Про Районну цільову програму «Підтримки Андрушівсько – Попільнянського ОМВК» на 2015 – 2016 роки

                                                                                                     

 

 

 

                                            АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА

                                     ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                             Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Двадцять  шоста   сесія                                                            Шостого скликання     

      

від  27    березня   2015 року     №9

 

Про  Районну цільову програму

 «Підтримки Андрушівсько –

 Попільнянського ОМВК»

на 2015 – 2016  роки

            Відповідно до статті  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України « Про військовий обов’язок   і  військову службу», з метою забезпечення  мобілізації та призову на строкову військову службу  військовозобов’язаних на території району,  військово-патріотичного виховання молоді ,  підготовки  її  до призову на строкову службу , враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення ,  з питань бюджету та комунальної власності , районна рада

                                

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Затвердити Району цільову программу  «Підтримки Андрушівсько – Попільнянського ОМВК» на 2015 – 2016  роки  (додається).

2. Управлінням та відділам районної державної адміністрації, Андрушівсько-Попільнянському об’єднаному міському комісаріату, виконкомам міської, селищної та сільських рад забезпечити виконання заходів програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

 

Голова ради                                                                                В.В.Костик

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                             ЗАТВЕДЖЕНО

Розпорядження  голови                         Рішення двадцять шостої              

районної державної адміністрації         сесії районної ради шостого

від 18.02.2015 №47                                             скликання від 27.03.2015 р. № 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Районна цільова програма

                                           «Підтримки Андрушівсько-Попільнянського ОМВК»

                                                                   на 2015–2016 роки

 

 

 

 

 

 

 

                                                            м. Андрушівка – 2015

 


 

Загальна характеристика Районної цільової програми «Підтримки Андрушівсько-Попільнянського ОМВК»

на 2015-2016 роки

 

 

1. Ініціатор розроблення Програми

 

Андрушівсько-Попільнянський об’єднаний міський військовий комісаріат (ОМВК)

2. Розробник Програми

 

Андрушівсько-Попільнянський ОМВК

3. Відповідальний виконавець Програми

 

Андрушівсько-Попільнянський ОМВК

4. Учасники Програми

 

Управління, відділи райдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємства району

5. Термін реалізації Програми

 

2015 – 2016 роки

6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

районний, міський, сільські та селищний бюджети

 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації, програми, тис.грн.

 

43.1

в т.ч. місцевих бюджетів

 

43.1

  

 1. 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

        Згідно із статтею 17 та частиною першою ст. 140 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

        Підготовка молоді до військової служби та забезпечення призову на військову службу (строкову, за контрактом, у військовому резерві, альтернативну службу, за мобілізацією та ін..) завжди була і є важливим елементом будівництва Збройних Сил України та підтримки їх боєздатності.

        Ще більшого значення це питання набуває сьогодні, у зв’язку з реалізацією програми розвитку та відновлення боєздатності Збройних Сил України. Враховуючи наявні завдання сьогодення перед Збройними Силами України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України, захист українського народу від зовнішніх та внутрішніх агресорів, якісного виконання та забезпечення заходів призовів на військову службу (строкову, за контрактом, у військовому резерві, альтернативну службу, за мобілізацією та ін..) необхідна всебічна фінансова та матеріальна допомога з боку органів місцевого самоврядування району.

        Згідно вимог Законів України “Про військовий обов’язок і військову службу”, «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про Збройні Сили України», «Про органи місцевого самоврядування» на місцеві органи виконавчої влади та самоврядування, державні адміністрації та військові комісаріати покладається відповідальність за всебічну підготовку громадян (призовного віку та військовозобов’язаних) до захисту Батьківщини, військово-патріотичне виховання громадян України та їх призов на військову службу.

        Районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування згідно вимог п.2, 3, 4 ст.43 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” :

«- для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправки призваних до військових частин зобов'язані забезпечити військові комісаріати обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також охорону громадського порядку.

- для повного і якісного виконання планів проведення мобілізації в особливий період місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом з підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування і форм власності та районними (міськими) військовими комісаріатами в мирний час утворюють дільниці для оповіщення і збору військовозобов'язаних, комплектують їх особовим складом із числа військовозобов'язаних без звільнення громадян від виконання основних обов'язків за місцем роботи та сприяють у набутті ними професійних навичок, а також   забезпечують реалізацію інших заходів, пов'язаних з виконанням планів проведення мобілізації.

- місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують районні (міські) військові комісаріати службовими будинками, підсобними господарськими приміщеннями і приміщеннями для призовних пунктів (дільниць), здійснюють поточний і капітальний ремонти цих будинків та приміщень, здійснюють оплату районним (міським) військовим комісаріатам комунально-побутових послуг (освітлення, водопостачання, опалення тощо) за рахунок коштів місцевого бюджету.»

 

        Для виконання вказаних вище вимог чинного законодавства необхідно проводити :

-       оформлення документів під час проведення вивчення громадян, уточнення військово-облікових даних, проведення тестування, медичного обстеження та огляду, призову до ЗС України, в тому числі :

 1. oдиспансеризацію частини 14-15-літніх юнаків;
 2. oприписку 17-літніх юнаків;
 3. oмедичні огляди військовозобов’язаних;
 4. oпризови військовозобов’язаних (мінімальна очікувана кількість 2 рази на рік);

(очікувана кількість громадян понад 2000 осіб),

-       відправку громадян України для проходження військової служби у ЗС України та інші військові формування (очікувана кількість відправок під час призову на строкову військову службу до 20-ти відправок на рік згідно нарядів на поставку, очікувана кількість відправок під час призову по мобілізації на військову службу до 120-ти відправок на рік згідно нарядів на поставку);

-        

-       агітацію серед населення району щодо проходження військової або альтернативної служби у мирний час, у воєнний час або в особливий період;

-       заходи з патріотичного виховання молоді, жителів району;  

-       оформлення документів для встановлення статусу учасника бойових дій та пенсіонерів ЗС України;

-       Для виконання вищеперелічених заходів необхідно: канцелярське приладдя, папір, витратні матеріали для оргтехніки, конверти для листування, проведення поточного ремонту кімнати професійного відбору та призовної дільниці, паливо-мастильні матеріали.

Під час проведення заходів можливого розгортання роти охорони військового комісаріату та загону оборони району будуть додатково необхідні : паливо-мастильні матеріали для забезпечення виконання плану навчання та поставлених завдань за призначенням, канцелярське приладдя, папір, витратні матеріали для оргтехніки.

        Вирішити ці питання без додаткового фінансування ОМВК неможливо або вкрай складно. 

       

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ РАЙОННОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ПІДТРИМКИ АНДРУШІВСЬКО-ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО ОМВК» НА 2015 – 2016 РОКИ.

 

        Мета програми – фінансове та матеріально-технічне забезпечення спільної роботи органів виконавчої влади та самоврядування, військового комісаріату, правоохоронних органів, органів освіти та охорони здоров’я, громадських організацій по підготовці та забезпечення призову громадян району до Збройних Сил України та інших військових формувань, лікувально-оздоровчій роботі, в тому числі :.

 • Покращення військово-патріотичного виховання громадян району, підвищення престижу військової служби, ведення військово- шефської роботи;
 • Ведення військово-облікової роботи;
 • Підвищення рівня освіти мобілізованих та призовників;
 • Покращення стану лікувально-оздоровчої роботи, забезпечення якісних медичних та диспансерних допризовників, призовників та військовозобов’язаних;
 • Здійснення постійного контролю за обстеженням та лікуванням хворих допризовників, призовників та військовозобов’язаних, підвищення загального рівня здоров’я молоді в нашому регіоні;
 • Покращення стану фізичної підготовленості молоді району;
 • Якісне проведення приписки до призовної дільниці та забезпечення виконання Указів Президента України по проведенню призовів на військову службу.
 • Проведення агітаційної та пропагандистської роботи по підвищенню рівня патріотичної свідомості населення.
 • Проведення планової роботи серед громадян щодо вступу на військову службу у військовому резерві.
 • Постійне інформування громади з питань розповсюдження достовірної інформації про Збройні Сили України, недопущення розповсюдження дезінформації з боку ворога.
 • Доведення до відома всіх верств населення завдань та вимог, що поставлені перед Збройними Силами України, щодо збереження територіальної цілісності держави, її суверенітету.
 • Забезпечення якісного та оперативного розшуку допризовників, призовників та військовозобов’язаних які не перебувають на військовому обліку та постановка їх на облік;
 • Забезпечення доставки призваних громадян України до збірних пунктів;
 • Забезпечення повного та якісного інформування громадян району щодо виконання військового законодавства;
 • Забезпечення якісного та оперативного оформлення документів всім категоріям громадян які звертаються до військового комісаріату(встановлення статусу УБД, оформлення документів на пенсію, оформлення пільг, тощо);
 • Забезпечення якісного виконання заходів які пов’язані з проведенням мобілізації людських і транспортних ресурсів на території району;
 • Забезпечення якісного та надійного функціонування систем управління, оповіщення, збору та поставки людських і транспортних ресурсів у війська.

