Про затвердження Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Андрушівського району на 2017-2018 роки

trizyb1

 

 

                             АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                               Р І Ш Е Н Н Я
Чотирнадцята сесія                                                   Сьомого скликання
від 10 березня 2017 року № 21
Про затвердження Програми підтримки внутрішньо

переміщених осіб з тимчасово окупованої території,

районів проведення антитерористичної операції на

територію Андрушівського району на 2017-2018 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року № 1094 «Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року», на виконання спільного доручення голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 08.02.2017 №0668/42/2/17/р-5-22/18, враховуючи обласну Програму соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області, учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 2017 році», затвердженої рішенням восьмої сесії сьомого скликання обласної ради від 22.12.2016, рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, з метою розв'язання основних проблем внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Андрушівського району, сприяння в інтеграції та соціальній адаптації таких осіб за новим місцем проживання, надання допомоги у створенні належних умов для їх життєдіяльності, на лікування та медичну реабілітацію, районна рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити Програму підтримки внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Андрушівського району на 2017-2018 роки (додається).
2.Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Балюк А.М.):
- забезпечити виконання заходів Програми;
- щороку вносити районній державній адміністрації пропозиції щодо виділення коштів, необхідних для реалізації заходів Програми.

3. Райдержадміністрації щорічно до 10 лютого року наступного за звітним надавати до районної ради узагальнену інформацію про хід виконання Програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування (Степаненко Л.А.).

Заступник голови
районної ради                                                       М.М.Ляшук

СХВАЛЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови                                          Рішення чотирнадцятої сесі
райдержадміністрації                                           районної ради сьомого скликання

21.02.2017 № 70                                                    10.03.2017 року №21

           Програма
підтримки внутрішньо переміщених осіб
з тимчасово окупованої території,
районів проведення антитерористичної операції
на територію Андрушівського району
на 2017-2018 роки

Андрушівка
2017

І. Загальна характеристика Програми

1

Ініціатор розроблення Програми

Управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

2

Розробник Програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

3

Співрозробники Програми

 

4

Виконавець Програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

5

Учасники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації: управління праці та соціального захисту населення, управління фінансів; відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), виконкоми міської, селищної та  сільських рад (за згодою), центр зайнятості (за згодою), центральна районна лікарня (за згодою) та КЗ Центр ПМСД (за згодою)

6

Термін реалізації Програми

2017 -2018 роки

 

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Районний, міський, селищний, сільські бюджети та інші джерела незаборонені законом

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (всього)

350,0

 

у тому числі бюджетних коштів:

350,0

9

Основні джерела фінансування Програми

Районний, міський, селищний, сільські бюджети та інші джерела незаборонені законом

ІІ. Обґрунтування необхідності прийняття Програми
Станом на 01.01.2017 на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (надалі - ВПО) в Адрушівському районі перебуває 148 осіб, з них з АР Крим – 15 осіб, з Донецької та Луганської областей – 133 особи.
Згідно з даними районного координаційного штабу, на території району налічується 2 об'єктів усіх форм власності, де є можливість розміщення 25 осіб.
В умовах сьогодення, саме зазначені категорії населення потребують підвищеної уваги з боку владних структур, органів місцевого самоврядування, громадських організацій.
ІІІ. Мета Програми
Програму соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Андрушівського району на 2017-2018 роки розроблено з метою: розв'язання основних проблем внутрішньо переміщених осіб (далі ВПО), які переселилися з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Андрушівського району у 2017-2018 роках; надання допомоги на лікування та медичну реабілітацію; передача в тимчасове користування комунального житла окремим категоріям ВПО.

IV. Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми (тис.грн.)

 

Обсяг ресурсів (всього):

 

350,0

V. Організаційне забезпечення Програми

п/п

Назва заходу

Відповідальні виконавці та головні розпорядники коштів

Джерела фінансування

Термін виконання

Сума коштів, тис. грн районного бюджету

1.

Забезпечення обліку громадян, які прибувають з зони антитерористичної операції, які виявили бажання працювати

Центр зайнятості (за згодою)

Не потребує

2017-2018рр.

 

2.

Працевлаштування громадян, які прибувають з зони антитерористичної операції

Центр зайнятості (за згодою)

Не потребує

2017-2018рр.

 

3.

Здійснення обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян, які переміщені з зони антитерористичної операції на територію Андрушівського району

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Андрушівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

Не потребує

2017-2018 рр.

 

4.

Надання соціальних послуг, здійснення соціальних інспектувань, соціального супроводу громадян, які прибувають з зони антитерористичної операції на територію Андрушівського району

Андрушівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

Не потребує

2017-2018 рр.

 

5.

Першочергове влаштування до ДНЗ та ЗОШ дітей   громадян, які прибувають з зони проведення антитерористичної операції  на територію Андрушівського району

Відділ освіти райдержадміністрації; виконкоми міської, сільських та селищних рад (за згодою)

Не потребує

2017-2018 рр.

 

6.

Виплата матеріальної допомоги:

- громадянам, які прибули з зони проведення антитерористичної операції на територію Андрушівського району

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Районний та інші місцеві бюджети району

2017-2018 рр.

В межах фінансових можливостей

7.

Придбання житлових приміщень (будинків або їх частин із земельними ділянками на яких вони розміщені, квартир) для передачі у тимчасове безоплатне користування внутрішньо переміщеним особам (за умови оплати особою відповідно до законодавства вартості комунальних послуг)

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Районний, міський, селищний, сільські бюджети та інші джерела незаборонені законом

2017 р.

 

 

2018 р.

150,0

 

 

150,0

 

VIІ. Очікувані результати
Реалізація Програми сприятиме:
розв'язання основних проблем внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Андрушівського району у 2017-2018 роках; сприяння в інтеграції та соціальній адаптації таких осіб за новим місцем проживання; надання допомоги у створенні належних умов для їх життєдіяльності; на лікування та медичну реабілітацію.
VІІІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
Інформація про стан виконання Програми подається щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним.
ХІ. Порядок надання грошової допомоги
1. Надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Андрушівського району у 2017 – 2018 роках, здійснюється на лікування та медичну реабілітацію шляхом перерахування коштів на рахунки лікувальних закладів на умовах 40% з районного та 10% з інших місцевих бюджетів району (за згодою).
2. Для отримання грошової допомоги на лікування та медичну реабілітацію вказаними категоріями громадян пропонується:
отримати направлення комунальних закладів охорони здоров'я (за можливості) за місцем проживання та для осіб, які не є мешканцями Андрушівського району (згідно з паспортними даними), але закріплені за військовою частиною, яка розташована на території адміністративно – територіальної одиниці;
подати до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації заяву та інші документи за необхідності.
3. Робоча група з надання допомоги учасникам антитерористичної операції та їх батькам і сім'ям, яка утворена розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.10.2014 року № 307 (зі змінами) (далі Робоча група) розглядає документи та приймає рішення щодо виплати адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Андрушівського району на 2017 - 2018 роки, яке оформляється відповідним протоколом. Протокол складається секретарем Робочої групи протягом 2-х календарних днів та підписується усіма присутніми членами Робочої групи протягом 3-х календарних днів.
Підставою для здійснення виплати адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Андрушівського району на 2017 - 2018 роки є рішення Робочої групи.
На підставі відповідних рішень Робочої групи видається наказ начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
Робоча група при прийнятті рішень керується умовами Програми та цим Порядком.
4. Засідання Робочої групи проводиться по мірі необхідності, а щодо виплати адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Андрушівського району на 2017 -2018 роки не рідше одного разу на квартал. Дата проведення засідання визначається головою. Засідання Робочої групи вважається правомочним за умови, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів. Рішення Робочої групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосують більше половини присутніх членів Робочої групи. Про дату проведення засідання члени Робочої групи мають бути повідомлені попередньо за 1 день.
5. Рішення щодо виплати адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Андрушівського району на 2017 - 2018 роки, приймається Робочою групою по кожній особі окремо.
6. Адресна грошова допомога виплачується за рахунок коштів районного бюджету через управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.
7. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації здійснює реєстрацію заяв про виплату матеріальної допомоги та документів, визначених у пункті 2 цього Порядку; облік громадян, які звертаються за матеріальною допомогою, передбаченою цим Порядком.

Заступник голови районної ради                                              М.М.Ляшук

Ви тут: Головна Документи Рішення 14 сесія VII скликання Про затвердження Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Андрушівського району на 2017-2018 роки