Про внесення змін та доповнень до районної комплексної Програми соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівського району на 2013-2015 роки

                                    

                                      

           

                                    АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА

                                 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                        Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Двадцять шоста  сесія                                                Шостого  скликання

 

від   27 березня   2015 року                         № 6

 

Про внесення змін та доповнень до

районної комплексної Програми

соціального захисту інвалідів, ветеранів

війни та праці, пенсіонерів та незахищених

верств населення Андрушівського району

на 2013-2015 роки

 

            Відповідно до п.16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію інвалідів в Україні»,   з метою покращення соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення району, врахувавши розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 лютого 2015 року  №54, рекомендації постійних  комісій з гуманітарних питань та соціального захисту населення, з питань бюджету та комунальної власності, районна рада  

ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до пунктів та розділів районної комплексної Програми соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівського району на 2013-2015 роки,  затвердженої рішенням п’ятнадцятої  сесії районної ради шостого  скликання від 22 березня 2013року  та  згідно з додатком.             

 2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення (Осадчук О.В.).

 

Голова ради                                                                               В.В.Костик

 

 

 

 

Додаток

 

СХВАЛЕНО                                                            до рішення двадцять шостої                               

 

розпорядження голови                                       сесії районної ради шостого

 

райдержадміністрації                                             скликання  від 27.03.2015 р. № 6         

 

24.02.2015  №54

 

 

 

                                                           Зміни

 

                 до районної комплексної Програми соціального захисту

 

 інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення

                          Андрушівського району на 2013-2015 роки

 

 

 

1. У пункт 9.1 розділу І «Загальна характеристика Програми» внести такі зміни:

 

 

 

9.1

у тому числі бюджетних коштів

у межах виділених асигнувань

 

- з них коштів державного бюджету

у межах виділених асигнувань

 

- з них коштів районного бюджету

у межах виділених асигнувань

 

- з них коштів міського, селищного, сільських бюджетів

у межах виділених асигнувань

 

 

 

2. У розділ VI Напрями діяльності і заходи Програми внести такі зміни:

 

 

 

2.1 Пункт 1 підрозділу ІІ викласти у редакції:

 

 

 

 

1.

 

Забезпечити ефективну роботу по виконанню програмних комплексів «Наш дім», АСОПД, забезпечити супровід запровадження нового програмного комплексу ІАССЗН та легалізацію комп’ютерних програм

 

2013-2015 роки

 

Управління праці та соціального захисту населення РДА, управління фінансів РДА

 

Держав-ний бюджет

 

Район-ний бюджет

 

*

 

 

3,0

 

*

 

 

0,0

 

*

 

 

0,0

 

*

 

 

3,0

 

 

 

2.2. Пункт 2 підрозділу ІІ викласти у редакції:

 

 

 

 

2.

 

Забезпечити ви-конання поста-нови КМУ від 29.04.2004р. №558 «Про за-твердження По-рядку призна-чення і виплати компенсацій фізичним осо-бам, які надають соціальні послу-ги» для здійснен-ня компенсацій-них виплат фізи-чним особам, які надають соціаль-ні послуги, для чого передбачи-ти в районному бюджеті кошти для надання цієї компенсації

 

2013-2015 роки

 

Управління праці та соціального захисту населення РДА, управління фінансів РДА

 

 

Держав-ний бюджет

 

Район-ний бюджет

 

*

 

 

365,0

 

*

 

 

65,0

 

*

 

 

100,0

 

*

 

 

200,0

 

 

 

3. Розділ VII «Загальний обсяг фінансових показників Програми» викласти у такій редакції:

 

 

 

Джерела фінансування

Фінансування

(усього, тис.грн.)

Загальні орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

2013р.

2014р.

2015р.

Державний бюджет

У межах виділених асигнувань

У межах виділених асигнувань

У межах виділених асигнувань

У межах виділених асигнувань

Районний бюджет

606,0

146,2

177,8

282,0

Бюджет мі-ської, селищ-ної, сільсь-ких рад

У межах виділених асигнувань

У межах виділених асигнувань

У межах виділених асигнувань

У межах виділених асигнувань

 

 

 

Заступник голови

 

районної ради                                                                         В.Б.Шпаківський 

 

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 26 сесія VI скликання Про внесення змін та доповнень до районної комплексної Програми соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівського району на 2013-2015 роки