Про виконання Комплексної Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Андрушівському районі на 2015-2016 роки та затвердження Комплексної Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Андрушівському районі на 2017-2020 роки

trizyb1

 

 

                                                   АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                         ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я
Чотирнадцята сесія                                                                                                           Сьомого скликання

від 10 березня 2017 року № 6
Про виконання Комплексної Програми
розвитку малого і середнього підприємництва
в Андрушівському районі на 2015-2016 роки
та затвердження Комплексної Програми
розвитку малого і середнього підприємництва
в Андрушівському районі на 2017-2020 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 5, 9 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», з метою створення сприятливих умов розвитку малого і середнього підприємництва у 2017-2020 роках, заслухавши інформацію завідувачки сектором економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації Хом'як Н.Д. про виконання Комплексної Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Андрушівському районі на 2015-2016 роки, розглянувши проект Комплексної Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Андрушівському районі на 2017-2020 роки, врахувавши розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.01.2017 року № 28 «Про Комплексну програму розвитку малого і середнього підприємництва у Андрушівському районі на 2017-2020 роки», рекомендації постійної комісії з питань промисловості, агропромислового комплексу, транспорту, зв'язку, земельних відносин та соціального розвитку села, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Інформацію завідувачки сектором економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації Хом'як Н.Д. про виконання Комплексної Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Андрушівському районі на 2015-2016 роки взяти до відома.
2. Затвердити Комплексну Програму розвитку малого і середнього підприємництва в Андрушівському районі на 2017-2020 роки, (далі – Програма) (додається).
3. Структурним підрозділам райдержадміністрації, установам та організаціям району забезпечити у визначені терміни виконання заходів, передбачених Програмою.
4. Рішення двадцять п'ятої сесії районної ради шостого скликання від 23.01.2015 року «Про виконання Комплексної програми підтримки розвитку малого підприємництва в Андрушівському районі на 2013-2014 роки та затвердження Комплексної Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Андрушівському районі на 2015-2016 роки» зняти з контролю.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, агропромислового комплексу, транспорту, зв'язку, земельних відносин та соціального розвитку села (Маніхровський В.С.).

Заступник голови
районної ради                                                                                     М.М.Ляшук

СХВАЛЕНО                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови                                                                 Рішення чотирнадцятої сесії
районної державної адміністрації                                               районної ради сьомого скликання
20.01.2017 року  №28                                                                   10 березня 2017 року №6

 

                                                                          КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
                                           РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
                                               У АНДРУШІВСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2017-2020 РОКИ

                                                                                        м.Андрушівка
                                                                                              2017

ЗМІСТ

Вступ В    3
1. Характеристика комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Андрушівському районі на 2017-2020 роки 4
2. Стан та тенденції розвитку малого і середнього підприємництва 5
3. Проблеми у розвитку малого і середнього підприємництва та можливості їх подолання 10
4. Мета та пріоритетні завдання Програми 12
5. Заходи Програми за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва 13
5.1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 14
5.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 14
5.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення 15
5.4 Формування інфраструктури підтримки підприємництва 16
6. Очікувані показники ефективності реалізації заходів Програми 17
7. Ресурсне забезпечення заходів Програми 18
8. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми 18
9. Заходи Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Андрушівському районі на 2017 - 2020 роки 20

Вступ
Провідна роль в зазначеному процесі належить малим і середнім підприємствам, як найбільш масовим, динамічним у розвитку, спроможним швидко адаптуватися до плинного середовища організаційно-правовим структурам.
В сучасному економічному житті мале підприємництво значною мірою забезпечує наповнення ринку товарами і послугами, сприяє структурній перебудові економіки та реалізації інноваційних стратегій, створенню нових робочих місць.
Мале і середнє підприємництво визначається тим, що беручи ініціативу на себе виконує таке важливе завдання, як формування категорії населення, що самостійно вирішує свої соціальні проблеми, забезпечує не тільки себе засобами існування, а ще створює робочі місця для інших громадян.
Успішна діяльність суб'єктів малого підприємництва значною мірою впливає на надходження до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду України, зумовлює значне розвантаження Фонду зайнятості, що в свою чергу призводить до суттєвого зменшення зобов'язань держави. Крім того, воно найшвидше реагує на коливання споживчого ринку, проявляє гнучкість та високу здатність швидко освоюватися та адаптуватися до нових умов ведення бізнесу. Мале підприємництво може виконати важливу роль в умовах кризи-поглинання робочої сили.
Питання створення належних умов, спрямованих на вирішення як поточних, так і довгострокових задач малого та середнього бізнесу завжди належали до першочергових.
Протягом останніх років є певні досягнення у сфері розвитку підприємницької діяльності району, спрямовані на збереження досягнутих результатів щодо кількісного стану розвитку малого підприємництва, поліпшення та забезпечення нового рівня якісного стану їх розвитку. Щороку збільшується кількість суб'єктів малого підприємництва юридичних та фізичних осіб підприємців. Мале і середнє підприємництво успішно розвивається в багатьох галузях господарського комплексу району, поступово усуваються непродуктивні витрати часу суб'єктів господарювання.
Фінансово –економічна нестабільність в країні спричиняє проблеми зайнятим у сфері малого бізнесу. Проте, враховуючи стан безробіття в районі, незначну потребу роботодавців у працівниках ( 9% від кількості зареєстрованих безробітних) та значне навантаження на одне вільне робоче місце (11 осіб проти 7 по області) можна очікувати, що певна кількість працівників, що втратили роботу будуть вирішувати свої проблеми шляхом започаткування власної справи.
Тому наше першочергове завдання зробити цей шлях для майбутнього підприємця максимально спрощеним, прозорим та доступним, продовжуючи курс на створення сприятливих умов для успішного та динамічного розвитку

малого та середнього бізнесу, підвищення його ролі у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку району.
Формування сприятливого підприємницького середовища залишається одним із головних завдань райдержадміністрації, що вимагає постійного удосконалення функцій управління та узгодження спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері підприємництва на регіональному рівні.
На вирішення цих питань і спрямована Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Андрушівському районі на 2017–2020 роки ( далі-Програма ).
1. Характеристика Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Андрушівському районі на 2017-2020 роки

Дана Програма розроблена відповідно до Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого та середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 №44 і є логічним продовженням регіональної програми попереднього періоду з урахуванням підсумків її виконання. Програма базується на основних концептуальних засадах Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, є складовою частиною Програми економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2017 рік, а також узгоджується й поєднується з іншими програмами.
Законодавчим підґрунтям для розробки Програми є вимоги статті 5, 9 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва» з урахуванням регіональних особливостей. В Програмі враховано положення Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги».
Головним розробником Програми є сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, співрозробниками – управління, відділи та сектори райдержадміністрації.
При проведенні прогнозних розрахунків показників розвитку малого і середнього підприємництва використані дані головного управління статистики в Житомирській області.
Протягом 2017-2020 років Комплексна програма розвитку підприємництва має стати інструментом реалізації на районному рівні державної політики малого підприємництва. Вона об'єднує дії місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та субєктів підприємництва, громадського об'єднання підприємців для спрямування фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів на створення

сприятливих умов розвитку й впровадження ефективної системи його обслуговування, підтримки і захисту.

2.Стан та тенденції розвитку малого і середнього підприємництва.

Стан розвитку малого і середнього підприємництва за останні роки свідчить про зростання ролі цього сектора економіки у господарському комплексі району та підвищення його соціальної значимості.
Роль та стан впливу малого і середнього підприємництва на економіку нашого регіону підкріплюється нижченаведеним аналізом показників.
Підприємницьку діяльність в районі здійснюють 1614 одиниць суб'єктів малого і середнього підприємництва: підприємств – 114, в т.ч. середніх - 5, малих -109, з них 86 мікро, фізичних осіб-підприємців – 1500. В структурі юридичних осіб-підприємців переважають малі підприємства – це майже 96%, з яких 75,4 % мікропідприємства. Решта 4,4% припадає на середні підприємства.
Галузева структура малого підприємництва району свідчить, що найпоширенішими організаційно-правовими формами господарювання на сьогодні у регіоні є: товариства з обмеженою відповідальністю, фермерські та приватні підприємства. Повільно розвивається підприємництво у сфері промислового виробництва та побутового обслуговування, особливо в сільській місцевості.
За період дії Програми спостерігається тенденція росту кількості юридичних та фізичних осіб-підприємців. Протягом 2015-2016 років підприємницьку діяльність започаткували 232 суб'єктів підприємництва, в тому числі 35 юридичних та 197 фізичні особи – підприємці. За цей же період свою діяльність припинили 116 суб'єктів, з яких 90 - фізичні особи-підприємці.
Індикатором розвитку підприємницької сфери у районі є показник кількості суб'єктів малого і середнього підприємництва на 10 тис. населення, що становить 34 одиниці, в тому числі кількість середніх – 1,5 одиниці, а кількість малих підприємств 33 одиниці.
На малих та середніх підприємствах району зайнято 1826 осіб, в тому числі 986 осіб, а це 54% загальної кількості зайнятих припадає на середні підприємства. Середня кількість працюючих на середньому підприємстві становить 197 чоловік, а на малому - 8.
Зростає позитивний вплив малого бізнесу на економіку району. Протягом останніх років зберігається позитивна динаміка цього показника. Минулого року малими та середніми підприємствами реалізовано продукції (товарів, послуг ) на суму 1180,8млн.грн., в тому числі середніми на суму 791,8млн.грн. і малими на суму 389,0млн.грн., що в загальній сумі реалізації становить 67,1 і 32,9 відсотків відповідно. На одного зайнятого працівника обсяг реалізованої продукції в цих підприємствах становить 646,7тис.грн.( по області 424,3тис.грн.), в тому числі в середніх за розмірами підприємствах цей показник більший від середньообласного на 392тис.грн. (803,0тис.грн. проти 410,6тис.грн. по області), в малих - на 99,9тис.грн. більший (463,0 тис.грн. проти 363,1тис.грн. по області).
На оплату праці в малих та середніх за розмірами підприємствах витрачено 50,1 млн.грн. Середньомісячний дохід одного працівника, зайнятого на середньому підприємстві становить 2402грн., а на малому підприємстві цей показник майже вдвічі менший і становить 2270грн.
За підсумками 2015 року суб'єктами підприємницької діяльності отримано позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в розмірі 106,1млн. грн. Із загальної кількості 81,7 відсотки підприємств отримали прибуток в розмірі 107,7млн.грн. В середніх підприємствах з прибутком спрацювали 100 % підприємств. Цей показник вище середньо обласного на 27 відсоткових пунктів.
Протягом останніх років позитивна динаміка спостерігається і щодо обсягів надходжень від діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва до місцевих бюджетів. Частка надходжень малого та середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів становить 80 відсотків.
Важливою умовою забезпечення фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, консультативної, кадрової та освітньої підтримки підприємництва є наявність та ефективне функціонування об'єктів інфраструктури підтримки малого і середнього бізнесу, яких в районі налічується 17.
Послуги по отриманню страхового захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб надають: страхова компанія "Провідна", страхова група "ТАСС", ВАТ Національна акціонерна страхова компанія "Оранта", СК «Добробут».
Для оперативного розгляду нагальних питань підприємництва функціонує громадська приймальня в районному відділенні Бердичівської ОДПІ, об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області. Для забезпечення діалогу між місцевою владою і представниками бізнесу у вказаних установах, а також в управлінні праці та соціального захисту райдержадміністрації, у відділі з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, секторі економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, реєстраційному відділі та відділі АПР райдержадміністрації можливо отримати консультації з питань підприємництва.
З суб'єктами малого і середнього підприємництва на території району також активно співпрацюють відділення банків ТВБВ «Ощадбанк», Райффайзен банк «Аваль», «Приватбанк», громадська організація "Андрушівська районна спілка підприємців", "Районна рада сільгосппідприємств", районний осередок громадської спілки «Асоціації фермерів та приватних землевласників Житомирської області».
У напрямку упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності основна увага акцентувалась на створенні умов по дотриманню законодавства у регуляторній та дозвільній діяльності, зменшенню тиску на підприємців. Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в районі відповідно до потреби проводяться заходи з підготовки проектів регуляторних актів, прийняття, перегляду та відстеження їх результативності.
В районі протягом останніх років реформовано систему надання адміністративних послуг, ефективно працює центр надання адміністративних послуг, де видача документів дозвільного характеру здійснюється через державного адміністратора за принципом «єдиного вікна», що дає змогу підприємцям істотно економити час та скоротити витрати при оформленні дозвільних документів. За період дії програми видано 4 документи дозвільного характеру.
Проблемні питання щодо розвитку малого і середнього підприємництва постійно розглядаються на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва райдержадміністрації. Протягом дії Програми проведено 8 засідань з питань інноваційної діяльності, створення нових робочих місць та цінової політики.
В рамках виконання заходів Програми з ресурсного та інформаційного забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва постійно оновлюється база даних щодо вільних виробничих площ, обладнання та іншого майна підприємств, установ та організацій державної, комунальної та приватної власності, що пропонуються для продажу або передачі в оренду. Станом на 01.01.2017 року на території району актуальні такі інвестиційні пропозиції: земельні ділянки комерційного та промислового призначення за адресою м.Андрушівка вул. Лисенка (промислова або комерційна), с.Стара Котельня (3 незадіяних виробничих приміщення); господарський двір, тракторна бригада свинокомплексу с.Городківка.
У районі реалізується комплекс заходів щодо підтримки та розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних. Для осіб, що мають намір започаткувати свій власний бізнес запроваджено серію семінарів. Крім того, бажаючі відкрити власну справу навчаються основам ведення бізнесу та отримують допомогу у розробці бізнес-плану на курсах цільового призначення «Підприємець –початківець».
За період дії Програми фінансову підтримку для започаткування власної справи у вигляді одноразової допомоги в сумі 427,9тис. грн. отримали 29 осіб. Основними напрямами організації безробітними підприємницької діяльності є торгівля та виробництво сільськогосподарської продукції.
Традиційними в районі є щорічні заходи з відзначення кращих суб'єктів підприємництва з нагоди Дня підприємця. Щороку проводиться районний конкурс на звання «Кращий підприємець року», переможці якого відзначаються на районному та обласному рівні. Нагородження переможців конкурсу проводяться на урочистих зібраннях, присвячених професійному святу.
У рамках виконання заходів Програми суб'єктам малого підприємництва надається методологічна допомога, зокрема розповсюдження інформаційних матеріалів: брошур, каталогів, довідників з практичними рекомендаціями і пропозиціями щодо можливостей розвитку малого бізнесу.
Інформація про розвиток підприємництва в районі, можливостей започаткування власної справи, підвищення кваліфікації суб'єктів господарювання, перепідготовки кадрів для сфери підприємництва висвітлювалася в засобах масової інформації, зокрема, в районній газеті «Новини Андрушівщини» та на веб-сайті райдержадміністрації, через електронні адреси здійснювався зворотній зв'язок між підприємцями та відділами райдержадміністрації.
Для окреслення сильних та слабких сторін, які характеризують стан бізнес-середовища, можливостей і загроз, що уповільнюють розвиток підприємницької діяльності, використано метод SWOT аналізу.

SWOT аналіз розвитку підприємницького середовища малого
і середнього бізнесу

               Позитивний вплив

            Негативний вплив

                  Сильні сторони

                 Слабкі сторони

  1. 1.Вигідне економіко-географічне

розташування району (добре розвинена мережа автомобільних доріг, в тому числі державного і міжнародного значення; знаходиться на відстані 135 км від столиці України - м. Києва.

2. Багата історико-культурна спадщина. Наявний потенціал для розвитку туристичної галузі.

3. Район є інвестиційно-привабливим  з наявними природними ресурсами. Пріоритетними напрямами для інвестування є: агропромислове виробництво, переробна промисловість, добувна промисловість, виробництво обладнання, а також використання вільних земельних ділянок, виробничих площ для облаштування індустріальних парків та приватно-державного партнерства.

3. Наявність Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки.

4. В районі діють підприємства із залученням іноземного капіталу.

5. Перевищення експорту над імпортом, коефіцієнт покриття імпорту експортом  2,73.

6. Висока частка малих і середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції та надходженнях до бюджетів всіх рівнів.

7. Швидка адаптивність, маневреність на нові потреби ринку, зміни попиту.

8. Достатньо розвинена мережа банківсько-кредитних установ.

9. Широкі можливості підготовки та перепідготовки кадрів, участі в безкоштовних навчальних семінарах, майстер-класах для сфери підприємництва.

10. Постіний відкритий діалог влади з представниками бізнесу, громадськістю з метою вирішення проблемних питань.

11. Функціонування центру надання адміністративних послуг.

12. Наявність системи підготовки кадрів за напрямком «Підприємець-початківець».

13. Вільний доступ суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі в конкурсних торгах з проведення закупівлі товарів, робіт і послуг.

 1. Суперечливість нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів підприємництва.

 2. Недосконалість податкового законодавства.

 3. Недостатність фінансових ресурсів у бажаючих започаткувати власну справу.

 4. Відсутність дешевих банківських кредитів та довгострокового кредитування.

 5. Недостатній розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

 6. Недостатній рівень професійних знань і досвіду підприємців щодо підприємницької діяльності, сучасних методів та форм організації господарювання

 7. Недостатньо дієва система поінформованості .

