Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради на 2018 рік

trizyb1

                АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                     ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                           Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять третя сесія                                                Сьомого скликання
Друге пленарне засідання
від 22 серпня 2018 року № 22

Про затвердження Програми
фінансової підтримки Комунального
некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Андрушівської районної
ради на 2018 рік

Керуючись ст. ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження голови райдержадміністрації від 16.08.2018 року №284 «Про схвалення Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради на 2018 рік», рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету та комунальної власності та з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради на 2018 рік (додається).
2. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Суботенко Н.О.) передбачити кошти з районного бюджету на фінансування видатків Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради на 2018 рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності (Рудюк П.М.). та з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування. (Степаненко Л.А.).

Голова ради                                            О.В.Осадчук

 

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Рішення двадцять третьої сесії
районної державної районної ради сьомого скликання адміністрації
«16» серпня 2018 року № 284 «22» серпня 2018 року №22

ПРОГРАМА

фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Андрушівської районної ради
на 2018 рік

м. Андрушівка
2018 рік

ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради
на 2018 рік

1

Ініціатор розроблення Програми

КНП «Центр ПМСД» Андрушівської районної ради.

2

Назва документу, який є підставою для розроблення Програми

Розпорядження голови райдержадміністрації від 16.08.2018 № 284 «Про схвалення Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради на 2018 рік»

 

3

Розробник Програми

Райдержадміністрація, КНП «Центр ПМСД» Андрушівської районної ради.

4

Відповідальні виконавці Програми

Райдержадміністрація, КНП «Центр ПМСД» Андрушівської районної ради.

5

Учасники Програми

КНП «Центр ПМСД» Андрушівської районної ради, структурні підрозділи райдержадміністрації, міська, сільські ради, установи і організації району

6

Терміни реалізації Програми

2018 рік

7

Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет, бюджети сіл та міста

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

В межах фінансових можливостей

І. Загальні положення

Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради (далі – Програма) визначає питання організаційної та фінансової підтримки роботи медичного закладу (далі - Підприємство).
Програма розроблена відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про місцеві державні адміністрації».

ІІ. Діяльність КНП «Центр ПМСД».

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради перетворено, шляхом реорганізації, із Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради у відповідності до рішення двадцять першої сесії Андрушівської районної ради сьомого скликання №33 від 02.03.2018 року, має свій статут, печатку.
Основним завданням Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території Андрушівського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

ІІІ. Сучасний стан справ і проблеми,
пов'язані з наданням первинної медичної допомоги.

На даний час Підприємство здійснює укладання декларацій з жителями району про надання первинної медико-санітарної допомоги. Проводиться робота з укладання договору з Національною службою здоров'я України, готуються документи на отримання ліцензій на медичну практику та наркотичні засоби.
У зв'язку з цим, існує гостра проблема у виплаті заробітної плати працівникам Підприємства за відсутності в цей перехідний період фінансування з боку Національної служби здоров'я України.
Існують проблеми із недостатнім фінансуванням на закупівлю медичних препаратів і ліків, медичного і комп'ютерного обладнання для оснащення робочих місць лікарів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, виконання регіональних програм громадського здоров'я, тощо.
У зв'язку з великою кількістю звернень жителів району до Підприємства про вибір лікаря та укладання декларації (договору) на надання первинної медико-санітарної допомоги забезпечення кабінетів медичного закладу додатковими картриджами, канцтоварами, офісним обладнанням є вкрай необхідним.
Виїзди медичного персоналу за викликами хворих за місцем їх проживання потребує забезпечення Підприємства в достатній кількості паливно-мастильними матеріалами.

ІV. Мета Програми.
Поліпшення матеріально-технічного забезпечення КНП «Центр ПМСД» Андрушівської районної ради з метою належного і своєчасного здійснення первинної медико-санітарної допомоги жителям району, забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування.

V. Ціль Програми.

Побудова ефективної системи надання повної і своєчасної первинної медичної допомоги та медико-санітарних послуг населенню району.

VI. Фінансування Програми.

Фінансування роботи і поточної діяльності Підприємства здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів сіл та міста, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

VII. Очікувані результати, ефективність Програми

Збільшить ефективність надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнта, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Своєчасне проведення профілактичних щеплень, діагностика і лікування хвороби тощо.

VIII. Виконання заходів програми

з/п

Назва заходу

 

Термін виконання

Джерела фінансування

Відповідальний за виконання заходу

Вартість, тис.грн.

1

Заробітна плата

2018

Районний бюджет, бюджет сіл та міста

КНП «Центр ПМСД», Андрушівська районна рада, Андрушівська районна державна адміністрація.

В межах фінансових можливостей.

2

Регіональні програми громадського здоров’я.

 

2018

Районний бюджет, бюджет сіл та міста

КНП «Центр ПМСД», Андрушівська районна рада, Андрушівська районна державна адміністрація.

В межах фінансових можливостей.

3

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

2018

Районний бюджет, бюджет сіл та міста

КНП «Центр ПМСД», Андрушівська районна рада, Андрушівська районна державна адміністрація.

В межах фінансових можливостей.

4

Закупівля медичних препаратів та лікарських засобів, які не включені в програму державних гарантій медич-ного обслуговування населення.

2018

Районний бюджет, бюджет сіл та міста

КНП «Центр ПМСД», Андрушівська районна рада, Андрушівська районна державна адміністрація.

В межах фінансових можливостей.

5

Закупівля офісних меблів, оновлення матеріально-технічної бази, капітальні та поточні ремонти, закупівля комп’ютерної техніки та відповідного приладдя, паливно-мастильних матеріалів тощо.

2018

Районний бюджет, бюджет сіл та міста

КНП «Центр ПМСД», Андрушівська районна рада, Андрушівська районна державна адміністрація.

В межах фінансових можливостей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                    М.М.Ляшук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Документи Рішення 23 сесія VII скликання друге засідання Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради на 2018 рік