19 сесія VI скликання

Про районний бюджет на 2014 рік

trizyb1

 

 

                                                                        АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                                           ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                         РІШЕННЯ

 

Дев"ятнадцята сесія                                                                                                             Шостого скликання

30 січня 2014 року

Про районний бюджет
на 2014 рік

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації Суботенко Н.О., керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 138822,052 тис. грн., у тому числі дотацію вирівнювання у сумі 69221,6 тис. грн., додаткову дотацію – 702,4 тис. грн., субвенції з державного бюджету – 54252,6 тис. грн., інші субвенції з обласного бюджету – 20,0 тис. грн.

1.1. Обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначити у сумі 137177,122 тис. грн., спеціального фонду районного бюджету 1644,93 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку -20,0 тис.грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 138822,052 тис. грн., у тому числі дотацію вирівнювання у сумі 12571,204 тис. грн., субвенції – 1011,5 тис.грн.

2.1. Обсяг видатків загального фонду районного бюджету у сумі 137022,122 тис. грн. та видатків спеціального фонду районного бюджету - 1799,93 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування (додаток 2) і головними розпорядниками коштів (додаток 3) районного бюджету.

2.2. З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 N 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р, та для проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету, затвердити розподіл видатків районного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 155,0 тис. грн. (додаток 6), напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 155,0 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 600,0 тис. грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2014 рік:

6.1. дотації вирівнювання сільським, селищному, міському бюджетам у сумі 12571,204 тис. грн.;

6.2. Субвенції спеціального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 991,5 тис.грн., у тому числі на :

6.2.1 Будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 991,5 тис. грн.;

6.3. Інших субвенцій спеціального фонду з районного бюджету місцевим бюджетам у сумі 20,0 тис.грн., у тому числі :

6.3.1. Андрушівському міському бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа - 20,0 тис.грн.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджетам сіл, місту районного значення та селищу здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду районного бюджету, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з урахуванням дотації вирівнювання з державного бюджету, згідно із додатком № 4 до цього рішення.

Перерахування коштів недоотриманої суми дотації вирівнювання сільським бюджетам, місту районного значення та селищу проводиться не пізніше 10 числа наступного місяця.

8. Установити на 2014 рік обсяг повернення кредитів до районного бюджету в сумі 1,5 тис. грн. та надання кредитів з районного бюджету в сумі 1,5 тис. грн. (додаток 5).

9. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 478,584 тис. гривень.

10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 45,043 тис. грн. (додаток 8).

12. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2014 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету за погодженням з постійною комісією з питань бюджету і комунальної власності районної ради з наступним затвердженням районною радою.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов"язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду ;

- середньострокові позики на суму невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів бюджету району, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

14. Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

15. Надати право районній державній адміністрації в особі управління
фінансів райдержадміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету в межах зареєстрованих в управлінні Державної казначейської служби України у Андрушівському районі Житомирської області фінансових зобов'язань.

16. Затвердити розпорядження голови райдержадміністрації від 17.01.2014 року № 9 «Про здійснення розрахунку міжбюджетних трансфертів".

17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

             Голова ради                                           О. В. Мельник 

Додаток №1

Додаток №2

Додаток №3

Додаток № 3-1

Додаток № 4

Додаток № 5
до рішення районної ради
від ___________2014 року

Повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету на 2014 рік

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього


Загальний
фонд

 Cпеціальний фонд

 
РАЗОМ


Загальний
фонд

 Cпеціальний фонд

 
РАЗОМ


Загальний
фонд

 Cпеціальний фонд

 
РАЗОМ

Код тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів


Всього

У т.ч. бюджет розвитку

 
Всього

У т.ч. бюджет розвитку

 
Всього

У т.ч. бюджет розвитку

03

 

Андрушівська районна державна адміністрація

 

1500

 

1500

 

-1500

 

 

-1500

 

 

 

 

 

250911

Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам

 

1500

 

1500

 

 

 

 

 

 

 

1500

250912

Повернення коштів наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників

 

 

 

 

 

-1500

 

-1500

 

 

 

-1500

 

Всього видатків

 

1500

 

1500

 

-1500

 

-1500

 

 

 

 

        Заступник голови ради                                                            В.Б.Шпаківський

 Додаток №6

 Додаток №7


     

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 19 сесія VI скликання Про районний бюджет на 2014 рік