Про виконання Програми підтримки Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2016 рік та затвердження Програми підтримки Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2017-2019 роки

trizyb1

 

 

                                 АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                      ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

Тринадцята сесія                                                   Сьомого скликання

від 23 грудня 2016 року                              № 1

Про виконання Програми підтримки
Комунальної установи «Трудовий архів»
Андрушівської районної ради на 2016 рік
та затвердження Програми підтримки
Комунальної установи «Трудовий архів»
Андрушівської районної ради на 2017-2019 роки

Заслухавши інформацію про виконання Програми підтримки Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2016 рік, керуючись ст. ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження голови райдержадміністрації від 20.12.2016 року №570 «Про затвердження Програми підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2017 – 2019 роки» та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про виконання Програми підтримки Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2016 рік взяти до відома.
2. Затвердити Програму підтримки Комунальної установи«Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2017-2019 роки (додається).
3. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Суботенко Н.О.) передбачити кошти з районного бюджету на фінансування видатків Програми підтримки Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2017-2019 роки.
4. Зняти з контролю рішення другої сесії районної ради сьомого скликання від 18.12.215 року №12 «Про виконання районної Програми підтримки комунальної установи Трудовий архів Андрушівської районної ради на 2015 рік та затвердження Програми підтримки Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2016 рік».
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (Курсон К.І.).

Голова ради С.М.Марценюк

 

СХВАЛЕНО                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови                                Рішення 13сесії сьомого скликання
районної державної адміністрації                     районної ради
«20» грудня 2016 року № 570                            від 23 грудня 2016 року №1

 

                                            ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ
               Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради
                                                     на 2017 - 2019 рік

2016 рік

І. Загальна характеристика Програми підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2017-2019 рік

1. Ініціатор розроблення Райдержадміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.93 р.
№ 3814-XII. Надання архіву статусу юридичної особи ( свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 331022 та єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СЕРІЯ АА № 629040 від 08.10.2009 р. ідентифікаційний код 36532853).
Положення про комунальну установу «Трудовий архів» Андрушівської районної ради від 18.12.2015 року № 13.
Рішення Колегії Державного архіву Житомирської обласної державної адміністрації від 24 листопада 2010 року
3. Розробник Програми Архівний сектор райдержадміністрації
4. Співрозробники Програми Комунальна установа «Трудовий архів» Андрушівської районної ради, управління фінансів райдержадміністрації
5. Відповідальний виконавець Програми Керівник комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради
6. Учасники Програми Комунальна установа «Трудовий архів» Андрушівської районної ради
7. Термін реалізації Програми 2017- 2019 рік.
8. Джерела фінансування Програми Кошти загального районного бюджету та надходження за послуги, що надаються установою згідно законодавства.

Загальні положення.

Комунальну установу «Трудовий архів» Андрушівської районної ради (надалі – Архів) створено рішенням 17 сесії V скликання Андрушівської районної ради від 21.08.2008 року. Архів набув статус юридичної особи і почав працювати з 08 жовтня 2009 року.
Основною метою діяльності Архіву є забезпечення централізованого зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб у ліквідованих промислових та сільськогосподарських підприємств району, інших суб'єктах господарської діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території Андрушівського району.
Ця установа заснована на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району від імені яких виступає Андрушівська районна рада. Архів здійснює свою діяльність на основі поєднання коштів районного бюджету, які спрямовуються на його утримання та додаткових джерел фінансування.

Визначення мети програми.

Мета програми полягає у забезпеченні належного збереження
документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території району, або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли на цій території, своєчасного та повноцінного виконання запитів соціально – правового характеру, що забезпечить соціальні права громадян на отримання довідок про трудовий стаж та заробітну плату.

Основним завданням програми є:

- зміцнення матеріально-технічної бази архіву, створення умов гарантованого зберігання документів;
- підвищення рівня пожежної безпеки архіву;
- забезпечення зовнішньої охорони приміщення та електронної системи охорони і пожежної безпеки;
- забезпечення гарантованого фінансування видатків установи по загальному фонду районного бюджету;
- забезпечення надходжень та видатків по спеціальному фонду районного бюджету;
Строки реалізації програми: 2017-2019 рік.

Джерела фінансування: районний бюджет та додаткові джерела фінансування. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: 297878,00 грн.

3. Проблеми, на виконання яких спрямована Програма.

