Про Програму економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2017 рі

trizyb1

 

 

                                АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                             Р І Ш Е Н Н Я

Чотирнадцята сесія                                         Сьомого скликання

від 10 березня 2017 року № 5

Про Програму економічного
і соціального розвитку
Андрушівського району
на 2017 рік

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши внесені районною державною адміністрацією проект Програми економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2017 рік, врахувавши рекомендації постійних комісій , районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2017 рік. (Додається).
2. Управлінням, відділам райдержадміністрації, виконавчим органам місцевого самоврядування, установам району та керівникам підприємств, що задіяні у виконанні заходів програми, забезпечити їх виконання.
3. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Суботенко Н.О.) спрямувати фінансові ресурси в межах можливостей районного бюджету на виконання Програми.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Заступник голови
ради районної ради                                                   М.М.Ляшук

 

ПРОГРАМА
економічного і соціального розвитку
Андрушівського району
на 2017 рік

З М І С Т
Вступ 3
І Паспорт Програми 4
ІІ Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку району 5
ІІІ Мета і основні завдання Програми 18
ІV Головні проблеми та основні напрями соціально-економічної політики у 2017 році 19
Забезпечення соціально-економічного розвитку району
1 Бюджетно - фінансова політика 19
2 Інвестиційна політик, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародне співробітництво та інноваційний розвиток 19
3 Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій 20
4 Регуляторна політика та розвиток підприємництва 21
5 Надання адміністративних послуг 22
Розвиток реального сектору економіки, інфраструктури та сфери послуг
6 Промисловість 22
7 Дорожньо-транспортний комплекс 23
8 Агропромисловий комплекс 23
9 Житлово-комунальне господарство та енергозбереження 24
Доходи населення та розвиток ринку праці
10 Заробітна плата 25
11 Пенсійне забезпечення 26
12 Ринок праці 26
13 Соціальний захист населення 27
14 Охорона здоров'я населення 28
15 Освіта 29
16 Культура та туризм 30
17 Розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення здорового способу життя 31
18 Молодіжна і сімейна політика, соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю 32
19 Захист прав та інтересів дітей 33
20 Охорона довкілля 33
21 Природна, техногенна та пожежна безпека 34
22 Забезпечення законності і правопорядку 35
23 Розвиток об'єднаних територіальних громад

36
V Додатки до програми
Додаток 1. Основні напрями діяльності та заходи по їх реалізації у 2017 році 38
Додаток 2. Основні показники економічного і соціального розвитку Андрушівського району у 2014-2017 роках 44

Вступ
Програма економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2017 рік (далі - Програма) розроблена районною державною адміністрацією відповідно до вимог Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».
Програма передбачає узгодження спільних дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування зі створення у 2017 році сприятливих умов для соціально-економічного розвитку району.
Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку району та можливостей районного бюджету на 2017 рік, визначено головні проблеми, основні напрями соціально-економічного розвитку району у 2017 році та заходи щодо їх реалізації.
Програму сформовано на основі пропозицій та прогнозів структурних підрозділів райдержадміністрації, районних установ і організацій та підприємств району з урахуванням стратегічних напрямів, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 19.03.2015 № 1403, завдань планів заходів на 2015-2017 роки з їх реалізації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821 та рішенням обласної ради від 10.09.2015 № 1585 відповідно, та заходів районних цільових програм.
На підставі аналізу тенденцій соціально-економічного розвитку у 2015-2016 роках у програмі визначені прогнозні показники на 2017 рік (додаток 2), а за урахуванням оцінки ресурсного потенціалу, змін у законодавчих та нормативно-правових актах, наявних проблем та можливих ризиків та нагальних потреб територіальних громад району - основні напрями та заходи, спрямовані на досягнення її мети та стратегічних пріоритетів розвитку Андрушівщини (додаток 1).
Фінансування передбачених у Програмі заходів буде здійснюватися за рахунок коштів інвесторів, суб'єктів господарювання, державного бюджету, у тому числі державного фонду регіонального розвитку, районного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Організацію виконання Програми забезпечує райдержадміністрація.
З метою оцінки ходу реалізації програмних завдань і заходів райдержадміністрація забезпечуватиме проведення моніторингу виконання Програми за результатами роботи за перше півріччя та 9 місяців 2017 року, а після завершення терміну дії - підготовку річного звіту про її виконання для звітування територіальній громаді, що затверджується районною радою.
У ході виконання Програми до неї можуть вноситися зміни і доповнення, які в установленому порядку подаються на розгляд і затвердження районної ради.

І. Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення Програми економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2017 рік Райдержадміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа Розпорядження голови райдержадміністрації від 26.08.2016 № 348 «Про розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2017 рік»
3. Розробник Програми Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації
4. Співрозробники Програми Структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада, інші органи місцевого самоврядування, підприємства та установи
5. Відповідальний виконавець Програми Райдержадміністрація
6. Учасники Програми Структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада, інші органи місцевого самоврядування, підприємства та установи
7. Термін реалізації Програми 2017 рік
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний та інші місцеві бюджети району, державний та обласний бюджети
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн. 52979,3
у т.ч.:
державного бюджету 15098,6
обласного бюджету та інших місцевих бюджетів, 9249,3
позабюджетних коштів 28631,4

IІ. Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку району

Промисловість
Промисловими підприємствами основного кола (ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», ПАТ «Червонський цукровик», ТДВ фабрика «Восход», ДП «Червоненський завод продтоварів», Невідособлений промисловий підрозділ сільськогосподарського підприємства по птахівництву «Надія», ТОВ «Івниця») за 2016 рік вироблено промислової продукції в порівняльних цінах на суму 531,2млн.грн., що становить 130% до 2015 року.
Виробництво товарів народного споживання за звітний період в порівняльних цінах становить 501,7млн.грн. (140%).
Реалізовано промислової продукції на суму 548,6млн.грн., що становить 106% до 2015 року. А саме ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» на 107%, КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» на 108% та ТДВ фабрика «Восход» на 247%.
За звітний період промисловими підприємствами району прогнозується освоїти майже 35,0млн.грн. власних коштів на придбання нового обладнання, реконструкцію виробництва.
Сільське господарство
За 2016 рік сільськогосподарськими господарствами району вироблено 149,9 тис.тонн зерна, при урожайності 59,8 ц/га, що майже на 28,0 тис.тонн більше ніж у 2015 році.
Виробництво цукрових буряків станом на 1 січня становить 188,2 тис.тонн при урожайності 922 ц/га , соняшнику – 19,0 тис.тонн урожайність 29,1 ц/га, сої- 34,4 тис.тонн, урожайність - 22,8ц/га. Ці показники більші ніж у 2015 році майже в 2 рази.
Під урожай 2017 року сільгосппідприємствами району посіяно на площі 1557 га озимого ріпаку та 10 тис.га озимих на зерно, проведено зяблевий обробіток ґрунту на площі 27,7 тис.га, що більше ніж у 2015 році на 9 тис.га.
За 2016 рік господарствами району закуплено 26 одиниць різної сільськогосподарської техніки на суму 19,2млн.грн., в т.ч. 2 високопродуктивних зернозбиральних комбайни.
В сільськогосподарських підприємствах району утримується 1885 голів великої рогатої худоби, або на 230 голови менше показника 2015 року. Корів дійного стада 786 голів, з початку року соротилося на 159 голів, свиней зменшено на 125 голів.
За рік вироблено 2927 тонн молока (82% до м.р.), м"яса – 295 тонн (95% до 2015р.), яєць – 9,9 млн.шт. (122% до 2015р.).
Сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності вироблено валової продукції на суму 320,8млн.грн. або на 11,7% більше до 2015 року. В галузі рослинництва вироблено – 304,9млн.грн., що на 42,8% більше, ніж за 2015 рік. Разом з тим, у галузі тваринництва ВВП становить 15,8млн.грн., що на 1,0млн.грн. менше 2015 року.

Транспорт, шляхове господарство та будівельний комплекс

Пасажирські перевізники в районі: ТОВ «САВ-Транс», ПП Савіцька А.А. Автобусним сполученням з районним центром забезпечені всі населені пункти району.
В районі діє 20 автобусних маршрути, які сполучають населені пункти району з обласним центром. Всі маршрути обслуговує бизько 30 автобусів.
За 2016 рік філією «Андрушівський райавтодор» на утримання вулиць і дорів освоєно1795,8тис.грн., що становить 109% до 2015 року. Також надано послуг з автоперевезення на суму 276,2тис.грн, що в 2,7 рази більше ніж за 2015 рік.
В 2016 році для Службу автомобільних доріг у Житомирській області з районного бюджету було виділено кошти у сумі 195,0тис.грн. на експлуатаційне утримання доріг місцевого значення (як співфінансування на договірних засадах). Філією «Андрушівський райавтодор» освоєно 146,4тис.грн. Дані кошти витрачено в основному на снігоочищення, видалення снігу та сколу, боротьбу із слизькістю доріг, ліквідацію ожеледеці (очищено від снігу 346км. доріг, обробка протиожеледними матеріалами 294,5км. доріг).
КП Андрушівської міської ради «АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ» на благоустрій території використано 1093,5тис.грн., що на 245,5тис.грн., або на 29% більше ніж за 2015 рік. КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» використано на освітлиння вулиць і доріг 401,1тис.грн., що складає 216% до 2015 року.
За кошти населення за 2016 рік введено 3 житлових будинки, площею 888 кв.м.
Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальні послуги в районі надають- КП Андрушівської міської ради «Комсервіс», КП Андрушівської міської ради «Андрушівкаблагоустрій», КП «Пролісок» Новоівницької сільської ради, ОК «Джерело із Ст. Котельні», ОСББ «Єдина родина» з селища Червоне. Ці підприємства надають послуги з водопостачання - 3612 абонентам, водовідведення – 1961 абонентам, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 1193 абонентам, вивезення твердих побутових відходів - 2468абонентам, теплопостачанням забезпечується два гуртожитки в м.Андрушівка,які мають статус соціального житла і надається 70-ти абонентам.
Станом на 01.01.2017року заборгованість за електричну енергію склала 1551,0тис.грн., в тому числі: заборгованість населення району – 1359,4тис.грн. (це поточна заборгованість та заборгованість час сплати якої ще не настав). Для порівняння заборгованість станом на 01.01.2016 року становила 1193,6 тис.грн (в т.ч. заборгованість населення 1142,0 тис.грн) таке збільшення заборгованості в значній мірі пов'язано з підвищенням тарифів.
Заборгованість населення району за отримані послуги з водопостачання, водовідведення, утримання будинків і споруд, прибудинкових територій, вивезення та утилізації твердих побутових відходів, теплопостачання станом на 01.01.2017року склала 501,0 тис.грн., що на 81,5тис.грн. менше до 2015 року. Заборгованість за природний газ відсутня.
Найбільшу заборгованість за надані житлово-комунальні послуги мають КП «Пролісок» Новоівницької сільської ради – 144,5тис.грн., що на рівні до 2015 року, КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» - 66,7тис.грн.,що на 21,1тис.грн. більше до відповідного періоду минулого року, КП АМР «АндрушівкаБлагоустрій»- 271,9тис.грн.,що на 121,4тис.грн. більше до 2015 року.
Доходи бюджетів
Виконання планових показників надходжень загального фонду бюджету району за 2016 рік, забезпечено на 135,6 % (при плані 43516,8тис.грн., фактично надійшло 59021,4тис.грн.).
В порівнянні з 2015 роком, надходження до місцевих бюджетів зросли на 57,3%, або на 21505,6тис.грн.
Затверджені радами планові показники надходження доходів загального фонду сільські ради виконали на 164,4%, районний бюджет - на 126,4%, бюджет міста - на 121,4%.
З 10 запланованих джерел надходжень до загального фонду Андрушівського району виконано 9. Невиконання рахується по податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності в сумі 100,1тис.грн.
Значний вплив на виконання дохідної частини бюджету справляє податок з доходів фізичних осіб і плата за землю, надходження яких складає 32091,8тис.грн. та 10976,8тис.грн., що в структурі доходів бюджету району становить 54,3% та 18,6%, а також єдиний податок з с/х товаровиробників, якого надійшло 6575,1тис.грн., що становить 11% від загальної суми надходження.
Недоїмка станом на 01.01.2017 року складає 3,9млн.грн. Найбільшу заборгованість по платежах до місцевого бюджету мають такі підприємства, як ДП «Коростишівський спиртовий комбінат» - 2091,3тис.грн. (земельний податок – 1973,6тис.грн.), ФОП Махінчук В.М. – 250,6тис.грн. (плата за землю – 203,4тис.грн., ПДФО – 16,3тис.грн.), СФГ «Шевченківське» - 108,8тис.грн. (ПДФО), ТОВ «Андрушівський агробуд» - 73,5тис.грн. (плата за землю – 68,4тис.грн.).
Інвестиційна діяльність
За прогнозованими даними за 2016 рік в економіку району надійшло близько 73,0млн.грн. капітальних інвестицій. Найбільше коштів вкладено ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» придбано устаткування, транспортні засоби та побудовано новий сир цех, ТДВ фабрика «Восход» закуплено обладнання, ТОВ «Андрушівка Елеватор» закуплено нове обладнання та проведено реконструкцію будівель, ДП Оранта ТОВ «Антарія» побудовано навіс для сільськогосподарської техніки, закуплено транспортер, каток та дві сівалки, ТОВ «Івниця» придбано кормороздатчик, СФГ «Шателюк» придбано два трактори та дві борони, ФГ «Мав-2007» придбано сівалку, СФГ «Демитра» придбано жатку, ТОВ «Жива нива» закуплено обладнання та інвентар, Яроповицькою сільською радою проведено капітальний ремонт дороги.

