Про районну Програму зайнятості населення Андрушівського району на період до 2017 року

trizyb1
trizyb1

 

 

                                           

                                            АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

П'ятнадцята сесія                                                                                 Шостого скликання

від 22 березня 2013 року

Про районну Програму
зайнятості населення Андрушівського
району на період до 2017 року

Відповідно до п.16 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 18 Закону України «Про зайнятість населення», з метою сприяння зайнятості населення, зниження безробіття, забезпечення соціально-економічних і правових умов та гарантій для реалізації права громадян на працю, посилення соціального захисту безробітних та членів їх сімей, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань та соціального захисту населення, районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити районну Програму зайнятості населення Андрушівського району на період до 2017 року . (Додається).
2. Управлінням та відділам райдержадміністрації, районному центру зайнятості населення, установам та організаціям району, виконкомам міської, селищної, сільських рад забезпечити виконання запланованих заходів у повному обсязі.
3.Районній державній адміністрації інформувати районну раду про стан виконання зазначеної Програми за результатами року.
4. Вважати таким , що втратило чинність рішення дев'ятої сесії районної ради шостого скликання від 09 лютого 2012 року «Про виконання районної Програми зайнятості населення на 2010-2011 роки та затвердження районної Програми зайнятості населення Андрушівського району на 2012- 2013 роки»
5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Олексюка Ю.А., управління праці та соціального захисту населення (Балюк А.М.), районний центр зайнятості населення (Солопій С.Б.) та постійну комісію з гуманітарних питань та соціального захисту населення (Осадчук О.В.).

Голова ради                                                                                            О.В.Мельник

 

 

                                                       

                                                АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                                                                              РОЗПОРЯДЖЕННЯ
                                                              голови районної державної адміністрації

від 20.02.2013 року № 50

Про районну Програму
зайнятості населення
на період до 2017 року

Відповідно до ст.18 Закону України «Про зайнятість населення» та з метою сприяння зайнятості населення, зниження безробіття, забезпечення соціально-економічних і правових умов та гарантій для реалізації права громадян на працю, посилення соціального захисту безробітних та членів їх сімей:

1. Схвалити районну Програму зайнятості населення Андрушівського району на період до 2017 року (додається).
2. Районну Програму зайнятості населення Андрушівського району на період до 2017 року винести на розгляд сесії районної ради.
3. Управлінням та відділам райдержадміністрації, установам та організаціям району, міській, селищній, сільським радам забезпечити виконання запланованих заходів у повному обсязі та про хід виконання заходів Програми інформувати управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації до 10 числа, наступного за звітним кварталом.
4. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації про хід виконання заходів Програми інформувати райдержадміністрацію до 15 числа, наступного за звітним кварталом.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Олексюка Ю.А.

Голова районної
державної адміністрації                                                                                                  Б.В.Мазур

 

СХВАЛЕНО                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження                                                    голови Рішення п'ятнадцятої сесії
райдержадміністрації                                                           районної ради шостого
від 20.02.2012р. № 50 скликання                                           22 березня 2013 року

 

                                                  ПРОГРАМА
                                          зайнятості населення
                                        Андрушівського району

                                        на період до 2017 року

                                              м.Андрушівка

І. Основні підсумки виконання
Програми зайнятості населення
Андрушівського району на 2012-2013 роки

Андрушівський район за територіально-адміністративним розподілом має 39 сільських населених пунктів, одне селище міського типу та місто Андрушівка.
Станом на 01.01.2013 року загальна кількість населення становить 34,5 тис.чол., працездатне населення в працездатному віці становить 15,8 тис.чол.

