Про виконання Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2016 рік та затвердження Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2

trizyb1

 

 

                                          АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                              ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                           Р І Ш Е Н Н Я
Чотирнадцята сесія                                                                                                  Сьомого скликання

від 10 березня 2017 року № 7
Про виконання Програми фінансової підтримки
реєстраційного відділу Андрушівської районної
державної адміністрації на 2016 рік та затвердження
Програми фінансової підтримки реєстраційного
відділу Андрушівської районної
державної адміністрації на 2017 рік

Заслухавши відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» інформацію про виконання Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2016 рік, керуючись законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5, з метою створення необхідних умов для роботи реєстраційного відділу райдержадміністрації щодо надання адміністративних послуг заявникам, поліпшення якості та швидкості в їх обслуговуванні, забезпечення збереження архівних документів відділу, врахувавши розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.1.217 року №31 «Про схвалення Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2017 рік», рекомендацію постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2016 рік взяти до відома.

2. Затвердити Програму фінансової підтримки роботи реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2017 рік , що додається.

3. Рішення восьмої сесії районної ради сьомого скликання від 24.06.2016 року №1 «Про Програму фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2016 рік зняти з контролю.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (Курсон К.І.).

Заступник голови
районної ради                                                                     М.М.Ляшук

СХВАЛЕНО                                                                                ЗАТВНРДЖЕНО
Розпорядження голови                                                          Рішення чотирнадцятої сесії
райдержадміністрації                                                           районної ради сьомого скликання
26.01.2017 № 31                                                                    10.03.2017 року №7

                                                                           ПРОГРАМА
                                                фінансової підтримки реєстраційного відділу
                                             Андрушівської районної державної адміністрації
                                                                          на 2017 рік

                                                                            м. Андрушівка
                                                                                  2017 рік

ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2016 рік

1

Ініціатор розроблення Програми

Райдержадміністрація

22

Назва документу, який є підставою для розроблення Програми

Закони України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи», наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5 «Порядок формування та зберігання реєстраційних справ»

33

Розробник Програми

Реєстраційний відділ Андрушівської районної державної адміністрації

44

Відповідальні виконавці Програми

райдержадміністрація, реєстраційний відділ Андрушівської районної державної адміністрації

55

Учасники Програми

 Відділи райдержадміністрації,

міська, селищна, сільські ради, установи і організації району

66

Терміни реалізації Програми

2017 рік

77

Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий бюджет (в межах коштів передбачених в кошторисах видатків).

88

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 31 тис. грн.

89

Місцеві бюджети

 31 тис. грн.

І. Загальні положення

Програма фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації (далі – Програма) визначає питання організаційної та фінансової підтримки роботи відділу (далі - Відділу).
Програма розроблена відповідно до законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи», постанови Кабінету міністрів України від 25.12.2015 р. № 1127 «Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 296/5 «Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду», Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 18.11.2016 № 3267/5. Діяльність відділу спрямована на надання якісних та у встановлені терміни адміністративних послуг, а саме проведення державної реєстрації в Державних реєстрах, створення зручних і сприятливих умов отримання цих послуг громадянами, на забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

ІІ. Результати роботи Реєстраційного відділу

Розпорядженням голови райдержадміністрації створено Реєстраційний відділ Андрушівської районної державної адміністрації (далі –Відділ), який являється самостійним структурним підрозділом райдержадміністрації, має свою печатку.
Відділ проводить державну реєстрацію речових прав нерухоме майно та державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в межах Житомирської області, а також надає адміністративні послуги, в тому числі підприємцям.
За період роботи в 2016 році Відділом зареєстровано заяв та запитів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень близько 3010, в Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців близько 550.
Надходжень за вказаний період до районного бюджету близько 600 тис.грн.

