Про Районну програму розвитку податкової служби Андрушівського району на 2013 - 2015 роки

trizyb1

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                               АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                                                                                                                   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                                                               Р І Ш Е Н Н Я

Шістнадцята сесія                                                                                                                                                                                                           Шостого скликання

від 21 червня 2013 року

Про Районну програму
розвитку податкової служби
Андрушівського району
на 2013 - 2015 роки

З метою реформування державної податкової служби України, удосконалення системи адміністрування податків і зборів, стабілізації податкового законодавства, забезпечення стабільного і рівномірного наповнювання бюджетів усіх рівнів, посилення стимулюючої ролі органів Державної податкової служби, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Районну програму розвитку податкової служби Андрушівського району на 2013 – 2015 роки (Додається).
2.Управлінню фінансів райдержадміністрації (Суботенко Н.О.) при наявності коштів провести фінансування Програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (Казмірчук В.А.).

Голова ради                                                                                                                                                                                              О.В.Мельник

Додаток
до рішення шістнадцятої сесії районної ради шостого скликання
21 червня 2013 року

                      РАЙОННА ПРОГРАМА
розвитку податкової служби Андрушівського району
        на 2013-2015 роки (далі – Програма)
   ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

1

Ініціатор розроблення Програми

Андрушівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів  у Житомирській області

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення  Програми

Доручення Президента України від 15.08.11 № 1-1/1792; п.7 доручення Прем’єр-міністра України від 20.08.11

№ 39859/1/1-11

3

Розробник  Програми

  Андрушівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів  у Житомирській області

4

Відповідальний виконавець Програми

  Андрушівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів  у Житомирській області

5

Учасники Програми

 Андрушівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів  у Житомирській області, Андрушівська  РДА,  Андрушівська районна рада

6

Терміни реалізації Програми

                           2013-2015 роки

7

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

                     Районний бюджет

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

                       110000 грн.

       

У тому числі бюджетних коштів

                       110000 грн.

9

Основні джерела фінансування Програми


Перевиконання  доходів загального фонду районного бюджету, вільні залишки бюджетних коштів, інші джерела

 

 

2. Проблемні питання
Для виконання поставлених перед податковою службою завдань, зокрема, щодо облаштування створеного центру обслуговування платників податків (далі – ЦОПП) для організації надання послуг відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників податків та приведення діючого ЦОПП у відповідність до затверджених наказом ДПС України від 10.02.12 № 109 «Щодо створення нових та функціонування діючих ЦОПП» норм , створення автоматизованої системи «Єдине вікно представлення електронної звітності», яка дозволить направляти електронну звітність контролюючим органам, фондам загальнообов'язкового державного страхування, відповідним органам державної влади через Інтернет, придбання потужних серверів для безперебійної роботи ЦОПП та здійснення заходів зі створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи державної податкової служби області, необхідне додаткове фінансування у 2013-2015 роках.

3. Мета Програми
Реформування державної податкової служби України в умовах Євроінтеграційної стратегії розвитку України до світових цивілізованих норм в оподаткуванні, а саме:
- удосконалення системи адміністрування податків і зборів, центром якої має стати сам платник (створення комфортних умов платникам податків, у т.ч. максимальне спрощення процедури декларування та сплати податків. Запровадження електронних сервісів обслуговування платників податків та нових моделей податкового супроводження великих платників податків);
- стабілізація податкового законодавства (ініціювання законодавчих змін здійснювати у діалозі з бізнесом і громадськістю, забезпечувати паритет інтересів держави і підприємців);
- забезпечення стабільного і рівномірного наповнення бюджетів усіх рівнів;
- посилення стимулюючої ролі органів ДПС (забезпечення стимулювання інвестиційного клімату, росту економіки, створення рівних конкурентних умов для платників податків);
- поліпшення пропаганди та податкової культури серед усіх учасників податкового процесу (необхідність вжиття ефективних заходів для зміни громадської думки у суспільстві щодо наповнення бюджету – це завдання не тільки податкової служби, а і кожного громадянина). Надання якісних консультативних послуг платникам податків, роз'яснень податкового законодавства.
- скорочення витрат на адміністрування податків шляхом спрощення системи адміністрування податків, автоматизації процесів оподаткування, реформування організаційно-функціональної структури органів ДПС.

4. Основні шляхи та напрями виконання Програми
Інструментами виконання Програми є:
1. Облаштування сервісного центру обслуговування платників податків (далі – ЦОПП).
2. Реалізація принципу «Єдине вікно» (забезпечення робочих місць комп'ютерною технікою де обслуговуються платники податків).
3. Придбання потужного серверу для безперебійної роботи ЦОПП.

