Про Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Андрушівській районній раді

trizyb1

 

 

 

 

                                         АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                             ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

Десята сесія                                                                               Сьомого скликання

від 23 вересня 2016 № 25

Про Порядок розгляду
електронної петиції, адресованої
Андрушівській районній раді

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції», з метою забезпечення участі громадян у місцевому самоврядуванні, розширення можливостей реалізації їх прав на звернення, враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Андрушівській районній раді (Додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування. (Степаненко Л.А.)

Голова районної ради                                                      С.М. Марценюк

 

Додаток
до рішення десятої сесії
районної ради сьомого скликання
від 23 вересня 2016 року №25

                                                        Порядок
                                       розгляду електронної петиції,
                                 адресованої Андрушівській районній раді

1. Загальні положення
1. Порядок розгляду електронних петицій, адресованих Андрушівській районній раді (далі - Порядок), розроблено на підставі Закону Україну «Про звернення громадян» з метою врегулювання процедури розгляду електронних петицій та поширюється на всі електронні петиції, адресовані Андрушівській районній раді (далі – електронна петиція).
2. Електронна петиція подається виключно в електронній формі, за допомогою мережі Інтернет, через веб-сайт Андрушівської районної ради або веб-сайт громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.
3. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до компетенції Андрушівської районної ради.
4. В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім'я та по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти.
5. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
6. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

2. Створення електронної петиції
7. Для створення електронної петиції до Андрушівської районної ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті районної ради або веб-сайті громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів, на підтримку електронних петицій та розміщує текст електронної петиції.
8. З метою недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції без участі громадянина на офіційному веб-сайті Андрушівської районної ради забезпечується електронна реєстрація громадян для підписання петиції.

9. Особа, яка бажає звернутися до районної ради з новою електронною петицією, або підтримати вже існуючу, повинна пройти реєстрацію на офіційному веб-сайті районної ради або веб-сайті громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів, шляхом заповнення спеціальної електронної форми, в якій зазначається:
• прізвище, ім'я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції;
• адреса електронної пошти, телефон;
• суть звернення.
9. Електронна петиція, адресована Андрушівської районній раді, не може дублювати вже існуючу електронну петицію, оприлюднену на офіційному веб-сайті Андрушівської районної ради або веб-сайті громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів.
10. На веб-сайті Андрушівської районної ради, або громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів, обов'язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.
11. Порушення обмежень, визначених пунктом 5 даного Порядку, а також неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) петиції або громадським об'єднанням, використання лайливих слів, прямих образ на ім'я конкретних осіб, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення після з'ясування зазначених обставин, про що повідомляється автору із зазначенням причин відмови, не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.
12. Автор (ініціатор) електронної петиції, щодо оприлюднення якої отримано відмову, може виправити петицію і розмістити її повторно на офіційному веб-сайті, який здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій.

3. Оприлюднення електронної петиції
13. Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті Андрушівської районної ради або на веб-сайті громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).
14. У разі невідповідності електронної петиції вимогам, встановленим цим Порядком, оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення (два дні).
15. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті Андрушівської районної ради або на веб-сайті громадського об'єднання є датою початку збору підписів на її підтримку.
16. Електронна петиція, адресована Андрушівської районній раді, розглядається за умови збору на її підтримку не менше ніж 3 днів підписів громадян протягом не більше як двох місяців з дня оприлюднення петиції.
17. Районна рада під час збору підписів на підтримку електронної петицї забезпечує:

- безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;
- електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;
- недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;
- фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.
18. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
19. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об'єднання і яка протягом не більше як трьох місяців набрала більш ніж 100 підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об'єднанням Андрушівській районній раді із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об'єднання.

4. Розгляд електронної петиції
20. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала не менш ніж 100 голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Андрушівської районної ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об'єднання – не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.
21. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
22. Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення таких слухань.
23. Про підтримку або не підтримку електронної петиції, за результатами розгляду в установленому порядку, публічно оголошується на офіційному веб-сайті районної ради головою районної ради, а у випадку його відсутності - заступником голови районної ради.

24. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.
25. Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об'єднання, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.
26. У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися районною радою, шляхом прийняття з питань, віднесених до компетенції районної ради, відповідного рішення в порядку, встановленому Регламентом Андрушівської районної ради.
27. У разі отримання районної радою електронної петиції відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та цього Порядку, голова районної ради, а у випадку його відсутності заступник голови районної ради, не пізніше ніж через три робочі дні з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду направляє електронну петицію на розгляд постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування
28. Постійна комісія не пізніше ніж через два робочих дні після отримання електронної петиції розглядає електронну петицію на своєму засіданні.
На засідання постійної комісії запрошуються автор електронної петиції, залучаються фахівці, спеціалісти місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, представники органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів (за потреби).
29. В разі належності вирішення питань, порушених в петиції, до повноважень Андрушівської районної ради, за результатами розгляду електронної петиції постійна комісія надає висновок або рекомендацію відповідно до компетенції, або готує проект рішення Андрушівської районної ради.
30. В разі не належності вирішення питань, порушених в петиції, до повноважень Андрушівської районної ради, за результатами розгляду електронної петиції постійна комісія приймає рішення про направлення розгляду питання належним органам: сесії іншої місцевої ради, її голові, правоохоронним органам, районній державній адміністрації тощо. Голова Андрушівської районної ради згідно рішення постійної комісії направляє листи відповідним органам для вирішення питань, порушених в петиції, згідно їх компетенції.
31. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

5. Контроль за дотриманням строків під час подання,
оприлюднення та розгляду електронної петиції
32. Спеціаліст районної ради, який забезпечує організацію особистого прийому, розгляд звернень громадян несе особисту відповідальність за дотримання строків під час подання, оприлюднення та розгляду електронної петиції, підготовку відповіді за результатами розгляду питання, порушеного в електронній петиції.
33. Відповідальність за відповідність електронної петиції вимогам, встановлених Законом України «Про звернення громадян» та цим Порядком, а також оприлюднення та розміщення відповіді на електронну петицію у встановлений строк несе відповідальний радник з питань юридичного забезпечення районної ради, який у межах повноважень забезпечує оперативне розміщення інформації.
34.Відповідальність за організацію розгляду електронної петиції, дотримання строків, а також за зміст відповіді на електронну петицію згідно з дорученням голови районної ради, покладається на радника з питань юридичного забезпечення районної ради.
35. Координацію роботи по організації розгляду електронних петицій здійснює керуючий справами виконавчого апарату районної ради.

Ви тут: Головна Документи Рішення 10 сесія VII скликання Про Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Андрушівській районній раді