Про Програму забезпечення службовим житлом лікуючих лікарів комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради та Андрушівської центральної лікарні на 2016-2017 роки

trizyb1

                                           

 

                                            АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

Дванадцята позачергова сесія                                                    Сьомого скликання

від 22 листопада 2016 року № 1

Про Програму забезпечення службовим
житлом лікуючих лікарів комунального
закладу «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Андрушівської районної ради та
Андрушівської центральної лікарні
на 2016-2017 роки

Відповідно до п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішень другої сесії районної ради сьомого скликання від 25.12.2015 року №33 «Про забезпечення житлом молодих спеціалістів, лікарів, фахівців закладів охорони здоров'я», сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 25.5.216 року №22 «Про результати роботи комісії з вивчення питання наявності в районі нерухомого майна, яке не використовується», з метою забезпечення службовим житлом лікуючих лікарів, що працюють в КЗ „Центр ПМСД" та Андрушівській ЦРЛ , створення необхідних умов для їх повноцінної професійної діяльності, залучення кваліфікованих та досвідчених лікарів до роботи в зазначених закладах, врахувавши розпорядження голови районної державної адміністрації від 21.11.216 року№449, рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму забезпечення службовим житлом лікуючих лікарів комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Андрушівської районної ради та Андрушівської центральної районної лікарні на 2016-2017 роки (додається).

2. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Суботенко Н.О.) виділяти кошти на виконання заходів Програми в межах фінансових можливостей районного бюджету.

3. Рішення другої сесії районної ради сьомого скликання від 25.12.2015 року №33 «Про забезпечення житлом молодих спеціалістів, лікарів, фахівців закладів охорони здоров'я», сьомої сесії районної ради сьомого скликання від 25.5.216 року №22 «Про результати роботи комісії з вивчення питання наявності в районі нерухомого майна, яке не використовується» зняти з контролю.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності» (Курсон К.І.).

Голова ради                                                                 С.М. Марценюк

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Андрушівської райдержадміністрації

 21.11.2016 №449

ЗАТВЕРДЖЕНО                           

Рішення дванадцятої сесії

районної ради сьомого скликання

22 листопада  2016 року   № 1

 

                                                                 Програма
                                забезпечення службовим житлом лікуючих лікарів
                                    Андрушівської центральної районної лікарні та
                      комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги"

                                      Андрушівської районної ради 2016-2017 роки

1. Паспорт Програми забезпечення службовим житлом лікуючих лікарів Андрушівської центральної районної лікарні та комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Андрушівської районної ради 2016-2017 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про схвалення Програми

Розпорядження райдержадміністрації від 21.11.2016 №

3. Розробник Програми

Апарат та Сектор економіки райдержадміністрації

4. Відповідальний виконавець

КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Андрушівської районної ради та Андрушівська ЦРЛ

5.Термін реалізації Програми

2016-2017 роки

6.Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

Районний, сільські та міський  бюджети району, інші джерела

7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:

1350,0 тис.грн.

районний бюджет

1350,0 тис.грн.

 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Програма забезпечення лікуючих лікарів (надалі - лікарів), що працюють в КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Андрушівської районної ради та Андрушівській ЦРЛ службовим житлом на 2016-2017 роки (далі - Програма) розроблена на підставі Заокну України „Основи законодавства України про охорону здоров'я", Бюджетного Кодексу України, постанови Ради Міністрів Української РСР від 04.02.1988р. №37 "Про службові жилі приміщення".
Якісна кадрова політика є важливим інструментом роботи закладів охорони здоров'я, оскільки від рівня забезпеченості установи кваліфікованими та досвідченими медичними працівниками прямо залежить якість надання медичної допомоги населенню району.
В медичних закладах району, які обслуговують населення працює 33 лікарі, при наявних 76,75 штатних одиницях. Крім того, аналіз укомплектованих посад лікарів свідчить про можливе звільнення у зв'язку з досягненням пенсійного віку протягом декількох наступних років ще 12 фахівців. Рівень лікарів, які досягли пенсійного віку складає 15,6% до штату та 36% до кількості фактично працюючих лікарів.
На сьогоднішній день неукомплектовано лікарями посади, зокрема : завідувач терапевтичним відділенням, лікар-хірург, акушер-гінеколог, отоларинголог, 6 лікарів загальної практики сімейної медиццини, завідувач амбулаторії, що призводить до погіршення якості медичного обслуговування населення району.
За останні 2 роки в КЗ „Центр ПМСД" прийшло на роботу 3 інтерни; в Андрушівську ЦРЛ прибуло 2 інтерни. Нових лікарів на роботу в наші медзаклади за останні два роки не прибуло жодного
На сьогодні 2 лікарі не мають власного житла.
Одним з дієвих шляхів закріплення в медзакладах району кваліфікованих кадрів є забезпечення їх житлом. Часткове розв'язання проблеми забезпечення житлом лікарів, в кінцевому результаті дасть змогу залучити на вакантні (потенційно вакантні) посади кваліфіковані кадри, суттєво зменшити їх плинність. Ігнорування кадрової проблеми медзакладів району в найближчим часом поставить під загрозу роботу системи охорони здоров'я району.

3. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Андрушівської районної ради та Андрушівської ЦРЛ службовими жилими приміщеннями для надання такого житла у користування лікарям, з урахуванням вимог гл.3 Житлового Кодексу Української РСР, які працюють на постійній основі у вищезазначених закладах.

4. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяги
та джерела фінансування Програми

Програмою, протягом 2016-2017 років передбачається фінансування для придбання КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Андрушівської районної ради та Андрушівської ЦРЛ службового житла лікарям, які потребують забезпечення житлом та стоять на квартирному обліку.
Надання службового житла здійснюється відповідно до вимог Житлового Кодексу УРСР.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Строки та етапи виконання програми
Термін виконання Програми – 2016-2017 роки.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Загальний контроль за виконанням Програми здійснює районна державна адміністрація та постійна комісія з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування районної ради.
КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Андрушівської районної ради та Андрушівської ЦРЛ надає інформацію про хід виконання Програми по мірі виконання райдержадміністрації та районній раді.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела (бюджети) та обсяги фінансування

Тис. грн.

2016

2017

Придбання житлових приміщень (квартир, будинків, тощо) для забезпечення лікарів службовим житлом

КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Андрушівської районної ради

Районний бюджет, міський та сільські бюджети району, інші не заборонені джерела фінансування

325,0

325,0

Андрушівська ЦРЛ

350,0

350,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Документи Рішення 12 сесія VII скликання позачергова Про Програму забезпечення службовим житлом лікуючих лікарів комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради та Андрушівської центральної лікарні на 2016-2017 роки