Про виконання Районної цільової програми «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2017 рік та Районну цільову програму «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2018 рік

trizyb1

проект

 

                     АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                     ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                            Р І Ш Е Н Н Я
Двадцять перша сесія                                                Сьомого скликання
від 02 березня 2018 року №

Про виконання Районної цільової програми
«Територіальна оборона Андрушівського району»
на 2017 рік та Районну цільову програму «Територіальна
оборона Андрушівського району» на 2018 рік

Заслухавши відповідно до п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» інформацію про виконання Районної цільової програми «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2017 рік, розглянувши проект Районної цільової програми «Територіальна оборона Адрушівського району» на 2018 рік, керуючись статями 14, 15, 18 Закону України «Про оборону України», Указом Президента України від 23.09.2016 № 406/2016 «Положення про територіальну оборону України», з метою своєчасної та якісної підготовки та проведення заходів з територіальної оборони району, врахувавши розпорядження голови районної державної адміністрації від 08.02.2018 року №46 «Про схвалення Районної цільової програми «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2018 рік », рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію про виконання Районної цільової програми «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2017 рік взяти до відома.
2. Затвердити Районну цільову програму «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2018 рік (додається).
3. Зняти з контролю рішення шістнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 16.06.2017 року №4 «Про Районну цільову програму «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2017 рік».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування ( Степаненко Л.Л.).

Голова ради                                                             О.В.Осадчук

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                            Рішення двадцять першої сесії
                                                                            районної ради сьомого скликання

08.02.2018 № 46                                                     02 березня 2018 року №___

 

                                    Районна цільова програма
                   «Територіальна оборона Андрушівського району»
                                                     на 2018 рік

 

                                                             Паспорт
районної цільової програми «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2018 рік

1.

Ініціатор розроблення

Програми

 

Андрушівський районний військовий комісаріат

 

2.

Дата, номер і назва

розпорядчого документа

органу виконавчої влади

про розроблення програми

 

Закону України «Про оборону України», Указу Президента України від 23.09.2016     № 406/2016 «Положення про територіальну оборону України»

3.

Розробник програми

Андрушівський районний військовий комісаріат                                         

4.

Відповідальний виконавець

програми

Андрушівський районний військовий комісаріат                                         

5.

Термін реалізації програми

2018 рік

6.

Перелік бюджетів, які

беруть участь у виконанні

програми

Районний бюджет, кошти міської,селищної,сільських рад та коштів інших джерел не заборонених законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,  тис.грн.

 

у межах фінансових можливостей

 

 

7.1.

У тому числі:

коштів районного бюджету, тис.грн.

 у межах фінансових можливостей

8.

Головний розпорядник коштів

Андрушівський  районний військовий комісаріат

 

І. Загальна характеристика програми

Районна програма «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2018рік (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 6, 27, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 14,15,18 Закону України «Про оборону України», Указу Президента України від 23.09.2016 № 406/2016 «Положення про територіальну оборону України».
Розробником Програми є Андрушівська района державна адміністрація.
Відповідальним виконавцем Програми є Андрушівський районний військовий комісаріат.

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
У зв'язку з ускладненням внутрішньополітичної обстановки, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на території АРК, Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України, дій диверсійно-розвідувальних груп щодо дезорганізації критично важливих об'єктів забезпечення життєдіяльності населення, системи державного та військового управління в державі виникла нагальна проблема в створенні (підрозділів) військових частин територіальної оборони району та їх матеріально-технічному забезпеченні для захисту суверенітету і незалежності держави, охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення району, боротьби з диверсійними розвідувальними групами та незаконно збройними формуваннями, а також підтримання безпеки та правопорядку в районі.
З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування підрозділів територіальної оборони, що формуються з районного бюджету, міської, селищної, сільських рад та інших джерел не заборонених законодавством.

