Про цільову Програму щодо забезпечення та захисту прав дітей у Андрушівському районі на 2017-2018 роки

trizyb1

 

 

                               АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                               Р І Ш Е Н Н Я
Шістнадцята сесія                                               Сьомого скликання

від 16 червня 2017 року № 5

Про цільову Програму щодо
забезпечення та захисту прав дітей
у Андрушівському районі
на 2017-2018 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Указу Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 21.11.16 № 397 «Про цільову програму щодо забезпечення та захисту прав дітей у Житомирській області на 2017-2018 роки», з метою реалізації кращих інтересів дитини через функціонування в районі ефективної системи забезпечення, дотримання та захисту її прав, рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити цільову Програму щодо забезпечення та захисту прав дітей
у Андрушівському районі на 2017-2018 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування (Степаненко Л.А.).

Голови ради                                                      О.В.Осадчук

 

 

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                     Рішення шістнадцятої сесії районної
                                                                     ради сьомого скликання

                                                                     райдержадміністрації 16 червня 2017 року № 5
                                                                     22.05.2017 № 159

 

                                                  Цільова Програма
                         щодо забезпечення та захисту прав дітей
                       у Андрушівському районі на 2017-2018 роки

                                                             2017

Цільова Програма
щодо забезпечення та захисту прав дітей у Андрушівському районі
на 2017-2018 роки (далі –Програма)

I. Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Райдержадміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови райдержадміністрації
від 22.05.2017р.  № 159    

3.

Розробник Програми

Служба в справах дітей райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

-/-

5.

Відповідальний виконавець Програми

Служба в справах дітей райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації; відділи   райдержадміністрації:   освіти, культури; Андрушівський районний центр соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді (за згодою); організаційний відділ апарату райдержадміністрації;Андрушівський відділ поліції Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області (за згодою), виконкоми міської, селищної та сільських рад (за згодою)

7.

Термін реалізації Програми

2017-2018 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний,  міський, селищний, сільський бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн.

20,0

9.1.

у тому числі бюджетних коштів, тис. грн.

 

9.2.

із них коштів районного, місцевого, селищного, сільського бюджетів,  тис. грн.

20,0

10.

Основні джерела фінансування

Районний, місцевий, селищний, сільський бюджети

 

 

II. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

Станом на 01.01.2017 року в районі проживає 6472 дитини. Органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами, які опікуються дітьми, проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей. Однак, ще існують такі негативні явища в дитячому середовищі, як бездоглядність, безпритульність, соціальне сирітство.
На даний час на обліку служби в справах дітей Андрушівської райдержадміністрації перебуває 125 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В той же час, нестабільною є кількість дітей, які щорічно набувають правового статусу. Так, у 2011 році статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, набули 20 дітей, у 2012 році – 15, у 2013 році – 28, у 2014 році – 18, у 2015 році –11, у 2016 року –10 дітей.
Станом на 01.01.2017 на території району проживає 70 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і проживають в 34 неблагополучних сім'ях. Протягом останніх п'яти років їх кількість поступово зменшується. У 2011 році на обліку служби в справах дітей перебувало 142 дитини зазначеної категорії, у 2012 році - 137, у 2013 році - 105, у 2014 році – 92 дитини, у 2015 році – 78, у 2016 – 69 дітей.
Основною причиною перебування дітей на такому обліку є неналежне виконання батьками батьківських обов'язків, що породжує соціальне сирітство. Незважаючи на вжиті заходи профілактичного характеру, щороку значна кількість батьків позбавляється батьківських прав. Так упродовж 2011 року батьків позбавлено батьківських прав відносно - 20 дітей, у 2012-15 дітей, у 2013-31 дитина, у 2014-16 дітей, у 2015-10 дітей, у 2016-5 дітей. Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини на період подолання її батьками складних життєвих обставин законодавством передбачено нову форму – патронат над дитиною.
З метою забезпечення прав дітей та реалізації права громадян на отримання повної та достовірної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені або влаштовані в їхні сім'ї, а також для накопичення, зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, функціонує Єдина інформаційно-аналітична система «Діти». Для ефективного функціонування ЄІАС «Діти» необхідне постійне оновлення програмного та технічного забезпечення.
Органами опіки та піклування, якими є райдержадміністрації, вживаються заходи щодо забезпечення дотримання та захисту законних прав та інтересів дітей. Збільшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання. Так, якщо станом на 01.04.2012 в даних формах виховання утримувалось 78,3 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, то станом на 01.01.2017 під опікою, піклуванням у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях перебуває 93,2 % дітей.
Спостерігається тенденція до зменшення чисельності дітей, влаштованих до державних інтернатних закладів. Так, якщо станом на 01.01.2012 року в закладах, розташованих на території району, виховувалось 32 дитини, то станом на 01.01.2017 - 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Для дитини, яка проживає у закладі, з метою формування у неї практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема, щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном та коштами, передбачено наставництво.
Процеси децентралізації, які відбуваються та формування об'єднаних територіальних громад, створюють нові виклики у забезпеченні прав дітей, передбачених законодавством.
Стан виховання та розвитку дітей у сім'ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сім'ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, потребує контролю з боку органів опіки та піклування та служби в справах дітей.
Для підвищення ефективності роботи щодо захисту прав дітей необхідне об'єднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства навколо забезпечення сталого розвитку дітей.