Центри обслуговування платників податків створилися з метою забезпечення виконання органами державної податкової служби основних стратегічних цілей та організації надання послуг відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників податків.
ЦОПП повинен забезпечити підвищення рівня надання податкових адміністративних та інформаційних послуг платникам податків, а саме:
- створення комфортних умов платникам податків;
- розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з урахуванням їх потреб та побажань;
- спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу і вартості виконання платниками податків податкових зобов'язань, у перспективі – отримання послуг без відвідування органів ДПС;
- підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним здійсненням зворотного зв'язку щодо якості обслуговування платників податків;
- формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДПС.
Відповідно до цілей основними завданнями ЦОПП є:
- створення умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників податків;
- забезпечення платників податків якісними та своєчасними податковими послугами (введення критеріїв якості надання послуг ЦОПП);
- забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому законодавстві (шляхом надання консультацій, роз'яснень);
- забезпечення значного зниження витрат платників податків, пов'язаних із виконанням податкових зобов'язань;
- поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов'язань.
ЦОПП повинен бути обладнаний відповідно до Рекомендацій щодо оформлення приміщень ЦОПП.
Робочі місця працівників мають бути обладнані комп'ютерною технікою з доступом до мережі Інтернет та необхідним програмним забезпеченням.
При наданні консультацій платникам податків працівники ЦОПП повинні використовувати Єдину базу податкових знань.
Технічні вимоги для приміщення повинні відповідати санітарним нормам, визначеним законодавством України.
Приміщення ЦОПП також повинно бути обладнано платіжними терміналами для сплати платежів електронними засобами переказу коштів. У приміщенні ЦОПП біля вхідних дверей встановлюються платіжні термінали, обладнані механізмами для прийому (видачі решти) та електронного переказу коштів для сплати податків (обов'язкових платежів) до бюджетів та фондів соціального страхування.
Податковим кодексом України передбачається створення автоматизованої системи "Єдине вікно представлення електронної звітності", яка дозволить направляти електронну звітність контролюючим органам, фондам загальнообов'язкового державного страхування, відповідним органам державної влади через Інтернет. За допомогою цієї системи спрощується порядок і уніфікується процедура подачі електронної звітності. Автоматизована система самостійно визначає і перенаправляє відповідні електронні звіти в той або інший державний орган відповідно до їх компетенції і порядку, певного чинного законодавства.
Зараз проводиться розробка автоматизованої системи "Електронна картка", яка дозволить створити різного спектру умови для платників податків щодо виконання ними податкових зобов'язань на добровільних засадах: дистанційно, з індивідуальними сервісами і з кваліфікованою допомогою фахівців центрального рівня. Зокрема, платнику податків за допомогою персонального комп'ютера/смартфона (удома, на роботі, в дорозі) в режимі on – line з використанням електронно-цифрового підпису буде можливе проведення операції з власним персональним Електронним кабінетом: отримання консультацій; надання реєстраційних даних; надання звітності в електронному вигляді; отримання послуг і інформації про стан розрахунків з бюджетом по особовому рахунку. Окрім цього, введення електронної картки приведе до зменшення безпосереднього спілкування платників податків з працівниками ДПС і, як наслідок, – до викорінювання проявів корупції в органах ДПС. Електронна картка також дозволить забезпечити належний рівень захисту податкової інформації на всіх етапах її життєвого циклу, а також дозволить здійснювати сплату податків з банківських рахунків платників податків.
Платники податків чекають від податківців постійного підвищення якості наданих ними послуг не тільки дистанційно, але і в процесі особистого спілкування.
І тому один з пріоритетних напрямів діяльності податкової служби сьогодні – встановлення по-справжньому партнерських відносин між податківцями і платниками податків всіх категорій, поліпшення зворотного зв'язку між ними.
Форми і методи, використовувані податковими органами області для вирішення цього завдання - найрізноманітніші. Важливе місце в цій роботі займає співпраця з громадськими організаціями.
Метою такої співпраці є усунення правових, економічних та адміністративних перешкод в реалізації права на підприємницьку діяльність, виявлення проблемних питань застосування податкового законодавства і загальна розробка пропозицій щодо його удосконалення.
Виконання Програми здійснюватиметься наступними шляхами:
1. Забезпечення умов для добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків та забезпечення повного, своєчасного надходження законодавчо встановлених в Україні податків та зборів (обов'язкових платежів) шляхом:
надання пропозицій щодо удосконалення податкового законодавства;
спрощення механізму обчислення податків для платників;
розповсюдження і доведення до платників податків уніфікованих на центральному рівні форм податкової звітності та інструкцій щодо їх заповнення;
впровадження вдосконаленої системи адміністрування податкового боргу платників податків;
ефективне впровадження системи приймання податкової звітності від платників податків в електронному вигляді;
удосконалення контрольно-перевірочної роботи та ін.
2. Забезпечення прозорості, компетентності, передбачуваності та неупередженості діяльності податкової служби через:
надання своєчасних та якісних консультативних послуг платникам податків, роз'яснень податкового законодавства;
систематичне висвітлення діяльності органів державної податкової служби через засоби масової інформації, „круглі столи", конференції тощо.
3. Створення високопрофесійної, інформаційно розвиненої державної податкової служби шляхом розробки та впровадження програми розвитку інформаційної інфраструктури, що передбачає:
розробку та впровадження нової організаційної структури, побудованої за функціональним принципом;
забезпечення максимальної автоматизації процесів адміністрування податків з метою створення умов щодо неупередженого ставлення до платників податків та забезпечення максимального рівня сервісу під час їх обслуговування, а також недопущення корупційних дій з боку податківців;
удосконалення державної системи моніторингу сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
підвищення рівня управління персоналом державної податкової служби шляхом вдосконалення системи професійної підготовки і перепідготовки кадрів, впровадження нових механізмів управління персоналом.
Для реалізації вищезазначених положень та здійснення заходів зі створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи державної податкової служби області необхідне додаткове фінансування у 2013-2015роки.
На сьогодні в органах державної податкової служби активно вживаються заходи з удосконалення механізму справляння податків та підвищення рівня обслуговування платників. Головним підґрунтям такого кроку, спрямованого на налагодження дієвої співпраці з громадськістю, є створення і впровадження в експлуатацію інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж служби, а також забезпечення комплексного захисту даних.