1. Промисловість

Промисловими підприємствами основного кола району за 2012 рік вироблено промислової продукції в порівняльних цінах на суму 169,0млн.грн., що становить 55% до відповідного періоду минулого року.
Виробництво товарів народного споживання за звітний період в порівняльних цінах становить 153,7млн.грн.
З початку року реалізовано промислової продукції на суму 166,7млн.грн., що становить 48% менше до відповідного періоду минулого року. Лише одне підприємство забезпечило позитивну динаміку ТДВ фабрика «Восход» (155%). Зменшили реалізацію продукції ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» на 35%, Андрушівська виробнича дільниця ДП «Коростишівський спиртовий комбінат» та ДП «Червоненський завод продтоварів на 74%. ПАТ «Червонський цукровик» у поточному році переробив 203,0тис.тонн цукрових буряків у заліковій вазі при середній цукристості 16,7% та виробив цукру 29146тонн.
З початку року промисловими підприємствами району освоєно 37,5млн.грн. власних коштів на придбання нового обладнання, реконструкцію виробництва, що складає 158% до відповідного періоду минулого року.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування кола звітуючих промислових підприємств району за січень – серпень 2012 року складає 8,7млн.грн. прибутку, в тому числі 33% СГД отримали 9,9млн.грн. прибутків, а 67% СГД 1,2млн.грн.збитків.
Всіма категоріями господарств району вироблено 153,1тис.т зерна. Збільшено виробництво озимої та ярої пшениці на 4,8тис.т, майже у 2-3 рази збільшено виробництво сої, цукрових буряків, соняшнику та ріпаку.
Під урожай 2013 року сільгосппідприємствами району посіяно 9,5тис.га озимих зернових, що на 1500га більше, прогнозованих показників.
У господарствах всіх категорій виробництво м'яса збільшилось на 11,0%, молока на 8,5%, яєць на 6%.

По сільськогосподарських підприємствах виробництво молока зросло на 12%. Найбільший індекс приросту у ТОВ „Сервіс Агро", яке збільшило його у 1,5 разів, надій на корову становить 6100кг.

2. Сільське господарство

За 2012 рік господарствами району закуплено різної сільськогосподарської техніки на суму 13,5млн.грн. Завдяки високопродуктивній техніці терміни проведення сільськогосподарських робіт скорочені на 25-30%, що дало можливість зменшити витрати паливно-мастильних матеріалів в структурі собівартості продукції.
Сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності вироблено валової продукції на суму 334,1млн.грн., або на 48%. більше до відповідного періоду минулого року. В галузі рослинництва вироблено 299,8млн.грн., що на 3,5% більше минулорічного. У галузі тваринництва ВВП становить 34,3млн.грн., що на 18 % більше минулорічного.
Проводяться розрахунки по орендній платі за землю та майно. За 12 місяців поточного року виплачено 24,8млн.грн. орендної плати за землю, або 90% від нарахованого та 90% за оренду майна.

3. Розвиток малого підприємництва

Станом на 01.11.2012 року торгівельна мережа району налічує 198 торговельних об'єктів із загальної кількості яких 36,7% зосереджено в місті та 63,3% в сільській місцевості. Обсяг роздрібного товарообороту за січень-червень 2012 року складає 18,1млн.грн., що становить 109,5% до відповідного періоду минулого року.
На ринку послуг функціонує понад 170 суб'єктів господарювання. Обсяг реалізованих послуг населенню за січень-жовтень 2012 року склав 2,5млн.грн., що на 0,6% (154,2тис.грн.) менше відповідного періоду минулого року.
За 2012 рік зареєстровано 64 суб'єкти підприємницької діяльності, з них 55 фізичних та 9 юридичних осіб. За звітний період в Єдиний дозвільний офіс звернулося 292 суб'єкти господарювання. Видано 207 дозвільних документів.

4. Інвестиційна політика

В районі зареєстровано 9 підприємств з іноземними інвестиціями, серед яких ТОВ «Укр-Агро РТ», ПП «Фюле», ТОВ СП «Спіка», ТОВ «Гаргур Фінгер Джоінт», ТОВ «Максімус Восток», ТОВ «Лінарес», ТзОВ «Європлант Україна», ТОВ «Прогресивні інноваційні технології», ТОВ «Еко Берн Юкрейн». Станом на 01.01.2012 року в економіку району вкладено 1,3млн.дол.США іноземних інвестицій.
За прогнозованими даними за січень-грудень 2012 року в економіку району надійшло близько 50,2млн.грн. капітальних інвестицій.
Постійно оновлюється база даних інвестиційних пропозицій в пріоритетних сферах інвестування, вільних об'єктів нерухомості, а також надається інформаційно-консультативна допомога інвесторам щодо започаткування бізнесу на території району.
Впровадження інноваційних технологій та виробництво нових видів продукції здійснюють ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» і ТДВ фабрика «Восход».
Станом на 01.01.2013 року на території району актуальні такі інвестиційні пропозиції: земельні ділянки комерційного та промисловго призначення (м.Андрушівка вул.Лисенка (промислова), вул.І.Франка (комерційна), с.Гальчин вул.Центральна(промислова)

5. Ринок праці

В районний центр зайнятості протягом 2012 року звернулись за пошуком роботи 3119 чол., в тому числі: жінок – 1358, молодь до 35 років – 1367 чол. Із загальної кількості осіб, які звернулись за пошуком роботи , 2271 особа – жителі сільської місцевості.
Упродовж 2012 року працевлаштовані 846 чол. при річному завданні 870 чол., що складає 97,2 % виконання завдання. Рівень працевлаштування складає 27%. Жителів сільської місцевості працевлаштовано 628 осіб.
Протягом 2012 року 11 безробітних пройшли навчання за програмою «Підприємець-початківець» та отримали допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності на загальну суму 84,6 тис.грн.
Упродовж 2012 року працевлаштовано 165 безробітних з наданням дотації роботодавцю на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних. Загальна сума витрат складає 2090,1 тис.грн.
Протягом 2012 року проходили навчання за направленням служби зайнятості 266 чол. при завданні 245 на рік, що становить 108,6 % виконання річного завдання.
Упродовж звітного періоду пройшли професійну підготовку і перепідготовку – 18 та підвищення кваліфікації – 227 безробітних, в тому числі 171 – безпосередньо на виробництві. З коштів фонду на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних використано 119,3 тис.грн. Виплачена допомога по безробіттю громадянам, які зареєстровані в центрі зайнятості, складає 8697,4 тис.грн.
Згідно з Програмою зайнятості на 2012 рік доведено завдання щодо забезпечення створення в районі 440 нових робочих місць у всіх сферах економічної діяльності. Протягом 2012 року підприємствами, організаціями та установами району створено 291 нових робочих місця, зареєстровано 274 договори між фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності і найманими працівниками та зареєстровано 76 фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності за даними державного Реєстру, всього – 641 нових робочих місць, що складає 145,7 % виконання завдання.

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону
та розвитку регіонального ринку праці

За короткий період зупинити негативні тенденції в економіці та соціальній сфері, спричинених фінансовою кризою, неможливо, оскільки це потребує певного часу та об'єднаних зусиль влади, підприємництва і населення, чіткої, зрозумілої та на ділі підтримуваної всіма політичними силами державної стратегії.
Виконання програми на вcix рiвнях дозволить зберегти позитивнi тенденцiї подальшого стабiльного функцiонування виробничої i соцiальної сфер, сталого збалансованого розвитку галузей господарського комплексу, бiльш повного i ефективного використання мiсцевих сировинних pecypciв i наявного виробничого потенцiалу.
У 2013-2017 роках основні зусилля району спрямовуватимуться на закріплення позитивних тенденцій економічного зростання на основі залучення інвестицій та інноваційного розвитку.
Основна мета у 2013-2017 роках створення умов для подолання негативних тенденцій та забезпечення стабілізаційних процесів в економіці шляхом:
• сприяння в реалізації антикризових заходів суб'єктам господарювання, спрямованих на подолання фінансової нестабільності та спаду платоспроможного попиту;
• розбудови та модернізації виробничої та соціальної інфраструктури;
• стабілізації промислового та сільськогосподарського виробництва;
• залучення інвестицій в економіку району;
• впровадження іноваційних продуктів та технологій;
• підвищення якості роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
• сприяння розвитку малого та середнього бізнесу;
• розвиток людських ресурсів.
З метою реалізації зазначених цілей визначені пріоритетні напрями. Найважливішим напрямом в інвестиційній політиці є створення привабливого інвестиційного клімату в районі. Сьогодні інвестиції є найефективнішим шляхом розвитку підприємств району. Залучення іноземних та вітчизняних інвестицій на розвиток виробництва, впровадження нових технологій, створення сучасної виробничої, транспортної, інженерної інфраструктури забезпечить створення нових робочих місць, дозволить вирішити інші соціально-економічні проблеми.
Забезпечення прискореного економічного зростання потребує здійснення у відносно короткий проміжок часу значних обсягів інвестицій на технічне переоснащення підприємств, інформаційно-консалтингові послуги, тощо.
Для цього поряд з плановою роботою підприємств району з боку райдержадміністрації зокрема, передбачено :
• здійснення підготовки і розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів про район, інвестиційно-привабливі підприємства та інвестиційні пропозиції підприємств серед потенційних інвесторів;
• залучення підприємств району до участі у виставково-ярмаркових заходах;
• запрошення до участі у регіональних і галузевих інвестиційних бізнес-форумах із залученням вітчизняних та іноземних ділових кіл;
• проведення ділових зустрічей з інвесторами для з΄ясування їхніх проблем та пошуку адекватних шляхів їх подолання;
• налагодження співробітництва з міжнародними неурядовими організаціями та фондами;
• проведення навчання спеціалістів райдержадміністрації, які займаються питаннями інвестиційної діяльності.
Основними джерелами для формування ринку праці будуть підприємства та організації, з яких робоча сила буде надходити на ринок праці шляхом:
- вивільнення;
- звільнення за власним бажанням;
- випускники загальноосвітніх шкіл, вищих та професійно-технічних закладів освіти;
- звільнені із Збройних Сил України;
- звільнені з місць позбавлення волі;
- звільнені на підставі припинення трудового договору;
- особи з обмеженими фізичними можливостями, що шукають роботу.

При формуванні районної програми зайнятості на період до 2017 року було покладено в основу прогнозні розрахунки за 2012 рік, проведено детальний аналіз стану ринку праці за 2011-2012 роки та здійснено прогноз обсягів надання соціальних послуг безробітним у 2013 -2017 роках.
Враховуючи прогнозні розрахункові дані ринку праці протягом 2013-2017 років передбачається:
- створити 2850 нових робочих місць;
- направити на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації – 1500 чол.;
- залучити до громадських та інших робіт тимчасового характеру близько 1150 чол.

Таблиця 1
Основні показники ринку праці

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

 

1. Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період), тис. осіб – усього

 

4,5

4,2

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

        

з неї зайнятого населення  працездатного віку

4,3

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

 

2. Рівень зайнятості, у %  до чисельності населення:

віком  15 - 70 років

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

працездатного віку

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

 

3. Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього

 

             

 

працездатного віку

             

 

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП,  у % до чисельності економічно активного населення:

віком 15 - 70 років

 

 

 

       

працездатного віку

 

 

 

       

 Таблиця 2
Показники професійної підготовки
та використання робочої сили

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, тис. осіб – усього

0,44

0,35

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

 

 

 

у тому числі:

 

   

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів ІІІ −             ІV рівнів акредитації, усього

 

-

-

-

-

-

-

-

з них працевлаштовані як молоді працівники;

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів  І −                  ІІ рівнів акредитації, усього

 

-

-

-

-

-

-

-

з них працевлаштовані як молоді працівники;

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

- випускників професійно-технічних навчальних  закладів, усього

 

99

69

70

70

70

70

70

з них працевлаштовані як молоді працівники

 

64

55

55

55

55

55

55

2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць – усього

 

-

-

8

8

8

9

9

з них такі, що передбачають отримання заробітної плати, одиниць

-

-

2

2

2

3

3

3. Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць - усього

 

-

-

5

5

6

6

6

в тому числі з отриманням:

 

 

 

 

 

     

одноразової адресної допомоги

 

-

-

2

2

3

3

3

житла

-

-

0

0

0

0

0

4. Середньооблікова штатна чисельність працівників, тис. осіб

4,8

4,5

4,4

4,2

4,2

4,2

4,2

5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців,          тис. осіб

 

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

7,0

5,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

6. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня),             тис. осіб

 

0,45

0,2

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

10,0

5,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

8. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

9. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

0,1

 

 

 

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

за кошти роботодавця

 

-

-

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

за власні кошти

 

-

-

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

10. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер

-

-

2

2

3

3

4

Таблиця 3
Працевлаштування на нові робочі місця

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього

 

465

641

550

560

570

580

590

з них:

1.1 юридичними особами

 

110

292

193

196

200

203

207

1.2 фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

355

349

357

364

370

377

383

2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб*:

465

641

550

560

570

580

590

2.1 Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

34

149

119

120

121

124

126

2.2 Переробна промисловість

207

132

143

146

147

148

150

2.3 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

3

4

3

3

4

4

4

2.4 Будівництво

2

14

10

10

11

12

12

2.5 Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

 

180

233

235

237

238

239

242

2.6 Діяльність готелів та ресторанів

 

8

9

8

9

9

10

10

2.7 Діяльність транспорту та зв’язку

12

4

8

8

9

9

9

2.8 Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

4

29

7

8

9

10

10

2.9 Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5

13

4

5

6

6

7

2.10 Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту

4

4

5

6

7

9

10

2.11 Державне управління

6

50

8

8

9

9

10

3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб - усього

-

-

50

50

50

50

50

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

3.1 працівників у юридичних осіб, усього

-

-

25

25

25

25

25

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

-

-

-

-

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

 

25

 

25

 

25

 

25

 

25

3.2 працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

-

-

25

25

25

25

25

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

-

-

-

-

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

25

25

25

25

25

 

* Види економічної діяльності наводяться у відповідності до звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного Фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстр. в Мін'юсті від 01.11.2010 № 1014/18309.

Таблиця 4
Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України
( осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

2918

3119

3050

3000

3000

3000

3000

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

2767

2974

2900

2850

2850

2850

2850

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

902

846

850

855

855

855

855

4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

845

765

770

775

775

775

775

5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

247

266

250

255

255

255

255

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

525

523

225

230

230

230

230

з них зареєстрованих безробітних

525

523

225

230

230

230

230

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

95

152

154

154

154

154

154

з них організували власну справу

14

11

8

8

8

8

8

 

Таблиця 5
Показники сприяння зайнятості інвалідів

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів*

235

237

238

238

238

238

238

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

-

-

-

-

-

-

-

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

 

91

118

115

115

115

115

115

3.1. з них зареєстровані безробітні

86

110

107

107

107

107

107

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

 

19

33

32

32

32

32

32

4.1. з них зареєстровані безробітні

18

30

30

30

30

30

30

4.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

1

1

1

1

1

1

1

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

10

9

10

10

10

10

10

5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

10

9

10

10

10

10

10

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

6

14

12

12

12

12

12

зокрема за рахунок:

 

 

 

 

 

 

 

6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів

-

-

-

-

-

-

-

6.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

6

14

12

12

12

12

12

7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

-

-

-

-

-

-

-

8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні

 

-

-

-

-

-

-

-

* Визначається на основі звітних даних за формою №10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. №42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін′юсті 13 лютого 2007 року за №117/13384).

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації
у сфері зайнятості населення до 2017 року

Найменування

заходу

Виконавці

(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи,  організації, сторони соціального діалогу)

Термін

виконання

1

2

3

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

Стимулювати роботодавців до створення нових робочих місць з високою оплатою праці, легалізації трудових відносин, працевлаштування соціально-незахищених громадян

Відділ економіки та розвитку інфраструктури РДА, управління праці та соціального захисту населення РДА, районний центр зайнятості, ДПІ в Андрушівському районі

Протягом

 дії програми

Сприяти компенсації зі сплати єдиного соціального внеску для роботодавців, що створюють нові робочі місця для громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці.

Районний центр зайнятості

Протягом

 дії програми

Сприяти компенсації зі сплати єдиного соціального внеску для  для суб’єктів малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних строком не менше, ніж на два роки на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.

Районний центр зайнятості

Протягом

 дії програми

Створювати сприятливі умови до покращення інвестиційного клімату в районі, створення нових робочих місць та легальній зайнятості населення, у тому числі в сільській місцевості та на депресивних територіях.

Відділ економіки та розвитку інфраструктури РДА, міська, селищна, сільські ради

Протягом

 дії програми

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

Сприяти підвищенню конкурентоспроможності працівників на ринку праці відповідно до вимог сучасного виробництва та сфери послуг шляхом професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємствах , в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

Районний центр зайнятості, роботодавці

Протягом

 дії програми

З метою реалізації Концепції профорієнтаційної роботи здійснювати аналіз поточних та перспективних потреб підприємств, установ та організацій району у кадрах в професійно-кваліфікаційному розрізі,  з метою визначення обсягів підготовки кваліфікованих робітників відповідно до потреб ринку праці

Районний центр зайнятості, роботодавці

Протягом

дії програми

Сприяти врівноваженню попиту та пропозиції на ринку праці, шляхом здобуття  випускниками шкіл, безробітними, вивільнюваними громадянами тих професій, в яких є потреба у роботодавців міста та району.

Районний центр зайнятості, роботодавці,

відділ освіти РДА

Протягом

дії програми

Здійснювати   професійну орієнтацію населення на ті професії, в яких є потреба на підприємствах міста та району, та які мають перспективу розвитку в майбутньому.

Районний центр зайнятості,

відділ освіти РДА

Протягом

дії програми

Забезпечити проведення системної інформаційно-роз’яснювальної роботи з незайнятим населенням, спрямованої на посилення мотивації до праці та свідоме обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці.

Районний центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення РДА,

відділ освіти РДА

Протягом

дії програми

Сприяти  підвищенню конкурентоспроможності безробітних на ринку праці шляхом організації професійного навчання за укрупненими (інтегрованими) робітничими професіями та іншими професіями, що користуються попитом на ринку праці.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Здійснювати професійне навчання зареєстрованих безробітних на замовлення роботодавців або для самозайнятості, впровадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних.

Районний центр зайнятості, роботодавці

Протягом

дії програми

Сприяти особам віком старше 45 років у отриманні ваучера для підвищення їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Сприяти оволодінню громадянами професійними знаннями, вміннями, навичками, формування професійної мобільності, готовності до продовження освіти і самовдосконалення, розвиток професійних інтересів і професійно важливих якостей, уточнення подальшої професійної перспективи.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

З метою створення відповідної бази даних для навчальних закладів на підставі інформації про вакантні посади та вільні робочі місця проводити моніторинг потреби роботодавців у робочій силі.

Районний центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення РДА,

роботодавці

Протягом

дії програми

Забезпечити надання профорієнтаційних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство.

Районний центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення РДА

Протягом

дії програми

Проводити профорієнтаційні заходи для вивільнюваних працівників з метою їх адаптації до умов ринку праці та запобіганню безробіттю.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

Забезпечити виконання завдань Уряду з розширення сфери застосування праці за рахунок  створення нових робочих місць.

Відділ економіки та розвитку інфраструктури РДА, управління праці та соціального захисту населення РДА, районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Сприяти створенню додаткових робочих місць шляхом залучення інвестицій, нарощування обсягів промислового виробництва

Відділ економіки та розвитку інфраструктури РДА

Протягом

дії програми

З метою посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, сприяння ефективному використанню робочої сили, забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням та роботодавцями.

Управління праці та соціального захисту населення РДА, головний державний інспектор з праці

Протягом

дії програми

Сприяти розширенню сфери застосування праці за рахунок збереження діючих та створення сучасних нових робочих місць із залученням різних джерел інвестицій, особливо в сільській місцевості.

Відділ економіки та розвитку інфраструктури РДА, міська, селищна, сільські ради

Протягом

дії програми

Сприяти розширенню сфери застосування праці сільського населення в сільськогосподарських підприємствах, малих підприємствах з переробки сільськогосподарської продукції та надання побутово-комунальних послуг, заготівельних, збутових та агросервісних фірмах, особистих селянських господарствах.

Відділ економіки та розвитку інфраструктури РДА, управління агропромислового розвитку РДА

Протягом

дії програми

Сприяти підприємництву та самостійній зайнятості населення, активізувати роботу, спрямовану на розвиток інфраструктури села, "зеленого туризму", підтримку підприємницької ініціативи сільських жителів для організації підприємницької" діяльності.

Відділ економіки та розвитку інфраструктури РДА, управління агропромислового розвитку РДА, селищна, сільські ради

Протягом

дії програми

Надавати комплекс спеціальних послуг у розв’язанні проблемних питань із трудовим колективом в ситуації запланованого вивільнення працівників

Управління праці та соціального захисту населення РДА, районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Посилити контроль за дотримання законодавства “Про працю”, зокрема щодо стану виплати заробітної плати, її компенсації та індексації, а також щодо скорочення чисельності працюючих, особливо жінок, які мають неповнолітніх дітей, одиноких матерів, підлітків.

 

Управління праці та соціального захисту населення РДА, головний державний інспектор з праці

Протягом

дії програми

З метою зменшення та подолання соціальної напруги в районі постійно проводити роботу по попередженню масового звільнення працівників в зв’язку з реорганізацією сільського господарського виробництва, та скорочення обсягів виробництва продукції.

Управління праці та соціального захисту населення РДА, управління агропромислового розвитку РДА, районний центр зайнятості, роботодавці

Протягом

дії програми

З метою забезпечення гендерної рівності проводити семінари для жінок, молоді та інших громадян, що потерпають від гендерної нерівності, для підвищення їх впевненості в собі та самореалізації на ринку праці. Інформувати про рівні права жінок при прийомі на роботу через засоби  масової інформації.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА,   АРЦСССДМ, районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Проводити контроль за  укладенням та виконанням колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, які використовують найману працю.

Управління праці та соціального захисту населення РДА

Протягом

дії програми

Запроваджувати умови гідної праці, справедливої оплати, передбачаючи, зокрема, відповідні положення у колективних договорах і угодах. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями щодо підвищення якості робочих місць, подолання та попередження низькооплачуваної зайнятості, переваг використання ними робочої сили на легальній основі через засоби масової інформації, під час проведення семінарів, нарад, зустрічей з роботодавцями, обстеження підприємств.

Управління праці та соціального захисту населення РДА,

головний державний інспектор з праці, районний центр зайнятості, роботодавці

Протягом

дії програми

Продовжити роботу щодо легалізації зайнятості населення шляхом постійного контролю щодо легального використання роботодавцями робочої сили. Активізувати роботу комісій, робочих груп з числа представників контролюючих органів, центрів зайнятості, яким надані повноваження щодо детінізації робочих місць.

Управління праці та соціального захисту населення РДА,

головний державний інспектор з праці, районний центр зайнятості, ДПІ в районі

Протягом

дії програми

Посилити контроль за додержанням роботодавцями основних законодавчих актів щодо неприпустимості дискримінації за статевою ознакою, забезпечити рівні права та можливості людини, сприяти удосконаленню системи її соціального захисту.

Управління праці та соціального захисту населення РДА,

головний державний інспектор з праці, районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Удосконалювати систему соціального партнерства між органами державної виконавчої влади, об’єднаннями профспілок, роботодавцями та службою зайнятості  для забезпечення виконання завдань  районної програми зайнятості населення. Ініціювати проведення семінарів, зустрічей, круглих столів за участю представників владних структур, роботодавців  та громадських організацій з метою поглиблення їх взаємодії зі службою зайнятості та роз’яснення її можливостей у задоволенні потреб роботодавця у висококваліфікованих кадрах та в доборі підходящої роботи для незайнятого населення.

Управління праці та соціального захисту населення РДА, районний центр зайнятості, профспілки району, роботодавці, міська, селищна, сільські ради

Протягом

дії програми

Надавати профорієнтаційні послуги соціально незахищеним категоріям населення з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці:

- проводити тематичні семінари для цільових груп населення, в т. ч. із залученням зацікавлених організацій;

- надавати індивідуальні професійні та психологічні консультації.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Активізувати профорієнтаційну роботу служби зайнятості щодо швидкої адаптації працівників, які втратили роботу, та їх переорієнтації на нову професійну діяльність.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Забезпечити працевлаштування безробітних громадян на вільні та новостворені робочі місця.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

З метою виявлення професійно важливих якостей з урахуванням нахилів, здібностей, особистісних інтересів проводити профдіагностичне обстеження громадян.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Для професійного самовизначення клієнтів служби зайнятості та найбільш оптимального вибору (зміни) майбутньої професії надавати профконсультаційні послуги громадянам.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

З метою активізації вирішення проблемних питань працевлаштування проводити семінари особистої активності громадян щодо праці. 

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

З метою формування адекватного уявлення про економічну ситуацію, стан ринку праці та власні можливості; надання моральної та психологічної підтримки безробітним з метою адаптації до складної ситуації на ринку праці; формування адекватного ставлення до гнучкої зайнятості проводити засідання клубу для безробітних.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

З метою ознайомлення випускників шкіл з технологічним процесом обслуговування незайнятого населення в центрі зайнятості, надання інформації про професії, які користуються попитом на ринку праці, організовувати та проводити Дні відкритих дверей для випускників шкіл міста.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Проводити роз'яснювально-інформаційну роботу в трудових колективах на підприємствах, організаціях установах, де передбачається масове вивільнення.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Здійснювати         підбір        необхідних працівників  на  замовлення  роботодавців з урахуванням особливостей та вимог конкретного підприємства

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Сприяти у проведені роботодавцями співбесід і кандидатами на вільні робочі місця та вакантні посади.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Надавати допомогу в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом представлення вакансій для потенціальних працівників в ході проведення ярмарок, та міні-ярмарок  вакансій.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Забезпечити тимчасову зайнятість безробітних громадян шляхом організації оплачуваних громадських робіт відповідно до визначених органами місцевої влади видів громадських робіт.

Районний центр зайнятості, міська, селищна, сільські ради

Протягом

дії програми

Здійснити заходи щодо популяризації громадських робіт серед роботодавців відповідно до визначених органами місцевої влади видів громадських робіт.

Районний центр зайнятості, міська, селищна, сільські ради

Протягом

дії програми

Сприяти працевлаштуванню претендентів на вільні робочі місця, звільнених у зв’язку з реорганізацією та скороченням штатів, їх професійної підготовки, перепідготовки, підвищенню кваліфікації  та організації стажування у разі необхідності.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

Забезпечити громадян інформацією про учбові заклади, які проводять навчання осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Управління праці та соціального захисту населення РДА, районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Забезпечити  обмін інформацією, передбачений  Порядком, між центрами зайнятості та органами праці та соціального захисту населення.

Управління праці та соціального захисту населення РДА, районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Сприяти працевлаштуванню інвалідів, організовувати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації інвалідів за професіями відповідно до потреб ринку та рекомендації МСЕК з метою забезпечення їх трудової реабілітації

Управління праці та соціального захисту населення РДА,

районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Забезпечити надання профорієнтаційних та профконсультаційних послуг інвалідам, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Постійно оновлювати інформацію в куточку для інвалідів,  оперативно інформувати осіб з обмеженими фізичними можливостями про вакансії для них через засоби масової інформації.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Сприяти працевлаштуванню дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підвищувати їх  конкурентноспроможності навчання на професії, що користуються попитом на ринку праці.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА, районний центр зайнятості, служба у справах дітей РДА

Протягом

дії програми

Забезпечити створення робочих місць для працевлаштування соціально-незахищених категорій громадян, зареєстрованих у службі зайнятості, шляхом компенсації роботодавцям сплати єдиного соціального внеску.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Збільшити обсяги надання даних послуг молоді, в тому числі неповнолітнім, шляхом виконання Концепції профорієнтаційної роботи .

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Для популяризації професій, які користуються попитом на ринку праці, інформування учнів про світ професій, можливості вибору професій проводити семінари та професіографічні зустрічі в школах для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків.

Районний центр зайнятості

Протягом

дії програми

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 15 сесія VI скликання Про районну Програму зайнятості населення Андрушівського району на період до 2017 року