 8. Незначне фінансування заходів Програми на регіональному рівні.

 9. Низький рівень участі представників підприємницького середовища в формуванні регуляторної політики.

 10. Низька купівельна спроможність населення.

 11. Висока енерго та ресурсозатратність виробництва.

 12. Низький рівень внутрішніх та іноземних інвестицій через відсутність державних гарантій.

 13. Незавершеність реформування

системи надання адміністративних послуг.

 

 

 

Можливості

Загрози

1. Можливості використання земельних, водних,  лісових ресурсів та надр; видобутку та переробки  каменю, граніту, піску та деревини.

2. Можливості розвитку високопродуктивних, високотехнологічних та конкурентоспроможних виробництв.

3. Наявність потенціалу ведення органічного сільськогосподарського виробництва. Зростання попиту на екологічно чисту продукцію.

4. Можливість виробництва високоякісних продуктів харчування.

5. Використання вільних виробничих площ підприємств, установ державної  комунальної власності та приватної власності.

6. Збільшення експорту товарів шляхом популяризації їх якості.

7. Зниження адміністративних бар’єрів для розвитку підприємництва шляхом приведення у відповідність чинних нормативно-правових актів, що регулюють їх діяльність принципам державної регуляторної політики.

8. Розширення можливостей участі суб’єктів  підприємництва у реалізації проектів державно-приватного партнерства.

9. Можливість отримання одноразової грошової допомоги по безробіттю особами, які попередньо пройшли відповідну підготовку для започаткування власної справи;

10. Подальше реформування системи надання адміністративних послуг.

11. Зменшення кількості безробітних та навантаження на одне вакантне місце.

12. Проведення системної роботи на виконання заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки.

1. Політична і економічна нестабільність, високий рівень соціальної напруги;

2. Висока вартість кредитних ресурсів;

3. Нестабільність ринку енергоносіїв, підвищення вартості усіх видів ресурсів;

4. Дефіцит інвестиційних ресурсів, відсутність мотивації до інвестиційної та інноваційної діяльності, звуження джерел фінансування;

5. Зниження рівня зайнятості;

6. Відтік кваліфікованої робочої сили.

7. Низький рівень виробництва та доходів в розрахунку на одну особу, низький рівень доходів населення.

 

Проведення порівняльного аналізу співвідношення сильних і слабких сторін з можливостями та загрозами для малого і середнього підприємництва показує:
як можна скористатися можливостями, підкріпленими сильними сторонами малого і середнього підприємництва для того, щоб нівелювати існуючі загрози;
слабкі сторони малого і середнього підприємництва, які можуть зашкодити використанню можливостей;
загрози, посилені слабкими сторонами малого і середнього підприємництва, яких слід остерігатися.

3. Проблеми у розвитку малого і середнього підприємництва та можливості їх подолання

Аналіз сучасного стану та проблем розвитку малого підприємництва свідчить про те, що подальший розвиток цієї сфери не можливий без активного та позитивного втручання держави. Саме тому виникає необхідність окреслення існуючих проблем та перспектив з метою розширення його ролі та місця в економічному процесі нашого регіону.
Сьогодні серед основних причин гальмування розвитку малого підприємництва можна виділити наступні:
- переважно декларативний характер державної підтримки підприємства, що супроводжується неоднозначністю та суперечливістю чинної нормативно-правової бази;
- організаційно-правові труднощі започаткування бізнесу, особливо на стадії переходу від реєстрації до початку діяльності;
- обмеженість матеріальних фінансових ресурсів (наприклад, недоступність кредитних ресурсів як для започаткування, так і для ведення бізнесу чи його відновлення, недостатні зв'язки з міжнародними фінансовими організаціями по залученню інвестицій );
- недосконалість системи обліку та статистичної звітності малого підприємництва, обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення, недосконалість системи навчання та перепідготовки персоналу для підприємницької діяльності ;
- загроза виникнення кризи неплатежів та проблеми з формуванням нових взаємозв'язків, каналів збуту;
- складність пошуку фінансових ресурсів для інвестиційного розвитку, а значить і сповільнення розвитку інвестиційних процесів, які є рушійною силою економічного зростання;
- обмежені можливості конкурентної боротьби з представниками середнього і великого бізнесу, необхідність захисту від протиправних посягань .
Сьогодні не можна не враховувати той факт, що на тенденції розвитку малого підприємництва безпосередньо впливає й негативна динаміка основних макроекономічних показників, зокрема, зменшення обігових коштів у суб'єктів підприємницької діяльності, зниження купівельної спроможності населення.
З метою подолання вказаних проблем практичні дії мають бути зосереджені на таких основних напрямах, як:
- удосконалення чинної нормативно-правової бази як основи процесу розвитку малого підприємництва, зокрема в частині формування системи фінансової підтримки;
- узгодження дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, розробка єдиної системи реєстрації та легалізації суб'єктів підприємництва;
- удосконалення мережі та підвищення дієвості роботи громадських об'єднань, які сприяють розвитку малого підприємництва;
- організація інформаційного, консультативного та кадрового забезпечення, насамперед: щоквартальної статистичної звітності про діяльність суб'єктів малого підприємництва; розробка методики прогнозування його розвитку; проведення необхідної пропагандистської роботи, спрямованої на формування сприятливої громадської думки; організація підготовки та перепідготовки кадрів.
На розв'язання проблемних питань, подолання негативних тенденцій розвитку підприємництва в районі на наступні чотири роки і спрямована дана Програма.

4. Мета та пріоритетні завдання Програми.

Метою програми є: створення в районі сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, збільшенні його внеску в соціально-економічний розвиток регіону, підвищення рівня конкурентоспроможності та інноваційності, забезпечення зайнятості населення, консолідація дій виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємництва, громадських організацій та об'єднань підприємців на розв'язання актуальних проблем, що заважають підприємницькій діяльності, формування і впровадження ефективної системи підтримки і захисту бізнесу. Протягом 2017-2020 років Програма має стати інструментом реалізації на регіональному рівні державної політики підтримки малого підприємництва і бути спрямована на:
1) збереження досягнутих результатів щодо кількісного стану розвитку малого підприємництва;
2) поліпшення та забезпечення нового рівня якісного стану розвитку малого підприємництва.
Перша складова має реалізовуватись на основі збереження основних положень діючої спрощеної системи норм технічного регулювання . Окрім інших позитивних наслідків, це дозволить усунути непродуктивні витрати часу підприємців.
Друга складова ставить завдання розвитку і має вирішуватись в комплексі.
Пріоритетними завданнями Програми є:
- здійснення державної регуляторної політики;
-удосконалення системи адміністративно-дозвільних процедур, підвищення якості надання адміністративних послуг;
-зменшення адміністративного тиску у сфері державного нагляду;
- забезпечення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки;
- удосконалення механізмів ресурсної підтримки малого і середнього підприємництва;
-удосконалення системи інформаційної підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва;
-сприяння у розвитку зовнішньо-економічної діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва;
-сприяння в підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для сфери підприємництва;
-створення умов для розвитку та ефективної роботи інфраструктури підтримки підприємництва;
-сприяння інноваційному розвитку малого і середнього підприємництва.

Навіть в умовах фінансової нестабільності необхідно продовжувати курс на створення умов для успішного та динамічного розвитку малого та середнього бізнесу, а саме:
1) передбачати кошти в місцевому бюджеті на реалізацію заходів Програми;
2) своєчасно інформувати підприємців про зміни в нормативно-правовій базі,
програмах підтримки малого підприємництва, можливостях використання фінансово-кредитних ресурсів;
3) забезпечувати доступність інформації про наявність вільних виробничих об'єктів, передбачати спеціальні умови передачі їх суб'єктам малого підприємництва;
4) залучати суб'єктів малого підприємництва до виконання державних і регіональних замовлень за рахунок бюджетних коштів, забезпечувати їх вільний доступ до участі в конкурсних торгах з проведення закупівлі товарів, робіт і послуг;
5) створювати умови для використання підприємцями можливості участі у реалізації проектів державно-приватного партнерства;
6) сприяти організації семінарів-тренінгів, залучення представників малого бізнесу до участі у виставково-ярмаркових заходах для поглиблення міжрегіонального і міжнародного співробітництва;
7) зосередити увагу контролюючих органів не тільки на виявленні порушень у діяльності суб'єктів малого підприємництва і застосуванні до них санкцій, а на організації консультацій і профілактики порушень;
8) удосконалювати систему підготовки кадрів для малого бізнесу.
Успішний результат в умовах економічної та фінансової нестабільності залежить від спільних дій, як влади та і самих підприємців. Щоб досягти кращих результатів підприємцю в сучасних умовах необхідно поєднувати особливу стратегію ведення бізнесу із ощадливістю, досягнення підтримки інвесторів та банків і вироблення якісного підприємницького плану розвитку.

5. Заходи Програми за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва

Для виконання пріоритетних завдань, на основі аналізу виконання Програми попереднього періоду, стану, тенденцій та проблем розвитку підприємництва,- визначені напрями і розроблені заходи Програми на 2017-2020 роки.
Основними напрямами підтримки малого і середнього підприємництва є:
1) упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;
2) фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;
3) ресурсне та інформаційне забезпечення;
4) формування інфраструктури підтримки підприємництва.

5.1 Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

Заходи даного розділу Програми направлені на удосконалення та оптимізацію нормативно-правової бази з метою усунення адміністративних, економічних та правових перешкод у здійсненні підприємницької діяльності у сферах адміністративно-дозвільної та регуляторної діяльності, нагляду і контролю.
За цим напрямом заплановано здійснення наступних заходів:
1. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення у друкованих засобах масової інформації, на відповідних веб-сайтах.
2. Забезпечення високого рівня прозорості регуляторної політики та дотримання регуляторних процедур для підготовки та прийняття регуляторних актів.
3. Залучення суб'єктів господарювання, представників громадських організацій підприємців, а також консультативно-дорадчого органу з питань підприємництва райдержадміністрації до участі у заходах з регуляторної діяльності.
4. Забезпечення належного матеріально-технічного стану структурних підрозділів з надання адміністративних послуг райдержадміністрації.
5. Забезпечення взаємодії структурних підрозділів з надання адміністративних послуг райдержадміністрації та місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.
6. Здійснення щомісячного моніторингу оцінки ефективності діяльності структурних підрозділів з надання адміністративних послуг райдержадміністрації.
7. Підготовки інформаційних матеріалів з актуальних питань надання адміністративних послуг та їх постійного оприлюднення на інформаційних стендах, офіційних веб-сайтах та у засобах масової інформації.
8. Здійснення інформаційно-консультативної та роз'яснювальної роботи для суб'єктів господарювання з метою недопущення ними порушень у сфері підприємницької діяльності шляхом проведення семінарів, робочих зустрічей, публікацій у засобах масових інформацій та офіційному веб-сайті.
9. Забезпечення оперативного зв'язку контролюючих органів і суб'єктів малого та середнього бізнесу через мережу «гарячих ліній», інтернет-сторінок.
Реалізація заходів цього напряму Програми забезпечить спрощення адміністративних процедур, прозорість та доступність при отриманні документів дозвільного характеру.

5.2 Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка

Заходи даного розділу Програми спрямовуються на забезпечення доступу суб'єктів малого підприємництва до системи фінансово-кредитної та

інвестиційної підтримки, що передбачає спрощення доступу малих і середніх підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів, ефективне використання бюджетних коштів та можливість вирішувати соціальні проблеми.
За цим напрямом заплановано здійснення наступних заходів:
1.Сприяти в розширенні доступу суб'єктів малого підприємництва до кредитних ресурсів. Систематизувати інформацію про джерела фінансової підтримки суб'єктів малого підприємництва.
2. Сприяти вільному доступу суб'єктів малого підприємництва до залучення фінансових ресурсів через механізм виконання державних і регіональних замовлень (закупівля товарів, робіт, послуг) за рахунок бюджетних коштів.
3.Сприяти працевлаштуванню безробітних громадян шляхом отримання одноразової грошової допомоги по безробіттю для започаткування власної справи.
4.Сприяти в залученні суб'єктами малого і середнього бізнесу інвестиційних пропозицій, у реалізації проектів державно-приватного партнерства та створення індустріальних (промислових) парків.
Реалізація заходів цього напряму Програми сприятиме підвищенню ефективності діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва, оновленню та модернізації основних фондів, поповненню обігових коштів підприємств, розвитку підприємств виробничого спрямування, впровадженню інновацій, збільшенню податкових надходжень до бюджету.

5.3 Ресурсне та інформаційне забезпечення

Заходи даного розділу Програми спрямовані на забезпечення доступу до майнових баз даних для облаштування бізнесу, залучення до сфери підприємництва незайнятих верств населення, підвищення рівня поінформованості представників малого бізнесу, формування позитивної суспільної думки про підприємництво.
За цим напрямом заплановано здійснення наступних заходів:
1.Постійне оновлення та оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації бази даних виробничих площ, обладнання та іншого майна установ, підприємств, організацій державної, комунальної та приватної форм власності, що можуть бути використані суб'єктами підприємництва для започаткування бізнесу.
2.Застосування механізмів надання пільг суб'єктам малого і середнього підприємництва органами місцевого самоврядування.
3.Висвітлення інформації про тенденції розвитку та позитивний досвід ведення бізнесу в засобах масової інформації.
4.Організація районного конкурсу «Кращий підприємець року» та відзначення переможців з нагоди Дня підприємця.

5.Проведення навчальних семінарів для малого і середнього підприємництва та видання інформаційних буклетів.
6. Виготовлення навчально-методичних та інформаційних матеріалів з питань започаткування та ведення бізнесу.
7. Сприяння участі суб'єктів малого підприємництва у виставках, ярмарках, семінарах-тренінгах, конференціях для обміну досвідом, налагодження співробітництва та просування продукції на зовнішні ринки.
8. Проведення навчальних семінарів, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації незайнятого населення, орієнтованого на само зайнятість.
9. Організація професійного навчання безробітних основам підприємницької діяльності за професіями, які орієнтують на започаткування власної справи;
10. Надання правової допомоги суб'єктам господарювання (консультування та роз'яснення з правових питань);
11. Сприяння участі підприємців у стажуваннях та програмах підвищення кваліфікації управлінських кадрів.
Реалізація заходів даного напрямку розширить можливості суб'єктів малого і середнього підприємництва у здійсненні господарської діяльності, забезпечить необхідною інформацією, сприятиме обміну досвідом і розповсюдженню їх досягнень, підвищенню кваліфікації підприємців, створенню умов для самозайнятості населення, насамперед його соціально вразливих категорій (інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців), бажаючих займатися підприємницькою діяльністю.

5.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

Заходи даного розділу Програми спрямовані на надання допомоги на початковому етапі діяльності в подоланні труднощів, пов'язаних з недостатністю знань та досвіду в питаннях ведення бізнесу.
За цим напрямом заплановано здійснення наступних заходів:
1. Проаналізувати діяльність існуючих об'єктів інфраструктури, сприяти поширенню позитивного досвіду їх роботи, вивчити можливості по створенню нових об'єктів.
2. Активізація роботи консультативно-дорадчого органу з питань розвитку підприємництва та малого бізнесу.
3. Популяризація інноваційного потенціалу малих і середніх підприємств.
Реалізація заходів даного напряму надасть можливість отримати знання з питань ведення бізнесу, матеріально-технічну, інформаційну, консультативну та кадрову підтримку.

6. Очікувані показники ефективності реалізації заходів Програми

Реалізація пріоритетних напрямів у розвитку сфери підприємництва сприятиме спрощенню та підвищенню якості надання адміністративних послуг, прозорості та доступності отримання документів дозвільного характеру, полегшить доступу суб'єктів малого підприємництва до фінансових ресурсів та майнових баз даних для облаштування бізнесу, залучення до сфери підприємництва незайнятих верств населення, підвищить рівень поінформованості про позитивний досвід ведення бізнесу. Це сприятиме формуванню позитивної суспільної думки про підприємництво та дозволить підвищити його соціальне значення шляхом створення нових робочих місць та збільшення рівня працевлаштування незайнятого населення, підвищення рівня життя та наповнення місцевого бюджету.

За результатами виконання Програми очікується:

 

 

 

Показники

Дані станом на початок дії Програми

 

Очікувані результати

2017

рік

2018

рік

 

2019

рік

2020

рік

Кількість малих і середніх підприємств,од

 

114

 

114

 

116

 

120

 

122

Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. чол. населення (од.)

 

34

 

34

 

35

 

36

 

37

Кількість зайнятих працівників на малих і середніх підприємствах ,осіб

 

1826

 

1853

 

1910

 

1952

 

2010

Кількість юридичних та  фізичних осіб-підприємців,од.

1614

 

1614

 

1620

 

1630

 

1650

Обсяг реалізованої продукції малих і середніх підприємств (робіт, послуг), млн. грн..

 

1180,8

 

 

1182

 

1186

 

1200

 

 

1240

Фінансовий результат, млн.грн.

 

106,1

110

115

121

130

Підприємства, які одержали прибуток,%

81,7

81,7

83

85

87

Питома вага надходжень до бюджету в доходній частині бюджету,%

 35

36

36

38

40

Обсяг фінансування з місцевого бюджету заходів Програми, тис.грн.

