Про затвердження цін на роботи (послуги) Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради

trizyb1

 

                                           АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                              ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

Двадцята перша сесія                                                            Шостого скликання

від 28 березня 2014 року

Про затвердження цін на роботи (послуги)
Комунальної установи «Трудовий архів»
Андрушівської районної ради

Керуючись ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подані Комунальною установою «Трудовий архів» Андрушівської районної ради матеріали, враховуючи рекомендації Житомирського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.12.2013р. №120/4-4585, постійних комісій районної ради з питань бюджету та комунальної власності, з питань промисловості, транспорту, зв'язку та розвитку підприємництва, районна рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок надання платних послуг Комунальною установою «Трудовий архів» Андрушівської районної ради (Додаток 1)
2. Затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються Комунальною установою «Трудовий архів» Андрушівської районної ради (Додаток 2).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (Казмірчук В.А.).

Голова ради                                                                                      В.В.Костик

Додаток 1
до рішення двадцять першої сесії
районної ради шостого скликання
від 28 березня 2014 року

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання платних послуг
Комунальною установою «Трудовий архів»
Андрушівської районної ради

1. Загальні положення
1.1. Положення про Порядок надання платних послуг Комунальною установою «Трудовий архів» Андрушівської районної ради (далі – Положення), розроблено відповідно до ст. 35 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.98 № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» (зі змінами та доповненнями), та Наказів Головного архівного управління України від 16.09.99 № 59 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними установами», від 24.01.2001 №6 «Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами».
1.2. Платні послуги з використанням відомостей, що містяться в архівних документах надаються фізичним та юридичним особам згідно з їх запитами.
1.3. За достовірність відомостей, зазначених в архівних документах, своєчасне та якісне складання первинних документів несуть відповідальність особи, які склали і підписали документи.
2. Порядок визначення вартості платних послуг
2.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни.
2.2. Ціни на послуги розраховуються Комунальною установою «Трудовий архів» відповідно до Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24.01.01 № 6 та затверджуються у встановленому законодавством порядку.
2.3. Визначенням ціни послуги є розрахунок валових витрат, пов'язаних із наданням послуги:
- матеріальні витрати, що використовуються для їх надання (вартість комунальних послуг, матеріалів, амортизація основних фондів, оренда виробничих приміщень та забезпечення їх обслуговування, тощо).
2.4. До ціни робіт (послуг), окрім зазначених витрат, включаються обов'язкові платежі та податки відповідно до чинного законодавства.

2

2.5. Послуги з видачі архівних довідок, потрібних для соціального захисту громадян на запити державних установ, передбачених законодавством, надаються безкоштовно.
3. Планування та використання доходів від надання платних послуг
3.1. Планування та використання доходів від надання платних послуг здійснюється Комунальною установою «Трудовий архів» за кожним видом послуг окремо відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".
3.2. Оплата за послуги проводиться безготівковим розрахунком в порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами.
3.3. Доходи, одержані від надання платних послуг, використовуються Комунальною установою «Трудовий архів» відповідно до законодавства, а саме:
- розвиток комунальної установи «Трудовий архів»;
- зміцнення матеріально-технічної бази;
- утримання приміщення;
- інших послуг в разі непокриття цих витрат за рахунок місцевого бюджету.
3.4. Невикористані залишки коштів на початок наступного року вилученню не підлягають і використовуються в наступному році у загальному порядку.

Заступник голови
районної ради                                                                               В.Б.Шпаківський

Додаток 2
до рішення двадцять першої сесії
районної ради шостого скликання
від 28 березня 2014 року

ЦІНИ
на роботи ( послуги), що виконуються
комунальною установою «Трудовий архів»
Андрушівської районної ради

п/п

Найменування видів робіт (послуг)

Одиниця виміру

Ціна за одиницю виміру

(грн.коп.)

 

1. Виконання запитів та видача довідок

1

Виконання запиту (вивчення запиту, визначення фондів для перегляду, вивчення ДА та документів, виявлення необхідних відомостей, написання довідки за установленою формою)    та видача довідки про заробітну плату, стаж

1 довідка

46,00

2

Виконання запиту (вивчення запиту, визначення фондів для перегляду, вивчення ДА та документів, виявлення необхідних відомостей, написання довідки за установленою формою)    та видача довідки з наказів.

1 довідка

24,00

Заступник голови
районної ради                                                           В.Б.Шпаківський
 
 
                                               АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
                                                               від 23.12.2013

Назва регуляторного органу: Андрушівська районна рада

Назва документа: проект рішення «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ТРУДОВИЙ АРХІВ» АНДРУШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

Розробник аналізу регуляторного впливу: Комунальна установа «Трудовий архів» Андрушівської районної ради

Опис існуючої проблеми:

З переходом держави на ринкову економіку почався активний процес реорганізації структури суспільства.
Ліквідування колективних сільськогосподарських підприємств, розпаювання землі, роздержавлення таких галузей як місцева промисловість, будівництво, торгівля, громадське харчування та інше, привело до виникнення значної кількості малих недержавних структур.
Створення та часто швидке закриття суб'єктів господарювання приводить до нагромадження і постійного збільшення кількості справ з особового складу, які треба зберігати і надавати за ними довідки громадянам.
Документи з особового складу ліквідованих підприємств та установ не мають наукової та історичної цінності, тому не належать до Національного архівного фонду (НАФ) і не підлягають передачі в державні архіви. Але вони мають соціальне значення для забезпечення соціального захисту громадян та підлягають зберіганню 75 років.
Враховуючи інтереси громадян також виникає потреба опрацювання питань налагодження діловодства та формування архіву діючих підприємств та установ, в діяльності яких не утворюються документи НАФ.
Отже, з однієї сторони виникає проблема збереження документів з особового складу як ліквідованих, так і діючих суб'єктів господарювання.
З іншого боку, шляхом регулювання, передбачається вирішити проблему додаткового фінансування заходів по забезпеченню збереження документів з особового складу, переданих до трудового архіву.
Асигнувань, які надходять до районного бюджету, недостатньо для гарантованого збереження соціально значимих архівних документів. Тому питання залучення додаткових коштів у теперішній час являється актуальним. Джерелом цих коштів для необхідного функціонування бюджетної установи є платні послуги.
Законом України «Про національний архівний фонд та архівні установи» із змінами та доповненнями передбачено надання платних послуг бюджетними установами.
Статтею 35 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи " визначено, що трудовий архів має право виконувати на платній основі роботи, пов'язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів.
Бюджетним кодексом України передбачено додаткове фінансування бюджетних установ із спеціального фонду, який формується за рахунок платних послуг бюджетних установ.
Цілі прийняття наказу
Ціль регуляторного акту – додаткове фінансування трудового архіву на заходи по забезпеченню нормативних умов зберігання соціально значущих документів з особового складу, необхідних для захисту законних прав та інтересів громадян.
Альтернативи
Досягнення встановленої цілі можливо б було здійснити наданням безкоштовних послуг суб'єктам господарювання з питань удосконалення діловодства та формування архівів. Цей альтернативний спосіб неприйнятний. З одного боку витрачається час праці, який оплачується за рахунок бюджетних коштів, та з іншого боку, зменшується фінансування витрат на заходи по забезпеченню збереження документів, які знаходяться у трудовому архіві.
Трудовий архів утримується за рахунок коштів районного бюджету, тому ринкові відносини та господарський розрахунок не діють.
На сьогоднішній день трудовому архіву виділено на умовах оренди приміщення, в якому необхідно здійснювати:
- поточний ремонт;
- встановити вентиляцію для забезпечення оптимального температурного режиму;
- обладнати сховища стелажами.
Для поліпшення матеріально-технічної бази трудового архіву потрібне додаткове фінансування. Недостатність коштів у районному бюджеті не дозволяє додатково профінансувати видатки трудового архіву.
Отже єдиним джерелом додаткового фінансування є надання платних послуг трудовим архівом.

