Про виконання Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2019 рік» та Програму фінансової підтримки відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Андрушівської районної

-0001jpg

 ПРОЄКТ

                                              АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Тридцять четверта сесія                                                                   Сьомого скликання

від 13 березня 2020 року №

 

Про виконання Програми фінансової
підтримки реєстраційного відділу
Андрушівської районної державної адміністрації
на 2019 рік» та Програму фінансової підтримки
відділу з питань надання адміністративних
послуг та державної реєстрації
Андрушівської районної державної
адміністрації Житомирської області на 2020 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про адміністративні послуги», Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за №1499/29629, заслухавши інформацію про виконання Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2019 рік та проєкт Програми фінансової підтримки відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області на 2020 рік, з метою створення необхідних умов для роботи відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації щодо надання адміністративних послуг заявникам, поліпшення якості та швидкості в їх обслуговуванні, врахувавши розпорядження голови районної державної адміністрації від 13.02.2020 року № 63 «Про схвалення Програми фінансової підтримки відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області на 2020 рік», рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Звіт про виконання Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2019 рік взяти до відома.

2. Затвердити Програму фінансової підтримки відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області на 2020 рік, що додається.

3. Зняти з контролю рішення двадцять сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 15.03.2019 року №26 «Про Програму фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2019 рік»;

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності ( Рудюк П.М.).

Голова ради                                            О.В.Осадчук

 

СХВАЛЕНО                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови                                        Рішення тридцять четвертої
райдержадміністрації                                         сесії районної ради сьомого
13.02.2020 № 63                                                 скликання
                                                                            13 березня 2020 року №_

ПРОГРАМА
фінансової підтримки відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області на 2020 рік

м. Андрушівка
2020 рік

ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області на 2020 рік

1

Ініціатор розроблення Програми

Райдержадміністрація

22

Назва документу, який є підставою для розроблення Програми

закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету міністрів України № 15 від 18.01.2017 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5 «Порядок формування та зберігання реєстраційних справ», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016                       № 3267/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за №1499/296929.

33

Розробник Програми

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Андрушівської районної державної адміністрації

44

Відповідальні виконавці Програми

Райдержадміністрація, відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Андрушівської районної державної адміністрації

55

Учасники Програми

Відділи райдержадміністрації, міська, сільські ради, установи і організації району

66

Терміни реалізації Програми

2020 рік

77

Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет, бюджети міста, сіл (в межах коштів передбачених в кошторисах видатків)

88

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

У межах фінансових можливостей

І. Загальні положення

Програма фінансової підтримки відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області (далі – Програма) визначає питання організаційної та фінансової підтримки роботи відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації (далі - Відділу).
Програма розроблена відповідно до законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України «Про адміністративні послуги», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», постанови Кабінету міністрів України від 25.12.2015 р. № 1127 «Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», постанови Кабінету міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 296/5 «Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду», Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 18.11.2016 № 3267/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за №1499/296929. Діяльність відділу спрямована на надання якісних та у встановлені терміни адміністративних послуг, а саме видача документів відділу в Андрушівському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, Андрушівського районного сектору управління державної міграційної служби в Житомирській області, ДРАЦС проведення державної реєстрації в Державних реєстрах, створення зручних і сприятливих умов отримання цих послуг громадянами, на забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

ІІ. Результати роботи Відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації

Розпорядженням голови райдержадміністрації створено відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області (далі – Відділ), який являється самостійним структурним підрозділом райдержадміністрації, має свою печатку.
Відділ проводить щоденний прийом громадян, надання адміністративних послуг відділу в Андрушівському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, Андрушівського районного сектору управління державної міграційної служби в Житомирській області, ДРАЦС проводять державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в межах Житомирської області, а також надає відомості з державних реєстрів громадянам, в тому числі підприємцям.
За період роботи в 2019 році Відділом зареєстровано заяв та запитів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень близько 2315, в Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців близько 480.

ІІІ. Сучасний стан справ і проблеми,
пов'язані з наданням адміністративних послуг

На даний час Відділ забезпечений приміщеннями відповідно до законодавства, але існують проблеми зі формування та збереженням заяв, реєстраційних справ відділу який на даний час має на зберіганні близько 32 тис. справ та близько 7 тис. заяв щодо надання адміністративних послуг, об'єм яких з кожним місяцем збільшується. Реєстраційні справи, згідно законодавства України розміщенні в окремому ізольованому архівосховищі на металевих стелажах. Кожна одиниця зберігання має бути спочатку вкладена в негерметичну індивідуальну упаковку, а після цього вторинну картону упаковку (обкладинку) та прошита. Також, в зв'язку з недостатнім фінансуванням Відділу, немає коштів на придбання конвертів та марок, канцелярських виробів та паперу, заправку та ремонт картриджів до багатофункціональних пристроїв, що має кожен реєстратор. Відділ в місяць використовує близько 10 пач. паперу. Кошти на таку кількість паперу у Відділі відсутні. Також в зв'язку з недостатнім фінансуванням, у відділі недостатня кількість кошторисних призначень на виплату заробітної плати працівникам відділу та додаткових обов'язкових виплат за вислугу років та ранги державних службовців.

