Про внесення змін та затвердження у новій редакції Статуту комунального підприємства «Андрушівська центральна районна аптека №48» Андрушівської районної ради

trizyb1

 

 

 

                                                     АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                        ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                      Р І Ш Е Н Н Я

П'ятнадцята сесія                                                                                Шостого скликання

від 22 березня 2013 року

Про внесення змін та затвердження
у новій редакції Статуту комунального
підприємства «Андрушівська центральна
районна аптека №48» Андрушівської
районної ради

Керуючись ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання комунального підприємства «Андрушівська центральна районна аптека №48» від 07.02.12 №6, рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та затвердити у новій редакції Статут комунального підприємства «Андрушівська центральна районна аптека №48» Андрушівської районної ради (додається).
2. Завідувачу комунального підприємства «Андрушівська центральна районна аптека №48» Андрушівської районної ради (Левченку П.О.) здійснити державну реєстрацію Статуту у новій редакції, про що повідомити районну раду в місячний термін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (Казмірчук В.А.).

Голова ради                                                                                         О.В.Мельник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення п'ятнадцятої
сесії УІ скликання
районної ради
від 22 березня 2013 р.

Голова районної ради

О.В.Мельник

                                                                      СТАТУТ

                                               КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

                                                "АНДРУШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
                                                      РАЙОННА АПТЕКА №48"
                                            АНДРУШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

                                                              (Нова редакція)

                                                                м. Андрушівка
                                                                       2013 р.

 

Додаток
до рішення районної ради
від 22.03.2013 року

СТАТУТ
комунального підприємства «Андрушівська центральна районна аптека №48» Андрушівської районної ради
Комунальне підприємство „Андрушівська центральна районна аптека №48" Андрушівської районної ради (надалі – Підприємство) засноване на спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району і перебуває в управлінні Андрушівської районної ради (надалі – Орган управління майном) та оперативному управлінні районної державної адміністрації, згідно з делегованими районною радою повноваженнями.
СТАТТЯ 1. Найменування та місцезнаходження Підприємства
1.1. Найменування Підприємства

повне: комунальне підприємство „Андрушівська центральна районна
аптека №48" Андрушівської районної ради.

скорочене: КП „Андрушівська центральна районна аптека №48"

1.3. Місцезнаходження підприємства: 13400, Житомирська область,
м.Андрушівка, вул. Леніна, 9

СТАТТЯ 2. Мета і предмет діяльності Підприємства
2.1. Підприємство створене з метою забезпечення населення, установ охорони здоров'я та інших закладів, підприємств та організацій всіх видів та форм власності лікарськими засобами і виробами медичного призначення шляхом роздрібної та оптової торгівлі.
2.2. Предметом діяльності підприємства є:
- закупівля, зберігання та реалізація оптом і в роздріб лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва;
- закупівля, зберігання та реалізація медичних апаратів, приладів, устаткування вітчизняного та іноземного виробництва;
- виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- виготовлення (в умовах аптеки) та реалізація лікарських форм;
- закупівля, зберігання та реалізація продуктів дитячого харчування вітчизняного та іноземного виробництва;
- закупівля, зберігання, контроль якості, реалізація оптом і в роздріб лікарських засобів, діючих речовин (субстанцій), хімреактивів та лабораторного посуду, допоміжних речовин і матеріалів, дезінфікуючих та миючих засобів, ветеринарних препаратів, предметів медичного призначення, виробів санітарії і гігієни, оптичної, парфюмерно-косметичної продукції, природними та штучними мінеральними водами, лікувальним дитячим та дієтичним харчуванням, біологічно-активними добавками до раціону харчування, інших товарів медичного призначення вітчизняного та іноземного виробництва;
- забезпечення підвідомчої аптечної мережі лікарськими засобами і виробами медичного призначення для їх подальшої реалізації, устаткуванням, обладнанням та іншим майном відповідно до існуючих нормативів;
- культивація (вирощування) лікарських рослин, заготівля, контроль якості рослинної, тваринної, іншої сировини;
- виробництво, роздрібна, дрібнооптова і оптова торгівля сировиною, матеріалами, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування;
- транспортно-експедиційне обслуговування структурних підрозділів, філій Підприємства, надання транспортно-експедиційних послуг іншим замовникам;
- здійснення рекламної та інформаційної діяльності, маркетингових досліджень на фармацевтичному ринку;
- інша виробнича, комерційна та посередницька діяльність, що відповідає меті та предмету діяльності Підприємства і не заборонена чинним законодавством України.
2.3. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватись Підприємством виключно після отримання відповідних ліцензій і дозволів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
СТАТТЯ 3. Організаційна структура Підприємства

