Про Програму економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2015 рік

 

 

 

 

                                                      АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА

                                                           ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                         Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Двадцять шоста сесія                                                               Шостого скликання 

                  

від 27  березня   2015 року        №2

 

Про Програму економічного

і соціального розвитку

Андрушівського району

на 2015 рік

 

           Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», розглянувши внесені районною державною адміністрацією проект Програми економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2015 рік, врахувавши рекомендації постійних комісій ,  районна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2015 рік. (Додається).
 2. Управлінням, відділам райдержадміністрації, виконавчим органам місцевого самоврядування в районі, установам району та керівникам підприємств, що задіяні у виконанні заходів програми, забезпечити їх виконання.
 3. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Суботенко Н.О.) спрямувати фінансові ресурси в межах можливостей районного бюджету на виконання Програми.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради.

 

Голова ради                                                                               В.В. Костик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ЗАТВЕДЖЕНО

    Рішення двадцять шостої              

     сесії районної ради шостого

скликання від 27.03.2015 р. № 2

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

економічного
і соціального розвитку

 Андрушівського району

на 2015 рік

 

 

                                

 

 

З М  І  С  Т

 

Вступ

3

І

Загальна характеристика Програми

4

ІІ

Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку району у 2014 році

5

ІІІ

Мета і основні завдання Програми

18

ІV

Основні напрями соціально-економічної політики у 2015  році

19

1.

Забезпечення соціально-економічного розвитку району

19

1.1.

Фінансова, бюджетна політика

19

1.2.

Інвестиційна політика

19

1.3.

Надання адміністративних послуг

20

2.

Розвиток реального сектору економіки, інфраструктури  та сфери послуг

21

2.1.

Промисловість

21

2.2.

Транспортна інфраструктура

22

2.3.

Шляхове господарство

22

2.4.

Агропромисловий комплекс

22

2.5.

Житлово-комунальне господарство

23

2.6.

Розвиток туристичної сфери

24

3.

Соціальні стандарти та рівень життя населення

25

3.1.

Грошові доходи населення

25

1)

Заробітна плата

25

2)

Пенсійне забезпечення та розвиток загальнообов’язкового соціального страхування

25

3.2.

Ринок праці

26

3.3.

Соціальний захист населення

27

3.4.

Охорона здоров’я населення

28

3.5.

Освіта

29

3.6.

Культура

31

3.7.

Фізична культура і спорт

31

3.8.

Молодіжна і сімейна політика

32

3.9.

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю

33

3.10.

Захист прав та інтересів дітей

35

4.

Природна та  техногенна безпека , протипожежний захист, охорона навколишнього природного середовища

36

5.

Зміцнення законності і правопорядку, захист прав і свобод громадян

37

6.

Розвиток району

38

V.

Додатки до програми

 

 

Додаток 1. Заходи щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Андрушівського районі на 2015 рік

40

 

Додаток 2. Основні  показники економічного  і соціального розвитку Андрушівського району у 2012-2015 роках

46

 

 Вступ

 

Програма економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2015 рік (далі - Програма) розроблена районною державною адміністрацією відповідно до вимог Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» з урахуванням пріоритетів загальнодержавної політики, інтересів територіальних громад, визначених потребами їх мешканців.

Метою Програми є узгодження спільних дій райдержадміністрації та місцевого самоврядування зі створення сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного розвитку району.

Фінансування заходів Програми передбачено за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів, субвенцій з державного бюджету, інвесторів та власних коштів підприємств.

У Програмі представлені прогнозні показники соціально-економічного розвитку району в цілому та в розрізі окремих галузей і сфер, які базуються на намірах господарюючих суб’єктів району та враховують існуючі тенденції соціально-економічного розвитку району, поточну економічну ситуацію в країні.

Підготовку Програми здійснював сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації на підставі матеріалів, наданих структурними підрозділи районної державної адміністрації, іншими організаціями і установами.

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів сектором економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання Програми.

 


 

І.  Загальна характеристика Програми

 

1.  Ініціатор розроблення Програми економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2015 рік

 

Райдержадміністрація

2.  Дата, номер і назва розпорядчого документа

 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 19.08.2014 №227 «Про розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2015 рік»

3.  Розробник Програми

 

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

4.  Співрозробники Програми

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада, інші органи місцевого самоврядування, підприємства та установи

5.  Відповідальний виконавець Програми

 

Райдержадміністрація

6.  Учасники Програми

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада, інші органи місцевого самоврядування, підприємства та установи

7.  Термін реалізації Програми

 

2015 рік

8.  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

Обласний, районний, міський, сільські та селищний бюджети

9.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн.

 

47223,9

у т.ч.:

 

 

державного бюджету

 

1003

обласного бюджету та інших місцевих бюджетів,

 

4916,3

позабюджетних коштів

 

41304,6

 

 

 

 

ІІ.  Оцінка тенденцій економічного

і соціального розвитку району у 2014 році

 

Ураховуючи складну політичну та економічну ситуацію у державі, спричинену анексією Криму, проведенням антитерористичної операції на сході країни, протягом 2014 року основні зусилля були спрямовані на забезпечення нормального функціонування соціальної інфраструктури району, організацію підтримки підприємницької діяльності.

         Промисловість

Промисловий комплекс району представляють 8 промислових підприємств основного кола: ДП «Червоненський завод продтоварів», ПАТ «Червонський цукровик», ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», ТДВ фабрика «Восход», Андрушівська виробнича дільниця ДП «Коростишівський спиртовий комбінат», ПОСП по птахівництву «Надія», ДП ЖРЗРО «Промінь», ТОВ «Новобуд-Юпе». Промисловими підприємствами основного кола за 2014 рік вироблено продукції в порівняльних цінах на суму 316,3млн.грн., що на 54% більше минулого року.

ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», ТДВ фабрика «Восход» збільшили виробництво на 111,0млн.грн. (57%), 1,7млн.грн. (28%) відповідно. ПОСП «Надія» та ТОВ «Новобуд-Юпе» зменшили виробництво на 14% та 48%.

Андрушівська виробнича дільниця ДП «Коростишівський спиртовий комбінат» та ДП «Червоненський завод продтоварів» не розпочинали виробництво. Підприємством ПАТ «Червонський цукровик» вироблено за . виробничий сезон 2014 року 34,2тис.тонн цукру.

Підприємствами реалізовано продукції на суму 390,0млн.грн., що на 167,0мл.грн. (76%) більше до минулого року.

За звітний період промисловими підприємствами району прогнозується освоїти 18,0млн.грн. власних коштів на придбання нового обладнання, реконструкцію виробництва.

         Сільське господарство

Виробництвом сільськогосподарської продукції в районі займаються 28 сільськогосподарських підприємств різних форм власності та 42 фермерські господарства, які обробляють в цілому 50,6 тис.га землі. Крім того на території району діє 5 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Сільськогосподарськими підприємствами в 2014 році зібрано 147,1тис.тонн зерна, що на 34,5 тис.тонн менше ніж у минулому році. Валовий збір картоплі склав 19,1 тис.тонн, на 1,1 тис.тонн більше минулорічного, цукрових буряків - 12,7 тис.тонн, овочів – 3,1 тис.тонн. Валове виробництво сої зросло майже в 3 рази в порівнянні з 2013 роком і становить 41,0 тис.тонн. Середня урожайність зернових культур – 57,0 цнт/га, цукрових буряків – 354,3 цнт/га, сої - 25,3 ц/га, соняшнику - 20,7 ц/га, картоплі – 246,7 цнт/га, овочів – 447 цнт/га.

Впроваджуючи новітні технології ведення землеробства, господарствами району внесено мінеральних добрив по 56,7 кг.д.р на один гектар посівної площі, що трохи менше ніж у минулому році.

         Під урожай 2015 року посіяно 10,0 тис. га озимих зернових культур та 1,45 тис.га озимого ріпаку.

В районі діє 10 сільськогосподарських підприємств, які мають тваринницьку галузь. Із них 8 господарств утримують молочне скотарство, три – свині і одне підприємство займається птахівництвом. Всього у господарствах нараховується 2876 гол.ВРХ, що на 554 голови менше минулорічного показника, в т.ч. 1227 корів, яких також скоротилося на 438 голів. У трьох господарствах залишилося 153 голів свиней, що на 470 голів менше до минулого року. Птиці є 40 тис.голів, це трохи більше минулорічного.

За 2014 рік вироблено 4,3 тис.тонн молока, що складає 68 % до 2013 року, 0,4 тис.тонн м’яса, або на 13 % до попереднього року, 6,3 млн.штук яєць, що складає 64% до 2013 року.

Надій на корову становить 3159 кг що на 638 кг менше ніж у минулому році, середньодобові привіси ВРХ становлять 460 грам, свиней – 230 грам, яйценосність становить 290 штук яєць на курку - несучку.

Спад у тваринницькій галузі проходить із-за декількох причин. Одна із головних – це значний диспаритет цін на тваринницьку продукцію, відсутність стабільного ринку збуту та дуже мізерна підтримка  виробників з боку держави.

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено валової продукції на суму 341,8млн.грн. або 88,3% до минулого року. В галузі рослинництва вироблено ВП на суму 322,8млн.грн., що на 29,7млн.грн. менше ніж у 2013 році. Виробництво валової продукції у галузі рослинництва зменшилось за рахунок значного скорочення виробництва кукурудзи на зерно (46,0млн.грн.) та цукрових буряків (63,6тис.грн.). У галузі тваринництва ВВП становить 19,0млн.грн., що на 15,4млн.грн. менше або 44,9 % до минулого року.

За очікуваними результатами фінансово-господарської діяльності 2014року рентабельність по району складе 13,2%. Прибуток становитиме майже 24,0млн.грн., в т.ч. по рослинництву отримаємо 35,6млн.грн. прибутку, а по тваринництву – 1,3млн.грн. збитку.

Отримано коштів з обласного бюджету для підтримки сільгосптоваровиробників в сумі 9,5тис.грн.:

-          на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл – 9,5тис.грн. (фізичні особи 13 чоловік.)

         У 2014 році на зимівлю громадського тваринництва на умовну голову заготовлено 27,2 цнт. кормових одиниць або 117% до потреби.

         У районі за 2014 рік одне господарство отримало 240,0тис.грн. кредитних ресурсів.

Скористалися форвардними контрактами три господарства на суму 9,1млн.грн.

         Виплачено орендної плати за майно згідно договорів оренди на 100% договірних зобов’язань. Загальна сума виплаченої орендної плати за землю – 33,3 млн.грн., що складає 95% договірних

         Фонд оплати праці за 2014 рік склав 14,4млн.грн. Середньомісячна зарплата становить 2497грн., що складає 105 % до минулого року.  Заборгованість по заробітній платі відсутня.

         З початку року у агропромисловий комплекс району залучено 15,9млн.грн. інвестиційних коштів., з яких придбано 19 одиниць сільськогосподарської техніки.

         Будівельний комплекс

В галузі будівництва району працюють такі підприємства: ТОВ «Андрушівський агробуд», ПП «Імпак», філія «Андрушівський райавтодор», ПП «Монтажсервіс» та КП Андрушівської міської ради «Комсервіс».

В 2014 році за кошти населення збудовано та введено в експлуатацію 11 житлових будинків загальною площею 1108 кв.м.

ПП «Імпак» введено в експлуатацію реконструйовану гідротехнічну споруду та насосну станцію в с. Гальчин. Загальна кошторисна вартість цих робіт склала 81,4тис.грн. Також введено в експлуатацію об’єкт «Електропостачання виробничої бази по вул.Механізації, 49 в с.Гальчин Андрушівського району Житомирської області». Загальна кошторисна вартість цих робіт склала 744,6тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету виконано роботи по капітальному ремонту будівлі дошкільного навчального закладу «Теремок» в с.Гальчин загальною кошторисною вартістю 437,4 тис.грн.

В с.Гальчин за рахунок коштів сільського бюджету виконано роботи та введено в експлуатацію водогінну мережу по вул.Чкалова-Польова протяжністю 2584,5 км. загальна вартість робіт складає 772,7 тис.грн.

         Транспорт та шляхове господарство

         Пасажирські перевізники в районі: ТОВ «САВ-Транс», ПП Савіцька А.А., ПП Мисливий А.Г., ПП Лаговський А.Й. Автобусним сполученням з районним центром забезпечені всі населені пункти району. За 2014 рік перевезено майже 400,0тис.пасажирів.

КП Андрушівської міської ради «АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ» на благоустрій території використано 394,4тис.грн. та КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» 644,5тис.грн.

У 2014 році на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах району із державного бюджету виділено субвенції в сумі 1279,5тис.грн., в т.ч. на капітальний ремонт – 871,6тис.грн., поточний ремонт – 407,9тис.грн. Станом на 01.01.2015 року освоєно всього коштів - 371,9тис.грн. в тому числі на капітальний ремонт 126,6тис.грн., на поточний ремонт – 245,4тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальні послуги в районі надають – КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» та «Андрушівкаблагоустрій», КП «Пролісок» Новоівницької сільської ради, ОК «Джерело» с.Ст.Котельні, ОСББ «Єдина родина» смт.Червоне. Ці підприємства надають послуги з водопостачання, водовідведення, утримання будинків і споруд, прибудинкових територій, вивезення та утилізації твердих побутових відходів, теплопостачання.

За 2014 рік надано споживачам комунальних послуг на суму: КП «Комсервіс» 1030,2тис.грн. та оплачено 996,5тис.грн.; КП «Пролісок» 778,6тис.грн., - 760,0тис.грн.; ОК «Джерело» 205,2тис.грн., - 204,0тис.грн.; ОСББ «Єдина родина» 75,6тис.грн. - 76,0тис.грн.; КП «Андрушівкаблагоустрій» 286,7тис.грн., - 251,7тис.грн.

Станом на 01.01.2015 року заборгованість населення з комунальних платежів складає 3,6млн.грн. Найбільше заборговано жителями с.Новоівницьке.

Доходи бюджетів

За 2014 рік фактичний збір коштів до бюджетів усіх рівнів становить 52,7млн.грн., що на 6,9млн.грн., або на 15% більше за 2013 рік (факт за 2013р. – 45,8млн.грн.), в тому числі:

  - до Державного бюджету – 11,9млн.грн., що на 1,2млн.грн., або на 11% більше від збору за 2013 рік (факт за 2013р.– 10,7 млн.грн.);

 - до місцевих бюджетів – 40,8млн.грн., що на 5,7млн.грн., або на 16% більше від збору за 2013 рік (факт за 2013р.- 35,1млн.грн.).

Основними податками Місцевого бюджету є:

податок з доходів фізичних осіб – 71,8% усіх надходжень.     

Надходження за 2014 рік склали 29,3 млн.грн., які у порівнянні з аналогічним періодом збільшились на 3,8 млн.грн., або на 15,1% (2013р. – 29,3 млн.грн.), або 24,3% більше індикативних показників (план – 23,6 млн.грн.);

плата за землю – 15,3% від усіх надходжень.

         Зібрано 6,2 млн.грн., у порівнянні з аналогічним періодом надходження збільшились на 1,2 млн.грн., або на 25% (2013р.- 5,0 млн.грн.), та на 0,7 млн.грн., або на 13,4% більше індикативних показників (план - 5,5 млн.грн.).;

єдиний податок 7,6% надходжень.

Зібрано 3,1 млн.грн., у порівнянні з 2013 роком надходження збільшились на 0,6 млн.грн., або на 22,7% (2013р.- 2,5 млн.грн.), та на 0,7 млн.грн., або на 26,4% більше доведених показників ( план – 2,5 млн.грн.).

Податковий борг по платежах до бюджетів усіх рівнів станом на 01.01.2015 року по Андрушівській ДПІ складає 6,3млн.грн., що на 0,3млн.грн. менше порівняно з 01.01.2014 року або на 5 %.

За 2014 рік виконання планових показників надходжень, доведених Міністерством фінансів України забезпечено на 112,9%. При плані 25,8млн.грн. надходження склали 29,2млн.грн., в т.ч. доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 110,5%; доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 119,6%.

Планові показники надходження доходів загального фонду сільські ради виконали на 108,6%. Районний бюджет виконано на 110,5%, бюджет міста на 95,7%, селищний на 139,1%. Доходи виконуються всіма місцевими бюджетами. З 8 запланованих джерел надходжень, які формують доходну частину бюджету району, виконано 3. Виплата зарплати працівникам бюджетної сфери та оплата спожитих енергоносіїв бюджетними установами проводиться своєчасно та в повному обсязі.

         Інвестиційна діяльність

З метою створення сприятливих умов для діяльності інвесторів, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку району, прискорення соціально-економічного розвитку району прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 24.03.2011 року №105 «Про Програму залучення інвестицій в економіку Андрушівського району на 2011-2015 роки», яку затверджено на 5 сесії 6 скликання Андрушівської районної ради 8 квітня 2011 року.

За прогнозованими даними за 2014 рік в економіку району надійшло 55,0млн.грн. капітальних інвестицій.

         В районі зареєстровано 7 підприємств з іноземними інвестиціями, серед яких ТОВ «Укр-Агро РТ», ТОВ «БМ Граніт-А», ТОВ «Гаргур Фінгер Джоінт», ТОВ «Максімус Восток», ТзОВ «Європлант Україна», ТОВ «Еко-Люкс», ТОВ «Еко Берн Юкрейн».

Постійно проводиться аналіз діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. Станом на 01.01.2015 року в економіку району вкладено близько 854,0тис.дол.США іноземних інвестицій.

         Мале підприємництво

В районі постійно проводиться робота з питань підтримки розвитку підприємницької діяльності. Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації в районі створена і діє координаційна рада з питань розвитку підприємництва.

В засобах масової інформації висвітлюються питання щодо провадження регуляторної політики. Щороку затверджується план заходів щодо реалізації державної регуляторної політики в районі на наступний рік, який оприлюднюється в газеті «Новини Андрушівщини».

Сьогодні в районі працює 1390 суб’єктів малого та середнього підприємництва, з них малих підприємств – 91, середніх підприємств 15, Фермерських господарств - 54, фізичних осіб (приватних підприємців) – 1230.

За організаційною-правовою формою в районі зареєстровано: ТОВ - 55, Приватних підприємств – 33, Державних підприємств – 2, Дочірніх підприємств – 3, Комунальних – 8, Товариств з додатковою відповідальністю – 1, Сільськогосподарських кооперативів – 4, Фермерських господарств 54 (працюють - 42).

Малими та середніми підприємствами району у 2013-2014 роках реалізовано продукції (товарів, послуг) майже на 950,0млн.грн. Кількість найманих працівників становить 1854 особи. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих та середніх підприємств становить 1800грн.

В 2014 році фізичними особами-приватними підприємцями сплачено до бюджету 294,0тис.грн. податку з доходів фізичних осіб, 3,1млн.грн. єдиного податку на підприємницьку діяльність, 239,0тис.грн. плати за торговий патент, 246,0тис.грн. плати за ліцензії на певні види господарської діяльності, 6,2млн.грн. плати за землю та 309,3тис.грн. фіксованого сільськогосподарського податку. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку зросли на 576,0тис.грн. або на 24%, плата за землю на 1,2млн.грн.(25%). Зменшено надходження по платі за торговий патент – на 3,7тис.грн.(1,5%), платі за ліцензії на 9,2тис.грн. (3,6%) та фіксований сільськогосподарський податок на 24,0тис.грн. (7,2%).

В 2014 році Державним реєстратором зареєстровано та перереєстровано 110 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 96 фізичних та 14 юридичних осіб.

Державним адміністратором дозвільного центру розглянуто 52 звернення, зареєстровано 3 декларації та надано 45 консультацій.

Працює Андрушівський центр надання адміністративних послуг, яким протягом 2014 року розглянуто 723 звернень громадян, надано 694 адміністративні послуг, та 136 консультацій .

Для надання консультацій щоденно в державній податковій інспекції, управлінні Пенсійного фонду в районі, працюють «гарячі лінії», за якими суб’єкти підприємництва мають змогу отримати консультації стосовно діючого законодавства та отримати допомогу у вирішенні проблемних питань.

Під час семінарів, тренінгів, „круглих” столів, інших організаційних заходів надавалася практична допомога молоді у складанні бізнес-планів.

         Споживчий ринок

Станом на 01.01.2015 року торгівельна мережа району налічує 198 торговельних об’єктів, з торгівельною площею 9,5тис.кв.м. Із загальної кількості в місті зосереджено 63,3% об’єктів роздрібної торгівлі, в сільській місцевості – 36,7%. Прогнозований обсяг роздрібного товарообороту юридичних осіб за 2014 рік складає 3,0млн.грн., що становить 105% до відповідного періоду минулого року.

Протягом 2014 року в районі проведено 52 ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. В ярмарках брали участь промислові та сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, суб’єкти підприємницької діяльності, фізичні особи.

На ринку послуг функціонує понад 200 суб’єктів господарювання. Обсяг реалізованих ними послуг за 2013 рік склав 4,2млн.грн., що становить 140% до минулого року.

         Доходи населення

З початку року стабільно зростає середньомісячна заробітна плата. За статистичними даними станом на 01.01.2015 року заборгованість із виплати зарплати становить 91,0тис.грн. (ДП «Червоненський завод продтоварів»). Середня заробітна плата на одного працюючого у 2014 році становить 2227грн., що на 2,2% більше відповідного періоду минулого року.

         Ринок праці

         В районний центр зайнятості протягом 2014 року за допомогою звернулись 2849 чол., сума виплаченої допомоги по безробіттю склала 9,7млн.грн.

         З початку року працевлаштовані 840 чол., 23 безробітних пройшли навчання за програмою «Підприємець-початківець» та отримали допомогу по безробіттю на загальну суму 314,9тис.грн. для організації підприємницької діяльності.

         Навчання за направленням служби зайнятості проходили 299 чол. на що використано 151,5тис.грн.

         Згідно з Програмою зайнятості на 2014 рік доведено завдання щодо забезпечення створення в районі 550 нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності. Протягом року підприємствами, організаціями та установами району створено 581 нове робоче місця, в тому числі у юридичних осіб - 289, у фізичних осіб – 197 та за даними державного реєстратора - 95, що складає 103,8% виконання завдання. З початку року зареєстровано 26 колективних договорів між роботодавцями та профспілковими комітетами та змін до них. Рівень охоплення колективними договорами складає 97,5%.

 

Соціальний захист населення

Протягом року за призначенням усіх видів державних допомог звернулося 5055 заявників, станом на 01.01.2015 року отримують – 5352 чоловіка. За 2014 рік нараховано та профінансовано різних видів допомог на суму 42,0млн.грн., заборгованість на 01.01.2015 року складає 41,2тис.грн. Профінансовано та відшкодовано витрат інвалідам війни, ветеранам війни та праці по пільговому наданню житлово-комунальних послуг в сумі 2,2млн.грн., ветеранам органів внутрішніх справ та військової служби – 203,1тис.грн., потерпілим від аварії на ЧАЕС – 271,3тис.грн., професійної ознаки – 343,8тис.грн., багатодітним сім’ям – 319,5тис.грн.

Проводиться робота з громадянами, що прибули з тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО. Станом на 01.01.2015 року зареєстровано 192 особи, з них знялося з обліку 12 чоловік. Звернулося за допомогою: пенсії – 84 чол., допомоги – 157 чол., за медичними послугами – 5 чол., взято на облік РЦЗ – 14 чол. (працевлаштовано – 7 чол.),  влаштовано до ДНЗ -5 дітей, ЗОШ – 21 учень.

Територіальний центр з соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян обслуговує 545 таких громадян, з них 85 інваліди різних категорій. Соціальне обслуговування вдома здійснюється 45 соціальними робітники в усіх населених пунктах району. При сільських радах працює 29 міні-центрів соціального захисту громадян. Протягом  року в міні-центрах прийнято 274 громадянина з питань соціального захисту. Соціальними робітниками надається більше 25 видів соціальних послуг одиноким громадянам. Основними з них є: закупівля та доставка продуктів харчування, медикаментів, прибирання житла, забезпечення питною водою, прання, приготування їжі, опалювання житла, допомога на присадибних ділянках та інші. За звітний період обстежено матеріально-побутові умови проживання 317 одиноко проживаючих громадян. Надано платних послуг 1683 чол. на суму 30,6тис.грн., безкоштовних послуг – 286 чол. При терцентрі створено та діє пункт прокату засобів реабілітації.

         В 2014 році надано гуманітарну допомогу 78 чол. на суму 9,5тис.грн., натуральну допомогу продуктами харчування 114 чол. на суму 3,0тис.грн. Гуманітарну допомогу одягом отримало 15 сімей, з тимчасово окупованих територій, які проживають на території населених пунктів району

         Пенсійне забезпечення

         Станом 01.01.2015 року загальна заборгованість до Пенсійного фонду становить 3,3млн.грн., в т.ч. її збільшення до 01.01.2014 року складає 80,4тис.грн. Заборгованість по страхових внесках – 2,1млн.грн. (зменшення до 01.01.2014 року 77,8тис.грн.), пільгових пенсіях – 1,3млн.грн. (збільшення до 01.01.2014 року 158,2тис.грн.). Станом 01.01.2015 року заборгованість економічно–активних платників до Пенсійного фонду становить – 214,5тис.грн., в т.ч. по страхових внесках – 1,9тис.грн.; відшкодуванню пільгових пенсій – 212,6тис.грн..

Найбільшими боржниками є :

- по страхових внесках : ВАТ Андрушівське АТП 11838 – 129,0тис.грн., ВАТ «Мостовське» - 170,3тис.грн., ТОВ «Андрушівський агробуд» -98,7тис.грн.;

- по відшкодуванню пільгових пенсій: ТОВ «Андрушівський агробуд» - 140,6тис.грн., ВАТ «Мостовське» - 177,2тис.грн., ПСП ім.Шевченка – 175,8тис.грн., СТОВ «Суворова» - 143,3тис.грн., ТОВ «Добробут плюс» - 84,4тис.грн., КП ЖРЗРО «Промінь» - 31,9тис.грн.

Станом на 01.01.2015 року на виконанні у відділі Державної виконавчої служби Андрушівського РУЮ знаходиться 102 рішення суду про стягнення боргу на суму 1395,0тис.грн. та 23 вимоги про сплату боргу на суму 92,2тис.грн.

З початку року по рішеннях судів з рахунків відділу державної виконавчої служби Андрушівського районного управління юстиції надійшло 321,8тис.грн.

         Розвиток соціальної сфери

За 2014 рік в соціальній сфері району не відбулося суттєвих тенденції розвитку. Мережу закладів освіти, культури, медицини збережено.

На потреби охорони здоров’я жителів району у 2014 році використано 19,4млн.грн., що на 1,2млн.грн. або 6,3% більше минулого року. За 2014 рік залучено позабюджетних коштів 1,2млн.грн., що на 186,4тис.грн. або на 13% менше до минулого року. За звітний період касові видатки на одного жителя склали 566,4грн., що становить 107% відповідного періоду минулого року.

Покращено матеріально-технічне забезпечення лікувально-профілактичних закладів району. За рахунок благодійних коштів та власних надходжень до Андрушівської ЦРЛ та КЗ «Центр ПМСД» надійшло обладнання на суму 105,4тис.грн. За звітний період проведено ремонтних робіт на загальну суму 227,3тис.грн., в т.ч.:

- Андрушівська ЦРЛ – поточний ремонт приміщень поліклініки – 3,4тис.грн., терапевтичного відділення – 18,1тис.грн., рентген-кабінету – 21,0тис.грн., кочегарки – 2,0тис.грн., системи опалення і водопостачання – 2,6тис.грн., проведено заміну вікон – 20,0тис.грн., ремонт гаражних боксів – 0,7тис.грн., поліклініки – 4,0тис.грн., моргу – 2,9тис.грн.;

- КЗ «Центр ПМСД» – ремонт системи опалення ФАП с.Іванків – 1,2тис.грн., ремонт водопровідної мережі Червоненської ЛА – 3,9тис.грн., косметичний ремонт кабінетів – 65,5тис.грн., заміна вікон і дверей – 51,0тис.грн., ремонт огорожі – 31,0тис.грн.

В районі проживає 1864 дітей дошкільного віку. Різними формами здобуття дошкільної освіти охоплено 1208 дошкільнят, що становить 96 % від загальної кількості дітей. Діти п’ятирічного віку різними формами здобуття дошкільної освіти охоплені стовідсотково.    На 100 місцях виховується 119 дітей.

В районі працює 26 дошкільних навчальних заклади. (з них 2   розташовані в приміщеннях загальноосвітніх шкіл з 6-8- годинним перебуванням дітей). В даних закладах функціонує 42 групи загального розвитку дітей. Кількість груп профільного спрямування лишилась незмінною. Навчання ведеться в україномовному режимі. 

В ДНЗ району працює 89 педагогічних працівників. Із 43 вихователів п’ятнадцять мають вищу педагогічну освіту.

В районі функціонує 25 загальноосвітніх навчальних закладів. З них 9 ЗОШ І-ІІ ступенів, 14 ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2 гімназії, в яких навчається 3374 учні. Діє Червоненський освітній округ до складу якого входять Глинівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, Великомошківецька та Крилівська ЗОШ І-ІІ ступенів.

Повну загальну середню освіту отримали 278 випускників, з яких 26 нагороджені золотими та 2 срібними медалями. 9 клас закінчили 380 учнів, з відзнакою – 24.

Протягом 2014 року відбулися обласні предметні олімпіади, в яких взяли участь 65 школярів району, 25 (або 38%) з яких стали обласними призерами. 16 призових місць в обласних олімпіадах вибороли учні Андрушівської гімназії, 4 – Андрушівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 3 – Бровківської ЗОШ І-ІІІ ст., по одному – учні Гальчинської та Червоненської ЗОШ І-ІІІ ст.  Серед 25 дипломів 9 – ІІ ст. 14 – ІІІ ст.

         Влітку 2014 року функціонувало 13 пришкільних відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей з контингентом 1007 учнів. Оздоровленням було охоплено 1007 дітей початкових та середніх класів та дітей пільгових категорій, з яких: 12 дітей-сиріт, 20 дітей, позбавлених батьківського піклування, 16 дітей-інвалідів, 183 дитини з багатодітних та малозабезпечених сімей, 34 дітей, що мають статус потерпілих від аварії на ЧАЕС, 32 дітей з групи ризику, 93 талановитих та обдарованих дітей.

На оздоровлення дітей в пришкільних таборах було використано 129,6тис.грн., з яких: 50,0тис.грн. з районного бюджету, 79,6тис.грн. з бюджету сільських та селищної рад. Вартість харчування становила по навчальних закладах м.Андрушівка 9,0грн. в день на одну дитину, по інших закладах – 8,0-12,0грн. в день на одну дитину.

Організованими формами оздоровлено 1193 дитини (37,6%). В тому числі в санаторії  «Молода гвардія» 4 дитини, табір «Орлятко» - 20, санаторії «Сонячний промінь» - 14, дітей з диспансерного обліку 26, ДОЗ «Чайка» 122 дитини, пришкільні табори – 1007.

Вартість харчування в навчальних закладах на 1 дитину в день становила до 4,6грн. З вересня 2014 року вартість харчування збільшено до 5,08 грн. Гарячим харчуванням у ЗНЗ району було охоплено 2100 учнів, з них 1462 -  харчуються безкоштовно. З 1462 учнів: 1286 – учні 1-4 класів, 91 – дитина-сирота, 85 дітей з малозабезпечених сімей. Для забезпечення учнів гарячим харчуванням в навчальних закладах до шкільних харчоблоків проведено холодну та гарячу проточну воду, наявне необхідне холодильне обладнання, столовий та кухонний посуд, інвентар.

Підвезенням забезпечуються 350 учнів, 309 школярів підвозять шкільні автобуси, а 41 – рейсові автобуси ТОВ «САВ-ТРАНС». До місця роботи та в зворотному напрямку підвозяться 111 вчителів. В районі підвезення забезпечують 6 шкільних автобусів.

Запроваджено інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в Андрушівській ЗОШ І-ІІ ступенів та Павелківській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Забезпечено доступність до загальноосвітніх навчальних закладів дітей з особливими потребами.

Проведено значну роботу по впорядкуванню та озелененню пришкільних територій в Старокотельнянській гімназії, Івницькій, Новоівницькій, Яроповицькій, Великомошківецькій ЗОШ. В усіх навчальних закладах району проведено поточні ремонти. За кошти сільських рад замінено дерев’яні вікна на металопластикові у Городківській та Червоненській ЗОШ І-ІІІ ст. (на суму 34,9 тис.грн.), придбано електричний бойлер 1,5тис.грн. для Павелківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, циркуляційний насос 11,2тис.грн. для Міньковецької ЗОШ І-ІІ ст. В травні місяці відділом освіти для потреб шкільних їдалень закуплено посуду та інвентарю на суму 43,0тис.грн.

В 12 загальноосвітніх навчальних закладах котельні працюють на природному газу, 11 - опалюються твердим паливом, у 2 – електроопалення. Для 5 ЗОШ послуги з опалення купуються в суб’єктів господарювання. У повному обсязі завезено вугілля для твердопаливних котелень. Закуплені дрова для котла «Крігер» Червоненської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Проведено перевірку димових та вентиляційних каналів, повірку газових лічильників, манометрів та термометрів. В Зарубинецькій, Городківській ЗОШ І-ІІІ ст., Крилівській ЗОШ І-ІІ ст. проведено заміну ділянок труб системи опалення. У Великомошківецькій ЗОШ І-ІІ ст. та Глинівецькій ЗОШ І-ІІІ ст. виконано ремонт циркуляційних насосів та ревізію насосів у Гальчинській ЗОШ І-ІІІ ступенів. В Антопільській ЗОШ І-ІІ ступенів відремонтовано газову автоматику опалювального котла. Відремонтовано внутрішні санвузли Андрушівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

Рішенням двадцять третьої сесії Андрушівської районної ради шостого скликання від 19 вересня 2014 року надано дозвіл на передачу в оренду котелень Червоненської, Павелківської, Андрушівської №1 ЗОШ І-ІІІ ступенів та Старокотельнянської гімназії, де проведено реконструкцію котелень із встановленням котлів на альтернативному паливі.

В районі функціонує 2 позашкільні заклади: КПНЗ «Андрушівська станція юних техніків» та КПНЗ «Міський центр дитячої творчості» на базі яких організовано роботу 28 гуртків. Позашкільні заклади відвідує 584 учні (17,3%). На базі КПНЗ Андрушівська СЮТ діє філія Малої академії наук «Пошук» до роботи якої залучені діти шкіл району. При Андрушівській гімназії діє філія Малої академії наук «Дослідник». На базі позашкільних закладів проведено районні семінар-практикум «Великодня писанка», конкурси «Барви Полісся», «Зимова казка» та інші, на які використано 24,1тис.грн.

Для покращення в 2014 році матеріально-технічної бази комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості» Андрушівської міської ради придбано 2 персональні комп’ютери, швейну машину, оверлок, стільці та шафи, витратні матеріали (бісер, тканини, клей, ножиці, папір, нитки, картон, блокноти, ручки, альбоми, рамки) на загальну суму 40,0тис.грн. Виділено кошти для проведення капітального ремонту приміщення в сумі 250,0тис.грн, з яких освоєно 120,0тис.грн на заміну всіх вікон на металопластикові, встановлено новий котел на твердому паливі, облаштовано каналізацію та внутрішній санвузол.

       Для комунального позашкільного навчального закладу «Андрушівська станція юних техніків» Андрушівської міської ради придбано зварювальний апарат, 2 токарні верстати по дереву, 3 двигуни для картингів, 3 мотошоломи, компресор, слюсарний та столярний інструмент. Встановлено вхідні металопластикові двері, два металопластикові вікна, облаштовано тротуарною плиткою прилеглу територію. На вказані придбання та ремонтні роботи використано 50,0тис.грн.

Станом на 01.01.2015 року при навчальних закладах району організовано роботу 221 гурток різних профілів, якими охоплено 2392 дітей, що становить 70,1%. В тому числі до гурткової роботи залучено 18 дітей-інвалідів та 6 дітей з групи ризику. Більшість гуртків працю на громадських засадах.

У 2014 році в районі діяло 35 установ клубного типу, 36 бібліотек, з них – 33 клубних заклади та 32 бібліотеки у сільській місцевості, школа мистецтв з двома філіями в селищі Червоне та Новоівницьке.

В клубних установах діє 207 художніх колективів: з них 6 народних та дитячий «зразковий» ансамбль «Зернятко» в районному будинку культури, дитячий «зразковий» танцювальний ансамбль «Росяночка» та фольклорний ансамбль «Веретенце» школи мистецтв, народний ансамбль «Надія» будинку культури селище Червоне, народний хор будинку культури с.Ст.Котельня та фольклорний ансамбль будинку культури с.Антопіль. В районі працює 10 майстрів народно-ужиткового мистецтва, що мають звання «Майстри народної творчості».

Діяльність закладів культури в районі забезпечують 159 чоловік.

Протягом 2014 року  бібліотечний фонд району поповнено на 49,0тис.грн.

Проведено капітальний ремонт даху районної бібліотеки на суму 246,0тис.грн., існуючих електричних мереж Андрушівської школи мистецтв – 24,0тис.грн. Проведено корегування проектної документації на реконструкцію Андрушівської школи мистецтв – 30,0тис.грн.

В 2014 році проведено капітальний ремонт в 4 закладах культури сіл Зарубинці, Нехворощ, Івниця, Іванків на загальну суму 709,7тис.грн. Зроблено поточні ремонти закладів сіл Городківка, Глинівці, В.Мошківці, Нехворощ.

У звітному періоді районним відділом культури райдержадміністрації проведено 83 культурно-мистецьких захід. Творчі колективи району та окремі виконавці приймали участь в 9 фестивалях та конкурсах.

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності

         В службі в справах дітей райдержадміністрації в даний час на обліку перебуває 150 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З числа дітей, які перебувають на обліку 46 дітей - сироти, діти, в яких померли обоє батьків, решта 104 дитини соціальні сироти, тобто батьки позбавлені на них батьківських прав, або перебувають у місцях позбавлення волі. Із зазначеної категорії дітей:      

 • 101дитина перебуває під опікою/піклуванням громадян;
 • 15 дітей перебувають на вихованні в дитячих будинках сімейного типу;
 • 21 дитина виховується в прийомних сім’ях;
 • 13 дітей перебувають на повному державному утриманні в державних дитячих закладах.

Тобто, з усієї кількості дітей в сімейні форми влаштовано 137 дітей, що становить 91%.

            В 2014 році службою в справах дітей було виявлено і поставлено на облік 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 17 дітям надано статус. 16 дітей  влаштовано в сімейні форми виховання.

          Службою проведена робота по створенню прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. На даний час в районі діє 7 прийомних сімей та 2 будинки сімейного типу, в яких виховуються 21 дитина.

          Проводиться робота по активізації національного усиновлення. Протягом 2014 року громадянами України усиновлено 6 дітей. 

          Дані сім’ї отримують державну соціальну допомогу на дітей та грошове забезпечення прийомним батькам і батькам вихователям в розмірі 35% від суми виплат державної соціальної допомоги. Тобто, в даний час на кожну дитину державою виплачуються кошти в розмірі 2064 грн., або 2572 грн. залежно від віку дитини.

           З 90 дітей, які повинні отримувати аліменти з батьків, що позбавлені на них батьківських прав, їх отримують лише 7 дітей, решта дітей аліментів не отримує.        

          На обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебуває 69 дітей, які б мали отримувати пенсію по втраті годувальника у зв’язку зі смертю батьків або одного з них. 65 з них таку допомогу отримують, 4 дітям пенсія по втраті годувальника не призначена через відсутність трудового стажу батьків. Всі діти, які перебувають під опікою/піклуванням, отримують державну соціальну допомогу, яка разом з аліментами, якщо такі є, та пенсією по втраті годувальника складає 2 прожиткових мінімуми на кожну дитину.

           В районі своєчасно виплачується одноразова допомога по досягненню повноліття дітям – сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. В 2014 році  допомога виплачена 11 особам даної категорії.

          На обліку в ССД перебуває 93 дитини, які опинились в складних життєвих обставинах і проживають в 41 неблагополучній сім’ї. Для своєчасного виявлення і постановки на облік дітей, які проживають в неблагополучних сім’ях, постійно проводились рейди. В результаті таких рейдів в 2014 році  додатково поставлено на облік 14 дітей, які перебувають в кризовій ситуації. Знято з обліку 14 дітей з 5 сімей.

Питання виконання батьківських обов’язків окремими батьками постійно розглядається на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини. Протягом 2014 року відбулося 12 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглядалося понад 150 питань, що стосуються соціального захисту дітей.

          Протягом 2014 року службою в справах дітей райдержадміністрації разом з кримінальною міліцією в справах дітей, відділом в справах сім’ї, молоді та  спорту райдержадміністрації, центральною районною лікарнею проведено 19 профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», рейд по виконанню Закону України «Про захист суспільної моралі», рейд «Урок» та ін. Під час рейдів виявлено 3 неповнолітніх  дітей, які вживали алкогольні напої. Направлено 13 подань до РВ УМВС про притягнення батьків до адмінвідповідальності 29 батьків, 38 попереджено.

За 2014 рік АРЦСССДМ проведено наступну роботу щодо супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах:

          - спільно із службою у справах дітей, РВ УМВС, відділом освіти та сільськими радами проведено роботу по виявленню сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах в розрізі кожного населеного пункту району. . За звітний період виявлено 69 таких сімей,  в яких виховується 136 дітей. Сім’ям, що перебувають в складних життєвих обставинах ( 215 сімей, в яких виховується 419 дітей) надано 1497 індивідуальних соціальних послуг. Протягом звітного періоду під соціальним супроводом перебувала 121 сім’я в яких виховується 278 дітей, 119 сімей знято з соціального супроводу, з них 104- з досягненням позитивного результату, 1 – в звязку з відмовою від здійснення соціального супроводу, 2 –в зв’язку з переїздом,  9 –з негативним результатом (в зв’язку із скороченням фахівців із соціальної роботи), 3- без досягнення позитивного результату;

         - проведено 579 соціальних інспектувань в селах району.

          Фізична культура і спорт

В районі збережено діючу спортивну базу - районний стадіон «Колос»; майданчик з синтетичним покриттям (42х22 метри); 17 спортивних залів; 23 пристосованих спортивних приміщення; 113 площинних спортивних споруд, в т.ч. 21 футбольне поле.

В районі діє дитячо-юнацька спортивна школа робота якої спрямована на виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт». На даний час в ДЮСШ займається 270 учнів. Учні ДЮСШ приймають участь у всіх спортивних заходах району та області, являються призерами районних і обласних турнірів. В районі при сільських радах створено 27 фізкультурно - спортивних клубів.

         На спортивні заходи у 2014 році з районного бюджету виділено 61,3тис.грн та 2,1тис.грн. склали спонсорські кошти.

Спортсмени району протягом року приймали участь у районних, обласних і всеукраїнських змаганнях, першостях світу та Європи.

 

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

 

Метою Програми є поліпшення якості життя населення району за рахунок забезпечення стабільності її соціально-економічного розвитку шляхом збереження позитивних тенденцій в усіх галузях економіки, продовження роботи щодо створення сприятливого інвестиційного клімату, подальшого розвитку виробництва шляхом його модернізації, впровадження реальних механізмів підтримки малого і середнього підприємництва та забезпечення необхідних умов для розвитку основних галузей соціальної сфери.

Основними завданнями Програми для досягнення мети є :

- збільшення кількості робочих місць, підвищення рівня доходів населення, збереження позитивної тенденції щодо зростання розміру заробітної плати, посилення контролю за додержанням відповідних державних гарантій оплати праці;

- забезпечення якості послуг, що надаються жителям району закладами освіти, охорони здоров`я, культури і спорту, соціального захисту малозабезпечених та соціально незахищених громадян, ефективної адресної підтримки і соціального захисту сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- забезпечення населення, підприємств, організацій якісними комунальними послугами, впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання, застосування видів палива альтернативних природному газу;

- забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів, раціональне використання бюджетних;

- покращення стану навколишнього природного середовища, продовження роботи з екологічного захисту та техногенної безпеки населення і територій;

- активізація залучення депутатського корпусу районної ради, представників територіальних громад та підприємств району до розробки та реалізації бюджетних програм;

- підтримка високотехнологічного та конкурентноздатного виробництва в аграрному та промисловому секторі економіки, підвищення інноваційного потенціалу підприємств району, забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, першочергове сприяння виробництву імпортозамінної продукції та послуг, забезпечення переходу на види палива альтернативні природному газу; зменшення споживання енергоносіїв шляхом : модернізації енергоспоживаючого обладнання, теплової реновації будівель, ремонту внутрішньобудинкових систем опалення;

- сприяння приросту обсягів вітчизняних та іноземних інвестицій у галузі економіки та соціальну сферу району, забезпечення зміцнення позитивного інвестиційного іміджу району, розширення зони залучення інвесторів на засадах державно-приватного партнерства; поліпшення бізнес-клімату в районі в цілому та забезпечення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва з метою зміцнення його позицій в економіці району.

 

ІV. Основні напрями соціально-економічної політики у 2015 році

 

1. Забезпечення соціально-економічного розвитку району

 

1.1 Фінансова, бюджетна політика

Проблемні питання:

Залишається значною заборгованість суб’єктів підприємництва (серед яких значна частина - банкроти) по платежах до бюджетів усіх рівнів, пенсійного фонду та сплаті страхових внесків.

Використання земельних ресурсів без правовстановлюючих документів та сплати плати за землю.

Значний обсяг зарплат в «конвертах», як наслідок – недоплата ПДФО та ЄСВ, нижча - від можливої - пенсія.

Недостатній обсяг бюджетного фінансування на надання пільг з послуг зв’язку, компенсацію витрат підприємствам-перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Недостатньо ефективне витрачання коштів внаслідок недоліків в утриманні та ремонті будівель комунальної власності, кадровій політиці.

 

Основні напрями діяльності:

легалізація робочих місць та заробітної плати;

моніторинг та оподаткування земельних ресурсів;

спрямування роботи на досягнення державного стандарту відповідних послуг.

 

Очікувані результати:

За прогнозними розрахунками доходи місцевих бюджетів у 2015 році (без трансфертів з Державного бюджету) складуть 28,6 млн.грн.

 

1.2. Інвестиційна політика

 

Проблемні питання:

Воєнно-політична ситуація в державі.

Нестабільність валютного курсу та збереження високої вартості кредитного ресурсу.

Недосконалість законодавчої бази, нормативних актів України відповідно до норм ЄС.

Недостатня підтримка та стимулювання пріоритетних сфер економіки, інвестиційних проектів за рахунок коштів держави.

Обтяжливий процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності.

 

Основні напрями діяльності:

1. Забезпечення позитивного інвестиційного іміджу Андрушівського району.

2. Оновлення баз даних інвестиційних пропозицій, незадіяних виробничих приміщень, вільних земельних ділянок.

3. Розміщення інформації щодо інвестиційних пропозицій незадіяних виробничих приміщень, вільних земельних ділянок району на веб-сайті РДА за пропозицією суб’єктів господарювання.

4. Сприяння суб’єктам господарювання у розробці інвестиційних проектів, підтримка та супровід реалізації інвестиційних проектів.

6. Забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності.

8. Залучення СГД району до участі у виставках та інвестиційних форумах.

 

Інструменти виконання:

Програма залучення інвестицій в економіку району на 2011-2015 роки.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2012  № 88 «Про забезпечення комплексного розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Житомирській області».

 

Очікуваний результат:

Технічне і технологічне оновлення та розширення виробництва продукції та надання послуг.

Підтримка діючих потужностей та освоєння передових форм організації виробництв.

Створення нових робочих місць, скорочення безробіття та підвищення рівня доходів громадян.

Обсяг капітальних інвестицій складатиме 45,0млн.грн.

1.3. Надання адміністративних послуг

 

Проблемні питання:

Не прийнятий Закон України «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання»;

Не внесено зміни до законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють надання адміністративних послуг, зокрема у сферах міграції, реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, речових прав на нерухоме майно та земельних відносин;

Приміщення центру надання адміністративних послуг не відповідає нормативам, встановленим постановою КМУ від 01.08.2013 № 588;

Недостатнє фінансування центру адміністративних послуг;

Не впроваджена система електронного документообігу;

 

Основні напрями діяльності:

1. Врегулювання нормативно-правової бази у сфері надання адміністративних послуг.

2. Покращення якості надання адміністративних послуг, забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень.

3. Прозорість та спрощення процедури отримання послуг громадянами.

4. Забезпечення належних умов у центрі, скорочення часу та витрат населення для отримання адміністративних послуг.

5. Висвітлення інформації про адміністративні послуги на веб-сайтах райдержадміністрацій та суб’єктів надання послуг.

 

Інструменти виконання:

Закон України від 06.09. 2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги».

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органами виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Програма підтримки роботи Андрушівського центру надання адміністративних послуг Андрушівської районної державної адміністрації на 2015 рік.

 

Очікуваний результат:

Спрощення доступу населення до максимального спектру адміністративних послуг.

Зручні умови для обслуговування громадян у центрі адміністративних послуг, економія часу та витрат населення при отриманні послуг.

 

2. Розвиток реального сектору економіки, інфраструктури та сфери послуг

 

2.1. Промисловість

Проблемні питання:

Ускладнення доступу до енергоносіїв, нестабільність цінової ситуації на ринку енергоносіїв.

Відсутність захисту внутрішнього ринку від контрабандного ввезення товарів.

Ускладнення доступу на ринки країн СНД.

Потреба в модернізації виробництва, системи контролю якості, бухгалтерського обліку в зв'язку із підписанням асоціації з ЄС.

 

Основні напрями діяльності:

 1. 1.Сприяння у реалізації інвестиційних проектів у промисловості.
 2. 2.Сприяння у модернізації виробничих процесів на промислових підприємствах району.
 3. 3.Допомога СГД району в пошуку нових ринків збуту.

 

Очікуваний результат:

Зростання обсягів промислового виробництва на 2%.

 

2.2. Транспортна інфраструктура

 

Проблемні питання:

Використання застарілого рухомого складу автобусів на маршрутах загального користування.

Автобусна станція району лише частково відповідає вимогам чинного законодавства.

 

Основні напрями діяльності:

1. Забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг.

2. Модернізація й оновлення матеріально – технічної бази транспорту.

 

Очікувані результати:

Підвищення безпеки руху

Підвищення якості надання послуг при перевезенні пасажирів.

 

2.3. Шляхове господарство

Проблемні питання:

Автомобільні дороги району у зв'язку з постійним недофінансуванням галузі потребують належного ремонту.

Існуючий стан фінансування дає можливість забезпечити лише часткову потребу в ремонті доріг.

Рух великовагового транспорту без отримання дозволів місцевих рад на проїзд комунальними дорогами.

 

Основні напрями діяльності:

Утримання дорожньої інфраструктури в межах наявного фінансування.

Активізація участі місцевих рад у фінансуванні ремонту та утримання доріг комунальної форми власності та вирішенні питання по руху великовагового транспорту.

 

Очікувані результати:

Забезпечення стану доріг, достатнього для безпечного руху транспорту.

 

2.4. Агропромисловий комплекс

Проблемні питання:

Високі відсоткові ставки на кредити, залучені на поповнення обігових коштів для проведення комплексу сільськогосподарських робіт, з метою погашення коштів реалізується продуктивне поголів’я корів сільгосппідприємствами.

Диспаритет цін.

Відсутність державної дотації на підтримку тваринницької галузі.

Відсутність у господарств коштів на обов’язкове вапнування не рідше одного разу у п`ять років 2,5тис.гектарів земель району.

В структурі посівних площ зернових найбільшу площу займає  кукурудза.

 

Основні напрями діяльності:

1. Сприяння модернізації та введення в експлуатацію нових потужностей виробництва молока у ТОВ «Івниця» та свинарства у ТОВ «Еталон-Агро».

2. Підтримка розвитку галузі тваринництва у фермерських господарствах.

5 Подальший розвиток органічного землеробства.

6. Сприяння розвитку виробничої і соціальної інфраструктури, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

7. Соціальний розвиток села.

 

Інструменти виконання:

Програма розвитку агропромислового комплексу області на 2011-2015 роки.

 

Очікувані результати:

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства збільшиться на 1%, в тому числі продукції рослинництва - на 2,5%, тваринництва - на 0,5.

Стабілізація поголів’я худоби та птиці, нарощування обсягів виробництва.

Прогнозується наростити обсяги виробництва яєць на 42,0%, молока на 1,0%.

 

2.5. Житлово-комунальне господарство

 

Проблемні питання:

         Проведення енергетичного аудиту комунальних підприємств та розробка схем оптимізації водогінних мереж населених пунктів району.

         Проведення капітального ремонту водогінних мереж в м.Андрушівка, с.Ст.Котельня, с.Новоівницьке.

        Проведення капітального ремонту каналізаційних мереж та відновлення очисних споруд каналізації в с.Ст.Котельня, с.Новоівницьке.

        Приведення до належного технічного та санітарного стану полігону ТПВ міста та інших населених пунктів району і розроблення схеми роздільного збирання та складування відходів з можливістю їх подальшої утилізації, проведення капітального ремонту.

Передача багатоквартирних житлових будинків ДП «Коростишівський спиртовий комбінат» у комунальну власність територіальної громади міста.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів водопостачання та водовідведення.

2. Забезпечення застосування на підприємствах житлово-комунального господарства новітніх енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів.

3. Створення умов для надання якісних послуг із вивезення та переробки побутових відходів, використовуючи сучасні методи і технології та зменшуючи екологічне навантаження на навколишнє природне середовище та здоров`я людини.

 

Інструменти виконання:

 

         Програма «Реформування і розвитку житлово - комунального господарства району на 2012-2016 роки»

         Програма «Питна вода району на 2006-2020 роки»  

        

Очікувані результати:

 

          Забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств житлово-комунального господарства, підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів.

         Проведення комплексу організаційно-технічних та фінансових заходів щодо реалізації завдань забезпечить зменшення непродуктивних втрат та витрат питної води в централізованих водопровідних мережах, покращить якість житлово-комунальних послуг, забезпечить беззбиткову діяльність підприємств галузі.

         Скорочення заборгованості споживачів за надані послуги підприємствами житлово-комунального господарства.

 

2.6. Розвиток туристичної сфери

 

Проблемні питання:

 

Недостатнє залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури.

Недостатній рівень розвитку внутрішнього та в’їзного туризму через низький рівень поінформованості туристів про туристичні маршрути та об’єкти туристичної інфраструктури району.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Розроблення, створення та розповсюдження інформаційно - презентаційних матеріалів про туристичний потенціал Андрушівського району.

2. Сприяння у пошуку інвесторів для розбудови туристичної інфраструктури та впровадженні підходів державно - приватного партнерства у сфері природокористування та розвитку рекреаційних територій шляхом розроблення інвестиційних проектів та бізнес - пропозицій у сфері туризму, а також презентації їх на вітчизняних інвестиційних форумах.

 

Очікувані результати:

 

Розвиток перспективних видів туризму, зокрема культурно - пізнавального, сільського, екологічного, активізація розвитку внутрішнього і в'їзного туризму, а також формування якісно нового регіонального туристичного продукту.

Зростання кількості обслугованих в районі туристів та екскурсантів. Забезпечення потенційних туристів і екскурсантів актуальною, якісною туристичною інформацією та безперешкодного доступу до неї.

 

 

3. Соціальні стандарти та рівень життя населення

 

3.1. Грошові доходи населення

 

1) Заробітна плата

 

Проблемні питання:

Графік погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах району не виконується.

Використання робочої сили без оформлення відповідно до законодавства трудових відносин з роботодавцями.

Значна кількість місць пропонується з виплатою у мінімальному розмірі заробітної плати.

 

Основні напрями діяльності:

 1. 1.Ліквідація боргів із виплати заробітної плати на економічно-активних підприємствах усіх видів економічної діяльності.
 2. 2.Покращення діяльності районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, а також робочих груп з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.
 3. 3.Проведення консультацій та роз’яснень з питань дотримання законодавства з праці.

 

Очікувані результати:

Зменшення суми заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах району.

Частка працівників, яким нарахована заробітна плата нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи, складе 7%.

Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників району у 2015 році зросте на 3,8% і становитиме 2364 грн., у промисловості – на 5,7% (2100 грн.), у сільському господарстві – на 4,4 % (3000 грн.).

 

 

2) Пенсійне забезпечення та розвиток загально-обов’язкового соціального страхування

 

Проблемні питання:

 

Погашення заборгованості із страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в цілому, в тому числі економічно - активних платників.

Більше третини усіх боргів припадає на підприємства – банкрути.

Незначні темпи погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України сільгосппідприємств.

Значними залишаються борги по невідшкодованих сумах пенсій, призначених на пільгових умовах.

Незначна частка власних коштів на виплату пенсій працівникам району.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Вжиття відповідних заходів до підприємств – боржників та їх керівників щодо погашення та скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України.

2. Забезпечення своєчасного перерахунку пенсій та допомог, які визначені на державному рівні.

 

Очікувані результати:

 

У зв’язку із збільшенням пенсійних виплат при новому призначенні пенсії, її середній розмір за прогнозом збільшиться на 1,9 % і складатиме у 2015 році в межах 1440 грн.

 

3.2. Ринок праці

 

Проблемні питання:

 

Залишається низьким рівень зайнятості сільського населення.

Відтік робочої сили із сектору найманої праці до сектору самостійної зайнятості.

Створення нових робочих місць має переважно компенсуючий характер (на заміну вибулих місць прикладання праці).

Несвоєчасна виплата заробітної плати та низький її розмір.

Недостатня кількість вакансій, що подаються підприємствами в районний центр зайнятості, низький рівень пропонованої заробітної плати на більшості з них.

Проблеми з працевлаштуванням випускників навчальних закладів.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Сприяння у наданні допомоги безробітним у доборі підходящої роботи, а підприємствам, установам та організаціям - потрібних працівників.

2. Забезпечення співпраці районної служби зайнятості з управління Пенсійного фонду України у районі щодо обміну інформацією про працевлаштування особи на нове робоче місце.

3. Заохочення громадян до самозайнятості шляхом виплати належної допомоги з безробіття одноразово для організації власної справи.

4. Удосконалення системи профорієнтації населення.

5. Проведення постійної інформаційної кампанії з актуалізації легальних трудових відносин з метою створення умов для соціального захисту працівників.

6. Сприяння створенню спеціальних робочих місць для інвалідів.

Інструменти виконання:

 

Районна програма зайнятості населення на період до 2017 року.

 

Очікувані результати:

 

Чисельність осіб, які матимуть статус безробітних, становитиме 2,8 тис. осіб.

Передбачається працевлаштувати 940 осіб, у тому числі 850 безробітних.

Для започаткування власного бізнесу 20 безробітних отримають виплату допомоги по безробіттю одноразово.

Послугами з професійної орієнтації скористається 98% безробітних.

Підвищення конкурентноздатності робочої сили, збільшення рівня працевлаштування після професійного навчання до 98%.

 

3.3. Соціальний захист населення

 

Проблемні питання:

 

         35% інвалідів різних груп та категорій потребують забезпечення спецавтотранспортом.

         Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування ветеранів війни залишається на рівні 65%, інвалідів – 22%.

         Недостатній обсяг бюджетного фінансування компенсації витрат перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

         Недостатнє фінансування компенсації фізичним особам, які обслуговують громадян, що потребують постійного стороннього догляду, відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558.

 

Основні напрями діяльності:

 

 1. 1.Вирішення питання щодо забезпечення спецавтотранспортом інвалідів.
 2. 2.Забезпечення адресності допомоги залежно від майнового стану і доходів сім’ї та підвищення розмірів соціальних виплат.
 3. 3.Забезпечення виплат державних видів допомог у розмірах, визначених чинним законодавством.
 4. 4.Збільшення обсягу субвенції на оплату пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремим категоріям громадян.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Постанова КМУ від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги».

Районна комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівського району на 2013-2015 роки.

Постанова КМУ від 02.08.2000 №1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновками лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним».

 

 

3.4. Охорона здоров’я населення

 

Проблемні питання:

 

Поширеність захворюваності на ВІЛ-інфекцію та СНІД.

Захворюваність на серцево - судинну патологію, що призводить до зростання смертності та інвалідності населення.

Потребують оновлення близько 40 % обладнання у лікувально - профілактичних закладах охорони здоров’я району (у відповідності до табелю оснащення).

Незадовільний стан доріг, що впливає на доступність жителів до закладів первинної медико - санітарної допомоги.

Більше 40% закладів первинної медико - санітарної допомоги не укомплектовані лікарями.

Незадовільне забезпечення закладів первинної медико - санітарної допомоги медичною апаратурою та устаткуванням згідно з табелями оснащення.

Незадовільне забезпечення оргтехнікою та комп`ютерами з під’єднанням до мережі Інтернет.

Потреба закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу сільському населенню, у транспортних засобах.

Чверть сільських лікарських амбулаторій знаходяться у приміщеннях, термін експлуатації яких понад 50 років.

Потреба удосконалення механізмів фінансування охорони здоров’я, включаючи оплату праці медичного персоналу з урахуванням обсягів та якості роботи.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Підготовка сімейних лікарів, забезпечення укомплектованості центрів первинної медико - санітарної допомоги.

2. Медичний супровід громадян, які прибули з тимчасово окупованої території та усіх силових структур України, що брали участь в антитерористичній операції.

3. Приведення мережі лікарських амбулаторій відповідно до нормативу.

4. Проведення громадського обговорення щодо створення лікарень інтенсивного лікування.

5. Оновлення матеріально - технічної бази закладів охорони здоров'я усіх рівнів надання медичної допомоги.

6. Проведення аудиту фельдшерсько - акушерських та фельдшерських пунктів, які обслуговують населення до 300 осіб.

         7. Закінчення будівництва резервної лінії електропостачання Андрушівської ЦРЛ.

         8. Реконструкція Новоівницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

 

Інструменти виконання:

 

Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.

Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз до 2016 року.

Програми розвитку охорони здоров”я органів самоврядування району.

Обласна цільова соціальна програма профілактики діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року.

 

Очікувані результати:

 

Збільшення питомої ваги населення, що обслуговується на засадах сімейної медицини.

Поліпшення якості надання медичних послуг.

Зниження рівня загальної захворюваності населення на 0,5%.

Зниження рівня смертності населення від туберкульозу на 1%.

Зниження рівня смертності від інфарктів на 2,0%.

Зменшення показника смертності від СНІДу на 0,1%.

Зниження рівня смертності від онкологічних захворювань на 0,1%.

Зниження смертності від інсультів на 0,5%.

 

3.5. Освіта

 

Проблемні питання:

 

Потребує подальшого розвитку мережа дошкільних навчальних закладів.

У міських дошкільних навчальних закладах на 100 місцях виховується близько 106 дітей.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів потребує оптимізації з урахуванням специфіки району, демографічних змін та економічної доцільності.

Потребує впровадження енергозберігаючих технологій 70 % загальноосвітніх навчальних закладів.

Близько третини шкіл району знаходяться в пристосованих приміщеннях, значна частина навчальних закладів не облаштовані внутрішніми санвузлами.

Потребує удосконалення робота по забезпеченню освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами шляхом інклюзивного навчання.

Через недостатність фінансування повільними темпами розвивається мережа закладів позашкільної освіти.

Потребує підвищення рівень інноваційної діяльності та взаємодії науки з виробництвом відповідно до потреб району.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Відкриття нових дошкільних навчальних закладів та додаткових груп у працюючих.

2. Створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах міської місцевості шляхом будівництва та реконструкції дитячих садків, відкриття додаткових груп у працюючих.

3. Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, впровадження енергозберігаючих технологій.

4. Приведення приміщень навчальних закладів до санітарних норм, облаштування загальноосвітніх навчальних закладів внутрішніми санвузлами.

5. Забезпечення безкоштовним перевезенням 100 % школярів та педагогів сільської місцевості.

6. Приведення харчування учнів1-4 класів та пільгових категорій до фізіологічних норм.

7. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

9. Розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, гуртків та секцій у них, збільшення відсотку учнів, охоплених позашкільною освітою.

 

Інструменти виконання:

 

Районна цільова програма впровадження у навчально - виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій на період до 2015 року.

 Районна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти до 2017 року.

Районна комплексна Програма розвитку освіти Андрушівщини на 2012-2015 роки.

 

Очікувані результати:

 

Відвідування дошкільних навчальних закладів 90 % дітей від 3 до 6-ти років.

Охоплення дошкільною освітою 100 %  дітей 5-річного віку.

Здійснення модернізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до специфіки регіону, демографічних змін та економічної доцільності. Додаткове створення 2 освітніх округів.

Безкоштовне харчування дітей пільгових категорій наближене до фізіологічних норм.

Охоплення інклюзивним навчанням 100 % дітей з особливими освітніми потребами, які його потребують.

Збільшення кількості учнів охоплених позашкільною освітою до 45 %.

 

3.6. Культура

 

Проблемні питання:

 

Повільні темпи оновлення матеріально – технічної бази установ культури у сільській місцевості.

Низьке забезпечення сільських бібліотек сучасною літературою та періодичними виданнями.

Неповна зайнятість, переважно в сільській місцевості, працівників культури.

Значна кількість приміщень клубів та будинків культури потребують капітального і поточного ремонтів, забезпечення паливом.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Реконструкція Андрушівської школи мистецтв.

2. Поповнення книгами бібліотечні фонди сільських бібліотек.

4. Упорядкування об`єктів культурної спадщини.

 

Очікувані результати:

 

Придбання книг, доступ читачів до нових надбань вітчизняної та світової літератури, підписка періодичних видань.

Популяризація українського традиційного фольклорного мистецтва.

 

3.7. Фізична культура і спорт

 

Проблемні питання:

 

Погіршення стану здоров`я, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залученні до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних тренувань, витримуючи значні фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів.

Район має недостатній рівень забезпеченості спортивними спорудами.

Більшість спортивних споруд потребують капітальних та поточних ремонтів.

Гострою залишається проблема забезпечення збірних команд району та окремих спортсменів сучасним інвентарем та обладнанням.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення.

2. Забезпечення розвитку дитячого, дитячо - юнацького спорту та резервного спорту.

3. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та інвалідів.

4. Покращення організаційного, нормативно - правового, кадрового, матеріально - технічного, фінансового, науково - методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт».

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу».

Районна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.11.2006 №389 «Про стан та перспективи реалізації в області державної політики у сфері фізичної культури і спорту».

 

Очікувані результати:

 

Поступове зростання рівня охоплення населення усіма видами фізкультурно – оздоровчої роботи.

Поліпшення результативності виступів спортсменів району на офіційних змаганнях обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів, забезпечення покращення місця району у рейтингу області за показниками розвитку фізичної культури та спорту.

Повноцінне та стабільне фінансування галузі сприятиме у збільшенні кількості призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань на 10%.

 

3.8. Молодіжна і сімейна політика

 

Проблемні питання:

 

Низький рівень зайнятості серед молоді.

Потребує збільшення фінансування на організацію оздоровлення дітей в пришкільних таборах.

Потребує активізації робота, направлена на попередження насильства в сім`ї.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Організація різних навчальних, просвітницьких заходів, спрямованих на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім`ї.

2. Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення.

3. Підтримка творчої та обдарованої молоді, сприяння розвитку дозвілля молоді.

4. Сприяння патріотичному вихованню молоді.

5. Формування здорового способу життя підлітків та молоді.

Інструменти виконання:

 

Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2014-2018 роки.

Районна програма «Молодь і родина Андрушівщини» на 2012-2016 роки.

 

Очікувані результати:

 

Надання допомоги багатодітним сім`ям, а також особам, по відношенню до яких вчинені насильницькі дії.

Підвищення рівня громадської активності молоді, покращення стану загального здоров”я населення.

 

3.9. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю

 

Проблемні питання:

 

Актуальною є проблема раннього виявлення, оцінки потреб, надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального сирітства.

Значна кількість сімей та осіб потребують соціальної підтримки та одержання якісних соціальних послуг.

Вивільнення фахівців із соціальної роботи в територіальних громадах сіл, селища, міста, знизило можливість доступу соціально вразливих категорій населення до отримання якісних соціальних послуг за місцем проживання.

Під загрозою система соціальної роботи з сім’ями соціально вразливих категорій за місцем їх проживання, так як місцеві бюджети не можуть утримувати необхідну кількість фахівців.

Основні напрями діяльності:

 

1. Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

2. Забезпечення якості надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді.

3. Інформування населення щодо змісту соціальних послуг, їхньої ефективності у вирішенні складних життєвих ситуацій та місця отримання.

4. Забезпечення соціальними послугами та підтримкою сімей з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини.

5. Розвиток і функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом розвитку соціальних послуг у громаді.

6. Організаційна робота щодо відновлення функціонування фахівців із соціальної роботи, у тому числі за кошти місцевих бюджетів.

7. Забезпечення професійної компетентності соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III (із змінами та доповненнями);

Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003  № 966-IV (із змінами та доповненнями);

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III;

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV;

Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 05.03.2009 № 1065-VI;

Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»;

Указ Президента України від 22.10.2012 №609 «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства» на період до 2020 року.

 

 

 

Очікувані результати:

 

Ефективна робота центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно до соціальних стандартів.

Підвищення рівня професійної компетентності спеціалістів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Надання соціальної допомоги дітям, молоді та різним категоріям сімей. 

Забезпечення надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах відповідно до соціальних стандартів.

Інформування населення області про сімейні форми влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення проведення навчання кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі.

Здійснення соціального супроводження 100% діючих в районі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Проведення навчання прийомних батьків, батьків-вихователів прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які функціонують понад два роки, з метою підвищення їх виховного потенціалу.

Інформування населення району про можливість отримання якісних соціальних послуг в Андрушівському центрі соціальних служб для сім”ї дітей та молоді.

 

3.10. Захист прав та інтересів дітей

 

Проблемні питання:

 

Не зменшується кількість дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав за невиконання обов`язків по вихованню та утриманню дитини, жорстоке поводження з нею.

Недостатнє фінансування районних, міських програм щодо виконання заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки.

Діти – сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, не забезпечуються житлом, в зв”язку з відсутністю фінансування.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Здійснення контролю за умовами проживання та виховання дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які утримуються в сімейних формах виховання, та у сім`ях, де батьки, або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов`язків.

2. Надання комплексу соціальних послуг дітям, які з різних причин влаштовані в центри соціально – психологічної реабілітації дітей області.

3. Забезпечення профілактичної роботи з дітьми з «кризових сімей» шляхом налагодження співпраці між структурними підрозділами райдержадміністрацій, що опікуються проблемами дітей, та головами сільських, селищних рад, як головами органів опіки та піклування.

4. Створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім`ї, та запобігання поширенню соціального сирітства.

 

Інструменти виконання:

 

Регіональна (комплексна) цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки.

Районна програма щодо виконання заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки.

 

Очікувані результати:

 

Збільшення кількості дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа забезпечених житлом.

Збільшення питомої ваги дітей, охоплених сімейними формами виховання.

Зменшення кількості дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Збільшення влаштування дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання.

 

4. Природна та техногенна безпека, протипожежний захист, охорона навколишнього природного середовища

        Проблемні питання:

 

         На території району знаходиться 8 потенційно небезпечних об’єктів, 4 з яких підлягають облаштуванню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку їх виникнення;

         Один об’єкт магістрального газопроводу оснащено штатними системами, які забезпечують раннє виявлення надзвичайних ситуацій, але необхідне виведення відповідних критичних сигналів за параметрами контролю та захисту до пультів спостереження;

         На окремих підприємствах району проектна документація на влаштування Систем розроблена та погоджена, однак, монтажні роботи не проводяться;

         7% сільських населених пунктів району знаходяться поза нормативними межами зон виїзду пожежних команд;

         Недостатнє фінансування програми та заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в районі;

         Стан протипожежного захисту закладів освіти, охорони здоров’я, культури та інших установ соціальної сфери району не забезпечує безпечних умов перебування людей в них.

         Забруднення поверхневих вод району скидами неочищених та недостатньо очищених стічних вод безпосередньо у водні об’єкти та через системи каналізації, які негативно впливають на якість поверхневих вод.

         Зростання обсягів утворення та накопичення побутових відходів.

Основні напрями діяльності:

 

 1. 1.Завершення розробки проектної документації для влаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку їх виникнення на потенційно небезпечних об’єктах.
 2. 2.Контроль за впровадженням Систем на підприємствах.
 3. 3.Захист населених пунктів від можливого затоплення паводками і повенями на річках району.
 4. 4.Розроблення для органів місцевого самоврядування методичних рекомендацій з питань організації роботи та фінансування підрозділів місцевої пожежної охорони.
 5. 5.Очистка стічних вод, поліпшення технічного стану та благоустрій водойм, озеленення населених пунктів району.
 6. 6.Утилізація відходів.
 7. 7.Охорона та раціональне використання природних ресурсів.

 

Очікувані результати:

 

         Своєчасне виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження.

         Зниження ймовірного ризику виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах, загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат.

         Покращення стану техногенної безпеки на території району.

         Забезпечення належних умов для виконання завдань за призначенням пожежно-рятувальними підрозділами.

         Зниження ймовірного ризику виникнення пожеж та загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат від пожеж.

         Покращення стану пожежної безпеки на території району.

         Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище.

         Скорочення скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти.

         Покращення якості питної води.

Інструменти виконання:

 

Районна комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на 2014 – 2017 роки.

Районна комплексна програма забезпечення пожежної безпеки на 2011-2015 роки.

 

 

 

 

 

5. Зміцнення законності і правопорядку, захист прав і свобод громадян

 

Проблемні питання:

 

Зростання кількості вчинених дорожньо – транспортних пригод та травмованих в них осіб.

Збільшення кількості особливо тяжких злочинів, умисних вбивств, розбоїв, вимагань, порушень правил дорожнього руху кримінального характеру.

Зростання частки злочинів, вчинених особами, які раніше їх вчиняли, а також рівня вуличної злочинності.

Потреба в модернізації матеріально–технічного забезпечення органів внутрішніх справ.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Забезпечення захисту, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань, життя, здоров’я.

2. Протидія організованій злочинності і корупції.

3. Забезпечення мінімізації злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище.

4. Запобігання поширенню наркоманії та пияцтву.

5. Забезпечення охорони громадського порядку.

 

Інструменти виконання:

 

Районна комплексна програма боротьби зі злочинністю та профілактики  правопорушень в Андрушівському районі на 2011-2015 роки.

Районна програма щодо виконання заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки.

Очікувані результати:

 

Своєчасне реагування на негативні тенденції в оперативній обстановці.

Зростання правосвідомості громадян, правової культури, формування негативного ставлення до правопорушень та злочинів.

Здійснення скоординованих дій щодо попередження вчинення насильства у сім'ях.

Попередження негативного впливу на виховання дітей з боку батьків неблагополучних сімей.

Попередження в навчальних закладах злочинів та правопорушень з боку учнів та стосовно них.

Поширення співробітництва у питаннях протидії наркоманії .

Покращення соціальної адаптації раніше засуджених осіб.

Покращення умов праці дільничних інспекторів міліції.

Очищення лав органів внутрішніх справ від працівників, які мають низькі морально-ділові якості.

 

6. Розвиток району

 

У 2015 році економічна і соціальна політика району буде спрямована на підвищення інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності своєї території шляхом нарощування і ефективного використання економічного потенціалу, розвитку соціальної сфери та підвищення життєвого рівня населення.

У районі на інвестиційні проекти та переоснащення і модернізацію виробничих процесів буде спрямовано 47,2млн.грн.

У легкій промисловості заплановано здійснити заходи по заміні виробничого обладнання у ТДВ фабрика «Восход».

У харчопереробній промисловості заплановано здійснити заходи по перебудові та переоснащенні сироробного цеху на ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» та модернізувати виробничі процеси на ПАТ «Червонський цукровик». Загальна вартість становить 41,2млн.грн.

У сільському господарстві заплановано впровадження:

- в одному сільськогосподарському підприємстві сучасних підходів у розвитку молочного скотарства (будівництво та оснащення на сучасному рівні тваринницьких приміщень за рахунок власних коштів);

- створення одного спеціалізованого підприємств по відгодівлі та вирощуванню свиней.

У галузі охорони здоров'я передбачається спрямувати діяльність на підвищення якості та поліпшення доступності медичних послуг, профілактику та раннє виявлення захворювань, особливо жителів сільської місцевості, що сприятиме зміцненню стану здоров’я.

У галузі освіти будуть створені належні умови для всебічного та повноцінного розвитку дітей, забезпечено надання якісних послуг дошкільної та загальної освіти. Заплановано провести заміну вікон з встановленням енергозберігаючих склопакетів в ДНЗ «Сонечко», «Дюймовочка», «Малятко».

У житлово-комунальному господарстві у 2015 році заплановано роботи з модернізації об’єктів водозабезпечення, водовідведення, реконструкції вуличного освітлення.

У промисловості у 2015 році темпи приросту реалізації промислової продукції збільшаться порівняно з очікуваними показниками 2014 року. Також зросте обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення на 2,7%.

У сільському господарстві за рахунок виконання заходів по підвищенню родючості ґрунтів, упровадження інтенсивних ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур, прогнозне виробництво валової сільськогосподарської продукції у сільгосппідприємствах у 2015 році зросте на 1%, в тому числі продукції рослинництва - на 2,5%, тваринництва – 0,5%.

Прогнозується наростити обсяги виробництва яєць на 42,0%, молока на 1,0%.

Стабільне нарощування виробництва в реальному секторі економіки району сприятиме покращанню фінансових показників їх розвитку. Передбачається у 2015 році збільшити фінансовий результат до оподаткування по відношенню до 2014 року на 7%. Прогнозується покращення фінансового результату підприємств, які отримали прибуток з одночасним скороченням збитків.

У 2015 році прогнозується зменшення доходів місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) по відношенню до 2014 року на 19,9% або на 7,1млн.грн.

Здійснення у 2015 році комплексу заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату та активізацію інвестиційної діяльності забезпечить зростання обсягу інвестицій. Обсяг прямих іноземних інвестицій складатиме 854,0тис.дол.США.

Активізація економічної та інвестиційної діяльності дасть можливість підвищити рівень життя населення. У 2015 році прогнозується подальше зростання середньомісячної заробітної плати до 2364грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Основні напрями діяльності та заходи по їх реалізації у 2015році

№ п/п

Перелік заходів

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Потреба в коштах на реалізацію заходу

Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2015 році (тис.грн.)

Всього

у тому числі

державний бюджет

обласний бюджет

місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

од

Очікуваний результат від реалізації заходу

у

Розвиток промислового виробництва

1

Переобладнання сироробного цеху

ТОВ «Андрушівський маслосирзавод»

2 015р.

15600

15600

0

0

0

15600

Збільшення обсягів виробництва, покращення якості продукції, економія енергоресурсів

2

Перебудова та переоснащення сироробного цеху

2 015р.

20600

20600

0

0

0

20600

3

Реконструкція та модернізація виробничих процесів

ПАТ «Червонський цукровик»

2 015р.

5000

5000

0

0

0

5000

Збільшення обсягів виробництва, підвищення якості продукції, економія енергоресурсів

4

Придбання промислового обладнання: машина універсальнв Zoge 2525

ТДВ фабрика «Восход»

2 015р.

18,4

18,4

0

0

0

18,4

Збільшення обсягів виробництва, підвищення якості продукції, економія енергоресурсів

Разом :

41218,4

41218,4

0

0

0

41218,4

 

Розвиток житлово-комунальної сфери

1

Капітальний ремонт покрівлі на багатоповерховому будинку вул.І.Франка 65 в м.Андрушівка

Андрушівська міська рада

2 015р.

200

200

0

0

200

0

Продовження експлуатаційного періоду споруди, економія енергоресурсів

2

Будівництво водогінної мережі по вул. Щорса, Петровського, Калініна,Боженка,I пров. Щорса,2 пров. Щорса в м. Андрушівка

Андрушівська міська рада КП АМР "Комсервіс"

2 015р.

500

500

0

0

500

0

Забезпечення якісного водопостачання населення

3

Проведення робіт по очищенню артезіанської свердловини в с.Новоівницьке

Новоівницька сільська рада

2 015р.

60

60

0

0

60

0

Забезпечення якісного водопостачання населення

4

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію вуличного освітлення в с.Новоівницьке

Новоівницька сільська рада

2 015р.

42

42

0

0

42

0

Покращення умов проживання мешканців с.Новоівницьке

5

Реконструкція вуличного освітлення в с.Новоівницьке

Новоівницька сільська рада

2 015р.

113

113

0

0

113

0

Покращення умов проживання мешканців с.Новоівницьке

Разом:

915

915

0

0

915

0

 

Розвиток освіти

1

Поточний ремонт фасадів Андрушівської ЗОШ І-ІІІст. №1

Відділ освіти райдержадміністрації

2 015р.

150

150

0

0

150

0

Продовження експлуатаційного періоду споруди, економія енергоресурсів

2

Поточний ремонт внутрішньобудинкової системи опалення Андрушівської гімназії

Відділ освіти райдержадміністрації

2 015р.

50

50

0

0

50

0

Економія енерговитрат

3

Ремонт покрівлі Степківської ЗОШ I-II ступенів

Відділ освіти райдержадміністрації

2 015р.

20

20

0

0

10

10

Продовження експлуатаційного періоду споруди, економія енергоресурсів

4

Заміна віконних блоків навчальних закладів на енергозберігаючі склопакети в Андрушівській гімназії

Відділ освіти райдержадміністрації

2 015р.

300

300

0

0

300

0

Економія енерговитрат

5

Відновлення та введення в дію внутрішнього санузла Зарубинецької ЗОШ I-III ступенів

Відділ освіти райдержадміністрації

2 015р.

25

25

0

0

20

5

Покращення умов навчання

6

Відновлення та введення в дію внутрішнього санузла Павелківської ЗОШ I-III ступенів

Відділ освіти райдержадміністрації

2 015р.

25

25

0

0

20

5

Покращення умов навчання

7

Модернізація системи опалення Івницької ЗОШ I-III ст. з переведенням на види палива альтернативні природному газу

Відділ освіти райдержадміністрації

2 015р.

300

300

300

0

0

0

Гарантоване теплозабезпечення та економія бюджетних коштів

8

Модернізація системи опалення Городківської ЗОШ I-III ст. з переведенням на види палива альтернативні природному газу

Відділ освіти райдержадміністрації

2 015р.

300

300

300

0

0

0

Гарантоване теплозабезпечення та економія бюджетних коштів

9

Обладнання медичних кабінетів в навчальних закладах: Городківської, Іванківської, Павелківської, Нехворощанської  ЗОШ

Відділ освіти райдержадміністрації

2 015р.

10

10

0

0

5

5

Поліпшення якості надання медичної допомоги учням

10

Модернізація системи опалення ДНЗ"Калинка" смт.Червоне з переведенням на види палива альтернативні природному газу

Червоненська селищна рада

2 015р.

500

500

0

0

500

0

Економія енерговитрат

11

Поточний ремонт ДНЗ "Дзвіночок с.Нехворощ"

Нехворощанська сільська рада

2 015р.

145

145

0

0

145

0

Продовження експлуатаційного періоду споруди, економія енергоресурсів

Разом:

1825

1825

600

0

1200

25

 

Розвиток закладів охорони здоров’я

1

Заміна віконних блоків на енергозберігаючі склопакети

Андрушівська районна центральна лікарня

2 015р.

40

40

0

0

40

0

Економія енерговитрат

2

Капітальний ремонт котельні з встановленням твердопаливних котлів Андрушівської ЦРЛ по вул.Тітова 34 в м.Андрушівка

Андрушівська ЦРЛ

2 015р.

653

653

403

0

250

0

Економія енерговитрат

3

Ремонт каналізаціних систем

Андрушівська районна центральна лікарня

2 015р.

35

35

0

0

0

35

Забезпечення комфортних умов для пацієнтів, економія енргоресурсів

3

Модернізація системи опалення Старокотельнянської амбулаторії ЗПСМ з переведенням на види палива альтернативні природному газу

КЗ "Центр ПМСД"

2 015р.

300

300

0

0

300

0

Гарантоване теплозабезпечення та економія бюджетних коштів

4

Модернізація системи опалення Червоненської амбулаторії ЗПСМ з переведенням на види палива альтернативні природному газу

КЗ "Центр ПМСД"

2 015р.

300

300

0

0

300

0

Гарантоване теплозабезпечення та економія бюджетних коштів

5

Заміна віконних блоків на енергозберігаючі склопакети ФАП с.Павелки (12)

КЗ "Центр ПМСД"

2 015р.

26,2

26,2

0

0

0

26,2

Економія енерговитрат

6

Заміна віконних блоків на енергозберігаючі склопакети (4) та вхідних дверей ФП с.Н.Котельня

КЗ "Центр ПМСД"

2 015р.

11,3

11,3

0

0

11,3

0

Економія енерговитрат

Разом

1365,5

1365,5

403

0

901,3

61,2

 

Капітальний ремонт закладів культури

1

Реконструкція Андрушівської школи мисцтецтв

Відділ культури райдержадміністрації

2 015р.

700

700

0

400

300

0

Продовження експлуатаційного періоду споруди, економія енергоресурсів

Разом:

700

700

0

400

300

0

 

Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища

1

Будівництво очисних споруд каналізації в м.Андрушівка

Андрушівська міська рада

2 015р.

1200

1200

0

1200

0

0

Зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин, поліпшення екологічного стану р.Гуйва та прилеглих до очисних споруд спиртзаводу земельних ділянок та домоволодінь жителів м.Андрушівка

Разом :

1200

1200

0

1200

0

0

 

Всього :

47223,9

47223,9

1003

1600

3316,3

41304,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Додаток 2

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ                                                       

    ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ У 2012-2015 РОКАХ[1]

Показники

Одиниця виміру

2012 рік

звіт.

2013 рік

звіт

2014 рік

очік. вик.

2015 рік прогноз

2015 рік прогноз

у %  до

очік. вик.

2014 року

1

2

3

4

5

6

7

Сфера реального сектору економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  у діючих цінах  - всього

млн. грн.

167,0

220,7

389,4

400,0

Х

Обсяг реалізованої промислової продукції  у розрахунку на душу населення

грн.

4840,6

6453,2

11420,1

11834,3

Х

Валова продукція сільського господарства по сільгосппідприємствах у цінах 2010 року - всього

млн. грн.

334,1

386,8

341,8

344,5

101,0

у тому числі на душу населення

грн.

9684,0

11309,9

10023,5

10192,3

Х

Обсяг валової продукції сільського господарства по сільгосппідприємствах у % до  попереднього року

%

104,8

115,8

88,2

101

Х

Обсяг виробництва у сільгосппідприємствах валової продукції рослинництва

млн. грн.

299,8

352,5

322,8

330,8

Х

Обсяг виробництва у сільгосппідприємствах валової продукції рослинництва у % до попереднього року

%

103,5

117,5

91,5

102,5

Х

Виробництво у сільгосппідприємствах продукції рослинництва:

 

 

 

 

 

 

зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу

тис. тонн

145,3

181,6

147,1

150,0

102,0

цукрові буряки

«»

128,9

175,3

12,7

89,2

702,0

соняшник

«»

5,8

5,47

5,44

2,7

50,0

картопля

«»

20,3

18,0

19,1

19,5

102,0

Обсяг валового виробництва  у сільгосппідприємствах продукції тваринництва

млн. грн.

34,3

34,3

18,9

19,0

Х

Обсяг валового виробництва у сільгосппідприємствах  продукції тваринництва у % до попереднього року

%

117,9

100,0

55,1

100,5

Х

Реалізація сільгосппідприємствами  худоби та птиці  на забій (у живій вазі)

тис. тонн

1,59

3,22

0,42

0,35

83,0

Виробництво у сільгосппідприємствах:

 

 

 

 

 

 

молоко

тис. тонн

7,1

6,39

4,32

4,35

101,0

яйця

млн. шт

9,2

9,8

6,3

9,0

142,0

Обсяг виконаних будівельних робіт

млн. грн.

-

-

-

-

-

у % до попереднього року

%

-

-

-

-

Х

на одну особу

грн.

-

-

-

-

-

Обсяги введеного в експлуатацію житла загальної площі

тис. м2

2,0

1,9

1,1

1,0

91,0

у % до попереднього року

%

209,1

95,0

58,0

91,0

Х

на одну особу

м2

0,06

0,055

0,032

0,030

94,0

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові  показники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету

 

млн. грн.

42,6

45,8

52,7

54,3

103,0

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн. грн.

26,3

31,7

35,7

28,6

80,1

Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

млн. грн.

0,987

2,5

3,3

-

-

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів

%

4,7

9,0

9,2

-

Х

Видатки місцевих бюджетів  - всього

млн. грн.

106,8

148,1

161

1164,9

102,4

у тому числі трансферти

млн. грн.

18,2

106,9

47,5

53,0

111,6

Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків по податках і зборах (обов’язкових платежах)  до зведеного бюджету (станом на кінець року)

млн. грн.

7,6

6,7

6,3

6,0

95,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

до державного бюджету

млн. грн.

5,2

4,1

3,9

3,7

95,0

до місцевих бюджетів

млн. грн.

2,3

2,6

2,4

2,3

96,0

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо)

млн. грн.

53,0

27,8

29,0

31,0

107,0

Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток

млн. грн.

58,4

41,2

42,0

43,0

102,0

Питома вага підприємств, які одержали прибуток у загальній кількості підприємств

%

72,0

70

75,0

80,0

Х

Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток

млн. грн.

5,4

13,3

13,0

12,0

92,0

Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній кількості підприємств

%

28,0

30

25,0

20,0

Х

Показники рівня життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств (без військовослужбовців)

млн. грн.

110,5

113,4

134,0

140,0

104,5

Фонд оплати праці працівників малих підприємств

9,4

9,7

10,5

11,0

104,8

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

2093,0

2149,0

2276,8

2364,0

103,8

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

у промисловості

«»

2242,0

1733,0

1987,3

2100,0

105,7,0

у сільському господарстві

грн.

2390,0

2647,0

2874,2

3000,0

104,4

в оптовій та  роздрібній торгівлі

грн.

1500,0

1650,0

2200,0

2250,0

102,3

Середньомісячна заробітна плата одного штатного найманого працівника малих підприємств

грн.

1147,0

1218,0

1300,0

1450,0

111,0

Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всього

млн. грн.

-

-

91,0

-

-

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати у відсотках до початку звітного року

%

-

-

100,0

-

Х

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

млн. грн.

-

-

91,0

-

-

з неї:

у промисловості

«»

-

-

91,0

-

-

у сільському господарстві

«»

-

-

-

-

-

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах  у відсотках до початку звітного року

%

-

-

100,0

-

Х

Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи

%

9,5

7,0

8,0

7,0

Х

Показники розвитку споживчого ринку

 

 

 

 

 

 

Обсяги обороту роздрібної торгівлі юридичних осіб

млн. грн.

31,5

28,4

29,0

30,0

103,0

Обсяг обороту роздрібної торгівлі юридичних осіб на одну особу

грн.

913,0

830,4

850,4

887,6

104,0

Темп зростання (зниження) обороту  роздрібної торгівлі юридичних осіб

%

101,9

90,0

102,0

103,0

Х

Обсяги реалізованих послуг

млн. грн.

2,8

3,7

10,1

10,3

102,0

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг

%

93,3

132,0

273,0

102,0

Х

 

 

 

 

 

 

 

Населення та ринок праці

 

 

 

 

 

 

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

34,5

34,2

34,1

33,8

99,0

Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності -  всього

місць

641

544

581

570

98,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

у промисловості

«»

200

145

218

210

96,0

у сільському господарстві

«»

84

56

26

27

104,0

у будівництві

«»

9

2

5

5

100,0

у торгівлі

«»

160

128

106

108

102,0

Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві

тис. чол.

0,68

0,70

0,75

0,78

104,0

Кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва

місць

349

334

340

345

101,0

 

 

 

 

 

 

 

Інноваційна діяльність

 

 

 

 

 

 

Кількість інноваційно-активних підприємств

одиниць

1

2

1

2

200,0

Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств регіону

%

20,0

33,3

14,3

28,6

Х

Освоєно нових видів продукції -  всього

«»

-

2

6

6

100,0

 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

 

 

 

 

 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку - всього[2]

млн. дол. США

1,30

1,40

0,854

0,854

100,0

у % до попереднього року

%

101,6

107,7

61,0

100,0

Х

Абсолютний приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року

млн. дол. США

0,02

0,1

-0,55

-

-

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення

0,000038

0,000041

0,000025

0,000025

100,0

Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності:

 

 

 

 

 

 

промисловість

0,55

0,65

0,60

0,60

100,0

сільське господарство

0,72

0,82

0,26

0,26

100,0

будівництво

-

-

-

-

-

торгівля

-

-

-

-

-

транспорт

0,02

0,02

0,02

0,02

100,0

фінансова діяльність

-

-

-

-

-

операції з нерухомістю

0,01

0,01

0,01

0,01

100,0

 

 

 

 

 

 

 

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві

млн. грн.

0,2

0,15

0,1

0,05

50,0

Темп зростання (зменшення) кредиторської заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року

%

50,0

75,0

67,0

50,0

Х

Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві

млн. грн.

1,2

1,1

1,0

0,8

80,0

Темп зростання (зменшення ) дебіторської  заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року

%

75,0

92,0

91,0

80,0

Х

Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги

млн. грн.

2,2

2,3

3,6

3,2

89,0

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг

%

122,2

104,0

156,0

89,0

Х

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

%

96,8

99,6

92,1

95,0

Х

 

 

 

 

 

 

 

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери

 

 

 

 

 

 

за рахунок усіх джерел фінансування:

 

 

 

 

 

 

Загальна площа житла

тис. кв. м

2,0

1,9

1,1

1,0

91,0

Водопровід

км

-

-

-

2,6

-

Каналізація

км

-

-

-

4,0

-

Теплопостачання

км

0,214

-

-

-

-

Газові  мережі

км

21,4

4,1

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

Кількість малих підприємств

один.

108

104

108

114

105,0

Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у відсотках до попереднього року

%

113,8

96,3

103,8

105,0

Х

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

один.

32

30

32

34

106,0

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення

один.

488

498

510

525

103,0

Кількість малих підприємств, що реалізовували продукцію та послуги, у відсотках до загальної кількості малих підприємств

%

98,0

102,0

105,5

108,0

Х

Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції

%

20,0

24,0

28,0

30,0

Х

Частка малих підприємств, які одержали прибуток

%

75,0

80,0

82,0

85,0

Х

Частка малих підприємств, які одержали збиток

%

25,0

20,0

18,0

15,0

Х

Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування

млн. грн.

0,2

0,4

0,6

0,8

133,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

прибуток

млн. грн.

6,9

7,0

7,1

7,2

101,0

збиток

млн. грн.

6,7

6,6

6,5

6,4

98,0

Надходження до бюджету району (міста) від діяльності малого підприємництва

млн. грн.

25,0

27,0

30,0

35,0

117,0

Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок районного (міського) бюджетів

тис. грн.

11,8

66,5

-

-

-

 

 [1]

[2]ЗАТВЕДЖЕНО

    Рішення двадцять шостої              

сесії районної ради шостого

скликання від 27.03.2015 р. № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

економічного
і соціального розвитку

 Андрушівського району

на 2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                   З  М  І  С  Т

 

Вступ

3

І

Загальна характеристика Програми

4

ІІ

Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку району у 2014 році

5

ІІІ

Мета і основні завдання Програми

18

ІV

Основні напрями соціально-економічної політики у 2015  році

19

1.

Забезпечення соціально-економічного розвитку району

19

1.1.

Фінансова, бюджетна політика

19

1.2.

Інвестиційна політика

19

1.3.

Надання адміністративних послуг

20

2.

Розвиток реального сектору економіки, інфраструктури  та сфери послуг

21

2.1.

Промисловість

21

2.2.

Транспортна інфраструктура

22

2.3.

Шляхове господарство

22

2.4.

Агропромисловий комплекс

22

2.5.

Житлово-комунальне господарство

23

2.6.

Розвиток туристичної сфери

24

3.

Соціальні стандарти та рівень життя населення

25

3.1.

Грошові доходи населення

25

1)

Заробітна плата

25

2)

Пенсійне забезпечення та розвиток загальнообов’язкового соціального страхування

25

3.2.

Ринок праці

26

3.3.

Соціальний захист населення

27

3.4.

Охорона здоров’я населення

28

3.5.

Освіта

29

3.6.

Культура

31

3.7.

Фізична культура і спорт

31

3.8.

Молодіжна і сімейна політика

32

3.9.

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю

33

3.10.

Захист прав та інтересів дітей

35

4.

Природна та  техногенна безпека , протипожежний захист, охорона навколишнього природного середовища

36

5.

Зміцнення законності і правопорядку, захист прав і свобод громадян

37

6.

Розвиток району

38

V.

Додатки до програми

 

 

Додаток 1. Заходи щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Андрушівського районі на 2015 рік

40

 

Додаток 2. Основні  показники економічного  і соціального розвитку Андрушівського району у 2012-2015 роках

46

 

 Вступ

 

Програма економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2015 рік (далі - Програма) розроблена районною державною адміністрацією відповідно до вимог Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» з урахуванням пріоритетів загальнодержавної політики, інтересів територіальних громад, визначених потребами їх мешканців.

Метою Програми є узгодження спільних дій райдержадміністрації та місцевого самоврядування зі створення сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного розвитку району.

Фінансування заходів Програми передбачено за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів, субвенцій з державного бюджету, інвесторів та власних коштів підприємств.

У Програмі представлені прогнозні показники соціально-економічного розвитку району в цілому та в розрізі окремих галузей і сфер, які базуються на намірах господарюючих суб’єктів району та враховують існуючі тенденції соціально-економічного розвитку району, поточну економічну ситуацію в країні.

Підготовку Програми здійснював сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації на підставі матеріалів, наданих структурними підрозділи районної державної адміністрації, іншими організаціями і установами.

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів сектором економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання Програми.

 


 

І.  Загальна характеристика Програми

 

1.  Ініціатор розроблення Програми економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2015 рік

 

Райдержадміністрація

2.  Дата, номер і назва розпорядчого документа

 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 19.08.2014 №227 «Про розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку Андрушівського району на 2015 рік»

3.  Розробник Програми

 

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

4.  Співрозробники Програми

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада, інші органи місцевого самоврядування, підприємства та установи

5.  Відповідальний виконавець Програми

 

Райдержадміністрація

6.  Учасники Програми

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада, інші органи місцевого самоврядування, підприємства та установи

7.  Термін реалізації Програми

 

2015 рік

8.  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

Обласний, районний, міський, сільські та селищний бюджети

9.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн.

 

47223,9

у т.ч.:

 

 

державного бюджету

 

1003

обласного бюджету та інших місцевих бюджетів,

 

4916,3

позабюджетних коштів

 

41304,6

 

 

 

 

ІІ.  Оцінка тенденцій економічного

і соціального розвитку району у 2014 році

 

Ураховуючи складну політичну та економічну ситуацію у державі, спричинену анексією Криму, проведенням антитерористичної операції на сході країни, протягом 2014 року основні зусилля були спрямовані на забезпечення нормального функціонування соціальної інфраструктури району, організацію підтримки підприємницької діяльності.

         Промисловість

Промисловий комплекс району представляють 8 промислових підприємств основного кола: ДП «Червоненський завод продтоварів», ПАТ «Червонський цукровик», ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», ТДВ фабрика «Восход», Андрушівська виробнича дільниця ДП «Коростишівський спиртовий комбінат», ПОСП по птахівництву «Надія», ДП ЖРЗРО «Промінь», ТОВ «Новобуд-Юпе». Промисловими підприємствами основного кола за 2014 рік вироблено продукції в порівняльних цінах на суму 316,3млн.грн., що на 54% більше минулого року.

ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», ТДВ фабрика «Восход» збільшили виробництво на 111,0млн.грн. (57%), 1,7млн.грн. (28%) відповідно. ПОСП «Надія» та ТОВ «Новобуд-Юпе» зменшили виробництво на 14% та 48%.

Андрушівська виробнича дільниця ДП «Коростишівський спиртовий комбінат» та ДП «Червоненський завод продтоварів» не розпочинали виробництво. Підприємством ПАТ «Червонський цукровик» вироблено за . виробничий сезон 2014 року 34,2тис.тонн цукру.

Підприємствами реалізовано продукції на суму 390,0млн.грн., що на 167,0мл.грн. (76%) більше до минулого року.

За звітний період промисловими підприємствами району прогнозується освоїти 18,0млн.грн. власних коштів на придбання нового обладнання, реконструкцію виробництва.

         Сільське господарство

Виробництвом сільськогосподарської продукції в районі займаються 28 сільськогосподарських підприємств різних форм власності та 42 фермерські господарства, які обробляють в цілому 50,6 тис.га землі. Крім того на території району діє 5 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Сільськогосподарськими підприємствами в 2014 році зібрано 147,1тис.тонн зерна, що на 34,5 тис.тонн менше ніж у минулому році. Валовий збір картоплі склав 19,1 тис.тонн, на 1,1 тис.тонн більше минулорічного, цукрових буряків - 12,7 тис.тонн, овочів – 3,1 тис.тонн. Валове виробництво сої зросло майже в 3 рази в порівнянні з 2013 роком і становить 41,0 тис.тонн. Середня урожайність зернових культур – 57,0 цнт/га, цукрових буряків – 354,3 цнт/га, сої - 25,3 ц/га, соняшнику - 20,7 ц/га, картоплі – 246,7 цнт/га, овочів – 447 цнт/га.

Впроваджуючи новітні технології ведення землеробства, господарствами району внесено мінеральних добрив по 56,7 кг.д.р на один гектар посівної площі, що трохи менше ніж у минулому році.

         Під урожай 2015 року посіяно 10,0 тис. га озимих зернових культур та 1,45 тис.га озимого ріпаку.

В районі діє 10 сільськогосподарських підприємств, які мають тваринницьку галузь. Із них 8 господарств утримують молочне скотарство, три – свині і одне підприємство займається птахівництвом. Всього у господарствах нараховується 2876 гол.ВРХ, що на 554 голови менше минулорічного показника, в т.ч. 1227 корів, яких також скоротилося на 438 голів. У трьох господарствах залишилося 153 голів свиней, що на 470 голів менше до минулого року. Птиці є 40 тис.голів, це трохи більше минулорічного.

За 2014 рік вироблено 4,3 тис.тонн молока, що складає 68 % до 2013 року, 0,4 тис.тонн м’яса, або на 13 % до попереднього року, 6,3 млн.штук яєць, що складає 64% до 2013 року.

Надій на корову становить 3159 кг що на 638 кг менше ніж у минулому році, середньодобові привіси ВРХ становлять 460 грам, свиней – 230 грам, яйценосність становить 290 штук яєць на курку - несучку.

Спад у тваринницькій галузі проходить із-за декількох причин. Одна із головних – це значний диспаритет цін на тваринницьку продукцію, відсутність стабільного ринку збуту та дуже мізерна підтримка  виробників з боку держави.

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено валової продукції на суму 341,8млн.грн. або 88,3% до минулого року. В галузі рослинництва вироблено ВП на суму 322,8млн.грн., що на 29,7млн.грн. менше ніж у 2013 році. Виробництво валової продукції у галузі рослинництва зменшилось за рахунок значного скорочення виробництва кукурудзи на зерно (46,0млн.грн.) та цукрових буряків (63,6тис.грн.). У галузі тваринництва ВВП становить 19,0млн.грн., що на 15,4млн.грн. менше або 44,9 % до минулого року.

За очікуваними результатами фінансово-господарської діяльності 2014року рентабельність по району складе 13,2%. Прибуток становитиме майже 24,0млн.грн., в т.ч. по рослинництву отримаємо 35,6млн.грн. прибутку, а по тваринництву – 1,3млн.грн. збитку.

Отримано коштів з обласного бюджету для підтримки сільгосптоваровиробників в сумі 9,5тис.грн.:

-          на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл – 9,5тис.грн. (фізичні особи 13 чоловік.)

         У 2014 році на зимівлю громадського тваринництва на умовну голову заготовлено 27,2 цнт. кормових одиниць або 117% до потреби.

         У районі за 2014 рік одне господарство отримало 240,0тис.грн. кредитних ресурсів.

Скористалися форвардними контрактами три господарства на суму 9,1млн.грн.

         Виплачено орендної плати за майно згідно договорів оренди на 100% договірних зобов’язань. Загальна сума виплаченої орендної плати за землю – 33,3 млн.грн., що складає 95% договірних

         Фонд оплати праці за 2014 рік склав 14,4млн.грн. Середньомісячна зарплата становить 2497грн., що складає 105 % до минулого року.  Заборгованість по заробітній платі відсутня.

         З початку року у агропромисловий комплекс району залучено 15,9млн.грн. інвестиційних коштів., з яких придбано 19 одиниць сільськогосподарської техніки.

         Будівельний комплекс

В галузі будівництва району працюють такі підприємства: ТОВ «Андрушівський агробуд», ПП «Імпак», філія «Андрушівський райавтодор», ПП «Монтажсервіс» та КП Андрушівської міської ради «Комсервіс».

В 2014 році за кошти населення збудовано та введено в експлуатацію 11 житлових будинків загальною площею 1108 кв.м.

ПП «Імпак» введено в експлуатацію реконструйовану гідротехнічну споруду та насосну станцію в с. Гальчин. Загальна кошторисна вартість цих робіт склала 81,4тис.грн. Також введено в експлуатацію об’єкт «Електропостачання виробничої бази по вул.Механізації, 49 в с.Гальчин Андрушівського району Житомирської області». Загальна кошторисна вартість цих робіт склала 744,6тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету виконано роботи по капітальному ремонту будівлі дошкільного навчального закладу «Теремок» в с.Гальчин загальною кошторисною вартістю 437,4 тис.грн.

В с.Гальчин за рахунок коштів сільського бюджету виконано роботи та введено в експлуатацію водогінну мережу по вул.Чкалова-Польова протяжністю 2584,5 км. загальна вартість робіт складає 772,7 тис.грн.

         Транспорт та шляхове господарство

         Пасажирські перевізники в районі: ТОВ «САВ-Транс», ПП Савіцька А.А., ПП Мисливий А.Г., ПП Лаговський А.Й. Автобусним сполученням з районним центром забезпечені всі населені пункти району. За 2014 рік перевезено майже 400,0тис.пасажирів.

КП Андрушівської міської ради «АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ» на благоустрій території використано 394,4тис.грн. та КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» 644,5тис.грн.

У 2014 році на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах району із державного бюджету виділено субвенції в сумі 1279,5тис.грн., в т.ч. на капітальний ремонт – 871,6тис.грн., поточний ремонт – 407,9тис.грн. Станом на 01.01.2015 року освоєно всього коштів - 371,9тис.грн. в тому числі на капітальний ремонт 126,6тис.грн., на поточний ремонт – 245,4тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальні послуги в районі надають – КП Андрушівської міської ради «Комсервіс» та «Андрушівкаблагоустрій», КП «Пролісок» Новоівницької сільської ради, ОК «Джерело» с.Ст.Котельні, ОСББ «Єдина родина» смт.Червоне. Ці підприємства надають послуги з водопостачання, водовідведення, утримання будинків і споруд, прибудинкових територій, вивезення та утилізації твердих побутових відходів, теплопостачання.

За 2014 рік надано споживачам комунальних послуг на суму: КП «Комсервіс» 1030,2тис.грн. та оплачено 996,5тис.грн.; КП «Пролісок» 778,6тис.грн., - 760,0тис.грн.; ОК «Джерело» 205,2тис.грн., - 204,0тис.грн.; ОСББ «Єдина родина» 75,6тис.грн. - 76,0тис.грн.; КП «Андрушівкаблагоустрій» 286,7тис.грн., - 251,7тис.грн.

Станом на 01.01.2015 року заборгованість населення з комунальних платежів складає 3,6млн.грн. Найбільше заборговано жителями с.Новоівницьке.

Доходи бюджетів

За 2014 рік фактичний збір коштів до бюджетів усіх рівнів становить 52,7млн.грн., що на 6,9млн.грн., або на 15% більше за 2013 рік (факт за 2013р. – 45,8млн.грн.), в тому числі:

  - до Державного бюджету – 11,9млн.грн., що на 1,2млн.грн., або на 11% більше від збору за 2013 рік (факт за 2013р.– 10,7 млн.грн.);

 - до місцевих бюджетів – 40,8млн.грн., що на 5,7млн.грн., або на 16% більше від збору за 2013 рік (факт за 2013р.- 35,1млн.грн.).

Основними податками Місцевого бюджету є:

податок з доходів фізичних осіб – 71,8% усіх надходжень.     

Надходження за 2014 рік склали 29,3 млн.грн., які у порівнянні з аналогічним періодом збільшились на 3,8 млн.грн., або на 15,1% (2013р. – 29,3 млн.грн.), або 24,3% більше індикативних показників (план – 23,6 млн.грн.);

плата за землю – 15,3% від усіх надходжень.

         Зібрано 6,2 млн.грн., у порівнянні з аналогічним періодом надходження збільшились на 1,2 млн.грн., або на 25% (2013р.- 5,0 млн.грн.), та на 0,7 млн.грн., або на 13,4% більше індикативних показників (план - 5,5 млн.грн.).;

єдиний податок 7,6% надходжень.

Зібрано 3,1 млн.грн., у порівнянні з 2013 роком надходження збільшились на 0,6 млн.грн., або на 22,7% (2013р.- 2,5 млн.грн.), та на 0,7 млн.грн., або на 26,4% більше доведених показників ( план – 2,5 млн.грн.).

Податковий борг по платежах до бюджетів усіх рівнів станом на 01.01.2015 року по Андрушівській ДПІ складає 6,3млн.грн., що на 0,3млн.грн. менше порівняно з 01.01.2014 року або на 5 %.

За 2014 рік виконання планових показників надходжень, доведених Міністерством фінансів України забезпечено на 112,9%. При плані 25,8млн.грн. надходження склали 29,2млн.грн., в т.ч. доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 110,5%; доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів на 119,6%.

Планові показники надходження доходів загального фонду сільські ради виконали на 108,6%. Районний бюджет виконано на 110,5%, бюджет міста на 95,7%, селищний на 139,1%. Доходи виконуються всіма місцевими бюджетами. З 8 запланованих джерел надходжень, які формують доходну частину бюджету району, виконано 3. Виплата зарплати працівникам бюджетної сфери та оплата спожитих енергоносіїв бюджетними установами проводиться своєчасно та в повному обсязі.

         Інвестиційна діяльність

З метою створення сприятливих умов для діяльності інвесторів, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку району, прискорення соціально-економічного розвитку району прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 24.03.2011 року №105 «Про Програму залучення інвестицій в економіку Андрушівського району на 2011-2015 роки», яку затверджено на 5 сесії 6 скликання Андрушівської районної ради 8 квітня 2011 року.

За прогнозованими даними за 2014 рік в економіку району надійшло 55,0млн.грн. капітальних інвестицій.

         В районі зареєстровано 7 підприємств з іноземними інвестиціями, серед яких ТОВ «Укр-Агро РТ», ТОВ «БМ Граніт-А», ТОВ «Гаргур Фінгер Джоінт», ТОВ «Максімус Восток», ТзОВ «Європлант Україна», ТОВ «Еко-Люкс», ТОВ «Еко Берн Юкрейн».

Постійно проводиться аналіз діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. Станом на 01.01.2015 року в економіку району вкладено близько 854,0тис.дол.США іноземних інвестицій.

         Мале підприємництво

В районі постійно проводиться робота з питань підтримки розвитку підприємницької діяльності. Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації в районі створена і діє координаційна рада з питань розвитку підприємництва.

В засобах масової інформації висвітлюються питання щодо провадження регуляторної політики. Щороку затверджується план заходів щодо реалізації державної регуляторної політики в районі на наступний рік, який оприлюднюється в газеті «Новини Андрушівщини».

Сьогодні в районі працює 1390 суб’єктів малого та середнього підприємництва, з них малих підприємств – 91, середніх підприємств 15, Фермерських господарств - 54, фізичних осіб (приватних підприємців) – 1230.

За організаційною-правовою формою в районі зареєстровано: ТОВ - 55, Приватних підприємств – 33, Державних підприємств – 2, Дочірніх підприємств – 3, Комунальних – 8, Товариств з додатковою відповідальністю – 1, Сільськогосподарських кооперативів – 4, Фермерських господарств 54 (працюють - 42).

Малими та середніми підприємствами району у 2013-2014 роках реалізовано продукції (товарів, послуг) майже на 950,0млн.грн. Кількість найманих працівників становить 1854 особи. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих та середніх підприємств становить 1800грн.

В 2014 році фізичними особами-приватними підприємцями сплачено до бюджету 294,0тис.грн. податку з доходів фізичних осіб, 3,1млн.грн. єдиного податку на підприємницьку діяльність, 239,0тис.грн. плати за торговий патент, 246,0тис.грн. плати за ліцензії на певні види господарської діяльності, 6,2млн.грн. плати за землю та 309,3тис.грн. фіксованого сільськогосподарського податку. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку зросли на 576,0тис.грн. або на 24%, плата за землю на 1,2млн.грн.(25%). Зменшено надходження по платі за торговий патент – на 3,7тис.грн.(1,5%), платі за ліцензії на 9,2тис.грн. (3,6%) та фіксований сільськогосподарський податок на 24,0тис.грн. (7,2%).

В 2014 році Державним реєстратором зареєстровано та перереєстровано 110 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 96 фізичних та 14 юридичних осіб.

Державним адміністратором дозвільного центру розглянуто 52 звернення, зареєстровано 3 декларації та надано 45 консультацій.

Працює Андрушівський центр надання адміністративних послуг, яким протягом 2014 року розглянуто 723 звернень громадян, надано 694 адміністративні послуг, та 136 консультацій .

Для надання консультацій щоденно в державній податковій інспекції, управлінні Пенсійного фонду в районі, працюють «гарячі лінії», за якими суб’єкти підприємництва мають змогу отримати консультації стосовно діючого законодавства та отримати допомогу у вирішенні проблемних питань.

Під час семінарів, тренінгів, „круглих” столів, інших організаційних заходів надавалася практична допомога молоді у складанні бізнес-планів.

         Споживчий ринок

Станом на 01.01.2015 року торгівельна мережа району налічує 198 торговельних об’єктів, з торгівельною площею 9,5тис.кв.м. Із загальної кількості в місті зосереджено 63,3% об’єктів роздрібної торгівлі, в сільській місцевості – 36,7%. Прогнозований обсяг роздрібного товарообороту юридичних осіб за 2014 рік складає 3,0млн.грн., що становить 105% до відповідного періоду минулого року.

Протягом 2014 року в районі проведено 52 ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. В ярмарках брали участь промислові та сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, суб’єкти підприємницької діяльності, фізичні особи.

На ринку послуг функціонує понад 200 суб’єктів господарювання. Обсяг реалізованих ними послуг за 2013 рік склав 4,2млн.грн., що становить 140% до минулого року.

         Доходи населення

З початку року стабільно зростає середньомісячна заробітна плата. За статистичними даними станом на 01.01.2015 року заборгованість із виплати зарплати становить 91,0тис.грн. (ДП «Червоненський завод продтоварів»). Середня заробітна плата на одного працюючого у 2014 році становить 2227грн., що на 2,2% більше відповідного періоду минулого року.

         Ринок праці

         В районний центр зайнятості протягом 2014 року за допомогою звернулись 2849 чол., сума виплаченої допомоги по безробіттю склала 9,7млн.грн.

         З початку року працевлаштовані 840 чол., 23 безробітних пройшли навчання за програмою «Підприємець-початківець» та отримали допомогу по безробіттю на загальну суму 314,9тис.грн. для організації підприємницької діяльності.

         Навчання за направленням служби зайнятості проходили 299 чол. на що використано 151,5тис.грн.

         Згідно з Програмою зайнятості на 2014 рік доведено завдання щодо забезпечення створення в районі 550 нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності. Протягом року підприємствами, організаціями та установами району створено 581 нове робоче місця, в тому числі у юридичних осіб - 289, у фізичних осіб – 197 та за даними державного реєстратора - 95, що складає 103,8% виконання завдання. З початку року зареєстровано 26 колективних договорів між роботодавцями та профспілковими комітетами та змін до них. Рівень охоплення колективними договорами складає 97,5%.

 

Соціальний захист населення

Протягом року за призначенням усіх видів державних допомог звернулося 5055 заявників, станом на 01.01.2015 року отримують – 5352 чоловіка. За 2014 рік нараховано та профінансовано різних видів допомог на суму 42,0млн.грн., заборгованість на 01.01.2015 року складає 41,2тис.грн. Профінансовано та відшкодовано витрат інвалідам війни, ветеранам війни та праці по пільговому наданню житлово-комунальних послуг в сумі 2,2млн.грн., ветеранам органів внутрішніх справ та військової служби – 203,1тис.грн., потерпілим від аварії на ЧАЕС – 271,3тис.грн., професійної ознаки – 343,8тис.грн., багатодітним сім’ям – 319,5тис.грн.

Проводиться робота з громадянами, що прибули з тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО. Станом на 01.01.2015 року зареєстровано 192 особи, з них знялося з обліку 12 чоловік. Звернулося за допомогою: пенсії – 84 чол., допомоги – 157 чол., за медичними послугами – 5 чол., взято на облік РЦЗ – 14 чол. (працевлаштовано – 7 чол.),  влаштовано до ДНЗ -5 дітей, ЗОШ – 21 учень.

Територіальний центр з соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян обслуговує 545 таких громадян, з них 85 інваліди різних категорій. Соціальне обслуговування вдома здійснюється 45 соціальними робітники в усіх населених пунктах району. При сільських радах працює 29 міні-центрів соціального захисту громадян. Протягом  року в міні-центрах прийнято 274 громадянина з питань соціального захисту. Соціальними робітниками надається більше 25 видів соціальних послуг одиноким громадянам. Основними з них є: закупівля та доставка продуктів харчування, медикаментів, прибирання житла, забезпечення питною водою, прання, приготування їжі, опалювання житла, допомога на присадибних ділянках та інші. За звітний період обстежено матеріально-побутові умови проживання 317 одиноко проживаючих громадян. Надано платних послуг 1683 чол. на суму 30,6тис.грн., безкоштовних послуг – 286 чол. При терцентрі створено та діє пункт прокату засобів реабілітації.

         В 2014 році надано гуманітарну допомогу 78 чол. на суму 9,5тис.грн., натуральну допомогу продуктами харчування 114 чол. на суму 3,0тис.грн. Гуманітарну допомогу одягом отримало 15 сімей, з тимчасово окупованих територій, які проживають на території населених пунктів району

         Пенсійне забезпечення

         Станом 01.01.2015 року загальна заборгованість до Пенсійного фонду становить 3,3млн.грн., в т.ч. її збільшення до 01.01.2014 року складає 80,4тис.грн. Заборгованість по страхових внесках – 2,1млн.грн. (зменшення до 01.01.2014 року 77,8тис.грн.), пільгових пенсіях – 1,3млн.грн. (збільшення до 01.01.2014 року 158,2тис.грн.). Станом 01.01.2015 року заборгованість економічно–активних платників до Пенсійного фонду становить – 214,5тис.грн., в т.ч. по страхових внесках – 1,9тис.грн.; відшкодуванню пільгових пенсій – 212,6тис.грн..

Найбільшими боржниками є :

- по страхових внесках : ВАТ Андрушівське АТП 11838 – 129,0тис.грн., ВАТ «Мостовське» - 170,3тис.грн., ТОВ «Андрушівський агробуд» -98,7тис.грн.;

- по відшкодуванню пільгових пенсій: ТОВ «Андрушівський агробуд» - 140,6тис.грн., ВАТ «Мостовське» - 177,2тис.грн., ПСП ім.Шевченка – 175,8тис.грн., СТОВ «Суворова» - 143,3тис.грн., ТОВ «Добробут плюс» - 84,4тис.грн., КП ЖРЗРО «Промінь» - 31,9тис.грн.

Станом на 01.01.2015 року на виконанні у відділі Державної виконавчої служби Андрушівського РУЮ знаходиться 102 рішення суду про стягнення боргу на суму 1395,0тис.грн. та 23 вимоги про сплату боргу на суму 92,2тис.грн.

З початку року по рішеннях судів з рахунків відділу державної виконавчої служби Андрушівського районного управління юстиції надійшло 321,8тис.грн.

         Розвиток соціальної сфери

За 2014 рік в соціальній сфері району не відбулося суттєвих тенденції розвитку. Мережу закладів освіти, культури, медицини збережено.

На потреби охорони здоров’я жителів району у 2014 році використано 19,4млн.грн., що на 1,2млн.грн. або 6,3% більше минулого року. За 2014 рік залучено позабюджетних коштів 1,2млн.грн., що на 186,4тис.грн. або на 13% менше до минулого року. За звітний період касові видатки на одного жителя склали 566,4грн., що становить 107% відповідного періоду минулого року.

Покращено матеріально-технічне забезпечення лікувально-профілактичних закладів району. За рахунок благодійних коштів та власних надходжень до Андрушівської ЦРЛ та КЗ «Центр ПМСД» надійшло обладнання на суму 105,4тис.грн. За звітний період проведено ремонтних робіт на загальну суму 227,3тис.грн., в т.ч.:

- Андрушівська ЦРЛ – поточний ремонт приміщень поліклініки – 3,4тис.грн., терапевтичного відділення – 18,1тис.грн., рентген-кабінету – 21,0тис.грн., кочегарки – 2,0тис.грн., системи опалення і водопостачання – 2,6тис.грн., проведено заміну вікон – 20,0тис.грн., ремонт гаражних боксів – 0,7тис.грн., поліклініки – 4,0тис.грн., моргу – 2,9тис.грн.;

- КЗ «Центр ПМСД» – ремонт системи опалення ФАП с.Іванків – 1,2тис.грн., ремонт водопровідної мережі Червоненської ЛА – 3,9тис.грн., косметичний ремонт кабінетів – 65,5тис.грн., заміна вікон і дверей – 51,0тис.грн., ремонт огорожі – 31,0тис.грн.

В районі проживає 1864 дітей дошкільного віку. Різними формами здобуття дошкільної освіти охоплено 1208 дошкільнят, що становить 96 % від загальної кількості дітей. Діти п’ятирічного віку різними формами здобуття дошкільної освіти охоплені стовідсотково.    На 100 місцях виховується 119 дітей.

В районі працює 26 дошкільних навчальних заклади. (з них 2   розташовані в приміщеннях загальноосвітніх шкіл з 6-8- годинним перебуванням дітей). В даних закладах функціонує 42 групи загального розвитку дітей. Кількість груп профільного спрямування лишилась незмінною. Навчання ведеться в україномовному режимі. 

В ДНЗ району працює 89 педагогічних працівників. Із 43 вихователів п’ятнадцять мають вищу педагогічну освіту.

В районі функціонує 25 загальноосвітніх навчальних закладів. З них 9 ЗОШ І-ІІ ступенів, 14 ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2 гімназії, в яких навчається 3374 учні. Діє Червоненський освітній округ до складу якого входять Глинівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, Великомошківецька та Крилівська ЗОШ І-ІІ ступенів.

Повну загальну середню освіту отримали 278 випускників, з яких 26 нагороджені золотими та 2 срібними медалями. 9 клас закінчили 380 учнів, з відзнакою – 24.

Протягом 2014 року відбулися обласні предметні олімпіади, в яких взяли участь 65 школярів району, 25 (або 38%) з яких стали обласними призерами. 16 призових місць в обласних олімпіадах вибороли учні Андрушівської гімназії, 4 – Андрушівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 3 – Бровківської ЗОШ І-ІІІ ст., по одному – учні Гальчинської та Червоненської ЗОШ І-ІІІ ст.  Серед 25 дипломів 9 – ІІ ст. 14 – ІІІ ст.

         Влітку 2014 року функціонувало 13 пришкільних відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей з контингентом 1007 учнів. Оздоровленням було охоплено 1007 дітей початкових та середніх класів та дітей пільгових категорій, з яких: 12 дітей-сиріт, 20 дітей, позбавлених батьківського піклування, 16 дітей-інвалідів, 183 дитини з багатодітних та малозабезпечених сімей, 34 дітей, що мають статус потерпілих від аварії на ЧАЕС, 32 дітей з групи ризику, 93 талановитих та обдарованих дітей.

На оздоровлення дітей в пришкільних таборах було використано 129,6тис.грн., з яких: 50,0тис.грн. з районного бюджету, 79,6тис.грн. з бюджету сільських та селищної рад. Вартість харчування становила по навчальних закладах м.Андрушівка 9,0грн. в день на одну дитину, по інших закладах – 8,0-12,0грн. в день на одну дитину.

Організованими формами оздоровлено 1193 дитини (37,6%). В тому числі в санаторії  «Молода гвардія» 4 дитини, табір «Орлятко» - 20, санаторії «Сонячний промінь» - 14, дітей з диспансерного обліку 26, ДОЗ «Чайка» 122 дитини, пришкільні табори – 1007.

Вартість харчування в навчальних закладах на 1 дитину в день становила до 4,6грн. З вересня 2014 року вартість харчування збільшено до 5,08 грн. Гарячим харчуванням у ЗНЗ району було охоплено 2100 учнів, з них 1462 -  харчуються безкоштовно. З 1462 учнів: 1286 – учні 1-4 класів, 91 – дитина-сирота, 85 дітей з малозабезпечених сімей. Для забезпечення учнів гарячим харчуванням в навчальних закладах до шкільних харчоблоків проведено холодну та гарячу проточну воду, наявне необхідне холодильне обладнання, столовий та кухонний посуд, інвентар.

Підвезенням забезпечуються 350 учнів, 309 школярів підвозять шкільні автобуси, а 41 – рейсові автобуси ТОВ «САВ-ТРАНС». До місця роботи та в зворотному напрямку підвозяться 111 вчителів. В районі підвезення забезпечують 6 шкільних автобусів.

Запроваджено інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в Андрушівській ЗОШ І-ІІ ступенів та Павелківській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Забезпечено доступність до загальноосвітніх навчальних закладів дітей з особливими потребами.

Проведено значну роботу по впорядкуванню та озелененню пришкільних територій в Старокотельнянській гімназії, Івницькій, Новоівницькій, Яроповицькій, Великомошківецькій ЗОШ. В усіх навчальних закладах району проведено поточні ремонти. За кошти сільських рад замінено дерев’яні вікна на металопластикові у Городківській та Червоненській ЗОШ І-ІІІ ст. (на суму 34,9 тис.грн.), придбано електричний бойлер 1,5тис.грн. для Павелківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, циркуляційний насос 11,2тис.грн. для Міньковецької ЗОШ І-ІІ ст. В травні місяці відділом освіти для потреб шкільних їдалень закуплено посуду та інвентарю на суму 43,0тис.грн.

В 12 загальноосвітніх навчальних закладах котельні працюють на природному газу, 11 - опалюються твердим паливом, у 2 – електроопалення. Для 5 ЗОШ послуги з опалення купуються в суб’єктів господарювання. У повному обсязі завезено вугілля для твердопаливних котелень. Закуплені дрова для котла «Крігер» Червоненської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Проведено перевірку димових та вентиляційних каналів, повірку газових лічильників, манометрів та термометрів. В Зарубинецькій, Городківській ЗОШ І-ІІІ ст., Крилівській ЗОШ І-ІІ ст. проведено заміну ділянок труб системи опалення. У Великомошківецькій ЗОШ І-ІІ ст. та Глинівецькій ЗОШ І-ІІІ ст. виконано ремонт циркуляційних насосів та ревізію насосів у Гальчинській ЗОШ І-ІІІ ступенів. В Антопільській ЗОШ І-ІІ ступенів відремонтовано газову автоматику опалювального котла. Відремонтовано внутрішні санвузли Андрушівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

Рішенням двадцять третьої сесії Андрушівської районної ради шостого скликання від 19 вересня 2014 року надано дозвіл на передачу в оренду котелень Червоненської, Павелківської, Андрушівської №1 ЗОШ І-ІІІ ступенів та Старокотельнянської гімназії, де проведено реконструкцію котелень із встановленням котлів на альтернативному паливі.

В районі функціонує 2 позашкільні заклади: КПНЗ «Андрушівська станція юних техніків» та КПНЗ «Міський центр дитячої творчості» на базі яких організовано роботу 28 гуртків. Позашкільні заклади відвідує 584 учні (17,3%). На базі КПНЗ Андрушівська СЮТ діє філія Малої академії наук «Пошук» до роботи якої залучені діти шкіл району. При Андрушівській гімназії діє філія Малої академії наук «Дослідник». На базі позашкільних закладів проведено районні семінар-практикум «Великодня писанка», конкурси «Барви Полісся», «Зимова казка» та інші, на які використано 24,1тис.грн.

Для покращення в 2014 році матеріально-технічної бази комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої творчості» Андрушівської міської ради придбано 2 персональні комп’ютери, швейну машину, оверлок, стільці та шафи, витратні матеріали (бісер, тканини, клей, ножиці, папір, нитки, картон, блокноти, ручки, альбоми, рамки) на загальну суму 40,0тис.грн. Виділено кошти для проведення капітального ремонту приміщення в сумі 250,0тис.грн, з яких освоєно 120,0тис.грн на заміну всіх вікон на металопластикові, встановлено новий котел на твердому паливі, облаштовано каналізацію та внутрішній санвузол.

       Для комунального позашкільного навчального закладу «Андрушівська станція юних техніків» Андрушівської міської ради придбано зварювальний апарат, 2 токарні верстати по дереву, 3 двигуни для картингів, 3 мотошоломи, компресор, слюсарний та столярний інструмент. Встановлено вхідні металопластикові двері, два металопластикові вікна, облаштовано тротуарною плиткою прилеглу територію. На вказані придбання та ремонтні роботи використано 50,0тис.грн.

Станом на 01.01.2015 року при навчальних закладах району організовано роботу 221 гурток різних профілів, якими охоплено 2392 дітей, що становить 70,1%. В тому числі до гурткової роботи залучено 18 дітей-інвалідів та 6 дітей з групи ризику. Більшість гуртків працю на громадських засадах.

У 2014 році в районі діяло 35 установ клубного типу, 36 бібліотек, з них – 33 клубних заклади та 32 бібліотеки у сільській місцевості, школа мистецтв з двома філіями в селищі Червоне та Новоівницьке.

В клубних установах діє 207 художніх колективів: з них 6 народних та дитячий «зразковий» ансамбль «Зернятко» в районному будинку культури, дитячий «зразковий» танцювальний ансамбль «Росяночка» та фольклорний ансамбль «Веретенце» школи мистецтв, народний ансамбль «Надія» будинку культури селище Червоне, народний хор будинку культури с.Ст.Котельня та фольклорний ансамбль будинку культури с.Антопіль. В районі працює 10 майстрів народно-ужиткового мистецтва, що мають звання «Майстри народної творчості».

Діяльність закладів культури в районі забезпечують 159 чоловік.

Протягом 2014 року  бібліотечний фонд району поповнено на 49,0тис.грн.

Проведено капітальний ремонт даху районної бібліотеки на суму 246,0тис.грн., існуючих електричних мереж Андрушівської школи мистецтв – 24,0тис.грн. Проведено корегування проектної документації на реконструкцію Андрушівської школи мистецтв – 30,0тис.грн.

В 2014 році проведено капітальний ремонт в 4 закладах культури сіл Зарубинці, Нехворощ, Івниця, Іванків на загальну суму 709,7тис.грн. Зроблено поточні ремонти закладів сіл Городківка, Глинівці, В.Мошківці, Нехворощ.

У звітному періоді районним відділом культури райдержадміністрації проведено 83 культурно-мистецьких захід. Творчі колективи району та окремі виконавці приймали участь в 9 фестивалях та конкурсах.

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності

         В службі в справах дітей райдержадміністрації в даний час на обліку перебуває 150 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З числа дітей, які перебувають на обліку 46 дітей - сироти, діти, в яких померли обоє батьків, решта 104 дитини соціальні сироти, тобто батьки позбавлені на них батьківських прав, або перебувають у місцях позбавлення волі. Із зазначеної категорії дітей:      

 • 101дитина перебуває під опікою/піклуванням громадян;
 • 15 дітей перебувають на вихованні в дитячих будинках сімейного типу;
 • 21 дитина виховується в прийомних сім’ях;
 • 13 дітей перебувають на повному державному утриманні в державних дитячих закладах.

Тобто, з усієї кількості дітей в сімейні форми влаштовано 137 дітей, що становить 91%.

            В 2014 році службою в справах дітей було виявлено і поставлено на облік 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 17 дітям надано статус. 16 дітей  влаштовано в сімейні форми виховання.

          Службою проведена робота по створенню прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. На даний час в районі діє 7 прийомних сімей та 2 будинки сімейного типу, в яких виховуються 21 дитина.

          Проводиться робота по активізації національного усиновлення. Протягом 2014 року громадянами України усиновлено 6 дітей. 

          Дані сім’ї отримують державну соціальну допомогу на дітей та грошове забезпечення прийомним батькам і батькам вихователям в розмірі 35% від суми виплат державної соціальної допомоги. Тобто, в даний час на кожну дитину державою виплачуються кошти в розмірі 2064 грн., або 2572 грн. залежно від віку дитини.

           З 90 дітей, які повинні отримувати аліменти з батьків, що позбавлені на них батьківських прав, їх отримують лише 7 дітей, решта дітей аліментів не отримує.        

          На обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебуває 69 дітей, які б мали отримувати пенсію по втраті годувальника у зв’язку зі смертю батьків або одного з них. 65 з них таку допомогу отримують, 4 дітям пенсія по втраті годувальника не призначена через відсутність трудового стажу батьків. Всі діти, які перебувають під опікою/піклуванням, отримують державну соціальну допомогу, яка разом з аліментами, якщо такі є, та пенсією по втраті годувальника складає 2 прожиткових мінімуми на кожну дитину.

           В районі своєчасно виплачується одноразова допомога по досягненню повноліття дітям – сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. В 2014 році  допомога виплачена 11 особам даної категорії.

          На обліку в ССД перебуває 93 дитини, які опинились в складних життєвих обставинах і проживають в 41 неблагополучній сім’ї. Для своєчасного виявлення і постановки на облік дітей, які проживають в неблагополучних сім’ях, постійно проводились рейди. В результаті таких рейдів в 2014 році  додатково поставлено на облік 14 дітей, які перебувають в кризовій ситуації. Знято з обліку 14 дітей з 5 сімей.

Питання виконання батьківських обов’язків окремими батьками постійно розглядається на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини. Протягом 2014 року відбулося 12 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглядалося понад 150 питань, що стосуються соціального захисту дітей.

          Протягом 2014 року службою в справах дітей райдержадміністрації разом з кримінальною міліцією в справах дітей, відділом в справах сім’ї, молоді та  спорту райдержадміністрації, центральною районною лікарнею проведено 19 профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», рейд по виконанню Закону України «Про захист суспільної моралі», рейд «Урок» та ін. Під час рейдів виявлено 3 неповнолітніх  дітей, які вживали алкогольні напої. Направлено 13 подань до РВ УМВС про притягнення батьків до адмінвідповідальності 29 батьків, 38 попереджено.

За 2014 рік АРЦСССДМ проведено наступну роботу щодо супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах:

          - спільно із службою у справах дітей, РВ УМВС, відділом освіти та сільськими радами проведено роботу по виявленню сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах в розрізі кожного населеного пункту району. . За звітний період виявлено 69 таких сімей,  в яких виховується 136 дітей. Сім’ям, що перебувають в складних життєвих обставинах ( 215 сімей, в яких виховується 419 дітей) надано 1497 індивідуальних соціальних послуг. Протягом звітного періоду під соціальним супроводом перебувала 121 сім’я в яких виховується 278 дітей, 119 сімей знято з соціального супроводу, з них 104- з досягненням позитивного результату, 1 – в звязку з відмовою від здійснення соціального супроводу, 2 –в зв’язку з переїздом,  9 –з негативним результатом (в зв’язку із скороченням фахівців із соціальної роботи), 3- без досягнення позитивного результату;

         - проведено 579 соціальних інспектувань в селах району.

          Фізична культура і спорт

В районі збережено діючу спортивну базу - районний стадіон «Колос»; майданчик з синтетичним покриттям (42х22 метри); 17 спортивних залів; 23 пристосованих спортивних приміщення; 113 площинних спортивних споруд, в т.ч. 21 футбольне поле.

В районі діє дитячо-юнацька спортивна школа робота якої спрямована на виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт». На даний час в ДЮСШ займається 270 учнів. Учні ДЮСШ приймають участь у всіх спортивних заходах району та області, являються призерами районних і обласних турнірів. В районі при сільських радах створено 27 фізкультурно - спортивних клубів.

         На спортивні заходи у 2014 році з районного бюджету виділено 61,3тис.грн та 2,1тис.грн. склали спонсорські кошти.

Спортсмени району протягом року приймали участь у районних, обласних і всеукраїнських змаганнях, першостях світу та Європи.

 

 

 

 

 

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

 

Метою Програми є поліпшення якості життя населення району за рахунок забезпечення стабільності її соціально-економічного розвитку шляхом збереження позитивних тенденцій в усіх галузях економіки, продовження роботи щодо створення сприятливого інвестиційного клімату, подальшого розвитку виробництва шляхом його модернізації, впровадження реальних механізмів підтримки малого і середнього підприємництва та забезпечення необхідних умов для розвитку основних галузей соціальної сфери.

Основними завданнями Програми для досягнення мети є :

- збільшення кількості робочих місць, підвищення рівня доходів населення, збереження позитивної тенденції щодо зростання розміру заробітної плати, посилення контролю за додержанням відповідних державних гарантій оплати праці;

- забезпечення якості послуг, що надаються жителям району закладами освіти, охорони здоров`я, культури і спорту, соціального захисту малозабезпечених та соціально незахищених громадян, ефективної адресної підтримки і соціального захисту сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- забезпечення населення, підприємств, організацій якісними комунальними послугами, впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання, застосування видів палива альтернативних природному газу;

- забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів, раціональне використання бюджетних;

- покращення стану навколишнього природного середовища, продовження роботи з екологічного захисту та техногенної безпеки населення і територій;

- активізація залучення депутатського корпусу районної ради, представників територіальних громад та підприємств району до розробки та реалізації бюджетних програм;

- підтримка високотехнологічного та конкурентноздатного виробництва в аграрному та промисловому секторі економіки, підвищення інноваційного потенціалу підприємств району, забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, першочергове сприяння виробництву імпортозамінної продукції та послуг, забезпечення переходу на види палива альтернативні природному газу; зменшення споживання енергоносіїв шляхом : модернізації енергоспоживаючого обладнання, теплової реновації будівель, ремонту внутрішньобудинкових систем опалення;

- сприяння приросту обсягів вітчизняних та іноземних інвестицій у галузі економіки та соціальну сферу району, забезпечення зміцнення позитивного інвестиційного іміджу району, розширення зони залучення інвесторів на засадах державно-приватного партнерства; поліпшення бізнес-клімату в районі в цілому та забезпечення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва з метою зміцнення його позицій в економіці району.

 

ІV. Основні напрями соціально-економічної політики у 2015 році

 

1. Забезпечення соціально-економічного розвитку району

 

1.1 Фінансова, бюджетна політика

Проблемні питання:

Залишається значною заборгованість суб’єктів підприємництва (серед яких значна частина - банкроти) по платежах до бюджетів усіх рівнів, пенсійного фонду та сплаті страхових внесків.

Використання земельних ресурсів без правовстановлюючих документів та сплати плати за землю.

Значний обсяг зарплат в «конвертах», як наслідок – недоплата ПДФО та ЄСВ, нижча - від можливої - пенсія.

Недостатній обсяг бюджетного фінансування на надання пільг з послуг зв’язку, компенсацію витрат підприємствам-перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Недостатньо ефективне витрачання коштів внаслідок недоліків в утриманні та ремонті будівель комунальної власності, кадровій політиці.

 

Основні напрями діяльності:

легалізація робочих місць та заробітної плати;

моніторинг та оподаткування земельних ресурсів;

спрямування роботи на досягнення державного стандарту відповідних послуг.

 

Очікувані результати:

За прогнозними розрахунками доходи місцевих бюджетів у 2015 році (без трансфертів з Державного бюджету) складуть 28,6 млн.грн.

 

1.2. Інвестиційна політика

 

Проблемні питання:

Воєнно-політична ситуація в державі.

Нестабільність валютного курсу та збереження високої вартості кредитного ресурсу.

Недосконалість законодавчої бази, нормативних актів України відповідно до норм ЄС.

Недостатня підтримка та стимулювання пріоритетних сфер економіки, інвестиційних проектів за рахунок коштів держави.

Обтяжливий процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності.

 

Основні напрями діяльності:

1. Забезпечення позитивного інвестиційного іміджу Андрушівського району.

2. Оновлення баз даних інвестиційних пропозицій, незадіяних виробничих приміщень, вільних земельних ділянок.

3. Розміщення інформації щодо інвестиційних пропозицій незадіяних виробничих приміщень, вільних земельних ділянок району на веб-сайті РДА за пропозицією суб’єктів господарювання.

4. Сприяння суб’єктам господарювання у розробці інвестиційних проектів, підтримка та супровід реалізації інвестиційних проектів.

6. Забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності.

8. Залучення СГД району до участі у виставках та інвестиційних форумах.

 

Інструменти виконання:

Програма залучення інвестицій в економіку району на 2011-2015 роки.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2012  № 88 «Про забезпечення комплексного розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Житомирській області».

 

Очікуваний результат:

Технічне і технологічне оновлення та розширення виробництва продукції та надання послуг.

Підтримка діючих потужностей та освоєння передових форм організації виробництв.

Створення нових робочих місць, скорочення безробіття та підвищення рівня доходів громадян.

Обсяг капітальних інвестицій складатиме 45,0млн.грн.

1.3. Надання адміністративних послуг

 

Проблемні питання:

Не прийнятий Закон України «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання»;

Не внесено зміни до законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють надання адміністративних послуг, зокрема у сферах міграції, реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, речових прав на нерухоме майно та земельних відносин;

Приміщення центру надання адміністративних послуг не відповідає нормативам, встановленим постановою КМУ від 01.08.2013 № 588;

Недостатнє фінансування центру адміністративних послуг;

Не впроваджена система електронного документообігу;

 

Основні напрями діяльності:

1. Врегулювання нормативно-правової бази у сфері надання адміністративних послуг.

2. Покращення якості надання адміністративних послуг, забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень.

3. Прозорість та спрощення процедури отримання послуг громадянами.

4. Забезпечення належних умов у центрі, скорочення часу та витрат населення для отримання адміністративних послуг.

5. Висвітлення інформації про адміністративні послуги на веб-сайтах райдержадміністрацій та суб’єктів надання послуг.

 

Інструменти виконання:

Закон України від 06.09. 2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги».

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органами виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Програма підтримки роботи Андрушівського центру надання адміністративних послуг Андрушівської районної державної адміністрації на 2015 рік.

 

Очікуваний результат:

Спрощення доступу населення до максимального спектру адміністративних послуг.

Зручні умови для обслуговування громадян у центрі адміністративних послуг, економія часу та витрат населення при отриманні послуг.

 

2. Розвиток реального сектору економіки, інфраструктури та сфери послуг

 

2.1. Промисловість

Проблемні питання:

Ускладнення доступу до енергоносіїв, нестабільність цінової ситуації на ринку енергоносіїв.

Відсутність захисту внутрішнього ринку від контрабандного ввезення товарів.

Ускладнення доступу на ринки країн СНД.

Потреба в модернізації виробництва, системи контролю якості, бухгалтерського обліку в зв'язку із підписанням асоціації з ЄС.

 

Основні напрями діяльності:

 1. 1.Сприяння у реалізації інвестиційних проектів у промисловості.
 2. 2.Сприяння у модернізації виробничих процесів на промислових підприємствах району.
 3. 3.Допомога СГД району в пошуку нових ринків збуту.

 

Очікуваний результат:

Зростання обсягів промислового виробництва на 2%.

 

2.2. Транспортна інфраструктура

 

Проблемні питання:

Використання застарілого рухомого складу автобусів на маршрутах загального користування.

Автобусна станція району лише частково відповідає вимогам чинного законодавства.

 

Основні напрями діяльності:

1. Забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг.

2. Модернізація й оновлення матеріально – технічної бази транспорту.

 

Очікувані результати:

Підвищення безпеки руху

Підвищення якості надання послуг при перевезенні пасажирів.

 

2.3. Шляхове господарство

Проблемні питання:

Автомобільні дороги району у зв'язку з постійним недофінансуванням галузі потребують належного ремонту.

Існуючий стан фінансування дає можливість забезпечити лише часткову потребу в ремонті доріг.

Рух великовагового транспорту без отримання дозволів місцевих рад на проїзд комунальними дорогами.

 

Основні напрями діяльності:

Утримання дорожньої інфраструктури в межах наявного фінансування.

Активізація участі місцевих рад у фінансуванні ремонту та утримання доріг комунальної форми власності та вирішенні питання по руху великовагового транспорту.

 

Очікувані результати:

Забезпечення стану доріг, достатнього для безпечного руху транспорту.

 

2.4. Агропромисловий комплекс

Проблемні питання:

Високі відсоткові ставки на кредити, залучені на поповнення обігових коштів для проведення комплексу сільськогосподарських робіт, з метою погашення коштів реалізується продуктивне поголів’я корів сільгосппідприємствами.

Диспаритет цін.

Відсутність державної дотації на підтримку тваринницької галузі.

Відсутність у господарств коштів на обов’язкове вапнування не рідше одного разу у п`ять років 2,5тис.гектарів земель району.

В структурі посівних площ зернових найбільшу площу займає  кукурудза.

 

Основні напрями діяльності:

1. Сприяння модернізації та введення в експлуатацію нових потужностей виробництва молока у ТОВ «Івниця» та свинарства у ТОВ «Еталон-Агро».

2. Підтримка розвитку галузі тваринництва у фермерських господарствах.

5 Подальший розвиток органічного землеробства.

6. Сприяння розвитку виробничої і соціальної інфраструктури, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

7. Соціальний розвиток села.

 

Інструменти виконання:

Програма розвитку агропромислового комплексу області на 2011-2015 роки.

 

Очікувані результати:

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства збільшиться на 1%, в тому числі продукції рослинництва - на 2,5%, тваринництва - на 0,5.

Стабілізація поголів’я худоби та птиці, нарощування обсягів виробництва.

Прогнозується наростити обсяги виробництва яєць на 42,0%, молока на 1,0%.

 

2.5. Житлово-комунальне господарство

 

Проблемні питання:

         Проведення енергетичного аудиту комунальних підприємств та розробка схем оптимізації водогінних мереж населених пунктів району.

         Проведення капітального ремонту водогінних мереж в м.Андрушівка, с.Ст.Котельня, с.Новоівницьке.

        Проведення капітального ремонту каналізаційних мереж та відновлення очисних споруд каналізації в с.Ст.Котельня, с.Новоівницьке.

        Приведення до належного технічного та санітарного стану полігону ТПВ міста та інших населених пунктів району і розроблення схеми роздільного збирання та складування відходів з можливістю їх подальшої утилізації, проведення капітального ремонту.

Передача багатоквартирних житлових будинків ДП «Коростишівський спиртовий комбінат» у комунальну власність територіальної громади міста.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів водопостачання та водовідведення.

2. Забезпечення застосування на підприємствах житлово-комунального господарства новітніх енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів.

3. Створення умов для надання якісних послуг із вивезення та переробки побутових відходів, використовуючи сучасні методи і технології та зменшуючи екологічне навантаження на навколишнє природне середовище та здоров`я людини.

 

Інструменти виконання:

 

         Програма «Реформування і розвитку житлово - комунального господарства району на 2012-2016 роки»

         Програма «Питна вода району на 2006-2020 роки»  

        

Очікувані результати:

 

          Забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств житлово-комунального господарства, підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів.

         Проведення комплексу організаційно-технічних та фінансових заходів щодо реалізації завдань забезпечить зменшення непродуктивних втрат та витрат питної води в централізованих водопровідних мережах, покращить якість житлово-комунальних послуг, забезпечить беззбиткову діяльність підприємств галузі.

         Скорочення заборгованості споживачів за надані послуги підприємствами житлово-комунального господарства.

 

2.6. Розвиток туристичної сфери

 

Проблемні питання:

 

Недостатнє залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури.

Недостатній рівень розвитку внутрішнього та в’їзного туризму через низький рівень поінформованості туристів про туристичні маршрути та об’єкти туристичної інфраструктури району.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Розроблення, створення та розповсюдження інформаційно - презентаційних матеріалів про туристичний потенціал Андрушівського району.

2. Сприяння у пошуку інвесторів для розбудови туристичної інфраструктури та впровадженні підходів державно - приватного партнерства у сфері природокористування та розвитку рекреаційних територій шляхом розроблення інвестиційних проектів та бізнес - пропозицій у сфері туризму, а також презентації їх на вітчизняних інвестиційних форумах.

 

Очікувані результати:

 

Розвиток перспективних видів туризму, зокрема культурно - пізнавального, сільського, екологічного, активізація розвитку внутрішнього і в'їзного туризму, а також формування якісно нового регіонального туристичного продукту.

Зростання кількості обслугованих в районі туристів та екскурсантів. Забезпечення потенційних туристів і екскурсантів актуальною, якісною туристичною інформацією та безперешкодного доступу до неї.

 

 

3. Соціальні стандарти та рівень життя населення

 

3.1. Грошові доходи населення

 

1) Заробітна плата

 

Проблемні питання:

Графік погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах району не виконується.

Використання робочої сили без оформлення відповідно до законодавства трудових відносин з роботодавцями.

Значна кількість місць пропонується з виплатою у мінімальному розмірі заробітної плати.

 

Основні напрями діяльності:

 1. 1.Ліквідація боргів із виплати заробітної плати на економічно-активних підприємствах усіх видів економічної діяльності.
 2. 2.Покращення діяльності районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, а також робочих груп з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.
 3. 3.Проведення консультацій та роз’яснень з питань дотримання законодавства з праці.

 

Очікувані результати:

Зменшення суми заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах району.

Частка працівників, яким нарахована заробітна плата нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи, складе 7%.

Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників району у 2015 році зросте на 3,8% і становитиме 2364 грн., у промисловості – на 5,7% (2100 грн.), у сільському господарстві – на 4,4 % (3000 грн.).

 

 

2) Пенсійне забезпечення та розвиток загально-обов’язкового соціального страхування

 

Проблемні питання:

 

Погашення заборгованості із страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в цілому, в тому числі економічно - активних платників.

Більше третини усіх боргів припадає на підприємства – банкрути.

Незначні темпи погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України сільгосппідприємств.

Значними залишаються борги по невідшкодованих сумах пенсій, призначених на пільгових умовах.

Незначна частка власних коштів на виплату пенсій працівникам району.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Вжиття відповідних заходів до підприємств – боржників та їх керівників щодо погашення та скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України.

2. Забезпечення своєчасного перерахунку пенсій та допомог, які визначені на державному рівні.

 

Очікувані результати:

 

У зв’язку із збільшенням пенсійних виплат при новому призначенні пенсії, її середній розмір за прогнозом збільшиться на 1,9 % і складатиме у 2015 році в межах 1440 грн.

 

3.2. Ринок праці

 

Проблемні питання:

 

Залишається низьким рівень зайнятості сільського населення.

Відтік робочої сили із сектору найманої праці до сектору самостійної зайнятості.

Створення нових робочих місць має переважно компенсуючий характер (на заміну вибулих місць прикладання праці).

Несвоєчасна виплата заробітної плати та низький її розмір.

Недостатня кількість вакансій, що подаються підприємствами в районний центр зайнятості, низький рівень пропонованої заробітної плати на більшості з них.

Проблеми з працевлаштуванням випускників навчальних закладів.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Сприяння у наданні допомоги безробітним у доборі підходящої роботи, а підприємствам, установам та організаціям - потрібних працівників.

2. Забезпечення співпраці районної служби зайнятості з управління Пенсійного фонду України у районі щодо обміну інформацією про працевлаштування особи на нове робоче місце.

3. Заохочення громадян до самозайнятості шляхом виплати належної допомоги з безробіття одноразово для організації власної справи.

4. Удосконалення системи профорієнтації населення.

5. Проведення постійної інформаційної кампанії з актуалізації легальних трудових відносин з метою створення умов для соціального захисту працівників.

6. Сприяння створенню спеціальних робочих місць для інвалідів.

Інструменти виконання:

 

Районна програма зайнятості населення на період до 2017 року.

 

Очікувані результати:

 

Чисельність осіб, які матимуть статус безробітних, становитиме 2,8 тис. осіб.

Передбачається працевлаштувати 940 осіб, у тому числі 850 безробітних.

Для започаткування власного бізнесу 20 безробітних отримають виплату допомоги по безробіттю одноразово.

Послугами з професійної орієнтації скористається 98% безробітних.

Підвищення конкурентноздатності робочої сили, збільшення рівня працевлаштування після професійного навчання до 98%.

 

3.3. Соціальний захист населення

 

Проблемні питання:

 

         35% інвалідів різних груп та категорій потребують забезпечення спецавтотранспортом.

         Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування ветеранів війни залишається на рівні 65%, інвалідів – 22%.

         Недостатній обсяг бюджетного фінансування компенсації витрат перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

         Недостатнє фінансування компенсації фізичним особам, які обслуговують громадян, що потребують постійного стороннього догляду, відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558.

 

 

 

Основні напрями діяльності:

 

 1. 1.Вирішення питання щодо забезпечення спецавтотранспортом інвалідів.
 2. 2.Забезпечення адресності допомоги залежно від майнового стану і доходів сім’ї та підвищення розмірів соціальних виплат.
 3. 3.Забезпечення виплат державних видів допомог у розмірах, визначених чинним законодавством.
 4. 4.Збільшення обсягу субвенції на оплату пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремим категоріям громадян.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про державну допомогу сімям з дітьми».

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Постанова КМУ від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги».

Районна комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівського району на 2013-2015 роки.

Постанова КМУ від 02.08.2000 №1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновками лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним».