III. Мета Програми
Метою Програми є реалізація кращих інтересів дитини через функціонування в районі ефективної системи забезпечення, дотримання та захисту її прав.

IV.Шляхи і засоби розв´язання проблеми, обсяг та джерела фінансування,
строки виконання Програми
Шляхами і засобами розв´язання проблеми є:

- організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва;
- створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім´ях або в умовах, максимально наближених до сімейних;
- посилення співпраці між структурними підрозділами райдержадміністрацій, що опікуються проблемами дітей, та об´єднаними територіальними громадами щодо проведення роботи з дітьми кризових категорій;
- розвиток патронату та наставництва над дітьми;
- контроль за станом утримання дітей в сім'ях;
- підвищення професійного рівня спеціалістів з питань захисту дітей об'єднаних територіальних громад;
- проведення заходів культурно-естетичного спрямування.

Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного, місцевого, селищного, сільського бюджетів.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2017 р.

2018 р.

Всього витрат на виконання Програми, тис. грн.

1

2

3

4

Обсяг ресурсів усього,
тис. грн.

10,0

10,0

20,0

у тому числі районний, місцевий, селищний, сільський бюджети, тис. грн.

10,0

10,0

20,0

Програма розрахована на два роки (2017 - 2018).

Показники продукту Програми

з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2017

2018

Усього витрат на виконання Програми,

тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Проведення культурологічних заходів для різних категорій дітей

Кількість осіб

300

400

400

2,0

2

Проведення профілактичних рейдів

Кількість рейдів

90

100

 

100

 

14,0

3

Забезпечення обслуговування та експлуатації комп´ютерного обладнання для функціонування ЄІАС «Діти»

Придбання антивірусної програми та ліцензійного програмного забезпечення Windows

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

4,0

 

IV. Напрямки діяльності та заходи Програми

 

№ з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритет-ні завдання)

Перелік заходів Програми

Тер-мін вико-на-ння захо-ду

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фі-нансування (вартість), тис.грн.,

в т.ч.:

Очікуваний результат

2017

2018

І. Забезпечення та захист прав дітей різних категорій

1.1.

 

Профілак-тика соці-ального  сирітства, подолання бездогляд-ності та

безпри-

тульності у дитячому середовищі

1. Забезпечувати виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, вести облік  та організацію захисту таких дітей

2017-2018

Служба в справах дітей райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

 

Фінан-сування не потре-бує

-

-

Зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

2. Проводити рейди-обстеження за станом  утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  влаштованих у сімейні форми виховання; спільні

профілактичні заходи (рейди) «Діти вулиці», «Вокзал», Всеукраїнський    профілактичний

захід (рейд) «Урок» тощо

2017-2018

Служба в справах дітей райдержадміністрації, Андрушівський ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області (за згодою), Андрушівський районний ЦСССДМ (за згодою)

Районний,місцевий, селищний, сільський бюджети

5,0

5,0

Зменшення кількості дітей, які залишаються поза сімейним оточенням

 

 

3. Забезпечувати тимчасове влаштування дітей,  які залишилися без батьківського піклування, перебувають у складних життєвих обставинах,  до закладів соціального захисту дітей

2017-2018

Служба в справах дітей  райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

Районний, міський, селищний, сільський бюджети

 1,0

 1,0

Здійснення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

4. Сприяти проведенню в районі експерименту щодо створення  патронатних сімей

2017-2018

Служба в справах дітей райдержадміністрації, Андрушівський районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

В межах фінансо-вих мож-ливос-тей

-

-

Прийняття територіальними громадами рішення щодо створення патронатних сімей

5. Здійснювати контроль за дотриманням прав дітей, влаштованих у патронатну сім’ю

2017-2018

Служба в справах дітей райдержадміністрації, Андрушівський районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

Фінан-сування не потре-бує

-

-

Надання патронатними вихователями якісних соціальних послуг

   

6. Забезпечувати  виявлення, здійснення оцінки потреб, соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

2017-2018

Андрушівський районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

В межах фінансо-вих мож-ливос-тей

   -

    -

Удосконале-ння системи соціальної ро-боти з сім´я-ми, що мають дітей і перебу-вають у склад-них життєвих обставинах

1.2.

