Про Програму фінансової підтримки служби в справах дітей районної державної адміністрації Житомирської області на 2020 рік

-0001jpg

ПРОЄКТ

                                            АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Тридцять четверта сесія                                                         Сьомого скликання

від 13 березня 2020 року №

Про Програму фінансової
підтримки служби в справах дітей
районної державної адміністрації
Житомирської області на 2020 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров'ю», Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 № 866, Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 № 905 та з метою створення належних умов для забезпечення ефективного виконання повноважень, врахувавши розпорядження голови районної державної адміністрації від 13.02.2020 року № 62 «Про схвалення Програми фінансової підтримки служби в справах дітей районної державної адміністрації Житомирської області на 2020 рік», рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити Програму фінансової підтримки служби в справах дітей районної державної адміністрації Житомирської області на 2020 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності ( Рудюк П.М.).

Голова ради                                            О.В.Осадчук

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
13.02.2020 № 62

ПРОГРАМА
фінансової підтримки служби в справах дітей
Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області
на 2020 рік

м. Андрушівка
2020 рік

І. ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки служби
в справах дітей Андрушівської районної державної
адміністрації Житомирської області
на 2020 рік

1

Ініціатор розроблення Програми

Райдержадміністрація

22

Назва документу, який є підставою для розроблення Програми

«Сімейний кодекс України»; Житловий кодекс України»; Цивільний кодекс України»; Закони України «Про місцеві державні адміністрації»; «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; «Про охорону дитинства»; постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю»; Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 № 866; Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008   № 905

33

Розробник Програми

Служба в справах дітей Андрушівської районної державної адміністрації

44

Відповідальні виконавці Програми

Райдержадміністрація, служба в справах дітей Андрушівської районної державної адміністрації

55

Учасники Програми

Відділи, сектори райдержадміністрації, міська, селищна, сільські ради, установи і організації району

66

Терміни реалізації Програми

2020 рік

77

Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет, бюджети міста, сіл (в межах коштів передбачених в кошторисах видатків).

88

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

У межах фінансових можливостей

 

 

 

 

ІІ. Загальні положення

Програма фінансової підтримки служби в справах дітей Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області (далі – Програма) визначає питання організаційної та фінансової підтримки роботи служби в справах дітей (далі - Служба).
Програма розроблена відповідно до законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; «Про охорону дитинства»; постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров'ю»; Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 № 866; Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 № 905.
Діяльність Служби спрямована на запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва; створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейних формах виховання та здійснення захисту житлових та майнових прав дітей.

ІІІ. Результати роботи Служби

Розпорядженням голови райдержадміністрації створено службу в справах дітей Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області (далі – Служба), яка є окремою юридичною особою і має свою печатку.
Служба проводить прийом громадян; здійснює постійне внесення інформації до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» щодо обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей, які перебувають складних життєвих обставинах, потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів, розробляються проєкти розпоряджень про надання дітям правового статусу, влаштування в сімейні форми виховання та заклади; надає від імені органу опіки піклування дозволи на зміну прізвища, часу і місце зустрічі одного з батьків з дитиною; відчуження житла та майна дітей, яке належить їм на праві власності чи користування; готує висновки про доцільність усиновлення дитини та доцільність позбавлення батьків батьківських прав ; готує позовні заяви та пакет документів до суду та приймає учать у судових засіданнях від імені органу опіки та піклування та інше.

IV. Мета Програми

Поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи Служби з метою належного виконання покладених на неї функцій згідно чинного законодавства та захист прав працівників.

V. Шляхи розв'язання проблем, обсяг та джерела фінансування,
строки та етапи виконання Програми
Єдиним шляхом розв'язання визначеної проблеми є залучення коштів районного бюджету, бюджетів міста, сіл в обсязі достатньому для ефективного виконання покладених повноважень на Службу. Програма виконується в один етап.
VІ. Очікувані результати, ефективність Програми

Реалізація Програми надасть можливість службі в справах дітей райдержадміністрації якісно та ефективно здійснювати соціальний захист дітей на території району відповідно до Положення про службу в справах дітей та законів України та діяти на підставі наданих повноважень від імені органу опіки та піклування райдержадміністрації, підвищити рівень продуктивності праці працівників служби.

VII. Виконання заходів програми

з/п

Перелік заходів Програми

 

Термін виконання

Джерела фінансування

Відповідальний за виконання заходу

Вартість, тис.грн.

1.

Оплата праці з нарахуваннями, виплати при звільненні

2020

Районний бюджет, бюджети міста, сіл

Служба в справах дітей

райдержадміністрації

У межах фінансових можливостей

12.

Видатки на відрядження

2020

Районний бюджет, бюджети міста, сіл

Служба в справах дітей

райдержадміністрації

У межах фінансових можливостей

23.

Фінансування для забезпечення служби послугами щодо ремонту та обслуговування офісної техніки

2020

Районний бюджет, бюджети міста, сіл

Служба в справах дітей

райдержадміністрації

У межах фінансових можливостей

24.

 

Послуги доступу до мережі Інтернет

2020

Районний бюджет, бюджети міста, сіл

Служба в справах дітей райдержадмініст

рації

У межах фінансових можливостей

25.

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2020

Районний бюджет, бюджети міста, сіл

Служба в справах дітей

райдержадміністрації

У межах фінансових можливостей

26.

5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2020

Районний бюджет, бюджети міста, сіл

Служба в справах дітей

райдержадміністрації

У межах фінансових можливостей

 

Всього

 

Заступник голови районної ради                                 М.М.Ляшук

Ви тут: Головна Документи Проекти рішень 34 сесія VII скликання Про Програму фінансової підтримки служби в справах дітей районної державної адміністрації Житомирської області на 2020 рік