Про районну програму «Молодь та родина Андрушівщини» на 2017 – 2020 роки

trizyb1

 

 

                  АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                       ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                Р І Ш Е Н Н Я
Вісімнадцята сесія                               Сьомого скликання

від 22 вересня 2017 року № 3

Про районну програму
«Молодь та родина Андрушівщини»
на 2017 – 2020 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», з метою забезпечення реалізації в районі державної молодіжної та сімейної політики, врахувавши розпорядження голови районної державної адміністрації від 07.06.2017 року № 186, рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, районна рада:

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити районну програму «Молодь та родина Андрушівщини» на 2017 – 2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування (Степаненко Л.А.).

Голова ради                                 О.В.Осадчук

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Рішення вісімнадцятої сесії
районної державної районної ради сьомого скликання
від 07.06.2017 року № 186 22 вересня 2017 року №3

Районна
програма «Молодь та родина Андрушівщини»
на 2017 – 2020 роки

І. Загальна характеристика районної програми «Молодь та родина Андрушівщини»
на 2017 – 2020 роки (далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови райдержадміністрації від  07.06.2017     № 186 «Про затвердження районної програми «Молодь та родина Андрушівщини» на 2017 – 2020 роки»

3.

Розробник Програми

Відділ освіти райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

 

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, служба в справах дітей райдержадміністрації, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), Андрушівський ВП БВП ГУНП  в Житомирській області  (за згодою), відділ «Андрушівське бюро правової допомоги» Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою), районне ТСОУ (за згодою)

 

7.

Термін реалізації Програми

2017-2020 роки

7.1.

Етапи виконання Програми

2017-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджети: районний, міський, сіл, ОТГ (за згодою)

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

У межах кошторисних призначень

10.

Основні джерела фінансування

Кошти районного бюджету, бюджети міста, сіл, ОТГ (за згодою)

ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Молодь є важливою складовою суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Проте існує багато проблем, пов'язаних з достатньо низьким рівнем економічної та громадської молоді.
Залишається доволі мала участь молоді у суспільно-політичному житті держави і формуванні політики з питань, що впливають на її життя, розвиток та вирішення нагальних проблем.
Проблемним питанням є вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, надання цьому напрямку роботи процесу системності.
Також найактуальнішими проблемами сучасної молоді є погіршення здоров'я, зокрема через поширення вживання алкоголю та наркотичних речовин, ВІЛ/СНІД.
Програма спрямована на:
розширення інформаційних кампаній з питань прав людини відповідно до Цілей Сталого Розвитку України на період до 2030 року;
забезпечення на території району виконання державної політики у галузі молодіжної політики.
Необхідне виділення коштів на виконання корекційних програм фаховим психологом та забезпечення умов для їх роботи.
Ефективність проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань протидії торгівлі людьми потребує забезпечення адресності, індивідуалізації.

ІІІ. Визначення мети Програми

Метою Програми є:
- розвиток самозайнятості та підприємницької діяльності молоді;
- житлове кредитування молоді;
- формування здорового способу життя;
- національно-патріотичне виховання дітей та молоді, інтелектуальний розвиток молоді; створення сприятливих умов для розвитку самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості;
- підтримка молодіжних ініціатив;
- зміцнення інституту сім'ї;

- соціальна підтримка багатодітних сімей;
- попередження насильства в сім'ї;
- забезпечення прав людини: гендерний аспект;
- протидія торгівлі людьми.

ІV. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Прийняття Програми забезпечить:
спільну та скоординовану діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з молоддю Андрушівщини;
оптимальну скоординовану діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері національно-патріотичного виховання;
організацію інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання;
здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби;
впровадження здорового способу життя;
довготермінове пільгове молодіжне кредитування за рахунок коштів Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та
результативні показники

Виконання Програми дасть змогу:
- залучення молоді до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;
- сприяти дієвій співпраці із залученням громадянського суспільства;
- здійснювати заходи, спрямовані на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді;
- затвердити склад координаційних рад на місцевому рівні з національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
- здійснювати заходи з активізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді на всіх рівнях такої діяльності у тісній взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування і громадськістю;
- надавати молодим сім'ям підтримку на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
- забезпечення надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяння створенню для неї нових робочих місць;
- підвищення рівня самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;
- фінансувати заходи з виконання Програми за рахунок державного, місцевого бюджетів, надходжень від донорських та благодійних фондів.