 

 

Скорочення:

РДА –районна державна адміністрація

РР – районна рада

ОМВК – об’єднаний міський військовий комісаріат

КЗ «Центр ПМСД» - комунальне підприємство «Центр первинної  медико-санітарної допомоги»

ЦРЛ – центральна районна лікарня

РПК – районна призовна комісія

ТСОУ – товариство  сприяння обороні України

ЦСССДМ – центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді.


3. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ «ПІДТРИМКИ АНДРУШІВСЬКО–ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО ОМВК»

 

№ з/п

Основні завдання

Асигнування в межах кошторисних призначень (грн.)

Виконавці та співвиконавці

Джерела фінансування

2015р.

2016р.

1

Придбання паливно-мастильних матеріалів та оплата транспортних послуг

15000

15000

РДА, РР, сільські ради, ОМВК

Районний бюджет, бюджети міської, селищної, сільських рад в межах кошторисних призначень, інші не заборонені законом джерела фінансування.

2

Забезпечення друкарською продукцією, канцелярським приладдям, оплата поштових витрат та

витратні матеріали для оргтехніки

2000

2000

ОМВК

Районний бюджет, бюджети міської, селищної, сільських рад в межах кошторисних призначень, інші не заборонені законом джерела фінансування.

3

Проведення передплати газет “Народна армія” та районних видань для проведення інформаційної та виховної роботи на призовній дільниці.

175

175

ОМВК, ЦСССДМ

Районний бюджет, бюджети міської, селищної, сільських рад в межах кошторисних призначень, інші не заборонені законом джерела фінансування.

4

Забезпечення заходів військово-патріотичного виховання (проведення змагань, Дня призовника, конкурсів, поновлення наочної агітації на призовній дільниці та її обладнання, проведення урочистих проводів громадян району у війська).

375

375

ОМВК, ЦСССДМ, ТСОУ

Районний бюджет, бюджети міської, селищної, сільських рад в межах кошторисних призначень, інші не заборонені законом джерела фінансування.

5

Проведення поточного ремонту та дообладнання приміщень військового комісаріату (призовної дільниці, кімнати професійного відбору та ін.)

4000

4000

ОМВК

Районний бюджет, бюджети міської, селищної, сільських рад в межах кошторисних призначень, інші не заборонені законом джерела фінансування.

Всього

21550

21550

 

 

 

 


РОЗРАХУНОК потреби в ПММ

 

 

 

ПРИЗОВ

 

Необхідно виконати 20 відправок на рік призваних на строкову службу. Доставка призовників проводиться за маршрутом Андрушівка-Житомир, відстань 50км., поїздка в обидві сторони 100км., що потребує 12-15 літрів ДП або А-92. В середньому використовуватиметься 13,5л. ПММ. Ціна 1л. ПММ в середньому 18,6грн. Отже : 20х13,5х18,6=5022грн.

 

 

 

МОБІЛІЗАЦІЯ

 

        Необхідно виконати 60-90 відправок на рік мобілізованих на строкову службу. Доставка мобілізованих проводиться за маршрутом Андрушівка-Житомир, відстань 50км., поїздка в обидві сторони 100км., що потребує 12-15 літрів ДП або А-92. В середньому використовуватиметься 13,5л. ПММ. Ціна 1л. ПММ в середньому 18,6грн. Отже : 90х13,5х18,6=22599грн.

 

 

 

Крім того, постійно потрібні ПММ для поїздок по території району в службових справах.

 

                                                                                  

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 26 сесія VI скликання Про Районну цільову програму «Підтримки Андрушівсько – Попільнянського ОМВК» на 2015 – 2016 роки