17 сесія VI скликання

Про Програму підтримки створення та роботи в Андрушівському районі Центру надання адміністративних послуг на 2013 рік

trizyb1

  

 

 

 

                                                                   АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                                        ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                 Р І Ш Е Н Н Я

Сімнадцята сесія                                                                                                             Шостого скликання

від 27 вересня 2013 року

Про Програму підтримки створення
та роботи в Андрушівському районі
Центру надання адміністративних
послуг на 2013 рік

З метою створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг замовникам, поліпшення якості їх обслуговування, надання інформаційно-консультаційних послуг на виконання Закону України "Про адміністративні послуги", доручення Президента України від 06.12.2012 № 1-1/3280, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 № 1724-р "Про виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.05.2013 №147 «Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету області за І квартал 2013 року», керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації постійної комісії з питань законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму підтримки створення та роботи в Андрушівському районі Центру надання адміністративних послуг на 2013 рік (Додається).
2. Управлінням, відділам райдержадміністрації, виконкомам міської, селищної, сільських рад, установам і організаціям району забезпечити виконання запланованих заходів у повному обсязі та інформувати про хід виконання Програми відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації щомісячно до 10 числа.
3. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування.

       Голова ради                                                                                                                                 О.В.Мельник

 

       СХВАЛЕНО                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови                                                            Рішення сімнадцятої сесії
райдержадміністраці                                                                районної ради шостого
                                                                                                            скликання
від 22.08.2013р. №206                                                             27 вересня 2013 року

 

                                                                            ПРОГРАМА
                                       підтримки створення та роботи в Андрушівському район

                                           Центру надання адміністративних послуг на 2013 рік

 

                                                                        м. Андрушівка
                                                                              2013 рік


                                                                               ПАСПОРТ
                                Програми підтримки створення та роботи в Андрушівському районі

                                             Центру надання адміністративних послуг на 2013 рік

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Райдержадміністрація

2.

Назва документу, який є підставою для розроблення Програми

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.05.2013 №147 «Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету області за І квартал 2013 року»

3.

Розробник Програми

Робоча група зі створення Центру надання адміністративних послуг (розпорядження голови РДА від 13.05.2013 №131)

4.

Відповідальні виконавці Програми

відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

5.

Учасники Програми

Управління, відділи райдержадміністрації, міська, селищна, сільські ради, установи і організації району

6.

Терміни реалізації Програми

2013 рік

7.

Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, районний та місцеві бюджети (в межах коштів передбачених в кошторисах видатків).

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

82,0 тис. грн.

8.1.

В тому числі

 

 

- державний бюджет

66,54тис. грн.

 

- районний бюджет

15,46 тис. грн.

 

                                             І. Загальні положення

Програма фінансової підтримки Центру надання адміністративних послуг Андрушівської районної державної адміністрації (далі – Програма) визначає питання організаційної та фінансової підтримки створення та роботи центру надання адміністративних послуг Андрушівської районної державної адміністрації (далі – Центр адмінпослуг).
Програма розроблена відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", доручення Президента України від 06.12.2012 № 1-1/3280, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 № 1724-р "Про виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада" та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.05.2013 №147 «Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету області за І квартал 2013 року».
Діяльність Центра адмінпослуг буде спрямована на надання якісних адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов отримання цих послуг громадянами, суб'єктами господарювання в одному приміщенні та на забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.
ІІ. Сучасний стан справ і проблеми,
пов'язані з наданням адміністративних послуг
Структурними підрозділами райдержадміністрації надається 27 адміністративних послуг, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади на території району – більше 50. Після прийняття Закону України «»
Існуюча в районі організація надання адміністративних послуг характеризується в даний час багатьма недоліками і проблемами об'єктивного і суб'єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг:
- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;
- виконавчі органи району розміщені в різних приміщеннях;
- у більшості виконавчих органів існують обмежені дні та години прийому;
- необхідність звернення до декількох виконавчих органів для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги. Одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у багатьох органах виконавчої влади, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;
- строки, встановлені для надання деяких послуг, є необґрунтовано тривалими;
- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів ради та інших відомств, не пов'язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;
- відсутність єдиної системи взаємодії виконавчих органів щодо надання адміністративних послуг;
- недостатній організаційний та технічний рівень комунікації між виконавчими органами;
- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг;
- часті зміни порядку надання адміністративних послуг;
- відсутність моніторингу реалізації виконавчими органами функцій у сфері надання адміністративних послуг;
- ставлення посадових осіб до одержувача адміністративних послуг як до прохача, орієнтація не на сприяння в задоволенні запиту особи, а на формальне дотримання правил;
- неналежне виконання посадовими особами вимог законодавства (вимоги щодо подання документів, не передбачених законодавством; порушення строків надання окремих видів адміністративних послуг тощо).

                                                                                    Мета Програми


Створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг замовникам, поліпшення якості їх обслуговування, надання інформаційно-консультаційних послуг, координація діяльності органів виконавчої влади щодо надання адміністративних послуг.
Основні завдання Програми
Побудова ефективної системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади району, які надають адміністративні послуги, через створення та функціонування Центру адмінпослуг.
Забезпечення принципу "єдиного вікна" при обслуговуванні замовників, які звертаються за адміністративними послугами, шляхом прозорого та ефективного надання адміністративних послуг.
Надання консультацій щодо порядку отримання адміністративної послуги, переліку необхідних документів, заповнення формулярів.
Координація роботи працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та інших органів виконавчої влади, які забезпечують надання послуг.
Активізація механізмів комунікації між органами місцевої влади та представниками громади - через проведення інформаційної кампанії.
Здійснення моніторингу наданих послуг.
Вивчення задоволеності замовників результатами отриманих послуг та підвищення якості їх надання.


