Про Положення про веб-сайт Андрушівської районної ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет

trizyb1

 

 

                            АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                           Р І Ш Е Н Н Я

Шістнадцята сесія                                      Шостого скликання

від   21 червня 2013 року

Про Положення про
веб-сайт Андрушівської
районної ради в глобальній
інформаційній мережі Інтернет

З метою забезпечення прав громадян на вільний доступ до інформації, гласності та відкритості про діяльність Андрушівської районної ради, на підставі ст.5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про офіційний веб-сайт Андрушівської районної ради у глобальній інформаційній мережі Інтернет (далі – мережа Інтернет), що додається.

2. Виконавчому аппарату районної ради забезпечувати розміщення інформації про діяльність Андрушівської районної ради у мережі Інтернет відповідно до цього Положення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування.

Голова ради                                                                        О.В.Мельник

 

Додаток
до рішення шістнадцятої
сесії районної ради
шостого скликання
від ___травня 2013 року

                                                                                        Положення
                Про офіційний веб-сайт Андрушівської районної ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет

1. Загальні положення.

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про державну таємницю», «Про авторське право і суміжні права», Указів Президента України від 31.07.2000р. № 928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі в Україні», від 01.08.2002 р. № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості і діяльності органів державної влади», від 31.07.2004 № 854/2004 «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010р. № 996 «Про забезпечення участі громадскості у формуванні та реалізації державної політики».
Веб-сайт Андрушівської районної ради (далі – веб-сайт) – це сукупність програмних та технічних засобів з визначеною адресою в мережі Інтернет (andrrada.zt.gov.ua) разом з інформаційними ресурсами, які перебувають у розпорядженні Андрушівської районної ради та забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів.
1.2. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності керівництва районної ради, Президії, постійних комісій, фракцій, депутатів районної ради, надання інформаційних послуг громадскості, взаємний обмін інформацією з іншими громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, пов'язаних з діяльністю Андрушівської районної ради.
1.3. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства України.
1.4. Веб-сайт є власністю районної ради і не може використовуватись у цілях, не пов'язаних з діяльністю районної ради.
1.5. Усі права зберігаються і охороняються відповідно до статті 54 Конституції України, статтей 472-555 Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права».
Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного веб-сайту Андрушівської районної ради для подальшого розповсюдження , розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням на джерело інформації.

2. Структура та дизайн веб-сайту.

2.1. Веб-сайт складається з таких розділів:
- головної сторінки, яка містить назви основних розділів, новини тощо;
- районна рада: керівництво ради, Президія районної ради, виконавчий аппарат, графік прийому громадян, постійні депутатські комісії районної ради – склад депутатських комісій районної ради;
- фракції – список депутатів районної ради пофракційно ;
- депутати – список депутатів районної ради;
- про район – символіка Андрушівського району, адміністративно-територіальний устрій району, географічне положення, екскурс в минуле, голови районної ради;
- документи – рішення районної ради, проекти рішень районної ради розпорядження голови районної ради, публічні документи, управління майном комунальної власності, регуляторні акти;
- сільські ради – перелік органів місцевого самоврядування району, голів сільських, селищної, міської рад.
Інші рубрики можуть розміщуватись на веб-сайті за пропозиціями депутатів районної ради, начальників відділів виконавчого апарату, поданих раднику голови районної ради, який відповідає за організаційне забезпечення функціонування, інформаційне наповнення та поновлення веб-сайту.
2.2 Дизайн та структура окремих частин веб-сайту (розділи, підрозділи, сторінки) визначаються головним спеціалістом відділу з питань управління обєктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району виконавчого аппарату районної ради, який відповідає за організацію наповнення і технічний супровід офіційного веб-сайту з урахуванням пропозицій структурних підрозділів районної ради, відповідальних за подання інформації до окремих розділів веб-сайту.
2.3. Основна мова веб-сайту – українська.
2.4. Структура веб-сайту не є сталою і в разі потреби може змінюватись без внесення змін до даного Положення.

3. Порядок інформаційного наповнення веб-сайту.

3.1. Перелік структурних підрозділів Андрушівської районної ради, які готують інформацію для розміщення в розділах веб-сайту, визначений в додатку 1 до Положення.
3.2. Постійні комісії районної ради, депутатські фракції в районній раді, депутати районної ради, структурні підрозділи виконавчого аппарату районної ради можуть поширювати інформацію про свою діяльність через веб-сайт районної ради.
3.3 З пропозицією щодо розміщення інформації на веб- сайті можуть звернутися інші підприємства, установи, організації, громадські товариства та мешканці району, якщо запропоновані матеріали будуть сприяти популяризації місцевого самоврядування району, залучення інфестицій, висвітлення визначних подій району, надання інформації про видатних людей району.
3.4. Всі проекти рішень районної ради, для розміщення на веб-сайті районної ради подають начальнику відділу організаційної роботи районної ради в паперовому та електронному вигляді.
3.5. Підготовлена та завізована інформація передається головному спеціалісту відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району виконавчого аппарату районної ради для розміщення цієї інформації на веб-сайті районної ради
3.6. Постійні комісії районної ради, депутатські фракції районної ради, депутати районної ради, структурні підрозділи виконавчого апарату районної ради, автори проектів рішень районної ради несуть повну відповідальність за зміст поданої інформації на веб-сайт районної ради та своєчасність її оновлення.
4.1. Відповідальний за організаційне забезпечення функціонування, інформаційне наповнення та поновлення веб-сайту:
- погоджує з керуючим справами районної ради зміст та періодичність поновлень розділів веб-сайту;
- погоджує та подає на затвердження голові районної ради зміни до структури веб-сайту;
- забезпечує підготовку, збір, узагальнення, оперативне висвітлення інформації на веб-сайті про діяльність районної ради, відповідає за зміст і своєчасність інформаційного наповнення та поновлення веб-сайту;
- вирішує поточні питання, пов'язані з інформаційним наповненням та поновленням веб-сайту;
4.2. Структурні підрозділи виконавчого аппарату районної ради у межах визначених повноважень співпрацюють між собою щодо надання інформації для розміщення на офіційному веб-сайті районної ради.
4.3. Районна рада може укладати угоди про надання послуг з адміністрування веб-сайту районної ради.
4.4. Не допускається розміщення на веб-сайті інформації, яка забороняється законодавством України.
4.5. Оновлення інформації на веб-сайті здійснюється в міру необідності.

 

Заступник голови   районної ради                                                         В.Б.Шпаківський

Додаток 1
до Положення про офіційний
веб-сайт Андрушівської районної
ради в глобальній інформаційній
мережі Інтернет

Перелік
розділів веб-сайту Андрушівської районної ради та структурних підрозділів районної ради, які готують інформацію для розміщення у цих розділах

Розділ веб-сайту

Структурний підрозділ

 

  головна сторінка, новини

відділи виконавчого аппарату районної ради;

  рішення ради

відділ організаційної роботи

  проекти рішень

відділ організаційної роботи

  розпорядження голови

керуючий справами

  публічні документи

відділи виконавчого аппарату районної ради

  документи управління майном

відділ комунальної власності

  регуляторні акти

відділ комунальної власності

  звернення громадян

керуючий справами

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 16 сесія VI скликання Про Положення про веб-сайт Андрушівської районної ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет