Про районний бюджет на 2018 рік

img363
img364
img365
img367
img368
img369
img370
img371
img372

                                               

АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Двадцята сесія                                                                Сьомого скликання

від 22  грудня 2017 року  № 2

Про районний бюджет

на 2018 рік

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Суботенко Н.О., керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування України», статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада

 ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:

1.1. Доходи районного бюджету у сумі 313198,3 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 312070,4 тис.грн., спеціального фонду районного бюджету 1127,9 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення.

 1.1.1. Інші субвенції  з місцевих бюджетів районному бюджету в розрізі призначень згідно з додатком 1.1. до цього рішення.

1.2. Видатки районного бюджету у сумі 313198,3 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 312070,4 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 1127,9 тис.грн.;

1.3. Повернення кредитів до районного бюджету у сумі 1,5 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету 1,5 тис. грн., згідно з додатком 3.

          1.4. Надання кредитів з районного бюджету у сумі 1,5 тис. грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету 1,5 тис. грн. згідно з додатком 3.

 2. Встановити, що у 2018 році в бюджетному процесі застосовується программно-цільовий метод.

 3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду  312070,4 тис.грн. та спеціальному фонду 1127,9 тис.грн. згідно з додатком №2.

 4. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 600,0 тис.грн.

5. Затвердити на 2018 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з  додатком  №4  до цього рішення.

6. Затвердити формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету між бюджетами сіл та міста районного значення згідно з додатком 6 до цього рішення.

7. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 1158,9 тис.грн.

  8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

              9. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 397,711 тис.грн. згідно з додатком  № 5 до цього рішення.

  10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

 - до закінчення перешого кварталу 2018 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород. Матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ  у кошторисах;

 - на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів по  безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України  щодо забезпечення  в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

 - затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

 - видатки, пов»язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов»язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

 - провести інвентаризацію діючих регіональних програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є  першочерговими, неефективними, недоцільними та неактуальними на сьогодні, а також тих , на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років кошти з районного бюджету;

 - на підставі проведеного аналізу надати районній раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних ) програм , а також припинення їх дії.

12. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2018 рік:

 у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік:

 у частині доходів є надходження, визначені статтею 69і Бюджетного кодексу України;

 у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 69і Бюджетного кодексу України.

 14. Надати право районній державній адміністрації приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, з наступним затвердженням районною радою.

  15. Надати право районній державній адміністрації, у разі надходження міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, вносити зміни до доходів та видатків районного бюджету, з наступним затвердженням районною радою.

16. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються районною державною адміністрацією або районною радою.

15. Додатки 1,1.1,2-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

        Голова районної ради                                                         О.В.Осадчук

 

 

 

 

                                                                              Додаток 6
                                                                              до рішення районної ради
від 22 грудня 2017 року

                                                      ФОРМУЛА
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (іншої додаткової дотації )
між районним бюджетом , міським та сільськими бюджетами
Андрушівського району на 2018 рік

 

Загальні положення

 

1. Відповідно до цього розрахунку здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та сільськими, міським бюджетами району.
2. У цьому розрахунку застосовуються такі умовні позначення:
i – бюджет села, міста (далі - бюджет місцевого самоврядування);
r – зведений бюджет району.

 

Розрахунок показника обсягу видатків на дошкільні заклади освіти району (Таблиця №1).

 

Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів міста, сіл (Vosi), визначається за такою формулою:

 

Vosi = Vo х (Kod х Тi / Тr + Gi / Gi +Kot х Ti / Ti) х Kov,

 

де Vo – загальний розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту визначити в сумі 14702,3 тис. грн.

 

Kod – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0 – 6 років = 0,8;

 

Тi – загальна кількість дітей , що ходять до дитячого дошкільного закладу;

 

Тr – загальна кількість дітей, віком від 0 до 6 років прикріплених до дитячого дошкільного закладу;

 

Gi – кількість груп у дитячих садках в і-му бюджеті села, міста;

 

Gi – кількість груп у дитячих садках;

 

Kot – коефіцієнт впливу кількості дітей, що будуть відвідувати дошкільний заклад, який дорівнює 0,1 і визначається за такою формулою:

 

Kot = 1 – Kod – Kog ≥ 0;

 

Kov – коригуючий коефіцієнт обсягу видатків на дошкільну освіту, що застосовується у разі, коли кількість груп у міській місцевості станом на 01 січня року, що передує плановому, перевищує кількості груп у сільській місцевості на 1,3 і більше кількість дітей у ДОЗ у сільській місцевості станом на 01 січня звітного періоду.

 

Розрахунок показника обсягу видатків на утримання сільських будинків культури, клубів, центрів дозвілля та бібліотек (Таблиця №2).
Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру для бюджету місцевого самоврядування (Vki) визначається за такою формулою:
Vki = (Hkk х Ni )+ (Hkb х Ni),
де Hkk – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя;
Hkb – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя.
Hk – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру для зведеного бюджету району, визначений у розрахунках обсягу міжбюджетних трансфертів;
Ni – чисельність наявного населення i-го села станом на 1 січня року, що передує плановому;
Nrkk – прикріплене населення до клубних закладів;
Nrkbi - прикріплене населення до бібліотечних закладів.

 

Заступник голови районної ради                                                 М.М.Ляшук

 

АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

18.12.2017 № 428

Про здійснення розподілу
міжбюджетних трансфертів
на 2018 рік

У відповідності до статті 101 та пункту 20 розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та з метою здійснення розподілу міжбюджетних трансфертів (іншої додаткової дотації) між районним бюджетом, міським та сільськими бюджетами:

1. Встановити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (іншої додаткової дотації) між районним бюджетом, міським та сільськими бюджетами на 2018 рік:
1.1. Розрахунок показника обсягу видатків на дошкільні заклади освіти району (таблиця № 1).
Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів міста, сіл (Vosi), визначається за такою формулою:
Vosi = Vo х (Kod х Тi / Тr + Gi / Gi +Kot х Ti / Ti) х Kov,
де Vo – загальний розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту визначити в сумі 14702,3 тис. грн.
Kod – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0 – 6 років = 0,8;
Тi – загальна кількість дітей, що ходять до дитячого дошкільного закладу;
Тr – загальна кількість дітей, віком від 0 до 6 років прикріплених до дитячого дошкільного закладу;
Gi – кількість груп у дитячих садках в і-му бюджеті села, міста;
Gi – кількість груп у дитячих садках;
Kot – коефіцієнт впливу кількості дітей, що будуть відвідувати дошкільний заклад, який дорівнює 0,1 і визначається за такою формулою:
Kot = 1 – Kod – Kog ≥ 0;
Ti – кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад в і-му бюджеті села, міста;
Ti – загальна кількість дітей, що ходять до дитячого дошкільного закладу;

Kov – коригуючий коефіцієнт обсягу видатків на дошкільну освіту, що застосовується у разі, коли кількість груп у міській місцевості станом на 01 січня року, що передує плановому, перевищує кількості груп у сільській місцевості на 1,3 і більше кількість дітей у ДОЗ у сільській місцевості станом на 01 січня звітного періоду.
1.2. Розрахунок показника обсягу видатків на утримання сільських будинків культури, клубів, центрів дозвілля та бібліотек (Таблиця № 2).
Vki = (Hkk х Ni )+ (Hkb х Ni),
де Hkk – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя (90 грн.);
Hkb – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя (60,7 грн.).
Ni – чисельність наявного населення i-го села станом на 1 січня року, що передує плановому (27589 гол.);
Nrkk – прикріплене населення до клубних закладів (18444 чол.);
Nrkbi - прикріплене населення до бібліотечних закладів (15109 чол.).

2. Встановити чисельність наявного населення району (додаток № 1), кількість дітей віком до 6 років (включно), прикріплених до дитячих дошкільних закладів і кількість груп у цих закладах (додаток № 2), чисельність прикріпленого населення для здійснення розрахунку видатків по культурі (додаток № 3), мережу дитячих дошкільних закладів на 2018 рік (додаток № 4) за даними на 01.01.2017 року в розрізі адміністративно-територіальних одиниць району.

3. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Суботенко Н.О.) в термін до 22 грудня 2017 року здійснити розподіл міжбюджетних трансфертів (іншої додаткової дотації) між районним бюджетом та міським, сільськими бюджетами. Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (іншої додаткової дотації) між районним бюджетом, міським та сільськими бюджетами району на 2018 рік внести на розгляд та затвердження районної ради.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова державної
адміністрації                                                                               К.І. Курсон

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Документи Рішення 20 сесія VII скликання Про районний бюджет на 2018 рік