Існуюча в районі організація державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, громадських формувань характеризується в даний час багатьма недоліками і проблемами об'єктивного і суб'єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів всіх адміністративних послуг в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, громадських формувань:
- недостатнє фінансування відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Андрушівської районної державної адміністрації;
- недостатнє фінансування відділу для виплати заробітної плати та обов'язкових виплат державним службовцям відділу ;
- відсутність конвертів та марок для відправки листів та відповідних справ.
- недостатнє фінансування для придбання канцелярських товарів, паперу А4, а також обслуговування офісної техніки (заправка картриджів).

При зверненні суб'єкта до Відділу адміністратору та державному реєстратору необхідно роздрукувати для нього заяву та опис документів до неї, зробити копію примірника заяви, також, необхідно відскановувати пакет вхідних документів (реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Потреба у канцелярських виробах, паперу стоїть гостро, тому, що не дозволяє працювати належним чином адміністраторам, державним реєстраторам, такі обставини затримують обслуговування населення, створюють черги, занижують показники реєстрації та зменшення надходжень до державного та районного бюджетів.
У зв'язку з великою кількістю звернень, забезпечення державних реєстраторів додатковими картриджами та канцтоварами є вкрай необхідним.
В умовах впровадження реформи децентралізації відбувається оптимізація структури райдержадміністрацій, в тому числі і скорочення чисельності працівників. В той же час, зменшено фінансування видатків на оплату праці та зовсім не передбачено видатків з Державного бюджету на виплати пов'язані із скороченням

працівників. Станом на січень 2020 року оплата праці профінансована з Державного бюджету лише на 70%.
Залучення додаткових коштів, зокрема, з позабюджетних джерел, обмежується антикорупційним законодавством.
Кошти за адміністративний збір щодо надання адміністративних послуг відділом надходять до районного бюджету.

ІV. Мета Програми

Поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи Відділу з метою належного формування та збереження великої кількості справ, архівних документів (реєстраційних справ довічного зберігання). Забезпечення відділу додатковим фінансуванням для виплати працівникам відділу заробітної плати, а також обов'язкових додаткових виплат за вислугу років, ранги.

V. Завдання Програми

Побудова ефективної системи надання адміністративних послуг, органами виконавчої влади району, які надаються відділом з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації.
Надання консультацій щодо порядку отримання адміністративної послуги в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, переліку необхідних документів, заповнення формулярів для державної реєстрації.
Надання суб'єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг, прийом вхідних пакетів документів, їх обробка та видача результату послуги;
Активізація механізмів комунікації між органами місцевої влади та представниками громади - через проведення інформаційної кампанії.
Здійснення моніторингу наданих послуг.
Виплата заробітної плати, в тому числі обов'язкових виплат за вислугу років, ранги. Матеріальне стимулювання працівників Відділу спричинить збільшення продуктивності праці, що відповідно збільшить надходження до районного бюджету.
Здійснення довічного збереження архівних документів Відділу, а саме: реєстраційних справ щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зареєстровані в межах Андрушівського району за період 2013 – 2020 років та справ щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в межах Андрушівського району за період 2004 – 2020 роки.
Єдиним шляхом розв'язання визначеної проблеми є залучення коштів місцевих бюджетів в обсязі, достатньому для ефективного надання адміністративних послуг громадянам району та області.

VI. Фінансування Програми

Фінансування роботи і поточної діяльності Відділу здійснюється за рахунок коштів місцевих та державного бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

VII. Очікувані результати, ефективність Програми

Збільшить кількість реєстрації та обробки заяв, спростить та пришвидшить роботу адміністраторів, державних реєстраторів, ефективність такої роботи та результат, збільшить таким чином надходження до районного бюджету. Кожний суб'єкт, що звертається до Відділу за певною послугою, сплачує кошти (адміністративний збір), що є надходженням до бюджету району, відповідно до вимог чинного законодавства України.
Також, є важливим належним чином збереження архівної документації Відділу, що підлягає довічному зберіганню.
Виконання Програми забезпечить:
можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;
виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;
раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
зменшення часу, необхідного для відвідування органів виконавчої влади, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;
отримання максимуму адміністративних послуг в одному приміщені;
зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

VIII. Виконання заходів програми 

Назва заходу

 

Термін виконання

Джерела фінансування

Відповідальний за виконання заходу

Вартість, тис.грн.

1

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

2020

Районний бюджет, бюджети міста, сіл

 

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації                                

райдержадміністрації

У межах фінансових можливостей

2

Оплата праці з нарахуваннями

 

2020

Районний бюджет, бюджети міста, сіл

 

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації

У межах фінансових можливостей

 

3

Оплата послуг (крім комунальних)

2020

Районний бюджет, бюджети міста, сіл

 

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації

У межах фінансових можливостей

 

4

Видатки на відрядження

2020

Районний бюджет, бюджети міста, сіл

 

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації

У межах фінансових можливостей

 

5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2020

Районний бюджет, бюджети міста, сіл

 

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації

У межах фінансових можливостей

 

6

Інші поточні видатки

2020

Районний бюджет, бюджети міста, сіл

 

Відділ з питань надання адміні-стративних послуг

та державної реєстрації райдержадміністрації

У межах фінансових можливостей

 

 

 

             

 

Заступник голови районної ради                                                                           М.М.Ляшук

Ви тут: Головна Документи Проекти рішень 34 сесія VII скликання Про виконання Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2019 рік» та Програму фінансової підтримки відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Андрушівської районної