5. Ресурсне забезпечення районної Програми розвитку податкової служби Андрушівського району на 2013-2015 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми

1

3

Обсяг ресурсів всього,

в тому числі:


Перевиконання  доходів загального фонду районного бюджету, вільні залишки бюджетних коштів, інші джерела

 

Районний бюджет

110000 грн.

Кошти небюджетних джерел

0

 

6. Показники продукту районної
Програми розвитку податкової служби Андрушівського
на 2013-2015 роки

Основним показником продукту програми є досягнення рівня зростання надходжень податків і платежів до бюджетів усіх рівнів на 18,0 відсотків.
Показниками ефективності програми є підвищення рівня якості послуг, що надаються платникам податків, зокрема створення комфортних та максимальне спрощення процедури декларування та сплати податків.
Показниками якості програми являється розширення податкової бази за рахунок виведення доходів із тіньової економіки, руйнування схем ухилення від оподаткування, припинення діяльності суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. Зазначені показники планується досягти за рахунок розширення переліку послуг, що будуть надаватися платникам податків у центрах обслуговування платників з урахуванням їх потреб та побажань.

8. Контроль за ходом виконання Програми

Безпосередній контроль за ходом виконанням заходів і завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює Головне управління Міндоходів у Житомирській області.

7.Напрямки діяльності та заходи районної Програми розвитку податкової служби Андрушівського району на 2013-2015 роки

Перелік заходів Програми

 

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

2013р.

2014р.

2015р.

Налагодження тісної співпраці із місцевими органами влади з метою розроблення та погодження Програми розвитку податкової служби Андрушівського району   на 2013 рік

2013-2015рр.

  Андрушівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів  у Житомирській області

 

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Збільшення надходжень податків та платежів до зведеного бюджету 

Визначення орієнтованої вартості   придбання комп’ютерної техніки відповідно до рекомендацій щодо облаштування ЦОПП

2013-2015рр .

 Андрушівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів  у Житомирській області

 

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Збільшення надходжень податків та платежів до зведеного бюджету 

Забезпечення ЦОПП  сервером, комп’ютерною  і копіювальною технікою, встановлення та підключення до мережі ДПС

2013-2015рр.

    Андрушівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів  у Житомирській області

 Кошти районного бюджету

 

                           10000 грн.

 

15000 грн.       

15000 грн.

Створення комфортних умов для платників податків       

Проведення поточного ремонту адмінприміщень, де створений ЦОПП, облаштування місць очікування

2013-2015рр.

  Андрушівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управ-ління Міндоходів  у Житомирській області

 Кошти районного бюджету

 10000 грн.

 

30000 грн.

30000 грн.

Створення комфортних умов для платників податків   

Спільно з установами банків вирішити питання щодо встановлення терміналів для розрахунків з бюджетом

2013-2015рр.

  Андрушівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів  у Житомирській області

 

Не потребує фінансування 

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створення комфортних умов для платників податків    

Інформування через ЗМІ громадськості щодо діяльності сервісного центру

2013-2015рр.

  Андрушівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів  у Житомирській області

 

Не потребує фінансування 

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення рівня обізнаності платників 

Забезпечення платників податків якісними та своєчасними адміністративними та державними послугами

2013-2015рр.

  Андрушівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів  у Житомирській області

 

Не потребує фінансування 

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним здійсненням зворотнього зв’язку

Звітування про проведену роботу перед ДПС у Житомирській області, райдержадміністрацією та районною радою

2013-2015рр.

  Андрушівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів  у Житомирській області

 

Не потребує фінансування  

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним здійсненням зворотнього зв’язку

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 16 сесія VI скликання Про Районну програму розвитку податкової служби Андрушівського району на 2013 - 2015 роки