Про затвердження районної Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради» на 2013- 2017 роки

trizyb1
trizyb1

 

 

                                                         АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                           ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

П'ятнадцята сесія                                                                                          Шостого скликання

від 22 березня 2013 року

Про затвердження районної Програми
фінансової підтримки комунального
підприємства «Дитячий оздоровчий
заклад «Чайка» Андрушівської районної
ради» на 2013- 2017 роки

Відповідно до ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.12.2012 року № 601, у зв'язку з необхідністю проведення заходів, спрямованих на підтримання в належному стані комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради», рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити районну Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради» на 2013- 2017 роки (додається).
2. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Суботенко Н.О.) передбачати кошти з районного бюджету на фінансування видатків районної Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка»Андрушівської районної ради» на 2013- 2017 роки в межах фінансових можливостей .
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності (Казмірчук В.А.).

Голова ради                                                                                                       О.В.Мельник

 

 

 

 

                                                  АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                                                                               РОЗПОРЯДЖЕННЯ
                                                            голови районної державної адміністрації

від 03.12.2012 року № 601

Про районну Програму фінансової
підтримки комунального підприємства
«Дитячий оздоровчий заклад «Чайка»
Андрушівської районної ради»
на 2013- 2017 роки

Відповідно до ст. 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", з метою організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей району в 2013 – 2017 роках:

1. Схвалити районну Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради» на 2013- 2017 роки (далі - Програма), з подальшим затвердженням на сесії районної ради (додається).

2. Дирекції КП ДОЗ "Чайка" (Горкун В.І.) інформувати відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації про хід виконання Програми щороку до 10 вересня.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Суботенко Н.О.) забезпечити фінансування видатків в межах виділених на фінансування Програми асигнувань, виходячи з можливостей районного бюджету.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Олексюка Ю.А.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації                                                                               О. А. Борисов

 

СХВАЛЕНО                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження                                                          Рішення п'ятнадцятої сесії
голови райдержадміністрації                                   районної ради шостого
від 03.12.2012 року                                                   скликання
№ 601                                                                       від 22 березня 2013 року

 

                                                       РАЙОННА ПРОГРАМА
                                                       фінансової підтримки
комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради» на 2013-2017 роки

                                                         м. Андрушівка
                                                                2013 рік

 


                                                               Паспорт
Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка»
                                                       Андрушівської районної ради»
                                                   на 2013 - 2017 роки (далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Районна державна адміністрація

 

2.

Розробник Програми

Районна рада, КП ДОЗ «Чайка »

 

3.

Відповідальний виконавець

КП ДОЗ «Чайка »

 

4.

Учасники Програми

Районна рада, КП ДОЗ «Чайка », структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад, районні установи та організації

5.

Термін реалізації Програми

2013 - 2017 роки

 

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Кошти районного та місцевих бюджетів

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

 

В межах коштів передбачених в кошторисах видатків

 

У тому числі з них коштів:

місцевих бюджетів

 

 

 

в межах коштів передбачених в кошторисах видатків

 1. Загальні положення
Одним із найважливіших завдань держави в забезпеченні соціального захисту населення, турботи про здоров'я дітей та дорослих є реалізація права населення на оздоровлення та відпочинок. Водночас стан здоров'я населення погіршується. Стресові перевантаження на дорослих, а особливо дітей під час навчання сприяють розвитку у них хронічних захворювань.
Економічні негаразди у державі викликали стрімке погіршення рівня життя багатьох сімей району. Кількість сімей з дітьми, сімейний бюджет яких не дозволяє оздоровити дитину зросла. В районі проживає багато дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки з боку держави.
В той же час спостерігається тенденція до зменшення кількості дітей, які отримують оздоровчі послуги в різних закладах. Одним з таких закладів є комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради», діяльність якого спрямована на здійснення відпочинку дітей району та Житомирської області.
За останні роки середня заповнюваність оздоровчого закладу Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» склала 50%, це сприяло погіршенню його матеріально-технічного забезпечення. Сьогодні відкрито багато нових приватних оздоровчих закладів, які здійснюють більш повне і всебічне оздоровлення, надаючи дітям кращі умови для відпочинку.
В такому конкурентному середовищі враховуючи зазначене, програма оздоровлення та відпочинку потребує особливої уваги та підтримки.

2. Мета програми
Мета програми - створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей, розвиток оздоровчого закладу та сприяння матеріально-технічного забезпечення, створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у даному дитячому закладі, здешевлення собівартості путівок за рахунок фінансової підтримки районного бюджету та недопущення заборгованості та нарахувань по заробітній платі.
3. Завдання програми
Основними завданнями програми є:
- покращення якості оздоровлення та відпочинку дітей та збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
- поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного, інформаційного забезпечення оздоровчого закладу та підвищення його престижу;
- зміцнення кадрового потенціалу оздоровчого закладу;
- утримання в належному стані будівель (проведення поточного ремонту, капітального ремонту та інше).
4. Фінансове забезпечення виконання програми
Виконання програми забезпечується за рахунок:
- реалізації путівок на відпочинок дітей за повну вартість підприємствам, установам, організаціям, громадським та релігійним організаціям;
- видатків, пов'язаних з відпочинком та оздоровленням дітей, які здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством;
- отримання дотацій , фінансової підтримки з районного бюджету;
- отримання коштів при здачі в оренду приміщень адміністративного будинку.
Головним розпорядником коштів визначити райдержадміністрацію.
Прогнозний обсяг фінансування на 2013-2017 роки (тис. грн.)
(для місцевих бюджетів в межах коштів передбачених в кошторисах видатків)

5. Очікувані результати

Виконання програми дасть змогу:
- збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, у тому числі дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
- підвищити якість оздоровчих послуг;
- зміцнити матеріально-технічну базу закладу оздоровлення та відпочинку;
- утримувати в належному стані будівлі закладу (проведення поточного ремонту, капітального ремонту та інше).
- забезпечити оздоровчий заклад висококваліфікованими підготовленими кадрами;
- підвищити рівень науково-методичного та інформаційного забезпечення діяльності закладу оздоровлення та відпочинку.

Додаток до Програми
Заходи
щодо виконання Районної програми фінансової підтримки комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради» на 2013-2017 роки

 

         № п/п

Зміст заходів по програмі

Загальний обсяг фінансування з районного бюджету по роках 

(для місцевих бюджетів в межах коштів передбачених в кошторисах видатків) тис.грн.

Відпові-дальні за виконання

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Сплата заробітної плати з нарахуваннями,  інших фіскальних платежів та кредиторської заборгованості в міжсезонний період

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

КП    ДОЗ «Чайка»

2.

Придбання меблів, матеріалів, електрообладнання, інвентарю у тому числі м’якого.

30,0

20,0

30,0

20,0

50,0

КП    ДОЗ «Чайка»

3.

Проведення ремонту водогінної та каналізаційної мережі, корпусів №1-4 та адмінбудинку

20,0

20,0

30,0

40,0

50,0

КП    ДОЗ «Чайка»

4.

Проведення  ремонту приміщення їдальні

 

10,0

10,0

10,0

10.0

КП    ДОЗ «Чайка»

5.

Облаштування системи пожежного захисту, обробка дерев’яних конструкцій корпусів

30,0

 

30,0

 

30,0

КП    ДОЗ «Чайка»

 

 

6.

Виготовлення документації на право користування землею

8,0

 

 

 

 

КП    ДОЗ «Чайка»

7.

Облаштування спортивного майданчика

 

 

 

10,0

 

КП    ДОЗ «Чайка»

ВСЬОГО:

148,0

135,0

190,0

175,0

240,0

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 15 сесія VI скликання Про затвердження районної Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради» на 2013- 2017 роки