17 сесія VI скликання

Про районну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2013-2017 роки

trizyb1

 

 

 

                                                                        АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                                           ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                       Р І Ш Е Н Н Я

Сімнадцята сесія                                                                                                     Шостого скликання

від 27 вересня 2013 року

Про районну (комплексну) цільову
соціальну Програму забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування та осіб
з їх числа на 2013-2017 роки

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, на виконання Указу Президента України від 16.12.2011року № 1163 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», доручення Президента України від 16.03.2013 року №1-1/579, рішення п'ятнадцятої сесії шостого скликання Житомирської обласної ради від 12.06.2013року № 896, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань та соціального захисту населення , районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну (комплексну) цільову Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2013-2017 роки (Додається).
2. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Суботенко Н.О.), відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Пінчукова Н.О.), районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Жук О.Г.), відділу містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства (Струць Ю.М.), виконкомам міської, селищної, сільських рад забезпечити виконання заходів Програми.
3. Службі в справах дітей райдержадміністрації інформувати про хід виконання районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2013-2017 роки щороку до 20 січня.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення питань.

Голова ради                                                                                                             О.В.Мельник

 

СХВАЛЕНО                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови                                           Рішення сімнадцятої сесіїрайонної ради шостого

12.08.2013 року № 202                                                                    27.09.2013 року

 

                      РАЙОННА (КОМПЛЕКСНА) ЦІЛЬОВАСОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
                                          забезпечення житлом дітей-сиріт,
                            дітей, позбавлених батьківського піклування,
                                          та осіб з їх числа на 2013-2017 роки

                                                                    2013 р.

I. Загальна характеристика районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки

1. Ініціатор розроблення Програми Районна державна адміністрація

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163 „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні", доручення Президента України від 16.03.2013 №1-1/579

3. Розробник Програми Служба у справах дітей райдержадміністрації

4. Відповідальний
виконавець Програми Районна державна адміністрація

5. Учасники Програми Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді

6. Термін реалізації Програми 2013 – 2017 роки

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет, міський, селищний та сільські бюджети

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис.грн.: у тому числі:
147.0

8.1. коштів державного бюджету У межах фінансового забезпечення
коштів обласного бюджету У межах фінансового забезпечення
коштів районного бюджету 147.0
коштів сільських та селищних бюджетів У межах фінансового забезпечення

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Районну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розроблено на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011, доручення Президента України від 16 березня 2013 року № 1-1/579, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про житловий фонд соціального призначення", "Про охорону дитинства", указ Президента України "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", від 24 вересня 2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", указ Президента України «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей».
Станом на 1 липня 2013 року в районі на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 150 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 94 дитини перебуває під опікою/піклуванням громадян, 8 дітей перебувають на вихованні в дитячих будинках сімейного типу, 22 дитини виховуються в прийомних сім'ях. В інтернатних та інших закладах області перебуває 26 дітей вищезазначеної категорії.
Стан забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 82.6%, переважна більшість з яких має житло на праві користування.
Із загальної кількості дітей зазначеної категорії, 26 дітей взагалі не мають житла. Відповідно до законодавства 2 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, зараховані на квартирний облік.
Значна частина житла, що належить дітям на праві власності або користування, потребує проведення ремонтних робіт.
Із 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття у 2012 році, 16 мали житло на праві власності або користуванні. На квартирному обліку щодо поліпшення житлових умов перебуває 2 дітей. Разом з тим, можливості районного бюджету є досить обмеженими порівняно із потребами соціальної сфери, що сьогодні існують в області, тому є необхідність виділення субвенції з обласного бюджету з метою співфінансування витрат, пов'язаних із формуванням фонду житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Програма передбачає також вжиття заходів із забезпечення дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
3. Мета Програми
Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, закінчення терміну піклування над такими дітьми.

4. Шляхи і засоби реалізації положень Програми
Реалізація Програми можлива шляхом виконання таких завдань:
1. Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
2. Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
3. Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
4. Вивчення потреб для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом.
5. Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла.
6. Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
7. Розвиток мережі соціальних гуртожитків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
5. Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, можуть також залучатись кошти з інших джерел, відповідно до чинного законодавства.
Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання або упорядкування житла, є кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягнуть повноліття за період виконання Програми, прогнозовані показники опосередкованої вартості спорудження житла у районі на 2013 рік (4325 грн. за 1 кв.м.), ремонту (1000 грн. за 1кв.м.) та норми жилої площі, передбачені ст.47 Житлового кодексу Української РСР (13,65 кв. метрів на одну особу) ( додаток 1).