Матеріально-технічна база Архіву знаходиться в стадії завершення формування, вона повинна відповідати сучасним стандартам і потребам. Неналежне її забезпечення може привести до втрати документів. На даний час на зберіганні находяться документи 69 архівних фондів 9885 одиниць зберігання, з них 67 одиниць тимчасового зберігання та 360 пакувань тимчасового зберігання.
- Необхідно провести косметичний ремонт службового приміщення архіву
та архівосховища, придбати засоби для санітарної обробки архівного фонду, заправити вогнегасники, забезпечити канцтоварами та оргтехнікою (обслуговування оргтехніки), обладнати стелажами додаткове приміщення архівного сховища.
- Забезпечення надання платних послуг за виконання архівних запитів по розцінках, відповідно до вимог Антимонопольного комітету України в Житомирській області

Ресурсне забезпечення Програми підтримки
комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради
на 2017–2019 рік.

Обсяг коштів, які пропону-

ється залучити на

виконання програми, грн.

2017 рік.

2018 рік.

2019 рік.

Усього витрат

на виконання

програми, грн.

Обсяг ресурсів,

 у тому числі:

102678.00

97800.00

97400.00

297878.00

Кошти загального фонду

районного бюджету

98678.00

92800.00

91400.00

282878.00

Кошти спеціального фонду

районного бюджету

4000.00

5000.00

6000.00

15000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік завдань і заходів Програми підтримки Архіву
на 2017–2019 рік.

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовані обсяги фінансування, грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

 

Забезпечення послуг, крім комунальних

Протягом 2017

2018

2019

року

 

 

2017 рік.

 

Керівник

установи

 

 

 

 

Керівник

установи

За рахунок  коштів спеці-ального фонду.

 

15000.00

Забезпечення

обслуговування оргтехніки

 

За рахунок коштів загаль-ного фонду.

 

 

21000.00

На обслуговування

адмінприміщення

3000.00

На косметичний

ремонт архівного

сховища.

 

Виготовлення та встанов-

лення стелажів.

Серпень

2017 року

Керівник установи

За рахунок коштів загального фонду.

16000.00

Забезпечення діяльності установи.

Придбання оргтехніки

Серпень

2018 року

Керівник установи

За рахунок коштів загального фонду.

10000.00

Забезпечення діяльності установи.

 

Заробітна

плата керівника та бухгалтера

установи.

Протягом

2017

2018

2019

року

Бухгалтер

установи.

За рахунок

коштів загального фонду

районного бюджету

 

124500.00

 

Забезпечення діяльності установи

 

Нарахування на заробітну плату керівника та бухгалтера

Протягом

2017

2018

2019

року

Бухгалтер

установи.

 

За рахунок  коштів загаль-ного фонду

районного бюджету

 

27378.00

 

Забезпечення

діяльності

установи

 

 

Оплата   енергоносіїв

 

Протягом

2017

2018

2019

року

Бухгалтер

установи.

 

За рахунок коштів загального

фонд

районного бюджету

81000.00

 

Забезпечення діяльності установи

 

 

 

 

 

 

Координація та контроль за виконанням Програми

Виконання програми підтримки Архіву на 2017-2019 рік здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцем, зазначеними у цій Програмі.
Безпосередній контроль за ходом виконання Програми здійснює архівний сектор райдержадміністрації, а цільовим та ефективним використанням коштів головний розпорядник коштів.

Очікувані результати.

Виконання програми дасть змогу:
- Завершення створення матеріально-технічної бази архіву та забезпечити умови роботи працівникам.
- Забезпечити умови для гарантованого зберігання документів.
- Задовольнити у необхідних обсягах потреби територіальних громад району і держави в інформації.
- Встановити розцінки на виконання платних запитів, відповідно до вимог Антимонопольного комітету України в Житомирській області.
- Виконувати всі запити соціально - правового характеру для пенсійного фонду, державних та громадських організацій а також пільгових категорій громадян - безкоштовно.

Фінансове забезпечення Програми.

Орієнтований обсяг фінансування Програми становить 297878,00 грн.
Фінансування проводиться за рахунок коштів загального фонду районного бюджету в межах виділених на фінансування Програми асигнувань, а також за рахунок спеціального фонду (коштів отриманих за надання платних послуг).

Розробник Програми:
Завідувач архівним сектором
райдержадміністрації                                                        Н. Л. Леус

 

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 13 сесія VII скликання Про виконання Програми підтримки Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2016 рік та затвердження Програми підтримки Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2017-2019 роки