ІІІ. Сучасний стан справ і проблеми,
пов'язані з наданням адміністративних послуг

На даний час Відділ забезпечений приміщеннями відповідно до законодавства але існую проблеми зі збереженням, тобто облаштуванням архівного приміщення відділу, який на даний час має на зберіганні близько 11 тис. справ, об'єм яких з кожним місяцем збільшується. Реєстраційні справи, згідно законодавства України повинні бути розміщенні в окремому ізольованому архівосховищі на металевих стелажах. Повинно бути забезпечено природну вентиляцію; забезпечено захист від несанкціонованого доступу; кожна одиниця зберігання має бути спочатку вкладена в негерметичну індивідуальну упаковку, а після цього вторинну упаковку; опечатування приміщення. Також, в зв'язку з недостатнім фінансуванням Відділу, немає коштів на придбання канцелярських виробів та паперу, заправку та ремонт

катреджів до багатофункціональних пристроїв, що має кожен реєстратор. Відділ в місяць використовує близько 10 пач. паперу. Кошти на таку кількість паперу у відділі відсутні.

Існуюча в районі організація державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, громадських формувань характеризується в даний час багатьма недоліками і проблемами об'єктивного і суб'єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, громадських формувань:
- недостатнє фінансування реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації;
- відсутність меблів в приміщенні Відділу, для зберігання непрошитих, поточних реєстраційних справ державних реєстраторів, стільців для прийому громадян;
- не в повній мірі облаштований архів Відділу.

При зверненні суб'єкта до Відділу, державному реєстратору необхідно роздрукувати для нього заяву та опис документів до неї, зробити копію примірника заяви, також, необхідно відскановувати пакет вхідних документів (реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Потреба у канцелярських виробах, паперу стоїть гостро, тому, що не дозволяє працювати належним чином державним реєстраторам, такі обставини затримують обслуговування населення, створюють черги, занижують показники реєстрації.
У зв'язку з великою кількістю звернень, забезпечення державних реєстраторів додатковими картриджами та канцтоварами є вкрай необхідним.
Архівне приміщення Відділу потребує додаткових стелажів для зберігання реєстраційних справ так як з кожним місяцем їх кількість збільшується.

ІV. Мета Програми

Поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи Відділу, з метою належного збереження великої кількості архівних документів (реєстраційних справ довічного зберігання).

V. Завдання Програми

Побудова ефективної системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади району, які надають реєстраційним відділом райдержадміністрації.
Надання консультацій щодо порядку отримання адміністративної послуги в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, переліку необхідних документів, заповнення формулярів.

Активізація механізмів комунікації між органами місцевої влади та представниками громади - через проведення інформаційної кампанії.
Здійснення моніторингу наданих послуг.
Здійснення довічного збереження архівних документів відділу, а саме реєстраційних справ щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зареєстровані в межах Андрушівського району за період 2013 – 2017 роки та справ щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в межах Андрушівського району за період 2004 – 2017 роки.

VI. Фінансування Програми

Фінансування роботи і поточної діяльності Відділу здійснюється за рахунок коштів районного, міського, селищного та сільських бюджетів, обласного та державного бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

VII. Очікувані результати, ефективність Програми

Збільшить кількість реєстрації та обробки заяв, спростить та пришвидшить роботу державних реєстраторів, ефективність такої роботи та результат, збільшить таким чином надходження до районного бюджету. Кожний суб'єкт, що звертається до Відділу за певною послугою сплачує кошти (державне мито), що є надходженням до бюджету району, відповідно до вимог чинного законодавства України.
Також, є важливим належним чином збереження архівної документації Відділу, що підлягає довічному зберіганню.

VIII. Виконання заходів програми

з/п

Назва заходу

 

Термін виконання

Джерела фінансування

Відповідальний за виконання заходу

Вартість, тис.грн.

21

Облаштування архіву

2017

Місцеві бюджети

Реєстраційний відділ райдержадміністрації

                15,0

5

 

32

Офісна мебель

2017

Місцеві бюджети

Реєстраційний відділ райдержадміністрації

                 8,0

2017

 

 

 

2017

 

 

 

2017

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

3

Фінансування для забезпечення відділу канцелярськими товарами та послугами щодо ремонту та обслуговування офісної техніки

2017

Місцеві бюджети                       Реєстраційний відділ                                    8,0                                                  

                                                     райдержадміністрації                                                                         

 

Місцеві бюджети

 

Місцеві бюджети                                                                                                31,0

6

Всього

 

                                                                                                                  31,0                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови
районної ради                                                                           М.М.Ляшук

Ви тут: Головна Документи Рішення 14 сесія VII скликання Про виконання Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2016 рік та затвердження Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2