Про внесення змін до Програми підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2015 рік

trizyb1

 

                                                  АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                       ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять дев'ята сесія                                                                  Шостого скликання

від 02 жовтня 2015 року №12

Про внесення змін до Програми
підтримки комунальної установи
«Трудовий архів» Андрушівської
районної ради на 2015 рік

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження голови районної державної адміністрації від 21.09.2015 року № 276, рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2015 рік, затвердженої рішенням двадцять четвертої сесії районної ради шостого скликання від 28.11.2014 року, виклавши її в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (Казмірчук В.А.)

Голова ради                                                                             В.В.Костик

 

СХВАЛЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови                                          Рішення двадцять дев'ятої сесії
районної державної адміністрації                         районної ради шостого скликання
№ 276 від 21.09.2015 р.                                          від 02 жовтня 2015року №12

 

                                         ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ
                                           Комунальної установи
                                              «Трудовий архів»
                                   Андрушівської районної ради
                                                       на 2015 рік

                                                (нова редакція)

                                                        2015 рік

І. Загальна характеристика Програмипідтримки комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2015 рік

1. Ініціатор розроблення Райдержадміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.93 р.
№ 3814-XII. Надання архіву статусу юридичної особи ( свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 331022 від 08.10.2009 р. ідентифікаційний код 36532853).
Положення про комунальну установу «Трудовий архів» Андрушівської районної ради від 22.08.2009 року.
Рішення Колегії Державного архіву Житомирської обласної державної адміністрації від 24 листопада 2010 року
3. Розробник Програми Архівний сектор райдержадміністрації
4. Співрозробники Програми Комунальна установа «Трудовий архів» Андрушівської районної ради, управління фінансів райдержадміністрації
5. Відповідальний виконавець Програми Керівник комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради
6. Учасники Програми Комунальна установа «Трудовий архів» Андрушівської районної ради
7. ТермінреалізаціїПрограми 2015рік
8. Джерела фінансування Програми Кошти загального та спеціального фонду районного бюджету

Загальні положення.

Комунальну установу «Трудовий архів» Андрушівської районної ради (надалі – Архів) створено рішенням сімнадцятої сесії V скликання Андрушівської районної ради від 21.08.2008 року Архів набув статус юридичної особи і почав працювати з 08 жовтня 2009 року.
Основною метою діяльності Архіву є забезпечення централізованого зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб у ліквідованих промислових та сільськогосподарських підприємств району, інших суб'єктах господарської діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території Андрушівського району.
Ця установа заснована на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району від імені яких виступає Андрушівська районна рада. Архів здійснює свою діяльність на основі поєднання коштів районного бюджету, які спрямовуються на його утримання та додаткових джерел фінансування.

Визначення мети програми.

Мета програми полягає у забезпеченні належного збереження документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території району, або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли на цій території, своєчасного та повноцінного виконання запитів соціально – правового характеру, що забезпечить соціальні права громадян на отримання довідок про трудовий стаж та заробітну плату.
Основним завданням програми є:
- зміцнення матеріально-технічної бази архіву, створення умов гарантованого зберігання документів;
- підвищення рівня пожежної безпеки архіву;
- забезпечення зовнішньої охорони приміщення та електронної системи охорони і пожежної безпеки;
- забезпечення гарантованого фінансування видатків установи по загальному фонду районного бюджету;
- забезпечення надходжень та видатків по спеціальному фонду районного бюджету;
Строки реалізації програми:2015 рік.
Джерела фінансування: районний бюджет та додаткові джерела фінансування. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,всього: 60542,0грн.

3. Проблеми, на виконання яких спрямована Програма.

Матеріально-технічна база Архіву знаходиться в стадії завершення формування, вона повинна відповідати сучасним стандартам і потребам. Неналежне її забезпечення може привести до втрати документів. На даний час на зберіганні находиться документи 58 архівних фондів 8606 одиниць зберігання.
- Необхідно провести косметичний ремонт службового приміщення архіву та архівосховища, придбати засоби для санітарної обробки архівного фонду, заправити вогнегасники, забезпечити канцтоварами та оргтехнікою (обслуговування оргтехніки).
- Забезпечення надання платних послуг за виконання архівних запитів по розцінках, відповідно до вимог Антимонопольного комітету України в Житомирській області

Ресурсне забезпечення Програми підтримки
Комунальної установи «Трудовий архів»
Андрушівської районної ради на 2015 рік.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на

виконання програми, грн.

2015 рік.

Усього витрат

на виконання

програми, грн.

Обсяг ресурсів,

 у тому числі:

60542,0

60542,0

Кошти загального фонду районного бюджету

50542,0

50542,0

Кошти спеціального фонду районного бюджету

10000,0

10000,0

 Перелік завдань і заходів Програми підтримки
Комунальної установи «Трудовий архів»
Андрушівської районної ради на 2015 рік.

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування, грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

Забезпечення послуг, крім комунальних

Протягом 2015 року

Керівник

установи

За рахунок коштів спеціального фонду районного бюджету

 

8000,0

Забезпечення схоронності архівних

Фондів

Забезпечення

обслуговування оргтехніки

Заробітна плата

керівника та бухгалтера

Протягом

2015 року

Керівник установи

За рахунок коштів загального фонду районного бюджету

 

22822,0

 

Забезпечення діяльності установи

Нарахування на заробітну плату керівника та бухгалтера

Протягом 2015 року

Керівник установи

За рахунок коштів загального фонду районного бюджету

 

8308,0

Забезпечення

діяльності

установи

Оплата   енергоносіїв

Протягом 2015 року

 

Керівник установи

За рахунок коштів загального фонду районного бюджету

19412,0

 

Забезпечення діяльності установи

За рахунок коштів спеціального фонду районного бюджету

2000,0

 Координація та контроль за виконанням Програми

Виконання програми підтримки Архіву на 2015 рік здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцем, зазначеними у цій Програмі.
Безпосередній контроль за ходом виконання Програми здійснює архівний сектор райдержадміністрації, а цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

 

Очікувані результати.

 

Виконання програми дасть змогу:
- Завершення створення матеріально-технічної бази архіву та забезпечити умови роботи працівникам.
- Забезпечити умови для гарантованого зберігання документів.
- Задовольнити у необхідних обсягах потреби територіальних громад району і держави в інформації.
- Встановити розцінки на виконання платних запитів, відповідно до вимог Антимонопольного комітету України в Житомирській області.
- Виконувати всі запити соціально-правового характеру для пенсійного фонду а також пільгових категорій запиту - безкоштовно.

 

Фінансове забезпечення Програми.

 

Орієнтований обсяг фінансування Програми становить 60542,0грн.
Фінансування проводиться за рахунок коштів загального фонду районного бюджету в межах виділених на фінансування Програми асигнувань, а також за рахунок спеціального фонду (коштів отриманих за надання платних послуг).

 

Завідувач архівним сектором
райдержадміністрації                                                           Н.Л.Леус

 

Ви тут: Головна Документи Рішення 29 сесія VI скликання Про внесення змін до Програми підтримки комунальної установи «Трудовий архів» Андрушівської районної ради на 2015 рік