цінах виробника на одну особу

грн.

17849,9

20426,9

22522,5

24169,2

 

107,3

Індекс промислової продукції

%

129,0

113,4

115,0

116,0

Х

у тому числі за основними видами діяльності:

переробна промисловість

%

129,0

108,0

110,0

112,0

Х

у тому числі:

виробництво харчових продуктів, напоїв  та тютюнових виробів

%

126,0

104,0

105,0

106,0

 

Х

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

90,0

100,0

100,0

100,0

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

100,0

-

-

-

Валова продукція сільського господарства в усіх категоріях господарств

млн.

грн.

216,0

320,8

322,8

330,0

102,2

з неї:

рослинництва

млн.

грн.

199,2

305,0

307,0

314,1

102,3

тваринництва

16,8

15,8

15,8

15,9

100,6

Валова продукція сільського господарства у розрахунку на одну особу

грн.

6390,5

9576,1

9693,7

9969,8

102,8

Індекс виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств

%

63,2

148,5

100,6

102,2

Х

у тому числі:

рослинництва

%

61,7

153,6

100,6

102,3

Х

тваринництва

88,4

94,0

100,0

100,6

Виробництво основних видів продукції рослинництва:

 

зернових та зернобобових культур, всього

тис.

тонн

121,8

149,9

145,6

150,0

103,0

у тому числі:

пшениці

тис.

тонн

66,4

55,1

47,9

48,0

100,0

ячменю

6,8

7,6

5,8

6,0

103,0

кукурудзи на зерно

46,2

83,5

87,2

90,0

103,0

соняшнику на зерно

2,7

19,0

11,6

12,0

103,0

цукрових буряків (фабричних)

95,0

188,2

71,5

73,0

102,0

картоплі

10,9

8,5

3,7

4,0

108,0

овочів

2,8

2,9

2,9

2,9

100,0

Виробництво основних видів продукції тваринництва:

м`ясо (у забійній масі)

тис.

тонн

0,5

0,3

0,3

0,6

200,0

молоко

3,6

2,9

3,9

4,0

103,0

яйця

млн.

шт.

8,1

9,9

8,0

10,0

125,0

Чисельність худоби та птиці (на кінець року):

велика рогата худоба

тис. голів

2,1

1,9

1,9

2,0

105,0

свині

0,4

0,3

0,3

1,0

333,0

птиця

45,0

44,5

20,0

40,0

200,0

Обсяги прийнятого в експлуатацію житла загальної площі

тис. м2

1,8

0,9

1,0

1,1

110,0

у % до попереднього року

%

185

50,0

111,0

110,0

Х

на 10000 населення

м2

547,3

265,1

300,3

332,3

110,7

Фінансові показники

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету

млн.

грн.

59,5

112,6

118,2

127,6

108,0

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного бюджету

20,4

21,5

22,0

22,5

102,3

Питома вага місцевих бюджетів у зведеному бюджеті

%

65,7

80,9

81,4

82,4

Х

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн.

грн.

39,1

91,1

96,2

105,1

109,2

Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

0,1

8,1

5,1

5,3

103,9

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів

%

0,3

8,9

5,3

5,0

Х

Видатки місцевих бюджетів

млн.

грн.

204,0

290,5

349,3

364,9

104,5

Показники рівня життя

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

2667

2990

3250

3800

116,9

Середньомісячна заробітна плата одного штатного найманого працівника малих підприємств

1378

1450

3200

3800

116,9

Індекс реальної заробітної плати

%

113,1

112,1

105,0

220,7

Х

Заборгованість із виплати заробітної  плати, всього

млн.

грн.

0,303

0,200

-

-

-

Темп зростання (зменшення) заборгованості із виплати заробітної плати

%

333,0

66,0

-

-

Х

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

млн.

грн.

0,303

0,200

-

-

-

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

%

333,0

66,0

-

-

Х

Частка працівників, які повністю відпрацювали місяць і мали нараховану зарплату в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи

7,5

8,0

7,0

7,0

Показники розвитку споживчого ринку

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств

млн.

грн.

52,1

53,2

55,0

57,0

103,6

Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту підприємств

%

105,0

102,1

103,4

103,6

Х

Населення та ринок праці

Середньорічна чисельність наявного населення

тис.

осіб

33,8

33,5

33,3

32,9

98,8

Чисельність економічно-активного населення, у тому числі:

22,7

22,6

22,4

22,2

99,1

працездатного віку

15,8

15,7

15,6

15,5

99,4

Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, всього

4,1

4,1

4,1

4,1

100,0

Чисельність безробітного населення        (за методологією МОП)

2,3

2,3

2,2

2,1

95,5

Рівень безробіття (за методологією МОП)

%

15,1

14,7

14,1

14,0

Х

Навантаження незайнятого населення на 1 вільне робоче місце (вакансію)

осіб

61

45

38

32

84,2

Кількість створених нових робочих місць  в усіх сферах економічної діяльності, всього

місць

570

585

590

598

101,4

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування:

у фактичних цінах

млн. грн.

122,1

105,3

110,0

115,0

104,5

у порівняних цінах у % до попереднього року

%

151,7

86,2

104,4

104,5

Х

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

3573,7

3098,6

3303,3

3474,3

105,2

Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування – всього

млн.

дол. США

0,744

0,744

0,744

0,744

100,0

у % до попереднього року

%

96,0

100,0

100,0

100,0

Х

Приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року

млн.

дол. США

-0,32

-

-

-

-

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування

 дол. США

22,0

22,2

22,3

22,3

100,0

Обсяг експорту, всього

млн. дол. США

1,1

1,2

1,3

1,4

107,7

Обсяг експорту у % до попереднього року

%

110,0

109,0

108,3

107,7

Х

Обсяг імпорту, всього

млн. дол. США

0,8

0,8

0,8

0,8

100,0

Обсяг імпорту у % до попереднього року

%

115,8

105,8

100,0

100,0

Х

Житлово-комунальне господарство

Кількість об’єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ)

одиниць

1

1

1

1

100

Заборгованість населення по оплаті житлово-комунальних послуг

млн.

грн.

3,4

0,5

0,5

-

-

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг

%

94,4

14,7

100,0

-

Х

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

95,0

92,3

91,0

-

Розвиток малого підприємництва

Кількість малих підприємств

одиниць

101

102

103

104

101,0

Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у відсотках до попереднього року

%

100,0

101,0

101,0

101,0

Х

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

30

30,4

30,9

31,0

100,3

Освіта

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів

одиниць

25

24

24

24

100,0

- у них учнів

тис.

осіб

3,3

3,2

3,2

3,2

100,0

у тому числі малокомплектних шкіл

одиниць

7

6

5

5

100,0

- у них учнів

тис.

осіб

0,4

0,3

0,3

0,3

100,0

Рівень охоплення гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів

%

45,3

52,0

52,0

52,0

Х

Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують

100,0

100,

100,0

100,0

Охоплення дітей позашкільною освітою (до кількості дітей шкільного віку)

24,4

29,6

29,7

30,0

Кількість дошкільних навчальних закладів

одиниць

26

26

26

26

100,0

- у них дітей

тис.

осіб

1,2

1,1

1,1

1,1

100,0

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць

осіб

105

104

100

100

100,0

Кількість відкритих впродовж року нових дошкільних навчальних закладів

одиниць

1

-

-

-

-

Охорона здоров’я

Середня забезпеченість стаціонарними ліжками у розрахунку на 10 тис. жителів

ліжок

49,8

36,9

37,4

37,4

 

100,0

Забезпеченість лікарями загальної практики сімейної медицини на 10 тис. жителів

осіб

6,7

6,8

6,2

6,6

 

106,4

Частка населення, що отримає медичну допомогу у сімейних лікарів

%

9,7

93,1

93,5

96,2

Х

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення

тис. відві-дувань за зміну

201,4

199,9

199,1

200,3

100,6

Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення

проміле

9,6

9,5

9,4

9,5

Х

Кількість померлих дітей віком до 1 року на 1 тис. народжених живими

5,8

11,4

9,5

8,9

Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на 100 тис. осіб населення

осіб

79,1

88,6

72,0

70,0

 

97,2

Кількість хворих з уперше в житті виявленим діагнозом злоякісного новоутворення на 100 тис. осіб населення

337,1

301,2

252,6

283,6

 

112,3

Соціальний захист дітей

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до первинного обліку на 10 тис. дитячого населення

осіб

199,4

198,2

197,5

196,0

 

99,2

Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії

%

86,0

89,7

91,3

91,0

 

 

Х

 

додаток

Ви тут: Головна Документи Проекти рішень 21 сесія VII скликання Про Програму економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2018 рік