В районі зареєстровано 6 підприємств з іноземними інвестиціями, серед яких ТОВ «Укр-Агро РТ» (вирощування зернових та технічних культур), ТОВ «Гаргур Фінгер Джоінт» (виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів), ТОВ «Еко-Люкс» (виробництво інших виробів з паперу і кардону), ТОВ «Еко Берн Юкрейн» (виготовлення паливних брикетів), ДП ТОВ «Ріел Стафор» Поліський професійно-технічний центр (професійно-технічна освіта, тимчасове працевлаштування), ТОВ «РОСАГРО» (вирощування зернових, бобових культур та насіння олійних культур).
Станом на 01.01.2017 року в економіку району вкладено близько 700тис.дол.США іноземних інвестицій.
Мале підприємництво
Підприємницьку діяльність в районі здійснюють 1614 одиниць суб'єктів малого і середнього підприємництва: підприємств – 114, в т.ч. середніх - 5, малих -109, з них 86 мікро, фізичних осіб-підприємців – 1500. В структурі юридичних осіб-підприємців переважають малі підприємства – це майже 96%, з яких 75,4 % мікропідприємства. Решта 4,4% припадає на середні підприємства.
На малих та середніх підприємствах району зайнято 1826 осіб, в тому числі 986 осіб, а це 54% загальної кількості зайнятих припадає на середні підприємства. Середня кількість працюючих на середньому підприємстві становить 197 чоловік, а на В році малими та середніми підприємствами реалізовано продукції (товарів, послуг ) на суму 1180,8млн.грн., в тому числі середніми на суму 791,8млн.грн. і малими на суму 389,0млн.грн., що в загальній сумі реалізації становить 67,1 і 32,9 відсотків відповідно.
На одного зайнятого працівника обсяг реалізованої продукції в цих підприємствах становить 646,7тис.грн.( по області 424,3тис.грн.), в тому числі в середніх за розмірами підприємствах цей показник більший від середньообласного на 392,0тис.грн. (803,0тис.грн. проти 410,6тис.грн. по області), в малих - на 99,9тис.грн. більший (463,0тис.грн. проти 363,1тис.грн. по області).
На оплату праці в малих та середніх за розмірами підприємствах витрачено 50,1 млн.грн. Середньомісячний дохід одного працівника, зайнятого на середньому підприємстві становить 2402грн., а на малому підприємстві цей показник становить 2270грн.
Із загальної кількості 81,7 відсотки підприємств отримали прибуток в розмірі 107,7млн.грн. В середніх підприємствах з прибутком спрацювали 100% підприємств. Цей показник вище середньо обласного на 27 відсоткових пунктів.
Частка надходжень малого та середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів становить 80 відсотків.
Протягом 2016 року Державним реєстратором зареєстровано та перереєстровано 780 суб'єкта підприємницької діяльності, з них 598 фізичних та 182 юридичних осіб.
Протягом 2016 року відділом з питань надання адміністративних послуг розглянуто 7852 звернення громадян, надано 7848 адміністративних послуг та 121 консультацію.

Споживчий ринок
Обсяг роздрібного товарообороту 2015 року. На душу населення обсяг склав 830,0грн.
Протягом 2016 року в районі проведено 52 ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.
Обсяг реалізованих ними послуг за 9 місяців 2016 року склав 12,4млн.грн., що становить 161% до 2015 року.
Доходи населення
За статистичними даними станом на 01.01.2017 року заборгованість із виплати зарплати становить 622,0тис.грн лише по одному підприємству ДП «Червоненський завод продтоварів». Середньомісячна заробітна плата на одного працюючого у 2016 році становить 3247,06грн., у погодинному розміру - 19,33 грн. що на 22% більше відповідного періоду минулого року.
Проводяться розрахунки по орендній платі за землю та майно. За рік виплачено 81,7млн.грн. орендної плати за землю, або 97% від нарахованого та 100% за оренду майна. За неофіційними даними, із співбесід з людьми передбачаємо, що 1,5% коштів сплати за оренду землі, видають без сплати податків (так звано «в конвертах»).
Станом на 1 січня 2017 року зареєстровано 51 колективний договір між роботодавцями та профспілковими комітетами та змін до них. Рівень охоплення працівників колективними договорами складає 97,5%.
Ринок праці
В районний центр зайнятості протягом 2016 року за пошуком роботи звернулись 2759 чол., сума виплаченої допомоги по безробіттю склала 13,8млн.грн.
З початку року працевлаштовано 1254 чол., 2 безробітних пройшли навчання за програмою «Підприємець-початківець» та отримали допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності на загальну суму 17,2тис.грн.
Протягом 2016 року пройшли професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 190 чол.
Соціальний захист населення
За 2016 рік у відділ допомог за призначенням усіх видів державних допомог звернулося 7008 заявників , що становить 54,2% від кількості домогосподарств району. На 01.10.2017 року отримують різні види допомог – 12701 особа.
Нараховано за 2016 рік різних видів допомог на суму 51,8млн.грн. Профінансовано різних видів допомог на суму 51,8млн.грн.
Станом на 1 січня 2017 року скористалися та користуються субсидією на житлово-комунальні послуги 8259 сімей на суму 74,2млн.грн. та на тверде паливо і скраплений газ 1389 сімей на суму 3,4млн.грн.. За 2016 рік профінансовано субсидій на житлово-комунальні послуги – 57,5млн.грн. та на тверде паливо та скраплений газ – 3,6млн.грн. В той же час заборгованість по субсидії на житлово-комунальні послуги складає 31,3млн.грн. та на тверде паливо та скраплений газ 613,4тис.грн.
За 2016 рік профінансовано та відшкодовано витрат підприємствам-надавачам житлово-комунальних послуг пільговим категоріям населення в сумі – 9,8млн.грн. В той же час заборгованість по відшкодуванню за надані пільги складає – 1,0млн.грн.
Тверде паливо та скраплений газ пільговим категоріям населення нараховано на суму – 573,3тис.грн. Проведено виплату на тверде паливо та скраплений газ пільговим категоріям населення сумі 569,4тис.грн. Заборгованість становить – 3,8тис.грн.
Постійно приймаються громадяни, які прибули з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО. На даний час в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває на обліку 154 внутрішньо переміщених осіб.
Проводиться відповідна робота по виконанню потреб демобілізованих учасників АТО (складено 193 соціальних паспорти: учасників бойових дій – 182, інвалідІВ війни – 11).
За рахунок коштів з державного бюджету на здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників АТО у 2016 році по Андрушівському районі пройшли навчання на водіїв категорії «Д» 26 учасників АТО на суму – 92,4тис.грн.
У 2016 році робочою групою з надання допомоги учасникам антитерористичної операції та їх батькам і сім'ям було надано одноразову грошову матеріальну допомогу 51 демобілізованому учаснику бойових дій на суму 180,0тис.грн.
Значна увага приділяється соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. За звітний період цій категорії населення нараховано компенсацій на суму – 905,9тис.грн., профінансовано на суму – 846,8тис.грн. Заборгованість по даних виплатах складає – 127,5тис.грн.
Станом на 01.01.2017 року за бюджетною програмою використано 32,6тис.грн. (24,5тис.грн. – аптека, 8,2тис.грн. – лікарня).
За 2016 рік громадянам району було видано 1 посвідчення «Ветеран праці», 14 посвідчень «Інвалід війни» та 6 посвідчень члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни.
23 громадянам виплачено компенсації на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни на суму 32,4тис.грн.
44 ветерани війни та інваліди отримали путівки на санаторно-курортне лікування. Особлива увага звертається на соціальне обслуговування інвалідів, їх реабілітацію – за 2016 рік інваліди отримали 46 засобів реабілітації, 199 інвалідів отримали направлення на виготовлення протезно - ортопедичних виробів. Всього на обліку на забезпечення ТЗР та протезно-ортопедичних виробів перебуває 605 осіб.
За 2016 рік компенсацію на бензин, технічне та транспортне обслуговування автомобілів отримали 68 інвалідів, 11 осіб оформлено до будинку-інтернату.
67 інвалідів перебуває на обліку на забезпечення спецавтотранспортом.
За рахунок коштів державного бюджету закуплено 5 путівок в санаторій «Дениші» для інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства на суму – 81,4тис.грн.
На обліку для забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування перебуває 113 чол., в т.ч. ветеранів війни 4 чол., інвалідів загального захворювання 97 чол., учасників бойових дій АТО 12 чол.
Видано направлення на психологічну реабілітацію учасників бойових дій АТО 15 чол.
В Житомирське вище професійне училище – інтернат направлено 3 дітей - інвалідів.
Обстежено матеріально-побутові умови проживання 1285 сімей отримувачів всіх видів допомог та субсидій. Перевірено правильність призначення державної соціальної допомоги в 11 сім'ях.
Територіальний центр з соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян обслуговує 410 таких громадян, з них 75 інвалід різних категорій. Соціальними робітниками надається більше 25 видів соціальних послуг одиноким громадянам. Основними з них є: закупівля та доставка продуктів харчування, медикаментів, прибирання житла, забезпечення питною водою, прання, приготування їжі, опалювання житла, допомога на присадибних ділянках та інші. За звітний період обстежено матеріально-побутові умови проживання 300 одиноко-проживаючих громадян. Надано платних послуг 1808 чол. на суму 68,6тис.грн., безкоштовних – 188 чол. У відділенні денного перебування отримало соціально-медичних послуг 435 чол.
Пенсійне забезпечення
Завдання по надходженню власних коштів за 2016 рік виконано на 91,1%. При завданні в 260,4тис.грн., фактично надійшло 237,3тис.грн. До 2015 року надходження зменшились на 527,2тис.грн.
Станом на 01.01.2017р. загальна заборгованість до Пенсійного фонду України становить — 2910,4тис.грн., зменшення до 01.01.2016 року – 13,5тис.грн., в тому числі зі сплати страхових внесків – 1795,7тис.грн. зменшення до 01.01.2016 року – 38,7тис.грн.
З відшкодування пільгових пенсій — 1115,1тис.грн., зменшення до 01.01.2016 року – 25,2тис.грн.
Заборгованість економічно – активних платників до Пенсійного фонду становить – 351,9тис.грн. (по відшкодуванню пільгових пенсій).
Найбільшими боржниками по страхових внесках є: ВАТ Андрушівське АТП 11838 – 1290,0тис.грн., ТОВ «Андрушівський агробуд» – 98,7тис.грн., ФОП Махінчук В.М. – 46,2тис.грн., СФГ «Шевченківське» – 37,5тис.грн.
Боржники по відшкодуванню пільгових пенсій: ТОВ «Андрушівський агробуд» – 176,2тис.грн., ПСП ім.Шевченка – 289,1тис.грн., СТОВ «Суворова» – 216,9тис.грн., ТОВ «Добробут - плюс» – 100,6тис.грн., ДП ЖРЗРО «Промінь» – 56,5тис.грн.
Станом на 01.01.2017 року на виконанні у Андрушівському районному відділі Державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції у Житомирській області знаходиться 123 рішення суду про стягнення боргу на суму 1,8млн.грн.
З початку року від заходів ДВС в рахунок погашення боргу з єдиного внеску надійшло 20,6тис.грн.