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми     
Усього витрат на виконання Програми
У тому числі за роками
2013
2014
2015
2016
2017
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:
 
 
 
 
 
 
Державний бюджет
У межах фінансового забезпечення
 
 
 
 
 
Обласний бюджет
 
 
 
 
 
 
Районний бюджет
147.0
-
21.0
-
21.0
105.0
Усього:

147.0

-

21.0
-
21.0
105.0

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію із виконання Програми здійснює служба у справах дітей райдержадміністрації.
Контроль за дотриманням житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, цільовим та ефективним використанням коштів субвенції здійснюють органи опіки та піклування міської, селищної та сільських рад.
Служба у справах дітей райдержадміністрації щороку до 1 березня надаватиме інформацію у відділ економічного розвитку, торгівлі райдержадміністрації та постійній комісії районної ради про хід виконання Програми.
7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки

№ з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Очікуваний результат

1

2

3

1.

Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Забезпечення збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.

Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та оцінка вартості упорядкувальних робіт з урахуванням встановлю-них санітарних і технічних вимог, складання проектно-кошторисної документації на проведення вказаних робіт

3.

Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Реконструкція чи капітальний ремонт житла, куди будуть по-вертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

4.

Ведення обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

Вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або повернення у яке неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла.

5.

Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом

6.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Запобігання незаконному відчу-женню житла, право власності чи право користування яким ма-ють діти-сироти чи діти, позбав-лені батьківського піклування

8. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ,
спрямовані на виконання районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Виконавці

Строк виконання заходу

Джерела фінансу- вання

Орієнтовні обсяги фінансу-вання, (вартість тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.)

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

1) Ведення реєстру нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

Служба у справах дітей райдержадмі-ністрації, виконкоми міської, селищної та сільських рад (за згодою)

2013-2017

Не потребує фінансу-вання

 

 

 

 

 

 

2) Встановлення опіки над житлом та майном, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,   контроль виконання опікунами обов’язків щодо належного збереження житла і майна

Виконкоми міської, селищної та сільських рад (за згодою)

2013-2017

Не потребує фінансу-вання

 

 

 

 

 

 

 

3) Сприяння виготовленню правовстановлюючих

документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківсь-кого піклування

Виконкоми міської, селищної та сільських   рад (за згодою);

Державна реєстраційна служба

2013-2017

Не потребує фінансу-вання

 

 

 

 

 

 

2. Вивчення технічного стану житлових приміщень, що перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) Створення комісій, проведення обстеження стану житлових приміщень, що перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та оцінка   вартості упорядкувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

Районна державна адміністрація, виконкоми міської, селищної та сільських рад (за згодою)

2013-2017

Не потребує фінансу-вання

 

 

 

 

 

 

3. Упорядкування житла, що перебуває у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) Реконструкція чи капітальний ремонт житла, що перебуває у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,   які у наступному році повернуться у   нього після завершення перебування у відповідних закладах для дітей зазначених категорій

Районна державна адміністрація,

виконкоми міської, селищної та сільських   рад (за згодою)

2013-2017

Державний бюджет

Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення

Обласний бюджет

Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення

Районний бюджет

-

-

     -

     -

-

-

4. Вивчення потреб для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом

1) Аналіз контингенту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році завершують перебування у відповідних закладах для дітей, зазначених категорій, щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом

Районна державна адміністрація,

виконкоми міської, селищної та сільських рад (за згодою)

2013-2017

Не потребує фінансу- вання

 

 

 

 

 

 

 

2) Аналіз контингенту осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які завершують навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації, строкову службу у Збройних Силах України або повертаються з установ, де відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2013-2017

Не потребує фінансу- вання

 

 

 

 

 

 

5. Ведення обліку дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

1) Вирішення та моніторинг взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або повернення у яке неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

Служба у справах дітей райдержадмі-ністрації,

виконкоми міської, селищної та сільських рад (за згодою)

2013-2017

Не потребує фінансу- вання

 

 

 

 

 

 

6. Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

1) Придбання житла

Районна державна адміністрація, виконкоми міської, селищної та сільських рад (за згодою)

2013-2017

Державний

бюджет

 

 

 

Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення

Обласний бюджет

Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення

Районний бюджет

147.0

-

21.0

-

21.0

105.0

7.Виділення житла з фонду соціального призначення міської, селищної та сільських рад.

1)Придбання житла

Виконкоми міської, селищної та сільських рад (за згодою)(у разі його наявності)

2013-2017

Міський, селищний та сільські бюджети

 

 

 

 

 

 

8. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) Вжиття заходів щодо передачі у власність дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, житла, щодо якого вони мають право користування

Районна державна адміністрація, виконкоми міської, селищної та сільських рад (за згодою)

2013-2017

Не потребує фінансува- ння

 

 

 

 

 

 

 

2) Призначення особи, яка буде представляти інтереси дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування на здійснення права спадкування, у випад-ках, коли така дитина є спадкоємцем житла чи майна

Районна державна адміністрація, виконкоми міської, селищної та сільських рад (за згодою)

2013-2017

Не потребує фінансу- вання

 

 

 

 

 

 

3) Взяття дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Виконкоми міської, селищної та сільських рад (за згодою)

2013-2017

Не потребує фінансу- вання

 

 

 

 

 

 

Усього, тис.грн.

 

 

 

 

147.0

-

21.0
-
21,0
105,0

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 17 сесія VI скликання Про районну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2013-2017 роки