Про Програму сприяння публічності та розвитку казначейського обслуговування на території Андрушівського району на 2016 рік «Доступне казначейство»

trizyb1

 

 

 

АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Восьма сесія Сьомого скликання

від 24 червня 2016 року № 2

Про Програму сприяння публічності
та розвитку казначейського
обслуговування на території
Андрушівського району на 2016 рік
«Доступне казначейство»

Відповідно до п.16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280 /97 – ВР (зі змінами і доповненнями), врахувавши розпорядження голови районної державної адміністрації від 15.06.2016 року №241 «Про Програму сприяння публічності та розвитку казначейського обслуговування на території Андрушівського району на 2016 рік «Доступне казначейство», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму сприяння публічності та розвитку казначейського обслуговування на території Андрушівського району на 2016 рік «Доступне казначейство» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (Курсон К.І.).

Голова ради С.М. Марценюк

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

від 15.06.2016 року № 241

Про Програму сприяння публічності
та розвитку казначейського обслуговування
на території Андрушівського району на 2016 рік
«Доступне казначейство»

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до листа начальника управління Державної казначейської служби України в Андрушівському районі Житомирської області за № 01-08/510 від 19.05.2016 р. та з метою підвищення якості казначейського обслуговування, а також створення належних умов для роботи з документами в управлінні Казначейства для розпорядників бюджетних коштів :

1. Схвалити Програму сприяння публічності та розвитку казначейського обслуговування на території Андрушівського району на 2016 рік «Доступне казначейство», що додається.

2. Сектору економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації винести Програму на розгляд та затвердження сесії районної ради.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Борисова О.А.
.

Голова державної
адміністрації                                                             О.М.Дудар

СХВАЛЕНО
Розпорядженням голови райдержадміністрації
від 15.06.2016 року № 241                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                  Рішення восьмої сесії районної
                                                                                                 ради сьомого скликання
                                                                                                     24.06.2016 року №

 

                               Програма
сприяння публічності та розвитку
казначейського обслуговування
на території Андрушівського району
на 2016 рік
«Доступне казначейство»

2016 рік

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення

Управління Державної казначейської служби України в Андрушівському районі Житомирської області

2.

Розробник програми

Управління Державної казначейської служби України в Андрушівському районі Житомирської області

3.

Відповідальний виконавець програми

Управління Державної казначейської служби України в Андрушівському районі Житомирської області

4.

Учасник програми

Управління Державної казначейської служби України в Андрушівському районі Житомирської області

5.

Термін реалізації програми

2016 рік

 

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

Всього,

у тому числі:

 

20,0 тис.грн.

1)

кошти районного бюджету

20,0 тис.грн.

2. Вступ
Сучасний стан розвитку інформаційних технологій вимагає і сучасного підходу з боку системи державного управління. Державою зроблені перші кроки до доступності для громадян інформації про використання бюджетних коштів шляхом створення та функціонування Єдиного веб-порталу.
Казначейством України з 2016 року широко впроваджується система дистанційного обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів.
Поряд з цим, в територіальному органі Казначейства в Андрушівському районі комп'ютерна та оргтехніка фактично зношена та морально застаріла.
На даний час в управлінні працює 12 працівників, з яких 6 працівників працюють на морально застарілій комп'ютерній техніці 2001-2003 років випуску.
Крім того, досвід роботи з казначейством місцевих бюджетів показує, що облаштування місця для роботи розпорядника бюджетних коштів з документами – не тільки зручно і раціонально для використання робочого часу, а є просто сучасною вимогою і нагальною необхідністю.
Також необхідно обладнати місце для роботи запитувачів із документами, як того вимагає законодавство про доступ до публічної інформації, на сьогодні є проблемним питанням.

3. Основна мета програми.

Метою програми є підтримка державної політики в сфері казначейського обслуговування, забезпечення належного функціонування в районі існуючої системи, удосконалення співпраці Управління державної казначейської служби України в Андрушівському районі Житомирської області з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування району шляхом впровадження системи дистанційного обслуговування.

4. Цілі і переваги, які будуть досягнуті

1. Створення єдиної бази нормативно-довідкової інформації, включаючи єдиний реєстр та функціонально повну мережу розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.
2. Оперативність отримання інформації про взяття зобов'язань розпорядниками коштів та поєднання цього процесу з процесом виділення асигнувань, що позитивно впливатиме на зменшення залишків коштів на рахунках розпорядників коштів та суттєво спростить процедури щорічного закриття бюджетного року.
3. Одержання фінансовим органом, органами місцевого самоврядування, головними розпорядниками коштів в режимі реального часу повної, достовірної та детальної інформації про фінансові зобов'язання та касові видатки.
4. Зменшення видатків на придбання паперу, розхідних матеріалів, суттєва економія коштів необхідних на забезпечення проїзду посадових осіб розпорядників та одержувачів бюджетних коштів до Управління Державної казначейської служби України в Андрушівському районі Житомирської області у випадку реалізації та впровадження програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство».
5. Основні завдання програми.

1. Підтримка державної політики у сфері казначейського обслуговування місцевих бюджетів району.
2. Забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів шляхом отримання інформації про взяття зобов'язань розпорядниками коштів.
3. Підтримка районним бюджетом інформаційного та матеріально-технічного забезпечення Управління Державної казначейської служби України в Андрушівському районі Житомирської області, в тому числі для і для впровадження програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство»..
4. Створення належних умов праці для спеціалістів Управління з метою якісного та оперативного обслуговування місцевих бюджетів.

6.Фінансове забезпечення програми.

Заходи програми реалізуються за рахунок коштів районного бюджету відповідно до п. 2 ст. 85 Бюджетного кодексу України.
тис.грн.

2016 рік

 

 

2016 рік

Обсяг ресурсів передбачених на виконання  програми  усього:

20,0

в т. ч. з районного бюджету

20,0

7 Очікувані результати виконання програми.

- створення умов для якісного і своєчасного обслуговування місцевих бюджетів району за доходами та видатками;
- підвищення якості взаємодії між різними органами влади району в процесі виконання місцевих бюджетів, зважаючи на існуючі бази публічної інформації Управління Державної казначейської служби України в Андрушівському районі Житомирської області;
- посилення фінансово-бюджетної дисципліни;
- надання керівництву району оперативної інформації про стан виконання місцевих бюджетів для прийняття ними ефективних управлінських рішень в режимі реального часу.
- підвищення рівня професійних знань посадовими особами органів місцевого самоврядування в галузі фінансів, бюджету та бухгалтерського обліку в державному секторі.

8. Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування Програми сприяння публічності та розвитку казначейського обслуговування на території
Андрушівського району на 2016 рік
«Доступне казначейство»

п/п

Найменування заходу

Виконавець

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Роки

 

Районний  бюджет

1.

Придбання комп’ютерної техніки для якісного і своєчасного обслуговування місцевих бюджетів району, оперативного обміну інформацією про стан виконання бюджетів, в тому числі реалізації проекту впровадження програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство»

Управління Державної казначейської служби України в Андрушівському районі Житомирської області

2016 р.

 

20,0

 

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, доручається Управлінню Державної казначейської служби України у Андрушівському районі Житомирської області.

 
Ви тут: Головна Документи Рішення 8 сесія VII скликання Про Програму сприяння публічності та розвитку казначейського обслуговування на території Андрушівського району на 2016 рік «Доступне казначейство»