Про внесення змін до статуту Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради

trizyb1

                АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                       Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять третя сесія                                           Сьомого скликання
Друге пленарне засідання
від 22 серпня 2018 року № 20

Про внесення змін до статуту
Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги»
Андрушівської районної ради

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку з необхідністю впорядкування фінансування підприємства за рахунок коштів районного бюджету, враховуючи листи Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради від 15.08.2018р. №70, Андрушівської райдержадміністрації від 16.08.2018р. №01-05/990 рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради затвердженого рішенням двадцять першої сесії районної ради сьомого скликання від 02.03.2018 року №33 (додається).
2. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради (Палазюк В.Д.) забезпечити здійснення державної реєстрації відповідних змін до Статуту у порядку, встановленому чинним законодавством України, про що повідомити районну раду в місячний термін.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування (Степаненко Л.А.).

Голова ради                                             О.В.Осадчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення двадцять третьої сесії
Андрушівської районної ради
сьомого скликання
«22» серпня 2018 року №20
Голова районної ради
О.В.Осадчук

                                                 ЗМІНИ ДО СТАТУТУ
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради
є невід'ємною частиною Статуту Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради, затвердженого рішенням двадцять першої сесії районної ради сьомого скликання від 02.03.2018 року №33 та зареєстрованого Державним реєстратором 07.06.2018 року № запису 12811450000000810
1. Викласти пункт 1.3. розділу 1 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Статуту в наступній редакції:
«1.3. Засновником та власником майна Підприємства є територіальні громади сіл, селища, міста Андрушівського району в особі Андрушівської районної ради (надалі – Засновник).
Органом управління Підприємства є Андрушівська районна державна адміністрація (далі – Орган управління). Орган управління є головним розпорядником бюджетних коштів.
Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику та Органу управління.».

2. В розділі 7 «УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ» Статуту викласти в новій редакції:
- пункт 7.1.
«7.1. Управління Підприємством від імені територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району здійснюється Засновником у встановленому ним порядку, а щодо розпорядження коштами районного бюджету – Органом управління.».
- пункт 7.2.
«7.2. Поточне керівництво Підприємством здійснює керівник – Головний лікар, який призначається на посаду і звільняється з неї - рішенням Засновника за поданням Органу управління відповідно до порядку визначеного чинним законодавством на конкурсній основі шляхом укладання з ним контракту на строк від трьох до п'яти років. Строк найму, права, обов'язки та відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.».

3. В розділі 7 «УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ» Статуту внести такі зміни:
- пункт 7.6.5. Статуту виключити.
- пункт 7.6.11. Статуту виключити.
- пункт 7.7. доповнити наступним абзацом:
«Після укладання договору із Національною службою здоров'я України фінансування витрат на оплату комунальних, інших послуг, тощо здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Орган управління за погодженням з Підприємством затверджує план використання бюджетних коштів на підставі кошторису розпорядника бюджетних коштів.».
- пункт 7.9.9. Статуту після слова «Засновнику» доповнити словами «та Органу управління».

Ви тут: Головна Документи Рішення 23 сесія VII скликання друге засідання Про внесення змін до статуту Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради