Про Програми інформаційної діяльності Андрушівської районної державної адміністрації на 2017-2018 роки

trizyb1

 

 

                   АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                         ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                 Р І Ш Е Н Н Я
Вісімнадцята сесія                           Сьомого скликання

від 22 вересня 2017 року № 4

Про Програми інформаційної
діяльності Андрушівської районної
державної адміністрації на 2017-2018 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та з метою створення оптимальних умов для інформування населення району про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, підвищення рівня прозорості їх діяльності та підзвітності перед громадянами, врахувавши розпорядження голови районної державної адміністрації від 15.09.2017 року № 316 «Про схвалення Програми інформаційної діяльності Андрушівської районної
державної адміністрації на 2017-2018 роки», рекомендації постійних комісій з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, з питань бюджету та комунальної власності», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму інформаційної діяльності Андрушівської районної державної адміністрації на 2017-2018 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування (Степаненко Л.А.).

Голова ради                                 О.В.Осадчук

 

СХВАЛЕНО                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови                            Рішення вісімнадцятої сесії
райдержадміністрації                              районної ради сьомого
15.09.2017 № 316                                    скликання
                                                                   22.09.2017 року №4

                                           ПРОГРАМА
                               інформаційної діяльності
              Андрушівської районної державної адміністрації
на 2017-2018 роки

                                       Андрушівка
                                               2017

1. Загальна характеристика
Програми інформаційної діяльності Андрушівської районної
державної адміністрації (далі – Програма) на 2017-2018 роки

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Апарат Андрушівської районної державної адміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови райдержадміністрації

від 15.09.2017  № 316

3

Розробники Програми

Апарат Андрушівської районної державної адміністрації

4

Співрозробники Програми

                    –

5

Відповідальні  виконавці Програми

Апарат  райдержадміністрації; структурні підрозділи райдержадміністрації

6

Учасники Програми

Апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації;

місцеві засоби масової інформації;

підприємства, організації, з якими укладаються угоди

7

Терміни реалізації Програми

           2017-2018 роки

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

           192,0 тис. грн.

 

- у тому числі бюджетних коштів

            192,0 тис. грн.

 

- з них коштів районного бюджету

            192,0 тис. грн.

9

Основні джерела фінансування Програми

          Районний бюджет

2. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Ефективна та якісна система інформаційного забезпечення органів державної влади є невід'ємною складовою професійного функціонування системи державного управління. З появою нових інформаційних технологій інформація стає постійним і необхідним атрибутом забезпечення діяльності держави, юридичних осіб, громадських організації та громадян. Від її якості й достовірності, оперативності одержання залежать численні рішення, що приймаються на різних рівнях - від глави держави до громадянина.
Головною метою інформатизації органів державної влади та органів місцевого самоврядування є створення оптимальних умов як для задоволення інформативних потреб, так і для реалізації конструктивних прав громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, суспільних об'єднань на основі формування й використання інформаційних ресурсів.
Зважаючи на це, прийняття Програми інформаційної діяльності Андрушівської районної державної адміністрації та розвитку інформаційного простору району на 2017-2018 роки забезпечить можливість інформування населення району щодо діяльності районної влади, реалізацію державної інформаційної політики, втілення соціально важливих інформаційних кампаній, розвиток інформаційного простору району шляхом залучення місцевих засобів масової інформації.
На виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» та з метою донесення до населення району вичерпної інформації про роботу органів влади, в районному бюджеті необхідно передбачати кошти на фінансування заходів з висвітлення діяльності районної державної адміністрації засобами масової інформації.
Крім співпраці із засобами масової інформації, Програма передбачає також проведення заходів щодо підготовки професійних свят та урочистостей.
Отже, одночасно з тенденціями до демократизації влади, підвищення рівня прозорості її діяльності та підзвітності перед громадянами постає вимога інформаційної відкритості органів державної влади, забезпечення якої потребує фінансування з бюджету району.

3. Мета Програми

Метою Програми є створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію; забезпечення висвітлення діяльності районної державної адміністрації; утвердження свободи слова; розвиток інформаційного простору району; забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації; організація відзначення державних свят та пам'ятних дат.

4. Шляхи виконання завдань Програми

Виконання завдань Програми забезпечується шляхом:
- втілення державної інформаційної політики;
- підвищення ролі засобів масової інформації в просторі району;
- реалізації заходів, спрямованих на підтримку друкованих засобів масової інформації на території району;
- відзначення державних свят та пам'ятних дат.

5. Завдання Програми

Основні завдання, які потрібно вирішити для забезпечення висвітлення діяльності районної державної адміністрації та розвитку інформаційного простору району:
висвітлення в засобах масової інформації діяльності райдержадміністрації відповідно до укладених угод;
донесення соціально важливої інформації через виготовлення і розміщення її на білбордах, інших конструкціях.
організація культурно-мистецьких заходів, відзначення державних свят, інших пам'ятних дат і урочистостей.

6. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 192 тис. грн.
Розпорядником коштів, спрямованих на фінансування Програми, є райдержадміністрація.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

     2017 рік,

     тис. грн.

    2018 рік,

   тис. грн.

Всього видатків на виконання Програми,

       тис. грн.

                      1

2

           3

5

Обсяг ресурсів всього, у тому числі:

         72,5

       119,5

         192,0

державний бюджет

-

        -

-

районний бюджет

         72,5

     119,5

        192,0

кошти небюджетних джерел

-

       -

-

7. Контроль за виконанням Програми

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює виконавець –розпорядник бюджетних коштів.
Виконавцем-розробником Програми – апаратом Андрушівської райдержадміністрації – один раз на рік до 1 січня подається узагальнена інформація про стан та результати її виконання районній раді.
Інформація повинна містити дані про заплановані і фактичні обсяги та джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці від початку дії Програми відповідно до форми, пояснювальну записку про роботу учасників бюджетної програми з її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.
Виконавці Програми щорічно здійснюють обґрунтовану оцінку результатів її виконання та, при потребі, розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми.

Напрямки інформаційної діяльності Андрушівської районної державної адміністрації
на 2017-2018 роки

з/п

Назва напрямку діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

        Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

          (тис. грн.)

 Очікуваний результат

Всього

 

У тому числі

22017

22018

1

           2

          3

     4

5

   6

7

8

    9

1.

 

Висвітлення діяльності райдержадміністрації  та її структурних підрозділів в засобах масової інформації

Укладання угод із засобами масової інформації

 

Апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет

 

 

84,0

 

 

442,0

 

442,0

Реалізація державної політики в інформаційній сфері на території району

2.

Виготовлення та розміщення соціальної реклами (білборди, та ін.)

Укладання угод на виготовлення білбордів

та ін.

Апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет 

 

2,0

 

0,5

 

1,5

Інформування населення через соціальну рекламу

3.

 

Організація відзначення державних свят, урочистостей з нагоди професійних свят,  інших пам’ятних дат і урочистостей, проведення заходів з нагородження та інше

Участь в урочистих заходах державних свят та пам’ятних дат. Фінансування виплат премій до почесних грамот. Виготовлення  та придбання папок бланків  грамот, подяк і рамок до них; вітальних листівок.

Придбання квіткової та ритуальної продукції. Послуги банку

Апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Районний бюджет

 

 

 

 

106,0

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

76,0

Забезпечення проведення заходів з нагородження, проведення державних свят, інших пам’ятних дат і урочистостей

 

Заступник голови районної ради                                                   М.М.Ляшук

Ви тут: Головна Документи Рішення 18 сесія VII скликання від 22.09.17 Про Програми інформаційної діяльності Андрушівської районної державної адміністрації на 2017-2018 роки