Про виконання районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки та затвердження районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017- 2020 роки

АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Чотирнадцята сесія Сьомого скликання

від 10 березня 2017 року № 8
Про виконання районної Програми
розвитку фізичної культури і спорту
на 2012-2016 роки та затвердження
районної Програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2017- 2020 роки

Заслухавши відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» інформацію про виконання районної Програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки та проект районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017- 2020 роки, з метою подальшої реалізації в районі державної політики у сфері фізичної культури і спорту, поліпшення стану фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи, врахувавши розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.01.2017 року № 36 «Про районну Програму Розвитку фізичної культури і спорту на 2017- 2020 роки», рекомендації постійних комісій з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про виконання районної Програми розвитку фізичної культури і спорту
на 2012-2016 роки взяти до відома.
2. Затвердити районну Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки, що додається.
3. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів районного бюджету, передбачених на утримання відповідних галузей, а також за рахунок інших джерел не заборонених законодавством.

4. Відділу освіти райдержадміністрації (Ковальчук Л.В) інформувати про хід виконання Програми щорічно до 10 січня.

5 . Рішення десятої сесії районної ради шостого скликання від 06.04. 2012 року №1 «Про Районну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки» зняти з контролю.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування (Степаненко Л.А.).

Заступник голови
районної ради М.М.Ляшук

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
30.01.2017 р. № 36 ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення чотирнадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
10 березня 2017 р. № 8

ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури і спорту на
2017-2020 роки

м.Андрушівка
2017 рік
І. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення

Відділ освіти Андрушівської РДА

2.

Розробник програми

Відділ освіти Андрушівської РДА

3.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти Андрушівської РДА

4.

Учасник програми

Відділ освіти Андрушівської РДА; дирекція ДЮСШ; керівники підприємств, установ, організацій (за згодою); РО ВФСТ ”Колос”(за згодою); виконкоми міської,  сільських рад (за згодою); галузеві райкоми профспілок (за згодою)

5.

Термін реалізації програми

2017-2020 роки

 

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет, інші джерела фінансування

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн.

Всього,

у тому числі:

2737,0

8.

кошти районного бюджету

2737,0

9.

Інші джерела фінансування

-

 

 

ІI. Загальні положення
Реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту протягом останніх років обумовила ряд позитивних змін. Закріплено позитивні тенденції з окремих напрямків фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
В районі збережено ефективну систему проведення спортивних заходів, передусім комплексних та багатоступеневих змагань, діє дитячо-юнацька спортивна школа.
Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в районі не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації. Близько 7% дітей у віці 6-18 років охоплено заняттями в дитячо-юнацькій спортивній школі.
Недостатня рухова активність громадян у повсякденній діяльності негативно впливає на стан здоров'я населення, що у свою чергу позначається на погіршенні демографічної ситуації.
Наявна в районі база фізичного виховання, фізичної культури і спорту перебуває у складному стані і не може задовольнити потреб населення.
Так, у навчально-виховній сфері лише 65 відсотків загальноосвітніх шкіл мають умови для проведення фізкультурно-спортивної роботи протягом усього навчального року.
Шкільні спортивні зали не мають необхідних побутових умов, а дитячо-юнацька спортивна школа взагалі не має власного спортивного залу. В занедбаному і аварійному стані знаходяться спортивний зал в селі Ст. Котельня.
Недостатньо фінансуються спортивні об'єкти району, більшість з яких потребують капітального ремонту та обладнання сучасним спортивним інвентарем.
В жодному населеному пункті, підприємстві, установі та організації немає штатних інструкторів з фізичної культури.
До 70% дітей мають відхилення у фізичному розвитку та стані здоров'я. У підростаючого покоління різко прогресують хронічні хвороби серця, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо. Ситуація загострюється через зростаючу популярність у дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові автомати, комп'ютерні ігри тощо), зростає кількість молоді, що курять, зловживають алкоголем, вживають наркотичні засоби, відповідно загострюється криміногенна ситуація.
Малорухливий спосіб життя підростаючого покоління став реальною перепоною для їхнього нормального фізичного розвитку. Переконливим доказом є той факт, що лише 30 % випускників шкіл є практично здоровими, а решта мають різні відхилення у здоров'ї.
Аналізуючи стан розвитку в районі фізичної культури і спорту, даною програмою передбачається створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов щодо підвищення активності у сфері фізичної культури і спорту, її адаптації до сучасних вимог.
Комплексний підхід до розв'язання існуючих проблем на основі
використання програмно-цільового методу потребує розроблення,
затвердження та виконання протягом 2017-2020 років районної Програми розвитку фізичної культури і спорту (далі – Програма).

ІІІ. Мета Програми

Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпійських принципів.

