Новокотельнянська сільська рада

-0001jpg

                                                      Україна

                                                      НОВОКОТЕЛЬНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Тридцять третя сесія

від 23 грудня 2019 року

Про сільський бюджет
Новокотельнянської сільської ради
на 2020 рік

(06301522000)
код бюджету

VІ скликання
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2020 рік:
1) Доходи сільського бюджету у сумі 777092 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 777092 гривень згідно
з додатком 1.
Затвердити інші субвенції з районного бюджету до місцевого бюджету згідно з додатком 1.1
2) Видатки сільського бюджету у сумі 777092 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 777092 гривень згідно з додатком 2.
3) Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 300 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 236020 гривень згідно з додатком 4.
5. Установити, що до джерел формування загального фонду сільського бюджету на 2020 рік належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України.
6. Визначити на 2020 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
7. Надати право сільській раді отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду , в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визнаному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами) та відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України.
8. Сільській раді в особі сільського голови:
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;
5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком 5.
6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;
7) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заход з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;
8) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов'язкові виплати із заробітної плати;
9) видатки, пов'язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов'язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;
10) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з сільського бюджету;
12) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції сесії сільської ради щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.
9. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються сільського радою.
10. Надати право сільській раді приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, щодо перерозподілу видатків бюджету, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету і комунальної власності.
11. Сільській раді забезпечити оприлюднення даного рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття в газеті приватного підприємства «Новини Андрушівщини».
12. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
13. Додатки 1-5 до рішення є його невід'ємною частиною.
14. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова                                   О.М.Драпак

 

06301522000                                                                                  Додаток 5

                                                                                                        до рішення сільської ради

                                                                                                       від 23.12.2019 року.

                                                Ліміти

                   споживання енергоносіїв Новокотельнянської сільської ради

                     у фізичних обсягах на 2020 рік. 

№п/п

Назва

установи

квт/електроенергія

м3/природний газ

1

Сільська рада

540

960

2

Центр дозвілля

300

-

3

Благоустрій населеного пункту

9060

-

 

Всього

9900

960

 Секретар ради                                   Т.А.Калінчук        

додаток 1

додаток 1.1

додаток 2

додаток 3

додаток 4

 

Ви тут: Головна Сільські бюджети на 2020 рік Новокотельнянська сільська рада