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавле-них батьківсь-кого піклування

1. Забезпечувати своєчасне виявлення, облік та соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2017-2018

Служба в справах дітей райдержадміні-страції, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

Фінан-сування не потре-бує

-

-

Реалізація права дітей на сімейне виховання

2. Забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України (усиновлення, опіка, піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу)

2017-2018

Служба в справах дітей райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

Фінан-сування не потре-бує

-

-

Забезпечення відсотку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання не нижче середнього по області

3. Забезпечувати дотримання пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадянами України

2017-2018

Служба в справах дітей  райдержадміністрації

Фінан-сування не потре-бує

-

-

Збільшення кількості дітей, усиновлених громадянами України

4. Проводити інформаційну  кампанію «Візьми дитину у родину» щодо пропагування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2017-2018

Андрушівський районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

В межах фінансо-вих мож-ливос-тей

    -

-

Збільшення кількості потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

5. Забезпечувати підготовку документів кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі для проходження навчання 

2017-2018

Служба в справах дітей райдержадміністрації, Андрушівський районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

В межах фінансо-вихмож-ливос-тей

-

-

Підготовка усиновителів, опікунів, піклувальни-ків, прийом-них батьків, батьків-вихователів до створення сімейних форм вихова-ння дітей

 

 

6. Забезпечувати контроль за станом утримання, виховання та розвитку дітей у сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях,  дитячих будинках сімейного типу

2017-2018

Служба в справах дітей

райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

Районний, місцевий, селищний, сільський бюджети

1,0

1,0

Створення належних умов утримання, виховання та розвитку дітей

7. Забезпечувати соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей

2017-2018

Андрушівський районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

В межах фінансо-вих мож-ливос-тей

    -

-

Виявлення та усунення проблемних питань, які виникли  у прийомних сім´ях та дитячих будинках сімейного типу

1.3.

 

Деінсти-туалізація дітей та профі-

лактика їх розлучення з сім´ями

1.Не допускати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів

2017-2018

 

Служба в справах дітей райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

Фінан-сування не пот-ребує

-

 

-

 

Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах та  перебувають поза сімейним оточенням

2. Забезпечувати контроль за станом  соціально-правового захисту дітей в інтернатних закладах,  будинках дитини, дитячих будинках-інтернатах, спеціальних  установах і закладах соціального захисту дітей незалежно від форми власності

2017-2018

Служба в справах дітей райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

Фінан-сування не пот-ребує

-

-

Надання якісних комплексних послуг вихованцям, сприяння деінституалі-зації  дітей

1.4.

 

Захист прав дітей, переміще-них з тимчасово окупованої території

та районів проведення антитеро-ристичної операції

1. Здійснювати  соціальний захист дітей, які разом із сім'ями перемістилися із районів проведення антитерористичної операції та тимчасово-окупованої території

2017-2018

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, служба в справах дітей райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

Фінан-сування не пот-ребує

-

-

Поліпшення  умов соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання

2. Забезпечувати реалізацію та захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклува-ння, та дітей без супроводження законних представників з числа внутрішньо переміщених осіб

2017-2018

Служба в справах дітей райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

Фінан-сування не пот-ребує

-

-

 3. Надавати соціальні послуги сім´ям з дітьми, які були переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

2017-2018

Андрушівський районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

В межах фінансо-вих мож-ливос-тей

-

-

Соціальний захист сімей з дітьми, які переміщені з районів прове-дення анти-терористичної операції

4. Проводити інформаційно-роз’яснювальні заходи, консультації з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг за місцем проживання переселених громадян

2017-2018

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,

Андрушівський районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

В межах фінансо-вих мож-ливос-тей

-

-

Підвищення рівня обізнаності переселенців з питань соціальної підтримки

1.5.

 

Забезпече-ння та дотри-мання прав дітей з особливи-ми потре-бами

 

1. Надавати соціальні послуги дітям з функціональними обмеженнями

2017-2018

Андрушівський районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

В межах фінансо-вих мож-ливос-тей

    -

    -

Підтримка дітей з особливими потребами, забезпечення їх  соціаль-ного супроводження

ІІ. Профілактика торгівлі дітьми, найгірших форм дитячої праці, жорстокого поводження з ними

2.1.

Попере-дження жорстокого поводжен-ня з дітьми

 

1.  Забезпечувати виявлення та облік дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства в сім’ї

2017-2018

Служба в справах дітей  райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

Фінан-сування не пот-ребує

-

-

Зменшення кількості ді-тей, які зазна-ли насилля або жорстоко-го поводжен-ня

2. Забезпечувати надання  соціального захисту дітей, комплексної соціально – психологічної реабілітації дітям, які потерпіли від різних видів насильства, жорстокого поводження 

2017-2018

Служба в справах дітей  райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

В межах фінансо-вих можли-востей

-

-

Отримання дітьми, які потерпіли від різних форм насилля, комплексної реабілітацій-ної допомоги

3. Забезпечувати  вилучення та  подальше влаштування дітей із сімей, в яких існує безпосередня загроза їх життю або здоров’ю

2017-2018

Служба в справах дітей райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

В межах фінансо-вих можли-востей

-

-

Вилучення дітей із небез-печного сере-довища та влаштування  в сім´ї громадян

4. Інформувати населення  щодо соціальних послуг шляхом створення і розповсюдження соціальної реклами, організовувати роботу спеціалізованих телефонних ліній та «Телефонів Довіри»

2017-2018

Андрушівський районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

В межах фінансо-вих можли-востей

-

-

Збільшення поінформова-ності насе-лення щодо отримання допомоги у разі насильст-ва або його загрози

5. Організовувати заходи з інформування населення щодо протидії торгівлі людьми, зокрема дітьми

2017-2018

Андрушівський районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), Андрушівський  ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області (за згодою)

В межах фінансо-вихмож-ливос-тей

    -

    -

Ріст обізна-ності серед дітей з питань правового захисту щодо торгівлі дітьми

6. Впроваджувати психокорекційні комплекси «Порушення міжосо-бистісного спілкування в підліт-ковому віці», «Сфера сімейних стосунків дітей 5-10 років», «Насильство та жорстокість у дитячому середовищі» тощо

2017-2018

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

Фінан-сування не пот-ребує

-

-

Забезпечення психологічної підтримки серед учнів

7. Здійснювати контроль за використанням дитячої праці на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності

2017-2018

Служба в справах дітей райдержадміністрації

Фінан-сування не пот-ребує

-

-

Здійснення заходів, спрямованих на  боротьбу з використан-ням дитячої праці

3.1.

Здійснення заходів із запобіган-ня дитячій інваліднос-ті та підви-щення рів-ня надання медичної допомоги дітям-інвалідам

1.Забезпечувати відбір на санаторно-курортне лікування дітей-інвалідів

2017-2018

КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги»(за згодою), виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

В межах фінансо-вих мож-ливос-тей

-

-

Здійснення заходів із запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам

3.2.

 

Підвище-ння рівня обізнаності населення, зокрема дітей,  що-до інфекції СНІДу, ту-беркульозу та нарко-манії, формуван-ня здоро-вого спосо-бу життя

1. Проводити в загальноосвітніх навчальних закладах заходи до Всесвітнього дня боротьби із СНІДом, Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз

2017-2018

Відділ освіти райдержадміністрації, Андрушівський районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

В межах фінансо-вих мож-ливос-тей

    -

    -

Забезпечення інформування дітей старшого шкільного віку про основи захисту від захворювання на ВІЛ-інфекцію/
СНІД

 

 

2. Створювати та поширювати соціально-рекламну продукцію, інформаційні матеріали з питань формування здорового способу життя

2017-2018

Відділ освіти  райдержадміністрації, районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

В межах фінансо-вих мож-ливос-тей

-

-

 

 3. Забезпечувати інформування
дітей старшого шкільного віку про методи захисту від соціально-небезпечних захворювань

2017-2018

Відділ освіти   райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

В межах фінансо-вих мож-ливос-тей

-

-

Обмеження поширення серед дітей ВІЛ-інфекції/

СНІДу, туберкульозу, наркоманії

ІII.  Забезпечення права дітей на освіту

4.1.