Розвиток соціальної сфери
В 2016 році продовжувалася робота по розвитку соціальної сфери району.
На потреби охорони здоров'я жителів району у поточному періоді використано 21,9млн.грн., що становить 96% до 2015 року. За 2016 рік залучено позабюджетних коштів в сумі 2318,1тис.грн., що на 77% більше в порівнянні з 2015 роком.
Покращено матеріально-технічне забезпечення лікувально-профілактичних закладів району. За рахунок коштів місцевого бюджету та благодійних коштів до Андрушівської ЦРЛ та КЗ «Центр ПМСД» надійшло обладнання на суму 547,1тис.грн. За 2016 рік проведено ремонтних робіт на загальну суму 1005,6тис.грн., в т.ч.:
Андрушівська ЦРЛ
- капітальний ремонт з заміни вікон в будівлі стаціонару – 320,5тис.грн.;
- поточний ремонт технічних приміщень поліклініки та стаціонару – 26,9тис.грн.;
- поточний ремонт в акушерському відділенні – 3,9тис.грн.;
- поточний ремонт терапевтичного відділення – 56,1тис.грн.;
- поточний ремонт інфекційного відділення – 208,6тис.грн.;
- поточний ремонт хірургічного відділення – 17,3тис.грн.;
- поточний ремонт КДЛ – 1,0тис.грн.;
- ремонт покрівлі моргу – 0,2тис.грн.;
- поточний ремонт педіатричного відділення – 0,5тис.грн.;
- поточний ремонт ренген кабінету – 0,7тис.грн.
КЗ «Центр ПМСД»
- капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с.Яроповичі – 48,0тис.грн.;
- капітальний ремонт приміщення ФАП с.Любимівка – 212,6тис.грн.;
- поточний ремонт приміщення ФАП с.Антопіль – 7,8тис.грн.;
- поточний ремонт приміщення АЗПСМ с.Івниця – 3,0тис.грн.;

- заміна вікон ФАП с.Н.Котельня – 9,5тис.грн.;
- поточний ремонт приміщення АЗПСМ с.Гальчин – 8,4тис.грн.;
- поточний ремонт приміщення АЗПСМ с.Бровки – 39,3тис.грн;
- заміна вікон ФАПу с.Мостове – 10,8 тис.грн.;
- заміна вікон АЗПСМ с.Яроповичі– 30,5тис.грн.
В 2016 році за кошти районного бюджету 650,0тис.грн. придбано службове житло для Ковальчук Н.Л. – сімейної медицини КЗ «Центр ПМСД» та Годлевському В.В. – лікарю анестезіологу Андрушівської РЦЛ.
В Андрушівському районі функціонує 21 загальноосвітніх навчальних закладів в яких навчається 2670 учнів та 20 дошкільних навчальних закладів, які відвідує 837 дитини.
Діє 2 позашкільні навчальні заклади, в яких налагоджено роботу 21 гуртків з контингентом 790 учні.
Проводиться робота по соціальному захисту учасників навчально-виховного процесу. Вартість харчування на 1 дитину в день становила до 6 грн. Гарячим харчуванням у ЗНЗ району охоплено 1741 учнів, що становить 65%. Учні 1-4 класів охоплені харчуванням 100%. Підвіз організовано для 83 вчителів та 223 учнів (213– дітей підвозиться 6 шкільними автобусами та 5 – рейсовими автобусами). Учні та вчителі району забезпечені безкоштовним підвезенням на 100%.
Для задоволення освітніх потреб учнів в районі у 19 класах 6-ти навчальних закладів запроваджено профільне навчання, напрями якого: суспільно-гумонітарний, природничо-математичний, філологічний та технологічний. Ним охоплено 519 школярів, що становить 66% від учнів 10-11 класів. 202 учні поглибленно вивчають математику, історію, українську мову і літературу, англійську мову, біологію та основи інформатики. Відкрито 146 факультативних груп для 1430 учнів. В школах працює 234 гуртки (88 платних і 146 неоплачуваних), якими охоплено 1798 учнів (70%).
Влітку оздоровлено 159 дітей пільгових категорій району, серед них: діти-сироти та позбавлені батьківського піклування – 26; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей – 75; діти учасників антитерористичної операції – 27; талановиті та обдаровані діти – 13; діти, які перебувають на диспансерному обліку – 12; діти внутрішньо переміщених осіб – 4; діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – 2.
Проводилась робота по ремонту і зміцненню матеріально-технічної бази навчальних закладів району. На підготовку шкіл до нового (2016-2017) навчального року використано кошти органів місцевого самоврядування та спонсорських коштів в сумі 389,0тис.грн, кошти батьківських комітетів в сумі 102,0тис.грн.
У 2016 році 21 закладів освіти зміцнили матеріально-технічну базу з районного бюджету на загальну суму 1410,0тис. грн.
Проведено закупівлю та встановлено металопластикові вікна в: Антопільській ЗОШ І-ІІ ст. –на суму 65,0тис.грн.;
Городківській ЗОШ І-ІІІ ст. – на суму 100,0тис.грн.;
Старокотельнянськаій гімназії – 200,0тис.грн.;
Андрушівській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – 135,0тис.грн.;
Андрушівській гімназії – 150,0тис.грн.;
Зарубинецькій ЗОШ І-ІІІ ст. – 40,0тис.грн.;
Новоівницькій ЗОШ І-ІІІст. – 100,0тис.грн.;
Нехворощанській ЗОШ І-ІІІ ст. – 100,0тис.грн.;
Івницькій ЗОШ І-ІІІ ст. – 70,0тис.грн.
Для шкіл району закуплено шкільні меблі на суму 400,0тис.грн.
Замінено підлогу в Андрушівській ЗОШ І-ІІ ст. на суму 50,0тис.грн. Придбано ортопедичні шкільні меблі (парти, стільці) для 21 ЗНЗ району на суму 400,0тис.грн.
Андрушівською та Нехворощанською ЗОШ І-ІІІ ст. закуплено 2 електроплити для Андрушівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та Нехворощанської ЗОШ І-ІІІ ст.
З державного бюджету на зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів надійшло 1572,0тис.грн. проведено капітальний ремонт із заміни віконних блоків, як метод енергозбереження в таких навчальних закладах: Старокотельнянській гімназії, Андрушівській ЗОШ І-ІІ ст., Новоівницькій ЗОШ І-ІІІ ст., Городківській ЗОШ І-ІІІ ст., Гальчинській ЗОШ І-ІІІ ст. Закуплено 7 холодильників для Старокотельнянської гімназії, Малопятигірська ЗОШ І-ІІ ст., Андрушівської ЗОШ І-ІІ ст., Волицької ЗОШ І-ІІ ст., Любимівської ЗОШ І-ІІ ст., Міньковецької ЗОШ І-ІІ ст. та Степківської ЗОШ І-ІІІ ст. Придбано 49 комплектів шкільних меблів. Крім того, 11 мультимедійних дощок отримали: Андрушівська гімназія, Андрушівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Старокотельнянська гімназія, Гальчинська ЗОШ І-ІІІ ст.,Городківська ЗОШ І-ІІІ ст.,Зарубинецька ЗОШ І-ІІІ ст.,Івницька ЗОШ І-ІІІ ст., Новоівницька ЗОШ І-ІІІ ст. та Яроповицька ЗОШ І-ІІІ ст.
Завершено будівництво котельні Івницької ЗОШ І-ІІІ ступенів на твердому паливі.
В районі діє 29 клубних установ, в т.ч : районний Будинок культури, 9 Центрів дозвілля, 5 клубів та 14 Будинків культури, 23 бібліотеки, в тому числі районна бібліотека для дорослих та дітей, 21 сільська бібліотека, Андрушівська школа мистецтв з філіалом в селищі Новоівницьке. На території Червоненської ОТГ діють 2 Центри дозвілля, 3 клуби та Будинок культури, функціонують 5 бібліотек.
У клубних установах діє 211 клубних формувань, учасниками яких є 2636 жителів району, з них 1576 дітей. 13 колективів художньої творчості носять звання «народний» та «зразковий». В РБК діє 7 «народних» колективів та дитячий «зразковий» фольклорний ансамбль «Зернятко», 3 сільські колективи мають звання «народний»: ансамбль «Надія» ЦД смт.Червоне, хор БК с.Ст.Котельня та фольклорний ансамбль «Співуча родина» БК с.Антопіль. 2 дитячих «зразкових» колективи діють в школі мистецтв – фольклорний ансамбль «Веретенце» та танцювальний ансамбль «Росяночка». Ці колективи налічують 173 учасників, з них 45 дітей.
В районі працює 9 майстрів народно – ужиткового мистецтва , що мають звання «Майстер народної творчості». Роботи майстрів були представлені на 177 виставках декоративно – прикладного мистецтва, в тому числі на 2 Міжнародних фестивалях – конкурсах у Білорусії . Протягом 2016 року клубними закладами було проведено 5107 культурно – масових заходів , з них 1834 для дітей. Учасниками заходів були 255849 відвідувачів, з них 64015 дітей.
Станом на 01 січня 2017 року бібліотечний фонд бібліотек району нараховує 160,5тис. примірників книг, в т.ч. по Червоненській ОТГ 39тис. примірників. Читачами є 13438 жителів району, в т. ч. по Червоненській ОТГ 2310 жителів громади. Книговидача становить 256,7тис. примірників книг, в т.ч. по громаді смт.Червоне 49,4тис. книг.
До бібліотечних фондів району за період 2016 року надійшло 2137 примірників книг на суму 124,9тис.грн. Списано у 2016 році 13,5тис. примірників книг на суму 35,9тис.грн.
В районі на обліку знаходиться 178 об'єктів культурної спадщини, з них 87 пам'ятки історії, 37 пам'яток археології, з них 2 Національного значення, 8 пам'ятки монументального мистецтва, 46 нововиявлених пам'яток. На всі пам'ятки культурної спадщини оформлені охоронні договори з головами територіальних громад.
В 2016р. в с.Івниця відкрито пам'ятний знак з інформаційною таблицею в пам'ять про бій, який відбувся в селі 10.05.1863 р. між польськими повстанцями та військовими підрозділами Російської імперії.

Протягом року здійснено обстеження технічного стану 8 пам'яток історії.
Станом на 01.12.2016 р. замінено пам'ятники на братських могилах радянським воїнам (1943-1944 рр.) в с.Антопіль, с.Івниця, с.Лісівка на загальну суму 259,0 тис.грн. Здійснено поточні ремонтно-реставраційні роботи на об'єктах культурної спадщини в районі на загальну суму 95,5тис.грн.
В районі функціонує школа мистецтв з філіалом в селищі Новоівницьке. У школі діють фортепіанний, народний, духовий та музично – теоретичний відділи, клас хореографії, образотворчого мистецтва та хорового співу.
Учнями школи є 301 дитина. Навчальний процес забезпечують 22 викладачі.
Плата за навчання становить від 40 до 80 гривень. В школі безкоштовно навчається 21% дітей. 9 дітей учасників АТО навчаються безоплатно за кошти місцевого бюджету.
За звітний період отримано 148,9тис.грн. батьківської плати.
У 2016 році колективи та окремі виконавці району брали участь у 25 фестивалях і конкурсах.
У 2016 році 13 установ культури покращили матеріально – технічну базу на загальну суму 446,0тис.грн. в тому числі :
1 . Районний Будинок культури оргтехніка,мікрофони 51,2тис.грн.
2 .БК с. Гальчин сценічні костюми 4,7
3. БК с. Городківка звукопідсилююче обладнання 30,0
4. БКс. Іванків облаштування сцени 2,8
5. БК с. Івниця обігрівач 1,3
6. ЦД с. Гарапівка стільці театральні 99,0
7. ЦД с. Камені музичний центр 1,7
8. ЦД с. Мостове обігрівач 1,2
9. ЦБ Лебединці сценічні костюми 18,0
10. Клуб с. Нехворощ меблі,музичне обладнання 9,2
11. ЦД смт. Червоне баян, спортивні тренажери 96,1
12.Районна бібліотека проекційне обладнання 17,9
13 Школа мистецтв музичні інструменти,обладнання 209,0
За 2016 рік в закладах культури проведено роботи по капітальних ремонтах на суму 877.1 тис.грн. , а саме :
1. Реконструкція школи мистецтв 712,0 тис.грн
2. Перекрито дах БК с. Ст.Котельня 80,0
3.Виготовлена проектно-технічна документація 68,4
на капітальний ремонт ЦД смт. Червоне
4.Замінено4 вікна на склопакети БК с. Городківка 6,7
5.Виготовлена проекно-кошторисна документація 10,0
на утеплення фасаду районної бібліотеки
В 23( 80 % ) установах культури району здійснено поточні ремонти на суму 228,4тис.грн.

Соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності
Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, структурними підрозділами, які опікуються дітьми постійно проводиться соціальна робота з дітьми.
В службі в справах дітей райдержадміністрації в даний час на обліку перебуває 127 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відомості про цих дітей введені в Єдину інформаційну аналітичну систему «Діти», яка безпосередньо пов'язана з департаментом з усиновлення і захисту прав дитини. З числа дітей, які перебувають на обліку 43 дійсно сироти, діти, в яких померли обоє батьків, решта 84 соціальні сироти, тобто батьки позбавлені на них батьківських прав, або перебувають у місцях позбавлення волі. Із зазначеної категорії дітей:
• 91 дітей перебуває під опікою/піклуванням громадян;
• 6 дітей перебувають на вихованні в дитячих будинках сімейного типу;
• 19 дітей виховуються в прийомних сім'ях;
• 11 дітей перебувають на повному державному утриманні в державних дитячих закладах.
Тобто, з усієї кількості дітей в сімейні форми виховання влаштовано 116 дітей, що становить 91,3%, що є вище за відповідний показник по області.
Протягом 2016 року на первинний облік поставлено 8 дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі діти влаштовані в сімейні форми виховання. Тобто, в сімейні форми виховання влаштовано 100% виявлених у 2016 році дітей.
Проводиться робота по активізації національного усиновлення. Протягом 2016 року громадянами України усиновлено 3 дітей, які перебували на первинному обліку в службі в справах дітей райдержадміністрації.
Службою проведена робота по створенню прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. В районі діє 6 прийомних сімей, в яких виховується 9 дітей та 2 дитячі будинки сімейного типу, в яких проживає 13 дітей.
Дані сім'ї отримують державну соціальну допомогу на дітей та грошове забезпечення прийомним батькам і батькам вихователям в розмірі 35% від суми виплат державної соціальної допомоги. Тобто, в даний час на кожну дитину державою виплачуються кошти в розмірі 2456грн., або 3062грн. залежно від віку дитини.
На обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебуває 60 дітей, які б мали отримувати пенсію по втраті годувальника у зв'язку зі смертю батьків або одного з них. 57 з них таку допомогу отримують, 3 дітям пенсія по втраті годувальника не призначена через відсутність трудового стажу батьків. Всі діти, які перебувають під опікою/піклуванням, отримують державну соціальну допомогу, яка разом з аліментами, якщо такі є, та пенсією по втраті годувальника складає 2 прожиткових мінімуми на кожну дитину.
В районі своєчасно виплачується одноразова допомога по досягненню повноліття дітям – сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. В 2016 році допомога виплачена 23 особам даної категорії.

Проводиться робота по забезпеченню подальшої післяшкільної освіти дітей цієї категорії. В 2016 році школу закінчили 11 дітей, усі вони звернулися до служби в справах дітей райдержадміністрації по документи для вступу на державну форму навчання.
На обліку в ССД перебуває 69 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах і проживають в 33 неблагополучних сім'ях. Для своєчасного виявлення і постановки на облік дітей, які проживають в неблагополучних сім'ях постійно проводяться рейди. В результаті таких рейдів протягом 2016 року додатково поставлено на облік 7 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах.
Питання виконання батьківських обов'язків окремими батьками постійно розглядається на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини. Протягом 2016 року відбулося 14 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглядалося понад 120 питань, що стосуються соціального захисту дітей.
Протягом 2016 року службою в справах дітей райдержадміністрації разом з кримінальною поліцією, відділом освіти, центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центральною районною лікарнею проведено 39 профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», рейд по виконанню Закону України «Про захист суспільної моралі», рейд «Урок» та ін. Направлено подання до кримінальної поліції про притягнення 4 батьків до адміністративної відповідальності, 12 попереджено.
За 2016 рік АРЦСССДМ проведено наступну роботу щодо супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах:
- станом на 01.01.2017 року на обліку перебувало 106 сімей в них виховується 252 дітей;
- обстежено 222 сім'ї, з них 152 – з метою визначення цільового використання державної допомоги при народженні дитини, 32 – які отримують державну допомогу на дітей при народженні дитини одиноким матерям, 38 сімей, які отримують два види допомоги;
- поширено 400 екземплярів буклетів на різні теми;
- розповсюджено пам"ятку 200 екземплярів;
- проведено початкову оцінку потреб 187 осіб та їх сімей учасників АТО. Даній категорії надано 206 інформаційних, 162 соціально - педагогічних, 26 консультування;
- надано 46 індивідуальних послуг та 12 групових;
- проведено 12 профілактичних заходів з умовно засудженими в яких охоплено 60 осіб.
Фізична культура і спорт
Для фізичного розвитку молоді в районі створена відповідна спортивна база: районний стадіон «Колос», майданчик з синтетичним покриттям (42х22 метри ), спортивних залів -14, пристосованих спортивних приміщень – 22, площинних спортивних споруд – 96 (в т.ч. футбольних полів – 18).
В районі діє дитячо-юнацька спортивна школа. Її робота спрямована на виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт». Всього в ДЮСШ, в даний час, займається 271 учень. В 2016 році для забезпечення діяльності ДЮСШ з районного бюджету було виділено 485,0тис.грн.
Спортсмени району протягом звітного періоду приймали участь у районних, обласних і всеукраїнських змаганнях.
ІІІ. Мета і основні завдання Програми
Метою Програми є підтримання та зміцнення економіки району, розвиток соціальної інфраструктури, розв'язання нагальних проблем життя населення, збереження та створення нових робочих місць, реалізація проектів регіонального розвитку.
Основними завданнями Програми є:
• створення умов для економічного зростання шляхом сприяння залученню інвестицій та впровадженню підприємствами інвестиційних проектів, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної продукції із застосуванням ресурсозберігаючих технологій, надання їм всебічної підтримки (юридична, організаційна, презентаційна тощо);
• розвиток міжнародної співпраці та сприяння інтеграції товаровиробників району на світові ринки у зв'язку з втратою російського;
• забезпечення ефективного використання земельних ресурсів; всебічна підтримка підприємницької діяльності шляхом усунення адміністративних та організаційних перешкод, надання комплексу інформаційно-консультаційних послуг та розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього бізнесу;
• створення сприятливих умов для задоволення законних потреб громадян в адміністративних послугах належної якості;
• забезпечення підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства;
• сприяння запровадженню енергозберігаючих заходів у комунальній і бюджетній сферах та стимулювання населення до їх впровадження;
• проведення реконструкції та капітального ремонту дорожньої інфраструктури;
• здійснення контролю за додержанням законодавства про оплату праці та активізація роботи щодо зменшення заборгованості з виплати заробітної плати;
• сприяння вжиттю відповідними органами заходів з легалізації заробітної плати та забезпеченню зайнятості працездатного населення;
• реалізація механізмів фінансової та іншої підтримки малозабезпечених верств населення, демобілізованих учасників антитерористичної операції та сімей загиблих в антитерористичній операції;
• забезпечення якісних і доступних медичних послуг, запобігання росту захворювань;
• забезпечення сучасної і якісної освіти;
• підтримка культурної інфраструктури та розширення культурного простору;
• сприяння задоволенню інтересів громадян у фізичній культурі і спорті;
• підтримка процесу об'єднання територіальних громад та забезпечення конструктивної взаємодії з громадами, що об'єдналися;
• залучення державних, інвестиційних коштів та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів регіонального розвитку;
• зміцнення законності та правопорядку;

ІV. Головні проблеми та основні напрями соціально-економічного розвитку району у 2017 році

Забезпечення соціально-економічного розвитку району
1.Бюджетно-фінансова політика
Проблемні питання:
Низька дисципліна сплати податків і зборів, зокрема до місцевих бюджетів, у частини підприємців, які працюють в районі.
Додаткове навантажання на бюджет, через необхідність фінансування державних програм в галузі медицини (орфанні хвороби, цукровий діабет, туберкульоз, онкологічні захворювання, хворі з трансплантованими органами).
Додаткове навантажання на бюджет, через необхідність утримання мережі бюджетних установ в існуючому обсязі.
Додаткове навантажання на бюджет, через необхідність надання підтримки державним підприємствам дорожньої галузі.
Додаткове навантажання на бюджет, через необхідність надання підтримки установам Міноборони, ДСНС, Національної поліції.
Припинення надання цільової субвенції з державного бюджету на надання пільг з послуг зв'язку, пільговий проїзд та інші аналогічні пільги встановлені державою. Необхідний обсяг не менше 2млн.грн., потенційне додаткове навантаження на районний, міський, селищний та сільські бюджети до 0,5млн.грн.
Основні напрями діяльності:
Аналіз сплати податків і зборів до місцевих бюджетів, робота по підвищенню дисципліни сплати податків безпосередньо з підприємцями та із залученням допомоги ОДА, зверненням до органів ДФС, Держпраці, правоохоронних органів всіх рівнів, тощо.
Скорочення непродуктивних витрат бюджетів.
Очікувані результати:
Збільшення доходів місцевих бюджетів на 4,2%, видатків на 5%.
Покращення платіжної дисципліни та скорочення податкового боргу.
Забезпечення стабільного фінансування видатків місцевих бюджетів.

2.Інвестиційна політика, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародне співробітництво та інноваційний розвиток
Проблемні питання:
Суперечливість законодавчої бази, що регулює питання інвестиційної діяльності на території України.
Недосконалість, суперечливість механізмів державно-приватного партнерства.
Надміру тривала процедура відведення земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності.
Обтяжливий процес підключення енергопотужностей, необхідних для реалізації нових інвестиційних проектів.
Недостатня ефективність державної підтримки інновацій.
Основні напрями діяльності :
Постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів.
Забезпечення інформаційного супроводу інвесторів, супровід інвесторів при проходженні реєстраційних та дозвільно-погоджувальних процедур. Сприяння бюджетним установам і підприємцям в залученні до програм міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями.
Висвітлення успішних практик інвестування у засобах масової інформації.
Інструменти виконання:
Програма залучення інвестицій в економіку Андрушівського району на 2016¬2020 роки. Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2012 №88 «Про забезпечення комплексного розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Житомирській області». План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року. Розпорядження голови обласної державної адміністрації: від 11.12.2007 №422 «Про організацію діяльності у сфері інноваційного розвитку області»; від 23.05.2012 №181 «Про заходи щодо сприяння в активізації інноваційної діяльності».
Очікувані результати:
Налагодження нових контактів між суб'єктами господарювання району та іноземними інвесторами. Створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджету.
Обсяг капітальних інвестицій складатиме 140,0млн. грн.
Обсяг прямих іноземних інвестицій становитиме 744,0тис.дол.США.
Збільшення експорту товарів та послуг підприємствами району.
Розширення ринків збуту продукції товаровиробників району.
Зростання кількості інноваційно-активних підприємств в районі.

3 Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій
Проблемні питання:
Недостатня кількість земельних масивів, придатних для розподілу між військовослужбовцями-учасниками АТО, членами сімей загиблих військовослужбовців.
Неналежне фінансове забезпечення заходів земельної реформи з державного та місцевих бюджетів.
Проведення суцільної інвентаризації земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.
Низький відсоток використання коштів, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за цільовим призначенням.
Використання значної частини земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з порушенням затверджених схем землеустрою, що не дозволяє забезпечити еколого-економічне дотримання сівозмін та впорядкування угідь.

Основні напрями діяльності:
Складання проектів землеустрою щодо встановлення (змін) меж населених пунктів району.
Проведення інвентаризації земельних ділянок.
Поновлення нормативної грошової оцінки земель.
Здійснення заходів з охорони земель, зокрема: рекультивація порушених земель, будівництво і реконструкція протиерозійних гідротехнічних споруд, проведення поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь.
Очікувані результати:
Визначення нормативної грошової оцінки забезпечить збільшення надходжень до місцевих бюджетів від податку на землю та орендної плати.
Оптимізація складу угідь.
Поліпшення якості ґрунтів.
Забезпечення потреби військовослужбовців-учасників АТО, членів сімей загиблих військовослужбовців у земельних ділянках в межах норм безоплатної приватизації.
Проведена нормативна грошова оцінка земель населених пунктів надасть можливість визначення державного мита при обміні, спадкуванні та даруванні земель.
Завершення інвентаризації земель населених пунктів та проведення суцільної інвентаризації земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів дозволить :
• наповнити інформаційну базу для ведення державного земельного кадастру;
• раціонально використовувати наявні земельні ресурси;
• додатково наповнити бюджет за рахунок плати за землю.

4.Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Проблемні питання :
Висока вартість фінансово-кредитних ресурсів.
Низька продуктивність праці та мотивованість працівників.
Неефективна державна регулятивна політика.
Основні напрями діяльності :
Сприяння у залученні суб'єктів малого і середнього бізнесу до участі у програмах з надання фінансово-кредитної підтримки, у тому числі міжнародної технічної допомоги, а також за рахунок донорських організацій.
Вивчення можливості надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів.
Забезпечення доступу суб'єктів підприємництва до інформації про вільне нерухоме майно державної і комунальної власності, що може бути запропоноване суб'єктам малого і середнього підприємництва до приватизації або передачі в оренду.
Інформаційна підтримка (консультації, семінари, тренінги, тощо).
Залучення суб'єктів малого і середнього підприємництва до участі в публічних закупівлях.

Залучення суб'єктів підприємницької діяльності до участі у виставково-ярмаркових заходах.
Інструменти виконання:
Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Андрушівському районі на 2017-2020 роки (проект).
Очікуваний результат:
Зростання кількості малих підприємств у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення на 1,6%.

5.Надання адміністративних послуг
Проблемні питання:
Відсутній Закон України «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання».
Не функціонує Єдиний державний портал адміністративних послуг.
Неврегульованість дистанційного доступу до адмінпослуг.
Основні напрями діяльності :
Покращення якості надання адміністративних послуг, забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб'єктів звернень.
Утворення центрів надання адміністративних послуг при об'єднаних територіальних громадах.
Надання консультативно-методологічної допомоги органам місцевого самоврядування, в тому числі об'єднаним територіальним громадам, з питань створення та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг.
Прозорість та спрощення процедури отримання адміністративних послуг громадянами.
Скорочення часу та витрат населення для отримання адміністративних послуг.
Висвітлення інформації про адміністративні послуги на веб-сайтах райдержадміністрації та суб'єктів надання послуг.
Переведення окремих адміністративних послуг, що користуються найбільшим попитом серед населення і бізнесу та не містять інформації, доступ до якої обмежений згідно чинного законодавства в електронний формат.
Очікувані результати:
Вільний доступ населення до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) надання адміністративних послуг.
Зручні умови для обслуговування громадян у центрі адміністративних послуг, економія часу та витрат населення при отриманні послуг.

Розвиток реального сектору економіки, інфраструктури та сфери послуг
6.Промисловість
Проблемні питання:
Нестабільна робота ДП «Червоненський завод продтоварів», промзони та ТОВ «Новобуд ЮП» в с.Івниця. Відсутність діяльності на проммайданчиках ДП «Промінь» с.Новоівницьке та ДП «Коростишівський спирткомбінат», Андрушівського цукрозаводу.
Висока вартість енергоносіїв.
Висока вартість кредитних ресурсів.
Основні напрями діяльності:
Забезпечення модернізації виробничих процесів.
Нарощення потужностей, після проведеної реконструкції, виробництва сирів, вершкового масла на ТОВ «Андрушівський маслосирзавод».
Збільшення обсягів виробництва цукру ПАТ «Червоненський цукровик».
Очікувані результати:
Збільшення обсягів виробництва у переробній промисловості на 5%.
Приріст обсягу реалізованої промислової продукції на 5%.
Відновлення роботи ДП «Червоненський завод продтоварів».
7.Дорожньо-транспортний комплекс
Проблемні питання:
Поступове руйнування покриття доріг та дорожніх споруд в зв'язку з недостатніми обсягами ремонтних робіт та їх низькою якістю.
Основні напрями діяльності:
Забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.
Надання допомоги, в т.ч. фінансової підприємствам дорожньої галузі для мінімального забезпечення експлуатаційних характеристик доріг та дорожніх споруд.
Виконання основних заходів з безпеки дорожнього руху (встановлення та заміна дорожніх знаків, аварійний ремонт бар'єрного огородження, обслуговування та ремонт зовнішнього освітлення, відновлення дорожньої розмітки).
Очікувані результати:
Утримання доріг загального користування в стані придатному для безаварійного руху.
Підтримання безпеки дорожнього руху на достатньому рівні.
Забезпечення усіх населених пунктів району регулярним автобусним сполученням.

8.Агропромисловий комплекс
Проблемні питання:
Не врегульованим на законодавчому рівні залишається механізм реєстрації договорів оренди невитребуваних земельних часток (паїв) та земель під польовими дорогами. Проблематичне надання земель сільськогосподарського призначення, через аукціон.
Порушення сільськогосподарськими виробниками законодавчо встановлених нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах.
Втрата виробничого та інвестиційного потенціалу тваринницької галузі. Недостатня державна підтримка тваринницької галузі.
Недостатній розвиток сільських територій.

Основні напрями діяльності:
Забезпечення оптимізації галузевого розвитку сільського господарства у розрізі рослинництва та тваринництва.
Покращення якості сільськогосподарських угідь шляхом оптимізації їх кислотності, співвідношення культур у сівозмінах, схем внесення мінеральних та органічних добрив, проведення культуртехнічних робіт, вапнування ґрунтів, залуження та перезалуження лук і пасовищ.
Забезпечення розвитку рослинницької галузі, зокрема шляхом покращення селекції та насінництва, підтримки органічних виробників, розширення існуючих виробничих потужностей та розбудови виробничої інфраструктури.
Реконструкція сучасного тваринницького комплексу ТОВ «Еко Генетикс» с.Котівка. Впровадження сучасного обладнання ПОСП по птахівництву «Надія» с.Зарубинці.
Сприяння розвитку інфраструктури та сільських територій, у тому числі за рахунок розвитку обслуговуючих кооперативів та фермерських господарств.
Інструменти виконання:
Програма розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки.
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року.
Очікувані результати:
Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у цінах 2010 року у 2017 році становитиме 325,4млн.грн., у тому числі у рослинництві – 302,3млн.грн., у тваринництві – 16,4млн.грн.
Індекс виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств складе 100,1%, у тому числі продукції рослинництва – 100,2%, тваринництва - 100,6%.

9. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження
Проблемні питання:
Завершення будівництва очисних споруд каналізації в м.Андрушівка;
Проведення капітального ремонту водогінних мереж в м.Андрушівка, с.Ст.Котельня, с.Новоівницьке.
Проведення капітального ремонту каналізаційних мереж та відновлення очисних споруд каналізації в с.Ст.Котельня, с.Новоівницьке.
Приведення до належного технічного та санітарного стану полігону ТПВ міста та інших населених пунктів району і розроблення схеми роздільного збирання та складування відходів з можливістю їх подальшої утилізації, проведення капітального ремонту.
Роздільне збирання твердих побутових відходів, видалення із ТПВ пластику.
Ремонт багатоквартирних будинків в населених пунктах району. Утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
Проведення енергетичного аудиту комунальних підприємств та розробка схем оптимізації водогінних мереж населених пунктів району.

Передача багатоквартирних житлових будинків ДП «Коростишівський спиртовий комбінат» у комунальну власність територіальної громади міста.
Основні напрями діяльності:
Виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів водопостачання та водовідведення.
Забезпечення застосування на підприємствах житлово-комунального господарства новітніх енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів.
Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів.
Інструменти виконання:
Програма стимулювання населення ОСББ,ЖБК Андрушівського району щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2017 роки.
Програма «Питна вода району на 2006-2020 роки».
Очікувані результати:
Забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств житлово-комунального господарства.
Залучення інвестицій у технічне переоснащення об'єктів житлово-комунального господарства.

Доходи населення та розвиток ринку праці
10.Заробітна плата
Проблемні питання:
Низькі темпи зростання номінальної заробітної плати.
Застосування режимів неповної зайнятості працівників.
Виплата значної частини заробітної плати «в конвертах».
Використання робочої сили без оформлення відповідно до законодавства трудових відносин з роботодавцями.
Основні напрями діяльності:
Планова робота районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
Планова робота групи з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.
Підвищення рівня середньої заробітної плати в районі шляхом посилення співпраці з вітчизняними та іноземними інвесторами та створення нових робочих місць з високим рівнем заробітної плати.
Вжиття ефективних заходів щодо легалізації трудових відносин та детінізації доходів населення району, зокрема шляхом проведення постійної роз'яснювальної роботи.
Очікувані результати:
Зменшення на 0,2млн.грн. суми заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах району від очікуваного показника за 2016 рік (до 0,3млн.грн.).
Зростання розміру середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника в районі до 3410грн. або на 14 % у порівнянні з очікуваним у 2016 році.

11.Пенсійне забезпечення
Проблемні питання:
Борги із платежів до Пенсійного фонду України, в тому числі з відшкодування пенсій призначених на пільгових умовах.
Незначні темпи зменшення боргу із страхових внесків економічно-активних платників.
Значна заборгованість із платежів до Пенсійного фонду України сільгосппідприємств та підприємств комунальної сфери.
Низька забезпеченість потреби на виплату пенсій власними коштами.
Основні напрями діяльності:
Посилення в межах діючого законодавства заходів впливу на платників-боржників та їх посадових осіб з метою скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України.
Забезпечення своєчасного перерахунку пенсій та допомог, визначених на державному рівні.
Очікувані результати:
Своєчасна та у повному обсязі виплата пенсій.

12.Ринок праці
Проблемні питання:
Дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці практично за всіма групами професій.
Високий рівень «тіньової» зайнятості.
Проблема вимушеної неповної зайнятості.
Дефіцит висококваліфікованих працівників робітничих професій.
Ріст чисельності економічно неактивного населення працездатного віку.
Низькі можливості для працевлаштування у сільській місцевості.
Основні напрями діяльності:
Новий підхід в організації роботи обслуговування клієнтів фахівцями районного центру зайнятості, запровадження якого спрямоване на забезпечення:
якісного підбору персоналу на замовлення роботодавців;
задоволення потреб клієнтів щодо їх зайнятості та розвитку професійної кар'єри;
посилення ролі керівника центру зайнятості в управлінні персоналом та контролі ризиків;
ефективне використання Інтернет-порталу державної служби зайнятості trud.gov.ua.
Розширення кола роботодавців, які будуть співпрацювати щодо організації професійного навчання безпосередньо на робочому місці.
Кількість напрямів підвищення кваліфікації значно розшириться за рахунок організації стажування робітників та фахівців.
Особлива увага організації професійного навчання безробітних з числа учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб.
Організація професійного навчання безробітних у відповідності до потреб ринку праці на замовлення роботодавців, у тому числі в малокомплектних групах.

Професійне навчання безробітних безпосередньо на робочому місці за індивідуальними навчальними планами і програмами та шляхом стажування.
Підвищення кваліфікації безробітних, в тому числі на курсах цільового призначення.
Проведення семінарів, зустрічей, круглих столів з метою активізації співпраці з суб'єктами ринку праці, соціальними партнерами та громадськими організаціями для забезпечення доступу до зайнятості зазначених груп населення.
Інструменти виконання:
Районна програма зайнятості населення на період до 2017 року.
Очікувані результати:
Забезпечення роботою 1,2 тис. осіб.
Виплата 12 безробітним одноразової допомоги по безробіттю для започаткування власного бізнесу.
Працевлаштування 15 осіб, шляхом отримання компенсації єдиного внеску роботодавцям.
Охоплення професійним навчанням 190 безробітних.
Підвищення конкурентоздатності робочої сили та забезпечення рівня працевлаштування після професійного навчання на рівні 96%.
Прогнозна чисельність деяких категорій громадян, які матимуть право для отримання ваучера, становитиме 3 особи.
Забезпечення 450 осіб громадськими роботами та іншими роботами тимчасового характеру.
Надання 98 % безробітним послуг з професійної орієнтації.
Надання 3,1тис. осіб послуг служби зайнятості.

13.Соціальний захист населення
Проблемні питання:
Велика черга на забезпечення спецавтотранспортом інвалідів різних груп та категорій.
Відсутність субвенції з держбюджету на компенсацію пільгових пасажирських перевезень, послуг стаціонарного телефонного зв'язку.
Відсутність субвенції з держбюджету на облаштування життя внутрішньо переміщених осіб.
Основні напрями діяльності:
Розв'язання питання забезпечення інвалідів району спецавтотранспортом.
Забезпечення адресності соціальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, пенсіонерам та малозабезпеченим сім'ям залежно від майнового стану і доходів сім'ї.
Забезпечення виплат державних видів допомоги у розмірах, визначених Державним бюджетом України на 2017 рік.
Забезпечення соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у розмірах, визначених Державним бюджетом України на 2017 рік.

Забезпечення виплат грошової допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, які потрапили у складні життєві умови.
Забезпечення виплати грошової допомоги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції.
Інструменти виконання:
Районна комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівського району на 2016-2018 роки.
Програма підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій, які повернулися з АТО та членів їхніх сімей на 2016-2017 роки.
Очікувані результати:
Забезпечення надання:
• державної соціальної допомоги 2 тис. сім'ям з дітьми та 300 малозабезпеченим сім'ям;
• субсидії на житлово-комунальні послуги і тверде паливо та скраплений газ понад 8 тис. домогосподарств;
• компенсації 100 фізичних осіб, які надають соціальні послуги.
Забезпечення своєчасних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у розмірах, визначених Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Державним бюджетом України на 2017 рік.
Забезпечення комплексного підходу до вирішення питання підтримки учасників антитерористичної операції та їх родин.

14.Охорона здоров'я населення
Проблемні питання :
Необхідність формування нового механізму у фінансуванні галузі охорони здоров'я (впровадження фінансування за надані послуги, фінансування на основі пролікованого випадку на засадах DRG group-системи клініко-споріднених груп).
Забезпечення сільських медзакладів згідно табеля оснащеності.
Утримання в належному стані будівель медзакладів сільської медицини.
Забезпечення кадрами сільських медзакладів.
Забезпечення транспортом КЗ «Центр ПМСД».
Низька завантаженість пацієнтами родильного відділення ЦРЛ.
Основні напрями діяльності:
Забезпечення оптимізації медико-санітарної допомоги (реорганізація лікарських амбулаторій та фельдшерсько- акушерських пунктів в амбулаторії сімейного лікаря).
Забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами.
Поліпшення робота пологового відділення ЦРЛ з породіллями з метою спрямування пацієнтів до Андрушівської ЦРЛ.
Інструменти виконання
Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ- інфекції/СНІДУ на 2015-2018 роки.

Районна Програма забезпечення медичних закладів району кадрами на 2016-2023 роки.
Програма забезпечення службовим житлом лікуючих лікарів комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради та Андрушівської центральної лікарні на 2016-2017 роки.
Обласна цільова соціальна програма профілактики діагностики та лікування вірусних гепатитів (проект).
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року.
Очікувані результати:
Зниження рівня перинатальної і малюкової смертності.
Створення нормативу забезпеченості мережею амбулаторій - підрозділів центрів первинної медико-санітарної допомоги (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10.09.2013 № 793).
Збільшення питомої ваги населення, що обслуговуються на засадах сімейної медицини.

15.Освіта
Проблемні питання:
Забезпечення шкіл необхідним учбовим приладдям.
Утримання в належному стані будівель та обладнання учбових закладів, зокрема ремонт : покрівель, систем опалення, підлоги, двері, тощо.
Ремонтно-реставраційні роботи Андрушівської ЗОШ №1.
Низька наповненість класів сільських шкіл району.
Необхідність максимального охоплення дітей з особливими потребами інклюзивною освітою.
Велика різниця в якості освіти між школами району.
Основні напрями діяльності:
Створення навчально-виховних комплексів, опорних шкіл.
Вивчення якості роботи закладів та груп позашкільної освіти.
Продовження робіт з ремонтів закладів освіти.
Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Підвищення якості підготовки учнів в навчальних закладах.
Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащення новим навчальним приладдям навчальних закладів.
Приведення приміщень навчальних закладів до санітарно-гігієнічних норм.
Стабільне забезпечення безкоштовного перевезення школярів у сільській місцевості.
Стабільне забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням усіх учнів пільгових категорій.
Очікувані результати:
Проведення капітальних ремонтів приміщень 21 загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ), у тому числі:

систем тепло та водозабезпечення (16 ЗНЗ);
переведення котелень на альтернативні види палива (8 ЗНЗ);
облаштування внутрішніх санвузлів (15 ЗНЗ).
Збільшення відсотку учнів, охоплених якісною позашкільною освітою .
Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням 100% школярів пільгових категорій відповідно до фізіологічних норм.
Забезпечення 100% охоплення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням.
Підвищення якості підготовки учнів в навчальних закладах району.

16. Культура та туризм
Проблемні питання:
Районна бібліотека не задовольняє потреби користувачів у сучасній літературі та періодичних виданнях, особливо в сільській місцевості, у зв'язку з відсутністю коштів на їх придбання.
Морально-застаріла матеріально-технічна база районного Будинку культури.
Потребує капітального ремонту додаткова лінія електропостачання районного Будинку культури.
Потребує термінової реконструкції теплогенераторна районного Будинку культури.
Потребує капітального ремонту приміщення районної бібліотеки.
90 % приміщень закладів культури району потребують капітального ремонту з переобладнанням систем опалення.
Недостатній рівень розвитку внутрішнього туризму.
Низький рівень поінформованості туристів про туристичні маршрути та об'єкти туристичної інфраструктури району.
Недостатнє залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури району.
Основні напрямки діяльності:
Капітальний ремонт приміщень районної бібліотеки, районного Будинку культури, проведення протипожежних робіт.
Придбання звукопідсилювальної апарату районному Будинку культури.
Придбання книг сучасної україномовної вітчизняної, світової та довідкової літератури, переплата періодичних видань.
Проведення обласних та районних оглядів конкурсів та фестивалів.
Виготовлення облікової документації та пам'яткоохоронних дощок на об'єкти культурної спадщини.
Представлення туристичного потенціалу району на регіональних туристичних виставкових заходах.
Інструменти виконання:
Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку на 2015-2020 роки.
План заходів на 2015-2017 рр. з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 р.

Календарний план проведення мистецьких та культурно-освітніх заходів на 2017 р.
Районна програма охорони та збереження культурної спадщини Андрушівського району (проект).
Очікувані результати:
Збереження належного стану приміщень районних установ з механічним та протипожежним обладнанням.
Поновлення бібліотечних фондів сучасною україномовною літературою та передплата періодичних видань.
Популяризація українського традиційного фольклорного мистецтва.
Популяризація та розвиток аматорських колективів.
Створення єдиної бази даних об'єктів культурної спадщини та створення електронного каталогу об'єктів культурної спадщини.
Створення сприятливих умов для задоволення потреб мешканців та туристів у відпочинку на території району.

17.Розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення здорового способу життя
Проблемні питання:
Низький рівень залучення населення до занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання.
Низький рівень фінансування фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів району.
Необхідність оновлення спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацької спортивної школи та провідних спортсменів району.
Основні напрями діяльності:
Створення умов для занять масовим спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку громадян.
Збільшення фінансування фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.
Будівництво спортивних майданчиків.
Покращення матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Інструменти виконання:
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року.
Районна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки (проект).
Очікувані результати:
Забезпечення здорового способу життя населення.
Збільшення кількості фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.
Створення сучасних умов для спортивних занять дітей та молоді у дитячій-юнацькій спортивній школі.
Підвищення конкурентноздатності спортсменів Андрушівщини на обласному,всеукраїнському та міжнародному рівнях.

18.Молодіжна і сімейна політика, соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю
Проблемні питання:
Відсутність систематичної роботи та впровадження нових форм національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
Основні напрями діяльності:
Залучення сімей, жінок та дітей до активної громадської діяльності.
Активізація жіночого руху щодо ліквідації усіх форм і проявів дискримінації шляхом усвідомлення своїх прав.
Реалізація свобод в усіх сферах життєдіяльності суспільства та впровадження систем соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, що сприяють вчиненню насильства в сім'ї, припинення насильства в сім'ї, яке готується або вже вчинено.
Організація та систематичне проведення інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді, проведення заходів спрямованих на підвищення престижу військової служби.
Забезпечення довготермінового пільгового молодіжного кредитування за рахунок коштів Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
Забезпечення якості надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді.
Інформування населення щодо змісту соціальних послуг, їхньої ефективності у вирішенні складних життєвих ситуацій та місця отримання.
Забезпечення соціальними послугами та підтримкою сімей з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини.
Здійснення соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб.
Розвиток і функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом розвитку соціальних послуг у громаді.
Здійснення заходів щодо соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя.
Інструменти виконання:
Обласна комплексна програма «Молодь і родина Житомирщини» на 2017-2020 роки.
Очікувані результати:
Формування у дітей та молоді високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своєму народу і країні.
Надання молодим сім'ям підтримки на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, забезпечення житлом 10 молодих сімей.

19.Захист прав та інтересів дітей
Проблемні питання:
11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку в Андрушівській службі в справах дітей знаходяться в інтернатних закладах потребують влаштування в сімейні форми виховання.
Збільшення кількості профілактичних рейдів.
Основні напрями діяльності:
Створення сприятливого середовища для виховання, навчання, розвитку дитини та ефективної системи забезпечення реалізації її прав.
Здійснення заходів щодо посилення контролю за умовами проживання та виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, інтернатних закладах та у сім'ях, де батьки, або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків.
Своєчасне виявлення сімей у складних життєвих обставинах з метою профілактики соціального сирітства. Взаємодія із структурними підрозділами, установами і закладами, до компетенції яких належать питання захисту прав дітей.
Забезпечення правового та соціального захисту дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.
Інструменти виконання:
Районна програма щодо виконання заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки.
Регіональна цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки.
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області.
Очікувані результати:
Забезпечення протягом 2017 року охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на рівні не нижче середнього в області.
Протягом 2017 року служба в справах дітей Андрушівської райдержадміністрації буде працювати над зменшенням кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які на даний час перебувають в інтернатних закладах області.
Забезпечувати неухильне дотримання законодавства про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, стосовно дітей, у тому числі дітей, розлучених з сім'ями.

20. Охорона довкілля
Проблемні питання:
Основні напрями діяльності:
Очистка стічних вод, поліпшення технічного стану та благоустрій водойм.

Охорона та раціональне використання природних ресурсів.
Інструменти виконання:
Районна комплексна програма охорони навколишнього природного середовища на 2014-2017 роки.
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 21020 року.
Очікувані результати:
Скорочення скиду забруднюючих речовин у водні об'єкти району.
Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище.

21.Природна, техногенна та пожежна безпека
Проблемні питання:
Високе техногенне навантаження на навколишнє середовище.
Відсутні підрозділи місцевої пожежної охорони в більшості сільських громад.
Довгострокова експлуатація гідроспоруд створює умови виникнення надзвичайних ситуацій гідродинамічного характеру, особливо небезпечною є ситуація на гідроспоруді Андрушівського водосховища.
Слабкий рівень матеріально-технічної бази оперативно-рятувальних підрозділів цивільного захисту, підготовки населення з питань безпеки життєдіяльності та поведінки у надзвичайних ситуаціях.

Незадовільна якість поверхневих вод у зв'язку із забрудненням скидами неочищених та недостатньо очищених стічних вод безпосередньо у водні об'єкти та через системи каналізації.
Вивезення та утилізація пестицидів що зберігаються на території Яроповицької, Зарубинецької, Волосівської та Іванківської сільських рад.
Основні напрями діяльності:
Укомплектування засобами протипожежного захисту закладів соціальної сфери шляхом:
• обладнання будівель та приміщень установками оповіщення і управління евакуацією людей при пожежі та приведення в дієздатний стан існуючих систем;
• проведення технічного обслуговування систем протипожежного захисту;
• забезпечення об'єктів нормативною кількістю первинних засобів пожежогасіння та організації проведення їх технічного обслуговування;
• проведення ремонтів гідрантів на території селищ району;
• проведення вогнетривких обробок дерев'яних конструкцій горищних приміщень будівель соціальної сфери;
• приведення електроустановок та електромереж у відповідність до правил їх улаштування.
Забезпечення виконання заходів, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям:
• створення матеріального резерву на запобігання, ліквідації НС та їх наслідків;
• запобігання підтопленню та ліквідація його наслідків;
• створення страхового фонду документації району.
Влаштування на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку їх виникнення.
Виконання першочергових завдань цивільного захисту, спрямованих на попередження виникненню надзвичайних ситуацій, адекватне реагування та ліквідацію їх негативних наслідків.
Пошук шляхів вивезення та утилізації пестицидів.
Завершення будівництва очисних споруд м.Андрушівка.
Проектування очисних споруд (ремонт, реконструкція) очисних споруд с.Ст.Котельня та Новоівниця.
Інструменти виконання:
Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Андрушівського району від надзвичайних ситуацій на період 2016-2020 років.
Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Андрушівському районі на 2013-2017 роки
Очікувані результати:
Попередження загибелі та травмування людей.
Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Покращення стану техногенної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки району.
Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, покращення стану техногенної та природної безпеки на території району.
Покращення стану пожежної безпеки на території району.
Приведення роботи по очищенню стічних вод м.Андрушівка до нормативного стану.
Вивезення та утилізація неопізнаних пестицидів з території району.
Підготовка с.Ст.Котельня та Новоівниця до організації робіт з відновлення своїх очисних споруд.

22. Забезпечення законності та правопорядку
Проблемні питання:
Збільшення кількості вчинених умисних тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, зґвалтувань, крадіжок, пограбувань, розбійних нападів, вимагань, самовільних занять земельних ділянок, порушень правил безпеки дорожнього руху, у тому числі зі смертельними наслідками, незаконних заволодінь транспортними засобами, у тому числі автомобілями, хуліганство.
Зростання частки злочинів, вчинених дітьми або за їх участі.
Незаконний обіг вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
Збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, травмованих та загиблих в них осіб.
Відсутність коштів на модернізацію матеріально-технічного забезпечення органів поліції.
Основні напрями діяльності:
Забезпечення публічної безпеки і порядку.
Охорона прав і свобод людини.
Охорона інтересів суспільства і держави.
Протидія злочинності.
Надання, в межах визначених чинним законодавством України, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.
Підвищення якості та оперативне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.
Розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.
Здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень.
Вжиття додаткових заходів, спрямованих на виявлення та документування правопорушень у сферах торгівлі людьми і суспільної моральності.
Проведення заходів щодо зменшення незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.
Ужиття заходів із протидії наркозлочинності, виявлення каналів надходження і збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, припинення діяльності злочинних угруповань, що діють у цій сфері.
Покращання криміногенної ситуації в дитячому середовищі, профілактика скоєння адміністративних і кримінальних правопорушень дітьми та відносно них з використанням проактивних методик.
Взаємодія з громадськістю в реалізації принципів гласності та відкритості в роботі та покращання ефективності виконання Національною поліцією покладених на неї завдань.
Інструменти виконання:
Комплексна Програма профілактики злочинності на 2016-2018 роки в Андрушівському районі.
Очікувані результати:
Зменшення кількості вчинених адміністративних та кримінальних правопорушень.
Зниження числа злочинів, учинених на вулицях та в громадських місцях.
Запобігання проявам торгівлі людьми.
Зменшення фактів незаконного обігу зброї.
Зменшення кількості злочинів і правопорушень з боку дітей та стосовно них.
Підвищення рівня довіри громадян до працівників поліції.
Покращення матеріально-технічного забезпечення органів Національної поліції (забезпечення технікою і озброєнням, речовим майном, придбання пально-мастильних матеріалів, проведення ремонтних робіт).

23. Розвиток об'єднаних територіальних громад
Перспективним планом формування територій громад Житомирської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 901 (зі змінами внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2015 № 1281), в області передбачено утворення 37 спроможних територіальних громад.
За станом на 01.12.2016 року в районі утворено та функціонує 1 об'єднана територіальна громада (далі - ОТГ), яка уже має прямі міжбюджетні відносини з державою.
У 2017 році заплановано утворення ще одної нової ОТГ на території району.
Проблемні питання:
Небажання окремих громад активно включатись в процес об'єднання через не володіння інформацією про можливості та переваги щодо свого подальшого розвитку, які отримала утворена ОТГ району.
Небажання окремих сільських голів в районі об'єднуватися та утворювати ОТГ через невирішені реальні соціально-економічні проблеми та упередженість до дій влади щодо реалізації реформи децентралізації.
Основні напрями діяльності:
Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з жителями територіальних громад району щодо основних положень реформи децентралізації влади та переваг добровільного об'єднання територіальних громад.
Забезпечення проведення організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад району.
Надання практичної допомоги з підготовки планів соціально-економічного розвитку ОТГ.
Методичний супровід ОТГ з питань підготовки проектів, які можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
Інструменти виконання:
Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад.
Бюджетний кодекс України.
Перспективний план формування територій громад Житомирської області.
Очікувані результати:
Високий рівень обізнаності жителів територіальних громад району, представників органів місцевого самоврядування та райдержадміністрації щодо переваг добровільного об'єднання територіальних громад та децентралізації влади.
Зниження впливу центру на прийняття рішень, що підвищить ефективність регіонального управління.
Забезпечення отримання якісних публічних послуг жителями ОТГ на місцевому рівні.
Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення розвитку ОТГ.

V.Додатки до програми.

                                                                                  Додаток 2
                                                          ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ У 2014-2017 РОКАХ

Показники

Одиниця виміру

2014 рік

звіт

2015 рік

звіт

2016 рік

очік. вик.

2017 рік прогноз

2017 рік прогноз

у %  до

2016 року

 

Сфера реального сектору економіки

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  у відпускних цінах  підприємств - всього

млн.

грн.

389,4

603,3

633,5

665,0

105,0

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  у відпускних цінах виробника на одну особу

грн.

11420,1

17849,9

18910,4

19970,0

105,6

 

Індекс промислової продукції

%

176,4

129,0

105,0

105,0

Х

 

у тому числі за основними видами діяльності:

 

переробна промисловість

%

154,0

129,0

108,0

109,0

 

 

у тому числі:

 

виробництво харчових продуктів, напоїв  та тютюнових виробів

 

%

 

157,0

126,0

104,0

105,0

Х

 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

128,0

90,0

100,0

100,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

52,0

-

-

-

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

-

100,0

-

-

Валова продукція сільського господарства в усіх категоріях господарств

млн.

грн.

341,8

216,0

325,1

325,4

100,1

з неї:

рослинництва

млн.

грн.

322,8

199,2

308,8

309,3

100,2

тваринництва

19,0

16,8

16,3

16,4

100,6

Валова продукція сільського господарства у розрахунку на одну особу

грн.

10023,5

6390,5

6456,7

6507,5

100,8

Індекс виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств

%

88,4

63,2

150,5

100,1

Х

 

у тому числі:

рослинництва

%

91,6

61,7

155,0

100,2

Х

тваринництва

55,4

88,4

97,0

100,6

Виробництво основних видів продукції рослинництва:

зернових та зернобобових культур, всього

тис.

тонн

147,1

121,8

130,0

132,0

102,0

у тому числі:

пшениці

тис.

тонн

35,8

66,4

48,0

50,0

105,0

ячменю

4,9

6,9

6,0

6,2

104,0

кукурудзи на зерно

106,1

46,2

73,0

75,0

103,0

соняшнику на зерно

4,1

2,7

17,5

18,0

102,8

цукрових буряків

12,7

95,0

175,3

176,0

100,4

картоплі

19,2

10,9

6,6

7,0

106,0

овочів

2,8

2,8

2,5

2,8

112,0

Виробництво основних видів продукції тваринництва:

м`ясо

тис.

тонн

0,39

0,32

0,32

0,40

125,0

молоко

4,32

3,58

3,0

3,66

122,0

яйця

млн.

шт.

6,3

8,1

9,5

9,5

100,0

Чисельність худоби та птиці (на кінець року):

велика рогата худоба

тис. голів

2,87

2,2

2,0

2,5

125,0

свині

0,15

0,4

0,4

1,0

250,0

птиця

41,1

45,0

44,0

44,0

100,0

Фінансові показники

 

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного бюджету

млн.

грн.

11,9

20,4

21,5

22,0

102,3

 

Питома вага місцевих бюджетів у зведеному бюджеті

%

77,4

70,6

72,0

75,0

Х

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів)

млн.

грн.

32,5

37,8

42,8

44,6

104,2

Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

0,2

0,1

0,3

0,3

100,0

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів

%

0,7

0,3

0,7

0,7

Х

Видатки місцевих бюджетів

млн.

грн.

155,7

204,0

260,0

272,0

105,0

Показники рівня життя

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

2277

2667

2990

3250

108,4

Середньомісячна заробітна плата одного штатного найманого працівника малих підприємств

1218

1378

1450

1600

110,0

Індекс реальної заробітної плати

%

106,0

113,1

112,1

105,0

Х

Заборгованість із виплати заробітної  плати, всього

млн.

грн.

0,091

0,303

0,5

0,3

-

Темп зростання (зменшення) заборгованості із виплати заробітної плати

%

-

333,0

165,0

66,0

Х

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

млн.

грн.

0,091

0,303

0,5

0,3

-

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

%

-

333,0

165,0

60,0

Х

Частка працівників, які повністю відпрацювали місяць і мали нараховану зарплату в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи

7,0

7,5

8,0

7,0

Показники розвитку споживчого ринку

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств

млн.

грн.

 

Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту підприємств

%

126,8

105,0

105,2

106,6

Х

Населення та ринок праці

Середньорічна чисельність наявного населення

тис.

осіб

34,1

33,8

33,5

33,3

99,4

Чисельність економічно-активного населення, у тому числі:

22,8

22,7

22,6

22,4

99,0

працездатного віку

15,8

15,8

15,7

15,6

99,0

Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, всього

4,1

4,1

4,1

4,1

100,0

Чисельність безробітного населення        (за методологією МОП)

2,4

2,3

2,3

2,2

96,0

Рівень безробіття (за методологією МОП)

%

15,2

15,1

14,7

14,1

Х

Навантаження незайнятого населення на 1 вільне робоче місце (вакансію)

осіб

71

61

45

38

84

Кількість створених нових робочих місць  в усіх сферах економічної діяльності, всього

місць

560

570

585

590

101

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування:

у фактичних цінах

млн. грн.

80,5

122,1

130,0

140,0

107,7

у порівняних цінах у % до попереднього року

%

182,1

151,7

106,5

107,7

Х

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

2360,7

3573,7

3880,6

4204,2

108,3

Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування - всього

млн. дол. США

0,776

0,744

0,744

0,744

100,0

у % до попереднього року

%

91,0

96,0

100,0

100,0

Х

Приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року

млн. дол. США

-0,78

-0,32

-

-

-

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування

 дол. США

22,7

22,0

22,2

22,3

100,5

Обсяг експорту, всього

млн. дол. США

1,0

1,1

1,2

1,3

108,3

Обсяг експорту у % до попереднього року

%

151,3

110,0

109,1

108,3

Х

Обсяг імпорту, всього

млн. дол. США

0,653

0,756

0,800

0,860

107,5

Обсяг імпорту у % до попереднього року

%

204,9

115,8

105,8

107,5

Х

Житлово-комунальне господарство

Кількість об’єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ)

одиниць

1

1

-

-

-

у тому числі створених протягом року

-

-

-

-

-

Заборгованість населення по оплаті житлово-комунальних послуг

млн.

грн.

3,6

3,4

0,5

0,5

100,0

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг

%

158,5

94,4

14,7

100,0

Х

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

92,1

95,0

92,3

91,0

Розвиток малого підприємництва

 

Кількість малих підприємств

одиниць

101

101

102

103

101,0

Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у відсотках до попереднього року

%

97,1

100,0

101,0

101,0

Х

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

29,6

30

30,4

30,9

101,6

Освіта

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів

одиниць

25

24

21

21

100,0

- у них учнів

тис.

осіб

3,4

3,3

2,7

2,6

96,0

у тому числі малокомплектних шкіл

одиниць

8

7

6

6

100,0

- у них учнів

тис.

осіб

0,358

0,334

0,254

0,250

98,4

Рівень охоплення гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів

%

62

64

76

69

Х

Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують

100

100

100

100

Охоплення дітей позашкільною освітою (до кількості дітей шкільного віку)

21

26,1

22,1

22

Кількість дошкільних навчальних закладів

одиниць

26

26

20

20

100,0

- у них дітей

тис.

осіб

1,2

1,1

0,8

0,8

100,0

 

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць

осіб

124

105

102

102

100,0

 

Кількість відкритих впродовж року нових дошкільних навчальних закладів

одиниць

1

-

-

-

-

 

Охорона здоров’я

 

Середня забезпеченість стаціонарними ліжками у розрахунку на 10 тис. жителів

ліжок

49,68

49,83

36,9

36,9

100,0

 

Забезпеченість лікарями загальної практики сімейної медицини на 10 тис. жителів

осіб

4,38

4,69

4,72

4,8

101,7

 

Частка населення, що отримає медичну допомогу у сімейних лікарів

%

97,2

97,4

98,5

99,0

Х

 

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення

тис. відві-дувань за зміну

197,9

198,4

199,8

203,5

101,8

 

Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення

проміле

10,63

9,43

9,74

9,7

Х

 

Кількість померлих дітей віком до 1 року на 1 тис. народжених живими

-

5,78

15,38

-

 

Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на 100 тис. осіб населення

осіб

26

27

32

35

109,4

 

Кількість хворих у яких уперше в житті виявлено онкологічне захворювання на  100 тис. осіб населення

97

115

112

125

111,6

 

Соціальний захист дітей

 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до первинного обліку на 10 тис. дитячого населення

осіб

195

199

196

179

 

98,9

 

 

Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії

%

81,7

86,0

91,3

92,2

 

Х

 

Додаток 2
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ У 2014-2017 РОКАХ

Показники

Одиниця виміру

2014 рік

звіт

2015 рік

звіт

2016 рік

очік. вик.

2017 рік прогноз

2017 рік прогноз

у %  до

2016 року

 

Сфера реального сектору економіки

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  у відпускних цінах  підприємств - всього

млн.

грн.

389,4

603,3

633,5

665,0

105,0

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  у відпускних цінах виробника на одну особу

грн.

11420,1

17849,9

18910,4

19970,0

105,6

 

Індекс промислової продукції

%

176,4

129,0

105,0

105,0

Х

 

у тому числі за основними видами діяльності:

 

переробна промисловість

%

154,0

129,0

108,0

109,0

 

 

у тому числі:

 

виробництво харчових продуктів, напоїв  та тютюнових виробів

 

%

 

157,0

126,0

104,0

105,0

Х

 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

128,0

90,0

100,0

100,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

52,0

-

-

-

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

-

100,0

-

-

Валова продукція сільського господарства в усіх категоріях господарств

млн.

грн.

341,8

216,0

325,1

325,4

100,1

з неї:

рослинництва

млн.

грн.

322,8

199,2

308,8

309,3

100,2

тваринництва

19,0

16,8

16,3

16,4

100,6

Валова продукція сільського господарства у розрахунку на одну особу

грн.

10023,5

6390,5

6456,7

6507,5

100,8

Індекс виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств

%

88,4

63,2

150,5

100,1

Х

 

у тому числі:

рослинництва

%

91,6

61,7

155,0

100,2

Х

тваринництва

55,4

88,4

97,0

100,6

Виробництво основних видів продукції рослинництва:

зернових та зернобобових культур, всього

тис.

тонн

147,1

121,8

130,0

132,0

102,0

у тому числі:

пшениці

тис.

тонн

35,8

66,4

48,0

50,0

105,0

ячменю

4,9

6,9

6,0

6,2

104,0

кукурудзи на зерно

106,1

46,2

73,0

75,0

103,0

соняшнику на зерно

4,1

2,7

17,5

18,0

102,8

цукрових буряків

12,7

95,0

175,3

176,0

100,4

картоплі

19,2

10,9

6,6

7,0

106,0

овочів

2,8

2,8

2,5

2,8

112,0

Виробництво основних видів продукції тваринництва:

м`ясо

тис.

тонн

0,39

0,32

0,32

0,40

125,0

молоко

4,32

3,58

3,0

3,66

122,0

яйця

млн.

шт.

6,3

8,1

9,5

9,5

100,0

Чисельність худоби та птиці (на кінець року):

велика рогата худоба

тис. голів

2,87

2,2

2,0

2,5

125,0

свині

0,15

0,4

0,4

1,0

250,0

птиця

41,1

45,0

44,0

44,0

100,0

Фінансові показники

 

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного бюджету

млн.

грн.

11,9

20,4

21,5

22,0

102,3

 

Питома вага місцевих бюджетів у зведеному бюджеті

%

77,4

70,6

72,0

75,0

Х

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів)

млн.

грн.

32,5

37,8

42,8

44,6

104,2

Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

0,2

0,1

0,3

0,3

100,0

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів

%

0,7

0,3

0,7

0,7

Х

Видатки місцевих бюджетів

млн.

грн.

155,7

204,0

260,0

272,0

105,0

Показники рівня життя

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

2277

2667

2990

3250

108,4

Середньомісячна заробітна плата одного штатного найманого працівника малих підприємств

1218

1378

1450

1600

110,0

Індекс реальної заробітної плати

%

106,0

113,1

112,1

105,0

Х

Заборгованість із виплати заробітної  плати, всього

млн.

грн.

0,091

0,303

0,5

0,3

-

Темп зростання (зменшення) заборгованості із виплати заробітної плати

%

-

333,0

165,0

66,0

Х

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

млн.

грн.

0,091

0,303

0,5

0,3

-

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

%

-

333,0

165,0

60,0

Х

Частка працівників, які повністю відпрацювали місяць і мали нараховану зарплату в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи

7,0

7,5

8,0

7,0

Показники розвитку споживчого ринку

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств

млн.

грн.

 

Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту підприємств

%

126,8

105,0

105,2

106,6

Х

Населення та ринок праці

Середньорічна чисельність наявного населення

тис.

осіб

34,1

33,8

33,5

33,3

99,4

Чисельність економічно-активного населення, у тому числі:

22,8

22,7

22,6

22,4

99,0

працездатного віку

15,8

15,8

15,7

15,6

99,0

Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, всього

4,1

4,1

4,1

4,1

100,0

Чисельність безробітного населення        (за методологією МОП)

2,4

2,3

2,3

2,2

96,0

Рівень безробіття (за методологією МОП)

%

15,2

15,1

14,7

14,1

Х

Навантаження незайнятого населення на 1 вільне робоче місце (вакансію)

осіб

71

61

45

38

84

Кількість створених нових робочих місць  в усіх сферах економічної діяльності, всього

місць

560

570

585

590

101

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування:

у фактичних цінах

млн. грн.

80,5

122,1

130,0

140,0

107,7

у порівняних цінах у % до попереднього року

%

182,1

151,7

106,5

107,7

Х

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

2360,7

3573,7

3880,6

4204,2

108,3

Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування - всього

млн. дол. США

0,776

0,744

0,744

0,744

100,0

у % до попереднього року

%

91,0

96,0

100,0

100,0

Х

Приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року

млн. дол. США

-0,78

-0,32

-

-

-

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування

 дол. США

22,7

22,0

22,2

22,3

100,5

Обсяг експорту, всього

млн. дол. США

1,0

1,1

1,2

1,3

108,3

Обсяг експорту у % до попереднього року

%

151,3

110,0

109,1

108,3

Х

Обсяг імпорту, всього

млн. дол. США

0,653

0,756

0,800

0,860

107,5

Обсяг імпорту у % до попереднього року

%

204,9

115,8

105,8

107,5

Х

Житлово-комунальне господарство

Кількість об’єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ)

одиниць

1

1

-

-

-

у тому числі створених протягом року

-

-

-

-

-

Заборгованість населення по оплаті житлово-комунальних послуг

млн.

грн.

3,6

3,4

0,5

0,5

100,0

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг

%

158,5

94,4

14,7

100,0

Х

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

92,1

95,0

92,3

91,0

Розвиток малого підприємництва

 

Кількість малих підприємств

одиниць

101

101

102

103

101,0

Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у відсотках до попереднього року

%

97,1

100,0

101,0

101,0

Х

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

29,6

30

30,4

30,9

101,6

Освіта

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів

одиниць

25

24

21

21

100,0

- у них учнів

тис.

осіб

3,4

3,3

2,7

2,6

96,0

у тому числі малокомплектних шкіл

одиниць

8

7

6

6

100,0

- у них учнів

тис.

осіб

0,358

0,334

0,254

0,250

98,4

Рівень охоплення гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів

%

62

64

76

69

Х

Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують

100

100

100

100

Охоплення дітей позашкільною освітою (до кількості дітей шкільного віку)

21

26,1

22,1

22

Кількість дошкільних навчальних закладів

одиниць

26

26

20

20

100,0

- у них дітей

тис.

осіб

1,2

1,1

0,8

0,8

100,0

 

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць

осіб

124

105

102

102

100,0

 

Кількість відкритих впродовж року нових дошкільних навчальних закладів

одиниць

1

-

-

-

-

 

Охорона здоров’я

 

Середня забезпеченість стаціонарними ліжками у розрахунку на 10 тис. жителів

ліжок

49,68

49,83

36,9

36,9

100,0

 

Забезпеченість лікарями загальної практики сімейної медицини на 10 тис. жителів

осіб

4,38

4,69

4,72

4,8

101,7

 

Частка населення, що отримає медичну допомогу у сімейних лікарів

%

97,2

97,4

98,5

99,0

Х

 

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення

тис. відві-дувань за зміну

197,9

198,4

199,8

203,5

101,8

 

Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення

проміле

10,63

9,43

9,74

9,7

Х

 

Кількість померлих дітей віком до 1 року на 1 тис. народжених живими

-

5,78

15,38

-

 

Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на 100 тис. осіб населення

осіб

26

27

32

35

109,4

 

Кількість хворих у яких уперше в житті виявлено онкологічне захворювання на  100 тис. осіб населення

97

115

112

125

111,6

 

Соціальний захист дітей

 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до первинного обліку на 10 тис. дитячого населення

осіб

195

199

196

179

 

98,9

 

 

Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії

%

81,7

86,0

91,3

92,2

 

Х

 
Ви тут: Головна Документи Рішення 14 сесія VII скликання Про Програму економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2017 рі