Механізм регулювання
Трудовий архів надає платні послуги згідно переліку платних послуг, які можуть надавати архівні установи. Перелік платних послуг затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639.
Платні послуги надаються відповідно до тарифів, розрахованих згідно наказу Державного комітету архівів України «Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги) що виконуються державними архівними установами» від 24.01.2001 №6.
Кошти за виконані платні послуги надходять на спеціальний рахунок трудового архіву. Оплата за послуги використовується, згідно законодавства, на реалізацію пріоритетних заходів, зв'язаних з виконанням основних функцій по створенню умов гарантійного збереження документів з особового складу у відповідність з вимогами розпорядження Президента України від 13.04.2005 № 957/2005-рп «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України».
Можливості досягнення визначених цілей
У разі прийняття регуляторного акту послуги надаються як юридичним, так і фізичним особам.
Послугами користуються підприємства, установи, які бажають мати порядок у документах та передають документи на довгострокове зберігання.
Коли підприємство ліквідується, то такі послуги надаються згідно законодавства по ліквідуванню, або банкрутству підприємств на платній основі.
Для забезпечення законних прав громадян та збереження документів з особового складу, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» визначено, що голова ліквідаційної комісії повинен подати державному реєстраторові для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації зокрема і довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.
В трудовий архів надаються документи, оформлені згідно Правил роботи архівних установ, що являється обов'язковим для виконання суб'єктами господарювання.
При цьому суб'єкти господарювання мають право користуватися послугами трудового архіву по упорядкуванню, оправленню справ з особового складу та іншої документації тимчасового зберігання, що є дійсною допомогою у налагодженні діловодства та у подальшому - передати документи на збереження у трудовий архів.
Аналіз впливу на господарське середовище
Найважливішим результатом прийняття регуляторного акту буде соціальний ефект, який гарантує законні права та інтереси громадян на соціальний захист.
В результаті прийняття регуляторного акту підвищиться свідомість керівників суб'єктів господарювання та населення відносно значимості архівів з особового складу та підвищиться їх відповідальність за збереження соціально значимих документів.
Кошти від платних послуг будуть використані для додаткового фінансування заходів по гарантованому збереженню документів з особового складу, що є результатом загальної економічної і соціальної результативності дії регуляторного акта та забезпечення як інтересів трудового архіву, так і громадян, і суб'єктів господарювання.
Негативного впливу від прийняття даного регуляторного акту не передбачається.
Термін дії акта
Строк дії регуляторного акту залежить від державного регулювання економічних відносин та змін у чинному законодавстві.
Результативним строком дії регуляторного акту встановлюється строк на протязі якого не буде різких змін вартості валових витрат, врахованих в розрахунку тарифів на платні послуги.
Строк дії регуляторного акту призупиняється у випадку перевищення витрат надання послуг над розрахованим розміром тарифу цих послуг. При цьому виникає необхідність прийняття нового регуляторного акту.
Показники результативності регуляторного акту.
Визначення результативності регуляторного акту проводиться по показникам обліку та аналізу відстеження отриманих даних на різних етапах впровадження регуляторного акту.
Показниками результативності регуляторного акту приймаються дані:
- надходження коштів до районного бюджету для додаткового фінансування трудового архіву;
- кількість справ з особового складу, які находяться на збереженні у трудовому архіві та кількість запитів соціального значення виконаних з використанням цих документів;

- виконані заходи по забезпеченню гарантованого збереження соціально значущих документів.
Заходи з відстеження результативності регуляторного акта.
Відстеження результативності регуляторного акту згідно делегованих повноважень, здійснюється районною державною адміністрацією.

Начальник трудового архіву                                                      В.М.Дяченко

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 21 сесія VI скликання Про затвердження цін на роботи (послуги) Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради