Про затвердження звіту виконання районного бюджету за 2013 рік.

trizyb1

 

                                         АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                            ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять перша сесія                                                  Шостого скликання

від 28 березня 2014 року

Про затвердження звіту
виконання районного
бюджету за 2013 рік.

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Суботенко Н.О. та врахувавши висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2013 рік (додається ) по доходах в сумі 122455913,18 грн. і по видатках 124110659,94 грн. фінансуванню -10234044,3 грн., кредитуванню -841 грн.

по загальному фонду бюджету
- доходи у сумі 118174478,67 грн.,
- видатки у сумі 119639795,22 грн.;
- фінансування у сумі -9772145,2 грн.

по спеціальному фонду бюджету
- доходи у сумі 4281434,51 грн.,
- видатки у сумі 4470864,72 грн.
- фінансування у сумі -461899,1грн.
- кредитування у сумі -841,00 грн.

Голова ради                                                              В.В.Костик

 

            Інформація про виконання районного бюджету
                                          за 2013 рік

За 2013 рік загальна сума надходжень до районного бюджету, без урахування міжбюджетних трансфертів склала 16095,3 тис. грн., з яких доходи загального фонду становлять 12884,9 тис. грн., відповідно спеціального – 3210,4 тис. грн.
У порівнянні з річним розрахунковим показником Міністерства фінансів загальний фонд районного бюджету за 2013 рік виконано на 100,7 відсотка. У порівнянні до затвердженого радою плану надходжень на 2013 рік виконання становить 94,7 відсотка.
Проти 2012 року обсяг доходів загального фонду збільшився на 1199,8 тис. грн., або на 9,4 відсотка.
Протягом 2013 року надходження доходів районного бюджету, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів склали 12718,7 тис. грн. Сума доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів становила 166,2,0 тис. грн.
До загального фонду районного бюджету впродовж 2013 року надійшло 12884,9 тис. грн., що на 443,6 тис. грн. більше надходжень за 2012 рік.
Найбільшу питому вагу у структурі надходжень доходів до районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 2013 рік належало податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 99 відсотків від загальної суми надходжень. При плані на рік 13448,2 тис. грн. до бюджету отримано 12718,7 тис. грн. податку. Порівняно з аналогічним періодом 2012 року надходження збільшилися на 406,9 тис. грн. На збільшення надходжень цього податку вплинуло поетапне зростання мінімальної заробітної плати (у грудні 2012 року – 1118 грн., січні –1047 грн., у грудні 2012 року – 1218 грн.) та зростання середньомісячної заробітної плати в галузях економіки.
Надходження податку на прибуток підприємств за 2013 рік становить 23,6 тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зменшився на 35,6 тис. грн.
У 2013 році районним бюджетом у повному обсязі отримано з державного бюджету дотацію вирівнювання у сумі 60110,8 тис. грн., додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 1648,2 тис. грн.
Загальна сума субвенцій, що надійшла до районного бюджету склала 44601,68069 тис. грн., у тому числі:
до загального фонду — 43530,59934 тис.грн, а саме:
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", надання пільг і субсидій населенню у сумі 42444,4776 тис.грн.;
інші субвенції-1086,12174 тис.грн..
до спеціального фонду – 1071,08135 тис.грн., а саме:
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 781,85519 тис.грн;
інші субвенції – 289,22616 тис.грн.

Протягом 2013 року обсяг проведених з районного бюджету видатків склав 123171,0 тис.грн. З цієї суми за рахунок коштів загального фонду використано 119639,8 тис.грн., та спеціального фонду – 3531,2 тис.грн.
Наявні ресурси районного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 77 Бюджетного Кодексу України.
На утримання закладів соціально-культурного призначення спрямовано 38,0 відсотки обсягу видатків загального фонду районного бюджету, або 42466,9 тис, грн., що перевищує відповідний показник 2012 року на 2480,9 тис. грн.
Найбільшу питому вагу, тобто 34 % становлять видатки на утримання установ та проведення заходів у галузі „Освіта". На дану галузь спрямовано коштів у сумі 40975,7 тис. грн., що на 2025,0 тис. грн. більше показника відповідного періоду 2012 року.
На галузь «Охорона здоров'я» спрямовано коштів у сумі 18224,9 тис. грн.
На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 43547,5 тис. грн., або на 5127,4 тис. грн. більше, ніж за 2012 рік.
По установах культури проведені видатки становлять 3108,1 тис. грн., що на 303,7 тис. грн. більше, ніж у відповідному періоді 2012 року.
На проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 368,4 тис. грн.
Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (районної ради) спрямовано коштів у загальній сумі 792,1 тис. грн.
Аналізуючи виконання районного бюджету в розрізі напрямків використання коштів, необхідно, перш за все, відзначити пріоритетне їх спрямування на виплату заробітної плати з нарахуваннями, на що витрачено 54982,0 тис. грн., або на 1955,8 тис. грн. більше, ніж за 2012 рік.
На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 1075,7 та 153,3 тис. грн. В загальному обсязі фінансування питома вага цих видатків становила 2,0 відсотка. Крім того, на придбання предметів і матеріалів та на надання послуг використано 1491,7 тис. грн.
На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг спрямовано 7015,4 тис. грн., що на 315,0 тис. грн. менше відповідного показника 2012 року.
По спеціальному фонду районного бюджету проведено видатків на загальну суму 4470,9 тис. грн.

Начальник управління фінансів
райдержадміністрації                                                      Н.О.Суботенко

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 21 сесія VI скликання Про затвердження звіту виконання районного бюджету за 2013 рік.