Про внесення змін та затвердження у новій редакції Статуту Комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради»

trizyb1

 

 

               АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                           Р І Ш Е Н Н Я

Вісімнадцята сесія                          Сьомого скликання

від 22 вересня 2017 року № 10

Про внесення змін та затвердження
у новій редакції Статуту Комунального
підприємства «Дитячий оздоровчий заклад
«Чайка» Андрушівської районної ради»

Відповідно до ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до ст.ст. 52, 53, 57, 62, 78, п.2 ст. 135, ст. 137 Господарського кодексу України, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства статуту, враховуючи клопотання комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради» від 01.08.2017р. №75, лист Державної фіскальної служби України від 14.07.2017р. №2337/4/99-99-12-03-06-13, рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Закріпити за Комунальним підприємством «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради» на правах оперативного управління майно (в т.ч. будівлі, споруди, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, тощо), що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району з правами балансоутримувача (додаток 1).

2. Збільшити розмір статутного фонду комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради» на суму 8343,70 гривень (вісім тисяч триста сорок три гривні 70 копійок).
.
3. Внести зміни та затвердити у новій редакції Статут комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради» (додаток 2).

4. Комунальному підприємству «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради» (Горкун В.І.) провести державну реєстрацію Статуту у новій редакції та внести зміни до реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом реєстрації права оперативного управління за підприємством про що повідомити районну раду в місячний термін.

5. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення чотирнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 10.03.2017 року №37 «Про внесення змін та затвердження у новій редакції Статуту Комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради».

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

Голова ради                                         О.В.Осадчук

                                                                               Додаток №1
                                          до рішення вісімнадцятої сесії районної ради
                                          сьомого скликання від 22.09.2017року №10

                                                      Перелік майна
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, що закріплюється за комунальним підприємством «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради» на правах оперативного управління за адресою: Житомирська область, місто Андрушівка, вулиця Тітова, 42.

№ п/п

Назва об’єкта

Площа або

державний номер

Будівлі

1.

Адмінбудинок

256,3 м2

2.

Спальний корпус №1

626,4 м2

3.

Спальний корпус №2

626,4 м2

4.

Спальний корпус №3

626,9 м2

5.

Спальний корпус №4

887,4 м2

6.

Господарський корпус-кочегарка

496,3  м2 

7.

Клуб-столова

1750,1 м2

8.

Дизельна

47,0 м2

9.

Сторожка

6,5 м2

10.

Наружний туалет

2,02 м2

11.

Водонапірна башня

7,1 м2

12.

Артскважина

4,5 м2

Площинні споруди

1.

Спортивний майданчик

3421 м2

2.

Танцювальний майданчик

502 м2

3.

Очисні споруди

128 м2

4.

Проїзди і доріжки з твердим покриттям (асфальт)

7916 м2

5.

Пожежний водойом

81 м2

Транспортні засоби

1.

Легковий автомобіль ВАЗ  21043

9287 ЖИА

2.

Автопричіп КРАЗ   8138

АМ 2111 ХТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови

районної ради                                             М.М.Ляшук

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                      Рішення вісімнадцятої сесії
                                                                      районної ради сьомого скликання
                                                                      22 вересня 2017 року № 10

                                                                      Голова районної ради

                                                                         О.В.Осадчук

                                                  СТАТУТ

                              Комунального підприємства
                      «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка»
                            Андрушівської районної ради»

                               (зі зміни та доповненнями)

                                         м. Андрушівка
                                               2017 рік

                                                 СТАТУТ
Комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради»

1.1. Комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради» (надалі – Дитячий заклад) є комунальним унітарним некомерційним підприємством - дитячим закладом оздоровлення та відпочинку.

1.2. Дитячий заклад є правонаступником всього майна, усіх прав та обов'язків колективного підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» відповідно до рішення 17 сесії У скликання Андрушівської районної ради від 22 серпня 2008 року «Про перетворення колективного підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» (зі змінами та доповненнями).

1.3. Дитячий заклад заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району (надалі – Засновник). Представником Засновника є Андрушівська районна рада, (надалі – Орган управління майном).

1.4. Дитячий заклад здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.5. Дитячий заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Органу управління майном та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом, який затверджується Органом управління майном.
СТАТТЯ 1. Найменування та місцезнаходження Дитячого закладу
1.1. Найменування Дитячого закладу: Комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської районної ради» (повне )
Скорочена назва: КП Дитячий оздоровчий заклад «Чайка».
1.2. Місцезнаходження Дитячого закладу:
13400, Житомирська область,
м.Андрушівка, вул. Тітова, 42
СТАТТЯ 2. Мета і предмет діяльності Дитячого закладу
2.1. Дитячий заклад є позаміським закладом оздоровлення та відпочинку дітей з цілодобовим режимом роботи сезонного функціонування.
Метою діяльності закладу є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.
2.2. Предметом діяльності Дитячого закладу є:
- надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів.
- організація змістовного дозвілля та відпочинку;
- зміцнення здоров'я дітей;
- всебічний розвиток та виховання дітей;
2.3. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватись Дитячим закладом виключно після отримання відповідних ліцензій і дозволів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
СТАТТЯ 3. Правовий статус Дитячого закладу
3.1. Дитячий заклад є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Дитячий заклад набуває з дня його державної реєстрації.
3.2. Дитячий заклад користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району на праві оперативного управління.
3.3. Дитячий заклад здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, рішень районної ради та цього статуту, самостійно організовує надання послуг і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.
Дитячий заклад забезпечує фінансування витрат по організації своєї діяльності, соціальному розвитку і матеріальному стимулюванню працівників, забезпечує безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я його працівників.
3.4. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Дитячий заклад залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
3.5. Участь Дитячого закладу в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється за рішенням Органу управління майном, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.
Створення будь-яких спільних підприємств за участю Дитячого закладу здійснюється за згодою Органу управління майном. Дитячий заклад може утворювати філіали, дочірні підприємства, інші підрозділи з дозволу Органу управління майном.
3.6. Дитячий заклад має самостійний баланс, рахунки в установах банків, в Державному казначействі України, круглу печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, знак для товарів та послуг, власну емблему, іншу атрибутику юридичної особи.
3.7. Дитячий заклад несе відповідальність за свої зобов'язання в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.
Дитячий заклад не несе відповідальності за зобов'язання Органу управління майном.
3.8. Дитячий заклад має право укладати договори/угоди, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах.
3.9. Дитячий заклад не може жодним чином розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників, членів Дитячого закладу, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів Органу управління майном та інших пов'язаних з ними осіб.
3.10. Не вважається розподілом доходів Дитячого закладу в розумінні п. 3.9. Статуту, використання Дитячим закладом власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
СТАТТЯ 4. Майно Дитячого закладу
4.1. Майно Дитячого закладу становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником (Органом управління майном), вартість яких відображається у самостійному балансі Дитячого закладу.
4.2. Майно Дитячого закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району і закріплюється за ним на праві оперативного управління.
Дитячий заклад не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись (списання, застава та передача в користування (оренду), тощо) закріпленим за ним майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплене за Дитячим закладом на праві оперативного управління без попередньої згоди Засновника (Органу управління майном).
Дитячий заклад не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам), крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Дитячого

закладу або її відчуження, вирішуються виключно Засновником (Органом управління майном).

4.3. Джерелами формування майна та коштів Дитячого закладу є :
- майно, передане Дитячому закладу Засновником (Органом управління майном);
- кошти місцевого бюджету;
- кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
- цільові кошти;
- кредити банків;
- капітальні вкладення і дотації з бюджету;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Дитячий заклад здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.

4.5. Збитки, завдані Дитячому закладу в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Дитячому закладу за рішенням суду або господарського суду.

4.6. Статутний фонд Дитячого закладу складає 1832 тис.грн. (один мільйон вісімсот тридцять дві тисячі гривень) за балансовою вартістю основних засобів станом на 01.08.2017 року.
СТАТТЯ 5. Права та обов'язки Дитячого закладу
5.1. Права Дитячого закладу:
5.1.1. Дитячий заклад самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовує отримані від господарської діяльності кошти на утримання Дитячого закладу та його матеріально-технічне забезпечення.
5.1.2. Дитячий заклад реалізує свою продукцію, послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими державними цінами.
5.1.3. Дитячий заклад відкриває розрахунковий та інші рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові і кредитно-

розрахункові операції в національній та іноземній валютах, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Дитячим закладом за узгодженням з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства України.
5.1.4. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.
5.1.5. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.
5.1.6. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.
5.1.7. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками своєї діяльності.
5.1.8. Дитячий заклад для здійснення своєї статутної діяльності має право:
- вступати у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, в тому числі на договірних засадах, на виконання робіт спільної діяльності з дозволу Органу управління майном;
- утворювати з дозволу Органу управління майном структурні підрозділи, філії, необхідні для господарської діяльності, і затверджувати положення про них.
- вести роботу з реклами діяльності Дитячого закладу;
5.2. Обов'язки Дитячого закладу:
5.2.1. створити дитині безпечні умови перебування, забезпечити охорону її життя і здоров'я, особистого майна, надання невідкладної медичної допомоги, страхування від нещасного випадку, реалізацію освітніх програм та змістовного дозвілля тощо;

5.2.2. у разі виникнення обставин непереборної сили забезпечити негайну евакуацію і відправлення дитини до місця постійного проживання;

5.2.3. у разі захворювання дитини організувати її лікування та за потреби доставлення до місця постійного проживання;

5.2.4. забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.
5.2.5. При визначенні стратегії господарської діяльності Дитячий заклад повинен враховувати показники діяльності, встановлені в порядку, затвердженому Органом управління майном, які є обов'язковими до виконання.
5.2.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Дитячого закладу відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.
5.2.7. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
5.2.8. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
5.2.9. Здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів.
5.2.10.Здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення Дитячого закладу:
- придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
- відповідно до встановлених показників діяльності забезпечує виробництво та поставку продукції (послуг);
- здійснює заходи із вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Дитячого закладу, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Дитячого закладу;
- дотримується норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
5.3. Дитячий заклад самостійно здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну, бухгалтерську звітність згідно з чинним законодавством.
Керівник Дитячого закладу та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності, даних, що містяться в річному звіті та балансі.
5.4. Відносини Дитячого закладу з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі укладених договорів.

СТАТТЯ 6. Управління та кадрове забезпечення Дитячого закладу
6.1. Управління Дитячим закладом від імені територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району здійснюється Органом управління майном у встановленому ним порядку.
6.2. Орган управління майном в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Дитячого закладу.
6.3. Районна державна адміністрація здійснює управління Дитячим закладом у межах делегованих районною радою повноважень.
6.4. Поточне керівництво (оперативне управління) Дитячим закладом здійснює його директор.
6.5. Наймання директора здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном, шляхом укладення з ним контракту.
По закінченні календарного року дії контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Дитячого закладу і обґрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення до контракту відповідних змін і доповнень.
У випадку значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям законодавчих та інших нормативно-правових актів, у тому числі тих, що скеровані на перехід до ринкової економіки, Орган управління майном має право ставити перед директором питання про зміну (уточнення) умов контракту.
6.6. Директор Дитячого закладу самостійно вирішує питання діяльності Дитячого закладу за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління майном, районної державної адміністрації.
6.7. Директор Дитячого закладу:
- організовує та здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом, забезпечує належні умови для оздоровлення та відпочинку дітей;
- затверджує календарний план роботи, режим дня з урахуванням
типу закладу та правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників дитячого закладу;
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки;
- здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом та процесом
відпочинку, забезпечує створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей;
- організовує інструктаж працівників Дитячого закладу з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання першої невідкладної допомоги;
- діє на засадах єдиноначальності;
- затверджує у порядку, що встановлений Органом управління майном, структуру та штати Дитячого закладу;
- приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та звільняє працівників Дитячого закладу, у тому числі заступників директора, керівників відокремлених підрозділів, філій, головного бухгалтера;
- затверджує положення про відокремлені підрозділи, філії, інші структурні підрозділи, які створюються відповідно до чинного законодавства України за погодженням з Органом управління майном;
- користується правом розпорядження у межах своїх повноважень майном та коштами Дитячого закладу згідно з вимогами законодавства, цього статуту (відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплене за Дитячим закладом на праві оперативного управління, здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном);
- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, пов'язаних з діяльністю Дитячого закладу;
- відповідно до умов колективного договору застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує складання балансу доходів та видатків Дитячого закладу, подачу квартальної та річної звітності;
- забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання переданого майна, а також майнового стану Дитячого закладу, за які несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України;
- без довiреностi дiє вiд iменi Дитячого закладу, представляє інтереси Дитячого закладу у відносинах з усіма пiдприємствами, організаціями, установами та громадянами як в Українi, так i за її межами;
- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;
- несе відповідальність за діяльність Дитячого закладу, формування та виконання балансу доходів і видатків Дитячого закладу;
- виконує інші обов'язки.
6.8. Рішення директора, заступників директора і керівників структурних підрозділів обов'язкові для всіх підлеглих їм працівників.
6.9. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Дитячого закладу, приймаються адміністрацією Дитячого закладу за участю трудового колективу і відображаються у колективному договорі. Право укладення колективного договору від імені Органу управління майном надається керівнику Дитячого закладу, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.
6.10. У разі зміни директора, обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Дитячого закладу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6.11. У Дитячому закладі утворюється педагогічна рада, яку очолює директор Дитячого закладу.

6.12. Педагогічна рада Дитячого закладу розробляє календарний план роботи, розглядає питання щодо поліпшення роботи Дитячого закладу, аналізує роботу членів педагогічного колективу, підбиває підсумки оздоровчих, відпочинкових змін, приймає рішення про відрахування дітей із Дитячого закладу за порушення вимог внутрішнього розпорядку.

6.13. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб
Дитячого закладу. Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на зміну.

6.14. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту.

6.15. Лікарі та медичні працівники, які направляються на роботу в Дитячий заклад, повинні мати відповідну кваліфікацію, підготовку та стаж практичної роботи не менш як три роки.

6.16. Для роботи в Дитячому закладі в літній період та під час канікул можуть залучатися студенти педагогічних, медичних та інших навчальних закладів.

6.17. Під час оформлення на роботу працівники Дитячого закладу
проходять інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму,
запобігання нещасним випадкам з дітьми.
СТАТТЯ 7. Господарська діяльність Дитячого закладу
7.1. Дитячий заклад здійснює некомерційну господарську діяльність спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
7.2. Доходи (прибутки) Дитячого закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених Статутом.
7.3. Забороняється у будь-який спосіб розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Дитячого закладу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів Органу управління майном та інших пов'язаних з ними осіб.
7.4. Джерелом коштів на оплату праці працівників Дитячого закладу є частина доходу, одержаного в результаті його господарської некомерційної діяльності.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
7.5. Джерелом формування фінансових ресурсів Дитячого закладу є кошти державного та місцевого бюджетів, підприємств, установ, організацій, професійних спілок та фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.
7.6. Відносини Дитячого закладу з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.
7.7 Дитячий заклад здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.
7.8. Аудит фінансової діяльності Дитячого закладу здійснюється згідно з чинним законодавством України.
7.9. Кошти, що залишилися на бюджетних рахунках Дитячого закладу на кінець фінансового року, не можуть бути вилучені, крім випадків передбачених законодавством.
СТАТТЯ 8. Порядок прийому дітей

8.1. До Дитячого закладу діти можуть прибувати з батьками або іншими законними представниками чи у складі груп з особами, які їх
супроводжують.

8.2. Приймання дітей до Дитячого закладу здійснюється на підставі
путівки та за наявності медичної довідки встановленого зразка,
затвердженого МОЗ.

8.3. Путівка до Дитячого закладу - це документ, який засвідчує
право дитини на отримання послуг з оздоровлення та відпочинку,
умови перебування в такому закладі і визначає вартість та перелік
послуг з оздоровлення та відпочинку для однієї дитини в
Дитячому закладі.

8.4. З урахуванням віку та інтересів дітей у Дитячому закладі
можуть створюватися групи (загони), наповнюваність яких
визначається типовими штатними нормативами та державними
санітарними правилами і нормами улаштування, утримання і
організації режиму діяльності дитячих закладів.

8.5. Оздоровчо-виховний процес та процес відпочинку у Дитячому
закладі здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей,
інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей
та стану здоров'я.

8.6. Відрахування дитини з Дитячого закладу здійснюється за
бажанням батьків або інших законних представників чи на підставі
медичного висновку про стан здоров'я дитини, що унеможливлює її
перебування в дитячому закладі.

8.7. Негайне відрахування дитини із дитячого закладу та
відправлення до місця постійного проживання здійснюється за
рахунок батьків або інших законних представників на підставі
рішення педагогічної ради дитячого закладу у разі неодноразового
та/або грубого порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого
закладу.

СТАТТЯ 9. Організація оздоровчо-виховного процесу та процесу
відпочинку, харчування та медичного обслуговування у
Дитячому закладі

9.1. Працівники Дитячого закладу відповідно до своїх функціональних повноважень несуть відповідальність за збереження життя та здоров'я дітей, які перебувають в ньому.

9.2. Надання дітям та працівникам Дитячого закладу медичної допомоги на дошпітальному етапі та лікування здійснюється медичними працівниками Дитячого закладу.
Надання дітям та працівникам Дитячого закладу невідкладної
медичної допомоги, зокрема стаціонарної, здійснюється
територіальним лікувально-профілактичним закладом.

9.3. Споруди, будівлі та інші приміщення Дитячого закладу
повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам та вимогам
пожежної безпеки.
У кожному приміщенні на видному місці розміщується план
евакуації у разі пожежі чи стихійного лиха, затверджений директором Дитячого закладу.
9.4. Дитячий заклад забезпечує збалансоване харчування дітей,
необхідне для їх нормального росту і розвитку, із дотриманням
вимог щодо якості та безпеки продукції, визначених нормативними
документами.