3.1. В склад Підприємства входять об'єкти охорони здоров'я, які не є юридичними особами, засновані на спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району, та є структурними підрозділами Підприємства за наступним переліком:

- Аптека №49 Андрушівський район
с. Стара Котельня вул. Леніна, 26/1

- Аптека №50 Андрушівський район
с. Червоне пров. Базарний, 6

- Аптека №51 Андрушівський район
с. Яроповичі вул. Леніна, 38а

- Аптека №53 Андрушівський район
с. Городківка вул. Радянська, 16

- Аптечний пункт Андрушівський район
с. Бровки вул. Леніна, 44

- Аптечний пункт №3 при м. Андрушівка, вул. Тітова, 34
стаціонарі Андрушівської
центральної районної лікарні

- Аптечний пункт при Андрушівський район
амбулаторії с. Волиця, вул. Житомирська, 54

- Торгівельний кіоск м. Андрушівка
вул. Зозулінського, 5

3.2. Керівництво структурними підрозділами Підприємства здійснюється адміністрацією Підприємства.

СТАТТЯ. 4. Юридичний статус Підприємства
4.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, рішень районної ради та цього статуту, який затверджується Органом управління майном.
4.3. Підприємство діє за принципами повного госпрозрахунку, самофінансування, самоокупності.
4.4. Підприємство забезпечує фінансування витрат по організації своєї діяльності, соціальному розвитку і матеріальному стимулюванню працівників, забезпечує безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я його працівників.
4.5. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється за рішенням районної ради, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.
Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється за згодою Органу управління майном. Підприємство може утворювати філіали, дочірні підприємства, інші підрозділи з дозволу Органу управління майном.
При цьому, відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном.
4.6. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, знак для товарів та послуг, власну емблему, іншу атрибутику юридичної особи.
4.7. Підприємство несе відповідальність за свої зобов'язання в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.
Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання Органу управління майном.
4.8. Підприємство має право укладати договори/угоди, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах.
СТАТТЯ 5. Майно Підприємства
5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплюється за ним на праві господарського відання (нерухоме майно може закріплюватися на праві платного користування). Перелік майна, що закріплюється за підприємством на праві господарського відання, визначається виключно Органом управління майном і може ним змінюватися.
Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, цьому статуту та рішенням Органу управління майном.
Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених чинним законодавством. При цьому, відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється з дозволу Органу управління майном у порядку, що встановлений районною радою. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних
фондів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у
спосіб, що передбачені чинним законодавством.
Одержані в результаті відчуження майна кошти спрямовуються :
- за нерухоме майно та об'єкти незавершеного будівництва до районного бюджету;
- за індивідуально визначене майно на рахунок Підприємства на його інвестиції.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є :
- майно, передане йому Органом управління майном;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, згідно з предметом діяльності Підприємства, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджету;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.4. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.
5.5. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або господарського суду.
5.6. Статутний фонд Підприємства складає 337,1 тис.грн.
СТАТТЯ 6. Права та обов'язки Підприємства
6.1. Права Підприємства:
6.1.1. Підприємство за погодженням з Органом управління майном планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
6.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими державними цінами.
6.1.3. Підприємство може придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав, випускати, реалізовувати та купувати цінні папери відповідно до законодавства України.
6.1.4. Підприємство відкриває розрахунковий та інші рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові і кредитно-розрахункові операції в національній та іноземній валютах, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Підприємством за узгодженням з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства України.
6.1.5. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.
6.1.6. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.
6.1.7. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.
6.1.8. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками своєї діяльності.
6.1.9. Підприємство для здійснення своєї статутної діяльності має право:
- вступати у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, в тому числі на договірних засадах, на виконання робіт спільної діяльності з дозволу Органу управління майном;
- утворювати з дозволу Органу управління майном структурні підрозділи, філії, необхідні для господарської діяльності, і затверджувати положення про них.
6.2. Обов'язки Підприємства:
6.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати показники діяльності, встановлені в порядку, затвердженому Органом управління майном, які є обов'язковими до виконання.
6.2.2. Підприємство :
забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;
здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва;
придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
відповідно до встановлених показників діяльності забезпечує виробництво та поставку продукції і товарів;
створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
здійснює заходи із вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;
дотримується норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
6.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності, даних, що містяться в річному звіті та балансі.
6.4. Відносини Підприємства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі укладених договорів.

