19 сесія VI скликання

Внесення змін до рішення вісімнадцятої сесії районної ради шостого скликання від 22.11.2013 року «Про затвердження розподільчого балансу Андрушівської центральної районної лікарні»

trizyb1

 

                                                                   АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                                         ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

Дев'ятнадцята сесія                                                                                                                     Шостого скликання

від 27 грудня 2013 року

Внесення змін до рішення вісімнадцятої сесії
районної ради шостого скликання
від 22.11.2013 року «Про затвердження
розподільчого балансу Андрушівської
центральної районної лікарні»

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання Андрушівської центральної районної лікарні № 617 від 28.11.2013, рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення вісімнадцятої сесії районної ради шостого скликання від 22.11.2013 року «Про затвердження розподільчого балансу Андрушівської центральної районної лікарні», а саме:

1.1. додаток 1 викласти в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (Казмірчук В.А.).

 

Голова ради                                                                                                                                      О.В.Мельник

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРЖДЕНО
Рішення ХІХ сесії Андрушівської
районної ради шостого скликання
27 грудня 2013 року

 

                                                          РОЗПОДІЛЬЧИЙ БАЛАНС(форма № 1)    на 01 січня 2014 р.


Коди
Установа Андрушівська центральна района лікарня за ЄДРПОУ 01991547
Територія Житомирська обл. Андрушівський р-н, м. Андрушівка, вул. Тітова, 34 за КОАТУУ 1820310100
Організаційно-правова форма господарювання орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів
14 Відділ охорони здоров'я Андрушівської районної державної адміністрації

Одиниця виміру: грн коп.

  

АКТИВ

Код рядка

ЦРЛ до реорганізації

ЦРЛ після реорганізації

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

1

2

3

4

 

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

-

    Залишкова вартість

110

 

 

 

    Знос

111

 

 

 

    Первісна (відновлювальна) вартість

112

 

 

 

Основні засоби

 

 

 

 

    Залишкова вартість

120

2349948,00

2226996,00

122952,00

    Знос

121

14299384,00

10535673,00

3673711,00

    Первісна (відновлювальна) вартість

122

16649332,00

12852669,00

3796663,00

Інші необоротні матеріальні активи

 

 

 

 

    Залишкова вартість

130

596027,00

271581,00

324446,00

    Знос 

131

596026,00

271582,00

324444,00

    Первісна (відновлювальна) вартість

132

1192053,00

543163,00

648890,00

Незавершене капітальне будівництво

140

 

 

 

ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

 

Матеріали і продукти харчування

150

477945,85

324245,58

148700,27

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

 

 

 

Інші запаси

170

 

 

 

Дебіторська заборгованість

180

1147,17

1147,17

-

    Розрахунки з постачальниками, підрядниками за  товари, роботи й послуги

181

 

 

 

    Розрахунки із податків та платежів

182

 

 

 

    Розрахунки із страхування

183

 

 

 

    Розрахунки з відшкодування завданих збитків

184

 

 

 

    Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

 

 

 

    Розрахунки з підзвітними особами

186

 

 

 

    Розрахунки за іншими операціями

187

 

 

 

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

190

 

 

 

Розрахунки за окремими програмами

200

 

 

 

Короткострокові векселі одержані

210

 

 

 

Інші кошти

220

 

 

 

Грошові кошти в дорозі 

230

 

 

 

Рахунки в банках

240

 

 

 

    Рахунки загального фонду

241

 

 

 

    Рахунки спеціального фонду

242

 

 

 

    Рахунки в іноземній валюті

243

 

 

 

    Інші поточні рахунки

244

 

 

 

Рахунки в казначействі загального фонду

250

0,00

0,00

0,00

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

0,00

0,00

0,00

    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як  плата за послуги

 

261

15581,52

15580,92

0,60

    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

 

262

10958,97

10958,97

0,00

    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

 

263

 

 

 

    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку  регіонів

 

264

 

 

 

Інші рахунки в казначействі

270

 

 

 

Каса

280

521,83

521,83

0,00

ІІІ. ВИТРАТИ

 

 

 

 

Видатки та надання кредитів загального фонду

290

 

 

 

Видатки та надання кредитів спеціального фонду

300

 

 

 

  Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

 

 

 

  Видатки за іншими джерелами власних надходжень

302

 

 

 

  Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду

303

 

 

 

  Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

 

304

 

 

 

БАЛАНС

310

3452130,34

2856031,47

596098,87

 

ПАСИВ

Код

рядка

ЦРЛ до реорганізації

ЦРЛ після реорганізації

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

1

2

3

4

 

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

 

Фонд у необоротних активах

330

2945975,00

2498517,00

447398,00

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

 

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

477945,85

329245,58

148700,27

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

22559,49

22558,89

0,60

 

Результати переоцінок

 

 

370

 

 

 

 

ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

 

 

 

Довгострокові зобов’язання 

380

 

 

 

 

Короткострокові позики

 

390

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

 

400

 

 

 

 

Короткострокові векселі видані

 

410

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість

 

420

5650,00

5650,00

0,00

    Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

 

421

 

 

 

    Розрахунки за спеціальними видами платежів 

422

 

 

 

    Розрахунки із податків та платежів

423

 

 

 

    Розрахунки із страхування 

424

 

 

 

    Розрахунки із заробітної плати та інших виплат

425

 

 

 

    Розрахунки зі стипендіатами

426

 

 

 

    Розрахунки з підзвітними особами

427

 

 

 

    Розрахунки за депозитними сумами

428

 

 

 

    Розрахунки за іншими операціями

 

429

 

 

 

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

 

430

 

 

 

 

Розрахунки за окремими програмами

 

 

440

 

 

 

 

ІІІ. ДОХОДИ

 

 

 

 

Доходи загального фонду

450

 

 

 

 

Доходи спеціального фонду

 

460

 

 

 

    Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

 

 

 

    Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

 

 

 

    Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

 

 

 

    Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

 

464

 

 

 

БАЛАНС

470

3452130,34

2856031,47

596098,87

 

Голова комісії: ________________ Ющинський Ю.В
Заступник голови комісії ________________ Білоокий В.Г.
Начальник відділу охорони здоров'я РДА ________________ Огір А.В.
Голова профспілкового комітету ________________ Ільніцкий Л.В.

Члени комісії: ________________ Гусар К.Л.
________________ Богач Т.М.
________________ Гончаренко А.П.

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 19 сесія VI скликання Внесення змін до рішення вісімнадцятої сесії районної ради шостого скликання від 22.11.2013 року «Про затвердження розподільчого балансу Андрушівської центральної районної лікарні»