 

ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є залучення додаткових фінансових ресурсів з районного бюджету, міської, селищної, сільських рад та інших джерел не заборонених законодавством для підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених державою завдань з територіальної оборони, щодо здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони району, а саме:
дообладнання місць розміщення територіальної оборони (обладнання кімнат зберігання зброї, спальних приміщень для особового закупівлі табірних наметів, обладнання місць для організації харчування в польових умовах, шанцевого інструменту для організації розміщення територіальної оборони в польових умовах);
забезпечення індивідуальними засобами захисту, засобами харчування, речовим майном особового складу та спорядженням, в тому числі засобами індивідуального бронезахисту та засобами зв'язку, індивідуальними комплектами медичної допомоги;
створення бази мобілізаційного розгортання територіальної оборони;
створення навчально - матеріальної бази для організації та проведення занять з військовозобов'язаними, призначеними до складу територіальної оборони, а саме:
обладнання місць проведення бойового злагодження (занять) з (підрозділами) територіальної оборони необхідним приладдям (інвентарем) для організації занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовок;
придбання макетів масо-габаритних основних видів стрілецької зброї та ручних гранат, виготовлення мішеней для виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї та метання ручних гранат;
придбання учбового приладдя для проведення занять з військово-медичної підготовки;
виготовлення та друк наочної агітації та поширення у засобах масової інформації роз'яснювальних матеріалів щодо призначення та специфіки виконання завдань (підрозділами) територіальної оборони на території Андрушівського району з метою створення позитивного іміджу служби в (підрозділах) територіальної оборони.

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 

Програма передбачає комплексне розв'язання проблем матеріально-технічного забезпечення (підрозділів) територіальної оборони, створення бази мобілізаційного розгортання та навчально-матеріальної бази для організації та проведення занять з військовозобов'язаними, призначеними до складу (підрозділів) територіальної оборони та проведення патріотичного виховання та роз'яснювальної роботи серед населення району.
Виконання програми дасть можливість виконати вимоги щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення (підрозділів) територіальної оборони Андрушівського району, які формуються Андрушівським районним військовим комісаріатом.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, міської, селищної, сільських рад та інших джерел не заборонених законодавством.
Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2018 року.

 

V. Ресурсне забезпечення районної цільової програми «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2018 рік

Обсяг коштів, які

пропонується залучити на

виконання Програми

         2018

           рік

Всього витрат на виконання Програми

тис. грн.

Обсяг ресурсів,

всього:

у межах фінансових можливостей

у межах фінансових можливостей

районний бюджет, кошти міської,селищної, сільських рад та інших джерел не заборонених законодавством

у межах фінансових можливостей

у межах фінансових можливостей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Напрями діяльності і заходи Програми

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо підготовки до створення (підрозділів) територіальної оборони Андрушівського району та їх матеріально-технічного забезпечення. (додаток)
Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити особовий склад (підрозділів) територіальної оборони Андрушівського району необхідними засобами захисту, майном та спорядженням відповідно до існуючих норм згідно з потребами, організацію їх розміщення, харчування та підготовки.

 

VІІ. Результативні показники (критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)

 

Результативним показником ефективності виконання заходів Програми є повне забезпечення матеріально-технічними засобами (підрозділів) територіальної оборони згідно з потребами з метою виконання в повному обсязі завдань, покладених на дані формування.

 

VІІІ. Напрями діяльності і заходи Програми

 

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо підготовки до створення (підрозділів) територіальної оборони Андрушівського району та їх матеріально-технічного забезпечення. (додаток)
Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити особовий склад (підрозділів) територіальної оборони Андрушівського району необхідними засобами захисту, майном та спорядженням відповідно до існуючих норм згідно з потребами, організацію їх розміщення, харчування та підготовки.

 

IX. Оцінка ефективності виконання заходів Програми

 

Виконання заходів Програми дозволить: підвищити обороноздатність держави;
забезпечити посилення охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення;
ефективно боротися з диверсійними групами та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями на території району;
підтримувати безпеку і правопорядок на території району;
підвищити ефективність робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру; зменшити кількість загиблих та постраждалих серед мирного населення; забезпечити виконання заходів правового режиму воєнного стану (в разі його введення); в повному обсязі оснастити формування територіальної оборони району.

 

Х. Система управління за ходом виконання Програми

 

Визначити головним розпорядником коштів Районної цільової програми «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2018рік Андрушівський районний військовий комісаріат.
Виконання Районної Програми «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2018 рік покласти на Андрушівський районний військовий комісаріат.

 

Напрямки діяльності та заходи районної цільової програми «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2018 рік

з/п

Назва завдання

Перелік заходів

   Строк

виконання заходу

 

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнто-вані обсяги фінансу-вання , грн..

Очікуваний результат

1.