ІV. Основні шляхи та напрями виконання Програми

Розв'язання існуючих проблем можливо шляхом:
- забезпечення об'єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення;
- удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;
- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів;
- забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів;
- поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;
- підвищення ролі засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя.
Додаток
V. Фінансове забезпечення Програми

Програма фінансується за рахунок коштів районного бюджету, передбачених на утримання відповідних галузей, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Тис.грн.

 

2017 – 2020 роки

Обсяг ресурсів передбачених на виконання  програми  усього:

2737,0

в т. ч. з районного бюджету

2737,0

           інші джерела фінансування

-

VI. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:
- підвищити рівень охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою;
- підвищити результати виступів збірних команд району та окремих спортсменів в обласних та всеукраїнських змаганнях;
- впровадити доступні та ефективні види послуг (оздоровчі, рекреаційні, реабілітаційні і спортивні) для різних груп населення;
- сформувати систему підготовки спортивних резервів для збірних команд району, області та України;
- підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами різного типу;
- створити належні матеріально-технічні та фінансові умови для розвитку пріоритетних видів спорту;
- посилити здатність працюючих адаптуватись до зростаючих вимог сучасного виробництва, зменшити витрати, пов'язані з тимчасовою втратою працездатності, лікуванням та перебуванням у стаціонарних лікувальних медичних закладах;
- підвищити престижність відповідних професій та удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, доручається відділу освіти райдержадміністрації.

Додаток до районної Програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки

ІV. Напрямки діяльності та основні заходи Програми

 

 

 

Перелік заходів програми

 

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Фінансування всього

 

Орієнтовні обсяги фінансування по роках, в тис. грн

2017

2018

2019

2020

 

 

   1

2                                        3                                4                                5                  6                 7                8               9               10         

 

Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх  навчальних закладах, за місцем роботи,

проживання та місцях масового відпочинку населення

 

1

Забезпечити умови для впровадження фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, технічних  навчальних закладах в обсязі не менше 5-6 годин рухової активності на тиждень

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

 

2

Здійснювати перепідготовку, підвищення кваліфікації  та проведення атестації фахівців у сфері фізичної культури і спорту , приймати участь у  районних та обласних конкурсах педагогічної майстерності та інноваційних уроків

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний

 бюджет, кошторис

 установ

  

 

 

 

12,0

 

3,0

 

3,0

 

3,0

 

3,0

 

3

Забезпечити залучення до занять на пільгових умовах фізичною культурою і спортом дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених, багатодітних  сімей

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

 

4

Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади та ДЮСШ спортивним обладнанням та інвентарем

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації.

Районний

бюджет, кошторис

 установ

 

200,0

 

45,0

 

50,0

 

50,0

 

55,0

 

5

Забезпечити виконання комплексного плану заходів з підготовки та проведення в районі Року спорту та здорового способу життя

 2018

Відділ освіти райдержадміністрації;

дирекція ДЮСШ( за згодою)

Районний

бюджет, кошторис

 установ

 

У межах

фінансових ресурсів

-

-

-

-

 

6

Забезпечити роботу спортивних клубів у загальноосвітніх навчальних закладах, професійному ліцеї

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

 

7

Продовжити проведення  в  навчальних закладах систему багатоступеневих спортивно-масових змагань

2017-2020

 

 

 Відділ освіти райдержадміністрації

 

Районний

бюджет, кошторис

 установ

-

-

-

-

-

 

8

Проводити районні змагання серед команд підприємств, установ та організацій усіх форм власності,підприємств агропромислового комплексу,сільських рад

2017-2020

 Відділ освіти райдержадміністрації; виконкоми міської, сільських рад (за згодою); керівники підприємств, установ, організацій (за згодою)

Районний

бюджет, кошторис

 установ

 

-

-

-

-

-

 

9

Сприяти введенню до штатних розписів сільських рад, підприємств, установ та організацій усіх форм власності посад  уповноважених осіб по роботі з молоддю, заняттю фізичною культурою і спортом

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації; виконкоми міської, сільських рад (за згодою); керівники підприємств, установ, організацій (за згодою); галузеві райкоми профспілок (за згодою)

Кошторис

 установ

 

-

-

-

-

-

 

10

Забезпечити участь в обласних  багатоступеневих галузевих  та інших масових фізкультурно-спортивних заходах серед державних службовців, органів місцевого самоврядування та депутатів усіх рівнів, серед працівників галузей агропромислового комплексу, народного господарства, соціальної та побутової сфери

2017-2020

 Відділ освіти райдержадміністрації;

 відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації;

галузеві райкоми профспілок (за згодою)

Районний

бюджет

90,0

 

20,0

20,0

25,0

25,0

 

11

Залучення  населення з обмеженими можливостями до систематичних занять з фізичної культури і спорту

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації; дирекція ДЮСШ (за згодою), управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Районний

бюджет

 У межах

фінансових ресурсів

-

-

-

-

 

12

Провести інвентаризацію спортивних споруд та об’єктів на місцях з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні для занять інвалідів фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією та безперешкодному доступу до всіх спортивних споруд для спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації; виконкоми міської, та сільських рад (за згодою); керівники підприємств, установ, організацій (за згодою)

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

 

13

Створювати умови для підвищення фізичної підготовленості призовної молоді, щорічно проводити районні спартакіади допризовної молоді та брати участь в обласній.