0

10

10

10

10

Питома вага фінансування  в доходній частині бюджету,%

0

0

0

0

0

Кількість об’єктів інфраструктури,од.

 

17

17

18

20

22

 

7. Ресурсне забезпечення заходів Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та інших коштів, використання яких не суперечить чинному законодавству. Заходи Програми узгоджуються з проектами бюджетів на 2017-2020 роки.
У структурі фінансування програмних заходів передбачено навчально-методична робота, виставкові заходи, видання інформаційних бюлетенів, проспектів, довідників, створення нових об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва та отримання одноразової допомоги по безробіттю для започаткування власної справи.
У процесі реалізації Програми в основні напрямки та конкретні її розділи можливе внесення коректив, зумовлених змінами в законодавстві, соціально-економічній ситуації в країні та іншими об'єктивними обставинами.

8. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

Організацію виконання Програми здійснює райдержадміністрація та її структурні підрозділи. Протягом дії Програми відповідальні за виконання заходів здійснюють контроль та забезпечують їх реалізацію у повному обсязі, а саме:
• аналізують хід виконання Програми;
• коригують заходи Програми;
• підтримують постійний зворотній зв'язок із учасниками Програми.

Моніторинг виконання Програми проводить відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.
Контроль за виконанням Програми здійснюється райдержадміністрацією та постійною комісією районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району.
Основні форми контролю за реалізацією заходів Програми та виконанням показників:
- щоквартальна звітність структурних підрозділів райдержадміністрації, громадських організацій, підприємницьких структур про стан виконання заходів;
- здійснення аналізу ходу виконання заходів та, при необхідності, прийняття додаткових заходів;
- аналіз державної статистичної звітності;
- висвітлення ходу реалізації Програми в засобах масової інформації та на сайті райдержадміністрації;

- обговорення стану та проблем реалізації заходів Програми на засіданнях координаційної ради з питань розвитку
підприємництва та малого бізнесу за участю
представників громадських організацій та об'єднань підприємців;

Про хід виконання заходів Програми сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації щоквартально інформує департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської обласної державної адміністрації.

ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У АНДРУШІВСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2017-2020 РОКИ

 

з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис. грн..

1

2

3

4

5

6

7

1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.1.

Здійснення державної регуляторної політики

1.1.1. Забезпечити планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення у друкованих засобах масової інформації, на відповідних веб-сайтах .

Щороку до 15 грудня

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Кошти місцевих бюджетів

У межах кошторису

 

 

1.1.2.Забезпечити високий рівень прозорості регуляторної політики. Дотримуватись регуляторних процедур для підготовки та прийняття регуляторних актів, зокрема:

- аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта;

- відстеження результативності дії регуляторних актів та їх перегляд (у разі наявності підстав);

- оприлюднення у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах матеріалів з усіх процедур прийняття регуляторних актів;

- обговорення проектів регуляторних актів шляхом проведення громадських слухань, засідань за круглими столами тощо.

Протягом дії  Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, управління, відділи, сектори  райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), засоби масової інформації (за згодою)

Кошти місцевих бюджетів

У межах кошторису

 

 

1.1.3.Забезпечити залучення суб’єктів господарювання, представників громадських організацій підприємців, а також консультативно-дорадчого органу з питань підприємництва райдержадміністрації до участі у заходах з регуляторної діяльності .

Протягом дії  Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, управління, відділи, сектори   райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінансування не потребує

-

1.2.

Удосконалення системи адміністративно-дозвільних процедур, підвищення якості надання

адміністративних послуг.

1.2.1.Забезпечити належний матеріально-технічний стан структурних підрозділів з надання адміністративних послуг.

Протягом дії  Програми

Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Кошти місцевих бюджетів

У межах кошторису

 

 

1.2.2.Забезпечити взаємодію державних адміністраторів та державних реєстраторів з місцевими дозвільними органами щодо видачі документів дозвільного характеру та територіальними органами міністерств та інших органів виконавчої влади

 

 

 

 

 

Протягом дії  Програми

Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, реєстраційний відділ райдержадміністрації, місцеві дозвільні органи(за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінансування не потребує

-

 

 

1.2.3.Здійснювати  моніторинг оцінки ефективності діяльності відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, реєстраційного     відділу райдержадміністрації з надання адміністративних послуг та підготовку аналітичної інформації

Щоквартально протягом дії Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, реєстраційний відділ райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою), місцеві дозвільні органи (за згодою)

Фінансування не потребує

-

 

 

1.2.4.Підготовка інформаційних матеріалів з актуальних питань надання адміністративних послуг та їх постійне оприлюднення на інформаційних стендах, офіційних веб-сайтах та у засобах масової інформації.

Протягом дії Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, реєстраційний  відділ райдержадміністрації , органи місцевого самоврядування (за згодою), місцеві дозвільні органи (за згодою), засоби масової інформації (за згодою)

Фінансування не потребує

-

1.3.

Зменшення адміністративного тиску у сфері державного нагляду

1.3.1.Здійснювати інформаційно-консультативну та роз’яснювальну роботу для суб’єктів господарювання з метою недопущення ними порушень у сфері підприємницької діяльності шляхом проведення семінарів, робочих зустрічей, публікацій у засобах масових інформацій та офіційному веб-сайті.

Протягом дії Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, засоби масової інформації (за згодою), громадські організації підприємців

Кошти виконавців

У межах кошторису

 

 

1.3.2.Забезпечення оперативного  зв’язку контролюючих органів і суб’єктів малого та середнього бізнесу через мережу «гарячих ліній», інтернет-сторінок.

Протягом дії Програми

Державні наглядові  та контролюючі органи(за згодою), територіальні органи міністерств та інших органів виконавчої влади(за згодою), сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, засоби масової інформації (за згодою), громадські організації підприємців(за згодою)

 

Фінансування не потребує

-

 

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

2.1.

Забезпечення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки

2.1.1.Сприяти в розширенні доступу суб’єктів малого підприємництва до кредитних ресурсів. Систематизувати інформацію про джерела фінансової підтримки суб’єктів малого підприємництва.

Протягом дії Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, банківські установи (за згодою) громадські організації підприємців (за згодою)

Фінансування не потребує

-

 

 

2.1.2. Сприяти вільному доступу суб’єктів малого підприємництва до залучення фінансових ресурсів через механізм виконання державних і регіональних замовлень (закупівля товарів, робіт, послуг) за рахунок бюджетних коштів.

Протягом дії Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації,   органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінансу-

вання

не потребує

-

 

 

2.1.3.Сприяти працевлаштуванню безробітних громадян шляхом отримання одноразової грошової допомоги по безробіттю для започаткування власної справи , надання консультативної та освітньої допомоги.

 

Протягом дії Програми

 Районний центр зайнятості (за згодою)

Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

У межах кошторису

 

 

2.1.4.Сприяти в залученні суб’єктами малого і середнього бізнесу  у реалізації проектів державно-приватного партнерства та створення індустріальних (промислових) парків.

 

Протягом дії Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

Фінансу-

вання

не потребує

-


 

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення

3.1.

Удосконалення 

механізмів ресурсної підтримки малого і середнього підприємництва

 

3.1.1.Постійне оновлення та оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації бази даних виробничих площ, обладнання та іншого майна установ, підприємств, організацій державної, комунальної та приватної форм власності, що можуть бути використані суб’єктами підприємництва для започаткування бізнесу.

Протягом дії Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінансу-

вання

не потребує

-

 

 

3.1.2.Застосування механізмів надання пільг суб’єктам малого і середнього підприємництва органами місцевого самоврядування.

Протягом дії Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінансу-

вання

не потребує

-

3.2.

Удосконалення системи інформаційної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва

3.2.1. Висвітлення інформації про тенденції розвитку та позитивний досвід ведення бізнесу в засобах масової інформації та  на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Протягом дії Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою)

Кошти виконавців

У межах кошторису

 

 

3.2.2.Організація  районного конкурсу «Кращий підприємець року» та відзначення переможців з нагоди Дня підприємця.

Протягом дії Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації підприємців (за згодою), засоби масової інформації (за згодою)

 

Кошти

місцевих бюджетів

У межах кошторису

 

 

3.2.3.Проведення навчальних семінарів для малого і середнього підприємництва з актуальних питань розвитку бізнесу, податкової культури, безпеки підприємництва та круглих столів з питань легалізації трудових відносин.

Протягом дії Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації,  районний центр зайнятості (за згодою),  громадські організації підприємців (за згодою), засоби масової інформації (за згодою)

 

Кошти

місцевих бюджетів

У межах кошторису

 

 

3.2.4.Виготовлення навчально-методичних, інформаційних матеріалів з питань започаткування та ведення бізнесу, інформаційних довідників, буклетів, тощо про інвестиційну привабливість району

Протягом дії Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації,

Кошти

місцевих бюджетів

У межах кошторису

 

 

3.2.5.Надання правової допомоги суб’єктам господарювання (консультування та роз’яснення з правових питань)

Протягом дії Програми

Відділ «Андрушівське бюро правової допомоги» Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою),

сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, районний центр зайнятості (за згодою), громадські організації підприємців (за згодою)

 

 

3.3

Сприяння у розвитку зовнішньо-економічної діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва

3.3.1.Сприяння участі суб’єктів малого підприємництва у виставках, ярмарках, семінарах-тренінгах, конференціях для обміну досвідом, налагодження співробітництва та просування продукції на внутрішні та зовнішні ринки.

Протягом дії Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, громадські організації підприємців (за згодою)

Кошти

місцевих бюджетів, кошти виконавців

У межах кошторису

3.4.

Сприяння в  підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

 3.4.1.Проведення навчальних семінарів, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації  незайнятого населення, орієнтованого на самозайнятість

Протягом дії Програми

Районний центр зайнятості (за згодою), сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

У межах кошторису

 

 

3.4.2.Організація професійного навчання безробітних основам підприємницької діяльності за професіями, які орієнтують на започаткування власної справи

Протягом дії Програми

Районний центр зайнятості (за згодою), сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

У межах кошторису

 

 

3.4.3.Сприяння участі підприємців у стажуваннях та програмах підвищення кваліфікації управлінських кадрів

Протягом дії Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, районний центр зайнятості (за згодою), громадські організації підприємців (за згодою), підприємства (за згодою)

 

 

 

 

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

4.1.

Створення умов для розвитку інфраструктури підтримки підприємництва

4.1.1.Проаналізувати діяльність існуючих об’єктів інфраструктури, сприяти поширенню позитивного досвіду їх роботи, вивчити можливості по створенню нових обєктів

Протягом дії Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, громадські організації підприємців (за згодою)

 

Фінансу-

вання

не потребує

-

 

 

4.1.2.Активізація роботи консультативно-дорадчого органу з питань розвитку підприємництва та малого бізнесу

Протягом дії Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації підприємців (за згодою)

 

Фінансу-

вання

не потребує

-

4.2.

Сприяння інноваційного розвитку малого і середнього підприємництва

4.2.1.Популяризація інноваційного потенціалу малих і середніх підприємств

Протягом дії Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації підприємців (за згодою)

 

Кошти

місцевих бюджетів, кошти виконавців

У межах кошторису

Загальна вартість Програми за джерелами фінансування по роках:

 

 

 

По роках

 

 

За джерелами фінансування

2017

2018

2019

2020

 

 

Місцевий бюджет

5,0

5,0

10,0

10,0

Ви тут: Головна Документи Рішення 14 сесія VII скликання Про виконання Комплексної Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Андрушівському районі на 2015-2016 роки та затвердження Комплексної Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Андрушівському районі на 2017-2020 роки