 

Забезпечення організації проведе-ння заходів територіальної оборони у районі:

-проведення поточного ремонту та дообладнання пунктів управління територіальної оборони району, за-купівля будівельних матеріалів заку-півля меблів, інвентарю, комп’ю-терної та оргтехніки;

-закупівля канцелярських товарів (приладдя), витратних матеріалів для оргтехніки;

-оплата транспортних послуг по перевезенню військовозобов»язаних та проведення агітаційних заходів або закупівля паливо-мастильних матеріалів;

-дообладнання місць розміщення підрозділів територіальної оборони (обладнання кімнат зберігання зброї, спальних приміщень для особового закупівлі табірних наметів, облад-нання місць для організації харчува-ння в місцях постійної дислокації та польових умовах, шанцевого інстру-ментту для організації розміщення територіальної оборони в польових умовах);

-забезпечення індивідуальними засо-бами захисту, засобами харчування, речовим майном особового складу та спорядженням, в тому числі засо-бами індивідуального бронезахисту та засобами зв’язку, індивідуаль-ними комплектами медичної допо-моги;

-створення бази мобілізаційного роз-гортання територіальної оборони;

-створення навчально - матеріальної бази для організації та проведення занять з військовозобов’язаними, призначеними до складу тери-торіальної оборони, а саме:

-обладнання місць проведення бойо-вого злагодження (занять) з (під-розділами) територіальної оборони необхідним приладдям (інвентарем) для організації занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовок;

-придбання макетів масо-габаритних основних видів стрілецької зброї та ручних гранат, виготовлення міше-ней для виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї та метання ручних гранат;

-придбання учбового приладдя для проведення занять з військово-медичної підготовки;

-закупівля або виготовлення учбово матеріальної бази для якісної підготовки підрозділів ТрО під час проведення занять (навчань);

-виготовлення та друк наочної агіта-ції та поширення у засобах масової інформації роз’яснювальних мате-ріалів щодо призначення та специ-фіки виконання завдань (підрозді-лами) територіальної оборони на території району з метою створення позитивного іміджу служби в (під-розділах) територіальної оборони. 

 

Навчальні збори роти та загону оборони

Служба РАО

Вогнева підготовка

Інженерна служба

Майно РХБЗ

Медичне майно

Для розміщення НМБ РО (Управління)

Служба св’язку

                  Харчування

Загін оборони

Рота охорони

ПММ

Для перевезення особового складу (навчальні стрільби  на   полігоні м.Новоград-Волинсь-кий).Для пере-везення особового складу (проведе-ння навчань на території  р-ну)

                        Одяг

Форма одягу польова (камуфляжна) літня

Чоботи берци

Ремонт та обладнання

Проведення поточного ремонту та дообладнання пунктів управління територіальної оборони Андру-шівського району, закупівля буді-вельних матеріалів закупівля меблів, інвентарю, комп’ютерної та оргтехніки;

-дообладнання місць розміщення підрозділів територіальної оборони (обладнання кімнат зберігання зброї, спальних приміщень для особового складу, закупівлі табірних наметів, обладнання місць для організації харчування в місцях постійної дислокації та польових умовах, шанцевого інструменту для орга-нізації розміщення територіальної оборони в польових умовах);

Учбово-матеріальна база

-обладнання місць проведення бойо-вого злагодження (занять) з (підроз-ділами) територіальної оборони необхідним приладдям (інвентарем) для організації занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовок;

-придбання макетів масовогабарит-них основних видів стрілецької зброї та ручних гранат, виготовлення мі-шеней для виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї та метання руч.-них гранат;

-придбання учбового приладдя для проведення занять з військово-медичної підготовки;

-закупівля або виготовлення учбово матеріальної бази для якісної підготовки підрозділів ТрО під час проведення занять (навчань);

-виготовлення та друк наочної агітації та поширення у засобах ма-сової інформації роз’яснювальних матеріалів щодо призначення та специфіки виконання завдань (під-розділами) територіальної оборони на території району з метою створе-ння позитивного іміджу служби в (підрозділах) територіальної оборони

 

2018        рік

Андрушівський район-ний військо-вий коміса-ріат (за згодою)

кошти район-ного бюджету, кошти міської, селищної сільських рад та коштів інших джерел не забо-ронених законодавством

 

у  межах фінан-сових можливостей

 

Забезпечення основних завдань територіаль-ної оборони на території району, функціону-вання (підрозділів) територіаль-ної оборони Андрушівсь-кого району

 

Заступник голови районної ради                                               М.М.Ляшук

 

 

Ви тут: Головна Документи Проекти рішень 21 сесія VII скликання Про виконання Районної цільової програми «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2017 рік та Районну цільову програму «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2018 рік