СТАТТЯ 7. Управління Підприємством
7.1. Управління Підприємством від імені територіальних громад сіл, селища, міста району здійснюється Органом управління майном у встановленому ним порядку.
7.2. Орган управління майном в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Підприємства.
7.3. Районна державна адміністрація здійснює оперативне управління Підприємством у межах делегованих районною радою повноважень.
7.4. Оперативне управління (керівництво) Підприємством здійснює його директор.
7.5. Наймання директора здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном, шляхом укладення з ним контракту.
По закінченні календарного року дії контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Підприємства і обґрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення до контракту відповідних змін і доповнень.
У випадку значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям законодавчих та інших нормативно-правових актів, у тому числі тих, що скеровані на перехід до ринкової економіки, Орган управління майном має право ставити перед директором питання про зміну (уточнення) умов контракту.
7.6. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління майном, районної державної адміністрації.
7.7. Директор Підприємства:
- діє на засадах єдиноначальності;
- затверджує у порядку, що встановлений Органом управління майном, структуру та штати Підприємства;
- приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та звільняє працівників Підприємства, у тому числі заступників директора, керівників відокремлених підрозділів, філій, дочірніх підприємств, головного бухгалтера;
- затверджує положення про відокремлені підрозділи, філії, інші структурні підрозділи, які створюються відповідно до чинного законодавства України за погодженням з Органом управління майном;
- розпоряджається у межах своїх повноважень майном Підприємства, у тому числі його коштами (відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном);
- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, пов'язаних з діяльністю Підприємства;
- відповідно до умов колективного договору застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує складання балансу доходів та видатків Підприємства, подачу квартальної та річної звітності;
- забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за які несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України;
- без довiреностi дiє вiд iменi Підприємства, представляє інтереси Підприємства у відносинах з усіма пiдприємствами, організаціями, установами та громадянами як в Українi, так i за її межами;
- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;
- несе відповідальність за формування та виконання балансу доходів і видатків Підприємства;
- виконує інші обов'язки.
7.8. Рішення директора, заступників директора і керівників структурних підрозділів обов'язкові для всіх підлеглих їм працівників.
7.9. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймаються адміністрацією Підприємства за участю трудового колективу і відображаються у колективному договорі. Право укладення колективного договору від імені Органу управління майном надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.
7.10. У разі зміни директора, обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
СТАТТЯ 8. Господарська діяльність Підприємства
8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход).
8.2. Чистим прибутком Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, розпоряджається Підприємство.
Частина чистого прибутку згідно з рішенням Органу управління майном у розмірах, передбачених чинним законодавством України, перераховується до районного бюджету.
8.3. Підприємство може утворювати за рахунок прибутку (доходу) цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю.
Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
8.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.
8.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.
8.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.
8.7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

СТАТТЯ 9. Припинення Підприємства
9.1. Підприємство припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації рішенням Органу управління майном, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду.
9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном.
Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Органом управління майном.
У разі банкрутства Підприємства, його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством України.
9.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його Органу управління майном.
9.4. При припиненні Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
9.5. При припиненні діяльності Підприємства печатки та штампи здаються у відповідні органи у встановленому порядку.
9.6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, із дня внесення до Єдиного державного реєстру України запису про його припинення.
9.7. Майно Підприємства, що залишилось після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків з кредиторами використовується за рішенням Органу управління майном.
СТАТТЯ 10. Заключні положення
10.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним законодавством України.
10.2. Цей Статут і всі зміни та доповнення до нього затверджуються Органом управління майном та реєструються згідно з чинним законодавством України.
10.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 15 сесія VI скликання Про внесення змін та затвердження у новій редакції Статуту комунального підприємства «Андрушівська центральна районна аптека №48» Андрушівської районної ради