                                                                       Принципи реалізації Програми


Принцип орієнтації на замовника - формування ефективної системи взаємодії працівників Центра адмінпослуг із замовниками.
Принцип поінформованості замовників - функціонування постійно діючої системи інформаційного забезпечення замовників.
Принцип зацікавленості виконавця в якісному і своєчасному наданні відповідної адміністративної послуги.
Принцип найменшої дії - спрощення технології надання адміністративних послуг (мінімально можливі витрати трудових, матеріальних ресурсів, часу, тощо).
Забезпечення гнучкості в наданні адміністративних послуг з врахуванням специфічних особливостей і потреб замовників.
Підтримання зворотного зв'язку з замовниками.


                                                                         Фінансування Програми


Фінансування створення і поточної діяльності Центра адмінпослуг здійснюється за рахунок коштів районного, міського, селищного та сільських бюджетів, обласного та державного бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Для покращання обслуговування одержувачів адміністративних послуг засновник Центру адмінпослуг може укладати договори на надання супутніх послуг - нотаріуса, розміщення банківського відділення, банкомату, копіювального апарату тощо. Головним критерієм конкурсного відбору надавачів супутніх послуг буде синхронність їх роботи з режимом роботи Центра адмінпослуг та врахування потреб одержувачів адміністративних послуг. Кошти, які сплачуються суб'єктами надання таких послуг, використовуються для покриття поточних витрат Центру.
Очікувані результати
Для одержувачів адміністративних послуг :
- організація обслуговування за принципом «єдиного вікна»;
- забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;
- виконання стандартизованих та спрощених процедур для отримання замовленої адмінпослуги;
- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;
- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи Центра адмінпослуг.
Для Центра адмінпослуг :
- збільшення швидкості та якості обробки документації;
- уникнення дублювання дій, пов'язаних з введенням аналогічної інформації на різних етапах роботи з аналогічними документами;
- створення єдиного інформаційного простору збору, накопичення, аналізу всіх видів інформації;
- виконання Центром адмінпослуг функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків, які раніше мав отримати одержувач адмінпослуг самостійно;
- підвищення прозорості та керованості діяльністю органів виконавчої влади у сфері надання адміністративних послуг;
- контроль за будь-яким етапом виконання замовленої адмінпослуги

.
                                                                           Заходи з реалізації Програми

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1

Визначити перелік структурних підрозділів райдержадміністрації та інших органів виконавчої влади, що надаватимуть послуги в Центрі адмінпослуг на постійній основі

Вересень 2013

робоча групи зі створення Центру адмінпослуг

2

Визначити перелік місцевих та регіональних дозвільних органів, які будуть залучені до роботи Центра адмінпослуг

Вересень 2013

робоча групи зі створення Центру адмінпослуг

3

Визначити відповідальних працівників, які будуть надавати послуги в Центра адмінпослуг

Вересень 2013

Структурні підрозділи райдержадміністрації та інші органи виконавчої влади -суб’єкти надання адміністративних послуг

4

Внести зміни до посадових інструкцій відповідальних працівників

Вересень 2013

Структурні підрозділи райдержадміністрації та інші органи виконавчої влади -суб’єкти надання адміністративних послуг

5

Розробити та затвердити нормативну документацію щодо створення діяльності Центра адмінпослуг (зокрема: положення про Центр адмінпослуг, регламент роботи)

2013

робоча групи зі створення Центру адмінпослуг, відділ економіки та розвитку інфраструктури РДА

6

Укласти договір оренди приміщення для розміщення Центра адмінпослуг

2013

відділ економіки та розвитку інфраструктури РДА

7

Розробити схему розташування робочих місць в Центра адмінпослуг

2013

Державний адміністратор апарату райдержадміністрації

8

Придбати оргтехніку та меблі для забезпечення діяльності Центра адмінпослуг

Жовтень 2013

Відповідальна особа з координації роботи щодо створення Центра адмінпослуг

9

Матеріально-технічне забезпечення роботи Центра адмінпослуг

Листопад-грудень 2013 року

Відповідальна особа з координації роботи щодо створення Центра адмінпослуг, керівник Центра адмінпослуг

10

Забезпечити роботу телефонної консультаційної лінії щодо надання послуг в Центра адмінпослуг

Листопад-грудень 2013 року

Керівник Центра адмінпослуг

11

Створення локальної комп’ютерної мережі Центра адмінпослуг

2013

Керівник Центра адмінпослуг

12

Наповнювати інформацією розділ «Центр надання адміністративних послуг» на офіційному сайті райдержадміністрації

Постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації та інші органи виконавчої влади -суб’єкти надання адміністративних послуг, керівник Центра адмінпослуг

13

Організувати проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо діяльності Центра адмінпослуг

Постійно

Райдержадміністрація

 

 

 

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 17 сесія VI скликання Про Програму підтримки створення та роботи в Андрушівському районі Центру надання адміністративних послуг на 2013 рік