Про Програму підтримки роботи відділу з питань надання адміністративних послуг Андрушівської районної державної адміністрації на 2016-2017

trizyb1

 

 

 

 

                                   АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                        ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                      РІШЕННЯ


Шоста сесія                                                                             Сьомого скликання

від 25 березня 2016 року № 7

Про Програму підтримки роботи відділу
з питань надання адміністративних послуг
Андрушівської районної державної
адміністрації на 2016-2017 роки

Відповідно до п.16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення достатніх умов для надання адміністративних послуг замовникам, поліпшення якості та швидкості в їх обслуговуванні та для забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, врахувавши рекомендації постійної з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підтримки роботи відділу з питань надання адміністративних послуг Андрушівської районної державної адміністрації на 2016-2017 роки (Додається).

2. Відділу з питань надання адміністративних послуг Андрушівської районної державної адміністрації (Салійчук П.О.) забезпечити виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування (Степаненко Л.А.) та з питань бюджету та комунальної власності (Курсон К.І.).

 

Голова ради                                                                             С.М. Марценюк

 

СХВАЛЕНО
Розпорядженням голови райдержадміністрації
від 11.03.2016 року № 99                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                      Рішення шостої сесії районної
                                                                                                                      ради сьомого скликання
                                                                                                                      25.03.2016 року № 7

 

                                                                           ПРОГРАМА
                                                        підтримки роботи відділу з питань
                                                         надання адміністративних послуг
                                              Андрушівської районної державної адміністрації
                                                                    на 2016 – 2017 роки

 

 

                                                                     м. Андрушівка
                                                                             2016 рік

 

 

                                                                                              ПАСПОРТ
                              Програми підтримки роботи відділу з питань надання адміністративних послуг

                                         Андрушівської районної державної адміністрації на 2016 - 2017 роки

 

1

Ініціатор розроблення

Райдержадміністрація

22

Назва документу, який є підставою для розроблення Програми

Закони України “Про адміністративні послуги” та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014р. №523–р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” із урахуванням положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №905-р «Про внесення змін у додаток до розпорядженя Кабінету Міністрів України від 16.05.2014р. №523», від 30.09.2015 №1031-р «Про внесення змін у додаток до розпорядженя Кабінету Міністрів України від 16.05.2014р. №523»

33

Розробник Програми

Відділ з питань надання адміністративних послуг Андрушівської районної державної адміністрації

44

Відповідальні виконавці Програми

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, відділ з питань надання адміністративних послуг Андрушівської районної державної адміністрації

55

Учасники Програми

Управління, відділи райдержадміністрації, міська, селищна, сільські ради, установи і організації району

66

Терміни реалізації Програми

2016 – 2017 роки

77

Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми

Районний та місцеві бюджети (в межах коштів передбачених в кошторисах видатків).

88

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

64,4 тис. грн.

89

Місцеві бюджети

64,4 тис. грн.

 

1. Загальні положення

Програма фінансової підтримки відділу з питань надання адміністративних послуг Андрушівської районної державної адміністрації (далі – Програма) визначає питання організаційної та фінансової підтримки роботи відділу (далі - Відділу).
Програма розроблена відповідно до Законів України "Про адміністративні послуги" та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. №523–р. "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг" із урахуванням положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 905-р «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014р. № 523», від 30.09.2015 № 1031-р «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014р. № 523».
Діяльність відділу спрямована на надання якісних та у встановлені терміни адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов отримання цих послуг громадянами, суб'єктами надання в одному приміщенні та на забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Результати роботи ЦНАП

Розпорядженням голови райдержадміністрації створено Відділ з питань надання адміністративних послуг Андрушівської районної державної адміністрації, при ньому відповідно до законодавства створено робочий орган "Андрушівський центр надання адміністративних послуг Андрушівської районної державної адміністрації "(далі –ЦНАП).
ЦНАП працює за принципом «Єдиного вікна», аби мешканці Андрушівського району, в тому числі підприємці, могли зручно, швидко отримати адміністративні послуги, які надаються органами виконавчої влади за графіком:
понеділок, середа, четвер, п'ятниця з 8.00 до 17.00; вівторок з 8.00 до 20.00;
вихідні дні – субота, неділя та святкові дні.
Визначено, перелік адміністративних послуг, що на даний час видаються через центр надання адміністративних послуг Андрушівської райдержадміністрації. Даний перелік оприлюднено на сайті райдержадміністрації.
З метою забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та суб'єктів господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру продовжується видача документів дозвільного характеру через адміністраторів ЦНАПу.
За 2015 рік адміністраторами Центру зареєстровано 5897 звернень та 5 дозвільних, видано 5820 документів та 5 документів дозвільного характеру, надано 440 консультацій.

