Про виконання Програми підтримки комунальної установи Трудовий архів Андрушівської районної ради на 2011-2014 роки та затвердження Програми підтримки Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2015 рік

trizyb1

 

 

 

                                        АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА

                                             ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять четверта сесія                                                 Шостого скликання

від 28 листопада 2014 року

Про виконання Програми підтримки
комунальної установи Трудовий архів
Андрушівської районної ради на 2011-2014 роки
та затвердження Програми підтримки
Комунальної установи «Трудовий архів»
Андрушівської районної ради на 2015 рік

Заслухавши інформацію про виконання Програми підтримки комунальної установи Трудовий архів Андрушівської районної ради на 2011-2014 роки, керуючись ст. ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження голови райдержадміністрації № 313 від 24.10.2014 р. та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми підтримки комунальної установи Трудовий архів Андрушівської районної ради на 2011-2014 роки взяти до відома.

2. Затвердити Програму підтримки Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2015 рік (додається).

3. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Суботенко Н.О.) передбачити кошти з районного бюджету на фінансування видатків Програми підтримки Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2015 рік.

4. Зняти з контролю:

- рішення другої сесії районної ради шостого скликання від 16.12.2010 року «Про виконання районної Програми підтримки комунальної установи Трудовий архів Андрушівської районної ради на 2009-2010 роки та затвердження районної Програми підтримки комунальної установи Трудовий архів Андрушівської районної ради на 2011-2014 роки»;

- рішення двадцять третьої сесії районної ради шостого скликання від 19 вересня 2014 року «Про внесення змін до Програми підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2011-2014 роки».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (Казмірчук В.А.).

Голова ради В.В.Костик

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Рішення двадцять четвертої сесії районної державної адміністрації районної ради шостого скликання
24.10.2014 року № 313 від 28 листопада 2014року

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ
комунальної установи
«Трудовий архів»
Андрушівської районної ради
на 2015 рік

2015 рік

І. Загальна характеристика Програми підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2015 рік

1. Ініціатор розроблення Райдержадміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.93 р.
№ 3814-XII. Надання архіву статусу юридичної особи ( свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 331022 від 08.10.2009 р. ідентифікаційний код 36532853).
Положення про комунальну установу «Трудовий архів» Андрушівської районної ради від 22.08.2009 року.
Рішення Колегії Державного архіву Житомирської обласної державної адміністрації від 24 листопада 2010 року
3. Розробник Програми Архівний сектор райдержадміністрації
4. Співрозробники Програми Комунальна установа «Трудовий архів» Андрушівської районної ради, управління фінансів райдержадміністрації
5. Відповідальний виконавець Програми Керівник комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради
6. Учасники Програми Комунальна установа «Трудовий архів» Андрушівської районної ради
7. Термін реалізації Програми 2015 рік
8. Джерела фінансування Програми Кошти загального та спеціального фонду районного бюджету

Загальні положення.

Комунальну установу «Трудовий архів» Андрушівської районної ради (надалі – Архів) створено рішенням 17 сесії V скликання Андрушівської районної ради від 21.08.2008 року Архів набув статус юридичної особи і почав працювати з 08 жовтня 2009 року.
Основною метою діяльності Архіву є забезпечення централізованого зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб у ліквідованих промислових та сільськогосподарських підприємств району, інших суб'єктах господарської діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території Андрушівського району.
Ця установа заснована на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району від імені яких виступає Андрушівська районна рада. Архів здійснює свою діяльність на основі поєднання коштів районного бюджету, які спрямовуються на його утримання та додаткових джерел фінансування.

Визначення мети програми.

Мета програми полягає у забезпеченні належного збереження
документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території району, або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли на цій території, своєчасного та повноцінного виконання запитів соціально – правового характеру, що забезпечить соціальні права громадян на отримання довідок про трудовий стаж та заробітну плату.
Основним завданням програми є:
- зміцнення матеріально-технічної бази архіву, створення умов гарантованого зберігання документів;
- підвищення рівня пожежної безпеки архіву;
- забезпечення зовнішньої охорони приміщення та електронної системи охорони і пожежної безпеки;
- забезпечення гарантованого фінансування видатків установи по загальному фонду районного бюджету;
- забезпечення надходжень та видатків по спеціальному фонду районного бюджету;
Строки реалізації програми: 2015 рік.
Джерела фінансування: районний бюджет та додаткові джерела фінансування. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: 54428,0грн.

3. Проблеми, на виконання яких спрямована Програма.

Матеріально-технічна база Архіву знаходиться в стадії завершення формування, вона повинна відповідати сучасним стандартам і потребам. Неналежне її забезпечення може привести до втрати документів. На даний час на зберіганні находиться документи 58 архівних фондів 8606 одиниць зберігання.
- Необхідно провести косметичний ремонт службового приміщення архіву та архівосховища, придбати засоби для санітарної обробки архівного фонду, заправити вогнегасники, забезпечити канцтоварами та оргтехнікою (обслуговування оргтехніки).
- Забезпечення надання платних послуг за виконання архівних запитів по розцінках, відповідно до вимог Антимонопольного комітету України в Житомирській області

Ресурсне забезпечення Програми підтримки
комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради
на 2015 рік

Обсяг коштів, які пропонується залучити на

виконання програми, грн.

2015 рік.

Усього витрат

на виконання

програми, грн.

Обсяг ресурсів,

 у тому числі:

54428,0

54428,0

Кошти загального фонду районного бюджету

44428,0

44428,0

Кошти спеціального фонду районного бюджету

10000,0

10000,0

 Перелік завдань і заходів Програми підтримки
комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради
на 2015 рік

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

1

2

3

4

Забезпечення послуг, крім комунальних

Протягом 2015 року

Керів-ник

Устано-ви

За рахунок коштів спеціального фонду районного бюджету

Заробітна плата

керівника та бухгалтера

Протягом

2015 року

Керів-ник устано-ви

За рахунок коштів загального фонду районного бюджету

Нарахування на заробітну плату керівника та бухгалтера

Протягом 2015 року

Керів-ник устано-ви

За рахунок коштів загального фонду районного бюджету

Оплата   енергоносіїв

Протягом 2015 року

 

Керів-ник устано-ви

За рахунок коштів загального фонду районного бюджету

За рахунок коштів спеціального фонду районного бюджету

Координація та контроль за виконанням Програми

Виконання програми підтримки Архіву на 2015 рік здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцем, зазначеними у цій Програмі.
Безпосередній контроль за ходом виконання Програми здійснює архівний сектор райдержадміністрації, а цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

Очікувані результати.

Виконання програми дасть змогу:
- Завершення створення матеріально-технічної бази архіву та забезпечити умови роботи працівникам.
- Забезпечити умови для гарантованого зберігання документів.
- Задовольнити у необхідних обсягах потреби територіальних громад району і держави в інформації.
- Встановити розцінки на виконання платних запитів, відповідно до вимог Антимонопольного комітету України в Житомирській області.
- Виконувати всі запити соціально-правового характеру для пенсійного фонду а також пільгових категорій запиту - безкоштовно.

Фінансове забезпечення Програми.

Орієнтований обсяг фінансування Програми становить 54428,0 грн.
Фінансування проводиться за рахунок коштів загального фонду районного бюджету в межах виділених на фінансування Програми асигнувань, а також за рахунок спеціального фонду (коштів отриманих за надання платних послуг).

Завідувач архівним сектором
райдержадміністрації                                                         Н.Л.Леус

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 24 сесія VI скликання Про виконання Програми підтримки комунальної установи Трудовий архів Андрушівської районної ради на 2011-2014 роки та затвердження Програми підтримки Комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2015 рік