 

 

3.4. Охорона здоров’я населення

 

Проблемні питання:

 

Поширеність захворюваності на ВІЛ-інфекцію та СНІД.

Захворюваність на серцево - судинну патологію, що призводить до зростання смертності та інвалідності населення.

Потребують оновлення близько 40 % обладнання у лікувально - профілактичних закладах охорони здоров’я району (у відповідності до табелю оснащення).

Незадовільний стан доріг, що впливає на доступність жителів до закладів первинної медико - санітарної допомоги.

Більше 40% закладів первинної медико - санітарної допомоги не укомплектовані лікарями.

Незадовільне забезпечення закладів первинної медико - санітарної допомоги медичною апаратурою та устаткуванням згідно з табелями оснащення.

Незадовільне забезпечення оргтехнікою та комп`ютерами з під’єднанням до мережі Інтернет.

Потреба закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу сільському населенню, у транспортних засобах.

Чверть сільських лікарських амбулаторій знаходяться у приміщеннях, термін експлуатації яких понад 50 років.

Потреба удосконалення механізмів фінансування охорони здоров’я, включаючи оплату праці медичного персоналу з урахуванням обсягів та якості роботи.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Підготовка сімейних лікарів, забезпечення укомплектованості центрів первинної медико - санітарної допомоги.

2. Медичний супровід громадян, які прибули з тимчасово окупованої території та усіх силових структур України, що брали участь в антитерористичній операції.

3. Приведення мережі лікарських амбулаторій відповідно до нормативу.

4. Проведення громадського обговорення щодо створення лікарень інтенсивного лікування.

5. Оновлення матеріально - технічної бази закладів охорони здоров'я усіх рівнів надання медичної допомоги.

6. Проведення аудиту фельдшерсько - акушерських та фельдшерських пунктів, які обслуговують населення до 300 осіб.

         7. Закінчення будівництва резервної лінії електропостачання Андрушівської ЦРЛ.

         8. Реконструкція Новоівницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

 

Інструменти виконання:

 

Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.

Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз до 2016 року.

Програми розвитку охорони здоровя органів самоврядування району.

Обласна цільова соціальна програма профілактики діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року.

 

Очікувані результати:

 

Збільшення питомої ваги населення, що обслуговується на засадах сімейної медицини.

Поліпшення якості надання медичних послуг.

Зниження рівня загальної захворюваності населення на 0,5%.

Зниження рівня смертності населення від туберкульозу на 1%.

Зниження рівня смертності від інфарктів на 2,0%.

Зменшення показника смертності від СНІДу на 0,1%.

Зниження рівня смертності від онкологічних захворювань на 0,1%.

Зниження смертності від інсультів на 0,5%.

 

3.5. Освіта

 

Проблемні питання:

 

Потребує подальшого розвитку мережа дошкільних навчальних закладів.

У міських дошкільних навчальних закладах на 100 місцях виховується близько 106 дітей.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів потребує оптимізації з урахуванням специфіки району, демографічних змін та економічної доцільності.

Потребує впровадження енергозберігаючих технологій 70 % загальноосвітніх навчальних закладів.

Близько третини шкіл району знаходяться в пристосованих приміщеннях, значна частина навчальних закладів не облаштовані внутрішніми санвузлами.

Потребує удосконалення робота по забезпеченню освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами шляхом інклюзивного навчання.

Через недостатність фінансування повільними темпами розвивається мережа закладів позашкільної освіти.

Потребує підвищення рівень інноваційної діяльності та взаємодії науки з виробництвом відповідно до потреб району.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Відкриття нових дошкільних навчальних закладів та додаткових груп у працюючих.

2. Створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах міської місцевості шляхом будівництва та реконструкції дитячих садків, відкриття додаткових груп у працюючих.

3. Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, впровадження енергозберігаючих технологій.

4. Приведення приміщень навчальних закладів до санітарних норм, облаштування загальноосвітніх навчальних закладів внутрішніми санвузлами.

5. Забезпечення безкоштовним перевезенням 100 % школярів та педагогів сільської місцевості.

6. Приведення харчування учнів1-4 класів та пільгових категорій до фізіологічних норм.

7. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

9. Розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, гуртків та секцій у них, збільшення відсотку учнів, охоплених позашкільною освітою.

 

Інструменти виконання:

 

Районна цільова програма впровадження у навчально - виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій на період до 2015 року.

 Районна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти до 2017 року.

Районна комплексна Програма розвитку освіти Андрушівщини на 2012-2015 роки.

 

Очікувані результати:

 

Відвідування дошкільних навчальних закладів 90 % дітей від 3 до 6-ти років.

Охоплення дошкільною освітою 100 %  дітей 5-річного віку.

Здійснення модернізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до специфіки регіону, демографічних змін та економічної доцільності. Додаткове створення 2 освітніх округів.

Безкоштовне харчування дітей пільгових категорій наближене до фізіологічних норм.

Охоплення інклюзивним навчанням 100 % дітей з особливими освітніми потребами, які його потребують.

Збільшення кількості учнів охоплених позашкільною освітою до 45 %.

 

3.6. Культура

 

Проблемні питання:

 

Повільні темпи оновлення матеріально – технічної бази установ культури у сільській місцевості.

Низьке забезпечення сільських бібліотек сучасною літературою та періодичними виданнями.

Неповна зайнятість, переважно в сільській місцевості, працівників культури.

Значна кількість приміщень клубів та будинків культури потребують капітального і поточного ремонтів, забезпечення паливом.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Реконструкція Андрушівської школи мистецтв.

2. Поповнення книгами бібліотечні фонди сільських бібліотек.

4. Упорядкування об`єктів культурної спадщини.

 

Очікувані результати:

 

Придбання книг, доступ читачів до нових надбань вітчизняної та світової літератури, підписка періодичних видань.

Популяризація українського традиційного фольклорного мистецтва.

 

3.7. Фізична культура і спорт

 

Проблемні питання:

 

Погіршення стану здоров`я, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залученні до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних тренувань, витримуючи значні фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів.

Район має недостатній рівень забезпеченості спортивними спорудами.

Більшість спортивних споруд потребують капітальних та поточних ремонтів.

Гострою залишається проблема забезпечення збірних команд району та окремих спортсменів сучасним інвентарем та обладнанням.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення.

2. Забезпечення розвитку дитячого, дитячо - юнацького спорту та резервного спорту.

3. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та інвалідів.

4. Покращення організаційного, нормативно - правового, кадрового, матеріально - технічного, фінансового, науково - методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт».

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу».

Районна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.11.2006 №389 «Про стан та перспективи реалізації в області державної політики у сфері фізичної культури і спорту».

 

Очікувані результати:

 

Поступове зростання рівня охоплення населення усіма видами фізкультурно – оздоровчої роботи.

Поліпшення результативності виступів спортсменів району на офіційних змаганнях обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів, забезпечення покращення місця району у рейтингу області за показниками розвитку фізичної культури та спорту.

Повноцінне та стабільне фінансування галузі сприятиме у збільшенні кількості призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань на 10%.

 

3.8. Молодіжна і сімейна політика

 

Проблемні питання:

 

Низький рівень зайнятості серед молоді.

Потребує збільшення фінансування на організацію оздоровлення дітей в пришкільних таборах.

Потребує активізації робота, направлена на попередження насильства в сім`ї.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Організація різних навчальних, просвітницьких заходів, спрямованих на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім`ї.

2. Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення.

3. Підтримка творчої та обдарованої молоді, сприяння розвитку дозвілля молоді.

4. Сприяння патріотичному вихованню молоді.

5. Формування здорового способу життя підлітків та молоді.

Інструменти виконання:

 

Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2014-2018 роки.

Районна програма «Молодь і родина Андрушівщини» на 2012-2016 роки.

 

Очікувані результати:

 

Надання допомоги багатодітним сім`ям, а також особам, по відношенню до яких вчинені насильницькі дії.

Підвищення рівня громадської активності молоді, покращення стану загального здоровя населення.

 

3.9. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю

 

Проблемні питання:

 

Актуальною є проблема раннього виявлення, оцінки потреб, надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального сирітства.

Значна кількість сімей та осіб потребують соціальної підтримки та одержання якісних соціальних послуг.

Вивільнення фахівців із соціальної роботи в територіальних громадах сіл, селища, міста, знизило можливість доступу соціально вразливих категорій населення до отримання якісних соціальних послуг за місцем проживання.

Під загрозою система соціальної роботи з сім’ями соціально вразливих категорій за місцем їх проживання, так як місцеві бюджети не можуть утримувати необхідну кількість фахівців.

Основні напрями діяльності:

 

1. Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

2. Забезпечення якості надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді.

3. Інформування населення щодо змісту соціальних послуг, їхньої ефективності у вирішенні складних життєвих ситуацій та місця отримання.

4. Забезпечення соціальними послугами та підтримкою сімей з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини.

5. Розвиток і функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом розвитку соціальних послуг у громаді.

6. Організаційна робота щодо відновлення функціонування фахівців із соціальної роботи, у тому числі за кошти місцевих бюджетів.

7. Забезпечення професійної компетентності соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III (із змінами та доповненнями);

Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003  № 966-IV (із змінами та доповненнями);

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III;

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV;

Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 05.03.2009 № 1065-VI;

Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»;

Указ Президента України від 22.10.2012 №609 «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства» на період до 2020 року.

 

 

 

Очікувані результати:

 

Ефективна робота центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді відповідно до соціальних стандартів.

Підвищення рівня професійної компетентності спеціалістів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Надання соціальної допомоги дітям, молоді та різним категоріям сімей. 

Забезпечення надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах відповідно до соціальних стандартів.

Інформування населення області про сімейні форми влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення проведення навчання кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі.

Здійснення соціального супроводження 100% діючих в районі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Проведення навчання прийомних батьків, батьків-вихователів прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які функціонують понад два роки, з метою підвищення їх виховного потенціалу.

Інформування населення району про можливість отримання якісних соціальних послуг в Андрушівському центрі соціальних служб для сімї дітей та молоді.

 

3.10. Захист прав та інтересів дітей

 

Проблемні питання:

 

Не зменшується кількість дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав за невиконання обов`язків по вихованню та утриманню дитини, жорстоке поводження з нею.

Недостатнє фінансування районних, міських програм щодо виконання заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки.

Діти – сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, не забезпечуються житлом, в зв”язку з відсутністю фінансування.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Здійснення контролю за умовами проживання та виховання дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які утримуються в сімейних формах виховання, та у сім`ях, де батьки, або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов`язків.

2. Надання комплексу соціальних послуг дітям, які з різних причин влаштовані в центри соціально – психологічної реабілітації дітей області.

3. Забезпечення профілактичної роботи з дітьми з «кризових сімей» шляхом налагодження співпраці між структурними підрозділами райдержадміністрацій, що опікуються проблемами дітей, та головами сільських, селищних рад, як головами органів опіки та піклування.

4. Створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім`ї, та запобігання поширенню соціального сирітства.

 

Інструменти виконання:

 

Регіональна (комплексна) цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки.

Районна програма щодо виконання заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки.

 

Очікувані результати:

 

Збільшення кількості дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа забезпечених житлом.

Збільшення питомої ваги дітей, охоплених сімейними формами виховання.

Зменшення кількості дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Збільшення влаштування дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання.

 

4. Природна та техногенна безпека, протипожежний захист, охорона навколишнього природного середовища

        Проблемні питання:

 

         На території району знаходиться 8 потенційно небезпечних об’єктів, 4 з яких підлягають облаштуванню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку їх виникнення;

         Один об’єкт магістрального газопроводу оснащено штатними системами, які забезпечують раннє виявлення надзвичайних ситуацій, але необхідне виведення відповідних критичних сигналів за параметрами контролю та захисту до пультів спостереження;

         На окремих підприємствах району проектна документація на влаштування Систем розроблена та погоджена, однак, монтажні роботи не проводяться;

         7% сільських населених пунктів району знаходяться поза нормативними межами зон виїзду пожежних команд;

         Недостатнє фінансування програми та заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в районі;

         Стан протипожежного захисту закладів освіти, охорони здоров’я, культури та інших установ соціальної сфери району не забезпечує безпечних умов перебування людей в них.

         Забруднення поверхневих вод району скидами неочищених та недостатньо очищених стічних вод безпосередньо у водні об’єкти та через системи каналізації, які негативно впливають на якість поверхневих вод.

         Зростання обсягів утворення та накопичення побутових відходів.

Основні напрями діяльності:

 

 1. 1.Завершення розробки проектної документації для влаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку їх виникнення на потенційно небезпечних об’єктах.
 2. 2.Контроль за впровадженням Систем на підприємствах.
 3. 3.Захист населених пунктів від можливого затоплення паводками і повенями на річках району.
 4. 4.Розроблення для органів місцевого самоврядування методичних рекомендацій з питань організації роботи та фінансування підрозділів місцевої пожежної охорони.
 5. 5.Очистка стічних вод, поліпшення технічного стану та благоустрій водойм, озеленення населених пунктів району.
 6. 6.Утилізація відходів.
 7. 7.Охорона та раціональне використання природних ресурсів.

 

Очікувані результати:

 

         Своєчасне виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження.

         Зниження ймовірного ризику виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах, загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат.

         Покращення стану техногенної безпеки на території району.

         Забезпечення належних умов для виконання завдань за призначенням пожежно-рятувальними підрозділами.

         Зниження ймовірного ризику виникнення пожеж та загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат від пожеж.

         Покращення стану пожежної безпеки на території району.

         Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище.

         Скорочення скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти.

         Покращення якості питної води.

Інструменти виконання:

 

Районна комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на 2014 – 2017 роки.

Районна комплексна програма забезпечення пожежної безпеки на 2011-2015 роки.

 

 

 

 

 

5. Зміцнення законності і правопорядку, захист прав і свобод громадян

 

Проблемні питання:

 

Зростання кількості вчинених дорожньо – транспортних пригод та травмованих в них осіб.

Збільшення кількості особливо тяжких злочинів, умисних вбивств, розбоїв, вимагань, порушень правил дорожнього руху кримінального характеру.

Зростання частки злочинів, вчинених особами, які раніше їх вчиняли, а також рівня вуличної злочинності.

Потреба в модернізації матеріально–технічного забезпечення органів внутрішніх справ.

 

Основні напрями діяльності:

 

1. Забезпечення захисту, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань, життя, здоров’я.

2. Протидія організованій злочинності і корупції.

3. Забезпечення мінімізації злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище.

4. Запобігання поширенню наркоманії та пияцтву.

5. Забезпечення охорони громадського порядку.

 

Інструменти виконання:

 

Районна комплексна програма боротьби зі злочинністю та профілактики  правопорушень в Андрушівському районі на 2011-2015 роки.

Районна програма щодо виконання заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки.

Очікувані результати:

 

Своєчасне реагування на негативні тенденції в оперативній обстановці.

Зростання правосвідомості громадян, правової культури, формування негативного ставлення до правопорушень та злочинів.

Здійснення скоординованих дій щодо попередження вчинення насильства у сім'ях.

Попередження негативного впливу на виховання дітей з боку батьків неблагополучних сімей.

Попередження в навчальних закладах злочинів та правопорушень з боку учнів та стосовно них.

Поширення співробітництва у питаннях протидії наркоманії .

Покращення соціальної адаптації раніше засуджених осіб.

Покращення умов праці дільничних інспекторів міліції.

Очищення лав органів внутрішніх справ від працівників, які мають низькі морально-ділові якості.

 

6. Розвиток району

 

У 2015 році економічна і соціальна політика району буде спрямована на підвищення інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності своєї території шляхом нарощування і ефективного використання економічного потенціалу, розвитку соціальної сфери та підвищення життєвого рівня населення.

У районі на інвестиційні проекти та переоснащення і модернізацію виробничих процесів буде спрямовано 47,2млн.грн.

У легкій промисловості заплановано здійснити заходи по заміні виробничого обладнання у ТДВ фабрика «Восход».

У харчопереробній промисловості заплановано здійснити заходи по перебудові та переоснащенні сироробного цеху на ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» та модернізувати виробничі процеси на ПАТ «Червонський цукровик». Загальна вартість становить 41,2млн.грн.

У сільському господарстві заплановано впровадження:

- в одному сільськогосподарському підприємстві сучасних підходів у розвитку молочного скотарства (будівництво та оснащення на сучасному рівні тваринницьких приміщень за рахунок власних коштів);

- створення одного спеціалізованого підприємств по відгодівлі та вирощуванню свиней.

У галузі охорони здоров'я передбачається спрямувати діяльність на підвищення якості та поліпшення доступності медичних послуг, профілактику та раннє виявлення захворювань, особливо жителів сільської місцевості, що сприятиме зміцненню стану здоров’я.

У галузі освіти будуть створені належні умови для всебічного та повноцінного розвитку дітей, забезпечено надання якісних послуг дошкільної та загальної освіти. Заплановано провести заміну вікон з встановленням енергозберігаючих склопакетів в ДНЗ «Сонечко», «Дюймовочка», «Малятко».

У житлово-комунальному господарстві у 2015 році заплановано роботи з модернізації об’єктів водозабезпечення, водовідведення, реконструкції вуличного освітлення.

У промисловості у 2015 році темпи приросту реалізації промислової продукції збільшаться порівняно з очікуваними показниками 2014 року. Також зросте обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення на 2,7%.

У сільському господарстві за рахунок виконання заходів по підвищенню родючості ґрунтів, упровадження інтенсивних ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур, прогнозне виробництво валової сільськогосподарської продукції у сільгосппідприємствах у 2015 році зросте на 1%, в тому числі продукції рослинництва - на 2,5%, тваринництва – 0,5%.

Прогнозується наростити обсяги виробництва яєць на 42,0%, молока на 1,0%.

Стабільне нарощування виробництва в реальному секторі економіки району сприятиме покращанню фінансових показників їх розвитку. Передбачається у 2015 році збільшити фінансовий результат до оподаткування по відношенню до 2014 року на 7%. Прогнозується покращення фінансового результату підприємств, які отримали прибуток з одночасним скороченням збитків.

У 2015 році прогнозується зменшення доходів місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) по відношенню до 2014 року на 19,9% або на 7,1млн.грн.

Здійснення у 2015 році комплексу заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату та активізацію інвестиційної діяльності забезпечить зростання обсягу інвестицій. Обсяг прямих іноземних інвестицій складатиме 854,0тис.дол.США.

Активізація економічної та інвестиційної діяльності дасть можливість підвищити рівень життя населення. У 2015 році прогнозується подальше зростання середньомісячної заробітної плати до 2364грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Основні напрями діяльності та заходи по їх реалізації у 2015році

№ п/п

Перелік заходів

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Потреба в коштах на реалізацію заходу

Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2015 році (тис.грн.)

Всього

у тому числі

державний бюджет

обласний бюджет

місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

од

Очікуваний результат від реалізації заходу

у

Розвиток промислового виробництва

1

Переобладнання сироробного цеху

ТОВ «Андрушівський маслосирзавод»

2 015р.

15600

15600

0

0

0

15600

Збільшення обсягів виробництва, покращення якості продукції, економія енергоресурсів

2

Перебудова та переоснащення сироробного цеху

2 015р.

20600

20600

0

0

0

20600

3

Реконструкція та модернізація виробничих процесів

ПАТ «Червонський цукровик»

2 015р.

5000

5000

0

0

0

5000

Збільшення обсягів виробництва, підвищення якості продукції, економія енергоресурсів

4

Придбання промислового обладнання: машина універсальнв Zoge 2525

ТДВ фабрика «Восход»

2 015р.

18,4

18,4

0

0

0

18,4

Збільшення обсягів виробництва, підвищення якості продукції, економія енергоресурсів

Разом :

41218,4

41218,4

0

0

0

41218,4

 

Розвиток житлово-комунальної сфери

1

Капітальний ремонт покрівлі на багатоповерховому будинку вул.І.Франка 65 в м.Андрушівка

Андрушівська міська рада

2 015р.

200

200

0

0

200

0

Продовження експлуатаційного періоду споруди, економія енергоресурсів

2

Будівництво водогінної мережі по вул. Щорса, Петровського, Калініна,Боженка,I пров. Щорса,2 пров. Щорса в м. Андрушівка

Андрушівська міська рада КП АМР "Комсервіс"

2 015р.

500

500

0

0

500

0

Забезпечення якісного водопостачання населення

3

Проведення робіт по очищенню артезіанської свердловини в с.Новоівницьке

Новоівницька сільська рада

2 015р.

60

60

0

0

60

0

Забезпечення якісного водопостачання населення

4

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію вуличного освітлення в с.Новоівницьке

Новоівницька сільська рада

2 015р.

42

42

0

0

42

0

Покращення умов проживання мешканців с.Новоівницьке

5

Реконструкція вуличного освітлення в с.Новоівницьке

Новоівницька сільська рада

2 015р.

113

113

0

0

113

0

Покращення умов проживання мешканців с.Новоівницьке

Разом:

915

915

0

0

915

0

 

Розвиток освіти

1

Поточний ремонт фасадів Андрушівської ЗОШ І-ІІІст. №1

Відділ освіти райдержадміністрації

2 015р.

150

150

0

0

150

0

Продовження експлуатаційного періоду споруди, економія енергоресурсів

2

Поточний ремонт внутрішньобудинкової системи опалення Андрушівської гімназії

Відділ освіти райдержадміністрації

2 015р.

50

50

0

0

50

0

Економія енерговитрат

3

Ремонт покрівлі Степківської ЗОШ I-II ступенів

Відділ освіти райдержадміністрації

2 015р.

20

20

0

0

10

10

Продовження експлуатаційного періоду споруди, економія енергоресурсів

4

Заміна віконних блоків навчальних закладів на енергозберігаючі склопакети в Андрушівській гімназії

Відділ освіти райдержадміністрації

2 015р.

300

300

0

0

300

0

Економія енерговитрат

5

Відновлення та введення в дію внутрішнього санузла Зарубинецької ЗОШ I-III ступенів

Відділ освіти райдержадміністрації

2 015р.

25

25

0

0

20

5

Покращення умов навчання

6

Відновлення та введення в дію внутрішнього санузла Павелківської ЗОШ I-III ступенів

Відділ освіти райдержадміністрації

2 015р.

25

25

0

0

20

5