Про Програму фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2016 рік

trizyb1

 

 

 

 

                                    АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                          ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

Восьма сесія                                                                      Сьомого скликання

від 24 червня 2016 року №1

Про Програму фінансової
підтримки реєстраційного
відділу Андрушівської районної
державної адміністрації на 2016 рік

Відповідно до п.16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280 /97 – ВР (зі змінами і доповненнями), врахувавши розпорядження голови районної державної адміністрації від 15.06.2016 року №242 «Про схвалення Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2016 рік, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2016 рік (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (Курсон К.І.).

 

Голова ради                                                         С.М. Марценюк

 

     АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                                       РОЗПОРЯДЖЕННЯ
                   голови районної державної адміністрації

 

від 15.06.2016 № 242

 

Про схвалення Програми фінансової
підтримки реєстраційного відділу
Андрушівської районної
державної адміністрації
на 2016 рік

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та з метою створення необхідних умов для роботи реєстраційного відділу райдержадміністрації щодо надання адміністративних послуг заявникам, поліпшення якості та швидкості в їх обслуговуванні, забезпечення збереження архівних документів відділу:

 

1. Схвалити Програму підтримки роботи реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2016 рік (далі – Програма), що додається.

 

2. Реєстраційному відділу районної державної адміністрації (Кондратюк О.В.):
2.1. Внести вищевказану Програму на розгляд та затвердження сесії районної ради.
2.2. Про виконання Програми щорічно інформувати райдержадміністрацію.

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації О.А.Борисова.

 

Голова державної
адміністрації                                                                 О.М.Дудар

 

СХВАЛЕНО
Розпорядженням голови райдержадміністрації
від 15.06.2016 року № 242                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                  Рішення восьмої сесії районної
                                                                                                  ради сьомого скликання
                                                                                                   24.06.2016 року №

 

 

                                                                ПРОГРАМА
фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації
                                                                 на 2016 рік

 

 

                                                         м. Андрушівка
                                                              2016 рік

 

 

                                                                                   ПАСПОРТ
                                          Програми фінансової підтримки реєстраційного відділу

                                        Андрушівської районної державної адміністрації на 2016 рік

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Райдержадміністрація

22

Назва документу, який є підставою для розроблення Програми

Закони України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи», наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 296/5 «Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду»,  наказу Міністерства юстиції України № 3319/5 від 14.11.2011 «Про затвердження Порядку ведення архіву реєстраційних справ»

33

Розробник Програми

Реєстраційний відділ Андрушівської районної державної адміністрації

44

Відповідальні виконавці Програми

райдержадміністрація, реєстраційний відділ Андрушівської районної державної адміністрації

55

Учасники Програми

 Відділи райдержадміністрації, міська, селищна, сільські ради, установи і організації району

66

Терміни реалізації Програми

2016 рік

77

Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий бюджет (в межах коштів передбачених в кошторисах видатків).

88

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

50,0 тис. грн.

89

Місцеві бюджети

 50,0 тис. грн.

 

 

І. Загальні положення

Програма фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації (далі – Програма) визначає питання організаційної та фінансової підтримки роботи відділу (далі - Відділу).
Програма розроблена відповідно до законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи», наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 296/5 «Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду», наказу Міністерства юстиції України № 3319/5 від 14.11.2011 «Про затвердження Порядку ведення архіву реєстраційних справ». Діяльність відділу спрямована на надання якісних та у встановлені терміни адміністративних послуг, а саме проведення державної реєстрації в Державному реєстрі, створення зручних і сприятливих умов отримання цих послуг громадянами, на забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

 

ІІ. Результати роботи Реєстраційного відділу

 

Розпорядженням голови райдержадміністрації створено Реєстраційний відділ Андрушівської районної державної адміністрації (далі –Відділ), який являється самостійним структурним підрозділом райдержадміністрації, має свою печатку.
Відділ проводить державну реєстрацію речових прав нерухоме майно та державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в межах Житомирської області, а також надає адміністративні послуги, в тому числі підприємцям.
За два місяці роботи Відділом зареєстровано заяв та запитів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень близько 640, в Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців близько 101.
Надходжень за вказаний період до районного бюджету близько 60000 тис.грн.

 

ІІІ. Сучасний стан справ і проблеми,
пов'язані з наданням адміністративних послуг

 

На даний час Відділ забезпечений приміщеннями відповідно до законодавства але існує маса проблем зі збереженням, тобто облаштуванні архівного приміщення відділу, який на даний час має на зберіганні близько 8 тис. справ, об'єм яких з кожним місяцем збільшується. Реєстраційні справи, згідно законодавства України повинні бути розміщенні в окремому ізольованому архівосховищі на металевих стелажах. Повинно бути забезпечено природну вентиляцію; забезпечено захист від несанкціонованого доступу; кожна одиниця зберігання має бути спочатку вкладена в негерметичну індивідуальну упаковку, а після цього вторинну упаковку; пожежна сигналізація та засоби пожежогасіння; обладнання охоронною сигналізацією, опечатування приміщення; на вікнах грати. Також, в зв'язку з відсутністю фінансування Відділу, немає коштів на оплату комунальних послуг, обслуговуючу – експлуатаційні послуги та послуги зв'язку.

 

Існуюча в районі організація державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців характеризується в даний час багатьма недоліками і проблемами об'єктивного і суб'єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:
- повна відсутність фінансування реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації;
- не в повній мірі забезпечені автоматизованими робочими місцями реєстратори відділу.
При зверненні суб'єкта до Відділу, державному реєстратору необхідно роздрукувати для нього заяву та опис документів до неї, зробити копію примірника заяви, також, необхідно відскановувати пакет вхідних документів (реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
Як вказувалось раніше, за період роботи зареєстровано близько 738 заяв, відповідно було роздрукувань близько 4428 примірників заяв та відскановано більше 4000 супровідних документів.
На сьогодні гостро стоїть питання сканування супровідного пакету документів, що потребує реєстрація речових прав на нерухоме майно та юридичних та фізичних осіб - підприємців. При обслуговуванні таких суб'єктів звернень, реєстратору необхідно сформувати пакет документів в електронному вигляді (відсканувати документи, при чому сканувати двосторонньо) провести державну реєстрацію в електронному вигляді (вхідний пакет документів становить від 10 сторінок і більше).
Сьогодні у Відділі наявний лише один багатофункціональний пристрій (з одностороннім друком і скануванням), що дозволяє обслуговувати суб'єктів звернення лише одним реєстратором, решта (2 реєстратора) чекають на чергу. Потреба у багатофункціональних пристроях стоїть гостро, тому, що не дозволяє працювати належним чином іншим державним реєстраторам, такі обставини затримують обслуговування населення, створюють черги, занижують показники реєстрації.
У зв'язку з великою кількістю звернень, забезпечення державних реєстраторів додатковими картриджами та канцтоварами є вкрай необхідним.

 

ІV. Мета Програми

 

Поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи Відділу, розрахунки за комунальні послуги, обслуговуючу – експлуатаційні послуги та послуги зв'язку та з метою належного збереження великої кількості архівних документів (реєстраційних справ довічного зберігання).

 

V. Завдання Програми

 

Побудова ефективної системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади району, які надають реєстраційним відділом райдержадміністрації.
Надання консультацій щодо порядку отримання адміністративної послуги в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, переліку необхідних документів, заповнення формулярів.
Активізація механізмів комунікації між органами місцевої влади та представниками громади - через проведення інформаційної кампанії.
Здійснення моніторингу наданих послуг.
Здійснення довічного збереження архівних документів відділу, а саме реєстраційних справ щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зареєстровані в межах Андрушівського району за період 2013 – 2016 роки та справ щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в межах Андрушівського району за період 2004 – 2016 роки.

 

VI. Фінансування Програми

 

Фінансування роботи і поточної діяльності Відділу здійснюється за рахунок коштів районного, міського, селищного та сільських бюджетів, обласного та державного бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

VII. Очікувані результати, ефективність Програми

 

Збільшить кількість реєстрації та обробки заяв, спростить та пришвидшить роботу державних реєстраторів, ефективність такої роботи та результат, збільшить таким чином надходження до районного бюджету. Кожний суб'єкт, що звертається до Відділу за певною послугою сплачує кошти (державне мито), що є надходженням до бюджету району, відповідно до вимог чинного законодавства України.
Відділ матиме можливість розрахуватися за комунальні послуги, експлуатаційно – обслуговуючі та послуги зв'язку.
Також, є важливим належним чином збереження архівної документації Відділу, що підлягає довічному зберіганню.

 

VIII. Виконання заходів програми

з/п

Назва заходу

 

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Виконання заходу

Вартість, тис.грн.

 

11

 Оплата за комунальні платежі (тепло та енергопостачання, водопостачання, обслуговуючо-експлуатаційні послуги та послуги зв’язку)

2016

Місцеві бюджети

Фінансування

20,0

22

Облаштування архіву

2016

Місцеві бюджети

 

15,0

5

 

33

Доукомплектування робочих місць державних реєстраторів

2016

Місцеві бюджети

2 шт. БФП (багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, ксерокс)

10,0

2016

 

 

 

2016

 

 

 

2016

 

 

 

2016

Місцеві бюджети

Фінансування на канцтовари та послуги

5,0

 

 

 

 

4

Місцеві бюджети

 

                                                                                                                                             50,0

6

Всього

 

                                                                                                                                             50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                    М.М.Ляшук

Ви тут: Головна Документи Рішення 8 сесія VII скликання Про Програму фінансової підтримки реєстраційного відділу Андрушівської районної державної адміністрації на 2016 рік