2017-2020

 Андрушівський військовий комісаріат    (за згодою); відділ освіти райдержадміністрації;

виконкоми міської та сільських рад (за згодою);

 ТСОУ (за згодою)

Районний

 бюджет, кошторис

 установ

 

-

-

-

-

-

 

14

Сприяти  проведенню районного чемпіонату  та розиграшу кубків, турнірів з футболу

2017 – 2020

Відділ освіти райдержадміністрації;

РО ВФСТ ”Колос”(за згодою)

Районний бюджет,

кошторис установ

50,0

 

10,0

 

10,0

 

15,0

 

15,0

 

15

Сприяти підготовці та забезпечити участь збірних команд району з видів спорту та окремих спортсменів у обласних та  Всеукраїнських   спортивних змаганнях

2017-2020

Відділ  освіти   райдержадміністрації;

РО ВФСТ ”Колос”(за згодою)

Районний

бюджет

  54,0

 

12,0

 

12,0

 

15,0

 

15,0

 

 

Забезпечення розвитку  дитячо-юнацького спорту

 

16

Залучати дітей та молодь до занять фізичною культурою і спортом у  дитячо-юнацькій спортивній школі протягом навчального року та активним відпочинком  вихованців ДЮСШ  у канікулярний період

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації;

 дирекція ДЮСШ

(за згодою)

Районний

бюджет

У межах

фінансових ресурсів

-

-

-

-

 

17

Проводити районну та забезпечувати участь в обласній спартакіаді серед ДЮСШ з боротьби греко- римської ,футболу, волейболу,

легкої атлетики, гирьового спорту

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації;

 дирекція ДЮСШ

(за згодою)

 Районний

 бюджет

 

79,0

 

15,0

 

19,0

 

20,0

 

25,0

 

18

Удосконалювати навчально – спортивну роботу дитячо – юнацької спортивної школи та систему переведення спортсменів на черговий етап  багаторічної підготовки

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації;

 дирекція ДЮСШ

(за згодою)

Районний

бюджет, кошторис установ

-

-

-

-

-

 

19

Проводити районні юнацькі спортивні ігри  з олімпійських та не олімпійських видів спорту брати участь в обласних змаганнях і змаганнях «Старти надій», «Шкільне багатоборство», «Нащадки козацької слави», «Даруймо радість дітям», «Ігри чемпіонів»  інших спортивно-масових заходах серед учнівської молоді.

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації;

 дирекція ДЮСШ

(за згодою)

Районний

бюджет,

кошторис

 установ

 

-

-

-

-

-

 

20

Забезпечити модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної  школи, облаштування необхідним обладнанням та інвентарем

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації;

 дирекція ДЮСШ

(за згодою)

Районний

бюджет,

кошторис

 установ

97,0

 

 

 

20,0

 

22,0

 

25,0

 

30,0

 

 

21

Здійснювати  постійний контроль за діяльністю дитячо-юнацької спортивної школи  та вживати заходів щодо підвищення ефективності її роботи.

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації

 Не потребує фінансуван-

ня

-

-

-

-

-

 

22

Сприяти  участі команд району у  обласних та Всеукраїнських спортивних змаганнях  з олімпійських та не олімпійських видів спорту та спорту ветеранів

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації; дирекція ДЮСШ (за згодою)

Районний

бюджет

270,0

 

60,0

 

65,0

 

70,0

 

   75,0

 

23

Надавати фінансову  підтримку  діяльності  РО ВФСТ ”Колос”

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний

бюджет

410,0

 

95,0

100,0

 

105,0

110,0

 

 

24

Проводити  районні спортивні змагання серед ветеранів і сприяти  участі їх в обласних та  Всеукраїнських

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний

бюджет

   400,0

 

95,0

 

100,0

 

100,0

 

105,0

 

 

25

Сприяти участі команд району в чемпіонаті та першості  області з футболу

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний

бюджет

  165,0

35,0

40,0

45,0

45,0

 

26

Сприяти  проведенню навчально-тренувальних зборів

 

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації;

 дирекція ДЮСШ

(за згодою); РО ВФСТ ”Колос” (за згодою)

Районний

бюджет,

 

60,0

15,0

15,0

15,0

15,0

 

