Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту «Комунального архітектурно - проектного ремонтно- експлуатаційного підприємства» Андрушівської районної ради

trizyb1

 

 

                                АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                     ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                               Р І Ш Е Н Н Я

Тринадцята сесія                                             Сьомого скликання

від 23 грудня 2016 року № 2

Про внесення змін та затвердження в
новій редакції Статуту «Комунального
архітектурно - проектного ремонтно-
експлуатаційного підприємства»
Андрушівської районної ради

Керуючись ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання Комунального архітектурно - проектного ремонтно-експлуатаційного підприємства від 19.11.2016 року №32, рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та затвердити у новій редакції Статут «Комунального архітектурно - проектного ремонтно-експлуатаційного підприємства» Андрушівської районної ради (додається).

2. Андрушівському комунальному ремонтно-експлуатаційному підприємству (Поліщук Г.В.) здійснити державну реєстрацію Статуту у новій редакції, про що повідомити районну раду в місячний термін.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (Курсон К.І.).

Голова ради                                                                    С.М.Марценюк

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                             Рішення тринадцятої сесії
                                                                             районної ради сьомого скликання
                                                                              23.12.2016 року №2

                                                                              Голова районної ради

                                                                              С.М.Марценюк

                                                     СТАТУТ

                        «Комунального архітектурно - проектного
                         ремонтно-експлуатаційного підприємства»
                                 Андрушівської районної ради

                                       (зі зміни та доповненнями)

 

                                                м. Андрушівка
                                                         2016 рік

 

                                «Комунальне архітектурно - проектне
                              ремонтно-експлуатаційне підприємство»
                                       Андрушівської районної ради

«Комунальне архітектурно - проектне ремонтно-експлуатаційне підприємство» Андрушівської районної ради (надалі – Підприємство) утворене рішенням Х сесії Андрушівської районної ради ХХІV скликання від 06.11.2003.
Підприємство засноване на спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району і перебуває в управлінні Андрушівської районної ради (надалі – Орган управління майном) та оперативному управлінні районної державної адміністрації, згідно з делегованими районною радою повноваженнями.
Діяльність Підприємства у сферах архітектури та інжинірингу координується відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Андрушівської районної державної адміністрації.
СТАТТЯ 1. Найменування та місцезнаходження Підприємства
1.1. Найменування Підприємства
повне: «Комунальне архітектурно - проектне ремонтно-експлуатаційне підприємство» Андрушівської районної ради

скорочене: КАПРЕП

1.2. Місцезнаходження Підприємства: 13401, Житомирська область,
м.Андрушівка, площа Т.Г.Шевченка, 1
СТАТТЯ 2. Мета і предмет діяльності Підприємства
2.1. Підприємство створене з метою:
- підтримання у належному стані нерухомого майна, переданого Підприємству в господарське відання, оренду;
- забезпечення проведення приватизації житлового фонду державної та комунальної форм власності відповідно до вимог чинного законодавства;
- здійснення діяльності у сферах архітектури та інжинірингу: виконання робіт з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, оформлення будівельних паспортів, проектування будівель і споруд та виконання робіт з підготовки і комплектування інших видів технічної документації пов'язаної зі створенням об'єктів містобудування, розроблення проектно-кошторисної документації;
- задоволення потреб юридичних та фізичних осіб у послугах Підприємства та виробленій ним продукції.

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:

2.2.1. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 2010 КЛАС 68.20, який включає: надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном - нежитловими будівлями, надання будівель, апартаментів для довготермінового використання на умовах щомісячної або річної оплати):
- надання в оренду (суборенду) та управління орендованим нерухомим майном - нежитловими будівлями; надання будівель, нежилих приміщень для довготермінового використання на умовах щомісячної або річної оплати.

2.2.2. Комплексне обслуговування об'єктів (КВЕД 2010 КЛАС 81.10, який включає: надання комплексу допоміжних послуг у приміщеннях клієнта - обслуговування будинків зайнятих органами місцевого самоврядування, виконавчої влади: технічна експлуатація, підтримання належного санітарного стану. Ці послуги включають загальне прибирання приміщень, догляд за ними, усунення сміття, забезпечення охорони та безпеки, опалення, проведення незначного ремонту, суміжні послуги допоміжного характеру):
- надання послуг по утриманню орендованого нерухомого майна;
- обслуговування нерухомого майна органів місцевого самоврядування - технічна експлуатація, підтримання належного санітарного стану, в т.ч. загальне прибирання приміщень, догляд за ними, усунення сміття, забезпечення охорони та безпеки, опалення, проведення незначного ремонту, суміжні послуги допоміжного характеру;
- забезпечення надійного функціонування внутрішньо-будинкових мереж тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, проведення їх поточного ремонту;
- забезпечення технічної, протипожежної безпеки, контроль за станом протипожежного обладнання;
- забезпечення вчасності розрахунків та ведення обліку споживання електро- та теплової енергії, водопостачання та водовідведення, газу;

2.2.3. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (КВЕД 2010 КЛАС 35.30, який включає: виробництво, збирання та розподілення гарячої води для центрального опалення):
- забезпечення належного функціонування системи опалення будівель власного чи орендованого нерухомого майна;
- експлуатація та здійснення контролю за роботою теплових енергоустановок (теплогенераторна, котельня);
- забезпечення вчасності розрахунків за надані послуги з теплопостачання (опалення).
2.2.4. Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу (надання архітектурних, інженерних послуг, послуг із розроблення креслень, послуг з нагляду за будівництвом, геодезії, картографії, тощо.)
в тому числі:
2.2.4.1.Діяльність у сфері архітектури (КВЕД 2010 КЛАС 71.11., який включає: консультування у сфері архітектури з питань проектування будівель, складання робочих креслень, планування міст, ландшафтної архітектури):
- підготовка замовникам пакетів вихідних даних на проектування будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів, реставрації будинків, споруд, пам'яток архітектури і містобудування, благоустрою і озелененню територій;
- виконання проектно-вишукувальних робіт і розроблення комплексу проектно-технічної документації на будівництво, ремонт та реконструкцію малоповерхової садибної забудови, малих архітектурних форм, інших об'єктів підприємницької діяльності, благоустрій, озеленення та зовнішнє їх оздоблення;
- виконання робіт з розроблення ескізних проектів та вихідних даних для будівництва малоповерхової садибної забудови, малих архітектурних форм, інших об'єктів підприємницької діяльності;
- виконання робіт з розроблення ескізів фасадів у кольорі тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності та схем благоустрою прилеглої до них території;
- виконання технічного або авторського нагляду за якістю будівельних робіт на об'єктах нового будівництва, а також реконструкції та капітального ремонту;
- проведення консультацій з питань проектування та будівництва об'єктів;
- участь в корегуванні та розробці генеральних планів населених пунктів району;
- проведення поточних і капітальних ремонтів, реконструкція та модернізація будівель, споруд та об'єктів благоустрою різних форм власності;
- розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкти нового будівництва, та тих що підлягають реконструкції, капітальному ремонту.
2.2.4.2. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (КВЕД 2010 КЛАС 71.12, який включає: геофізичні, геологічні дослідження, діяльність у сфері геодезії: вимірювання земельних ділянок та їх меж, картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів):
- проведення топографічно-геодезичних, картографічних робіт та містобудівних вишукувань, забезпечення замовників топографо-геодезичною зйомкою для проектування;
- збір і обробка інформації, щодо ведення містобудівного кадастру населених пунктів, створення архіву містобудівної документації і геолого-геодезичних матеріалів;
- виконання робіт по веденню чергового плану забудови населеного пункту, плану розташування інженерних мереж, атласу інженерно-геологічних виробок, проведення виконавчих зйомок; видають і виносять в натуру червоні лінії забудови, траси інженерних мереж, основні осі будинків, споруд тощо;

2.2.5. Надання ландшафтних послуг (КВЕД 2010 КЛАС 81.30, який включає: садіння, догляд і обслуговування: адміністративних будівель, муніципальних площ (озеленених територій,), узбіччя (доріг)):
забезпечення робіт з благоустрою прилеглої території до будівель власного чи орендованого нерухомого майна, її озеленення.

2.2.6. Оформлення документів на приватизацію житлового фонду державної та комунальної форм власності. Внесення змін в приватизаційні документи, видача дублікатів.

2.2.7. Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
2.3. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню або сертифікації, можуть здійснюватись Підприємством виключно після отримання відповідних ліцензій і дозволів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
2.4. Підприємство мас право здійснювати також будь-які інші види господарської діяльності, які не суперечать статутній меті і є не забороненими згідно чинного законодавства України.
СТАТТЯ 3. Юридичний статус Підприємства
3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, рішень районної ради та цього статуту, який затверджується Органом управління майном.
3.3. Підприємство діє за принципами повного госпрозрахунку, самофінансування, самоокупності.
3.4. Підприємство забезпечує фінансування витрат по організації своєї діяльності, соціальному розвитку і матеріальному стимулюванню працівників, забезпечує безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я його працівників.
3.5. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється за рішенням районної ради, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.
Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється за згодою Органу управління майном. Підприємство може утворювати філіали, дочірні підприємства, інші підрозділи з дозволу Органу управління майном.
При цьому, відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном.
3.6. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, знак для товарів та послуг, власну емблему, іншу атрибутику юридичної особи.
3.7. Підприємство несе відповідальність за свої зобов'язання в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.
Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання Органу управління майном.
3.8. Підприємство може від свого імені здійснювати правочини, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути учасником в судах, що здійснюють правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального судочинства, третейських судах та міжнародному арбітражі.

СТАТТЯ 4. Майно Підприємства
4.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
4.2. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплюється за ним на праві господарського відання (нерухоме майно може закріплюватися на праві платного користування). Перелік майна, що закріплюється за підприємством на праві господарського відання, визначається виключно Органом управління майном і може ним змінюватися.
Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, цьому статуту та рішенням Органу управління майном.
Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених чинним законодавством. При цьому, відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється з дозволу Органу управління майном у порядку, що встановлений районною радою. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних
фондів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у
спосіб, що передбачені чинним законодавством.
Одержані в результаті відчуження майна кошти спрямовуються :
- за нерухоме майно та об'єкти незавершеного будівництва до районного бюджету;
- за індивідуально визначене майно на рахунок Підприємства на його інвестиції.
4.3. Джерелами формування майна Підприємства є :
- майно, передане йому Органом управління майном;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, згідно з предметом діяльності Підприємства, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджету;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
4.4. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.
4.5. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або господарського суду.
4.6. Статутний фонд Підприємства складає 50,0 тис.грн.
СТАТТЯ 5. Права та обов'язки Підприємства
5.1. Права Підприємства:
5.1.1. Підприємство за погодженням з Органом управління майном планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими державними цінами.
5.1.3. Підприємство може придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав, випускати, реалізовувати та купувати цінні папери відповідно до законодавства України.
5.1.4. Підприємство відкриває розрахунковий та інші рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові і кредитно-розрахункові операції в національній та іноземній валютах, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Підприємством за узгодженням з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства України.
5.1.5. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.
5.1.6. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.
5.1.7. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.
5.1.8. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками своєї діяльності.
5.1.9. Підприємство для здійснення своєї статутної діяльності має право:
- вступати у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, в тому числі на договірних засадах, на виконання робіт спільної діяльності з дозволу Органу управління майном;
- утворювати з дозволу Органу управління майном структурні підрозділи, філії, необхідні для господарської діяльності, і затверджувати положення про них.
5.2. Обов'язки Підприємства:
5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати показники діяльності, встановлені в порядку, затвердженому Органом управління майном, які є обов'язковими до виконання.
5.2.2. Підприємство :
забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;
здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва;
придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
відповідно до встановлених показників діяльності забезпечує виробництво та поставку продукції і товарів;
створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
здійснює заходи із вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;
дотримується норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності, даних, що містяться в річному звіті та балансі.
5.4. Відносини Підприємства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі укладених договорів.
СТАТТЯ 6. Управління Підприємством
6.1. Управління Підприємством від імені територіальних громад сіл, селища, міста району здійснюється Органом управління майном у встановленому ним порядку.
6.2. Орган управління майном в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Підприємства.
6.3. Районна державна адміністрація здійснює оперативне управління Підприємством у межах делегованих районною радою повноважень.
6.4. Оперативне управління (керівництво) Підприємством здійснює його директор.
6.5. Наймання директора здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном, шляхом укладення з ним контракту.
По закінченні календарного року дії контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Підприємства і обґрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення до контракту відповідних змін і доповнень.
У випадку значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям законодавчих та інших нормативно-правових актів, у тому числі тих, що скеровані на перехід до ринкової економіки, Орган управління майном має право ставити перед директором питання про зміну (уточнення) умов контракту.
6.6. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління майном, районної державної адміністрації.
6.7. Директор Підприємства:
- діє на засадах єдиноначальності;
- затверджує у порядку, що встановлений Органом управління майном, структуру та штати Підприємства;
- приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та звільняє працівників Підприємства, у тому числі заступників директора, керівників відокремлених підрозділів, філій, головного бухгалтера;
- затверджує положення про відокремлені підрозділи, філії, інші структурні підрозділи, які створюються відповідно до чинного законодавства України за погодженням з Органом управління майном;
- розпоряджається у межах своїх повноважень майном Підприємства, у тому числі його коштами (відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном);
- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, пов'язаних з діяльністю Підприємства;
- відповідно до умов колективного договору застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує складання балансу доходів та видатків Підприємства, подачу квартальної та річної звітності;
- забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за які несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України;
- без довiреностi дiє вiд iменi Підприємства, представляє інтереси Підприємства у відносинах з усіма пiдприємствами, організаціями, установами та громадянами як в Українi, так i за її межами;
- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків поточний та інші рахунки;
- несе відповідальність за формування та виконання балансу доходів і видатків Підприємства;
- виконує інші обов'язки.
6.8. Рішення директора, заступників директора і керівників структурних підрозділів обов'язкові для всіх підлеглих їм працівників.
6.9. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймаються адміністрацією Підприємства за участю трудового колективу і відображаються у колективному договорі. Право укладення колективного договору від імені Органу управління майном надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.
6.10. У разі зміни директора, обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
СТАТТЯ 7. Господарська діяльність Підприємства
7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход).
7.2. Чистим прибутком Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, розпоряджається Підприємство.
Частина чистого прибутку згідно з рішенням Органу управління майном у розмірах, передбачених чинним законодавством України, перераховується до районного бюджету.
7.3. Підприємство може утворювати за рахунок прибутку (доходу) цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю.
Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.
7.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.
7.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.
7.7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.
СТАТТЯ 8. Припинення Підприємства
8.1. Підприємство припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації рішенням Органу управління майном, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду.
8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном.
Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Органом управління майном.
У разі банкрутства Підприємства, його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством України.
8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його Органу управління майном.
8.4. При припиненні Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
8.5. При припиненні діяльності Підприємства печатки та штампи здаються у відповідні органи у встановленому порядку.
8.6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, із дня внесення до Єдиного державного реєстру України запису про його припинення.
8.7. Майно Підприємства, що залишилось після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків з кредиторами використовується за рішенням Органу управління майном.
СТАТТЯ 9. Заключні положення
9.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним законодавством України.
9.2. Цей Статут і всі зміни та доповнення до нього затверджуються Органом управління майном та реєструються згідно з чинним законодавством України.
9.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 13 сесія VII скликання Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту «Комунального архітектурно - проектного ремонтно- експлуатаційного підприємства» Андрушівської районної ради