Про внесення змін до Програми підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2011-2014 роки

trizyb1

 

 

 

 

АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять третя сесія Шостого скликання

від 19 вересня 2014 року

Про внесення змін до Програми
підтримки комунальної установи
«Трудовий архів» Андрушівської районної ради
на 2011-2014 роки

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження голови районної державної адміністрації від 13.08.2014 року № 223, рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням другої сесії шостого скликання від 16.12.2010 року, виклавши її в новій редакції (додається).
2. Рішення десятої сесії районної ради шостого скликання від 06.04.2012 року «Про внесення змін до Програми підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2011-2014 роки» вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (Казмірчук В.А.)

Голова ради                                                                                                                               В.В.Костик

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Рішення двадцять третьої
державної адміністрації сесії районної ради
шостого скликання
14.08.2014 року № 223 19 вересня 2014 року

Програма підтримки
комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівського району на 2011-2014 роки (в новій редакції)

Загальні положення.
Комунальну установу «Трудовий архів» Андрушівської районної ради (надалі – архів) створено рішенням 17 сесії V скликання Андрушівської районної ради від 21.08.2008 року. Архів набув статус юридичної особи і почав працювати з 08 жовтня 2009 року.
Основною метою діяльності Архіву є забезпечення централізованого зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб у ліквідованих промислових та сільськогосподарських підприємств району, інших суб'єктах господарської діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території Андрушівського району.
Ця установа заснована на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району від імені яких виступає Андрушівська районна рада. Архів здійснює свою діяльність на основі поєднання коштів районного бюджету, які спрямовуються на його утримання та додаткових джерел фінансування.

Паспорт Програми
Назва програми: програма підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради.
Підстава для розробки програми : Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.93 р.
№ 3814-XII. Надання архіву статусу юридичної особи ( свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 331022 від 08.10.2009 р. ідентифікаційний код 36532853).
Положення про комунальну установу «Трудовий архів» Андрушівської районної ради від 22.08.2009 року.
Рішення Колегії Державного архіву Житомирської обласної державної адміністрації від 24 листопада 2010 року.
Головний розробник програми: архівний сектор райдержадміністрації.
Відповідальний виконавець програми: керівник комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради Дяченко Володимир Михайлович ( Контракт з керівником установи, що є у спільній власності територіальних громад району про призначення на посаду з 01.10 2012 року по 30 .09.2014 року.)
Головна мета програми: створення належних умов для зберігання архівних фондів ліквідованих підприємств району. Забезпечення надання юридичним особам і громадянам архівних довідок та витягів з документів соціально-правового характеру.
Строки реалізації програми: 2011-2014 роки.
Джерела фінансування: районний бюджет та додаткові джерела фінансування. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: 206353 гривень.

Проблеми, на виконання яких спрямована Програма.
Матеріально-технічна база Архіву знаходиться в стадії формування, вона повинна відповідати сучасним стандартам і потребам. Неналежне її забезпечення
може привести до втрати документів.
Відсутнє стелажне обладнання та захист від попадання сонячних променів.
Необхідно провести косметичний ремонт службового приміщення архіву та архівосховища, придбати засоби для санітарної обробки архівного фонду, забезпечити охорону приміщення.
Мета програми.
Мета програми полягає у створенні належних умов для зберігання архівних фондів ліквідованих підприємств, надання архівних довідок по запиту юридичних осіб та громадян.
Матеріально-технічне забезпечення для роботи архіву.
Ресурсне забезпечення Програми підтримки
Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2011-2014 роки.

Обсяг коштів,які пропонується залучити на

виконання програми.

2011 р.

2012 р.

2013р.

2014р.

Усього витрат

на виконання

програми.

Обсяг ресурсів, у тому числі:

56385.00

50451.00

48011.00

51193.00

206353.00

Районний бюджет

49500.00

36800.00

41193.00

41193.00

168686.00

Кошти з не бюджетних джерел

6885.00

13651.00

6818.00

10313.00

37667.00

Координація та контроль за виконанням Програми
Виконання програми підтримки Архіву на 2011-2014 роки здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій Програмі.
Безпосередній контроль за ходом виконання Програми здійснює
архівний відділ райдержадміністрації, а цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.
Перелік завдань і заходів Програми підтримки Архіву на
2011-2014 роки
Очікувані результати
Виконання програми дасть змогу:
-         створити матеріально-технічну базу Архіву та умови роботи працівникам;
-         створити умови для гарантованого зберігання документів;
-         задовольнити у необхідних обсягах потреби територіальних громад району і держави в інформації.
Фінансове забезпечення Програми
Орієнтований обсяг фінансування Програми становить
206353 гривень.
Фінансування проводиться за рахунок коштів районного бюджету в межах виділених на фінансування Програми асигнувань виходячи з можливостей районного бюджету,  а також за рахунок спец. фонду (коштів отриманих за надання платних послуг).

Перелік заходів програми

Строк вико-нання заходу

Вико-навці

Джерела фінан-сування

Орієнто-вані обсяги фінансу-вання (вартість грн.)

Очікува-ний результат

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Забезпечення послуг, крім комуналь-них

Протягом 2011- - 2014 ро-

ків

Керів-ник

уста-нови

Районний бюджет

5857.00

 

Забезпе-чення

схорон-ності архівних фондів

За рахунок спец. фонду

 

13783.00

 

Придбання товарів

Протягом 2011-2014 років

Керів-ник устано-ви

Районний бюджет.

13076.00

 

Створення умов для зберігання архівного фонду

За рахунок спец. фонду

 

12708.00

 

Заробітна плата 

Протягом

2011-2014 років

Керів-ник устано-ви

Районний бюджет

88660.00

 

Забезпе-чення діяльності установи

За рахунок спец.фонду

1932.00

 

Нарахував-ння на заробітну плату

Протягом 2011- 2014  років

Керів-ник устано-ви

Районний бюджет.

30842.00

 

Забезпе-чення діяль-ності установи

За рахунок спец.фонду.

1248.00

 

Оплата комуналь-них послуг та енерго-носіїв

Протягом 2011-2014 років

 

Керів-ник устано-ви

Районний бюджет

30179.00

 

Забезпе-чення діяльно-сті установи

За рахунок спец.

фонду

7936.00

 

Забезпе-чення діяльно-сті установи

 

Інші послуги

Протягом 2011-2014 років

 

Керів-ник устано-ви

Районний бюджет

 

 

9.00

 

 

Забезпе-чення діяльності установи

Видатки на відрядже-ння

Протягом 2011-2014 років

 

Керів-ник устано-ви

Районний бюджет

 

63.00

 

Забезпе-чення діяльності установи

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 23 сесія VI скликання Про внесення змін до Програми підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2011-2014 роки