Про районний бюджет на 2017 рік

trizyb1

 

 

 

 

                 АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                      ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                РІШЕННЯ

 

Тринадцята сесія                                       Сьомого скликання
від 23 грудня 2016 року № 5


Про районний бюджет
на 2017 рік

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Суботенко Н.О., керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2016 рік:
1.1.Доходи районного бюджету у сумі 260882,5 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 260077,0 тис.грн., спеціального фонду районного бюджету 805,5 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення.
1.2. Видатки районного бюджету у сумі 260882,5 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 258838,2 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 2044,3 тис.грн.;

1.3. Повернення кредитів до районного бюджету у сумі 1,5 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету 1,5 тис. грн., згідно з додатком 3.

1.4. Надання кредитів з районного бюджету у сумі 1,5 тис. грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету 1,5 тис. грн. згідно з додатком 3.
1.5. Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1238,8 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 5.
1.6.Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1238,8 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 5.

2.Встановити, що у 2017 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 258838,2 тис.грн. та спеціальному фонду 2044,3 тис.грн. згідно з додатком №2.

4. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 600,0 тис.грн.

5. Затвердити на 2017 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком №4 до цього рішення.

6. Затвердити формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету між бюджетами сіл та міста районного значення згідно з додатком 6 до цього рішення.

7. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 100,0 тис.грн.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату  ;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 114,0 тис.грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2017 рік:
у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік:
у частині доходів є надходження, визначені статтею 69і Бюджетного кодексу України;
у частині фінансування є надходження , визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10,11 частини 1 статті 69і Бюджетного кодексу України.

14. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2017 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами сіл , міста та районним бюджетом з наступним затвердженням районною радою.
Додатковий розподіл обсягу додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету між бюджетами сіл, міста та районним бюджетом здійснюється за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

15. Надати право районній державній адміністрації протягом 2017 року вносити зміни до районного бюджету по інших субвенціях, які затверджені у місцевих бюджетах районному бюджету, з наступним затвердженням районною радою.

16. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються районною державною адміністрацією або районною радою.

15. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

 Голова районної ради                                  С.М.Марценюк

 

Додаток №6
до рішення районної ради
від 23 грудня 2016 року

ФОРМУЛА
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (іншої додаткової дотації )
між районним бюджетом , міським та сільськими бюджетами
Андрушівського району на 2017 рік

Загальні положення

1. Відповідно до цього розрахунку здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та сільськими, міським бюджетами району.
2. У цьому розрахунку застосовуються такі умовні позначення:
i – бюджет села, міста (далі - бюджет місцевого самоврядування);
r – зведений бюджет району.

Розрахунок показника обсягу видатків на дошкільні заклади освіти району (Таблиця №1).

Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів міста, сіл (Vosi), визначається за такою формулою:

Vosi = Vo х (Kod х Тi / Тr + Gi / Gi +Kot х Ti / Ti) х Kov,

де Vo – загальний розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту визначити в сумі 11924,0 тис. грн.

Kod – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0 – 6 років = 0,8;

Тi – загальна кількість дітей , що ходять до дитячого дошкільного закладу;

Тr – загальна кількість дітей, віком від 0 до 6 років прикріплених до дитячого дошкільного закладу;

Gi – кількість груп у дитячих садках в і-му бюджеті села, міста;

Gi – кількість груп у дитячих садках;

Kot – коефіцієнт впливу кількості дітей, що будуть відвідувати дошкільний заклад, який дорівнює 0,1 і визначається за такою формулою:

Kot = 1 – Kod – Kog ≥ 0;

Kov – коригуючий коефіцієнт обсягу видатків на дошкільну освіту, що застосовується у разі, коли кількість груп у міській місцевості станом на 01 січня року, що передує плановому, перевищує кількості груп у сільській місцевості на 1,3 і більше кількість дітей у ДОЗ у сільській місцевості станом на 01 січня звітного періоду.

Розрахунок показника обсягу видатків на утримання сільських будинків культури, клубів, центрів дозвілля та бібліотек (Таблиця №2).
Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру для бюджету місцевого самоврядування (Vki) визначається за такою формулою:
Vki = (Hkk х Ni )+ (Hkb х Ni),
де Hkk – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя;
Hkb – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя.
Hk – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру для зведеного бюджету району, визначений у розрахунках обсягу міжбюджетних трансфертів;
Ni – чисельність наявного населення i-го села станом на 1 січня року, що передує плановому;
Nrkk – прикріплене населення до клубних закладів;
Nrkbi - прикріплене населення до бібліотечних закладів.

Заступник голови районної ради             М.М.Ляшук

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 4

Додаток 5

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 13 сесія VII скликання Про районний бюджет на 2017 рік