Про внесення змін до Порядку розроблення районних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

trizyb1

 

 

 

 

                                          АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

Сьома сесія                                                                         Сьомого скликання

від 25 травня 2016 року № 25

Про внесення змін до Порядку
розроблення районних (бюджетних)
цільових програм, моніторингу
та звітності щодо їх виконання

З метою підвищення ефективності формування в районі районних (бюджетних) цільових програм, налагодження їх дієвої координації з розроблення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Методичними рекомендаціями щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 року № 367, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Порядку розроблення районних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання (далі-Порядок), затвердженого рішенням двадцять першої сесії районної ради шостого скликання від 28.03.2014 року, а саме:
1.1. пункт 4 розділу І Порядку викласти в новій редакції :
«Ініціатором розроблення Програми та її розробником можуть бути: голова районної державної адміністрації, голова районної ради, органи місцевого самоврядування, постійні комісії районної ради, депутатські фракції та групи, структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчий апарат районної ради, підприємства спільної власності територіальних громад району, громадські організації, загальні збори громадян.»
1.2. пункт 6 розділу І Порядку викласти в новій редакції:
«6. Заходи Програми, що розробляються, не повинні дублювати заходи інших районних програм. У виняткових випадках, враховуючи важливість існуючої проблеми на рівні району, розв'язання якої необхідне для досягнення стратегічних пріоритетів і цілей, які стосуються конкретних сфер (секторів, галузей) діяльності, та які потребують розробки нових програмних документів, залучення коштів, в т.ч. за рахунок перевиконання доходної частини районного бюджету, ініціатор та (або) головний розпорядник бюджетних коштів можуть розробляти відповідно до чинного законодавства проект районної (бюджетної) цільової програми, проект відповідного рішення та подавати на розгляд сесії районної ради.»
1.3. пункт 7 розділу ІІ Порядку доповнити абзацом наступного змісту: «визначення головного розпорядника коштів».
1.4. пункт 8 розділу ІІ Порядку викласти в новій редакції :
«8. Ініціювання розроблення Програми.
8.1. У разі коли ініціатором розроблення програми є голова районної державної адміністрації або структурний підрозділ районної державної адміністрації, він готує пропозиції щодо наявності підстав для розроблення програми, які зазначені в пункті 5 розділу І Порядку, та подає їх відділу економіки та розвитку інфраструктури і управлінню фінансів райдержадміністрації, які протягом 7 робочих днів готують висновки про доцільність розроблення проекту програми та можливість виконання її заходів за рахунок коштів місцевого бюджету.
8.2. Якщо ініціатором розроблення програми є голова районної ради, органи місцевого самоврядування, постійні комісії районної ради, депутатські фракції та групи, виконавчий апарат районної ради, підприємства спільної власності територіальних громад району, громадські організації, загальні збори громадян, в такому разі подаються пропозиції щодо наявності підстав для розроблення програми, які зазначені в пункті 5 розділу І Порядку, районній державній адміністрації для підготовки протягом 7 робочих днів відповідних висновків.
8.3. У разі отримання позитивних висновків ініціатор розроблення програми готує звернення голові районної державної адміністрації щодо необхідності підготовки проекту програми, за результатами розгляду якого голова адміністрації доручає структурному підрозділу районної державної адміністрації, до сфери компетенції якого відноситься проблемне питання (далі – розробник), підготувати проект відповідної програми.
8.4. Виданий розпорядчий документ є підставою для підготовки розробнику проекту програми протягом 14 робочих днів. Відповідальним виконавцем програми може бути тільки юридична особа.»
2. У підпункті 9.1. пункту 9 розділу ІІ Порядку виключити підпункт 9.1.1. та підпункт 9.1. викласти в новій редакції:
«9.1. Проект Програми готується розробником відповідно до чинного законодавства та цього Порядку.»
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (Курсон К.І.).

Голова ради                                                                  С.М.Марценюк

 

Ви тут: Головна Документи Рішення 7 сесія VII скликання Про внесення змін до Порядку розроблення районних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання