Про затвердження районної Програми фінансової підтримки «Комунального архітектурно – проектного ремонтно- експлуатаційного підприємства» Андрушівської районної ради на 2013- 2014 роки

trizyb1

 

 

                                                   АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                        ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                               Р І Ш Е Н Н Я

П'ятнадцята сесія                                                                                 Шостого скликання

від 22 березня 2013 року

Про затвердження районної Програми
фінансової підтримки «Комунального
архітектурно – проектного ремонтно-
експлуатаційного підприємства»
Андрушівської районної ради
на 2013- 2014 роки

Відповідно до ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Програму фінансової підтримки «Комунального архітектурно – проектного ремонтно-експлуатаційного підприємства» Андрушівської районної ради на 2013- 2014 роки (додається).
2. Керівникам установ, організацій, закладів, що фінансуються з районного бюджету, розроблення та виготовлення проектно - кошторисної документації замовляти в «Комунальному архітектурно - проектному ремонтно-експлуатаційному підприємстві» Андрушівської районної ради.
3. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Суботенко Н.О.) передбачити кошти з районного бюджету на фінансування видатків районної Програми фінансової підтримки «Комунального архітектурно – проектного ремонтно-експлуатаційного підприємства» Андрушівської районної ради на 2013- 2014 роки, в межах фінансових можливостей.
4. Рішення сьомої сесії районної ради шостого скликання від 09.11.2011 «Про затвердження Програми фінансової підтримки Андрушівського комунального проектно-виробничого архітектурно-планувального підприємства на 2011 рік» зі змінами та доповненнями зняти з контролю.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності (Казмірчук В.А.).

 

Голова ради                                                                                          О.В.Мельник

 

 

                                 Додаток

             до рішення п’ятнадцятої

сесії районної ради шостого скликання                                                      від 22.03.2013 року

 
Районна Програма фінансової підтримки Андрушівського комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства на 2013- 2014 роки

 

Розділ І. Загальна характеристика
районної Програми фінансової підтримки Андрушівського комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства на 2013- 2014 роки
(далі Програма)

 

                                                                 Паспорт

 

1.

Розробник Програми

Андрушівське комунальне ремонтно-експлуатаційне підприємство

2.

Співрозробники Програми

Відділ з питань містобудування та ЖКГ Андрушівської районної державної адміністрації

Відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району

3.

Відповідальний виконавець Програми

Андрушівське комунальне ремонтно-експлуатаційне підприємство

4.

Термін реалізації програми

2013-2014 роки

5.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього

 41,5 тис. грн.

 

 

Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                      тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2013

рік

2014

 рік

Обсяг ресурсів, усього

26,9

14,6

41,5

у тому числі:

Районний бюджет

 

26,9

14,6

41,5

 

Розділ ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої
спрямована Програма

Андрушівське комунальне ремонтно-експлуатаційне підприємство (далі – Підприємство) засноване на спільній власності територіальних громад сіл,селища, міста Андрушівського району.
Сфера дії даної Програми охоплює Підприємство, діяльність якого спрямована на підтримання у належному стані нерухомого майна, переданого Підприємству в оренду, забезпечення проведення приватизації житлового фонду державної та комунальної форм власності, здійснення діяльності у сферах архітектури та інжинірингу.
Від ефективності роботи Підприємства залежить життєдіяльність адмінбудівлі в якій розміщується Андрушівська районна рада та Андрушівська районна державна адміністрація. Все інженерне обладнання адмінбудівлі, прибудинкова територія потребують постійного і належного утримання, своєчасного проведення ремонтів, на що в свою чергу потрібні значні кошти.
До Підприємства в 2013 році приєднано Андрушівське комунальне проектно-виробниче архітектурно-планувальне підприємство з метою вдосконалення роботи цих двох підприємств, покращенню ефективності їх фінансово-господарської діяльності. Таке приєднання надасть можливість комплексно вирішувати питання проектування та будівництва будівель, інженерних мереж, споруд, їх ремонту, займатись розробкою проектно-кошторисної документації.
На сьогодні, для виконання робіт з проектування та будівництва будівель, інженерних мереж, споруд, їх ремонту, розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації, Підприємству необхідно провести професійну атестацію головного інженера проекту та спеціаліста по складанню кошторисів (орієнтовно 25 тис.грн.), потрібно придбати в 2013 році відповідну оргтехніку (орієнтовно 13 тис. грн.) та ліцензійну програму (орієнтовно 4 тис. грн.).
Програму розроблено для забезпечення виконання на належному рівні таких заходів як:
1) підготовка замовникам пакетів вихідних даних на проектування будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів, реставрації будинків, споруд, пам'яток архітектури і містобудування, благоустрою і озелененню територій;
2)виконання проектно-вишукувальних робіт і розроблення комплексу проектно-технічної документації на будівництво, ремонт та реконструкцію малоповерхової садибної забудови, малих архітектурних форм, інших об'єктів підприємницької діяльності, благоустрій, озеленення та зовнішнє їх оздоблення;
3) виконання робіт з розроблення ескізних проектів та вихідних даних для будівництва малоповерхової садибної забудови, малих архітектурних форм, інших об'єктів підприємницької діяльності;
4) виконання робіт з розроблення ескізів фасадів у кольорі тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності та схем благоустрою прилеглої до них території;
5) виконання авторського нагляду за якістю будівельних робіт на об'єктах нового будівництва, а також реконструкції та капітального ремонту;
6) проведення консультацій з питань проектування та будівництва об'єктів;
7) проведення поточних і капітальних ремонтів, реконструкція та модернізація будівель, споруд та об'єктів благоустрою різних форм власності;
8) розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкти нового будівництва, та тих що підлягають реконструкції, капітальному ремонту.

Пункт 2.2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення виконання робіт з проектування та будівництва будівель, інженерних мереж, споруд, їх ремонту, розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації, більш повного задоволення потреб населення, споживачів у якісних послугах які надає Підприємство у сфері містобудування, створення умов для сталої, ефективної роботи та розвитку Підприємства.

Пункт 2.3. Напрями діяльності

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямками:
1. Забезпечення беззбиткового, безперебійного функціонування Підприємства.
2. Розвиток та розширення виробничих можливостей Підприємства.
3. Фінансова підтримка Підприємства.
4. Надання якісних послуг з архітектурно-будівельних питань суб'єктам господарювання та населенню району.

Пункт 2.4. Очікувані результати Програми

Виконання Програми дозволить:
1. Підвищити якість надання послуг з проектування та будівництва будівель, інженерних мереж, споруд, їх ремонту, розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації.
2. Забезпечити створення нових робочих місць 15%
3. Забезпечити виплату заробітної плати та нарахувань на неї.
4. Забезпечити беззбитковість Підприємства.
5. Здійснити оновлення (придбання) необхідного обладнання.

Завдання та заходи Програми на 2013-2014 роки

 

№ з/п

Пріоритетні завдання

Перелік заходів

Строк вико- нання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

Разом

2013 рік

2014 рік

1.

Надання послуг у сфері

архітектури

 

Проходження підвищення кваліфікації з підготовки до професійної атестації, всього, в т.ч.:

- головного інженера проекту

-  спеціаліста по складанню кошторисів

 

 

 

 

2013-2014

Андрушівське комунальне ремонтно-експлуатаційне підприємство

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

21,0

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5

 

 

 

 

12,5

забезпечення виконання замовлень на виготовлення проектної та проектно-кошторисної  документації

Плата за проведення  професійної атестації (іспит та видача кваліфікаційного сертифіката)

2013-2014

-/-

Районний бюджет

4,0

1,9

2,1

Придбання  оргтехніки

2013

-/-

Районний бюджет

13,0

13,0

 

Придбання ліцензійної програми

2013

-/-

Районний бюджет

3,5

3,5

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

41,5

26,9

14,6

 

 

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 15 сесія VI скликання Про затвердження районної Програми фінансової підтримки «Комунального архітектурно – проектного ремонтно- експлуатаційного підприємства» Андрушівської районної ради на 2013- 2014 роки