Про Районну цільову програму «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2017 рік

trizyb1

 

 

                                      АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                           ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                       Р І Ш Е Н Н Я
Шістнадцята сесія                                                                Сьомого скликання

від 16 червня 2017 року № 4

Про Районну цільову
програму «Територіальна оборона
Андрушівського району» на 2017 рік

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 15, 18 Закону України «Про оборону України», Указу Президента України від 23.09.2016 № 406/2016 «Положення про територіальну оборону України», з метою своєчасної та якісної підготовки та проведення заходів з територіальної оборони району, врахувавши розпорядження голови районної державної адміністрації від 17.03.2017 року №96 «Про схвалення Районної цільової програми «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2017 рік», рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Районну цільову програму «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2017 рік (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування (Степаненко Л.А.).

Голови ради                                             О.В.Осадчук

 

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                          Рішення шістнадцятої сесії
                                                                           районної ради сьомого скликання

                                                                           від 17.03.2017 р. №96 «16» червня 2017 року № 4

 

                                            РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
             « Територіальна оборона Андрушівського району» на 2017 рік

 

Паспорт
районної цільової програми «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2017 рік

1.

Ініціатор розроблення

Програми

 

Андрушівський районний військовий комісаріат

Взаємодії з Андрушівською районною державною адміністрацією

2.

Дата, номер і назва

розпорядчого документа

органу виконавчої влади

про розроблення програми

 

Закону України «Про оборону України», Указу Президента України від 23.09.2016     № 406/2016 «Положення про територіальну оборону України»

3.

Розробник програми

Андрушівська районна державна адміністрація

4.

Відповідальний виконавець

програми

Андрушівський районний військовий комісаріат                                         

5.

Термін реалізації програми

2017рік

6.

Перелік бюджетів, які

беруть участь у виконанні

програми

Районний бюджет, кошти міської,селищної,сільських рад та коштів інших джерел не заборонених законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,  тис.грн.

 

У тому числі:

 

 

 

100,00

7.1.

коштів районного бюджету, тис.грн.

 

100,00

8.

Головний розпорядник коштів

Андрушівський  районний військовий комісаріат

 

І. Загальна характеристика програми

Районна програма «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2017рік (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 6, 27, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 14,15,18 Закону України «Про оборону України», Указу Президента України від 23.09.2016 № 406/2016 «Положення про територіальну оборону України».
Розробником Програми є Андрушівська района державна адміністрація.
Відповідальним виконавцем Програми є Андрушівський районний військовий комісаріат.

ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
У зв'язку з ускладненням внутрішньополітичної обстановки, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на території АРК, Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України, дій диверсійно-розвідувальних груп щодо дезорганізації критично важливих об'єктів забезпечення життєдіяльності населення, системи державного та військового управління в державі виникла нагальна проблема в створенні (підрозділів) військових частин територіальної оборони району та їх матеріально-технічному забезпеченні для захисту суверенітету і незалежності держави, охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення району, боротьби з диверсійними розвідувальними групами та незаконно збройними формуваннями, а також підтримання безпеки та правопорядку в районі.
З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування підрозділів територіальної оборони, що формуються з районного бюджету, міської, селищної, сільських рад та інших джерел не заборонених законодавством.

ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є залучення додаткових фінансових ресурсів з районного бюджету, міської, селищної, сільських рад та інших джерел не заборонених законодавством для підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених державою завдань з територіальної оборони, щодо здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони району, а саме:
дообладнання місць розміщення територіальної оборони (обладнання кімнат зберігання зброї, спальних приміщень для особового закупівлі табірних наметів, обладнання місць для організації харчування в польових умовах, шанцевого інструменту для організації розміщення територіальної оборони в польових умовах);
забезпечення індивідуальними засобами захисту, засобами харчування, речовим майном особового складу та спорядженням, в тому числі засобами індивідуального бронезахисту та засобами зв'язку, індивідуальними комплектами медичної допомоги;
створення бази мобілізаційного розгортання територіальної оборони;
створення навчально - матеріальної бази для організації та проведення занять з військовозобов'язаними, призначеними до складу територіальної оборони, а саме:
обладнання місць проведення бойового злагодження (занять) з (підрозділами) територіальної оборони необхідним приладдям (інвентарем) для організації занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовок;
придбання макетів масо-габаритних основних видів стрілецької зброї та ручних гранат, виготовлення мішеней для виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї та метання ручних гранат;
придбання учбового приладдя для проведення занять з військово-медичної підготовки;
виготовлення та друк наочної агітації та поширення у засобах масової інформації роз'яснювальних матеріалів щодо призначення та специфіки виконання завдань (підрозділами) територіальної оборони на території Андрушівського району з метою створення позитивного іміджу служби в (підрозділах) територіальної оборони.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Програма передбачає комплексне розв'язання проблем матеріально-технічного забезпечення (підрозділів) територіальної оборони, створення бази мобілізаційного розгортання та навчально-матеріальної бази для організації та проведення занять з військовозобов'язаними, призначеними до складу (підрозділів) територіальної оборони та проведення патріотичного виховання та роз'яснювальної роботи серед населення району.
Виконання програми дасть можливість виконати вимоги щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення (підрозділів) територіальної оборони Андрушівського району, які формуються Андрушівським районним військовим комісаріатом.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, міської, селищної, сільських рад та інших джерел не заборонених законодавством.
Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2017 року

V. Ресурсне забезпечення районної цільової програми «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2017 рік

Обсяг коштів, які

пропонується залучити на

виконання Програми

2017

           рік

Всього витрат на виконання Програми

тис. грн.

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

100,00

100,00

районний бюджет

100,00

100,00

кошти міської,селищної та сільських рад

-

-

кошти інших джерел

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Напрями діяльності і заходи Програми

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо підготовки до створення (підрозділів) територіальної оборони Андрушівського району та їх матеріально-технічного забезпечення. (додаток)
Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити особовий склад (підрозділів) територіальної оборони Андрушівського району необхідними засобами захисту, майном та спорядженням відповідно до існуючих норм згідно з потребами, організацію їх розміщення, харчування та підготовки.

VІІ. Результативні показники (критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)

Результативним показником ефективності виконання заходів Програми є повне забезпечення матеріально-технічними засобами (підрозділів) територіальної оборони згідно з потребами з метою виконання в повному обсязі завдань, покладених на дані формування, на суму 100,00 тис. грн.

VІІІ. Напрями діяльності і заходи Програми

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо підготовки до створення (підрозділів) територіальної оборони Андрушівського району та їх матеріально-технічного забезпечення. (додаток)
Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити особовий склад (підрозділів) територіальної оборони Андрушівського району необхідними засобами захисту, майном та спорядженням відповідно до існуючих норм згідно з потребами, організацію їх розміщення, харчування та підготовки.

IX. Результативні показники (критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)

Результативним показником ефективності виконання заходів Програми є повне забезпечення матеріально-технічними засобами (підрозділів) територіальної оборони згідно з потребами з метою виконання в повному обсязі завдань, покладених на дані формування, на суму 100,00 тис. грн.

X. Оцінка ефективності виконання заходів Програми

Виконання заходів Програми дозволить: підвищити обороноздатність держави;
забезпечити посилення охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення;
ефективно боротися з диверсійними групами та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями на території району;
підтримувати безпеку і правопорядок на території району;
підвищити ефективність робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
зменшити кількість загиблих та постраждалих серед мирного населення; забезпечити виконання заходів правового режиму воєнного стану (в разі його введення);
в повному обсязі оснастити формування територіальної оборони району.

ІХ. Система управління за ходом виконання Програми

Визначити головним розпорядником коштів Районної цільової програми «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2017рік Андрушівський районний військовий комісаріат.
Виконання Районної Програми «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2017 рік покласти на Андрушівський районний військовий комісаріат.

 

Напрямки діяльності та заходи районної цільової програми «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2017 рік

 

з/п

Назва завдання

Перелік заходів

   Строк

виконання заходу

 

Виконавці

Джерела фінансування

Оріентовні обсяги фінансування, грн.

Очікуваний результат

1.

 

Забезпечення організації проведення мобілізаційних заходів у районі:

Обладнання місць,закупівля матеріально технічного оснащення для організації проведення заходів з територіальної оборони;

Створення бази моблізаційного розгортання та навчально-матеріальної бази для організації та проведення занять

Навчальні збори роти та загону оборони

Служба РАО

Вогнева підготовка

Інженерна служба

Майно РХБЗ

Медичне майно

Для розміщення НМБ РО (Управління)

Служба зв’язку

    Харчування

Загін оборони

Рота охорони

ПММ

Для перевезення особового складу (навчальні стрільби  на   полігоні м.Новоград-Волинський).Для перевезення особового складу(проведення навчань на      території Андрушівського району)

Форма одягу польова (камуфляжна) літня

Чоботи берци

 

 

Всього

2017  рік

Андрушівський районний військовий комісаріат

кошти

районного

бюджету

 

100000,00

 

100000,00

Забезпечення функціонування (підрозділів) територіальної оборони Андрушівського району

Заступник голови районної ради                                            М.М.Ляшук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Документи Рішення 16 сесія VII скликання Про Районну цільову програму «Територіальна оборона Андрушівського району» на 2017 рік