Показники ефективності Програми визначаються за результатами моніторингу її виконання.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2017

2018

2019

2020

Всього витрат на виконання Програми,

(тис. грн.)

1

2

3

4

5

7

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

 

 

 

 

 

Районний бюджет,

У межах кошторисних призначень

У межах кошторисних призначень

Бюджет Червоненської ОТГ

У межах кошторисних призначень

У межах кошторисних призначень

бюджети міста, сіл

У межах кошторисних призначень

У межах кошторисних призначень

кошти небюджетних джерел

У межах кошторисних призначень

У межах кошторисних призначень

 

з/п

Назва

 показника

Оди-ниця виміру

Вихідні

дані на

початок дії Програ-ми

2017

2018

2019

2020

Всього  витрат на вико-нання Програ-ми,

тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

І                                   Показники продукту Програми

 

1.

Кількість молоді, залученої до заходів, спрямованих на розвиток творчих ініціатив

Осіб

         

 

2.

Кількість молоді, залученої до заходів, спрямованих на формування здорового способу життя

Осіб

           

ІІ                                 Показники ефективності Програми

 

1.

Рівень охоплення молоді інформацій-но-просвітниць-кою роботою щодо формування здорового способу життя

%

35

40

45

50

55

 

2.

Рівень охоплення молоді профорієнтаційною роботою

%

35

40

45

50

55

 

3.

Рівень охоплення населення заходами, спрямованими на забезпечення гендерної рівності

%

25

30

35

40

45

 

ІІІ                                 Показники якості Програми

 

1.

Кількість  обізнаних людей з питань попередження насильства в сім’ї, торгівлі людьми

Чол.

           

2.

Кількість  обізнаних людей з питань гендерної рівності

Чол.

           

3.

Кількість багатодітних сімей

Сімей

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ПОРЯДОК
використання коштів районного бюджету на реалізацію програми «Молодь та родина Андрушівщини» на 2017-2020 роки

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в районному бюджеті на виконання заходів районної програми «Молодь та родина Андрушівщини» на 2017-2020 роки.
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є відділ освіти райдержадміністрації.
Іншими розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів та учасниками виконання завдань Програми є суб'єкти, визначені у ній.
3. Фінансування видатків районного бюджету на реалізацію заходів Програми здійснюється в межах асигнувань, затверджених відділу освіти райдержадміністрації, відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету.
4. Кошти районного бюджету спрямовуються на:
1) реалізацію заходів Програми, визначених календарними планами на реалізацію соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді;
2) реалізацію заходів Програми, визначених календарними планами на реалізацію соціальних програм і заходів державних органів з питань забезпечення рівних прав жінок і чоловіків;
3) реалізацію заходів Програми, визначених календарними планами на реалізацію соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї;
4) виплату стипендій обдарованій молоді відповідно до затвердженого порядку;
5) підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій для виконання програм і здійснення заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім'ї;
6) реалізацію заходів, спрямованих на створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, пропаганду та формування здорового способу життя, створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, у т.ч.: розповсюдження інформаційних буклетів, методичної літератури, плакатів, продукції зовнішньої соціальної реклами;
7) надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
8) витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.
9) реалізацію заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання дітей та молоді, інтелектуальний розвиток молоді.
5. Спрямування коштів на проведення окремого заходу здійснюється виходячи з обґрунтованої потреби в бюджетних коштах, визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною категорією витрат, діючих цін і тарифів, особливостей програм і заходів, принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання.
6. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами (завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, на утримання громадських організацій, реалізацію завдань і заходів, метою яких є отримання прибутку.
7. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджеті».
8. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником коштів, відповідальним виконавцем та учасниками виконання завдань і заходів Програми в установленому законодавством порядку.
9. За нецільове та неефективне використання коштів обласного бюджету, невідповідність їх плановим призначенням настає відповідальність, передбачена чинним законодавством України.
10. Контроль за цільовим використанням коштів районного бюджету, згідно з цим Порядком, здійснює відділ освіти райдержадміністрації.

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій між учасниками програми, контроль за виконанням її заходів здійснює відділ освіти райдержадміністрації.
Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює відділ освіти райдержадміністрації та профільна постійна комісія районної ради.
Відділ освіти райдержадміністрації, як відповідальний виконавець Програми, раз на рік до 25 лютого готує та подає райдержадміністрації та районній раді узагальнену інформацію про стан її виконання.