Забезпечу-вати рівний  доступ кожної

дитини до  якісної освіти

1. Здійснювати контроль за охопленням дітей дошкільною та  загальною середньою освітою дітей відповідного віку

2017-2018

Відділ освіти райдержадміністрації, служба в справах дітей райдержадміні-страції

В межах фінансо-вих мож-ливос-тей

-

-

Збільшення кількості ді-тей, які відві-дують дошкільні та загальноосвіт-ні навчальні заклади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Охоплювати загальною середньою освітою дітей, які переселилися з території проведення антитерористичної

операції

 

2017-2018

 

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

 

Фінан-сування не пот-ребує

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Охоплення всіх дітей, які переселилися з території

проведення антитерорис-тичної опера-ції, загаль-ною серед-ньою освітою

4.2.

Забезпе-чення    права на освіту дітей  з особли-вими освітніми потребами

    Упроваджувати інклюзивне навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

2017-2018

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

 

 

В межах фінансо-вих мож-ливос-тей

-

-

Забезпечення дітей-інвалідів послугами навчальних закладів незалежно від стану здоров’я таких дітей та їх місця проживання і виховання

IV. Культурний та духовний розвиток дітей

5.

 

Залучення дітей різних категорій до заходів культури

 

1. Забезпечувати проведення заходів до Дня захисту дітей із залученням соціально незахищених категорій дітей

2017-2018

Служба в справах дітей райдержадмі-ністрації, відділ культури райдержад-міністрації, районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

Районний, міський, селищний, сільський бюджет

1,0

1,0

Забезпечення участі у заході 100 дітей

 

 

2. Проводити заходи до Дня усиновлення із залученням сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-го піклування

2017-2018

Служба в справах дітей райдержадмі-ністрації, відділ культури райдержад-міністрації, районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

В межах фінансо-вих мож-ливос-тей

-

     -

Забезпечення участі у заході  50 осіб

3. Організовувати проведення новорічних та Різдвяних свят для дітей різних категорій

2017-2018

Служба в справах дітей райдержадміністрації, відділи райдержадміністрації: освіти, культури, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

В межах фінансо-вих мож-ливос-тей

-

-

Забезпечення участі у заході 400 дітей

 

V.  Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань  щодо захисту прав та розвитку дітей

6.

 

Активіза-ція участі терито-

ріальної

громади у захисті прав та розвитку дитини

1. Сприяти у запровадженні в структурах виконавчих органів об´єднаних територіальних громад спеціалістів з питань захисту дітей

 

2017-2018

 

Служба в справах дітей  райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

Фінан-сування не пот-ребує

 

-

 

-

 

Введення у виконавчих органах об´єд-наних терито-

ріальних громад посад спеціалістів з питань захисту дітей

 

 

2. Надавати організаційно – методичну  допомогу спеціалістам  з питань захисту дітей в об’єднаних територіальних громадах

2017-2018

Служба в справах дітей  райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної, сільських рад (за згодою)

Фінан-сування не пот-ребує

-

-

Створення в ОТГ

системи  щодо забезпечення, дотримання та захисту прав дітей

 

 

3. Забезпечувати  захист  прав дітей в об’єднаних територіальних громадах

2017-2018

Служба в справах дітей РДА,  об’єднані територіальні громади (за згодою)

Фінан-сування не пот-ребує

    -

    -

 

VІ.  Удосконалення системи роботи щодо соціального захисту дітей

7.

 

Забезпечення функці-онування Єдиної інформаційно-аналі-тичної сис-теми «Діти»

1. Забезпечувати обслуговування та експлуатацію комп’ютерного обладнання для функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»

 

2017-2018

 

Служба в справах дітей  райдержадміністрації

Район-ний, міський, селищний, сільський бюджети

2,0

 

2,0

 

Забезпечення функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»

 

 

2. Забезпечувати своєчасне внесен-ня достовірної інформації до Єди-ної інформаційно-аналітичної сис-теми «Діти» щодо обліку:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей, які залишилися без батьківського піклування;

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийом-них батьків, батьків-вихователів                        

2017-2018

Служба в справах дітей  райдержадміністрації,

Фінан-сування не пот-ребує

-

-

Якісне веден-ня обліку дітей незахи-щених кате-горій- усинов-лювачів, опі-кунів, піклу-вальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль з виконання заходів Програми здійснює служба в справах дітей райдержадміністрації шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.
Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному виконавцю щорічно до 05 січня року, наступного за звітним.
Відповідальний виконавець Програми раз у рік до 15 січня подає до райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан її виконання.

Заступник голови районної ради                                                М.М.Ляшук

 

 

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Документи Рішення 16 сесія VII скликання Про цільову Програму щодо забезпечення та захисту прав дітей у Андрушівському районі на 2017-2018 роки