9.5. Дитячий заклад може організовувати роботу гуртків, груп
та інших творчих об'єднань за межами закладу у місцях, призначених
для перебування дітей (спортивні бази, стадіони тощо).

9.6. У Дитячому закладі створюються безпечні умови перебування дитини, забезпечується охорона її життя і здоров'я, особистого
майна, надання медичної допомоги, виконання освітніх програм, організація змістовного дозвілля тощо.

СТАТТЯ 10. Учасники процесу оздоровлення та відпочинку
в Дитячому закладі
10.1. До учасників процесу оздоровлення та відпочинку дітей
належать діти, їх батьки або інші законні представники, працівники
Дитячого закладу, представники Органу управління майном, Районна державна адміністрація.

10.2. Працівники Дитячого закладу мають право на:
- внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку;
- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування дитячого закладу, у заходах, пов'язаних з організацією оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку;
- вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми;
- соціальне та матеріальне заохочення за сумлінне виконання покладених обов'язків;
- об'єднання у професійні спілки, участь у громадських організаціях, діяльність яких не заборонена законодавством.

10.3. Усі працівники Дитячого закладу в межах покладених на них обов'язків несуть персональну відповідальність за безпеку життя і здоров'я дітей та підлітків, які відпочивають і оздоровлюються в Дитячому закладі.

10.4. Працівники Дитячого закладу зобов'язані:
- дотримуватися вимог статуту Дитячого закладу;
- неухильно дотримуватись вимог трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, етики стосунків, виконувати плани оздоровчо-виховної роботи;
- виконувати посадові обов'язки;
- під час прийняття на роботу подати документ про проходження обов'язкового медичного огляду, який дає право працювати з дітьми та медичну книжку встановленого зразка;
- берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
- виконувати накази і розпорядження директора Дитячого закладу.

10.5. Діти під час перебування у Дитячому закладі мають право:
- на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини, на охорону життя, здоров'я і власного майна, повагу до їх гідності, вільне висловлювання власних поглядів і переконань;
- на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або
травмування;
- самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь в освітніх, оздоровчих програмах та програмах відпочинку Дитячого закладу;
- отримувати зазначені в путівці послуги з оздоровлення та відпочинку, зокрема платні;
- на раціональне харчування;
- брати участь в управлінні Дитячим закладом;
- звертатися до адміністрації Дитячого закладу для отримання інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту
освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;
- у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих
заходів, зокрема заміни вихователя.
Діти під час перебування у Дитячому закладі зобов'язані виконувати правила внутрішнього розпорядку такого закладу.

10.6. Батьки або інші законні представники дітей мають право:
- ознайомитися із статутом Дитячого закладу, правилами перебування дитини у закладі, змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм або програм відпочинку, в яких братиме участь дитина;
- захищати права та законні інтереси дитини.

10.7. Батьки або інші законні представники дітей зобов'язані:
- забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;
- провести з дитиною превентивну роботу із запобігання шкідливим звичкам;
- забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;
- подавати інформацію працівникам Дитячого закладу, особам, які супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;
- відвідувати дитину в Дитячому закладі та у строк, визначений у путівці, забрати її з Дитячого закладу;

- відшкодувати заподіяні Дитячому закладу збитки внаслідок недисциплінованої поведінки дитини;
- у разі прийняття рішення педагогічною радою Дитячого закладу про дострокове відправлення дитини до місця постійного проживання
за порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого закладу та у
разі неможливості батьків або інших законних представників забрати
дитину з Дитячого закладу відшкодувати витрати, понесені Дитячим
закладом, на супроводження дитини до місця постійного проживання.
СТАТТЯ 11. Припинення Дитячого закладу
11.1. Дитячий заклад припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації рішенням Органу управління майном, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду.
В разі припинення Дитячого закладу (у результаті його ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення) всі активи Дитячого закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету відповідно до статті 133.4 Податкового кодексу України.
11.2. Ліквідація Дитячого закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном.
Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Органом управління майном.
У разі банкрутства Дитячого закладу, його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством України.
11.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Дитячим закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Дитячого закладу і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його Органу управління майном.
11.4. При припиненні Дитячого закладу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
11.5. При припиненні діяльності Дитячого закладу печатки та штампи здаються у відповідні органи у встановленому порядку.
11.6. Дитячий заклад вважається таким, що припинив свою діяльність, із дня внесення до Єдиного державного реєстру України запису про його припинення.
СТАТТЯ 12. Заключні положення
12.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним законодавством України.
12.2. Цей Статут і всі зміни та доповнення до нього затверджуються Органом управління майном та реєструються згідно з чинним законодавством України.
12.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.