Напрями діяльності і заходи Програми

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Найменування заходу

Термін вико-нання

Виконавці

Джерело фінансування

(вид бюджету)

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

2017*

2018*

2019*

2020*

 

                     

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   

І. Розвиток самозайнятості та підприємницької діяльності молоді

   

1.1

Підтримка підприємницьких ініціатив молоді

Популяризація  діяльності молодіжних трудових загонів

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Районний, бюджети міста, сіл, об’єднаних територіальних громад

У межах кошторисних призначень

Збільшення кількості молоді, охопленої вторинною зайнятістю на 50 осіб

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   

1.2.

Правова освіта молоді

Проведення районних  та участь молоді в обласних та всеукраїнських заходах на правову тематику

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ «Андрушівське бюро правової допомоги» Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою)

Районний, бюджети міста, сіл, об’єднаних територіальних громад

       

Надання правових знань молоді

   

ІІ. Житлове кредитування молоді

   

2.1.

Забезпечення надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструк-цію) і придбання житла

Відповідно до чинного законодавства в системі житлового будівництва передбачати кошти на фінансування та реалізацію молодіжної житлової політики в районі

2017-2020

Відділ освіти райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Районний бюджет

У межах кошторисних призначень

Забезпечення житлом сімей

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   
     

2.2.

Інформаційне забезпечення щодо пільгового довготермінового кредитування

Організація проведення семінарів, конференцій, виставок, "круглих столів" з питань виконання програмних положень

2017-2020

Апарат, відділ освіти райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

Не потребує

Забезпечення інформування молодих сімей щодо отримання кредиту на будівництво та придбання житла

   

ІІІ. Формування здорового способу життя

   

3.1.

Створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я

Проведення роз'яснювальної роботи

2017-2020

Відділ освіти, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Не потребує

Пропагування здорового способу життя

   
   

Організація роботи спеціалізованого формування "Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи"                                      

2017-2020

Андрушівський районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

районний бюджет

         

 

28,1

Пропагування здорового способу життя

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   
   

Сприяння розвитку клінік „дружніх до молоді”

2017-2020

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою)

 

районний бюджет

У межах кошторисних призначень

Впровадження сучасних підходів до надання медико-соціальної допомоги дітям та молоді

   

Бюджети міста, сіл, об’єднаних територі-альних громад

У межах кошторисних призначень

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   
 

Проведення молодіжних акцій до Всесвітнього Дня здоров’я , заходів спрямованих на формування здорового способу життя

2017-2020

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою)

районний бюджет

       

Залучення молоді до здорового способу життя

   

Бюджет міста, сіл, об’єднаних територі-альних громад

У межах кошторисних призначень

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   

3.2.

Забезпечення первинної та вторинної профілактики щодо запобігання поширення негативних явищ

Проведення акцій з нагоди днів:

- боротьби з наркоманією;

- боротьби з тютюнопалінням

2017-2020

Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), громадські організації (за згодою)

районний бюджет

       

Попередження негативних проявів у молодіжному середовищі, охоплення профілактичною роботою неменше 25 % населення

   

Бюджет міста, сіл, об’єднаних територі-альних громад

У межах кошторисних призначень

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   

IV. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді, інтелектуальний розвиток молоді

   

4.1.

Патріотичне виховання молоді

1. Проведення освітньо-виховних, інформаційних, культурологічних, методичних заходів із національно-патріотичного виховання

2017-2020

Відділ освіти, відділ культури, органи місцевого самоврядування (за згодою)

районний бюджет

 

     

Виховання у молоді патріотизму, історичної пам'яті, поваги до історії народу

   

Бюджет міста, сіл, об’єднаної територі-альної громади

У межах кошторисних призначень

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   
   

2. Залучення дітей, молоді різних вікових категорій до участі у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Джура»

2017-2020

Відділ освіти, районне ТСОУ

(за згодою)

районний бюджет

       

Виховання у дітей та молоді патріотизму, історичної пам'яті, поваги до історії народу

   

Бюджет міста, сіл, об’єднаної територі-альної громади

У межах кошторисних призначень

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   

4.2.

