Про районний бюджет на 2015 рік

trizyb1

 

 

                                       

 

                                          АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                            ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                           РІШЕННЯ

 

Двадцять п'ята сесія                                                               Шостого скликання
Від 23 січня 2015року


Про районний бюджет
на 2015 рік

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Суботенко Н.О., керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування України», статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік:
1.1.Доходи районного бюджету у сумі 139 768,500 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 139 187,400 тис.грн., спеціального фонду районного бюджету 581,100 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

1.2. Видатки районного бюджету у сумі 139 768,500 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 139 187,400 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету - 581,100 тис.грн.;

1.3. Повернення кредитів до районного бюджету у сумі 1,5 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету 1,5 тис. грн.;

1.4. Надання кредитів з районного бюджету у сумі 1,5 тис. грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету 1,5 тис. грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 139 187,400 тис.грн. та спеціальному фонду 581,100 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 600,0 тис.грн.

4. Затвердити на 2015 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додаток №4 до цього рішення.

5. Затвердити формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між бюджетами сіл, селища, міста районного значення згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 304,0 тис.грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 54,400 тис.грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік:
у частині доходів є надходження, визначені статтею 69і Бюджетного кодексу України;
у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 69і Бюджетного кодексу України.

13. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2015 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету за погодженням з постійною комісією з питань бюджету і комунальної власності з наступним затвердженням районною радою.

14. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються районною державною адміністрацією або районною радою.

15. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

Голова районної ради                                                                                             В. В. Костик

 

Додаток №6
до рішення районної ради
від 23 січня 2015 року

 

                                                    ФОРМУЛА
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (іншої додаткової дотації )
між районним бюджетом та міським, селищним, сільськими бюджетами
Андрушівського району на 2015 рік

Загальні положення

1. Відповідно до цього розрахунку здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та сільськими, селищним, міським бюджетами району.
2. У цьому розрахунку застосовуються такі умовні позначення:
i – бюджет села, селища, міста (далі - бюджет місцевого самоврядування);
r – зведений бюджет району.

Розрахунок показника обсягу видатків на дошкільні заклади освіти району.

Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів міста, селища, сіл (Vosi), визначається за такою формулою:

Vosi = Vo х (Kod х Тi / Тr + Gi / Gi +Kot х Ti / Ti) х Kov,

де Vo – загальний розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту визначити в сумі 11862,1 тис. грн.

Kod – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0 – 6 років = 0,8;

Тi – загальна кількість дітей у віці 0 – 6 років, прикріплених до дитячого дошкільного закладу;

Тr – загальна кількість дітей, віком від 0 до 6 років прикріплених до дитячого дошкільного закладу;

Gi – кількість груп у дитячих садках в і-му бюджеті села, селища, міста;

Gi – кількість груп у дитячих садках;

Kot – коефіцієнт впливу кількості дітей, що будуть відвідувати дошкільний заклад, який дорівнює 0,1 і визначається за такою формулою:

Kot = 1 – Kod – Kog ≥ 0;

Ti – кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад в і-му бюджеті села, селища, міста;

Ti – загальна кількість дітей, що ходять до дитячого дошкільного закладу.

Kov – коригуючий коефіцієнт обсягу видатків на дошкільну освіту, що застосовується у разі, коли кількість груп у міській місцевості станом на 01 січня року, що передує плановому перевищує кількості груп у сільській місцевості на 1,3 і більше кількість дітей у ДОЗ у сільській місцевості станом на 01 січня звітного періоду.

Розрахунок показника обсягу видатків на утримання сільських, селищного, міського будинків культури, клубів, центру дозвілля та бібліотек.

Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру для бюджету місцевого самоврядування (Vki) визначається за такою формулою:
Vki = (Hkk х Ni )+ (Hkb х Ni),
де Hkk – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя;
Hkb – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя.
Hk – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру для зведеного бюджету району, визначений у розрахунках обсягу міжбюджетних трансфертів;
Ni – чисельність наявного населення i-го села, селища, міста станом на 1 січня року, що передує плановому;
Nrkk – прикріплене населення до клубних закладів;
Nrkbi - прикріплене населення до бібліотечних закладів;
Kkk – коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на культуру в зведеному бюджеті району визначено 0,4;
Kkb – коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на культуру в зведеному бюджеті району визначено 0,19.

 

Заступник голови районної ради                                                         В.Б.Шпаківський

 

Додаток 1 2 3 4 5

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 25 сесія VI скликання Про районний бюджет на 2015 рік