Про Програму захисту інформації відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації на 2015 рік

 

 

                                     АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА

                                ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Двадцять шоста сесія                                        Шостого скликання

 

від 27 березня  2015  року               № 8

 

Про Програму захисту інформації

відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

на 2015 рік

 

Керуючись п.16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про Державний реєстр виборців», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»,  постанов Центральної виборчої комісії від 20 грудня 2007 року №572 «Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою» (із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії  від 4 червня 2010 року № 302),  п.3.2.3 Пояснювальної записки до технічного проекту комплексної системи захисту інформації органу ведення Державного реєстру виборців в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців», затвердженої службою розпорядника Реєстру 30 червня 2011 року, з  метою комплексного підходу до розв’язання  проблем щодо захисту інформації у відділі ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, врахувавши  рекомендації  постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму захисту інформації відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації на 2015 рік, (далі – Програма), що додається.

2. Районній  державній адміністрації забезпечити організацію виконання заходів Програми .

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

 

Голова  ради                                                                                В.В.Костик

 

 

                                 СХВАЛЕНО                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

   Розпорядження голови                                                                     Рішення двадцять шостої

районної державної                                                                 сесії районної ради шостого  скликання

адміністрації                                                            

  09.02.2015       №  32                                                                                              27.03.2015    №8

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        програма

                                                  захисту інформації відділу ведення

                                                   Державного реєстру виборців

                                                  апарату райдержадміністрації

                                                                       на 2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            2015 рік

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

2.

Назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми

Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про Державний реєстр виборців», постанови Центральної виборчої комісії від 20 грудня 2007 року №572 «Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою» (із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії  від 4 червня 2010 року № 302), Пояснювальна записка до технічного проекту комплексної системи захисту інформації органу ведення Державного реєстру виборців в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців», затвердженої службою розпорядника Реєстру 30 червня 2011 року

3.

Розробник програми

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

4.

Відповідальний виконавець

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

5.

Термін реалізації програми

2015 рік

5.1.

Етапи виконання програми

-

6.

Перелік бюджетів, які  беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних  для реалізації програми (всього),

у тому числі:

6,0 тис.грн.

7.1

Коштів районного бюджету

6,0 тис.грн.

7.2

Коштів інших джерел

-

           2. Мета і завдання Програми

Метою програми є забезпечення приміщення відділу кодовим замком і системою кондиціювання, забезпечення стабільної роботи телекомунікаційного обладнання, а також оснащення приміщення відповідно до п.3.2.3 Пояснювальної записки до технічного проекту комплексної системи захисту інформації органу ведення Державного реєстру виборців в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців», затвердженої службою розпорядника Реєстру 30 червня 2011 року.

 

3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 Районна програма захисту інформації відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації розроблена на 2015 рік відповідно до вимог Закону України «Про Державний реєстр виборців», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», постанов Центральної виборчої комісії від 20 грудня 2007 року №572 «Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою» (із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії  від 4 червня 2010 року № 302), відповідно до п.3.2.3 Пояснювальної записки до технічного проекту комплексної системи захисту інформації органу ведення Державного реєстру виборців в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців», затвердженої службою розпорядника Реєстру 30 червня 2011 року, за результатами проведеного випробування відділу ведення Державного реєстру виборців від 15 вересня 2011 року.

Досягнення цілей щодо захисту інформації та належної експлуатації телекомунікаційного обладнання в приміщенні відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації неможливе без створення належних умов щодо підтримання постійного температурного режиму, забезпечення приміщення відділу системою кондиціювання і системою доступу до відділу.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та   джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 Для забезпечення стабільної роботи телекомунікаційного обладнання, запобігання виходу з ладу через перепади температур дорогого вартісного маршрутизатора та модема, пульту управління системою охоронної сигналізації у відділі  ведення Державного реєстру виборців необхідно встановити кондиціонер, а також обмежити доступ людей, які не мають право доступу у відділ.

 

 

Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                                  (тис. гривень)                                                                                                                                                                                                   

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2015 рік

Усього витрат на виконання Програми

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

6,0 тис. грн

6,0 тис. грн

Районний бюджет

6,0 тис. грн

6,0 тис. грн


5. Напрями діяльності та заходи Програми

 

№ з/п

 

 

Назва напряму діяльності

 

 

Перелік заходів програми

 

 

Термін виконання

 

 

Виконавці

 

 

Джерела фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.

 

1

2

3

4

5

6

7

1.

Забезпечення вимог п.3.2.3 Пояснюваль-ної записки до технічного проекту комплексної системи захисту інформації органу ведення Державного реєстру виборців в АІТС «Державний реєстр виборців»

Забезпечення приміщення відділу ведення Державного реєстру виборців кодовим замком і кондиціонером з метою запобігання виходу з ладу дороговартісного маршрутизатора та модема, пульту управління системою охоронної сигналізації

Протягом 2015 року

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

Районний бюджет

6,0 тис. грн

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

 Безпосередній контроль за здійсненням заходів,  визначених Програмою, покладається на керівника апарату районної державної адміністрації.

 

 

 

 

Заступник  голови

районної ради                                                                   В.Б.Шпаківський

 

            

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 

до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

«Про проект програми захисту інформації відділу ведення Державного

реєстру виборців апарату райдержадміністрації на 2015 рік».

 

 

  1. 1.Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

 

    Підставою для розроблення проекту розпорядження є Закони України «Про Державний реєстр виборців», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про місцеві державні адміністрації», постанова Центральної виборчої комісії від 20 грудня 2007 року №572 «Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою» (із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії  від 4 червня 2010 року № 302), відповідно до п.3.2.3 Пояснювальної записки до технічного проекту комплексної системи захисту інформації органу ведення Державного реєстру виборців в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців», затвердженої службою розпорядника Реєстру 30 червня 2011 року.

 

2. Мета і шляхи її досягнення.

 

    Досягнення цілей щодо захисту інформації та належної експлуатації телекомунікаційного обладнання в приміщенні відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації неможливе без створення належних умов щодо підтримання постійного температурного режиму, забезпечення приміщення відділу системою кондиціювання і кодовим замком.

 

3. Правові аспекти.

 

   Метою прийняття розпорядження  є схвалення проекту програми захисту інформації відділу ведення Державного реєстру виборців на 2015 рік і подання її на розгляд чергової сесії районної ради, що в результаті її прийняття приведе до забезпечення приміщення відділу системою кондиціювання і кодовим замком, забезпечення стабільної роботи телекомунікаційного обладнання, а також оснащення приміщення відповідно до п.3.2.3 Пояснювальної записки до технічного проекту комплексної системи захисту інформації органу ведення Державного реєстру виборців в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців», затвердженої службою розпорядника Реєстру 30 червня 2011 року.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2013-2015 роки

Усього витрат на виконання Програми

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

6,0 тис. грн

6,0 тис. грн

Районний бюджет

6,0 тис. грн

6,0 тис. грн

 

5. Позиція заінтересованих органів.

 

Проект розпорядження не зачіпає інтереси інших органів.

 

6. Регіональний аспект.

 

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

 

7. Громадське обговорення.

 

  Проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення.

 

8. Прогноз результатів.

 

Прийняте розпорядження буде винесено на розгляд чергової сесії районної ради.

  

 

 

        Начальник відділу ведення

       Державного реєстру виборців

       апарату райдержадміністрації                                    М.О.Міняйленко     

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 26 сесія VI скликання Про Програму захисту інформації відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації на 2015 рік