27

Здійснювати  заходи щодо забезпечення спортсменам – членам збірних команд області та України і їх тренерам належних умов для підготовки до офіційних Всеукраїнських та міжнародних змагань  надавати  їм необхідну допомогу у вирішенні побутових питань. Надавати матеріальну винагороду спортсменам району, за результатами виступів на змаганнях чемпіонатів області, України, Європи, Світу, Олімпійських іграх

2017-2020

 Відділи райдержадміністрації;

 дирекція ДЮСШ (за згодою)

 Районний бюджет

 

     20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

28

Запровадити щорічний  рейтинг серед спортсменів, тренерів ДЮСШ за результатами участі в районних, обласних , Всеукраїнських та офіційних міжнародних змаганнях

2017-2020

Відділ освіти  райдержадміністрації,

 дирекція ДЮСШ (за згодою)

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

 

Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового,

науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту

 

29

Провести паспортизацію діючих спортивних споруд району по  визначенню їх технічного стану та організувати місячники по їх облаштуванню.

 

 2017-2020

Відділ освіти  райдержадміністрації; управління фінансів райдержадміністрації;

 дирекція ДЮСШ (за згодою)

 

 

 

 Не потребує фінансу-вання

-

-

 

-

 

-

-

 

 

30

Здійснення будівництва нових, ремонту, реконструкції та облаштування існуючих капітальних спортивних споруд, багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням, будівництво спортивних парків, рекреаційних майданчиків,  пішохідних та велосипедних доріжок у місцях проживання та масового  відпочинку населення, облаштування пунктів прокату спортивного інвентарю у місцях відпочинку громадян

 

 

 

 

2017-2020

 Відділ освіти  райдержадміністрації; управління фінансів райдержадміністрації;

 дирекція ДЮСШ (за згодою); РО ВФСТ ”Колос”(за згодою); виконкоми міської, сільських рад (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 Районний бюджет,

позабюд-жетні кошти

400,0

100,0

 

100,0

100,0

 

100,0

 

31

Проводити серед учнівської молоді військово- спортивно-патріотичну гру «Сокіл», «Джура»  і сприяти  участі їх в обласних та  Всеукраїнських іграх.

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації

Районний бюджет,

позабюд-жетні кошти

70,0

16,0

17,0

18,0

19,0

 

32

Проводити  роботу спільно з громадськими організаціями   щодо залучення інвестицій та позабюджетних коштів на розвиток фізичної культури і спорту відповідно до чинного законодавства

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації;  дирекція ДЮСШ (за згодою)

спільно з підприємст-вами, установами та організаціями усіх форм власності (за згодою)

Не потребує фінансу-вання

-

-

-

-

-

 

33

  Провести ремонт спортивних залів Андрушівської гімназії, Нехворощанської,Городківецької загальноосвітніх шкіл.                                                                                                                                   

2017-2020

 Відділ освіти райдержадміністрації, управління фінансів райдержадміністрації

Районний

бюджет, кошторис установ

 

   260,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

65,0

 

65,0

65,0 

65,0

 

34

Рекомендувати  Старокотельнянській сільській раді та  Новоівницькій сільській раді  провести капітальний ремонт   спортивних споруд,  що знаходяться на їх балансі

2017-2020

Управління фінансів райдержадміністрації,  виконком Старокотельнянської сільської ради (за згодою)

  Кошторис установ та

позабюджетні кошти

 У межах

фінансових ресурсів

-

-

-

-

 

35

Визначити перелік спортивних споруд, які є базовими для проведення в районі офіційних змагань районного, обласного рівнів, опрацювати питання щодо їх реконструкції та ремонту

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

 

36

Підготувати узгоджені пропозиції щодо поновлення матеріально – технічної бази спортивних споруд району та забезпечити придбання спортивного інвентаря для занять фізичною культурою і спортом

2017-2020

Відділ освіти  райдержадміністрації; виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

Районний бюджет,

бюджети місцевих рад

100,0

25,0

 

25,0

 

25,0

 

25,0

 

 

37

Забезпечити медичне обстеження  школярів, учасників районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань

2017-2020

Відділ освіти

райдержадміністрації; дирекція ДЮСШ (за згодою)

 

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

 

38

Удосконалювати систему інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, у тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового спорту як важливого чинника здорового способу життя з метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять

2017-2020

Відділ освіти  райдержадміністрації; головний спеціаліст з питань зв’язків із ЗМІ та громадськістю організаційного відділу апарату райдержадміністрації  

 

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

 

39

Хід виконання районної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки  висвітлювати на сторінках районної газети „Новини Андрушівщини”

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації; головний спеціаліст з питань зв’язків із ЗМІ та громадськістю організаційного відділу апарату райдержадміністрації  

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

 

Разом :

 

2737,0

636,0

668,0

701,0

732,0

 

 

Заступник голови районної ради М.М.Ляшук

 

Ви тут: Головна Документи Рішення 14 сесія VII скликання Про виконання районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки та затвердження районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017- 2020 роки