Про внесення змін до програми надання шефської допомоги військовій частині А-1912 Збройних Сил України на 2015-2016 роки

trizyb1

 

 

 

 

                                     АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                          ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                      Р І Ш Е Н Н Я

Шоста сесія                                                                        Сьомого скликання

від 25 березня 2016 року № 25

Про внесення змін до програми
надання шефської допомоги військовій
частині А-1912 Збройних Сил України
на 2015-2016 роки

Відповідно до п.16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Указу Президента України від 27.09.10 № 918/21010 «Питання шефства над Збройними Силами України», Указу Президента України від 11.02.2016 №44, доручення голови облдержадміністрації від 01.03.2016 № 1048/42/2-16 « Щодо здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України», врахувавши розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.03.2016 року № 125 «Про внесення змін до програми надання шефської допомоги військовій
частині А-1912 Збройних Сил України на 2015-2016 роки», рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до «Програми надання шефської допомоги військовій частині А-1912 Збройних Сил України на 2015-2016 роки», яка затверджена рішенням двадцять четвертої сесії районної ради шостого скликання 28.11.2014 року, виклавши програму в новій редакції (Додається).

2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (Курсон К.І.).

Голова ради                                                      С.М.Марценюк

 

СХВАЛЕНО                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови                              Рішення шостої сесії

районної державної адміністрації            районної ради сьомого   скликання
23.03.2016 року № 125                              25 березня 2016року №25

 

                                                 ПРОГРАМА
                                  надання шефської допомоги
                            військовим частинам А-1912 та В 3231
                                    Збройних Сил України
                                              на 2016 рік

 

2016
І. Загальна характеристика Програми надання шефської допомоги військовій частині А-1912 (селище Новоівницьке) та В 3231 (м.Бердичів) Збройних Сил України на 2015-2016 роки.

1. Назва: Програма надання шефської допомоги військовим частинам А-1912 (селище Новоівницьке) та В 3231 (м.Бердичів) Збройних Сил України на 2015-2016 роки.
2. Головний розпорядник коштів : Андрушівська районна державна адміністрація, Андрушівська міська рада, Червоненська селищна рада, Новоівницька та інші сільські ради району .
3. Відповідальний виконавець : районна державна адміністрація.
4. Мета, зміст та завдання проекту програми : активізація шефської роботи, сприяння вирішенню соціально–побутових та інших проблем військовослужбовців військових частин А-1912 та В 3231 Збройних Сил України, сприяння піднесенню престижу військової служби.
5. Термін дії : 2016 рік.
6. Фінансування : Реалізація заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевих бюджетів, спонсорської допомоги.
7. Очікувані результати виконання : виконання заходів Програми дасть можливість :
- підвищити бойову готовність військової частини та спроможність виконувати завдання за призначенням;
- поліпшити взаємодію між військовою частиною та органами місцевого самоврядування;
- підняти престиж військової служби.
8. Контроль за виконанням здійснюють постійні комісії районної ради з гуманітарних питань,соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, з питань бюджету та комунальної власності.

                                                  ПАСПОРТ       ПРОГРАМИ
                 надання шефської допомоги військовій частині А-1912 та В 3231
                                               Збройних Сил України
                                                             на 2016 рік

1.Ініціатор – головний замовник: Андрушівська районна рада Райдержадміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа Підстава для розроблення: п.16 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Указ Президента України від 27.09.2010 № 918/2010 „Питання шефства над збройними Силами України", Указу Президента України від 11.02.2016 №44, доручення голови облдержадміністрації від 01.03.2016 № 1048/42/2-16 « Щодо здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України»

3. Розробник Програми Райдержадміністрація

4. Співрозробники Програми Командування

5. Відповідальний виконавець Програми
Райдержадміністрація
6. Учасники Програми Андрушівська районна рада, військові частини А-1912, В 3231, райдержадміністрація, міська, селищна та сільські ради району

7. Термін реалізації Програми
2016 рік
8. Джерела фінансування Програми Місцеві бюджети, інші не заборонені законом джерела

9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис. грн., всього 100.0

9.1. коштів районного бюджету 100.0

Загальні положення
Програма надання шефської допомоги військовим частинам А 1912 та В 3231 Збройних Сил України на 2016 рік (далі – Програма) розроблена відповідно п.16 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, Указу Президента України від 27.09.2010 № 918/2010 „Питання шефства над збройними Силами України", Указу Президента України від 11.02.2016 №44, доручення голови облдержадміністрації від 01.03.2016 № 1048/42/2-16 « Щодо здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України».

Мета Програми
Метою Програми є активізація шефської роботи, сприяння вирішенню соціально–побутових та інших проблем військовослужбовців військових частин А-1912 та В 3231 Збройних Сил України, сприяння піднесенню престижу військової служби.

Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
- сприяння вирішенню питань соціально-побутових та інших проблем військовослужбовців та забезпечення військових частин А 1912 та В 3231 продовольством, матеріально-технічними засобами;
- участь у культурно-виховній роботі з військовослужбовцями;
- участь у військово-патріотичному вихованні молоді;
- підготовка допризовної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави;
- сприяння вирішенню питань щодо піднесення престижу військової служби.
Основою для успішної реалізації Програми стане системна робота районної ради, районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування щодо організації шефської роботи та забезпечення виконання завдань шефства над військовими частинами А-1912 та В 3231 Збройних Сил України.
Фінансове забезпечення виконання Програми
Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом фінансового забезпечення за рахунок коштів місцевого бюджету, інших не заборонених законом джерел.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть можливість:
- підвищити бойову готовність військової частини та спроможність виконувати завдання за призначенням;
- підготовка допризовної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави.
Організація управління та контроль за ходом реалізації Програми :
- координацію реалізації Програми здійснює керівник апарату райдержадміністрації Савенко О.Ю.;
- контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії районної ради з гуманітарних питань,соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, з питань бюджету та комунальної власності.

Заходи по виконанню основних завдань Програми:
- організація надання допомоги підприємствами та установами, які знаходяться на території Андрушівського району, військовій частині А-1912 та В 3231 матеріально-технічними засобами та фінансовими ресурсами.
райдержадміністрація та районна рада
Постійно
- забезпечення регулярного інформування громадськості в районній газеті „Новини Андрушівщини" про заходи, що проводяться органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з організації та здійсненні шефської допомоги військовим частинам А 1912 та В 3231.
районна державна адміністрація
Постійно
- сприяння вирішенню питань, пов'язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців, а саме : допомога у працевлаштуванні членів сімей, надання місць у дитячих дошкільних закладах, тощо.
Управління праці та соціального
захисту населення РДА
Відділ освіти РДА
Місцеві ради
Постійно
Ресурсне забезпечення
Програми надання шефської допомоги військовим частинам
А 1912 та В 3231
Збройних Сил України на 2016 рік
тис. грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

2016 рік

Усього витрат

 на виконання програми

Усього,

100.0

100.0

у тому числі

 

 

обласний бюджет

 

 

районний  бюджет

100.0

100.0

бюджети сіл, селища, міста

 

 

кошти небюджетних джерел