Підтримка обдарованої молоді (крім учнів ЗНЗ)

1. Надання іменних стипендій

2017 – 2010

Відділ освіти, органи місцевого самоврядування (за згодою)

         

Стимулювання молоді до перемог у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, підтримка обдарованої молоді

   

районний бюджет

           

Бюджет міста, сіл, об’єднаної територі-альної громад

В межах кошторисних призначень

   
       
   

2. Співучасть в організації діяльності пластового табору Житомирської області, створення районного осередку табору на базі КП ДОЗ «Чайка»

2017-2020

Відділ освіти, КП ДОЗ «Чайка» (за згодою)

районний бюджет

       

Підняття громадянської активності молоді

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   
   

3. Співучасть у проведенні обласної військової гри українських резервістів «Гайдамаки»

2017-2020

Відділ освіти

районний бюджет

       

Збільшення кількості молоді, яка отримала знання стосовно історичності України

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   
   

4. Проведення районного свята Української вишиванки

2017-2020

Відділи освіти, культури

Районний бюджет

       

Створення районної виставки унікальної української вишивки

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   
   

5. Участь молоді у фестивалі патріотичної української пісні «Бандерштат»

2017-2020

Відділи освіти, культури

районний бюджет

       

Отримання молоддю додаткової інформації стосовно історичного минулого України

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   

4.3.

Проведення змістовного дозвілля у сфері культурно-духовного розвитку

Всеукраїнське свято декоративно-ужиткового мистецтва «Рушники мого краю»

2018,

2020

Відділ культури, органи місцевого самоврядування (за згодою)

районний бюджет

       

Розвиток традиційного декоративноужиткового мистецтва та виявлення молодих талантів

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   

V. Підтримка молодіжних ініціатив

   

5.1

Співпраця з молодіжними громадськими організаціями щодо реалізації молодіжної політики

1. Проведення районних конгресів, форумів молоді

2017-2020

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

районний бюджет

Не потребує

Залучення  громадсько- активної молоді до реалізації молодіжної політики в районі

     

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   
   

2. Висвітлення у засобах масової інформації діяльності молодіжних громадських організацій

2017-2020

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

районний бюджет

У межах кошторисних призначень

Залучення молоді до реалізації молодіжної політики

     

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   

5.2.

Підтримка ініціатив сільської молоді

Надання міні-грантів для реалізації молодіжної політики в сільській місцевості

2017-2020

Органи місцевого самоврядування (за згодою)

Бюджети сіл

В межах кошторисних призначень

Фінансова підтримка реалізації молодіжної політики у сільській місцевості

     

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   

 

 

 

VІ. Зміцнення інституту сім’ї

   

6.1.

Запобігання ранньому соціальному сирітству дітей, підготовка дітей та молоді до сімейного життя, формування відповідального батьківства

1. Організація роботи консультативних пунктів при пологових будинках, відділеннях та жіночих консультаціях з питань запобігання ранньому соціальному сирітству та відповідальному батьківству

2017-2020

Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою)

районний бюджет

У межах кошторисних призначень

Соціальний захист сімей з дітьми

Зменшення кількості неблагополучних сімей на 5%

     

Бюджети міста, сіл, ОТГ

У межах кошторисних призначень

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

     

2. Проведення  конкурсу-огляду молодих сімей

 

Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

районний бюджет

       

Соціальна підтримка та допомога молодим сім'ям

     

Бюджети міста, сіл, ОТГ

У межах кошторисних призначень

       

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   
   

3. Реалізація проекту ”Мама+Я=Сім'я”

2017-2020

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою)

районний бюджет

       

Проведення курсу семінарів-тренінгів з метою зміцнення інституту сім’ї, допомоги молодим матерям, які самостійно виховують дитину дошкільного віку; надання практичної та інформаційно допомоги.

     

інші джерела

У межах кошторисних призначень

       
   

4. Проведення акцій “Народини”,

«Наш малюк»

2017-2020

Відділ освіти Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою)

районний бюджет

       

Соціальна підтримка молодих сімей

     

інші джерела

У межах кошторисних призначень

       

6.2.

Організація та проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів

1. Проведення національних сімейно-родинних свят та обрядів

2017-2020

Відділи освіти, культури, органи місцевого самоврядування (за згодою)

районний бюджет

               

Бюджети міста, сіл, ОТГ

У межах кошторисних призначень

Утвердження духовності, розвиток морально-сімейних цінностей

     
   

2. Реалізація інтеграційних проектів для сімей, в яких виховуються діти з обмеженими фізичними можливостями

2017-2020

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

районний бюджет

       

Соціальна адаптація сімей, в яких виховуються діти з обмеженими фізичними можливостями.

     

інші джерела

У межах кошторисних призначень

Поліпшення становища інвалідів в районі, підвищенню їх ролі і соціального статусу в суспільстві та захист спільних інтересів

     

VIІ. Соціальна підтримка багатодітних сімей

   

7.1.

Залучення дітей до культурно-мистецьких заходів

Проведення районного конкурсу «Таланти багатодітної родини»

2017-2020

Відділи освіти, культури, служба в справах дітей, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Районний бюджет

       

Утвердження духовності, розвиток морально-сімейних цінностей

     

Бюджети міста, сіл, ОТГ

У межах кошторисних призначень

       

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   

7.2.

Пропаганда сімейних цінностей,

вшанування багатодітних матерів

1. Проведення заходів до Дня матері, Дня сім’ї,  новорічних та різдвяних свят

2017-2020

Відділи освіти, культури, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

районний бюджет

       

Утвердження духовності, розвиток морально-сімейних цінностей

     

Бюджети міста, сіл, ОТГ

У межах кошторисних призначень

       

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   
   

2. Організація святкового вручення посвідчень та нагрудних знаків «Мати-героїня», посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї

2017-2020

Відділ освіти, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Не потребує

 Відзначення багатодітних сімей

     
       

VIII. Попередження насильства в сім’ї

   

2017-2020

 

8.1.

Інформаційно-просвітницька

(організація різних видів навчальних, просвітницьких заходів, спрямованих на попередження насильства в сім’ї за принципами гендерної чутливості)

діяльність

1. Проведення освітньої акції в КП ДОЗ «Чайка» “Світ без насильства”

2017-2020

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

Районний бюджет

       

Учасники акції отримують комплексні знання про явище насильства в сім’ї, шляхи його подолання; вчаться толерантної поведінки; вивчають свої права, а також отримують інформацію про установи та організації, що працюють у сфері подолання цього явища

     

Бюджети міста, сіл, ОТГ

У межах кошторисних призначень

       

інші джерела

У межах кошторисних призначень

       
   

2. Проведення тематичних семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій, дискусій, диспутів, лекційних занять, відеолекторіїв для працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, відповідальних осіб, широкого  загалу різних категорій населення

2017-2020

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

районний бюджет

       

Учасники заходів отримують комплексні знання про явище насильства в сім’ї, шляхи його подолання, вчаться чутливо і відповідально працювати в цій сфері, отримують практичні навички по роботі з жертвами та кривдниками;

формують засади демократичного співіснування в соціумі

   

Бюджети міста, сіл, ОТГ

У межах кошторисних призначень

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

     

8.2.

Агітаційно-популяристич-ний

(популяризація ідей ненасильницької поведінки, толерантного поводження та сімейних цінностей у сучасному суспільстві)

1. Проведення заходів у рамках Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства”

2017-2020

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

районний бюджет

       

Залучення широкого загалу до питання попередження насильства в сім’ї, формування волонтерського руху на Андрушівщині,

підвищення рівня демократичної самосвідомості різних верств населення

   

Бюджети міста, сіл, ОТГ

У межах кошторисних призначень

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   
   

2. Заходи в рамках національної кампанії “Стоп насильство!”

2017-2020

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

районний бюджет

       

Розширення мережі волонтерських об’єднань напрямку “Залишайся людиною”,

поширення ідей ненасильниць-кого способу життя у суспільстві

   

Бюджети міста, сіл, ОТГ

У межах кошторисних призначень

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

     

3. Проведення тематичних конкурсів малюнків, творів-есе, фоторобіт, соціальної реклами із зазначеного напрямку

2017-2020

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

районний бюджет

У межах кошторисних призначень

Поширення ідей  толерантної суспільної поведінки та розвиток творчих здібностей різних верств населення

     

Бюджети міста, сіл, ОТГ

У межах кошторисних призначень

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   

 

IХ. Забезпечення прав людини: гендерний аспект

   

9.1.

Агітаційно-популяри-стичний

(Популяризація ідей  гендерної рівності у сучасному суспільстві)

1. Проведення заходів у рамках

Міжнародного тижня підтримки грудного вигодовування

2017-2020

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

районний бюджет

       

Пропаганда грудного вигодовування,

привернення уваги широкого загалу до даного питання

   

Бюджети міста, сіл, ОТГ

У межах кошторисних призначень

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

     
   

2. Проведення заходів з нагоди Дня батька

 

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

районний бюджет

       

Привернення уваги до питання відповідального батьківства

   

Бюджети міста, сіл, ОТГ

У межах кошторисних призначень

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   
   

3. Проведення тематичних конкурсів малюнків, творів-есе, фото-робіт, соціальної реклами з зазначеного напрямку

2017-2020

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

районний бюджет

       

Залучення широкого загалу до впровадження гендерних підходів,

розвиток творчого потенціалу різних категорій населення

   

Бюджети міста, сіл, ОТГ

У межах кошторисних призначень

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   

9.2.

Інформаційно-комунікативний

(висвітлення соціально важливої теми у ЗМІ за принципами гендерної чутливості)

Розповсюдження тематичної соціальної реклами: білборди, сіті-лайти, буклети, листівки, плакати, відеоролики; впровадження “Гендерної рубрики” в ЗМІ

2017-2020

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), редакція районної газети «Новини Андрушівщини»

районний бюджет

       

Поширення ідей толерантності, ненасильницької поведінки серед широкого загалу населення

   

Бюджети міста, сіл, ОТГ

У межах кошторисних призначень

   

інші джерела

У межах кошторисних призначень

   

Х. Протидія торгівлі людьми

   
                                                                                                                     

10.1.

Інформацій-но-просвітниць-кий

(організація різних видів навчальних, просвітниць-ких заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми, зокрема дітьми, їх тканинами та органами за принципами гендерної чутливості)

1. Освітня акція в дитячому оздоровчому закладі “Здобич контрабандистів”

2017-2020

Відділ освіти, служба в справах дітей, КП ДОЗ «Чайка» (за згодою), Андрушівський ВП БВП ГУНП  в Житомирській області (за згодою)

районний бюджет

       

Учасники акції отримують комплексні знання про торгівлю людьми, шляхи запобігання подолання торгівлі людьми; навчаються толерантної поведінки; вивчають свої права, отримують інформацію про установи та організації, що працюють у сфері запобігання торгівлі людьми

 

Бюджети міста, сіл, ОТГ

У межах кошторисних призначень

 

інші джерела

У межах кошторисних призначень

 

2. Тематичні семінари, тренінги, засідання круглих столів, конференції, дискусії, диспути, лекційні заняття, відео-лекторії для працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, відповідальних осіб, широкого  загалу різних категорій населення

2017-2020

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), служба в справах дітей, Андрушівський ВП БВП ГУНП  в Житомирській області (за згодою)

районний бюджет

       

Учасники заходів отримують комплексні знання про явище подолання торгівлі людьми

 

Бюджети міста, сіл, ОТГ

У межах кошторисних призначень

 

інші джерела

У межах кошторисних призначень

 
     

10.2

Агітаційно-популяри-стичний

(популяриза-ція ідей безпечної поведінки при працевлашту-ванні, зокрема при виїзді за кордон, безпечної поведінки в інтернет-мережі)

Тематичні конкурси малюнків, творів- есе, фоторобіт,  соціальної реклами з протидії торгівлі людьми

2017-2020

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), служба в справах дітей, Андрушівський ВП БВП ГУНП  в Житомирській області (за згодою)

районний бюджет

       

Залучення населення до подолання явища торгівлі людьми;

розвиток творчого потенціалу різних категорій населення

 

Бюджети міста, сіл, ОТГ

У межах кошторисних призначень

 

інші джерела

У межах кошторисних призначень

 

10.3.

Інформацій-но-комунікативний

(висвітлення соціально важливої теми у ЗМІ за принципами гендерної чутливості)

Розповсюдження тематичної соціальної реклами: білборди, сіті-лайти, буклети, листівки, плакати, відеоролики;

2017-2020

Відділ освіти, Андрушівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

Районний

бюджет

       

Поширення ідей толерантності, ненасильницької поведінки серед широкого загалу населення

 

Бюджети міста, сіл, ОТГ

       

 

* Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей.

Заступник голови
районної ради                                                                             М.М.Ляшук

 

Ви тут: Головна Документи Рішення 18 сесія VII скликання від 22.09.17 Про районну програму «Молодь та родина Андрушівщини» на 2017 – 2020 роки