Про виконання районної Програми підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій, які повертаються з АТО , та членів їх сімей на 2016-2017 роки та Програму підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій, інвалідів війни та членів

trizyb1

проект

 

 

                                                 АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                       ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять перша сесія                                                                 Сьомого скликання
від 02 березня 2018 року №

Про виконання районної Програми підтримки
в Андрушівському районі учасників бойових дій,
які повертаються з АТО , та членів їх сімей
на 2016-2017 роки та Програму підтримки в
Андрушівському районі учасників бойових дій,
інвалідів війни та членів їх сімей на 2018-2019 роки

Керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію про виконання районної Програми підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій, які повертаються з АТО , та членів їх сімей на 2016-2017 роки, розглянувши проект Програми підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій, інвалідів війни та членів їх сімей на 2018-2019 роки, врахувавши розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.01.2018 року №31 «Про схвалення Програму підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій, інвалідів війни та членів їх сімей на 2018-2019 роки», рекомендації постійних комісій районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію про виконання районної Програми підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій, які повертаються з АТО , та членів їх сімей на 2016-2017 роки взяти до відома.

2. Затвердити Програму підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій, інвалідів війни та членів їх сімей на 2018-2019 роки
(додається).

3. Зняти з контролю рішення п'ятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.02.2016 року №11 «Про Програму підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій, які повертаються з АТО,
та членів їхніх сімей на 2016 – 2017 роки».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, з питань бюджету та комунальної власності ( Степаненко Л.Л., Рудюк П.М.).

Голова ради                                                                     О.В.Осадчук

СХВАЛЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови                                          Рішення двадцять першої райдержадміністрації сесії районної ради
26.01.2018 № 31                                                    сьомого скликання
                                                                                02 березня 2018 року №__

                                            Програма підтримки
                 в Андрушівському районі учасників бойових дій,
                          інвалідів війни та членів їхніх сімей
                                              на 2018 – 2019 роки

                                                  Андрушівка
                                                      2018

І. Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Андрушівська районна спілка ветеранів війни та АТО, районна державна адміністрація, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови райдержадміністрації

від 26.01.2018 № 31

3.

Розробник Програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Андрушівська районна спілка ветеранів війни та АТО

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Міська, селищна, сільські ради

7.

Термін реалізації Програми

2018 – 2019 роки

 

8.

Загальний обсяг ресурсів, необхідних для виконання Програми (грн)

600 000

8.1.

В тому числі бюджетних коштів (грн)

600 000

 

-з них коштів районного та інших місцевих бюджетів (грн)

600 000

9.

Основні джерела фінансування Програми

Районний бюджет, місцеві бюджети

ВСТУП

Програма підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій, інвалідів війни та членів їхніх сімей на 2018 – 2019 роки є програмою створення сприятливих адаптаційних умов для цивільного життя військовослужбовців, а також надання їм соціальної і фінансової підтримки.
Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни", "Про військовий обов'язок і військову службу"; Указу Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України"; Постанова Кабінету Міністрів Українивід 20 серпня 2014 року № 413 "Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення"; інших законодавчих документів, рішень, розпоряджень голови Андрушівської районної державної адміністрації, що гарантують соціальні права військовослужбовців – жителів району, передбачені Конституцією України.

Визначення проблем на розв'язання яких спрямована Програма
Упродовж останніх років одним з першочергових завдань держави та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування є забезпечення національної безпеки. Національна безпека спрямована на реалізацію в повному обсязі життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави, забезпечення сприятливих умов для існування й розвитку нації, збереження та примноження її матеріальних і духовних цінностей.
Важливою складовою національної безпеки України є забезпечення соціального захисту та створення сприятливих адаптаційних умов для цивільного життя учасників бойових дій, інвалідів війни та членів їх сімей.
Зважаючи на кризові явища в національній економіці, суттєве зниження індексу реальної заробітної плати в Україні, значну девальвацію національної валюти, різке здорожчання життя українців та інші внутрішні чинники, в державі обов'язково має забезпечуватися підвищення соціальних стандартів громадян.
Негативні наслідки економічних проблем відчувають, у першу чергу, учасники бойових дій, інвалідів війни та членів їхніх сімей, які тривалий час не отримували належного фінансово-матеріального забезпечення від своїх годувальників, мобілізованих до військових формувань. Зокрема, невідкладної підтримки потребують у сфері відновлення життєво необхідних основ цивільного життя, вирішення побутових і поточних матеріальних проблем.
Варто зазначити, що станом на початок 2018 року в районі налічується учасників бойових дій - 444 чол., в т.ч. інвалідів війни - 85 чол.