ІІ. Сучасний стан справ і проблеми,
пов'язані з наданням адміністративних послуг

Через ЦНАП надається 51 адміністративна послуга. Структурними підрозділами райдержадміністрації надається 4 адміністративні послуги, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – 47.
На даний час ЦНАП забезпечений приміщеннями відповідно до законодавства. У відкритій частині загальною площею 60,7 кв.м. здійнюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб'єктів звернення працівниками ЦНАПу.
Закрита частина ЦНАПу площею 30,1 кв.м. використовується працівниками виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв'язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Протягом останніх трьох років з державного бюджету для створення та належного функціонування ЦНАПу було виділено:
В 2013 році на оргтехніку з державного бюджету 46434 грн. та на офісні меблі 20106 грн. разом 66540 грн.
В 2014 році на оплату послуг з державного бюджету виділено 3320 грн. та 12300 грн. на комунальні послуги. Також отримано 700 грн. по статті предмети, матеріали обладнання та інвентар.
В 2015 році з державного бюджету на оплату послуг виділено 4146 грн. та комунальних послуг виділено 22122 грн.
В 2015 році з місцевого бюджету було виділено лише 800 грн. по статті предмети, матеріали обладнання та інвентар.
Протягом останніх років на матеріальне забезпечення «дозвільного центру», що нині є складовою частиною ЦНАПу кошти взагалі не виділялись.

Існуюча в районі організація надання адміністративних послуг характеризується в даний час багатьма недоліками і проблемами об'єктивного і суб'єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг:
- недостатнє фінансування ЦНАПу Андрушівської районної державної адміністрації;
- не впроваджена система електронного документообігу для видачі документів;
- не в повній мірі забезпечені автоматизованими робочими місцями адміністратори відділу;
- неналежне виконання посадовими особами вимог законодавства (порушення строків надання окремих видів адміністративних послуг, тощо).

При зверненні суб'єкта до ЦНАПу, адміністратору необхідно роздрукувати для нього заяву та опис документів до неї, зробити копію примірника заяви, також, необхідно відскановувати пакет вхідних документів (реєстрація речових прав на нерухоме майно).
Як вказувалось раніше, за 2015 рік зареєстровано 5897 заяв, відповідно було роздрукувано 11794 примірників заяв та відскановано більше 6000 результатів.
На сьогодні гостро стоїть питання сканування вхідного пакету документів, що потребує реєстрація речових прав на нерухоме майно. При обслуговуванні таких суб'єктів звернень, адміністратору необхідно сформувати пакет документів в електронному вигляді (відсканувати документи, при чому сканувати двосторонньо) та направити їх на реєстрацію в електронному вигляді (іноді вхідний пакет документів становить від 10 сторінок до сотні).
Час прийому одного суб'єкта звернення становить 20 хв. Отже, за 20 хв. адміністратор має здійснити всі вищевказані дії і приступити до прийому наступного суб'єкта звернення.
Сьогодні у ЦНАПі наявний лише один багатофункціональний пристрій (з одностороннім друком і скануванням), що дозволяє обслуговувати суб'єктів звернення лише одним адміністратором, решта (3 адміністратори) чекають на чергу. Потреба у багатофункціональних пристроях стоїть гостро, тому, що не дозволяє працювати належним чином іншим адміністраторам ЦНАПу, такі обставини затримують обслуговування населення та створюють черги.
Існує проблема в недостачі блоків безперебійного живлення. На сьогодні ситуація складається так, що на 2-й поверх переносять реєстраційний відділ РДА, Андрушівське районне управління юстиції та центр правової юридичної допомоги. Це є значним додатковим навантаженням на електромережу. Незаплановані випадки відключення електроенергії значно почастішають, а це в свою чергу призведе до поломок ПК та витратам на їх ремонт. Тому, для запобігання пошкодженню техніки існує велика необхідність в закупівлі блоків безперервного живлення.
Також, необхідним є купівля модему для роботи ЦНАПу. Модем належить особисто одному з адміністраторів, але на даний час використовується ЦНАПом згідно договору зберігання з правом використання.
Для забезпечення належних умов прийому суб'єктів звернень є необхідність встановлення стільців, в секторі очікування ЦНАПу.
У зв'язку з великою кількістю звернень, забезпечення адміністраторів додатковими картриджами та канцтоварами є вкрай необхідним.
Згідно законодавства, для повідомлення суб'єктів звернення про результат надання адміністративної послуги є потреба в забезпеченні ЦНАПу мобільним телефоном.

Мета Програми

Поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи ЦНАП з метою створення достатніх умов ефективного надання адміністративних послуг замовникам, поліпшення якості та швидкості в їх обслуговуванні.
Завдання Програми

Побудова ефективної системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади району, які надають адміністративні послуги, через функціонування ЦНАПу.
Забезпечення принципу "Єдиного вікна" при обслуговуванні замовників, які звертаються за адміністративними послугами, шляхом прозорого та ефективного надання адміністративних послуг.
Надання консультацій щодо порядку отримання адміністративної послуги, переліку необхідних документів, заповнення формулярів.
Координація роботи працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та інших органів виконавчої влади, які забезпечують надання послуг.
Активізація механізмів комунікації між органами місцевої влади та представниками громади - через проведення інформаційної кампанії.
Здійснення моніторингу наданих послуг.
Вивчення задоволеності замовників результатами отриманих послуг та підвищення якості їх надання.

Фінансування Програми

Фінансування роботи і поточної діяльності ЦНАПу здійснюється за рахунок коштів районного, міського, селищного та сільських бюджетів, областного та державного бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Очікувані результати, ефективність Програми

Для суб'єктів звернень:
- отримання максимуму адміністративних послуг за мінімальний час в одному приміщені;
- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;
- надання адміністративних послуг в електронній формі та доступ суб'єктів звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням мережі Інтернет.

Для суб'єктів надання адміністративних послуг:
- підвищення ефективності роботи працівників суб'єктів надання адміністративних послуг через зменшення часу на консультування суб'єктів звернень;
- зменшення часу та зусиль для оформлення вхідних/вихідних документів;
- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг.

Виконання заходів програми

 

 

 

 

з/п

Назва заходу

 

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Виконання заходу

Вартість, тис.грн.

11

Наповнення інформацією розділ «Центр надання адміністративних послуг» на офіційному сайті райдержадміністрації

Постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації та інші органи виконавчої влади, суб’єкти надання адміністративних послуг, відділ з питань надання адміністративних послуг Андрушівської районної державної адміністрації

На сайті РДА постійно висвітлювати інформацію щодо діяльності ЦНАПу

0,00

22

Організація проведення інформаційно -роз’яснювальної кампанії щодо діяльності відділу з питань надання адміністратив-них послуг Андрушівської районної державної адміністрації

Постійно

Відділ з питань надання адміністративних послуг Андрушівської районної державної адміністрації

В ЗМІ району  та на сайті постійно висвітлювати інформацію щодо діяльності ЦНАПу

0,00

33

Впровадження системи електронного документообігу

2016-2017

Місцеві бюджети

Програмне забезпечення

10,0

44

Місця для суб’єктів звернення

2016

Місцеві бюджети

Стілець ІSO (10)

             3,7

5

Доукомплектування робочих місць адміністраторів ЦНАПу

2016

Місцеві бюджети

БФП (багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, ксерокс)(4)

16,0

2016

Місцеві бюджети

Модем

1,2

2016

Місцеві бюджети

Блоки безперебійного живлення (6)

15,0

2016

Місцеві бюджети

Картриджі до принтерів (запасні) (6)

8,0

2016-      2017

Місцеві бюджети

Фінансування на канцтовари та послуги

10,0

2016

Місцеві бюджети

Мобільний телефон

0,5

55

Місцеві бюджети

 

                                                                                                                                             64,4

6

Всього

 

                                                                                                                                             64,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Документи Рішення 6 сесія VII скликання Про Програму підтримки роботи відділу з питань надання адміністративних послуг Андрушівської районної державної адміністрації на 2016-2017