Мета Програми
Основна мета Програми полягає в покращенні матеріального стану учасників бойових дій, інвалідів війни та членів їхніх сімей шляхом надання їм одноразової адресної допомоги.
Загальна стисла характеристика Програми міститься в паспорті Програми (додаток 1 до Програми)

Виконавці Програми
Відповідальним виконавцем Програми є головний розпорядник коштів районного бюджету; виконавцями – розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня.

Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та місцевих бюджетів в межах обсягів, затверджених рішенням Андрушівської районної ради та місцевих рад на відповідний рік, виходячи з можливостей бюджету (додаток 2 до Програми).
Програмою не передбачається фінансування капітальних видатків.
Термін реалізації Програми 2018 – 2019 роки.
Перелік завдань, механізм реалізації заходів Програми
Програма реалізується шляхом здійснення заходів:
1. Виплата адресної грошової допомоги учасникам бойових дій, інвалідам війни та членам їхніх сімей.
Підставою для отримання адресної грошової допомоги є такі документи:
1) Заява про виплату одноразової грошової допомоги із зазначенням цільового призначення.
2) Копія посвідчення "Учасник бойових дій", посвідчення «Інваліда війни», посвідчення «Члена сім'ї загиблого (померлого)»
3) Копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги, на яких зазначено його прізвище, ім'я, по батькові та місце реєстрації.
4) Копія реєстраційний номер облікової картки платника податків отримувача.
5) Банківські реквізити рахунку отримувача.
6) Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання отримувача допомоги складений посадовими особами місцевої ради за місцем проживання отримувача, в якому зазначається про необхідність отримання допомоги.
7) Довідка про склад сім'ї учасника бойових дій, інвалідів війни.
2. Надання інформаційно-роз'яснювальної роботи для учасників бойових дій, інвалідів війни, представництво їх інтересів.
3. Здійснення інших заходів, які покращують рівень життя учасників бойових дій, інвалідів війни та членів їх сімей.

4. Матеріальна допомога може надаватися одній особі один раз у розмірах:
4.1. До 10,0 тис. грн. на проведення складного і дорогого лікування з хірургічним втручанням, стихійного лиха, катастрофи, пожежі, повені або термінового капітального ремонту власного будинку.
4.2. До 5,0 тис. грн. на проведення лікування, що не потребує хірургічного втручання, або проведення капітального ремонту власного будинку (за наявності відповідного висновку компетентних органів та відсутності іншого житла).
Орган, що приймає рішення про надання одноразової матеріальної допомоги, за потреби може вимагати від заявника підтвердження розміру необхідної суми (довідки, висновки, тощо). Відмова надати підтверджуючі документи є підставою для відмови у наданні допомоги.

5. Співфінансування видатків, які передбачені обласною Програмою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області у 2018 році, затвердженою рішенням чотирнадцятої сесії сьомого скликання обласної ради від 21.12.2017, на умовах 50% з районного та інших місцевих бюджетів району (за згодою), з метою забезпечення покращення рівня лікування учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.
Вказане співфінансування здійснюється через надання грошової допомоги вказаним категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, визначені згідно з п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» шляхом перерахування коштів на рахунки лікувальних закладів.

Порядок
виплати адресної грошової допомоги учасникам бойових дій, інвалідам війни та членам їхніх сімей на 2018-2019 роки

1. Для отримання адресної грошової допомоги учасники бойових дій, інваліди війни та члени їхніх сімей, відповідно до Програми подають до управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації письмову заяву із зазначенням цільового призначення.
2. Робоча група з надання допомоги учасникам антитерористичної операції та їх батькам і сім'ям, яка утворена розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.10.2014 року № 307 (зі змінами) (далі Робоча група) розглядає документи та приймає рішення щодо виплати адресної грошової допомоги учасникам бойових дій, інвалідам війни та членам їхніх сімей, яке оформляється відповідним протоколом. Протокол підписується усіма присутніми членами Робочої групи.
Підставою для здійснення виплати адресної грошової допомоги є рішення Робочої групи.
На підставі відповідних рішень Робочої групи видається наказ начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
Робоча група при прийнятті рішень керується умовами Програми.
3. Дата проведення засідання визначається головою. Засідання Робочої групи вважається правомірним за умови, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів. Рішення Робочої групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосують більше половини присутніх членів Робочої групи. Про дату проведення засідання члени Робочої групи мають бути повідомлені попередньо за один день.
4. Рішення щодо виплати адресної грошової допомоги учасникам бойових дій, інвалідам війни та членам їхніх сімей, приймається Робочою групою по кожній особі окремо.
5. Адресна грошова допомога виплачується за рахунок коштів районного бюджету через управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.
6.Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації здійснює реєстрацію заяв про виплату матеріальної допомоги та документів.

Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію дій між виконавцями Програми здійснює управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації. Відповідальність за виконання Програми покладається на посадову особу районної державної адміністрації, до обов'язків якої належать питання соціального захисту населення, та управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.
Контроль за станом реалізації Програми здійснює постійна комісія з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування Андрушівської районної ради.
Управління праці та соціального захисту населення Андрушівської районної державної адміністрації два рази на рік (до 25 січня та 25 липня) подає головам районної ради та районної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан виконання Програми та за потреби розробляє відповідний проект змін.
Щоквартально, до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації надає інформацію про стан виконання Програми до районної державної адміністрації з метою створення для керівництва району загальної оперативної інформації про стан реалізації районної Програми.

                                                                            Додаток 2
                                                                            до Програми

                               Ресурсне забезпечення

Програми підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій,
інвалідів війни та членів їхніх сімей на 2018– 2019 роки

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2018 рік*

 

2019 рік*

 

Усього витрат на виконання Програми

 

Усього,

300

300

600

у тому числі:

     

районний  та інші місцеві бюджети

300

300

600

* у межах коштів, затверджених в районному бюджеті на відповідний рік

                                                                                               Додаток 1
                                                                                               до Програми

                                Перелік завдань, заходів та показників
Програми підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій,
інвалідів війни та членів їхніх сімей на 2018– 2019 роки

№ з/п

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один.виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

джерела

обсяги, тис.грн

1.

Забезпечення матеріальної підтримки учасників бойових дій, інвалідів війни та членів їхніх сімей.

затрат : обсяг фінансового ресурсу

 

продукту : кількість воїнів, які отримуватимуть фінансову допомогу

 

ефективності : середній розмір фінансової допомоги

 

якості : відсоток забезпечення воїнів фінансовою допомогою

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Районний бюджет

400,0

Покращення фінансового, матеріального стану та створення сприятливих адаптаційних умов для цивільного життя

2.

Створення бази даних  учасників бойових дій або інвалідів війни; забезпечення їх пільговими рецептами для отримання лікарських засобів у разі амбулаторного лікування (постанова КМ України від 17.08.1998 №1303).

Андрушівський Центр ПМСД,

Районний бюджет  

50,0

3.

Надання 100% пільги на оплату за навчання у Андрушівській школі мистецтв дітям, батьки яких є учасниками АТО та прирівняних за цією Програмою осіб.

Відділ культури райдержадміністрації

Районний бюджет

10,0

4.

Виділення земельних ділянок для індивідуального будівництва учасникам АТО та прирівняних за цією Програмою осіб.

 

Відділ в Андрушівському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області

Не потребує

Не потребує

5.

Сприяння учасникам АТО та прирівняних за цією Програмою осіб, які знаходяться на обліку в районному центрі зайнятості, в підвищенні кваліфікаційного рівня, професійної підготовки, перепідготовки.

 

Районний центр зайнятості

Не потребує

Не потребує

6.

Надання допомоги в недопущенні порушень трудового законодавства щодо осіб, які були учасниками АТО та прирівняних за цією Програмою осіб.

 

Управління праці та соціального захисту райдержадміністрації

Не потребує

Не потребує

7.

Підтримка Андрушівської районної спілки ветеранів війни та АТО.

 

 

Районний  бюджет

40,0

 

8.

Забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинком дітей учасників бойових дій в зоні АТО.

 

Міська, селищна, і та сільські ради району

Місцеві бюджети

В межах наявних кошторисних призначень

 

9.

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей в ДНЗ та ЗНЗ учасників бойових дій в зоні АТО.

 

Міська, селищна, і та сільські ради району

Місцеві бюджети

В межах наявних кошторисних призначень

 

10.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням дітей-інвалідів учасників бойових дій в зоні АТО.

 

Міська, селищна, і та сільські ради району

Місцеві бюджети

В межах наявних кошторисних призначень

 

11.

Надання допомоги у похованні сім'ям загиблих учасників АТО.

 

Міська, селищна, і та сільські ради району

Місцеві бюджети

В межах наявних кошторисних призначень

 

12.

Співфінансування видатків, які передбачені обласною Програмою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області у 2018 році, затвердженою рішенням чотирнадцятої  сесії сьомого  скликання обласної ради від 21.12.2017, на умовах 40% з районного та 10% з інших місцевих бюджетів району (за згодою), з метою забезпечення покращення рівня лікування учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

 

 

Районний бюджет

100,0

 

Всього : 

600,0

 

 Інформація про виконання Програми підтримки
в Андрушівському районі учасників бойових дій,
які повертаються з АТО, та членів їхніх сімей на 2016-2017 роки.

З метою сприяння сприятливих адаптаційних умов для продовження цивільного життя демобілізованих військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також надання їм соціально і фінансової підтримки розпорядженням голови райдержадміністрації від 16.02.2016р. № 68 схвалено та рішенням V сесії VIІ скликання районної ради від 26.02.2016р. затверджено Програму підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій, які повертаються з АТО, та членів їхніх сімей на 2016-2017 роки.
Управлінням праці та соціального захисту населення взято на облік 381 учасників бойових дій, які брали участь в АТО( в т.ч. 211 демобілізованих військовослужбовців-учасників антитерористичної операції), з них 15 чол. надано статус інваліда війни. Також оформлено відповідні пільги на житлово-комунальні послуги.
Відповідно до Програми за рішенням засіданням робочої групи 21-му демобілізованому учаснику бойових дій на вирішення побутових та поточних матеріальних потреб надані кошти в сумі 51,4 тис.грн. Для відшкодування частини коштів за пролікованих учасників антитерористичної операції, на рахунки лікувальних закладів перераховані кошти в сумі 28,2 тис.грн.
Для забезпечення санаторно-курортними путівками в управлінні праці та соціального захисту населення на обліку перебуває 9 учасників бойових дій, які приймали безпосередню участь в АТО, в тому числі 1 інвалід війни, в 2017 році 6 чол. даної категорії отримало санаторно-курортне лікування згідно з укладеними договорами , 2 чол. - учасників бойових дій АТО, отримали направлення на психологічну реабілітацію.
10 учасників АТО пройшли професійне навчання на курсах водіїв категорії «В» у ТОВ «Технічний ліцей».
72 демобілізованим учасникам АТО виділено земельні ділянки для індивідуального будівництва.
Забезпечено 16 неповнолітніх дітей учасників бойових дій в зоні АТО путівками до дитячого оздоровчого закладу КП ДОЗ «Чайка».
Андрушівським районним військовим комісаріатом 6 родинам загиблих військовослужбовців –учасників антитерористичної операції, видано посвідчення «член сім'ї загиблого військовослужбовця» відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», управлінням праці та соціального захисту населення відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надано статус « член сім'ї загиблого ветерана війни» 12 особам.
Також в 2017 році проводилася підтримка Андрушівської районної спілки ветеранів війни та АТО. На утримання організації виділено 20,0 тис. грн.
Упродовж 2017 року в пошуку роботи перебували на обліку як безробітні 112 військовослужбовці, які брали участь в АТО. З них 24 – були працевлаштовані, а саме: 15 – за направленням служби зайнятості, 9 – самостійно знайшли роботу, в тому числі 5 – заключили контракт на проходження військової служби в ЗСУ. Протягом вищевказаного періоду 4 учасники АТО працювали на оплачуваних громадських роботах та 2 – на роботах тимчасового характеру. 3 учасники АТО пройшли курси підвищення кваліфікації та були працевлаштовані. Станом на 01.01.2018 року на обліку в пошуку роботи перебувають 24 безробітних учасників АТО, з них 21 безробітний отримує допомогу по безробіттю.
Виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 16.02.2016р. № 68 «Про схвалення програми підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій, які повертаються з АТО, та членів їхніх сімей на 2016-2017 поки» знаходиться на постійному контролі управління.

Пропозиції до рішення сесії:

1. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Балюк А.М.) сприяти у забезпеченні матеріальної підтримки учасників бойових дій в зоні АТО та прирівняних за цією програмою осіб.
2. Управлінню фінансів в Андрушівському районі (Суботенко Н.О.) забезпечити спіфінансування видатків, які передбачені обласною програмою на умовах 40% з районного та 10% з інших місцевих бюджетів району(за згодою), з метою забезпечення покращення рівня лікування учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.
3. Районному центру зайнятості (Солопій С.Б.) сприяти у підвищенні кваліфікаційного рівня, професійної підготовки, перепідготовки учасникам АТО та прирівняних за цією програмою осіб, які заходяться на обліку в районному центрі зайнятості.
4. Андрушівському Центру ПМСД (Палазюк В.Д) продовжувати забезпечувати учасників бойових дій або інвалідів війни пільговими рецептами для отримання лікарських засобів у разі амбулаторного лікування (постанова КМ України від 17.08.1998 № 1303).
5. Районному відділу Держгеокадастру (Масирі П.В.) сприяти у виділенні земельних ділянок для індивідуального будівництва учасникам АТО та прирівняних за цією програмою осіб.

 

 

Ви тут: Головна Документи Проекти рішень 21 сесія VII скликання Про виконання районної Програми підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій, які повертаються з АТО , та членів їх сімей на 2016-2017 роки та Програму підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій, інвалідів війни та членів